57692

Sights of Kyiv

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Introduction. Повідомлення теми уроку. Dear children, today we are going to speak, read, guess the riddles and do many interesting tasks. We are going to make excursions to the zoo, Botanical Garden, circus and Puppet’s Theatre.

Английский

2014-04-14

45 KB

1 чел.

Тема уроку: Sights of Kyiv 

Мета: повторити назви тварин, рослин, провести уявну подорож

          по цікавим місцям столиці, розширити уявлення учнів про

          рослинний та тваринний світ, підвищувати мотивацію

          учнів до отримання нових знань; розвивати мислення,

          комунікативні навички; виховувати любов до своєї дер-

          жави, бережливе ставлення до довкілля.

     

Міжпредметні звязки: довкілля, рідна мова, англійська мова,

Тип уроку: уявна подорож

Обладнання: мультимедійний супровід, проектор

                                   Хід уроку

1.Greeting. Привітання.

T. Good morning, children! Today we shall have an unusual lesson.

Today we shall make an excursion about Kyiv. But we shall visit some interesting

places for you.

What places would you like to visit?

P1. I want to visit the zoo.

P2. I want to see a show in the circus.

P3. I want to visit a Botanical Garden.

P4. I want to visit a Puppet’s Theatre.

 1.  Warming up.

Бесіда з учнями про Київ.

T. Let’s speak about Kyiv. What do you know about Kyiv?

P1. Kyiv is the capital of Ukraine.

T. Where does Kyiv stand?

T. What are there in Kyiv?

P2. It stands on the river Dnipro.

P3. There are many theatres, cinemas, museums, monuments, churches, galleries

     and other sights in it.

T. Are there metro lines in Kyiv?

P4. Yes, there are three metro lines in it.

T. What is the main street in Kyiv?

P5. Khreshchatyk is the main street of Kyiv.

T. What trees can you see on this street?

P6. There are many chestnut trees on Khreshchatyk.

T. All right!

3. Introduction. Повідомлення теми уроку.

T. Dear children, today we are going to speak, read, guess the riddles and do many

   interesting tasks. We are going to make excursions to the zoo, Botanical Garden,

   circus and Puppet’s Theatre.

II. Основна частина уроку.

  1.Подорож до зоопарку Києва.

  1) Бесіда про тварин.

Т. What domestic animals do you know?

    What wild animals do you know?

    What animals live in Africa?

    What animals live in the forest?

    What animals live on a farm?

    What animals can swim?

    What animals can run fast?

    What animals can jump?

     What do animals eat?

Ps. Corn, grass, meat, fish, fruit, nut, apple…

 2) Reciting the rhymes about animals

T. I see you like animals and know about them a lot.

   Do you remember rhymes about animals? Recite them, please.

P1.

              I Like All Animals

  A wolf, a dog and a donkey,

  An elephant and a monkey,

       A  hedgehog, a fox and a hare.

      All animals are my friends

      I give them to eat from my hands.

T. All right! Let’s make a virtual visit to the zoo. (slides 3-22)

2. Подорож до Ботанічного саду.

1) Бесіда про рослини.

T. What trees do you know?

Ps. Oak, maple, willow, birch, chestnut-tree, fir-tree, pine-tree.

T. What wild flowers do you know?

Ps. Bluebell, corn-flower, lily, dandelion, snowdrops, violet…

T. What garden flowers do you know?

Ps. Tulip, rose, daffodil, aster, carnation.

T. We ‘ ll see many different flowers, bushes and trees in the Botanical Garden.

   (slides 23-28)

 1.  Відвідування кафе.

T. You are hungry and we’ll have dinner. ( slides 29-31)

 1.  Grammar point. Повторення граматики. Ступені порівняння прикметників.

 T. What animal is the tallest?

    What animal is the biggest?

    What animal is the smallest?

 All right, children! Now look at the blackboard. Choose and circle the correct

  option:

                 

                               Test

 1.  Hot:

      a)  hoter,                 b)   hotterer,              c)  hotter,

           hottest;                     hotterest;                  hottest;

 1.  Good:

      a)  gooder,              b)  better,                  c)  gooder,

           best;                        best;                          goodest;

 1.  Pretty:

a)  prettier,               b)  prettier,                c)  pretter,

     prettiest;                   pretiest;                     prettest;

 1.  Bad:

 a) bader,                  b) bader,                    c)  worse,

     badest;                     worst;                         worst;

 1.  Small:

 a)  smaler,                b) smaller,                c) smallier,

      smalest;                   smallest;                   smalliest;

 1.  Busy:

 a)  buser,                  b)  busyer,                 c) busier,

      busest;                      busyest;                     busiest;

 1.  Cold:

 a)  colder,                 b) colderer,               c)  coldier,

      coldest;                    colderest;                   coldiest;

 1.  Thin:

 a)  thiner,                  b)  thinner,                c)  thinier,

      thinest;                      thinnest;                    thiniest;

2) Вставити слова у вищому або в найвищому ступені порівняння:

  Kyiv is the … city of Ukraine. ( big)

  London’s Zoo is the … …in the world. (famous)

  This street is… than that street. ( long)

  A village usually is… than a city. (small)

  This car is … … than that car. (expensive) 

    4. In the circus. В цирку.

       T. We have read the story about circus. Now remember it. What can do monkeys?

        P1. They can run, jump, dance and somersault.

        T. What can do lion?

        P2. The lion can jump.

        T. What can do bear?

        P3. The bear can dance and ride a bike.

        T. Today we shall go to the circus.( slides 32-36).

    5. The Puppet Theatre. Ляльковий театр

        T. Do you like to watch cartoons?

        Ch. Yes, we do.

        T. What are your favourite cartoons?

        Ch. « Mickey Mouse», «Tom and Jerry», «The Mermaid», «Cinderella»,

               «Winnie-the-Pooh» …

        T. Do you want to go to the theatre?

         Ch. Yes, we do.

T. Let’s go to the theatre.( slides 37-42).

T. Our lesson is over. Did you like it? Thank you for your work. Good-bye.

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67863. Буддизм. Організаційна структура буддизму 48.5 KB
  Буддизм є особливою світовою релігією: не знає Богатворця не визнає існування Бога у вигляді персоніфікованої могутньої особи; стверджує що матеріальний світ ілюзорний постійне коливання ідеальних частинок дхарм із яких комбінуються існуючі речі; вважає що людина позбавлена душі; тісно повязаний...
67864. Християнство: витоки, еволюція і сучасний стан 90.5 KB
  Засновник: ІCУС ХРИСТОС. Священні книги: Біблія, Священний переказ. Географічне поширення: країни Європи, Північно-Східної Євразії, Північної та Південної Америки, Австралії, Африки на південь від Сахари. Виникнення християнства звичайно пов’язується із початком нашої ери.
67865. Іслам – наймолодша світова релігія 45 KB
  Особливості релігійно – культурних традицій ісламу: злиття духовного і світського початків, політичної адміністрації і релігійної влади; в жодній мусульманській державі не існувало організованої церкви, яка б до того ж протистояла державі; це сприяло абсолютизації релігійного...
67866. Basic formulas of combinatorial analysis 50.91 KB
  A reliable (universal) event is an event that necessarily will happen if a certain set of conditions S holds. For example, if a vessel contains water with a normal atmospheric pressure and temperature 20 degrees, the event «water in a vessel is in a liquid state» is reliable.
67867. О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА» 97.5 KB
  Понятие услуги имеет принципиальное значение для определения существенного условия гражданских правоотношений складывающихся в сфере медицинского обслуживания их предмета. Услуги по определению К. Маркса представляют собой особую потребительскую стоимость поскольку...
67868. ФОРМЫ (ВИДЫ) ОГРАНИЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД И ИХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 95.5 KB
  Малько применимая к характеристике видов общеправовых ограничений не годится для анализа видов конституционно-правовых ограничений или может быть использована частично. Виды ограничений он классифицирует по следующим основаниям признакам: по способу формулирования в законе на прямые...
67869. МЕСТО ПРАВА НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 167 KB
  Право на личную неприкосновенность занимает одно из ведущих мест в системе личных конституционных прав и свобод человека. Личные права и свободы составляют первооснову правового статуса человека и гражданина являются важнейшим элементом всей системы прав и свобод и во многом характеризуют...
67870. СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 106 KB
  Принципы регулирования налоговых правоотношений это основополагающие и руководящие идеи ведущие положения определяющие начала правового регулирования налогообложения. Поэтому основные принципы налоговых правоотношений одновременно выступают принципами налогового права.
67871. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЯПОНИИ 65.5 KB
  По Конституции обе палаты обладали одинаковыми правами. Однако на практике палата пэров играла большую роль, т.к. она состояла из членов императорской фамилии, титулованной аристократии и финансовой знати. Влиятельность ее была гораздо выше...