57689

Їжа. Food

Конспект урока

Педагогика и дидактика

So, as you see, we are beginning a new topic – “Food”. Do you think we’ll have good time learning it? Is it important to be able to speak on this topic? And you will be able not to speak, but to read...

Английский

2014-04-14

206.5 KB

1 чел.

Конспект уроку

у 7 класі

на тему: Їжа

Вчитель: Англ. мови

Кіровської спеціалізованої

школи I-III ступенів

Мазай М.В

Тема уроку: Їжа

Мета:

  •  Практична: повторити вивчені на попередніх уроках назви продуктів та ввести нові лексичні одиниці до теми, формувати навички читання з повним розумінням прочитаного;
  •  Освітня: поглибити знання учнів про  продукти харчування;
  •  Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію;
  •  Виховна: виховувати культуру спілкування, прищеплювати прагнення використовувати здобуті знання як засобу інтелектуального самоствердження.

Обладнання: лексичні картки до теми, аркуші з таблицями завдань.

Хід уроку.

I)Організаційний момент.

Організація класу. Привітання. Введення у іншомовну атмосферу.

How do you do, my dears? Are you in a good mood? Are you ready for the lesson? We have got an interesting and unusual lesson today. It will be a competition to see who is the wisest, the most attentive and the most active. The winner will be given a tasty present. Do you want to take part in this competition? So, go ahead!

1)*Мовна розминка. «Аукціон продуктів»: Учні називають слова та перекладають з англійської мови на українську і навпаки.

1.Fish                          7.Milk                               13.Food

2.Banana                    8.Tea                                 14.Fruit

3.Capsicum                9.Bread                             15.Meat

4.Cake                        10.Cucumber                    16.Tomato

5.Chicken                   11.Onion                           17.Mushroom

6.Potato                     12.Cheese                          18.Apple

Молоко                    Хліб                                    Огіро

Фрукти                    Цибуля                              Курка

Риба                          Помідор                            Яблуко

Чай                Цукор                Їжа

М’ясо            Перець        Банан     Картопля      Тістечко       Гриби

2)*Запропонування дітям скласти словосполучення з словами:

*1.Milk

2.Bread

3.Fruit

4.Water

5.Tea

II)Мотивація навчальної діяльності учнів.

  1.  Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

So, as you see, we are beginning a new topic – “ Food”. Do you think we’ll have good time learning it? Is it important to be able to speak on this topic? And you will be able not to speak, but to read, listen and understand the menus, the prices, the recipes of the dishes and many other useful things. Shall we start?

2)Формування навичок вживання лексики.

Гра «Великий комбінатор».Закінчити  речення за змістом.

Rabbit likes to eat …

We eat soup with …

Little mouse likes …

Tiger would like to eat …

We drink coffee with …

Children drink tea with … and …

3)Формування навичок діалогічного мовлення. Робота у групах із 2 особи.

  1.  Підготовка.
    1.  Ви у ресторані,вам потрібно замовити ваші улюблені страви.
    2.  Розіграти діалог.

   4) Фізкультхвилинка (Hands up)

         Hands up,

         Hands down,

         Hands on hips,

         Sit down.

         To the sides

         Bend left,

         Bend right,

         One,two,three,hop

         One,two,three,stop

         Hands up

         Hands down,

         Hands on hips,sit down.

III) Введення нових лексичних одиниц.

Запропонувати учням послухати нові слова та повторити за вчителем.            Слова на мультимедійному стенді та на партах учнів.

Bake-пекти

Boil-кип’ятити

Chop-нарізати

Cut-відрізати,розрізати

Fry-смажити

Grill-смажитти на решітці

Peel-чистити

Get-одержувати

Slice-різати тонкими скибочками

Add-додавати

1)Запропонувати учням поєднати слова з таблиці дієслів та з таблиці  їжа.

2)Читання тексту та відповіді на запитання.

Read the article and correct the statements below.

Fast Food is very bad for your health

A lot of people eat fast food almost every day because they find it very tasty. Sometimes they eat it because they are busy and don't have time, or are too tired to cook.

Firstly, fast food such as burgers and chips contain a lot of fat and salt. People shouldn't eat fast food very often as this is bad for their health. We need to eat a plenty of fresh fruit and vegetables as well as fish and meat.

Secondly, fast food is very expensive. The money some people spend on fast food in one week is enough to buy fresh food for two weeks.

On the other hand, some people say that eating fast food saves time. They can cook during the weekend so that they have enough food for the whole week and so it's a way busy people can avoid cooking during the working week.

Although fast food is usually tasty and convenient, people should try to prepare their own meals and eat meat which is full of protein and other healthy products, all these items of food will make their lives long and healthy.

1.A small number of people eat fast food every day.

2.Fast food is full of vitamins.

3.It is not harmful for our health.

4.Fast food is rather cheap.

5.Burger and chips are full of protein.

IV)Закріплення і систематизація вивчених лексичних одиниць.

    1)Raed the recipe.Fill in the gaps with the words from the box.Guess what recipe it is.

(add, boil, cut, get, mash, peel, put, take, wash, add)

1)____3or 4 potatoes.2)____them. 3) Then____them carefully. 4)If the potatoes  are very big,____them into smaller pieces.  5)Then____them into cold  water,____some salt and____till they are ready.6)____ the water out and  ____some  milk  and  butter.7)Wait till the milk starts boiling._____everything carefully.

2)Скласти слова із запропонованих літері назвати їх.

abek          rigll

obli            lepe

  hopc          oastr

tuc             scile

   ryf              dad

III)Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Our lesson is almost over. Did you enjoy it? What new things have you learned today? And we had a really nice competition today. Let’s check the points and find the winner. The pupils who read the texts about food get marks, too.

IV)Домашнє завдання. Вивчити слова. Скласти речення.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27120. Сегментация рынка 33.5 KB
  Процесс сегментации имеет для фирмы стратегическое значение поскольку приводит к определению области ее деятельности и выделению ключевых факторов успеха на избранных рынках а следовательно оптимизирует удешевляет всю ее производственную и коммерческую деятельность. Преимущества получаемые фирмой от сегментации: Эффективное удовлетворение потребностей; Высокая прибыль повышаются средние цены для отдельных категорий потребителей; Возможность роста Постоянные потребители Целенаправленная...
27121. Подходы к менеджменту: системный, ситуационный, процессный 27.98 KB
  В системном подходе подчеркивается что руководители должны рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов таких как люди структура задачи и технология которые ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы ее действия относительно независимы от среды окружающей системы. На входе организация получает от окружающей среды информацию капитал человеческие ресурсы и материалы. Внутрифирменное управление и управление фирмой как...
27122. Теория иерархии потребностей А.Маслоу 35.34 KB
  Маслоу предположил что все потребности человека врожденные или инстинктоидные и что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования. Физиологические потребности являются необходимыми для выживания. Они включают в себя потребности в еде воде убежище отдыхе и сексуальные потребности. Потребности в безопасности и уверенности в будущем включают потребности в защите от физических и моральных опасностей со стороны окружающей среды и уверенность в том что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем.
27123. Сбытовая политика 27.98 KB
  Сервис предоставление услуг Основные функции сбыта это: коммерческие содействуют куплепродаже товара и осуществлению передачи прав собственности: установление контакта действия по передаче товара оформлению заказов организации платёжнорасчетных операций передаче прав собственности на товар; информирование – сбор информации о покупателях конкурентах о рынке в целом информирование потребителя о товаре и фирме.; складирование и хранение продукции Посредники выполняют функции сбыта с меньшими издержками т. Канал распределения...
27124. Анализ достоинств и недостатков структур управления позволяет найти критерии их оптимального использования 38.42 KB
  Область применения функциональной структуры – это однопродуктовые предприятия; предприятия реализующие сложные и длительные инновационные проекты; средние узкоспециализированные предприятия; научноисследовательские и проектноконструкторские организации; крупные специализированные предприятия табл. Дивизиональная оргструктура Область применения – это многопрофильные предприятия; предприятия с расположением в различных регионах; предприятия осуществляющие сложные инновационные проекты. Таким образом каждая из структур имеет ряд достоинств и...
27125. Сущность планирования 14.63 KB
  Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции – построение оптимальной ассортиментной структуры товарного предпочтения учитывающих с одной стороны потребительские требования определенных сегментов а с другой стороны необходимость рационального использования предприятием ресурсов в целях снижения издержек. Иногда целесообразно создать отдел главной задачей которого было бы принятие принципиальных решений относительно ассортимента. Характеристика товарного ассортимента включает в себя: широту –...
27126. Функции планирования и система планов организации. Механизмы планирования: традиционный, сводный, целевой и адаптивный. Бизнес-план 116.21 KB
  Функции планирования и система планов организации. Механизмы планирования: традиционный сводный целевой и адаптивный. Бизнесплан В рамках функции планирования выделяют следующие подфункции: 1. Выполняемые подфункции планирования тесно связаны как между собой так и с выполнением других макрофункций организации.
27127. Цели и функции управления, их классификация. Управленческий цикл 14.7 KB
  Управленческий цикл Классификация целей управления: по содержанию например экономические социальные политические идеологические научнотехнические; по уровням управления общегосударственный отраслевой межотраслевой территориальный и локальный. Классификация функций органов управления: основные предметные функции для осуществления которых образован соответствующий орган исполнительной власти государственного управления; обеспечивающие – функции которые необходимы для успешной реализации предметных функций. Для осуществления...
27128. Функции управления. Управленческие циклы 198.5 KB
  Функции управления. Функция управления определенный вид управленческой деятельности который либо осуществляется достаточно регулярно и часто либо данный вид работ выполняется нерегулярно но их результаты имеют существенные последствия для организации. Я ПОДУМАЮ это определение слова функция Функции управления исходя из их роли в управлении предприятием делят на: 1. Классическим делением функций управления на подфункции является их деление по стадиям управленческого цикла.