57947

Использование формул сокращенного умножения

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Оборудование: 1 ноутбуки; 2 урок сопровождается учебной презентацией компьютерная программа Microsoft Power Point Приложение 1; КП Использование формул сокращенного умножения; 2 буклет сообщение учащегося компьютерная программа Microsoft Office Publisher...

Русский

2014-04-17

42 KB

3 чел.

Алгебра (7 класс)

Тема урока: „Использование формул сокращенного умножения” (с использованием ИКТ)

  Цели урока: закрепить навыки и  умения распознавания  формул сокращенного умножения (ФСУ), обобщать и исследовать полученные результаты, контролировать свою деятельность; развивать навыки применения ФСУ, математических способностей и математического мышления, актуальных при работе с данными формулами, математической речи; повторить применение свойств степеней; совершенствовать навыки компьютерной грамотности.

Оборудование:

1) ноутбуки;

2)  урок сопровождается учебной презентацией (компьютерная программа «Microsoft Power Point») - Приложение 1; 

КП «Использование формул сокращенного умножения»;

    2)  буклет- сообщение учащегося (компьютерная программа «Microsoft Office Publisher») - Приложение 2

   4)   дифференцированная самостоятельная работа (компьютерная программа  «Microsoft Excel ») - Приложение 3;

      Тип урока: применение умений и навыков.

  Ход урока:

I. Организационный момент.

а) проверка готовности класса к уроку;

б) мотивация, цели, задачи урока.

•  распознавать формулы сокращенного умножения (ФСУ);

•  применять ФСУ при решении упражнений разной степени сложности;

•  читать алгебраические выражения;

•  применять свойства степеней;

•  совершенствовать навыки компьютерной грамотности.

    II. Проверка домашнего задания.

Слайд №3.- Приложение 1  

 На доске записаны примеры, подобные тем, что были в Д/з.

  1.  а2 ± 2ав + в2 =
  2.  а2 + 2а + 1 =
  3.  х2 – 12х + 36 =
  4.  у2 +18у + 81 =
  5.  100 -20с + с2=
  6.  а2 - 6ав + 9в2 =
  7.  2 - 30ав + 25в2 =

 III. Актуализация знаний. 

Выполнение устных упражнений.

Работа с компьютерным  тренажером.

Слайд № 3-6.- Приложение 1  

   IV. Применение знаний, умений, навыков.

        Выполнение письменных упражнений.

№1.   Вычислить,  используя формулы сокращенного умножения:

Ответ:   1/80.

Реши упражнения и узнаешь о новой науке.

№2.    Представить в виде произведения:

1)       (2х – 1)2  - (х + 2)2   [ (x-3)(3x+1)]

    2)       (х + 3)2  - 25.           [ (x- 2)(x+8)]

№3.     Решить уравнение:

а)       25у2  - 4  = 0              [ -0,4; 0,4 ]

б)        с2   + 9 - 6с =0          [ 3]

№4.   Упростить:

(a+4)2+2(a+4)(6-a)+(6-a)2.      Ответ: 100.

Физкультминутка

№5.    Замените знак * одночленом так, чтобы получившийся трехчлен можно было представить в виде квадрата двучлена:

1. а) 16a² + * + b²;                *  = 8ab;     (4a +b)2

   б) 9a²– 12ab + *;              *  =  4b2;    (3a – 2b)2     

Иногда очень сложные вычисления сводятся к простым, если удачно использовать нужную формулу.
    №6.

                                                  Ответ: 1

IV. Самостоятельная работа

(См. -  Приложение 3).

Учащиеся сами выбирают уровень сложности собственной работы (выполняется на индивидуальных ноутбуках, по окончании работы - высвечивается оценка).

V. Подведение итогов урока.

VI. Домашнее задание:

а) повторить выученные формулы сокращенного умножения

Учебник «Алгебра 7» (автор А.Г. Мерзляк) § 15-17;

б) выполнить  № 549(1;2); № 631 (3;4), стр. 130 № 10-11, учащиеся, имеющие высокий уровень знаний, вместо №11 выполняют №644* (1).

    Учащийся дарит с буклет- сообщение «Использование формул сокращенного умножения» (См. - Приложение 2) гостям и одноклассникам, рассказывает, как он над ним работал.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67831. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 86.5 KB
  Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального...
67832. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 125 KB
  Планета Земля, яка є нашим спільним домом, для сучасної людини перестала бути безмежною, в зв’язку з чим, всі природні та інші процеси, які відбуваються в сучасному світі, стали взаємозалежними та взаємопов’язаними. Так, наприклад, пестициди (ДДТ), що використовувалися...
67833. ТРАНСПОРТНІ ТА СКЛАДСЬКІ ЗАСОБИ РТС 418.5 KB
  Конвейєром називають машину для безперервного транспортування виробів. Відмітною особливістю багатьох конструкцій конвейєрів, разом з виконанням функцій по переміщенню заготівок, є можливість утворення невеликих міжопераційних заділів, що забезпечують незалежну роботу складних верстатів в складі РТС.
67834. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РТС. СИЛОМОМЕНТНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 208 KB
  Якщо при великосерійному виробництві з невеликими змінами продукції що випускається сумарні витрати на створення жорсткопрограмованого робототехнологічного комплексу складаються з трьох приблизно рівних частин одна з яких вартість сучасного високоточного промислового...
67835. ТАКТИЛЬНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 172 KB
  Тактильними називають такі системи надання чутливості які дозволяють роботу зареєструвати факт дотику з об’єктом визначити положення точок дотику і виміряти контактні сили в кожній з них. Прообразом тактильних систем надання чутливості послужило відчуття дотику яким наділені багато живих істот.
67837. Додаткові розділи числових методів. Конспект лекцій 1.19 MB
  Стійкість методів розв’язування задачі Коші. Розглянемо кілька аспектів проблеми в розумінні числового розв’язання звичайних диференціальних рівнянь. Після побудови методу перед його програмуванням на ЕОМ доцільно визначити як сітковий розрахунок передає основні властивості точного розв’язку деяких модельних задач.
67838. Сутність та завдання кримінального процесу 133.5 KB
  В реальному житті практично кожному випускнику юридичного закладу освіти так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами розслідування злочинів. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права та теорії кримінального процесу - одна з умов успішної роботи на посадах слідчих, прокурорів...
67839. Принципи кримінального процесу 133.5 KB
  Отже, принципи (засади) кримінального процесу — це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів...