57920

Вікова періодизація людини (зрілий, похилий і старечий вік). Феномен життя і смерті

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Індивідуальна робота робота учнів по картках Встановити відповідність вікової періодизації людини: Назва вікового періоду Віковий період у роках новонароджені...

Украинкский

2014-04-17

104 KB

13 чел.

Урок з біології у  9   класі.

ТЕМА: Вікова періодизація людини (зрілий, похилий і старечий вік).

              Феномен життя і смерті.

Автор: Хорошко О.О., директор, вчитель біології Амвросіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Амвросіївської районної ради Донецької області області.

Мета

освітня:  продовжити формування уявлення  про віковий розвиток людини, зрілий вік і його періоди, похилий вік, старіння і смерть, як біологічні стадії онтогенезу, ознайомити з питання геронтології як теорії старіння  та  тривалості життя людини.

розвиваюча: розвивати уміння порівнювати зміни в організмі людини в різний період постембріонального розвитку; уміння спостерігати та робити висновки і узагальнення; розвивати інтерес до вивчення предмету.

виховна: виховувати повагу до людей різного віку, а особливо зрілого та старечого; відповідальне ставлення до свого здоровя та здоровя оточуючих,

формування здоровязберігаючих навичок. 

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний (останній у темі).

Обладнання: мультимедійне обладнання, виставка тематичної літератури, портрети  І.І.Мечникова, О.О. Богомольця.

Основні поняття та терміни: літній вік, старість, довгожителі, смерть, геронтологія.

ХІД УРОКУ

І Організаційний момент

Роздаються  індивідуальні картки самооцінки учнів.

Зміст діяльності

Оцінка

1.

Домашнє завдання

2.

Індивідуальна  робота

3.

Участь у груповій роботі

4.

Активність на уроці

5.

Креативність

6.

Яскравість мови

7.

Підсумковий бал ( визначається шляхом знаходження середньоарифметичного показника)

ІІ. Актуалізація опорних знань  учнів.

(диференційовані завдання)

1.  Закінчити речення(Слайд №2)

1. Зародковий розвиток називається …….

2. Після моменту народження настає …….. період.

3. Індивідуальний розвиток організму – це ……….

4. Гаплоїдний набор хромосом характерний для………….клітин

5. Ззовні яйцеклітина оточена оболонками:……….

6. Під час вагітності у жінки функціонує тимчасова залоза внутрішньої секреції - …………

7. Період від моменту імплантації до утворення плаценти називають

8. Плацента виділяє гормон…………………

9. Стать залежить від хромосом ……………..

10. Близнюки є …………… та ………………….

2. Прокоментувати ілюстрації (Слайди №3-13)

3. Індивідуальна робота(робота учнів по картках)

Встановити відповідність вікової періодизації людини:

               Назва вікового періоду             Віковий період у роках

 1.  новонароджені--------------- А - 10 днів – 1 рік
 2.  раннє дитинство--------------Б - перші 10 днів
 3.  грудний-------------------------В - 4-7 років
 4.  перше дитинство ------------- Г -1-3 роки
 5.  юнацький -----------------------Д - 8-12 років (для юнаків) 8-11(для дівчат)
 6.  підлітковий---------------------Ж  -17-21 років(для юнаків) 16-20(для дівчат)
 7.  друге дитинство----------------З - 13-16 років (для юнаків) 12-15(для дівчат)

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 Ми сьогодні розглянемо, як змінюється організм протягом життя.  Чому говорять, що старі люди дуже схожі на малих дітей?

… Ми думали: зима-

Обозначенье старости,

Как бы печать сама

Покоя и усталости.

Но всё не так едёт!

У юности и зрелости

Совсем особый счёт,

И каждый полон прелести…

                             (К. Вашенкін)

Повідомлення теми уроку (слайд №14  )

Епіграф уроку: «Довголіття, здоров”я, щастя - справа рук людини» (А.М. Кірхінштейн) (слайд № 15 )

Повідомлення мети уроку (слайд №  16)

Учитель

Знаючи тему уроку, знаючи про що буде іти мова, прошу подумати та закінчити речення:

 1.  На цьому уроці я дізнаюся про………..                             (слайд № 17  )
 2.  На уроці я зясую та усвідомлю…………..
 3.  Мені буде цікаво………..
 4.  Я зможу висловлювати………
 5.  Я поміркую про своє ставлення до……….

ІV. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

1 Розповідь учителя

       Усе, що стосується збереження і зміцнення здоров»я, підвищення працездатності і продовження життя людини, глибоко цікавило суспільство. Кожна людина хоче бути здоровою, працездатною, і прожити як можна довше.

         Відповідно до прийнятої періодизації, зрілий вік настає   у 21 рік  і триває до 35 років – це перший період найпродуктивніший у житті людини. Це пора, коли розвиваються Ії здібності, які виявляються у конкретній діяльності. Людина створює сім”ю.  (слайд № 18  )

Від 36 до 60років ( у жінок до 56)- другий період зрілого віку.(слайд №19) У цей відрізок життя людина намагається реалізувати себе в обраній професії. Похилий  вік у чоловіків розпочинається із 61 року життя і триває до 74 років, а у жінок з 56 років і до 74 років. В цей час в організмі починають протікати процеси старіння. Наука, яка вивчає такі процеси називається геронтологія. (слайд №20   )

Старечий вік  починається у 75 років у представників обох статей. (слайд №   21)

Люди, які живуть понад 90 років- довгожителі. Вони активні люди,  ведуть здоровий спосіб життя, скромні стосовно свого матеріального становища. Чимало відомих людей, що внесли свій вклад у розвиток різних наук, були довгожителями і творчими натурами.

Старість – це заключний період вікового розвитку,фізіологічний стан, для якого характерно згасання всіх життєвих функцій, який наступає закономірно.

2. Робота у групах

Учні опрацювали випереджувальні завдання  та підготували доповіді та презентації.

Клас поділяється на 3 групи: дослідники –біологи, лікарська група, аналітики.

Учням нагадуються правила роботи в групах:

1. Активність кожного учасника; постійність роботи;

2.Закритість групи, відвертість, щирість; «правило піднятої руки»;

3. Добровільне висловлювання власної думки;

4. Почуття поваги до думки кожного учасника;

5. Висловлювання лише від власного імені.

Учитель нагадує про заповнення картки самооцінки.

Під час доповідей, учні  роблять опорний конспект

4. Аналітики знайомлять з історією розвитку науки геронтології.

У перекладі з грецької мови  «геронтологія» означає вчення про літню людину. Старіння пов’язане зі змінами, що проходять на всіх рівнях організації життєвої матерії.

      Історію розвитку геронтології умовно поділяють на три періоди.

Для першого  періоду характерні відомості описового характеру, повязані з медичними та соціальними питаннями старіння. Роботи Гіппократа і трактат «Про старіння» римського оратора і діяча Цицерона створені саме в той період.

Другий період характеризується науковим підходом до проблеми старіння. Іллю Ілліча Мечникова вважають « батьком» геронтології. Погляди вченого на процеси старіння викладені  в працях «Етюди про природу людини» та «Етюди оптимізму». Перше наукове дослідження феномену довголітня було здійснено за ініціативою Олександра Олександровича Богомольця, який організував виїзд фахівців у Закавказзя, де мешкало багато довгожителів. Одержані дані обговорювались на першій світовій конференції, з питань старіння у Київі в 1938р.

Третій період- планомірне і систематичне вивчення процесів старіння, створюються науково дослідні інститути, що вивчають процеси старіння.

Повідомлення біологів-дослідників про теорії старіння організму.

Розглянемо теорії, які пояснюють причини старіння:

Механічна теорія. Довгий час учені вважали що протягом життя людина поступово втрачає якусь субстанцію, що зумовлює старіння.

Наукові теорії.

 1.   І.І.Мечников вказував, що старіння виявляється тоді, коли клітини в органах змінюються клітинами сполучної тканини. Він вказав на корисність молочнокислих бактерій для підтримання здоровя.
 2.  Теорія Богомольця. Учений довів що вікові зміни у сполучній тканині організму людини є головною  причиною старіння. Сполучну тканину він назвав «коренем життя».
 3.  Теорія за якою вікові зміни в організмі пов”язані з фізико-хімічними змінами. З віком у людини поступово нагромаджуються речовини що перешкоджають нормальному перебігу біохімічних реакцій у клітинах.
 4.  Теорія американського вченого Ореля, яку називають теорією «катастроф і помилок». Старіння клітин відбувається тому, що з віком знижується точність білкового синтезу.

На сьогоднішній день нараховується більше 200 теорій старіння. Учені вивчають старіння цілого організму, однієї клітини і навіть молекули.

Існує дві традиційні точки зору на причини розвитку старіння

(закономірності):

1. Старіння – генетично запрограмований процес, результат закономірної

реалізації програми, закладеної у генетичному апараті.

2. Старіння – результат руйнування організму, викликаний різними

факторами, дія яких повторюється і накопичується на протязі всього

життя.

Повідомлення лікарської групи про анатомо-фізіологічні причини старіння.

Старіння виникає через зниження діяльності залоз внутрішньої секреції, зміні в імунній системі, зниження рівня метаболізму.

Розглянемо все по черзі.

Нервова система

Старіння починається з мозку. Кількість нейронів головного мозку починаю зменшуватися  після 20 років; з віком цей процес прискорюється. Погіршується кровопостачання головного мозку, пам”ять та інші психічні функції. Тим не менше багато людей зберігають ясний розум навіть після 80 років.

Зміни в тканинах.

Сполучна тканина, що складається головним чином з колагену та еластину, є основним структурним матеріалом організму. Вона утворює пучки сухожилків і зв”язок, а також каркас для кісток і м”язів. У міру старіння організму тканини втрачають еластичність; колагенові волокна потовщуються і стають не гнучкими, внаслідок чого м”язи і суглоби втрачають пластичність, а шкіра зморщується. Сполучна тканина людей похилого віку містить менше клітинних елементів; через невпорядковане їх розміщення тканина стає менш гнучкою її регенеративні можливості зменшуються.

Через зміни сполучної тканини шкіра людей похилого віку тонша і менш еластична, кровоносні судини також стають менш еластичними, тому навіть невеликі травми призводять до крововиливів.

Слух.

Втрата слуху у людей похилого віку може бути спричинена дегенерацією завитки. Тривала дія інтенсивного шуму прискорює цей процес.

Зір.  

Вікове погіршення зору зумовлене структурними змінами та втратою еластичних компонентів, які зумовлюють ущільнення кришталика, внаслідок чого він не здатний змінювати форму для отримання на сітківці чіткого зображення.

Кістки, м”язи та суглоби.

Кістки людей похилого віку стають тоншими і крихкими. Внаслідок остеопорозу; втрата колагену зменшує масу і силу м”язів; через недостатність хрящової тканини суглоби стають болючими і не гнучкими.

Серце і кровообіг.

При атеросклеротичному звуженні cудин і підвищеному тиску крові, серце зазнає надмірних навантажень і як наслідок, починає працювати менш ефективно. Клапани серця втрачають еластичність, а його провідна система, що забезпечує впорядкованість і ритм серцевих скорочень, функціонуює з порушеннями.

Видільна система.

У 45 річному віці рівень функціонування нирок становить близько 88% їхнього рівня у порівнянні з 25-річною людиною. З часом незворотні зміни прискорюються, особливо після досягнення 80-річного віку.

Повідомлення групи біологів - дослідників щодо тривалості  життя людей, тварин і рослин.

 У давні часи життя людини було дуже коротким. У древній Греції люди жили в середньому 29 років, у Європі XVI сторіччя 21 рік XVIII сторіччя – 34, а на початку ХХ сторіччя  близько 50 років. В останні десятиріччя спостерігається зростання середньої тривалості життя людей (до 70 років).

Сьогодні ми знаємо що деякі генії людства прожили довгий вік. Наприклад Платон – прожив 80 років, Гіппократ – 85 років, Тіциан – 99 років.

А давайте пригадаємо, що деякі тварини і рослини перевершують   людину своїм довголіттям. Соми живуть до 100 років, соколи – 150-170 років, орли і грифи – 100-120 років, крокодили – 200-300, черепахи – 100-175. Вражає і довгота життя багатьох рослин. Магнолія – 100 років, груша, вишня – до 300, ялина і сосна – до 1000, дуб, каштан, кедр – 2000 років.  Людина може позаздрити всім цим фактам довголіття тварин і рослин, вона може і повинна жити довгим і творчим життям. Фізіолог Тарханов вірив, що настане час, «коли людині соромно буде помирати раніше 100 років».

Повідомлення про життя великих людей групи аналітиків (під музику Георгія Свиридова )

Життя великих людей, що творили до глибокої старості, свідчить про те, що можна зберегти  фізичні та творчі можливості на довгі роки, майже до самої смерті. Грецький драматург Софокл написав відому трагедію «Едип у Колоні»  на 90-му році життя. Л.М. Толстой говорив, що його мозок ніколи так ясно і так легко не працював, як у віці між 60-70 роками.

Гете у 75—річному віці говорив про «всебічний розвиток весни» своєї душі, він дожив до 83 років і закінчив «Фауста», коли йому було 80 років. Композитор Джузеппе Верді створив оперу «Фальстаф» - блискучу комедію характерів у віці 70- ти років. Відома незвичайна працездатність художника І.К.Айвазовського. Він створив близько 6000 картин. «Для мене жити – значить працювати!» - такий був його девіз. Помер він у 83 роки, працюючи до останнього дня.

Гюго, Ньютон, Мічурін, Павлов,  Свиридов – були повні творчих сил до кінця свого життя – на восьмому-дев”ятому десятках. Великий англійський письменник Б.Шоу трішки не дожив до свого століття. До речі мою доповідь супроводжував геніальний вальс Георгія Свиридова, який він написав у другій  половині  свого  довгого, яскравого життя.

Учитель

Як подовжити своє життя ми дізнаємось, коли послухаємо поради лікарської групи.

Поради лікарської групи щодо подовження життя.

 Людина може скоротити відведений їй термін перебування на Землі, а може використати його максимально. Міністр охорони здоров'я Італії заявив, що 90% смертей в країні зумовлено неправильним способом життя. Це означає, що якби померлі за життя їли корисні, а не шкідливі продукти, дотримувалися правильного режиму праці й відпочинку, достатньо рухалися тощо, то прожили б на 10, 15, 20 років довше. З упевненістю можна сказати, що відсоток передчасних смертей у нас не менший.

За статистикою  важливо  бути більш активними, рухливими. Їсти здорову їжу, зокрема багато фруктів та овочів. Контролюйте вживання кухонної солі - можна їсти до 4-6 грамів на добу. Якщо ви палите, звісно, необхідно покинути палити. Не зловживати алкоголем та кавою. Потрібний здоровий сон. (  Аналіз слайду №22)

Стан внутрішнього світу людини, має великий вплив на весь організм. Жіттєрадістьність, активність, впевненість у собі – умови довголіття.  Серед довгожителів немає сумних, черствих, нелюдяних осіб. Це зазвичай привітні люди. В Абхазії кажуть: «Злі люди – довго не живуть».. «Підніжки» на шляху до довголіття ставляють людині екологічні біди. Жінки живуть довше за чоловіків на 9-10 років. Причин кілька і біологічні, і психологічні, і фізіологічні.

Звичайно старість – це не тільки втрати, а й надбання: вона краще знає ціну кохання, відданості, простій увазі і турботи, навіть співчутливому погляду. Старий схожий на малого, тому що у старих як і у малих дітей зменшуються пристосувальні можливості організму, знижується надійність у багатьох життєвих ситуаціях, тобто вони потребують допомоги молодших людей. Це так як батьки допомагають своїм дітям у виживанні. Тож поважаємо старість. Учитель.

Кожному з нас цікаво скільки часу йому відведено на цій Землі. Американські фахівці з геронтології Роберт Аллен і Шерлі Лінді розробили тест, за яким людина може проаналізувати свій спосіб життя і спрогнозувати, скільки років вона проживе, а ще зорієнтуватися, що їй потрібно змінити у своїх повсякденних звичках, щоб подовжити своє перебування на Землі. Російський учений А. Шарухін адаптував американський тест для мешканців країн пострадянського простору, які мають деякі свої економічні та соціальні відмінності. Я пропоную вдома протестувати себе, своїх рідних і зясувати які чинники впливають на продовження життя (додоток№1).

Ну чим не диво: розроблено новий тест, який теж буде передбачати, як довго проживе людина!

Заснована методика на вимірюванні довжини теломерів. Це частинки ДНК, своєрідний захисний ковпачок на хромосомах. І за їх розмірами можна визначити, скільки приблизно років відведено людині. Якщо теломери короткі і швидко зношуються - значить, старіти будеш швидко. І навпаки.

Між іншим, за відкриття особливостей цих частинок ДНК троє вчених отримали в 2009 році Нобелівську премію. І одна з лауреатів - американська дослідниця Елізабет Блекберн,  заявляла про намір почати торгувати тестами «на оцінку біологічного старіння» до кінця цього року.

- Перевірка довжини своїх теломер нагадує зважування, - уточнила Блекберн в інтерв'ю журналу New Scientist. - Єдиний показник залежить від безлічі факторів. У цілому цей параметр відображає загальний стан здоров'я людини.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Гра «Що? Де? Коли?»

Бесіда по питанням.

 1.  Які періоди зрілого віку вам відомі?
 2.  Схарактеризуйте похилий та старечий вік людини.
 3.  Хто такі довгожителі?
 4.  Що вивчає наука геронтологія?
 5.  У чому полягає біолого-анатомічне старіння організму?
 6.  Які фактори сприяють продовженню життя?

VІ Форомування навичок практичного використання вивченого матеріалу

Учням пропонується узагальнити знання шляхом складання опорної схеми.

 1.  Скласти опорну схему анатомо-фізіологічних змін в організмі.

                                                        Старіння

зменшення    нейронів          зниження рівня метаболізму            зміни в ендокринній системі

погіршення памяті               зморшки,кісткове старіння,                надлишкова вага

                                               зменшення мязового тонусу            захворювання печінки, атеросклероз

 1.  

Скласти опорну схему факторів, які сприяють продовженню життя

 

Продовження життя

V. Підведення підсумків уроку.

Сьогодні на уроці ми познайомились з останніми етапами онтогенезу людини. Вчитель пропонує учням закінчити речення:  

На цьому уроці я дізнався…

На цьому уроці я зацікавився…

Я мав змогу висловлювати ….

Я мав змогу досліджувати …

На цьому уроці я зміг виявити…

На цьому уроці я проявив себе…

Я переконався………….

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати §  58,с.158-159, опорні схеми. Знайти інформацію в мережі інтернет про довгожителів, які були включені до книги рекордів Гінесу у ХХ та ХХІ сторіччі у Європі, в Україні, у світі.

Література:

 1.  Підручник «Біологія 9 клас» автор Н.Ю. Матяш, Н.Н. Шабатура.
 2.  Бібліотека «Шкільного світу» « Я готуюсь до уроку біології»

Київ 2003, с.102.

 1.  «Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології». Львів 2002

с.218-219.

Інтернет ресурси:

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/

2. http://megasite.in.ua/63942-z.

3.  http://gk-press.if.ua/node/2167.

4. ttp://pani-likar.info/family/family015.html


                                                                                                          Додаток №1

Відповідайте на питання щиро, не кривлячи душею. Не хвилюйтеся! Результати цього тесту ні в якому разі не є остаточним "діагнозом". Він просто може сигналізувати про те, що вам необхідно в чомусь змінити звичний спосіб життя.

1. Отже, візьмемо число 72. З нього потрібно буде віднімати або додавати до нього набрані в результаті ваших відповідей окуляри. Якщо ви чоловік, з 72 відніміть 3. Жінкам потрібно до 72 додати 4 - вони живуть у середньому на 7 років більше, ніж чоловіки. Отже, у чоловіків береться за основу середня тривалість їх життя - 69 років, у жінок - 76.

2. Якщо ви живете в місті з населенням більше 1 мільйона чоловік, то відніміть 2 роки. Якщо ви живете в населеному пункті з населенням менше 10 тисяч, то додайте 2 роки.

3. Якщо по роботі ви зайняті розумовою працею, відніміть 3 роки; якщо фізичним - додайте 3 роки.

4. Якщо ви займаєтеся спортом п'ять разів на тиждень хоча б по півгодини, то додайте 4 роки; якщо два-три рази - додайте 2 роки.

5. Якщо ви одружені (заміжня, збираєтеся вступити в шлюб), додайте 5 років. Якщо ні, то відніміть по одному року за кожні 10 років холостого життя (починаючи з 25-річного віку).

6. Якщо ви постійно спите більше 10 годин, відніміть 4 роки. Якщо по 7-8 годин, нічого не віднімайте. Якщо ви погано спите, відніміть 3 роки.

7. Якщо ви нервовий, запальний, агресивна людина, відніміть 3 роки. Якщо - спокійний, урівноважений - додайте 3 роки.

8. Якщо ви щасливі, то додайте 1 рік; якщо нещасливі, відніміть 2 роки.

9. Якщо за кермом ви постійно порушуєте правила, відніміть 1 рік.

10. Якщо вам постійно не вистачає грошей і ви весь час шукаєте, де б можна було підробити, відніміть 2 роки.

11. Якщо у вас середня освіта, додайте 1 рік. Якщо вищий, відніміть 2 роки.

12. Якщо ви на пенсії, але продовжуєте працювати, додайте 3 роки.

13. Якщо ваш дідусь (бабуся) дожив (а) до 85 років, то додайте 2 роки; якщо обидва дожили до 80, додайте 4 роки.

14. Якщо хтось з них раптово помер, не доживши до 50 років (помер від інсульту, інфаркту...), відніміть 4 роки.

15. Якщо хтось із ваших близьких родичів, не доживши до 50, помер від раку, інфаркту, відніміть 3 роки.

16. Якщо ви викурюєте більше трьох пачок на день, відніміть 8 років. Якщо 1 пачку - мінус 6 років. Якщо менше пачки - мінус 3 роки.

17. Якщо кожен день ви випиваєте хоч краплю спиртного, відніміть 1 рік.

18. Якщо ваша вага в порівнянні з нормальним для вашого віку і зростання перевищує 20 кг, відніміть 8 років; якщо 15-20 кг, відніміть 4 роки; якщо 5-15 кг - геть 2 роки.

19. Якщо ви чоловік старше 40 років і проходите щороку профілактичний медичний огляд, додайте 2 роки.

20. Якщо вам 30-40 років, додайте 2 роки; 40-50 - додайте 3 роки; якщо більше 50 - додайте 4 роки.

Результат

Число, яке вийде у вас в результаті, і є той вік, до якого ви можете дожити. Але, звичайно, ви його перевищите, якщо будете краще стежити за собою, відмовитеся від шкідливих звичок, а головне - навчіться дивитися на світ з позиції оптиміста!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14051. Дніпрова Чайка. Поезії в прозі. Особливості жанру 26 KB
  УРОК № 36 Тема. Дніпрова Чайка. Поезії в прозі. Особливості жанру. Мета:допомогти учням глибше усвідомити особливості жанру поезії в прозі ідейнохудожнє значення творів Дніпрової Чайки; розвивати навички звязного мовлення образного мислення уяву та фантазію учні
14052. «Пісні» М. Рильський 43.5 KB
  УРОК № 38 Тема.М. Рильський. Пісні. Мета:ознайомити учнів із життям та творчістю письменника допомогти їм усвідомити ідейнохудожній зміст вірша Пісні; розвивати навички виразного читання поезій коментування аналізу їх змісту висловлення власних думок з привод
14053. Поради, Ознаки весни. М. Рильський. 40 KB
  УРОК № 39 Тема.М. Рильський. Поради Ознаки весни. Мета:допомогти учням усвідомити ідейнохудожній зміст віршів М. Рильського розвивати навички виразного читання аналізу поетичних творів висловлення власної думки щодо прочитаного; виховувати естетичні смаки л...
14054. Поезії. Віршові розміри: ямб, хорей М. Рильський 53 KB
  УРОК № 40 Тема. М. Рильський. Поезії. Віршові розміри: ямб хорей. Мета:ознайомити учнів з деякими поезіями М. Рильського; дати поняття про віршові розміри ямб і хорей про стопу та строфу; формувати навички визначення віршових розмірів ритму; розвивати творче образне ...
14055. Природа у творах українських поетів 55.5 KB
  УРОК № 41 Тема.Природа у творах українських поетів. Мета:допомогти учням усвідомити красу й силу поетичного слова викликати інтерес до самостійного читання; розвивати навички виразного читання поезії її аналізу висловлення власних думок та вражень від неї; виховува...
14056. «Пиріжок з калиною» В. Кава 67.5 KB
  УРОК № 42 Тема. В. Кава. Пиріжок з калиною. Мета: ознайомити учнів із життям та творчістю письменника змістом його оповідання; розвивати навички виразного читання коментування прочитаного висловлення власної думки про твір і його героїв; виховувати почуття людянос...
14057. Пиріжок з калиною В. Кава 59 KB
  УРОК № 43 Тема.В. Кава. Пиріжок з калиною. Мета:допомогти учням глибше усвідомити ідейнохудожній зміст оповідання; розвивати навички складання плану твору переказу за планом характеризування героїв оцінювання їхніх дій та вчинків; виховувати кращі людські якості:...
14058. Остап Вишня. «Перший диктант» 32.5 KB
  УРОК № 44 Тема.Остап Вишня. Перший диктант. Мета:ознайомити учнів із життям та творчістю письменника із жанром гуморески змістом твору Перший диктант; розвивати навички виразного читання переказу гумористичних творів висловлення власних думок щодо прочитано
14059. Остап Вишня. «Як ми колись учились» 40 KB
  УРОК № 45 Тема. Остап Вишня. Як ми колись учились. Мета:допомогти учням глибше усвідомити ідейнохудожній зміст твору; розвивати навички виразного читання переказу коментування прочитаного висловлення особистого ставлення до героїв твору їхніх дій та вчинків; роз...