57807

Візитна картка Харкова: вулиці, храми, пам’ятники

Конспект урока

Педагогика и дидактика

The topic of our lesson is “The Places of Interest of Kharkiv”. I think we can talk about our precious city for hours. But we have only 45 minutes during which we’ll try to visit many corners of our precious city, see famous places of Kharkiv. Of course, we can do it only virtually, but I hope it will be interesting for you despite the fact that it’s an imaginary journey.

Английский

2014-04-16

2.7 MB

1 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 5

Бінарний  урок з Харківщинознавства та Англійської мови

9 клас

Тема: Візитна картка Харкова: вулиці, храми, пам’ятники.

Дидактична мета:

1. З Харківщинознавства:   Забезпечити засвоєння та усвідомлення  учнями навчального матеріалу,  щодо   розвитку  Харкова   як європейського міста, його  історичних пам’яток ,  архітектурних  споруд, що є візитною карткою міста.

2. З англійської мови: Удосконалення монологічного мовлення в аспекті логічного викладу думок, удосконалення  навичок діалогічного та монологічного мовлення на основі проблемно-пошукових завдань.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть

 •  Дати характеристику  розвитку  Харкова   як європейського міста, його історичним пам’яткам,  архітектурним  спорудам, що є візитною карткою міста.
 •  Вживати лексику в нестандартних комунікативних ситуаціях англійською мовою.
 •  Удосконалити культуру спілкування в діалогах
 •  Пояснювати зв’язок між   культурним та соціально економічним і політичним розвитком Харкова.

Тип уроку: урок засвоєння  знань


Етапи уроку:

Організаційно – психологічний етап                                       ( 2 хв.)

Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань    ( 9 хв.)

2.1 Актуалізація опорних знань                                                    ( 4 хв.)

2.2 Постанова мети і завдань уроку                                              ( 9 хв.)

Етап засвоєння знань                                                                 ( 22хв.)

Етап закріплення знань                                                              ( 7 хв.)

Етап надання домашнього завдання                                         ( 5 хв.)

5.1 Інструктаж учителя, щодо виконання домашнього завдання ( 2 хв.)

5.2 Різнорівневе домашнє завдання                                                (1 хв.)

5.3 Підведення підсумків уроку                                                      ( 2 хв.)

Методи уроку:

Словесні: розповідь вчителя з елементами бесіди, евристична бесіда з класом, пошуковий, інформаційно-повідомляючий, частково-пошуковий.

Наочні: робота з мультимедійним  устаткуванням, складання діаграм, робота з ілюстраціями та листівками з пам’ятками архітектури.

Практичні: робота з картками, текстом підручника, комп’ютером.

Обладнання:

Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ За редакцією Л.Д. Покроєвої, В.Е. Лунячека. – Харків: Гімназія, 2004. – 432 с.

Enterprise plus. Pre-Intermediate. Virginia Evans-Jenny Dooley. – Express Publishing, 2002. - 186с.

Ілюстрації з видами міста Харкова, комплект листівок з видами міста Харкова

Мультимедійне устаткування


Оцінюється на уроці засвоєння знань:

Пізнавальна діяльність учнів протягом уроку.

Вміння вживати лексичні одиниці  в нестандартних комунікативних ситуаціях.

Вміння узагальнювати вивчений лексичний та граматичний матеріал, логічно та послідовно висловлюватись та викладати думки англійською мовою.

                                          Хід уроку

1.    Організаційно – психологічний етап. (2 хвилини)

Мета етапу: створення умов для організації діяльності учнів на конструктивному та творчому рівнях протягом уроку, психологічне налаштування учнів на активну пізнавальну діяльність.

Завдання: мобілізація учнів, формування відповідального ставлення до навчання,  створення умов для активної діяльності у системах « учитель – учень», « учень – учень»

Учитель з  Харківщинознавства:

Доброго дня, я рада вас всіх бачити сьогодні. На нас чекає надзвичайно цікава робота, яка допоможе не тільки краще зрозуміти історію нашого рідного міста, а також допоможе  оволодіти  навичками активної дослідницької роботи шляхом постановки питання та його вирішення.

Досягати цього ми будемо  за рахунок самостійного пошуку знань та визначення способів діяльності, які допоможуть нам вирішити визначені проблеми.

Учитель   англійської мови:

Dear children, I hope that you are in a good mood today, but you can evaluate your mood yourself. Draw a face according to your mood. If you need help I will help you.
You also have pictures with 4 faces.

They are "OK", "Bad", "Good", "So-So". Take the card according to you mood.

The topic of our lesson is “The Places of Interest of Kharkiv”. I think we can talk about our precious city for hours. But we have only 45 minutes during which we’ll try to visit many corners of our precious city, see famous places of Kharkiv. Of course, we can do it only virtually, but I hope it will be interesting for you despite the fact that it’s an imaginary journey. Except the role of holiday-makers you will play the roles of tour-guides and advertising agents. While playing these roles we’ll develop your speaking, reading, listening and writing skills. You will discuss the issues on the topic using the lexical material, which we learnt with you on the previous lessons, make an advertisement of a tour and present it.

Місто Харків завжди було культурним, історичним, просвітницьким центром України, дійсно європейським містом, що має свою неповторну історію, культуру. Все це знайшло відображення у тих спорудах, які є візитною карткою нашого міста.

2.  Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань ( 9 хвилин) Мета етапу: Організувати і спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності учнів.   Продовжити  формування уміння визначати мету й обирати конкретні засоби її досягнення.

2.1  Мотивація навчальної діяльності (4 хвилини)

    Метод: евристична бесіда з класом

Учитель  англійської мови:

“Now, let’s remember and name different kinds of tours. Can you name them?”

The students name such tours as: a city tour, an excursion, an organized tour, a package tour, hiking, hitch-hiking, a walking tour, a voyage, a cruise.

“What kinds of tours are typical for our country, for our region and  for our native  city? Do we get many foreign tourists in our city? What places would you recommend them to visit and what season would they better choose?” The students express their ideas.

Учитель з  Харківщинознавства:

-  Діти, ви отримали цікаве випереджуюче завдання, для цього були створені групи учнів (4 – 5 учнів в кожній групі), які спробували визначити які будівлі  хотілося б показати гостям нашого міста, підібрати інформацію про них. Отже, які споруди Харкова ви вибрали?

Успенський собор, Покровський собор, площа Архітекторів, Благовіщенський собор, театр ім. О.С. Пушкіна, театр ім. Т.Г. Шевченко, Дзеркальний струмінь, ХАТОБ, Держпром та площа Свободи, Меморіал Слави, Стадіон «Металіст», Харківська інженерно – педагогічна Академія( Перша будівля університету), пам’ятник Т. Г. Шевченку.

Учитель з англійської мови :

Крім ваших цікавих повідомлень вам треба було створити рекламні листівки для гостей   з видатними пам’ятками нашого міста.

Підібрати фотоматеріали за темою « Візитна картка Харкова»  який ми будемо використовувати на уроці.

Учитель з  Харківщинознавства

Ми вже знаємо, що на наше місто у 2012 році чекає видатна подія – Чемпіонат Європи  по футболу, до нашого міста приїдуть гості з усієї Європи. Отже, темою сьогоднішнього уроку буде   візитна картка міста Харкова, його площі, храми та інші видатні місця.
2.2  Постанова мети і завдань уроку ( 5 хвилин)

Метод: евристична бесіда з класом

Учитель з  Харківщинознавства

- Яка може бути мета нашого уроку?

Засвоєння нового матеріалу за темою «  Візитна картка Харкова: вулиці, храми, пам’ятники»

Формування вміння працювати з наочністю та текстом підручника.

Вдосконалювання навичок вживання лексичних одиниць в нестандартних комунікативних ситуаціях

Розвиток  навичок  монологічного мовлення в аспекті логічного викладу думок

Удосконалювання  навичок  діалогічного та монологічного мовлення на основі проблемно-пошукових завдань.

- Які завдання ми повинні виконати?

Засвоєння нового матеріалу з даної теми для подальшої його обробки та  аналізу

Вивчення історії нашого міста

Розвиток вмінь аналізувати  текст, розвивати пам'ять та вміння послідовно висловлювати думки

Учитель з  Харківщинознавства

Отже, мета нашого уроку визначена. Це забезпечення засвоєння та усвідомлення  учнями знань,   щодо   розвитку  Харкова   як європейського міста, історичних пам’яток нашого міста, сучасного стану споруд, що є візитною карткою міста, вдосконалювання вміння вживання лексики в нестандартних комунікативних ситуаціях, розвиток  навичок монологічного мовлення в аспекті логічного викладу думок, удосконалювання навичок  діалогічного та монологічного мовлення на основі проблемно-пошукових завдань.  Активізація інтересу учнів до історії та сьогодення Харкова.

Ми очікуємо, що після цього уроку ви зможете:

 •  Характеризувати   розвиток     Харкова   як європейського міста, історичних пам’яток нашого міста, сучасного стану споруд, що є візитною карткою міста. Вільно висловлювати свої думки щодо історичних пам’яток Харкова та сучасного стану споруд нашого міста англійською мовою.
 •  Вдосконалити вивчений лексичний та граматичний матеріал за темою в висловлюваннях та повідомленнях.
 •  Пояснювати зв’язок між  розвитком архітектури та соціально економічним і політичним розвитком Харкова.

Любі діти, як ви бачите, і цілі і задачі уроку сформульовані учнями та вчителями співпадають, тому ми сподіваємось на плідну роботу.

3. Етап засвоєння знань ( 22 хвилини)

 •  Мета етапу: Сформувати усвідомлення учнями ролі Харкова,   як європейського міста.  Вдосконалювати засвоєння учнями метода відтворення     матеріалу який вивчається. На підставі отриманих знань удосконалювати  оволодіння навичками роботи з текстом підручника,  уміння аналізувати та узагальнювати  матеріалу. Формувати вміння вільно висловлювати свої думки щодо історичних пам’яток Харкова та  архітектурних споруд нашого міста англійською мовою.

План

Упорядкування будівництва в місті Харкові

Будівлі XVIIІ ст. – п. XIХ ст. – історична спадщина міста.

Площі та памятники міста

Харків театральний

Стадіон « Металіст»


1.   Упорядкування будівництва в місті Харкові

Метод: евристична бесіда з класом

Учитель з Харківщинознавства

-  Забудова міст Харківщини тісно пов’язана із створенням в XVII ст. – п. XVIII століття захисних  ліній. Стіни всіх фортець були дерев’яні, з дубових пальт та колод. Але вже в цей час з’являються перші кам’яні споруди, як правило, культові. Всі монастирі виконували кілька функцій, крім основної  ( Презентація кадр № 2 )1

Це є ознакою того часу і зустрічається не тільки у спорудах розташованих у Харківській області, але і в самому місті. Саме про  забудову Харкова у XVIII – ХІХ столітті   піде мова у наступному пункті нашого плану.

2. Будівлі XVIIІ ст. – п. XIХ ст. – історична спадщина міста.

Метод: пояснення з використанням мультимедійного устаткування, робота в групах, презентація результатів домашньої роботи

Учитель з Харківщинознавства:

 •  Діти, на минулому уроці ви отримали зав дання,   підготувати повідомлення про храми та інші будівлі нашого міста,  повідомте, будь – ласка, інформацію щодо Благовіщенського, Покровського, Успенського соборів Харкова,    Харківської інженерно – педагогічної Академії( Перша будівля університету)

Учитель  англійської мови:

The students are to describe the sights they chose to their groupmates and their task is to identify the place which is being described.

The Teacher: “Now it’s time for you to be tour-guides for some time. You are to invite your groupmates somewhere and to tell in brief about the history of a place and the reasons this place is popular with the tourists. But don’t name the place. You should begin your description with the words “We are in the place where you can find” All the others are to try to imagine the place and to guess it. After you guess the place and name it, you may add some information to the description. Please use the phrases “It seems to me that ….; I’m not sure but I think…; It may be…, what do you think?” when you express your assumption. The students exchange their ideas.

(Додаток 2,3,4)

( Презентація кадр № 3,4,5,6 )2

3. Площі та памятники міста

Метод: пояснення з використанням мультимедійного устаткування, робота в групах, презентація результатів домашньої роботи

Учитель з Харківщинознавства:

 •  Дякуємо, діти, ви дуже гарно попрацювали, дійсно храми нашого міста вражають своєю красою та величчю, побудовані ще у XVIIІ ст. вони досі є візитною карткою міста, його архітектурною спадщиною. Але не тільки вони формують обличчя нашого рідного міста, звичайно площі і памятники  можна вважати окрасою Харкова.

Учитель англійської мови:

 •  We visited virtually so many places in nearly all corners of our city! Now it’s time for you to become the agents of tour companies, because I think you have enough knowledge to write and to present the advertisement of a tour. Your task is to make an advert using the information you found and to present it in such way as the clients won’t be able to stand the temptation of going there. You are divided into two groups – you are two travel agencies.

(Додаток 5,10)

( Презентація кадр № 7, 8, 9,10  )3


4.Харків театральний

Метод: пояснення з використанням мультимедійного устаткування, робота в групах, презентація результатів домашньої роботи

Учитель з Харківщинознавства:

 •  Звичайно площі нашого міста є окрасою Харкова, але справжнім скарбом є люди, які створювали і відбудовували Харків, прославляли рідне місто як в Україні, так і в світі.
 •  Діти, Харків подарував світу видатних діячів театрального мистецтва, чи знаєте ви їх імена:
 •  Очикувана відповідь учнів:

( Б. Гмиря, М. Крушельницький, Н. Ужвій, Д. Антонович, Л. Биков,

Л. Гурченко. У Харкові жив і працював Лесь Курбас.  Навіть будівлі харківських театрів є видатними прикладами архітектурного мистецтва.)

 •  Прошу групу, яка готувала повідомлення про харківські театри познайомити нас з результатами досліджень

Учитель англійської мови:

Let us revise active vocabulary on the topic “Theatre” at first. We’ll divide the class into two groups. The first group fills in the spidergram “Theatre” (What kinds of theatres do you know?) and the second group fills in the spidergram “Types of Plays’’ (What types of plays are performed in the theatre?)

Key1: puppet, opera and ballet, drama, youth, professional, amateur, etc

Key2: comedy, opera, ballet, tragedy, musical, drama, pantomime, etc.

And now let us listen some students’ reports about Theatres in Kharkiv -

Kharkov National Academic Opera and Ballet Theatre named after N.Lysenko

and  Ukrainian  Drama Theatre named after T.Shevchenko. (Додаток7,8)

( Презентація кадр №  11, 12, 13  )4

Учитель aнглійської мови:

 •  Thank you for your work. You were really great!  But now it’s time to describe the modern monuments of Kharkiv. One of the examples of  modern architecture is Regional Sports Complex Metalist

(Додаток 6)

5. Стадіон « Металіст»

Метод: пояснення з використанням мультимедійного устаткування, робота в групах, презентація результатів домашніх досліджень.

Учитель з  Харківщинознавства

 •  Місто Харків завжди було містом великих спортивних досягнень, спражно гордістю харків’ян є чудові спортивні об’єкти які побудовані в нашому місті, одним з таких об’єктів є стадіон « Металіст»

( Презентація кадр №  14,  15 )5

Учитель з  Харківщинознавства

 •  Ваша діяльність протягом уроку допомагла нам розширити знання про рідний край. Можна стверджувати, що після цього уроку ви дійсно зможете презентувати Харків, як європейське місто.

4.  Етап закріплення знань ( 7 хвилин)

Мета етапу:  Закріпити знання, які були отримані протягом уроку і можуть бути використані учнями у подальшому самостійному опрацюванні нового матеріалу.

Учитель  англійської мови:

Метод:  самостійна робота з малюнками з подальшою колективною роботою.

‘’We’ve just mentioned the sightseeing of our city, and now let’s define the places. These may be not necessarily monuments or architectural sights, but also parks, gardens or other places of Kharkiv. You can see the photos of some of them. Which do you recognize? Where can you find them?”

The students look at the pictures and name the places: Blagoveschensky Cathedral, Pocrovsky monastery (Pokrovsky Cathedral),  Assumption Cathedral, Mirror stream,  Regional Sports Complex Metalist, Kharkov National Academic Opera and Ballet Theatre named after N. Lysenko, Freedom Square, The Shevchenko Gardens etc.

We remembered the lexical material on the topic, so I think you are ready to describe some of the sights of our city freely.

(Додаток 11)

Учитель з  Харківщинознавства

Метод: самостійна робота з картками з подальшим  колективним обговоренням отриманих результатів.

Для закріплення вивченого матеріалу я пропоную вам виконати тест на відповідній карточці, а правильність його виконання ми перевіримо  за  3 хвилини  в класі. ( Додаток  12 )

- Обговорення результатів роботи

5.  Етап задання домашнього завдання ( 5 хвилин)

5.1 Інструктаж учителя, щодо виконання домашнього завдання

( 2 хвилини)

5.2 Різнорівневе домашнє завдання( 1 хвилина)

5.3 Підведення підсумків уроку ( 2 хвилини)

Мета етапу: повідомлення учням домашнього завдання, роз’яснення методики його виконання, мотивація. Підведення підсумків уроку.

Учитель з  Харківщинознавства:

Диференційоване домашнє завдання

1. Опрацювати текст підручника параграф 30,  сторінка 217 – 220, звертаючи увагу на  питання після тексту, сторінка 220

- Потрібно уважно прочитати текст підручника, звернути увагу  на відновлення  міста, з метою аналізу  його в ході самостійної роботи.

2. Підготувати матеріал з історії Харкова для розміщення на шкільному сайті

Учитель англійської мови:

And your hometask for the next lesson is to make a tour to our native city, including all the issues we mentioned in today’s advert.

Учитель з  Харківщинознавства:

 •  Давайте повернемось  до початку уроку, щоб згадати яку мету і завдання ми ставили перед собою

Метод: бесіда з класом.

Учитель   англійської мови:

Dear students! I'd like to thank you for your work. You were really great! I hope you've learned much and perhaps will use your knowledge of English in the future.

Учні за допомогою вчителя обговорюють чи вдалося досягти поставленої мети та виконати завдання уроку.

Draw a face according to your mood yourself. Choose the card with your mood.
(Учні роблять малюнки поруч з тим малюнком, який зробили на початку уроку)

Учитель   англійської мови:

“I hope that on this lesson you realized how important and interesting it is to travel and how important to learn foreign languages and particularly English so as to communicate freely while traveling. Thank you for your participation and work you did during the lesson. I can see that you used the lexical material in our conversation and in all activities freely. And your hometask for the next lesson is to make a tour to our native city, including all the issues we mentioned in today’s advert.”


                                                         
Додаток 1

Blagoveschensky Cathedral

Blagoveschensky (Annunciation) Cathedral is one of the symbols of  Kharkiv; it was built from 1888 to 1901 by architect M. Lovtsov and opened as a Russian Orthodox cathedral. It is the biggest active church in Kharkiv with a capacity for 4,000 people. The design of Blagoveschensky Cathedral combines a five-dome cathedral of Russian and Byzantine style with a tall bell tower (75 m high) adjoined to it. The Cathedral is well-known by its polychromatic facade made of horizontal lines of brickwork alternating with plastered strips, resembling ancient Byzantine buildings. The interior of the Cathedral is beautifully decorated with 29 splendid icons painted by A. Danylevsky and M. Mykhailov. The candy-striped cathedral supplanted the older Assumption Cathedral as the main church of Kharkiv and was one of the largest and tallest churches of the Russian Empire. The icon screen used to be of Carrara marble. The church was frescoed in a style derived from St Vladimir's Cathedral in Kiev.

The cathedral was closed to worshippers in 1930 but reopened during the German occupation in 1943. It is the seat of the Kharkiv eparchy of the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate). The Ecumenical Patriarch Athanasius III Patelaros and several saintly bishops are buried there.

Blagoveschensky Cathedral


Додаток 2

Pocrovsky monastery (Pokrovsky Cathedral)

History of the Holy Protection Monastery in Kharkov is a living testament to the mercy and grace of God to our Slobodjanian edge.

Foundation of the monastery was associated with the transfer in 1726 by episcopal school in Kharkov Belgorod Bishop Epiphanius Tikhorskiy, later the status of the Collegium.

Main monastery church in 1729 by order of the Holy Synod of the joining the parish church of the monastery became a temple of the Holy Virgin.

History has not preserved the names of any builders or other information about its construction, We only know that the church was consecrated in 1689 by Metropolitan Abraham. Pokrovsky temple is the oldest surviving buildings of the city, consummate works of Ukrainian architecture of the XVII century.

Grace of God, holy prayers and care of His Eminence Metropolitan Nicodemus, the Holy Monastery is now experiencing a second birth: restored beauty and magnificence of temples shone brilliantly domes reconstructed and ennobled the monastery courtyard, bright pearl which is a unique monument of the 2000 anniversary of the birth of Christ. It was erected on a plan of His Eminence Metropolitan Nicodemus, his labor and care, as well as a monument to mark the 200 anniversary of the Kharkov Diocese, consecrated by His Beatitude Vladimir on the celebration of this anniversary. Slender band decorated with monastic buildings bishop's house, where you will find the residence of the Metropolitan and the diocesan administration. The monastery, once again becoming a spiritual and educational focus of the edge, updated and unique shrines. So, in August 2001 as a gift to the monastery Vysokopreosvyaschenneishim Bishop Nicodemus was handed a priceless spiritual treasure - the ark with the holy relics and stones from the Holy Land, including part of the Life-giving Tree of the Lord, the Stones with St.. Mount Calvary, Mount Sinai, the Holy Sepulcher, Mount Tabor, Holy Mother of God, the stone sorokodnevnoy prayers... As well as particles of the relics: the Holy Prophet and Forerunner John the Baptist St.. St. Andrew, St.. Luke St. St Mary Magdalene, St. John Chrysostom, of St. Gregory the Theologian, St. Basil the Great, St. Catherine. Barbara, Rev. Fr. Sergei Radonezhsky, of St.Panteleimon, Rev. Fr. Ambrose, Rev. Fr. Siberian Jay, and many others, all over 50. All coming to the Monastery with extraordinary reverence applied to the Shrine, feeling blessed relief and strengthened in the faith.

Pocrovsky monastery (Pokrovsky Cathedral)

Pocrovsky monastery (Pokrovsky Cathedral)


                                                          
Додаток 3

Assumption Cathedral

First in Kharkov was built in 1657 the wooden church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, housed in a castle just south of the modern buildings of the Assumption Cathedral. She was a small, cold and poor. Lacked the liturgical books, prayed before paper icons.The city grew, there were other temples, and Assumption Church could no longer accommodate the increasing number of parishioners. And 1685 - 1687's to replace it built the first stone cathedral in Kharkov, which was on the site of the present cathedral. Like most catholic churches, he was cross-dome. The roof and the five chapters of the cathedral was covered with oak shingles. Detached stone bell tent in the lower tier which staged two "Comoros" (pantries) and the cellar, which were rented out, which made the church a considerable profit. However, this temple stand for a long time it was not fated: March 3, 1733 in a large fire broke out, that at that time happened quite often and brought a lot of trouble. From the Assumption Cathedral survived only masonry walls. And while a year later it was rebuilt, domes covered with white tin and vyzolotili cross in the building soon cracks. In the 70 years of the XIX century it was decided to dismantle, to build a new one. Construction of the cathedral lasted twelve years and was completed in June 1783. By area, the new cathedral is much superior to the old one. It was four thrones: Home - Assumption, South - in the name of Our Lady of Kazan, North - in the name of St. Catherine, and another in the gallery - in honor of Peter and Paul. In addition to the iconostasis, the pride of the cathedral were two particularly revered by believers icons - Eletskaya Mother of God and the image of Christ, St. Nicholas. After the erection of the cathedral was a question about the construction of a new steeple. The decision was taken in 1819. In the belfry offered to arrange a warm church of Sts. Believing the Great Prince Alexander Nevsky, in memory of Alexander I and the victory in the war of 1812. On this raised a lot of donations. Work on construction began May 8, 1821, and were intermittently until 1833. Construction resumed in 1837 under the guidance of architect KA Ton rough and finished with small changes in the early 40's. In 1841 the bell tower of gold-plated cross set weight of 25 pounds (400 kg) and height of 7 yards (5 meters). Finished work in 1844. The total height of multi-tiered bell tower with a cross was 42 fathoms (89.5 m). Installed on it 12 bells weighing from 16.1 tons to 8 kg. In 1862, the top set striking clock, ordered in Paris at the firm Borrell. " Bell tower connected to the temple with a small "insert", which made big openings for the passage on the first floor. A grand tower was the main dominant of the historical center and is still the tallest building in the city. It pleases the eye with harmony of proportions and purity of form. So the architecture of the complex of the cathedral and bell tower met, complementing each other, the styles of two eras past - the Baroque and Classical. After the revolution of 1917 the Assumption Cathedral and bell tower, used for various non-core needs, and they have undergone significant damage. In 1973, restoration work began, during which it was made to strengthen the foundations, walls, piers, podpruzhnyh arches, restored the lost reels of the central and lateral heads of the cathedral, re-gilded dome, restored exterior and interior. The building opened in 1986, House of Organ

and Chamber Music.

Assumption Cathedral


                                                          
Додаток 4

Mirror stream

Mirror stream - a gazebo and a fountain in Kharkiv, the conventional symbol of the city, and Kharkiv confectionery from the 1980's produces chocolates in gift boxes "Mirror stream" with the image of the monument. Located in Sumy street in the park of the Victory, in front of the Kharkiv Opera and Ballet Theater. This architectural landmark was built in 1947 by architect V. Korzh. According to one version, based on the memoirs of former party officials Kharkov regional party committee, the history of the fountain, arbor structures due to the fact that in the late 1940's  came to Kharkov the then first secretary of the Communist Party of Ukraine, Nikita Khrushchev. In the office of the head of the Kharkov regional party committee Victor Churaev (obkomovskoe building in those years were at the address. Myronosytska 1) Khrushchev looked out the window. Trolley park, apparently made on him is not the best impression, and the future leader of the Soviet state scolded the head of Kharkiv Communists for unsightly under the windows of regional committee. The result of this conversation was the decision of the authorities obkomovskih break at this place square with a fountain. 
Where there was trolley park by the public and national construction in 1946-1947 was laid Square "Victory" with a pool and fountain, pavilion, called "The glass jet’’. The overall plan park and fountain designed by architects A. Kasyanov, V. Korzh and A. Lighthouse. Kharkiv mirror or glass jet repeats the same construction project in Kislovodsk, in which she called a "Gazebo". Near the fountain, gazebo was built pool, which was first surrounded by a simple brick fence in the 1970's was replaced by granite. In 1958 to celebrate the 40 anniversary of the Lenin Komsomol, in the park was opened on an alley Komsomol heroes. 
In the summer of 2007 to the 60 anniversary of the Glass of the jet was carried out its reconstruction. August 7 has earned new fountain, the renovation is set 137 jets, 2 units of artificial fog, and 135 spotlights. Bowl fountain has capacity for 350 tons of water, tiled, marble wall was revivedPlace on which was erected a monument of architecture, has a rich history. Originally it was located the cemetery, and then there was a wooden Mironosizkaya church, the first mention of which dates back to 1701 in 1781-1783, at the place of a wooden church was built of stone. In 1792, in connection with the growth of urban areas in the cemetery of the church were abolished. In 1813-1819 the church was substantially rebuilt and expanded, and then more substantially rebuilt and expanded during the 19 th century. In 1909-1911  was added to the church bell tower, the second largest in Kharkiv after the bell tower of the Assumption Cathedral. Mironosizkaya church was demolished March 11, 1930. Soviet authorities planned in its place construct a building of the Theatre of mass musical action "which would be superimposed a circus, theater and cinema, but after moving the capital to Kiev, the original plans were not realized. As a result, on-site obrazvavshegosya wasteland in 1930 was organized by the trolley park in the open. 

Mirror stream


                                                            Додаток 5

Regional Sports Complex Metalist

Regional Sports Complex Metalist - multi-purpose stadium in Kharkov, Ukraine. Metalist - the central stadium of the city. It is primarily used for football matches, is the venue for home matches of FC Metalist (Kharkiv).

Metalist (FC Kharkiv) - a football club from Kharkov. Currently playing in the Premier League Ukrainian Premier League. Over the past four football seasons, each time won bronze medals in the championship.

Metalist Arena - a three-story, retail and office center, located in the southern podtribunnyh indoor stadiums Metalist.

About Stadium Metalist Kharkiv in Metalist Stadium capacity: 41,307 spectators. Metalist Stadium - Party of European Football Championship 2012. Also, the stadium takes some matches of national football team. The stadium and the stadium box office pavilion entered in the Register of Cultural and National Heritage of Ukraine.

Metalist Stadium is a complex agricultural construction. In a football field laid automatic watering system, a system of artificial heating, cable system, which in winter will warm the soil. In the main arena of Kharkiv built bed for journalists almost 800 seats, bed for guests of honor, the audience set to 42 thousand seats.

In addition, Kharkov surpassed by some European standards. Thus, for the Champions League European standard of lighting a soccer field is 1200 lux, for the European Championship - 1400 lux, then at the stadium Metalist - 2400 lux.

Only at the box office Metalist Stadium, you can purchase tickets in unlimited quantities at any place, at other points of sales selection of tickets is limited.


                                                           Додаток 6

Kharkov National Academic Opera and Ballet Theatre named after N. Lysenko

Kharkov National Academic Opera and Ballet Theatre named after N. Lysenko is the first Ukrainian steady-state opera house, where performances are put on the Ukrainian, Russian, French and Italian.

The organization of the theater dates back to 1925 as the Ukrainian State Opera. Until 1934 there were put 11 ballets and 32 operas, including "Golden Hoop" by B. Liatoshynsky, "Taras Bulba" by N. Lysenko, "Mermaid" by Dargomyzhsky etc. Operas by Russian and world repertoire include: "Turandot" by G. Puccini, "The Madonna’s Necklace” by E. Wolf-Ferrari, etc. Now, the theater's repertoire includes about 50 operas and ballets, most of them belonging to the Ukrainian and Russian classics. Children's repertoire includes musical performances based on stories of famous fairy tales. Concert programs are held in the performance of opera and ballet scenes, and in May-June the annual theater festival of operatic bass is held.

The building of the Kharkov Opera and Ballet Theater was built in 1829 by the project of the unknown architect. In 1855 the building was purchased by entrepreneur Zarudnyy, who rebuilt it specifically for presentations. After the building was given to the property of the commercial club in 1884-1885 years, it has been completely renovated for the opera house.

In 1991, the Kharkov Opera and Ballet Theater moved into another building, located on the Sumskaya Street, and is a prominent representative of postmodern architecture and style. In 2007 there was carried out the complete reconstruction of fountains in front of the theater, and the area in front of the building was called "Fountain Square".Kharkov National Academic Opera and Ballet Theatre named after N. Lysenko


 
Додаток 7

UkrainianDramaTheatrenamedafterT.Shevchenko

UkrainianDramaTheatrenamedafterT.Shevchenko - oneoftheoldesttheatresofUkraine. Itslife hasalwayssaturatedbybrightcreativesearches.

Thetheatrewas basedinKyivin 1922. Les' Kurbas, a famousUkrainianactor, wasthefounder and the director of the "Berezil' " Theatre ( that is how it used to be called).


.ManynotableUkrainianactorsbelongedto Berezil—Marian Krushelnytsky, YosypHirniak, NataliiaUzhvii, AmvrosiiBuchma, IvanMarianenko, ValentynaChystiakova, IrynaSteshenko, NadiiaTytarenko, StepanShahaida, OleksanderSerdiuk, DanyloAntonovych, HannaBabiivna, OlimpiiaDobrovolska, andHnat Ihnatovych—and anentiregenerationofyoungeractorsanddirectorsweretrainedthere. BesidesKurbas, YanuariiBortnyk, FavstLopatynsky, BorysTiahno, VolodymyrSkliarenko, BorysBalaban, directedBerezil’splays. Berezil'sprimarystagedesignerwastheprominentpainterVadymMeller. ItsperfomanceswereknownabroadandwerehighlypraisedbysuchprominentSovietdirectorsasVsevolodMeyerholdinMoscowandSandroAkhmeteliinTbilisi.

Ukrainian and Russian classical plays and world literary works are in the repertoire of the theatre.                                                      Додаток 8

                                    Taras Shevchenko Gardens

The Shevchenko Gardens, located just south of Ploshcha Svobody, is the oldest green-area in Kharkiv (it was planted in the early 1800s); the Shevchenko Gardens occupies an area of 25 hectares with over 15,000 trees and bushes of more than 100 species. There is a beautiful chestnut tree alley leading from the Lenin Statue to the Taras Shevchenko Monument. On the grounds of the Shevchenko Gardens there is the astronomical observatory of the Kharkiv National University where astronomers study solar processes, monitor planets of the Solar system and satellites. Additionally, there is a Cinema and Concert Hall “Ukraina” famous for its excellent acoustics.


                                                           Додаток 9

The Gosprom (Derzhprom). Freedom Square

The Gosprom (Derzhprom), known also as the House of State Industry or Palace of Industry, is located in Freedom Square, it is considered an unique architectural monument consisting of a group of concrete and glass blocks connected by passages running on different levels; the complex occupies an area of 11,000 square meters and was erected in the period 1925-1928 when Kharkiv was the capital of the Ukrainian SSR, in the 1920s the Gosprom became the tallest structure in Europe. The Gosprom was the first high-altitude Ferro-concrete building in Ukraine, thanks to it, the structure survived the different destruction attempts suffered during the Second World War.

Freedom Square

Freedom Square (Ploshcha Svobody) is the largest square in Ukraine and the third largest in Europe. The square is approximately 750 meters long and 125 meters wide, it was used to land planes during World War II. Originally named Dzerzhinsky Square, it was renamed after the declaration of the Ukrainian independence. Nowadays, Freedom Square hosts carnivals, live music concerts, fairs, rallies, meetings, and other events. The central part of the square is occupied by the Gosprom, the Military University, and the building of the Kharkiv National University named after Vasiliy Karazin. A monument to the University founder V. Karazin is located nearby on the side of the Shevchenko City Garden. There is also a monument to Lenin in the square.


Додаток 10

 


Додаток 11

Візитна картка Харкова

Чи згодні ви з такими твердженнями? Якщо так, то  позначте номер твердження.

Сучасне обличчя Харкова визначають споруди побудовані у XVIII столітті – ХІХ століттях.

Харків є осередком культурного та  мистецького життя краю.

Площа Свободи є найбільшею у Європі.

Найстарішим храмом Харкова є Успенський собор.

У Харкові є памятник футбольному мячю.


Додаток 12

Рекомендована  література

1. Бєлєнок О. А. Про шляхи формування життєвої компетентності старшокласників в умовах кризового суспільства - К.: « А.С.К.», 2006

2. Баженова Н.А. Педагогічний пошук – К.:  Просвіта, 1989

3. Багалій Д.І., Міллєр Д.П. Історія міста Харкова за 250 років його існування (1655 -1905рр.). – Х., 1994

4. Василюк А.М. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини і тенденції змін у світовій освіті // Рідна школа – 1999. - №3.

5. Вахтеров В.О. Психологія мистецтва. – К., 1998

6. Єрмаков І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід - К.:  Освіта, 2004

7. Єрофеева Г.М., Ярошик В.О. Історія Слобідської України. Бібліографічний покажчик. – Х., 1993

8. Ільченко В.Р. Мислення учнів школи майбутнього // Постметодика. – 1996. №2.

9. Калошин В. Ф. Педагогіка оптимізму і успіху – Х.:  Основа, 2005

10.Калягін Ю.М. Інтеграція шкільного навчання // Початкова школа. - 1990. - №9

11. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические труды. М.: Просвещение, 1984

12. Квитка Г.Ф. Записки о слободских полках. – Х., 1883

13. Комар О.А., Лобановська О.М., Лаптєва Л.Ф. Проводимо інтегровані уроки // Початкова школа – 1996. - №1.

14. Лактай Л.К. Нестандартний урок // Початкова школа. -1992. №3

15. Олійник В.Ф. Забезпечення міжпредметних зв’язків на заняттях // Початкова школа. – 1998. - №10

16.  Павлова  Н. Л. Потенціал проектно-дослідницької діяльності – К., 2001

17. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки // Рідна школа – 1997. - №8

18. Савченко О.Я. Вимоги до якості педагогічної освіти // Початкова школа. – 1995 - №1

19. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків // Початкова школа. – 1992. - №1

20. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. – Х.: Освіта, 1993

21. Светловичная Н.К. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении // Народное образование. – 1985 -  №7

22. Скрипненко Н.Ф. Концепція літературна -   К.: Освіта,  1993

23. Сумцов М.Ф. Слобожанє: історико – етнографічна розвідка. -  Х., 1905

24. Титаренко Н. Уроки творчості серед природи. ІІ Початкова школа. – 1998. №6

25. Форми навчання в школі: книга для вчителя. /За редакцією

Ю.І. Мальованого. – К.: Освіта,  1992 .

26. Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ За редакцією Л.Д. Покроєвої, В.Е. Лунячека. – Харків: Гімназія, 2004

27. Шпак В.Ю. Митник О.А. Народження нестандартного уроку // Початкова школа. – 1997. - №2

28.  Якилянський  В.Ф. Інтеграція математичної та природознавчої освіти. // Рідна школа. – 1999. - №3. с. 55

1 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду

2 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду

3 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду

4 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду

5 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34988. Условия формирования рыночной экономики в России 31.5 KB
  Готовые западные рецепты формирования цивилизованного рынка могут оказаться неэффективными для России. Вместе с тем имеют место общемировые тенденции развития рынка которые должны быть учтены и у нас. Прежде всего необходимо многообразие форм собственности в том числе наличие частной собственности в результате чего создается неограниченное число участников рынка.
34989. Рыночное равновесие. Гибкая работа рыночного механизма 25 KB
  Равновесная цена это цена при которой удается продать все количество товаров изготовленных на продажу то есть величина спроса и величина предложения совпадают. Рыночное равновесие недолговечно оно постоянно нарушается изза изменения спроса или предложения. На изменение условий предложения цена реагирует поиному. Однако увеличение предложения товаров вновь меняет ситуацию на рынке и спрос падает.
34990. Монополия 36.5 KB
  Это может быть государственная организация частная регулируемая монополия или частная нерегулируемая монополия. Государственная монополия может с помощью политики цен преследовать достижение самых разных целей: например установить цену ниже себестоимости если товар имеет большое значение для покупателей которые не в состоянии приобретать его за полную стоимость. Монополия контролирует занимаемый ею сектор рынка полностью или в значительной степени. Виды монополий Естественная монополия состояние товарного рынка при котором...
34991. Защита прав потребителей 29 KB
  Во многих зарубежных странах законодательная административная и судебная защита прав потребителей превратилась в существенный фактор развития экономики. Законодательство России защищающее права потребителей существует недавно практика его применения невелика но оно становится реальной силой с которой начинают считаться и небольшие предприятиятоваропроизводители и гигантымонополисты. Закон РФ О защите прав потребителей регулирует отношения между потребителями и предпринимателями устанавливает права потребителей и механизм их.
34992. Взаимодействие между спросом и предложением 52.5 KB
  Конкуренция в переводе с латинского означает сходиться сталкиваться это экономическое соперничество состязательность обособленных товаропроизводителей и потребителей за получение максимального дохода. В широком смысле слова понятие конкуренция употребляется в экономической науке как элемент рыночного механизма обеспечивающий взаимодействие субъектов рыночного хозяйства в процессе производства купли и продажи товаров а также в сфере приложения капитала. В более узком смысле понятие конкуренция употребляется как соперничество...
34993. Препринимательство 30.5 KB
  Самостоятельность в организации производства дополняется коммёрческой свободой. Она предполагает поиск новых путей развития производства. Предприниматель второго типа для достижения намеченной цели имеет во внешней среде альтернативные возможности сопоставляет их с имеющимися ресурсами и выбирает новую комбинацию факторов производства. Предприниматель берет на себя инициативу соединения и координацию факторов производства труда земли и капитала.
34994. Основные понятия собственности. Формы деловых предприятий 30.5 KB
  Основные понятия собственности. В отношении собственности выделяют юридические правовые и экономические отношения собственности. Первые характеризуют отношения субъектов собственности собственников к объектам собственности имуществу. Экономические отношения собственности возникают только там где собственность служит источником дохода.
34996. Бухгалтерские издержки 30.5 KB
  Бухгалтерские издержки определяются фактическими затратами на заработную плату рабочих и служащих расходами на сырье и материалы величиной амортизационных отчислений по капитальному оборудованию и т. Бухгалтерские издержки лежат в основе определения бухгалтерской фактической прибыли предприятия которая определяется как общая выручка минус бухгалтерские издержки. Инструментами экономического анализа выступают так называемые экономические издержки. Экономические издержки фирмы это издержки рассчитанные с учетом альтернативного...