57764

Der Gemüsegarten

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Практична: ввести лексичні одиниці за темою уроку та тренувати їх вживання в усному та писемному мовленні, закріпити вживання сильних дієслів у теперішньому часі на прикладі дієслова essen.

Другие языки

2014-04-15

38.5 KB

2 чел.

Der Gemüsegarten

План – конспект уроку

(за підручником: С.І. Сотникова, Т.Ф. Білоусова „Hallo, Freunde“, 5 – друга іноземна мова, перший рік вивчення)

Вікторія Голиш

                                             вчитель  англійської та німецької мов,

                                             ЗОШ № 36 ім. С.П. Корольова

м. Київ

Мета

Практична: ввести лексичні одиниці за темою уроку та тренувати їх вживання в усному та писемному мовленні, закріпити вживання сильних дієслів у теперішньому часі на прикладі дієслова essen.

Розвивальна: розвивати мовну здогадку, швидку мовленнєву реакцію; розвивати навички читання, письма, говоріння та аудіювання.

Виховна: заохотити учнів вживати овочі для підтримки хорошого стану свого здоров’я.

Тип уроку: комбінований

Оснащення уроку: підручник: С.І. Сотникова, Т.Ф. Білоусова „Hallo, Freunde“, 5; медіапроектор, ксерокопії завдань.

Stundenverlauf

І. Einstieg

1. Begrüßung

L: Guten Morgen. Wie geht es euch? Sind alle da?

(Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers)

2. Zielorientierung

L: Heute sprechen wir über verschiedene Sorten Gemüse.

3. Mundgymnastik

L: Hört zu und sprecht mir nach!

Möhre, Rübe, Bohne, Erbse, Zwiebel, Tomate, Kartoffel, Gurke.

ІІ. Hauptteil der Stunde

  1.  L: Heute lernen wir, wie man verschiedene Sorten Gemüse auf Deutsch nennt.

Der Lehrer demonstriert die Präsentation „Gemüse“

  1.  Gruppenarbeit (Sprechen)

Erzählen wir, welche Gemüse wir gern essen. Aber zuerst wiederholen wir, wie das Verb essen konjugiert wird.

ich esse

du isst

er/sie/es isst

wir essen

ihr esst

sie/Sie essen

Spiel „Kofferpacken“

Sch 1: Ich esse Erbsen gern.

Sch 2:  Sch 1 isst Erbsen gern, und ich esse Möhren gern.

Sch 3: Sch 1 isst Erbsen gern, Sch 2 isst Möhren gern, und ich esse Gurken gern.

  1.  Schreiben

L: Lцst das Kreuzwortrдtsel.

4. Lesen

L: Jetzt lesen wir den Text und machen dann die Aufgaben.

Vokabeln zum Text

das Ferienhäuschen – дача

verbringen – проводити

gemütlich – затишний

wachsen – рости

Das Ferienhäuschen

         Meine Familie hat ein Ferienhäuschen. Wir verbringen dort viel Zeit. Besonders oft sind wir dort im Sommer. Dort ist ein Fluss und ein Wald. Unser Ferienhäuschen ist nicht groß, aber schön und gemütlich. Unsere Familie hat einen Obst- und Gemüsegarten. In unserem Gemüsegarten wachsen Gurken, Tomaten, Bohnen, Rüben und Möhren.

                                             Aufgaben zum Text  

Wähle die richtige Variante!

1. Meine Familie hat

a) eine Wohnung

b) ein Cafe

c) ein Ferienhäuschen

2. Wir verbringen dort

a) viel Zeit

b) jedes Wochenende

c) die ganzen Sommerferien

3. Das Ferienhäuschen ist

a) sehr groß

b) klein

c) nicht groß

4. In dem Gemüsegarten wachsen

a) Kartoffeln und Petersilie

b) Gurken und Tomaten

c) Knoblauch und Wassermelonen

Lösung : 1c, 2 a, 3c, 4 b


  1.  Hörverstehen und Sprechen

L: Ratet, über welche Gemüse ich spreche.

Gemüserätsel

Die Zwiebel

Ich bin oben gelb und innen weiß. Ich schmecke oft scharf, wenn man mich auszieht, tränen oft die Augen.

Die Melone

Ich bin gelb und süß, ich bin oval und oft so groß wie ein Ball. Man erntet mich Mitte-Ende Sommer.

Die Wassermelone

Ich bin sehr süß und wässerig, ich bin rund und groß, oben grün und oft mit dunklen Streifen. Innen bin ich meistens rot.

Die Gurke

Ich bin grün, dünn und lecker. Man isst mich meistens roh, schneidet mich in Salate und konserviert oft.

Die Möhre

Ich bin orange, und die Kaninchen fressen mich gern.

III. Schlussteil der Stunde

1. Zusammenfassung   

L: Heute haben wir in der Stunde viel über Gemüse gelernt.   

2. Hausaufgabe  

L: Zu Hause sollt ihr die Namen von Gemüse auf  Deutsch lernen und Übung 1 auf Seite 102 aus dem Arbeitsbuch machen.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31720. Соціально-психологічні аспекти виховання 37 KB
  Такі групи називають референтними. Референтні групи можуть бути як реальними так і уявними але особистість завжди орієнтується на їх цінності і стандарти як на еталонні зразки своєї поведінки завжди прагне до визнання з їх боку. Якщо індивід реально входить до складу референтної групи то це створює психологічно сприятливі умови для успішного розвитку особистості в певному напрямку останній зовсім не обовязково має співпадати зі загальною стратегією виховання особливо коли референтній групі притаманна асоціальна спрямованість.
31721. Загальна характеристика процесу учіння 23.5 KB
  Загальна характеристика процесу учіння Учіння виявляється там де дії людини скеровуються свідомою метою засвоїти певні знання навички вміння форми поведінки і діяльності коли субєкт діє з метою засвоєння нового досвіду. Зміст учіння гностична пізнавальна діяльність на основі пізнавальних психічних процесів за допомогою перцептивних мнемічних інтелектуальних імажинативних дій. Існує 3 основних групи мотивів учіння за їх джерелом: Внутрішні зумовлені структурою потреб людини.
31723. Мотивація учіння 27 KB
  Мотивація учіння Будьяка діяльність здійснюється під впливом певних спонукань які є рушієм активності її суб'єкта. Навчальна мотивація визначається специфічними для навчальної діяльності факторами: власне освітньою системою освітнім закладом; організацією навчального процесу; суб'єктивними особливостями тих хто навчається вік стать інтелектуальний розвиток здібності рівень домагань самооцінка взаємодія з іншими тощо; суб'єктивними особливостями педагога насамперед його ставленням до учня до власної справи; специфікою навчального...
31724. Загальна характеристика праці вчителя 28.5 KB
  Загальна характеристика праці вчителя На основі системного підходу до аналізу педагогічної діяльності Н. До структурних компонентів належать суб'єкт та об'єкт педагогічної взаємодії предмет їх спільної діяльності цілі навчання і засоби педагогічної комунікації. Функціональними компонентами педагогічної діяльності на думку Н. Конструктивний компонент розкриває особливості конструювання вчителем власної діяльності та діяльності учнів з урахуванням близьких урок заняття цикл занять цілей навчання і виховання.
31725. Специфіка педагогічного мислення 27.5 KB
  Специфіка педагогічного мислення Педагогічне завдання є структурною одиницею мислення вчителя. Основним компонентом практичного мислення вчителя в якому найяскравіше проявляється внутрішня єдність інтелектуальних емоційних та вольових якостей особистості є процес прийняття педагогічних рішень. Ще одна важлива особливість мислення вчителя полягає в тому що теоретичні знання при розв'язанні педагогічних завдань використовуються як правило у знятому вигляді автоматично скорочено згорнуто. Зумовлено це поперше загальною тенденцією до...
31726. Педагогічне спілкування 28 KB
  Педагогічне спілкування Прагнення до людського спілкування виступає своєрідним внутрішнім стимулом рушієм діяльності особистості. Педагогічне спілкування це система органічної соціальнопсихологічної дії учителявихователя і вихованця в усіх сферах діяльності що має певні педагогічні функції спрямоване на створення оптимальних соціальнопсихологічних умов активної та результативної життєдіяльності особистості. Оптимальним треба вважати таке спілкування педагога з вихованцями у процесі навчальновиховної роботи яке створює найбільш...
31727. Методи педагогічної психології 29 KB
  Недоліки цього методу: пасивність спостерігача фіксація тільки зовнішніх проявів певних дій і вчинків складність кількісної обробки одержаних даних. Позитивні сторони методу в його масовості швидкості одержання інформації легкої обробки даних можливості застосування математичних методів обробки даних і порівняльного аналізу декількох обстежень. Недоліки методу важко розраховувати на повні правильні точні відповіді неможливість втручання в сам процес анкетування немає гарантій недобросовісного заповнення анкет тощо. Позитивні...
31728. Історія розвитку педагогічної психології 28 KB
  Історія розвитку педагогічної психології Становлення багатьох галузей наукового знання являє собою гетерогенний і гетерохронний і більше того розірваний у часі процес. поклала початок розвитку педагогічної теорії і цілеспрямованої організації шкільного навчання. Ця праця можна розглядати і як першу передумову тривалого суперечливого становлення педагогічної психології протягом більш ніж 250 років бо тільки в кінці 19 в. Весь шлях становлення і розвитку педагогічної науки може бути представлений трьома великими періодами етапами: Перший...