57718

Народна та професійна культура через призму історії України та української літератури першої половини ХІХ століття

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Українська культура І половини ХІХ століття Художня культура. Народна та професійна культура Українська література. Шевченко - художник Музичні інструменти: кобза бандура Основні поняття: культура народна культура професійна культура етнографія...

Украинкский

2014-04-15

128.5 KB

6 чел.

Номінація    Авторський розвивальний урок та системи уроків,

                        проект учителя-предметника

Відомості про вчителів

Матрьоніна Наталія Станіславівна, учитель образотворчого мистецтва та художньої культури, учитель І категорії

Слонська Алла Мирославівна, учитель історії, учитель вищої категорії, «старший учитель»

Сухань Світлана Василівна, учитель української мови та літератури, учитель І категорії

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 85

Коротка анотація роботи

Тип уроку. Інтегрований урок з історії України, художньої культури та української літератури для учнів 9 класу.

Теми уроків з названих предметів:

Історія України. Українська культура І половини ХІХ століття

Художня культура. Народна та професійна культура

Українська література. Творчість Тараса Григоровича Шевченка

Форма уроку. Урок обміну знаннями

Учні  готували проекти до уроку:

 •  Т.Г. Шевченко -  державний діяч
 •  Складання екскурсійної карти Куточка українознавства
 •  Використання народнопісенних елементів у творах Т. Г. Шевченка
 •  Українське бароко та класицизм
 •  Т. Г. Шевченко – художник
 •  Музичні інструменти: кобза, бандура

Основні поняття: культура, народна культура, професійна культура, етнографія

Обладнання: мультимедійні презентації, предмети побуту з Куточка українознавства

Назва роботи

Тема уроку. Народна та професійна культура через призму історії України  та української літератури першої половини ХІХ століття

Цілепокладання

 •  Формувати в учнів такі якості знань, як системність, глибина, усвідомленість і гнучкість.
 •  Розвивати пізнавальну активність школярів, подолати інертність мислення, розширити кругозір.
 •  Виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть на основі різних джерел інформації визначати й характеризувати особливості розвитку, процеси та пам’ятки культури цього періоду, порівнювати  ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури, з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців; порівнювати народну та професійну культуру; оцінювати внесок окремих діячів у вітчизняну та світову культуру.

Тема уроку. Народна та професійна культура через призму історії України та української літератури  першої половини ХІХ століття

Мета: учити порівнювати зразки народної та професійної культури, знаходити ознаки взаємодії, сприяти формуванню естетичного смаку й естетичного розвитку особистості, формувати в учнів такі якості знань, як системність, глибина, усвідомленість і гнучкість,розвивати пізнавальну активність школярів, подолати інертність мислення, розширити кругозір, виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання.

Обладнання: репродукції, які показують художню творчість народних та професійних творців, учнівські презентації, ТЗН, музичні твори «Ой на горі та й женці жнуть», увертюра до опери М. Лисенка «Тарас Бульба».

                                                                      Сила традицій та сила творчості

                                             в їхньому поєднанні –                                          

                                                                       живильне джерело всякої культури.

                                                                            Петро Миколайович Савицький

Перебіг уроку

І. Організаційний момент. Звучить музика М. Лисенка

ІІ Актуалізація опорних знань

-Наш урок почне основоположник української класичної музики, автор першої української опери,  яка йде на Донецькій сцені, Микола Лисенко.  Дайте відповідь на його питання (так - ні).

* Культура – це система матеріальних та духовних цінностей людини. (Так).

* Слово «культура» перекладається з латинської як «виховання». (Ні, обробка землі).

* Світова культура – це сукупність культур різних народів. (Так).

* Культура  існує в 2 основних формах – матеріальна та духовна.(Так).

* Результати інтелектуальної й творчої діяльності,а саме мораль, наука, виховання, філософія, мистецтво – належать до матеріальної культури. (Ні).

* Художня культура – частина духовної культури. (Так).

* Художня культура – сукупність матеріальних цінностей. (Ні).

* На розвиток української культури початку ХІХ століття вплинуло українське національне відродження. (Так).

*  Пєса Івана Котляревського,написана на початку ХІХ століття (1819 р.), яка стала основою першої української опери (М. Лисенко, 1889 р.), має назву … (Наталка Полтавка)

* У ХІХ столітті не могло бути талановитих учених, діячів культури серед представників українського народу. (Ні, були: Шевченко, Котляревський, Тропинин та інші).

* Народна культура – елітарна, вона не може бути масовою. (Ні).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

-Про яку сферу життя людей ми будемо сьогодні говорити? (Про культуру).

-Чи замислювалися ви над тим, чому класична музика звучить у філармонії для освічених слухачів і ту ж мелодію у спрощеному варіанті ми чуємо як сигнал мобільного телефону? Що саме криється в такій трансформації, у її сутності? Сьогодні ми спробуємо зясувати це  питання, звернемося до його витоків.

ІV. Оголошення теми та мети уроку

V. Основна частина уроку

 1.  .Розповідь учителя художньої культури з елементами бесіди

-Ви бачите репродукції творів ХІХ століття. Розташовані вони за певним принципом. За яким?

                                                         Твори

                               Народні                               Професійні

      -Ми вже знаємо, що носіями культури можуть бути певні люди й цілі соціальні групи. Але джерел формування культури всього два: народна та професійна.

     Народна культура – це художня колективна діяльність народу, у якій відображене його життя, світоглядні уявлення, естетичний смак, ідеали.

      Народна культура виникла ще в первісному суспільстві, вона яскраво представлена в різних видах мистецтва. Які з них ви знаєте? (Міфи, легенди, казки, думи, пісні, танці, народні промисли).

 1.  Уривок з мультфільму  «Ой на горі та й женці жнуть»

    -Які види народного мистецтва представлені у кліпі? Запишіть після перегляду. (Історична пісня, народний костюм, весільний обряд, побут, ремесла тощо).

    3 Учитель історії:

    -Народна культура не має конкретного автора й передається від покоління до покоління, постійно зазнаючи змін. Щоб зберегти це неймовірне багатство, виникла наука про фольклор – фольклористика (займається збором, публікацією та вивченням народної творчості), яка мала особливу популярність на початку ХІХ століття. Цей період в історії України має назву етнографічного етапу національно-визвольного руху.

     -Назвіть імена відомих дослідників народної творчості цього періоду .

     У національному мистецтві найбільш повно та яскраво розкривається національна своєрідність українського народу.

      4 Учитель української мови та літератури:

      -Духовна сила нації, творчий потенціал народу залежить від того, наскільки збережені досягнення минулих поколінь. Саме це дозволяє нам відчувати себе спадкоємцями світового культурного багатства. У нашій школі діє Куточок українознавства. Завітаємо туди.

      5Екскурсія до Куточка українознавства (проект учня).

      -Запрошуємо до Куточка українознавства.

     -Високі естетичні смаки нашого народу можна простежити в оформленні своїх поселень. Наші предки обсаджували обійстя вербами, а біля хат висаджували вишні, яблуні, груші, сливи, малину й обо’язково – квіти. Поселення просто потопали в зелені, і не випадково, що в багатьох піснях оспівані вишневі садки, верби над водою, спів соловя – мила серцю українця природа.

     Українське господарство традиційно було натуральним, оскільки кожна селянська сімя протягом року повністю забезпечувала себе рослинними й тваринними продуктами харчування. Предмети побуту, реманент теж виготовлялися в домашніх умовах. Розвиненими були різноманітні ремесла: гончарство, ковальство, деревообробні ремесла. З найдавніших часів у домашніх умовах ткали полотно на верстатах, застосовуючи різні техніки ткання. Займалися ткацтвом жінки та дівчата. Виткане полотно йшло на виготовлення одягу, хатнього інтерєру тощо.

      Вишивка увібрала в себе всенародний потяг до прекрасного і в той же час стала виразницею духу народу,його вірувань, обрядів.

      6. Учитель художньої культури:

      -Український народ здавна любив музику.

      Демонструється відео з виступом бандуриста.

      -Про який інструмент іде мова? Це інструмент оркестру симфонічного, народного, духовного. Російський, білоруський, український. Його любив Моцарт, Шуберт, Шевченко. Його називали гуслі… кобза, бандура.

      7.Виступ  учнів  «Музичні інструменти: кобза, бандура»

      -Улюбленим інструментом українського народу була кобза. Найдавніша кобза мала три струни. З часом інструмент ускладнювався, на ньому збільшувалася кількість струн (до 40-50), і  він уже став називатися бандурою.

      Народних співців-музик, що грали на цих інструментах, називали кобзарями і бандуристами. Царський уряд добре розумів силу кобзарського співу, у якому були відтворені страждання і мрії про волю українського народу. Кобзарі жорстоко переслідувались у всі часи, а особливо в ХІХ та на початку ХХ століття. Щоб мати можливість безпечно спілкуватись між собою, кобзарі мали свою особливу таємну мову, вживали її з метою конспірації.

      Сценка

 •  Кудень клевий, либідю!
 •  Аби тобі кудень клевитий!

      Цей діалог перекладався так: «Доброго дня, діду!», «Нехай тобі буде цей день іще кращим!»

      8. Учитель історії:

      -Високі   досягнення архітектури, живопису, музики та інших видів мистецтва стали основою для подальшого розвитку культури майбутнього суспільства. Ми розглядаємо друге джерело формування культури – професійне. Професійна культура зявилася  тоді, коли в суспільстві   виник   розподіл на розумову та фізичну працю.  ЇЇ створюють люди, що отримали спеціальну підготовку та присвятили себе певному виду мистецтва.

      Велика кількість закладів готує професійних акторів, музикантів, співаків, художників, режисерів, скульпторів, архітекторів, танцівників тощо. В Україні перші професіонали в цій сфері  зявилися з появою таких навчальних закладів, як Харківський університет, Одеський, Київський.

     У мистецтві того часу зявляються риси бароко та класицизму. Зявляється термін «Українське бароко».

     9.Презентація учнів «Бароко та класицизм».

    10.Робота учителя-учня. Колективне  створення асоціативного кола «Тарас Григорович Шевченко».

     - Кого називають основоположником української мови та літератури, пророком національного відродження в Україні? Створіть асоціативне  коло «Тарас Григорович Шевченко».

      Очікувані відповіді: українець;  професіонал; «візитна картка» України, бо знають про Шевченка в цілому світі; геніальний письменник, поет, прозаїк і драматург;  талановитий художник, гравер; високоосвічена для свого часу людина, хоч і походив з родини кріпаків; людина  з чесним серцем, відданим народові; захоплення історичним минулим ; геній, національний пророк, «духовний батько українців», поет-державник.

      11.Виступ учня  «Т. Г. Шевченко – державний діяч».

      12.Виступ учня «Використання народно-пісенних елементів у творах

Т. Шевченка»

     13.Презентація «Т. Г. Шевченко - художник»

VI. Закріплення знань, умінь і навичок

     Тест «Які твори належать до Шевченкових?» (Серед картин на слайді учні повинні назвати ті, які написав Т. Г. Шевченко)

VIІ. Підсумок уроку

      -Послухайте інтерв’ю з Анжелікою Рудницькою, українською співачкою, журналісткою, художником, роботи якої називають вишиваним живописом: « …Переламний етап у моєму житті настав тоді, коли мене паралізувало, і я не змогла ходити. Саме тоді важливо було відкрити в собі щось нове, прислухатися до свого внутрішнього світу. Ще в дитинстві бабуся та мама навчили мене вишивати. Ці навички я перенесла в мистецтво, використовуючи старі технології для створення модернізованих речей. Свої роботи не продаю. У них інша мета – розказати світу про Україну,та й самим українцям відкривати нашу Україну».

      - Отже, чи треба нашим сучасникам, професіоналам народне мистецтво? Висловіть свою думку з цього приводу. (Використовується метод «Мікрофон»)

(Демонструється слайд  з роботами А. Рудницької)

VIIІ. Домашнє завдання

 1.  Підготувати проект «Світове значення творчості Т. Г. Шевченка».
 2.  Дібрати  Вернісаж творів, які допомагають учням у самовираженні.
 3.  Письмово дати відповідь на питання, яким чином історичні події впливають на розвиток культури.

Загальні висновки вчителя про ефективність проведеного уроку

    Завдяки нестандартній формі уроку підвищилась мотивація навчальної діяльності учнів. Використання різних видів роботи підтримує увагу дітей на високому рівні, що дозволяє говорити про розвивальну ефективність уроку: значно підвищився пізнавальний інтерес, розвивається  уява, мислення, мовлення і пам’ять школярів. Урок дозволив використати зміст усіх навчальних предметів; залучити відомості з різних галузей культури, мистецтва, звертатися до явищ і подій навколишнього життя; навести приклади застосування міжпредметних зв’язків для виконання різноманітних завдань.

Додатки

 1.  Мультимедійна презентація до уроку «Народна та професійна культура через призму історії України та української літератури  першої половини ХІХ століття»
 2.  Мультимедійна презентація до уроку «Бароко та класицизм»
 3.  Мультимедійна презентація до уроку «Шевченко - художник»
 4.  Фото з уроку

Додаток 1

Слайд 1

 •  Народна та професійна культура через призму історії  й літератури України першої половини XIX століття
 •  Урок художньої  культури, історії  України  та української  літератури
 •  у 9 класі ДЗШ № 85
 •  Учителі :
 •  Матрьоніна Н.С., Слонська А.М., Сухань С.В.
 •  Слайд 2
 •      Микола      
            Лисенко
 •  Основна  інформація
 •  Повне  імя 
 •  Микола  Виталійович  Лисенко
 •  Дата народження
 •  10 (22) березня 1842
 •  Місце  народження
 •  село Гриньки, Кременчуцький повіт, Полтавська губернія, Російська імперія нині Глобинський район, Полтавська область
 •  Дата смерті
 •  24 жовтня (6 листопада) 1912
 •   (70 років)
 •  Місце  смерті
 •  Київ
 •  Роки  активності
 •  1869—1912
 •  Профессії
 •  композитор, піаніст, диригент
 •  Жанри
 •  опера
 •  Слайд 3
 •  Культура – це система матеріальних і духовних цінностей людини
 •  – слово «культура» перекладається з  латинської як «виховання»

- світова культура – це сукупність культур різних народів

 •  - культура  існує  в 2 основних формах – матеріальна та духовна
 •  -результати інтелектуальної та творчої діяльності, а саме мораль, наука, виховання, філософія, мистецтво, належать до матеріальної культури
 •  - художня  культура – частина духовної культури;

Слайд 4

 •  - художня  культура – сукупність  матеріальних цінностей;
 •  - на розвиток  української  культури  початку ХІХ ст. вплинуло  українське  національне відродження ;
 •  -п’єса Івана Котляревського , написана на початку
 •  ХІХ століття (1819 р.), яка стала основою першої української опери (М.Лисенко, 1889 р.),має  назву…
 •  - серед українців  у ХІХ столітті не могло бути талановитих учених, діячів  культури;
 •  -народна культура- елітарна, вона не може бути масовою;
 •  -Кого називають основоположником української мови та літератури, пророком національного відродження в Україні?
 •  Слайд 5
 •  Народне  мистецтво
 •  Професійне мистецтво
 •  Слайд 6
 •  «Українці — це поетичний, багатий уявленнями народ, і тому легко собі уявити, як багато народних пісень та переказів у них збереглося. Вони мають великі здібності до мистецтва, а до співу в них дзвінкий голос, чутливе вухо і пам’ять… Незрівнянно більше, ніж у москалів, розвинене в українців й естетичне почуття. Вони мають також талант до малюнків і живопису».
 •  Із записок німецького вченого Гакстгавзена
 •  Слайд 7
 •  Фольклористика –наука  про народно-поетичну творчість (займається збиранням, вивченням, публікацією та дослідженням народної  творчості).  Мала  особливу популярність на початку ХІХ століття. Цей період в історії України має назву етнографічного етапу національно-визвольного руху.
 •  Слайд 8
 •  Дослідники  українського фольклору

«Енеїда» Котляревського… була першою книжкою, яка незвичайно високо підняла в очах українського громадянства народне українське слово, а заразом своїми образами минулої козацької слави і гіркого сучасного життя відкрила широку дорогу осьому заінтересуванню народним життям серед українського громадянства».

Слайд 9

Українці живуть у чисто утриманих хатах, що до тебе всміхаються.  Їх хати виглядають білі, неначе свіжовибілене полотно…

Слайд 10

Найбільш відомий кобзар України Остап Вересай

Слайд 11

 •  Професійна культура виникла тоді, коли в суспільстві виник поділ на розумову та фізичну працю.
  Вона створюється людьми, які отримали спеціальну підготовку й присвятили  себе певному виду мистецтва.
 •  Слайд 12
 •  Василь  Тропинин
 •  Слайд 13
 •  Перші  професійні  навчальні заклади в  Україні
 •  Слайд 14
 •  Тарас  Григорович  Шевченко
 •  Слайд 15
 •  Які з цих творів належать до Шевченкових?
 •  Слайд 16
 •  Чи потрібне нашим сучасникам, професіоналам народне мистецтво? Висловіть свою думку з цього приводу.
 •  Слайд 17
 •  Домашнє завдання:
 •  Підготувати проект «Світове значення творчості Т. Г. Шевченка».
 •  Дібрати  Вернісаж  творів, які допомагають учням у самовираженні.
 •  Письмово дати відповідь на питання, яким чином історичні події впливають на розвиток культури.

                                               Додаток 2

Слайд 2

Історія Бароко

    Бароко з’явилося в ХVII столітті в Західній Європі.

   До кінця ХVII століття епоха бароко дійшла й до України.

   Барочне мистецтво та архітектура були вершиною художніх досягнень.  У поєднанні  з місцевим  мистецтвом, особливо цегляною кладкою, створили  новий неповторний стиль «українського бароко»  або «козацького бароко»

Стиль Бароко - найбільш яскраво виявився в архітектурі Лівобережжя та Слобожанщини.

 Слайд 3

Перші  будівлі

Слайд 4

Мистецтво епохи Бароко

 Слайд 6

Історія розвитку Класицизму

         З кінця XVIII ст. в Україну прийшов класицизм, характерною рисою якого було значне зменшення церковного будівництва. Перевага стала надаватися палацам та суспільним будівлям.

 Слайд 7

        В Україні за типовими проектами будуються   скромні  цегляні церковки та садиби поміщиків.

 Слайд 8

    Література й театр

        В українській літературі XVII-XVIII століть класицизм не отримав повного та яскравого розвитку. Від класицизму українська література успадкувала інтерес до “другорядних” жанрів поезії – наприклад, байки. Деякий вплив класицизм справив на творчість І. Котляревського (“Наталка-Полтавка”, “Енеїда”) та П. Гулака -Артемовського (“Пан та собака”).

        Для театру класицизму зразками були герої античної драми, а самі вистави  відрізнялись помпезністю й статичністю. В українському театрі риси класицизму виявились у шкільних  виставах.

Додаток 3

25 квітня 1838 року в домі K. Брюллова сам Василь Андрійович Жуковський вручив Тарасу Шевченку відпускну. З цього ж першого дня волі він стає учнем Академії мистецтв, увесь поринає у світ навчання і творчої праці - і як художник, і як поет. Kарл Брюллов стає учителем Шевченка. Перед молодим художником розкривається дивосвіт мистецтва, велике таїнство і чародійство барв, живопису.
Художні твори Шевченка Академія мистецтв невдовзі відзначає срібними медалями. Та вже і в цей час в душі молодого митця над сріблом академічного живопису бере гору золото народного слова.

Поетичних творів Шевченка до нас дійшло понад 240, а мистецьких – олійних картин, акварелей, сепій, офортів, малюнків – майже 1200. Сама ця кількість свідчить про його глибоку закоханість у малярство. Не випадково його твори виставлялися на академічних виставках, а за видатні успіхи у гравюрі Шевченкові було присвоєно звання академіка.

Митці всіх віків прагнули оспівати природу, яка давала їм силу і натхнення. Шевченко ніби був створений для того, щоб виразити словом і фарбами всю красу навколишнього. Тривалий час він жив за межами України, але марив нею, згадував рідну Черкащину, Київщину.
         "... я хочу малювати нашу Україну ... Я її намалюю в трьох книгах, в першій будуть види, чи то по красі своїй, чи по історії прикметні, в другій теперішній людський побут, а в третій історія ... На рік буде виходити 10-ть картин" (Лист Т.Шевченка до О.Бодянського від 6-7 травня 1844 р.).

Шевченко - художник не компонував свої пейзажі, а змальовував краєвиди, які бачив перед собою. Саме тому в його робочих альбомах ми знайдемо багато начерків гілок дерева, бур'янів, хат, церков. За тематикою пейзажні малюнки Шевченка 1843 – 1847 рр. можна поділити на дві групи: малюнки, на яких зображено сільські краєвиди і пейзажі, на яких відтворені історичні та архітектурні пам'ятки.

«Свою Україну любіть.
Любіть її... Во врем'я люте.
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.»
Т. Шевченко

Малюнки здебільшого розповідають нам про убоге життя Шевченкової родини  і всього покріпаченого українського села ("Удовина хата", "Селянське подвір'я", "На околиці", "Хата біля річки", "Хата над ставком"). Чарівна природа на малюнках, як і в подіях є контрастом до важких соціальних умов життя народу.

Особливо улюблені пейзажні мотиви Шевченка – зображення мальовничих околиць та куточків сіл, містечок, берегів тихих степових річок, ставків, урочищ тощо ("Повінь", "Комора в Потоках", "Андруші", "Урочище Стінка", "Хутір на Україні", "У Вюнищі", "В Решетилівці"). Ці твори сповнені справжньої поезії, в них лагідна, мрійлива українська природа знайшла свого натхненного співця. Майстерні вони і з боку малярської техніки.

Треба згадати, що Шевченко створив галерею портретів. Серед них портрет поміщика П.В.Енгельгардта, виконаний на досить високому рівні. Перед нами людина, яка знає собі ціну. Одягнений у фрак коричневого кольору, з-під якого видно синій жилет, на шиї елегантно пов'язано бузковий шарф, вираз очей самозакоханий.

"Голова жінки" – твір досконаліший. Вважається, що тут майстерно, засобами світлотіні змодельовано обличчя, обрамлене красивими гофрованими пасмами кучерів. Однак у плані характерності образу цей твір поступається перед портретом П.В.Енгельгардта.
З жіночих зображень наймайстерніший портрет Катерини Абаж, в якому вражає виняткова чарівність створеного художником образу молодої жінки, граціозної, з цнотливим виразом обличчя. Особливої привабливості портретові надають легкі, прозорі, надзвичайно ніжні сріблясто-блакитні тони, в яких цей твір виконано.

До власних зображень художник звертається протягом усього життя. На виставці представлено автопортрет 1845 року. Перед глядачем - романтично піднесений образ молодого митця. Експонується також автопортрет 1849-1850 рр., створений на засланні, та самозображення 1857 року, виконане після повернення з неволі. Зокрема, автопортрет у шапці та кожусі (офорт), створений за фотографією Г.Деньєра 1859 р. (його сучасники вважали найвдалішим і найбільш схожим із усіх прижиттєвих зображень митця). Технічно портрет виконано бездоганно, офортний штрих набув тут виняткової експресії.

Пейзажі становлять майже половину мистецького доробку художника. На виставці представлено твори, виконані Шевченком у різні періоди творчості. Це офорт “У Києві” з альбому “Мальовнича Україна”(СПб, 1844), задум якого виник у художника під час першої подорожі Україною, коли митець замальовував краєвиди чи то красою, чи за історичними спогадами прикметні. Поряд з ними експонуються твори, виконані Шевченком під час другої подорожі Україною. Серед них - “Будинок І. Котляревського в Полтаві” (акварель 1845); “Вигляд Почаївської Лаври з півдня” (акварель 1846).

Шевченко для свідомості українців — не просто література. Він — наш всесвіт. Явище Шевченка — виправдання України перед людством, підтвердження нашої національної повноцінності. Слово, яке не співвідноситься з його Словом,— нічого не варте. До Шевченка треба доростати всім життям.

Література

* Історія України, 9 клас: Педагогічний кейс. – Рівне: ПП «Контур плюс», 2010.

* Климова Л.В. Художня культура. 9 клас. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 288 с. – (Майстер-клас).

* Климова Л.В. Художня культура. 9 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 160 с.: іл.

* Клочек Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. Навчально-методичний посібник. – К.: Освіта, 1998. – 237 с.

* Лепеха Т.В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2005. – 376 с.

*Мінасян Н.Г. Художня культура: творчі завдання, тести, кросворди/Наталія Мінасян. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

* Турченко Ф.Г. Історія України.: підруч. Для 9 9 кл. загальноосвіт. Навч. закл. – К.: Генеза, 2009. – 352 с.: іл., карт.

*Чупринін О.О. Українська література. 9 клас.– Х.:Вид. група«Основа»,2012.- (Серія «Мій конспект»).

Ru.wikipedia.org/wiki/

Uatraveling.com/ru/article/


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17169. Ms Excel. Статистичні функції. Електронна таблиця, як база даних. Підведення підсумків. Географічна карта 207.5 KB
  Практична робота №14 Тема: Ms Excel. Статистичні функції. Електронна таблиця як база даних. Підведення підсумків. Географічна карта. Мета: Уміти користуватися діапазонами клітинок та стандартними статистичними функціями наносити дані на географічну карту вилучати вста...
17170. Ms Excel. Розв’язання задач: «Діяльність фірми в Україні», «Табулювання функції та обчислення площі» 140.5 KB
  Практична робота №15 Тема: Ms Excel. Розвязання задач: Діяльність фірми в Україні Табулювання функції та обчислення площі.. Мета: Уміти користуватися діапазонами клітинок та стандартними статистичними функціями наносити дані на географічну карту вилучати вставл...
17171. Ms Excel. Організація розгалужень та ітерацій. Метод добирання параметра. Розв’язання задач «Нарахування зарплатні», «Розв’язання нелінійного рівняння» 259 KB
  Практична робота №16 Тема: Ms Excel. Організація розгалужень та ітерацій. Метод добирання параметра. Розвязання задач Нарахування зарплатні Розвязання нелінійного рівняння. Мета: Уміти використовувати логічну функцію ЯКЩО ЕСЛИ IF та абсолютні адреси клітинок д...
17172. Ms Excel. Задачі апроксимації і прогнозування даних. Метод найменших квадратів. Елементи регресійного аналізу. Побудова ліній тренду на діаграмах 82 KB
  Практична робота №17 Тема: Ms Excel. Задачі апроксимації і прогнозування даних. Метод найменших квадратів. Елементи регресійного аналізу. Побудова ліній тренду на діаграмах. Мета: Уміти використовувати математичні функції для роботи з масивами даних і статистичні функці
17173. Ms Excel. Інструменти Пошук розв’язку. Таблиця підстановки 165.5 KB
  Практична робота №18 Тема: Ms Excel. Інструменти Пошук розвязку. Таблиця підстановки. Мета: Вміти користуватися інструментами Пошук розв'язку і Таблиця підстановки для аналізу підприємницької діяльності і прийняття рішень. Обладнання: ПЕОМ. Табличний процесор MS Excel....
17174. Ms Excel. Інструменти Сценарій і Зведена таблиця 298.5 KB
  Практична робота №19 Тема: Ms Excel. Інструменти Сценарій і Зведена таблиця. Мета: Вміти будувати сценарії і зведені таблиці для аналізу підприємницької діяльності й прийняття рішень. Обладнання: ПЕОМ. Табличний процесор MS Excel. Хід виконання Правила ТБ Індив...
17176. ОБОБЩАЮЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 62 KB
  ТЕМА. ОБОБЩАЮЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Обобщающие статистические показатели отражают количественную сторону изучаемой совокупности общественных явлений представляют собой их величину выраженную соответствующей единицей измерения. Эти статистические ве...
17177. Выборочное исследование. Понятие о выборочном методе 178 KB
  Выборочное исследование. Понятие о выборочном методе. Выборочное наблюдение это такое несплошное наблюдение при котором отбор подлежащих исследованию единиц совокупности осуществляется случайно отобранная часть подвергается исследованию после чего результа