57661

Спорт у світі

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Babe Didrikson Zaharias was one of the most extraordinary athletes of all time. She was a champion in basketball and golf. She also swam, boxed, played baseball and many other sports. In 1950, she was named the greatest woman athlete of the first hail of the 20th century.

Английский

2014-04-14

85 KB

0 чел.

Урок № 58                                 Дата: 07.02.13.                         Клас: 7

Тема: Спорт у світі.

Мета: систематизувати знання по темі «Спорт», закріпити ЛО теми, ознайомити з новим способом утворення прислівників і активізувати вживання їх у мовленні, практикувати учнів у читанні тексту з метою отримання максимально повного й точного розуміння всієї інформації, що в ньому міститься; розвивати навички аудіювання та читання, вміння працювати в групі; виховувати любов до спорту, здорового способу життя, усвідомлення важливості занять спортом.

Обладнання: книги, зошити, картки, медіа проектор, комп’ютер, екран, презентація.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації вивченого.

Хід уроку:

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1.Привітання

- Good morning, pupils. How are you? Who is on duty today?

- Good morning. I’m on duty today…

2.Повідомлення мети та теми.

- Today we’re going to talk about very interesting theme, about sport in the world. So, let’s start.

3.Уведення в іншомовну атмосферу.

1. Фонетична зарядка. (Слайд 3)

- Look at the blackboard and repeat after me.

[æ]

[ei]

[u:]

[o:]

[p]

[b]

can

day

school

basketball

play

boy

play

football

volleyball

ball

volleyball

football

football

2. Робота з прислів’ями.

- Make proverbs about sport and healthy way of life. (Слайд 4)

ІІ. Основна частина уроку

1. Перевірка д/з.

- Your hometask for today was to make questions and to complete the interview. One by one read, please.

2. Індивідуальні диференційовані завдання.

Картка №1     Name___________________

1  I (just/finish) the book Gone with the Wind.

2  My parents (go) to Australia for a holiday last year.

3   (you/ever/eat) bird's nest soup?

4  She (write) to her boyfriend three times already this week.

5  My best friend (move) to another town three months ago.

6  Look! You (tear) the pocket of your jeans.

Картка №2     Name___________________

sw…mming, tenni…, winds…rfing, f…tball, k…rate, a…robics, volle…ball, basketb…ll, j…do, cy…ling, s…ateboar…ing, at…letics

3. Аудіювання. The dictation.

- Now I want to see how you learn the words. Let’s write a dictation. You have a text with missing words. You have to write necessary ones. (Слайд 5)

A FUTURE CHAMPION

Babe Didrikson Zaharias was one of the most extraordinary athletes of all time. She was a champion in basketball and golf. She also swam, boxed,  played baseball and many other sports. In 1950, she was named the greatest woman athlete of the first hail of the 20th century.

This story happened with Babe when she was a child.

She liked to play ball very much. One day, when she was in elementary school, her mother sent her to the shop to buy meat for dinner. On the way home, Babe met some boys playing baseball. She put her bag with meat under the tree and joined the game. An hour later, her angry mother came up, looking for the meat. Babe pointed to where she’d left it. A dog was happily eating up the last of the meat!

The mother was very angry – she didn’t know yet that her daughter was a future champion.

4. Читання.

1). Етап підготовки до читання.

- Lets read the text about one of the most famous sportsman.

2). Етап читання. (Слайд 6)

3). Етап перевірки читання.

- Answer the questions, please! (Слайд 7)

5. Фізхвилинка “Head, shoulders, knees, toes”.

6. Grammar.

1). Write in play, go, or do.

Remember, do we ‘play football’, ‘go football’ or ‘do football’? (play football).

- Tell me, please, when we use play  (We use play with the ball games), go (We use go with sports ending in -ing), do (We use do with other sports).

- Look at the screen, let’s divide sports into three columns. (Слайд 8)

(swimming, tennis, windsurfing, football, karate, aerobics, volleyball, basketball, judo, cycling, skateboarding, athletics)

play

go

do

tennis

football

basketball

volleyball

swimming

windsurfing

cycling

skateboarding

karate

aerobics

judo

athletics

2). Adverbs with  -ly

- Look at the screen. Listen to me and try to remember. (Слайд 9)

7. Робота з підручником.

Закріплення граматики – вправа за підручником

8. ‘Jigsaw’.

Вправа «ажурна пилка». Клас ділиться на 2 команди. Кожна отримує табличку з неповними даними, необхідно дізнатись у іншої команди необхідну інформацію і заповнити табличку повністю.

Name

Country

Age

Can

Can’t

Likes

Dislikes

Donna

11

swim

badminton

hockey

Andrew

Ireland

play badminton

Phil

Norway

ski, skate

chess

Sally

10

rugby, cricket

Skate

Name

Country

Age

Can

Can’t

Likes

Dislikes

Donna

Great Britain

play chess

Andrew

9

play hockey, tennis

ski

skate

Phil

15

football

sledge

Sally

USA

play table tennis

golf

9. Підведення підсумків проекту «Як ми відносимося до спорту»

Відповідальний учень показує презентацію з підсумками опитування, проведеного серед учнів усіх класів.

ІІІ.  Заключна частина уроку.

1. Підведення підсумків уроку. Brainstorming.

- Please, tell me what have we learnt today and what do you think about sports?

How does the sport help us in everyday life? What is the use of going in for sports?

To keep fit                     To have a good time             

                                                       To be healthy

  

To make a new friends

To look wonderful                         To be more organized

    To control the body

2. Оцінювання. 

- What marks do you think you diverse?

3. Домашнє завдання.  

Вам необхідно буде зробити вдома кросворд про спорт і заповнити словами з рамочки табличку і підготуватися до контрольної роботи.

Game, inning, strokes, yard, round, pitch, board, track, metre, round, quarter, out, half, lap, down, length, ball, ring, field, puck, racket, stick, piece, paddle, gloves, bat, cleats, pads, cluds, move, match, point, set, mile, court, rink, table, course, field, ring, pool, saddle, suit.

Sports

Equipment

Where it takes place

Time, score, distance measurement

American Football

European Football

Tennis

Chess

Swimming

Horse-racing

Ice-hockey

Boxing

Volleyball

Motor-racing

Baseball


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17692. Товсті та тонкі голограми 96.74 KB
  Товсті та тонкі голограми. Голографія набір технологій для точного запису відтворення і переформатування хвильових полів. Це спосіб одержання обємних зображень предметів на фотопластинці голограми за допомогою когерентного випромінювання лазера. Голограма фік
17693. Умови інтерференції двох хвиль 17.49 KB
  Умови інтерференції двох хвиль. Інтерференція зміна середньої інтенсивності що обумовлена принципом суперпозиції. Для інтерференції хвиль необхідною умовою є їх когерентність: однакові частоти однаково поляризованілінійно стала в часі різниця фаз. ...
17694. Фазовий синхронізм у параметричних явищах 36.72 KB
  Фазовий синхронізм у параметричних явищах. Нелінійний доданок до поляризації середовища в нульовому наближені:перший доданок не залежить від часу так зване оптичне детектування. Другий доданок гармонічно змінюється з часом. З ним повязана генерація в нелінійному сер...
17695. Фізіологічні властивості ока 20.29 KB
  Фізичні та фізіологічні властивості зору. Гострота зору. Навпроти зіниці в сітківці знаходиться так звана жовта пляма в середині якої центральна ямка. Щільність зорових клітин паличок і колбочок в цьому місці найбільшатому тут найвища гострота зору. Акомодація
17696. Формула Планка 22.79 KB
  Формула Планка. Виводячи формулу для спектральної густини енергії рівноважного випромінювання Планк висунув гіпотезу про те що випромінення й поглинання світла речовиною відбувається не неперевно а кінцевими порціями які називаються квантами світла або енергії. ...
17697. Формули енергетичної світності Стефана-Больцмана і зміщення Віна 73.39 KB
  Формули енергетичної світності СтефанаБольцмана і зміщення Віна. Закон СтефанаБольцмана: Повна потужність теплового випромінювання зростає пропорційно четвертому ступеню абсолютної температури тіла. Енергетичною світністю R називається відношення потоку випр
17698. Формули Френеля 41.19 KB
  Формули Френеля Фомули Френеля визначають амплітуди й інтенсивності заломленої й відбитої хвилі при проходженні світла через плоску границю розділу двох середовищ із різними показниками заломлення. Формули Френеля справделиві в тому випадку коли границя розділу дв...
17699. Хвильове рівняння для металів 21.52 KB
  Хвильове рівняння для металів З рівн Максвела: та рівнянь: діелектр проникність електрична провідність хвильове рівняння = бо = Нехай вектор рівняння Гельмгольца для монохроматичної хвилі. Введемо
17700. Часова та просторова когерентність 72.96 KB
  Часова та просторова когерентність Для інтерференції хвиль необхідною умовою є їх когерентність: однакові частоти однакові поляризації лінійні постійна різниця фаз. Розрізняють два види інтерференції часову та просторову. Часова когерентність. Якщо τ час спос...