57937

Розвиток Архітектури Харкова у XVIII столітті

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Дидактична мета: В ході уроку забезпечити засвоєння та усвідомлення учнями знань щодо розвитку архітектури Харкова у XVIII столітті історичних памяток нашого міста сучасного стану споруд того часу.

Украинкский

2014-04-17

112.5 KB

8 чел.

                               УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

             АДМІНІСТРАЦІЇ  МОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ

                            ХАРКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

                  ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА

                                     І-ІІІ СТУПЕНІВ № 156

     ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

             

             Бінарний урок, 9 клас

Розвиток Архітектури Харкова у XVIII столітті

                                                                        

                                                  Підготували:

                                                         Резнік Ольга Іванівна,

                                                         учитель географії,

                                                         кваліфікаційна категорія

                                                         «спеціаліст вищої категорії»

                                                        Шехмагомедова Ольга Вікторівна,

                                                        Учитель       математики

                                                        та інформатики,

                                                        кваліфікаційна категорія

                                                        «спеціаліст І категорії»,

                                                        педагогічне звання

                                                        «старший учитель»

                                            2009-2010 н. р.


Бінарний  урок з Харківщинознавства та Інформатики

9 клас

Тема:   Розвиток Архітектури Харкова у XVIII столітті

Дидактична мета: В ході уроку забезпечити засвоєння та усвідомлення  учнями знань,  щодо   розвитку архітектури Харкова у XVIII столітті, історичних пам’яток нашого міста, сучасного стану споруд того часу.  Забезпечити використання передових інформаційних технологій та організувати самостійну, дослідницьку та творчу роботу учнів.  Активізувати інтерес учнів до історії та сьогодення Харкова.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть

Характеризувати   розвиток архітектури нашого міста XVIII столітті.  

Аналізувати  етапи формування Харківської фортеці, сучасний стан споруд  того часу.

Створювати інтерактивну листівку з теми, яка опрацьовується;

Редагувати слайди за допомогою додання та зміни тексту, розміщення на слайдах графічних зображень, додання об’єктів мультимедіа.

Пояснювати зв’язок між  розвитком архітектури та соціально економічним і політичним розвитком Харкова.

Тип уроку: Урок засвоєння  знань

Етапи уроку:

 1.  Організаційно – психологічний етап                                     ( 2 хв.)
 2.  Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань ( 9 хв.)

2.1 Актуалізація опорних знань

2.2 Постанова мети і завдань уроку

 1.  Етап засвоєння знань                                                                ( 22хв.)
 2.  Етап закріплення знань                                                            ( 7 хв.)
 3.  Етап задання домашнього завдання                                       ( 5 хв.)

5.1 Інструктаж учителя, щодо виконання домашнього завдання

5.2 Різнорівневе домашнє завдання

5.3 Підведення підсумків уроку

Методи уроку:

 1.  Словесні: розповідь вчителя з елементами бесіди, евристична бесіда з класом,
 2.  Наочні: робота з мультимедійними засобами  
 3.  Практичні: робота з картками, текстом підручника, комп’ютером

Обладнання:

Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ За редакцією Л.Д. Покроєвої, В.Е. Лунячека. – Харків: Гімназія, 2004. – 432 с.

Персональні комп’ютери  

Мультимедійні засоби

Програма Power Point

Оцінюється на уроці:

Пізнавальна діяльність учнів протягом уроку

Вміння працювати з комп’ютером, мультимедійними засобами.

                                              Хід уроку

1.    Організаційно – психологічний етап.

Мета етапу: забезпечити робочу обстановку на уроці і психологічно підготувати учнів до уроку.

Завдання: мобілізація учнів, формування відповідального ставлення до навчання, визначення стосунків між учителем і класом.

 Учитель з  Харківщинознавства

 •  Доброго дня, я рада вас всіх бачити сьогодні. На нас чекає надзвичайно цікава робота, яка допоможе не тільки краще зрозуміти історію нашого рідного міста, а також допоможе краще володіти навичками роботи з комп’ютером.
 •  Будь ласка, увімкніть ваші комп’ютери, та перевірте наявність всього   необхідного на уроці.
 •  Є такий вислів: « Архітектура – це музика з каміння.»   І я запрошую вас у подорож  до світу архітектури  Харкова.

 2.  Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань

2.1  Мотивація навчальної діяльності

2.2 Постанова мети і завдань уроку

 Мета етапу: Організувати і спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності учнів. Навчити їх формулювати мету й обирати конкретні засоби її досягнення.

 2.1  Мотивація навчальної діяльності

        Метод: евристичної бесіди з класом

        Учитель з  Харківщинознавства

- Яку фукцію виконувало місто Харків у XVII столітті?  Як це було відображено у розвитку архітектури?

 •  Місто від початку його заснування виконує оборонну функцію, що відображується у розвитку архітектури, а саме будується у вигляді фортеці з захисними спорудами.

Учитель з інформатики

-  Наочно уявити як виглядала Харківська фортеці  ви мали можливість, при підготовці   домашнього завдання   з інформатики:

 1.  Повторити процес створення Комп’ютерних презентацій, роботу з програмою Power Point.
 2.  Підібрати фотоматеріали за темою «Розвиток Архітектури Харкова у XVIII ст.», який ми будемо використовувати на уроці для створення електронної листівки.

   

Учитель з  Харківщинознавства

Ми  вже знаємо, що на розвиток архітектури міста істотно  впливають соціально – економічний та політичний розвиток. Отже, темою сьогоднішнього уроку буде  розвиток архітектури Харкова у XVIII столітті. 

2.2  Постанова мети і завдань уроку

Метод: евристична бесіда з класом  

 Учитель з  Харківщинознавства

- Яка може бути мета нашого уроку?

 •  Засвоєння нового матеріалу за темою « Розвиток архітектури Харкова у XVIII столітті»
 •  Формування вміння працювати з наочністю та текстом підручника.
 •  Створення електронної листівки з теми

  - Які завдання ми повинні виконати?

 •  Засвоєння нового матеріалу з данної теми для подальшої його обробки та  аналізу
 •  Вивчення історії нашого міста
 •  Створення  електронної  листівки з даної теми

Учитель з  Харківщинознавства

Для себе вчителі теж формулювали  мету уроку. Це забезпечення засвоєння та усвідомлення  учнями знань,  щодо   розвитку архітектури Харкова у XVIII столітті, історичних пам’яток нашого міста, сучасного стану споруд того часу. Формування вміння роботи з інтерактивними листівками. Активізація інтересу учнів до історії та сьогодення Харкова.

 Ми очікуємо, що після цього уроку ви зможете

Характеризувати   розвиток архітектури нашого міста XVIII столітті.  

Аналізувати  етапи формування Харківської фортеці, сучасний стан споруд  того часу.

Створювати електронну листівку з теми, яка опрацьовується

Пояснювати зв’язок між  розвитком архітектури та соціально економічним і політичним розвитком Харкова.

Як ви бачити і цілі і задачі уроку сформульовані учнями та вчителями співпадають, тому ми сподіваємось на плідну роботу

3. Етап засвоєння знань

Мета етапу: Дати учням   уявлення про розвиток архітектури Харкова у XVIII столітті.  Добиватися засвоєння учнями метода відтворення     матеріалу який вивчається. На підставі отриманих знань продовжити оволодіння навичками роботи з текстом підручника, аналізу та узагальнення матеріалу. Формувати вміння створювати електронну листівку з поданого матеріалу

План

 Міста  - фортеці на Харківщині на к. XVII ст. – п. XVIII століття.

Упорядкування будівництва в місті Харкові.

Діяльність Петра Антоновича Ярославського.

Світські та культові споруди Харкова у  XVIII столітті.

          

1.   Міста  - фортеці на Харківщині на к. XVII  ст. – п. XVIII   століття.

Метод: евристична бесіда з класом

Учитель з Харківщинознавства

- Як вам  вже відомо, забудова міст Харківщини тісно пов’язана із створенням в XVII ст. – п. XVIII століття оборонних ліній. Стіни всіх фортець були дерев’яні, з дубових пальт та колод. Але вже в цей час з’являються перші кам’яні споруди,як правило культові. Всі монастирі виконували кілька функцій, крім основної. Щоб пересвідчитись у цьому, а також з метою формування навичок роботи з підручником  я пропоную вам виконати таке завдання. ( Презентація кадр № 2 )1 

Метод: Самостійна робота з підручником

 •  Завдання:

1. Користуючись  текстом підручника ( стор. 60)   « … Ще у ХVІІ столітті з’явилися перші кам’яні споруди в містах Харківщини. Це звичайно були культові споруди. Серед кам’яних споруд був , крім відомих вам вже харківських храмів, Спаський собор в Ізюмі.

З цегли  будувалися також монастирі. Прикладом такого монастиря є заснований у середині ХVII століття поблизу Харкова полковником Григорієм Донцем Курязький монастир. А у ХVIIІ столітті у Змієві було засновано Миколаївський  козацький монастир…»

         Заповніть таблицю « Кам’яні споруди Харківщини»

        ( на  спеціальних картках ( Додаток 1)

     2. Після  виконання здійснюється перевірка заповнення карток

         та   визначаються функції фортець.

Учитель з  Харківщинознавства  

Отже, це перші кам’яні споруди нашої області, які безумовно мають певні особливості, а саме виконують кілька функцій: захисну та культову. Це є ознакою того часу і зустрічається не тільки у спорудах розташованих у Харківській області, але і в самому місті. Саме про розвиток архітектури Харкова і піде мова у другому пункті нашого плану.

2. Упорядкування будівництва в місті Харкові.

Метод: пояснення з використанням мультимедійної дошки

Учитель з Харківщинознавства :

 •  Харківська фортеця в другій половині XVII представляла собою в плані майже прямокутну форму, що простягалася вздовж річки Лопань. Уявлення про фортецю та її межі дає прив’язка до сучасної архітектури. ( Презентація кадр № 3 )2
 •  Будівлі фортець були зроблені з дерева, але ще в XVII столітті з’явилися перші кам’яні споруди , переважно культові. 

   ( Презентація кадр № 4  )3

 •  У XVIIІ ст. Харків стає губернським містом , що зумовлює підпорядкування забудови міста єдиним правилам і стандартам. Звернемося до підручника ( стор. 61) і знайдемо відповідь на запитання:

 1.  Коли з’явився  Перший план забудови міста , чи мав він вади і які?  ( Перший план забудови міста  з’явився у 1767 році. Він не врахував місцеві особливості природи. Передбачав кам’яне будівництво)
  1.  Хто був автором реального проекту? ( Місцеві зодчі, в тому числі Петро Антонович Ярославський )

Текст підручника сторінка 61, який потрібно опрацювати: «… Перший проект забудови міста Харкова з’явився в 1767 році. Він був складений у

« Комісії про кам’яну будову С. Петербурга й Москви». План міста було затверджено Катериною ІІ 15 січня 1767 року. Згідно з ним квартали у фортеці розбивалися за новим планом, місто передбачалося забудувати кам’яними будинками. Наявні дерев’яні  будівлі було вирішено  по можливості знищити. Ті хто бажав будувати або перебудовувати будинки, повинні були робити це згідно із затвердженим планом, нагляд за виконанням якого покладався на поліцію.

Проте план 1768 року не враховував особливостей місцевості. Харків розташований у несприятливій для будівництва місцевості.Річки, озера, заболочені ділянки, пагорби та яри ускладнювали  планування, вимагали точного врахування рельєфу.

Тому  точно реалізувати проект не вдалося. Фактично він визначив обличчя центральної частини міста. Реальний проект, за яким будувалося місто Харків , належав місцевим зодчим…»

3. Діяльність Петра Антоновича Ярославського.

 Метод: розповідь учителя з використанням мультимедійної дошки   

Учитель з  Харківщинознавства  

Одним з архітекторів був Петро Антонович Ярославський. Це видатний архітектор, який був вихованцем харківського колегіуму, а потім навчався у Москві та Петербурзі. У 1780 році він стає губернським архітектором і перебуває на цій посаді май же 30 років.  За його проектами в Харкові була побудована велика кількість різноманітних будівль, а саме всі найважливіші казенні споруди того часу. Саме  Петро Антонович Ярославський став автором першого плану розбивки міста.   

( Презентація кадр № 5, 6, 7, 8  )4

4. Світські та культові споруди Харкова у  XVIII столітті.

Метод: розповідь вчителя з елементами роботи з комп’ютером

Учитель з інформатики 

У XVIII столітті в Харкові з’явилися нові споруди за проектом  Петра Антоновича Ярославського.Розглянемо ці споруди на фотографіях, які є у відповідному файлі.

Учитель з  Харківщинознавства  

 1.  Які саме споруди з’явилися, перелічите їх назви?

( Успенський собор, будинок провіантського складу на вул. Університецькій ( сучасна назва), міст через річку Лопань, Благовіщенський Собор, Будинок Харківського колегіуму, Миколаївська церква, Харківська бурса, Губернаторський будинок на вул. Університецькій ( далі перший корпус університету), дім купця 3- гільдії Урюпіна ( Римарська 4), Троїцька церква, Мироносицька церква, церква Іоана Предтечі, Сабурова дача.)

 1.  Які функції виконували ці споруди,  порівняйте функції споруд характерних для XVII та XVIII столітть.  Для цього використай те картки з таблицями, які ми заповнили на початку уроку. ( Якщо в XVII столітті кам’яних споруд було не багато то в XVIII столітті їх стало набагато більше. Забудова Харкова велася за певним проектом, а не хаотично, змінилися також функції споруд. Були побудовані як культові споруди так і свіцькі, а саме склади та житлові будинки. Ці споруди не виконували оборонної функції, як це було у XVII столітті )

Учитель з інформатики

На наступному етапі уроку ми з вами будемо складати  електронну  листівку  « Архітектурні споруди Харкова у XVIII столітті. », тому ще раз уважно роздивіться запропоновані фотографії, та вирішіть з якими саме ви будете працювати. ( Презентація кадр № 9 – 25 )5

4.  Етап закріплення знань

 Мета етапу: закріпити в пам’яті учнів ті знання і уміння, які необхідні йому для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом. Добиватися в ході закріплення підвищення рівня усвідомлення вивченого матеріалу, глибини його розуміння. Вироблення відповідних навичок та умінь.

Учитель з інформатики

Метод: самостійна робота з комп’ютером,  програмою Power Point

Ось і настав той час коли кожен з вас використовуватиме отримані знання  та домашні заготовки. Створіть  електронну листівку  з нашої теми. При складанні слід звертати увагу на зміст та дизайн слайду.

Учитель з  Харківщинознавства  

Метод: самостійна робота з картками з подальшою колективною роботою.  

Для закріплення вивченого матеріалу я пропоную вам виконати тест на відповідній карточці, а правильність виконання ми перевіримо через  3 хвилини колективно. ( Додаток 2 )

- Обговорення результатів роботи

5.  Етап задання домашнього завдання

5.1 Інструктаж учителя, щодо виконання домашнього завдання

5.2 Різнорівневе домашнє завдання

5.3 Підведення підсумків уроку

Мета етапу: повідомлення учням домашнього завдання, роз’яснення методики його виконання, мотивація. Підведення підсумків уроку.

Учитель з  Харківщинознавства  

Завдання для всього класу

1. Опрацювати текст підручника параграф 11,  сторінка 60 – 67 , звертаючи увагу на причини упорядкування міста в XVIII столітті

- Потрібно уважно прочитати текст підручника, звернути увагу  на причини упорядкування міста, з метою аналізу цих причин в ході самостійної роботи.

 Учитель з інформатики

Творче завдання

2.Створити презентацію з теми: Архітектура Харкова у XVIII столітті.

При створенні презентації потрібно врахувати, що презентація повинна мати не менше 10 слайдів та обов’язкову текстову інформацію. Презентація створюється з метою формування навичок роботи з комп’ютером, і буде перевірятися на наступному уроці інформатики за бажанням учнів.

Учитель з  Харківщинознавства  А тепер я пропоную повернутися до початку уроку і згадати яку мету і завдання ми ставили перед собою

Метод: бесіда з класом.

Учні за допомогою вчителя обговорюють чи вдалося досягти поставленої мети та виконати завдання уроку.

Вчителі оголошують оцінки отримані учнями, та дякують за увагу.


Додаток 1

Картка: Кам’яні споруди  Харківщини

Картка: Кам’яні споруди  Харківщини 

Назва  

Місто

Функція

Спаський собор

Ізюм

Культова

Захисна

Курязький монастир

Біля Харкова

Культова

Захисна

Миколаївський козацький монастир

Зміїв

Культова

Захисна

 •  Колонки 2, 3 заповнюються учнями.


Додаток 2

Картка: Архітектурні споруди Харківщини у XVIII столітті.

Картка: Архітектурні споруди Харківщини у XVIII столітті.

Чи згодні ви з такими твердженнями? Якщо так, то обведіть номер твердження кружком.

 1.   Функції кам’яних споруд у XVIII столітті порівняно з XVII століттям.
  1.  Споруди побудовані за проектом П.А. Ярославського визначили сучасне обличча Харкова.
  2.  Деякі споруди XVIII століття існують і зараз, а деякі зруйновані.


Додаток 3

Рекомендована  література

1. Бєлєнок О. А. Про шляхи формування життєвої компетентності старшокласників в умовах кризового суспільства  - К.: « А.С.К.», 2006

2. Баженова Н.А. Педагогічний пошук – К.:  Просвіта, 1989

3. Багалій Д.І., Міллєр Д.П. Історія міста Харкова за 250 років його існування (1655 -1905рр.). – Х., 1994

4. Василюк А.М. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини і тенденції змін у світовій освіті // Рідна школа – 1999. - №3.

5. Вахтеров В.О. Психологія мистецтва. – К., 1998

6. Єрмаков І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід - К.:  Освіта, 2004

7. Єрофеева Г.М., Ярошик В.О. Історія Слобідської України. Бібліографічний покажчик. – Х., 1993

8. Ільченко В.Р. Мислення учнів школи майбутнього // Постметодика. – 1996. №2.

9. Калошин В. Ф. Педагогіка оптимізму і успіху – Х.:  Основа, 2005

10.Калягін Ю.М. Інтеграція шкільного навчання // Початкова школа. - 1990. - №9

11. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические труды. М.: Просвещение, 1984

12. Квитка Г.Ф. Записки о слободских полках. – Х., 1883

13. Комар О.А., Лобановська О.М., Лаптєва Л.Ф. Проводимо інтегровані уроки // Початкова школа – 1996. - №1.  

14. Лактай Л.К. Нестандартний урок // Початкова школа. -1992. №3

15. Олійник В.Ф. Забезпечення міжпредметних зв’язків на заняттях // Початкова школа. – 1998. - №10  

16.  Павлова  Н. Л. Потенціал проектно-дослідницької діяльності – К., 2001

17. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки // Рідна школа – 1997. - №8

18. Савченко О.Я. Вимоги до якості педагогічної освіти // Початкова школа. – 1995 - №1   

19. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків // Початкова школа. – 1992. - №1   

20. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. – Х. : Освіта , 1993

21. Светловичная Н.К. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении // Народное образование. – 1985 -  №7

22. Скрипненко Н.Ф. Концепція літературна -   К.: Освіта,  1993

23. Сумцов М.Ф. Слобожанє: історико – етнографічна розвідка. -  Х., 1905

24. Титаренко Н. Уроки творчості серед природи. ІІ Початкова школа. – 1998. №6  

25. Форми навчання в школі: книга для вчителя. /За редакцією

Ю.І. Мальованого. – К.: Освіта,  1992  .

26. Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ За редакцією Л.Д. Покроєвої, В.Е. Лунячека. – Харків: Гімназія, 2004

27. Шпак В.Ю. Митник О.А. Народження нестандартного уроку // Початкова школа. – 1997. - №2  

28.  Якилянский  В.Ф. Інтеграція математичної та природознавчої освіти. // Рідна школа. – 1999. - №3. с. 55 – 56.

1 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду

2 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду

3 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду

4 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду

5 До уроку додається варіант електронної презентації з даної теми, у посиланні вказано № слайду


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57804. Раціональні числа. Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел 59 KB
  Вчитель повідомляє тему та мету уроку ставить завдання перед учнями на даний урок Слайд 4 ІІІ. Актуалізація опорних знань Повторення вивченого матеріалу Перевірка домашнього завдання в усній формі або ш ляхом...
57805. Умножение рациональных чисел 84.5 KB
  Цели урока: Образовательные: организовать деятельность учащихся по общению и систематизация знаний в рамках темы Умножение положительных и отрицательных чисел повысить уровень осмысления учащимися изученного материала.
57806. Розв’язування раціональних рівнянь 214 KB
  Мета: навчальна: удосконалити вміння і навички розвязувати раціональні рівняння; формувати вміння розвязувати задачі за допомогою рівняння робити висновки.
57807. Візитна картка Харкова: вулиці, храми, пам’ятники 2.7 MB
  The topic of our lesson is “The Places of Interest of Kharkiv”. I think we can talk about our precious city for hours. But we have only 45 minutes during which we’ll try to visit many corners of our precious city, see famous places of Kharkiv. Of course, we can do it only virtually, but I hope it will be interesting for you despite the fact that it’s an imaginary journey.
57808. Основні річкові басейни та їхня характеритика. Річкові системи Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця 75.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати знання про річки та використовувати ці знання на темі річки України вміти давати оцінку а також розширити свої знання про най більші річки України.
57809. Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади 87 KB
  Мета: поглиблення та систематизація знань про річку; формування первинних практичних навичок визначати за картою напрямок течії річки знаходити частини річки ліві та праві притоки; виховувати бережливе ставлення до води.
57810. Римська релігія та культура 107 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати найвизначніші памятки та імена відомих діячів римської культури; давати стислу характеристику окремим памятникам архітектури; співставляти грецьких та римських богів...
57811. Місто Рим та життя його мешканців 123 KB
  Мета: сформувати уявлення про місто Рим та його мешканців, їхнє життя і побут, традиції та систему освіти й виховання; розвивати вміння добувати історичну інформацію з різних джерел працюючи в групах...
57812. Розв’язування систем рівнянь другого степеня із двома змінними 332.5 KB
  Мета: формувати вміння й навички розвязання систем рівнянь із двома змінними ІІго степеня графічним способом із використанням інформаційних технологій; розвивати навички роботи з компютером...