57954

Англія. Бінарний урок всесвітньої історії – англійської мови

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: Всесвітня історія ознайомити учнів з особливостями розвитку капіталістичних відносин в Англії особливостями Реформації в Англії та основними напрямками зовнішньої політики в 16 ст. Після уроку учні зможуть: Називати час правління Єлизавети...

Украинкский

2014-04-17

180.5 KB

36 чел.

Бінарний урок всесвітньої історії – англійської мови. 8 клас

Тема уроку: Англія

Мета:

Всесвітня історія –

        ознайомити учнів з особливостями розвитку капіталістичних відносин в Англії, особливостями Реформації в Англії та основними напрямками зовнішньої політики в 16 ст.;

       продовжити роботу над формуванням основних предметних компетентностей; удосконалити  вміння учнів встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, давати порівняльну характеристику однотипних історичних явищ у різних країнах, працювати з історичними документами, картою, уміння характеризувати історичних діячів, визначати їхнє місце і роль в історичному процесі;

      формувати в учнів уявлення про трудову діяльність як засіб самореалізації людини, досягнення успіху в суспільстві; виховувати негативне ставлення до релігійної ворожнечі.

Англійська мова –

     активізувати  лексику  учнів;

     розвивати навички  усного мовлення за темою;   

    виховувати  повагу до історії та традицій англійців.

Поняття: огороджування, "нове дворянство", "криваве законодавство", розсіяна мануфактура, англіканська церква, пуританізм

Обладнання: чорна скриня,атлас з всесвітньої історії для 8 класу, карта  Великобританії,додатки, роздатковий матеріал, підручник, презентація «Англія».

Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть:

Називати час правління Єлизавети І

Пояснювати зміст понять: огороджування, нове дворянство, англіканська церква

Працювати  з історичною картою

Порівнювати реформаційні вчення, абсолютну монархію Франції та Англії

Висловлювати судження щодо особливостей економічного та суспільного розвитку Англії в ранній Новий час

Хід уроку:

І. Організаційний  момент

ІІ. Вивчення нової теми за планом:

*Зміни в англійському суспільстві

*Королівська Реформація

*Єлизавета І. Прихід до влади династії Стюартів.

ІІІ. Закріплення

ІY. Рефлексія

Y. Оцінювання

YI.Домашнє завдання

 Вступне слово вчителя історії

  Доброго дня! Мої вітання всім, хто прийшов сьогодні до нас на урок!

Доброго дня, ліси і поля!

Доброго дня, планета Земля!

Щастя й здоров’я усім ми бажаємо

Урок  мови англійської  та історії ми починаємо!

         Сьогодні на уроці ми завітаємо до «старої доброї Англії», «туманного Альбіону». Про Англію  сказано: «Це країна з високими горами і глибокими  ущелинами, прекрасними вересовими полями, дивовижними легендами і героїчною історією». СЛАЙДИ  1-2

 Вчитель англійської мови.    У ХVІ ст. Англія ступила невеликою за територією країною. Володіння  Англії і Ірландії були незначними, Шотландія також не входила до її складу. Населення Англії на початку ХVІ ст.  складало близько 3 млн. осіб, а наприкінці століття збільшилося до 4 млн. ( не рахуючи Шотландії).СЛАЙД 3

       На початку ХVІ ст.  Англія не була міською країною: у містах жило не більш як 10% населення, наприкінці століття кількість міщан зросла до 20 %.

      /In the XVI century England was not  large for its  territory. The boarolers of England and Ireland were not long.  Scotland does not belong it at the beginning of the history. One the beginning of XVI century the population of England was 3 mln people and at the end of century it became 4 mln people.

      At the beginning of the XVI century. England was not an urban country, there was not more than 10 % of the population. And at the end of the century the number of citizens became 20 %./

Вчитель історії

 Актуалізація знань:

1.Пригадайте, до яких змін у суспільстві призвела війна Червоної і Білої троянд?

2.Як вплинули Великі географічні відкриття на економічний розвиток Англії?

 Мотивація.     Зміна в економічній, політичній та культурній сфері, Реформація відбувалися в 16-17 ст. в багатьох країнах Європи. Кожна країна пройшла свій, особливий шлях  до нової цивілізації. Франція явила світу зразок класичного феодалізму, а Англія ввійшла в історію розвитку нової європейської цивілізації як країна "класичного капіталізму".

            На столі знаходиться чорна скриня, в ній знаходиться те, що англійці називали "найдорогоціннішим продуктом королівства".І в теперішній час в англійському парламенті, в палаті лордів, перед королівським троном стоїть мішок, набитий цим(овеча вовна), на ньому сидить голова палати лордів – лорд-канцлер. Отже нам треба з’ясувати, що знаходиться в скрині і як це вплинуло на розвиток Англії.

 ІІ. Вивчення нового матеріалу 

Вчитель історії. У ХVІ ст. Англія набагато швидше позбавлялася феодальних відносин і ставала  на шлях товарного  виробництва. Особливістю знищення старого устрою було те, що нове прийшло з села, з овечих пасовиськ. Земля в Англії  належала дворянам-землевласникам і королю. Переважна  більшість  селян власної землі не мала, за користування нею сплачувала грошову ренту.

На початку XVI ст. в сільському господарстві Англії сталися значні зміни. З появою мануфактур як в Англії, так і поза її межами зріс попит на англійську вовну. Багато землевласників, знехтувавши рільництвом, захопилися розведенням овець. Цей процес мав далекосяжні наслідки для розвитку Англії.  Вівчарство і виробництво  сукна здавна були одним із основних занять англійців і важливим джерелом доходів королівської скарбниці. Спочатку з Англії вивозили необроблену вовну, а з 16 ст. стали  вивозити більше сукна, ніж вовни. Маленькі майстерні ремісників вже не могли задовольнити  зростаючий попит  на сукняні тканини, і тоді виникла необхідність у створенні великих підприємств.

Завдання учням ( додаток № 1, робота з робочим листком)

Прочитайте  уривок із "Балади  про багатого сукнороба Джека з Ньюбері"

В одному просторовому і довгому сараї

200 ткацьких верстатів стоять.

І 200 ткачів – на них подивися!-

Трудяться тут від зорі до зорі.

Біля кожного мовчки хлопчик сидить,

човник він готує, а майстер сердитий..

у сусідньому сараї в задушливому пилу

сто чесальниць вовни – сюди їх завезли.

В іншім приміщенні – ходите туди!-

200 робітниць, діти праці

Не знаючи втоми, вовну прядуть

І сумну пісню співають.

А поруч з ними на брудній підлозі

Півтораста дітей у цьому пеклі.

За пенні в день вони вовну щипають,

грубу від тонкої відокремлюють.

Як називається підприємство, описане в уривку? Назвіть його головні риси.

Орієнтована відповідь.

Мануфактура. Основні риси: велике підприємство, застосовується ручна праця, існує система поділу праці, використовується наймана праця.

Робота з поняттям:

Мануфактура — підприємство, засноване на ремісничій техніці, поділі праці, вільнонайманій робочій силі. Це стадія промисловості, що історично передувала великому машинному виробництву. Існували два типи мануфактур — розсіяна (децентралізована) та централізована.

Розсіяна мануфактура, що розвивалася в основному в XVI — першій половині XVII ст., ґрунтувалася на сільських промислах і дрібному ремеслі.

Вчитель історії. В кінці 16 ст. в Англії вже існувало близько 50 централізованих мануфактур.   Мануфактури запроваджувалися для виробництва паперу, шовку, пороху, видобутку вугілля, залізоплавні заходи. Англія видобувала 80% європейського вугілля ( 3 млн тонн). На початку 17 ст. англійська промисловість досягла значних успіхів. За період з 1540-1640 видобуток кам’яного вугілля зріс з 200 тис. до 1,5 млн тонн на рік. У країні  нараховувалось 800 плавильних печей. Кожна давала 3-4 тонни металу на тиждень.                              

Логічне завдання. Заповніть схему, відповівши на питання "Що потрібно для   виникнення капіталістичного виробництва?"         

Робота зі схемою ( на дошці)

Для роботи на капіталістичних підприємствах були потрібні  особисто вільні люди, позбавлені землі та інших засобів до існування. Що спричинило їх появу в Англії в 16 ст.? Щоб відповісти на це питання треба розглянути сутність такого явища як обгороджування.

Робота з текстом підручником та документом « Томас Мор про обгороджування та його наслідки» С.93-94, СЛАЙД 4

З’ясувати питання (робота  в групах):

 І гр. * До яких змін у сільському господарстві Англії привело збільшення попиту на вовну?  У чому головна відмінність "нового дворянства"

ІІ гр. * Як ви розумієте вислів  Томаса Мора «вівці поїдають навіть людей»?

ІІІ гр. * Що таке обгороджування?

Орієнтовані відповіді:

Зростання попиту на вовну призвело до структурних змін у сільському господарстві:вівчарство посіло провідне місце, а землеробство перейшло на другий план; дворяни-землевласники стали перетворювати землі своїх маєтків на пасовиська.

Ці мирні тварини мимоволі виявилися ворогами десятків тисяч селян.

Обгороджування – насильницький масовий згін селян із землі, що сприяв появі класу найманих робітників і нових дворян.

Унаслідок  цього явища зникали цілі села. Селяни залишали  рідні домівки  й були змушені за безцінь найматися на роботу до власників мануфактур і великих ферм.  Однак задіяти всіх знедолених не було можливості. Не знаходячи застосування своїй праці, вони перетворювалися на пауперів, тобто волоцюг і жебраків.

Землевласників, що господарювали по-новому, стали називати нові дворяни, або джентрі,  вони поповнювали ряди підприємців.

Вчитель історії. Королі з династії Тюдорів (1485 -1603 рр.) розпочали боротьбу з пауперами; вони видавали жорстокі закони, проти волоцюг і жебраків. В історію вони ввійшли під назвою "Криваве законодавство".

Мета: забезпечити приплив дешевої робочої сили у промисловість, примусити селян, що розорилися, найматися на роботу за мізерну платню; Захист інтересів заможних верств населення.  СЛАЙД 5

     Дозвіл збирати милостиню отримували старі  й немічні жебраки. Усі інші повинні  були працювати. Кожен, хто тільки бажав, міг за жалюгідну платню найняти волоцюгу на роботу й використовувати як раба. У разі відмови  паупера могли  жорстоко побити або ув’язнити. Упійманих волоцюг сікли батогами, таврували, відрізали їм вуха або виривали ніздрі. Якщо волоцюгу ловили втретє – його страчували. Із часом почали створювати спеціальні робітні, у яких  пауперів змушували працювати.

       У XVI ст..  Англією правила  династія Тюдорів.  СЛАЙД 6  Із приходом до влади Генріха  VIІ  в Англії розпочалось становлення абсолютної монархії. Король усіляко посилював органи центрального  управління,особливо фінансове відомство. Надійною опорою королівської влади були джентрі, яким Генріх VIІ   дарував  титули  й землі. Політику Генріха  VIІ  продовжив його син  Генріх VIІІ. Генріх VIІІ – найбільш уславлений  і освічений король, блискуча і водночас страхітлива особистість на англійському троні.

Повідомлення учня.  

      Генріх набув чудову освіту в дусі Відродження, був знавцем мов, літератури, непоганим музикантом і композитором, брав участь у філософських диспутах. Королем він став після смерті брата Артура, коли взяв шлюб з удовою брата Катериною Арагонською — племінницею імператора Карла V. Упродовж майже 20 років їхнього подружнього життя відсутність спадкоємця престолу доводила Генріха VIII до шаленства. Так само до шаленства закохався він у придворну красуню Анну Болейн і вирішив розлучитися з дружиною, щоб оженитися з Анною. Від нового шлюбу король сподівався отримати жаданого сина — наступника престолу. Загалом Генріх одружувався шість разів: із двома дружинами розлучився; двох звинуватив у державній зраді та стратив; одна померла під час пологів, а от остання залишилася живою (можливо, завдяки тому, що помер сам король). СЛАЙД 7

       Більшість війн, що їх провадив Генріх VIII, виявились успішними і значно підвищили міжнародний авторитет Англії. За характером Генріх був тираном – нестерпним, деспотичним, мстивим, дратівливим, який тримав своїх наближених у постійному страху. Проте він посилив єдність королівства, вселив в англійців переконання в належності до єдиної нації. Щоб уславити своє правління, він перебудував старі королівські резиденції. Наприкінці свого правління Генріх мав 55 палаців. Лондон перетворився в одне з найблискучіших міст Європи. Служити при дворі англійського короля бажали найвідоміші художники, скульптори, письменники з Італії, Німеччини. Король надав державні посади у своєму королівстві вченим-гуманістам. Канцлером Англії він зробив уславленого вченого-юриста, відомого гуманіста Томаса Мора. Проте коли Томас Мор відмовився сприйняти Реформацію, здійснену королем, і залишився католиком, його за наказом Генріха VIII було страчено.

Вчитель історії. Генріх VIІІ став королем Англії у 1509 р. За його правління  головним адміністративним і виконавчим органом стала Таємна  рада. Вона складалася  з вищих  посадових осіб Англії: державного секретаря, лорда – казначея і лорда – канцлера. Специфіка абсолютизму полягала в тому, що Тюдори не збільшували кількість чиновників на місцях, а зберегли місцеве дворянське самоуправління. Суттєвою особливістю англійського абсолютизму була відсутність постійної армії. У мирний час королівська гвардія налічувала всього 200 осіб. Перші Тюдори уникали великих витрат і на наймані  війська. Натомість більше уваги приділяли  розвиткові флоту, який, через острівне розташування країни, мав важливе значення для захисту. Королівський флот  величали «дерев’яними стінами Англії». Ще однією особливістю  англійського абсолютизму було збереження разом із бюрократичним апаратом станово-представницького  органу – парламенту, який затвердив закони, внесені королем. Важливим кроком у становленні англійського абсолютизму стала так звана королівська Реформація, проведена  Генріхом VIІІ.

Бесіда на повторення:

* Що таке Реформація?

* У якій країні почалася?

* Які країни були охоплені? (формування мовленнєвої,логічної та просторової компетентностей;відпрацювання вмінь і навичок щодо встановлення причино-наслідкових зв’язків)

Робота з підручником (с. 96)

(елемент технології критичного мислення - моделювання систем доказів, на основі яких базуються різні точки зору )

Завдання. З’ясуйте, що стало приводом до початку Реформації в Англії.

Вчитель історії. Генріх VIІІ назвав свій шлюб з Катериною  Арагонською недійсним, а доньку Марію позбавив прав на англійський трон. У 1534 р. парламент затвердив «Акт про супрематії (верховенство)». Відтоді церква стала називатися  англіканською.

Творчі та пошукові завдання, заповнення порівняльної таблиці "Англіканська та католицька церква"( робота с додатком №2 -  документом «Акт про супрематію»)

учні працюють в парах і по рядах. 

Метод кола (діаграми Вена)

( учні  малюють 2 кола  чи прямокутника, що перетинаються.  У ті частини  утворених діаграм, що із сусідніми не перетинаються, школярі вписують індивідуально-неповторні ознаки історичних фактів, подій, явищ, постатей,  історико-географічних об’єктів. У загальні ж сектори вони записують  спільні ознаки названих вище змістовних одиниць) СЛАЙД 8

Англіканська  церква 1534 р.

спільне

Католицька церква

Главою церкви є король

Збереження церковної ієрархії духовенства, яку очолювали єпископи.

Главою церкви був Папа Римський

Богослужіння проводиться англ. мовою

Обряд хрещення був однаковим для обох церков ( до 18 ст.)

Богослужіння – латиною

Зачинено монастирі і каплиці

Вільне існування монастирів

Заборонено шанувати ікони, продавати індульгенції

Індульгенції, шанування ікон

Пуритани - за дешеву церкву, проти богослужінь

Богослужіння підтримувались як необхідність

Робота з поняттям:

Англіканська церква державна церква  у Англії, утворена  в країні у XVI ст. внаслідок Реформації. СЛАЙД 9

Вчитель історії.  У 1536 р. король затвердив «Десять статей», які становили символ  віри англіканської церкви. За їх основу взято  ідею Мартіна Лютера про спасіння вірою, але в Англії збереглися три таїнства: хрещення, причастя і покаяння. Однак  Генріх VIІІ  проводив Реформацію лише поверхово: заради зміцнення влади короля над церквою і з фінансових інтересів. Тих, хто був незгодний з його  діями, суворо карав. Так було  страчено  лорд-канцлера королівства, відомого  письменника-гуманіста Томаса Мора. Багато англійців сповідували католицизм таємно.

        Під час правління Генріхового сина  Едварда VІ було зроблено  спробу  реформувати  і спростити церковний обряд.

     У 1553 році на престол зійшла Марія Тюдор, дочка Генріха УІІІ і Катерини Арагонської, завзята католичка. СЛАЙД 10

Формування інформаційної компетенції - учні повинні за текстом підручника, с.97, з’ясувати, чому  Марію Тюдор  прозвали Кривавою? Вчитель історії. Після  смерті Марії Тюдор королевою Англії стала Єлизавета І Тюдор(1558-1603), донька Генріха УІІІ і Анни Болейн. Її руки  домагалися наймогутніші  володарі Європи – французький принц Франсуа Ажуйський, іспанський  король Філіпп ІІ, московський  цар Іван ІV Грозний. Усім вона відмовила і заявила, що повінчалася з народом Англії, а всіх  підданих вважає своїми дітьми. Сьогодні до нас завітав кореспондент, який робив репортаж про ту, яку сучасники прозвали "улюбленицею народу", а історики пізніше скажуть, що за часи  правління цієї королеви в Англії настала "золота доба".

Учень виступає в ролі кореспондента  ( на англійській мові)  й висвітлює події як очевидець,намагаючись дати відповідь на питання,які поставив вчитель. СЛАЙД 11

  Єлизавета і за вдачею, і за долею своєю дивовижна  особистість. Правління жінок  в усі часи  було рідкістю, ще рідше таке правління бувало благополучним. Ця  королева, однак, правила повні сорок чотири роки.

Єлизавета І, успадкувавши деякі недоліки своєї матері, наприклад, жадібність, самолюбство, пристрасть до розкішного  вбрання і прикрас, однак не  успадкувала її привабливості. В Єлизавети було  руде  волосся, видовжене обличчя, грубуватий  голос. Проте вона дуже любила слухати компліменти щодо своєї зовнішності й зберегла цю слабкість до старості. Прагнучи справити  на когось  враження, королева могла переодягатися  кілька разів на день. При переїздах багаж  Єлизавети  розміщувався на 300 фургонах, а після  її смерті залишилося 3000 суконь.

   /Elisabeth is amazing person for her success and fortune. Women’s government was  seldom in any time, but rarely it  was successful. This queen, however, governed 44 years. Elisabeth the first took some disadvantages of her mother, for example: greed, selfness, passion to beautiful clothes and luxury, but did not take her beauty. She had a red hair, a long face and a rude voice. But she liked to listen to the compliments about her appearance and kept this weakness to the old age. She liked to make an impression upon somebody and could change her clothes several times a day. During the traveling the luggage of Elisabeth is placed in 300 wags and 3000 dresses were left after her death/.

 Вчитель історії.  Відразу ж після приходу до влади Єлизавети І її уряд відновив протестантизм, щоправда, у поміркованій  формі. Перехід із протестантизму  в католицизм прирівнювався до державної зради. У 1571 р. було прийнято англіканський символ віри із 39 статей. Визнавалося протестантське вчення про спасіння вірою і два таїнства – хрещення й причастя. Не визнавалась влада папи, засуджувалося шанування ікон, заборонялися індульгенції, було зменшено  кількість релігійних свят.

      Серед частини невдоволеної обмеженістю Реформації буржуазії поширились ідеї кальвінізму. Ці люди виступали за “очищення” англіканської церкви від залишків католицизму. Називали їх пуританами (від лат. purus — чистий). Поступово вони порвали з англіканською церквою, вийшли з неї та стали створювати власні церковні громади.Пуритани розраховували на підтримку королеви, але помилилися. Натомість англійські католики покладали свої надії на шотландську королеву Марію Стюарт. СЛАЙД 12

Королева підтримувала  католицьку церкву, встановила зв’язки з англійськими дворянами-католиками, які готували змову проти Єлизавети І. Натомість Єлизавета І організувала  виступ кальвіністів проти неї. У 1567 р. внаслідок  повстання шотландських протестантів Марія Стюарт була змушена зректися корони на користь свого сина Якова та втекти  до Англії. Але вона була небезпечною для Єлизавети І, тому Марію незабаром заарештували й упродовж 19 років тримали під суворим наглядом.

    Боротьба двох королев відображали загальну ситуацію в Європі: протистояння реформаційних і контрреформаційних сил.

Вчитель англійської мови. Королеви настільки захопилися змаганнями, що  потрапивши в ХХІ століття через машину часу, сперечаються й досі. СЛАЙД 13

/The queens were so fond of the contests, that after coming into our time by time machine they are quarrelling nowdays/.

Виступ двох королев ( учні англійською мовою доводять свою «правду»)

 *Я - Марія Стюарт, вирізняюсь чарівною красою та легковажністю, а справами державного управління не переймаюся.

*Я - ревна католичка.

*Моє дитинство було безхмарним. Корону Шотландії я отримала з народженням, у 6-річному віці стала нареченою спадкоємця французького престолу, до 1561 р. виховувалась у Франції; у 16 років я стала королевою Франції, а через рік — удовою.

* Всяка країна належить монархові, ї мені байдуже, яку саме країну я очолю.

* I am Maria Stuart. I have a mystery beauty and I am easy-going and I never mind state operation.

* I am honest catholic.

* My childhood was careless. I got the Scotland crown at once after my birth and I became a daughter-in-law of the French Prince at the age of 6. I was educated in France till 1561. At the age 16 became a queen of France and one year later I became a widow.

* Any country belongs to the monarch and I am not interested in fact what country I govern.

* Я - Єлизавета І, я неприваблива, жорстока й хитра, але компенсую це природним розумом, прекрасною освітою та неабиякою здатністю до керування державою.

* Я - переконана протестантка.

з дитячих років дізналася, що таке бути донькою людини, звинуваченої в державній зраді. Після страти матері — Анни Болейн – я опинилася за жахними мурами в'язниці Тауер.

уважаю, що належу Англії та її народові, що, керуючи державою, виконую волю Божу. Я не вагаюсь у винесенні рішень тоді, коли це має принести користь Англії. 

* I am Elisabeth the I. I am not attractive. I am cruel and cunning, but I am clever and educated. I can govern any state.

* I am protestant.

* I got know what means to be a daughter of traitor since my early years. After my mother’s killing I was in the horrible Tower Prison.

* I think that I belong England and its people, I manage the country according the God’s will. I don’t hesitate during my decision in for use of England.

Вчитель англійської мови. Ці дві жінки були повною протилежністю одна одній.

                                            /These women were absolute opposites./ 

Вчитель історії. Політика Єлизавети І була спрямована  на об’єднання  Англії з Шотландією й приєднання Ірландії. Були засновані перші англійські колонії в Америці.  Торговельна експансія в 60-70-ті роки XVI ст. зумовила конфлікт з Іспанією. Між Англією та Іспанією розпочалася неоголошена  війна на морях. Найуславленішою постаттю  в цій війні став «пірат Її Королівської Величності».

Завдання  на повторення ( за описом згадати з курсу географії, про кого йде мова):

Найвідоміший англієць був мореплавцем вищого ґатунку, який неодноразово здійснював  успішні напади на іспанські колонії в Америці. Іспанці називали його «драконом», а король Філіпп ІІ вимагав  від Єлизавети страти ненависного пірата. Проте  королева не покарала пірата, а посвятила в рицарі та зробила віце-адміралом.

*Пригадайте, хто цей діяч і що ви знаєте про нього? (це англійський пірат Френсіс Дрейк, він здійснив другу навколосвітню подорож). СЛАЙД 14

*Покажіть на карті  маршрут його подорожі. ( Восени 1577 р., заручившись підтримкою Єлизавети І, Френсіс Дрейк з невеликою  ескадрою  вирушив у плавання вздовж  узбережжя Південної Америки. Пограбувавши іспанські колонії, він  проплив через  кілька  іспанських  кораблів із золотом. Після цього   Фр. Дрейк перетнув Тихий та Індійський океани, обігнув Африку  і в 1580 р. з великою здобиччю повернувся в Англію. Так було здійснено другу, після Фернана Магеллана, навколосвітню подорож).

Вчитель історії. Єлизавета щедро винагородила  свого пірата – адже  вартість  здобичі, яку привіз Дрейк, перевищувала прибутки англійської скарбниці за два роки. Вимогою Філіппа ІІ повернути  награбоване вона знехтувала. Згодом іспанський король Філіпп ІІ вчинив змову про королеви. Він хотів звільнити Марю Стюарт і повернути їй трон. Однак їх викрили, а Марію  у лютому 1587 р. стратили. Щоб виправдатися перед Яковом VІ, сином Марії Стюарт, усю відповідальність за її смерть Єлизавета переклала на своїх радників. Бездітна королева пообіцяла Якову, що після її смерті він успадкує англійський трон.  

У відповідь на страту Марії Стюарт Папа Римський закликав  католиків до війни з Англією. На цей заклик відгукнувся лише іспанський  король Філіпп ІІ. Він послав до берегів Англії «Непереможну армаду». Командувати англійським флотом  Єлизавета доручила Ф.Дрейку.

Завдання:    

За документом с. 99 підручника, «З хроніки англійського географа й історика Вільяма Кендена»,встановіть, як закінчився цей конфлікт.

Вчитель історії. Так, знищення «Непереможної армади» перетворив Англію на володарку морів, а могутня колись Іспанія поступово ставала другорядною державою.   Успішне правління Єлизавети І, яке називають «золотим віком» в історії Англії, добігало кінця.  Єлизавета І померла 1603 р. – остання королева династії Тюдорів, за часів правління якої розпочалося перетворення Англії у велику європейську державу, могутню світову імперію.                                                                                                                      Вчитель англійської мови. Після смерті Єлизавети, королем Англії  став Яків І Стюарт. Новий  монарх об’єднав під своєю владою Англію, Шотландію й Ірландію, поклавши початок триєдиному королівству – Великій Британії.

/After her death Yakiv I Stuart became the king. The new monarch united England, Scotland and Ireland. It was the beginning of the Kingdom – Great Britain./

Виступ учня з презентацією на англ. мові «Велика Британія»

Висновок.

Вчитель англійської мови.У ХVІ ст. в соціально-економічному  розвитку Англії відбулися значні зміни, пов’язані зі становленням відносин. Що ж англійці називали "найбільшим дорогоцінним продуктом королівства», що знаходиться в чорній скриньці? (Вовна)

Орієнтована відповідь учня англійською мовою.

The production of the wool was one of the main occupations of the Englishmen. It was important income of Great Britain.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Логічне завдання.

- Формуванню якого нового стану в Англії сприяли масове обезземелення  селян,розорення ремісників, "Криваві закони" проти жебраків?  ( наймані робітники)

- Який новий панівний соціальний стан формується в умовах капіталізму?  

( нові дворяни –джентрі, буржуазія)

- Чому їх називали нові дворяни? ( свою господарську діяльність вони пов’язували з ринком,засновували мануфактури,використовували працю найманих робітників)

ІV.Рефлексія. Учням пропонується на аркушах  скласти сенкан (взаємоперевірка)

                                               

Зразок учнівської відповіді СЛАЙД 15

Ф. Дрейк.

Сміливий, хитрий.

Маневрував, воював, перемагав.

Френсіс Дрейк — це пірат, який допоміг Англії подолати «Непереможну армаду» іспанців.

Філіпп II

«Непереможна армада».

Велика, могутня.

Боротися, нападати,

розкидати.

«Непереможна армада» — це іспанський флот, який мав завоювати Англію.

Переможена

Єлизавета I.

Розумна, освічена.

Завойовувати, розширяти, страчувати.

Єлизавету I Тюдор називали «Великою королевою».

Марія Стюарт

V. Оцінювання

VI. Домашнє завдання. Опрацювати & 10 підручника

Додаток № 1

уривок із "Балади  про багатого сукнороба Джека з Ньюбері"

В одному просторовому і довгому сараї

200 ткацьких верстатів стоять.

І 200 ткачів – на них подивися!-

Трудяться тут від зорі до зорі.

Біля кожного мовчки хлопчик сидить,

човник він готує, а майстер сердитий..

у сусідньому сараї в задушливому пилу

сто чесальниць вовни – сюди їх завезли.

В іншім приміщенні – ходите туди!-

200 робітниць, діти праці

Не знаючи втоми, вовну прядуть

І сумну пісню співають.

А поруч з ними на брудній підлозі

Півтораста дітей у цьому пеклі.

За пенні в день вони вовну щипають,

грубу від тонкої відокремлюють. 

                                       Додаток № 2

Акт про супрематію (верховенство)

Приводом для проведення Реформації стала відмова папи Климента VII дати Генріху VIII дозвіл на розлучення з його першою дружиною — іспанською принцесою Катериною Арагонською. За католицькими канонами дати такий дозвіл міг лише папа. Тоді розлючений Генріх VIII примусив з'їзд англійського духовенства ухвалити рішення, за яким король очолив церкву в Англії. Він без перешкод оформив розлучення та одружився з красунею Анною Болейн.

Коли Климент VII почав погрожувати королю за такі дії відлученням від церкви, парламент прийняв Акт про супрематію (верховенство), яким оголосив про виведення англійської церкви з-під зверхності Рима і перехід її під оруду Генріха VIII. Усі католицькі догмати при цьому зберігалися. Сталося це 1534 р.

У подружньому житті з Анною Болейн королю знову не поталанило. Спадкоємця престолу шлюб не приніс, — королева народила доньку, а син помер. По деякім часі розчарований король підло звинуватив Анну Болейн у невірності, що прирівнювалося до державної зради, і наказав стратити її.

Генріх VIII наважився на розрив із католицизмом, сподіваючись на те, що більшість населення країни його підтримає. Він казав, що не бажає ні Рима, ні Віттенберга. Нова — англіканська — церква посіла місце між католицизмом і протестантством.

За рішеннями парламенту в Англії закривалися всі монастирі, а їхнє майно переходило до короля. За часів Генріха VIII в Англії було закрито 3 тис. монастирів, їхні землі король роздав своїм прибічникам або розпродав, значно збагативши скарбницю. Землі купували нові дворяни та буржуазія для створення на них нових прибуткових господарств. Отже, реформа церкви сприяла розвиткові ринкових відносин в Англії.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65816. Недостатки произношения свистящих звуков «С» - «Сь», «З» - «Зь», «Ц» (сигматизм, парасигматизм) 15.74 KB
  Правильная артикуляция: При произнесении свистящих звуков губы имеют тенденцию растягиваться в улыбке зубы сближены широкий кончик языка упирается в нижние резцы. Передняя часть спинки языка выгарбливается к верхним резцам при произнесении звука Ц она в первый момент образует смычку во второй щель.
65817. Государственная антимонопольная политика - ее цели и задачи 14 KB
  Для недопущения таких негативных процессов государственное антимонопольное регулирование осуществляется в двух направлениях: формирование антимонопольного законодательства; создание системы антимонопольных органов призванных осуществлять регулирование и контроль монополистической деятельности.
65818. Инвентаризация основных средств 21.5 KB
  Инвентаризация основных средств это проверка соответствия основных средств учетным записям о них. Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются основные средства находящиеся в аренде.
65819. Интерполирование 344 KB
  Цель: Применяя методы интерполяции найти аппроксимацию функции заданной таблично. значения этой функции при указанных значениях аргумента х. Выполнить интерполирование и построить график зависимости интерполирующей функции от х на отрезке определенном крайними узлами таблицы.
65820. Исследование модели шинной ЛВС с маркерным доступом 810.5 KB
  Цель работы: Исследование особенностей построения и функционирования шинной ЛВС с маркерным методом доступа и определение основных характеристик сети. Определить основные характеристики ЛВС шинной топологии с маркерным методом доступа на основе исследования аналитической модели сети.
65821. Управление функциональностью ядра операционной системы 20.82 KB
  Основной частью модуля является процедура выдачи разрешения на доступ. Изначально файл полностью доступен всем пользователям, так как основное распределение доступа происходит позже. В процедуре определения возможности предоставления доступа...
65822. Настройка точки доступа 41.5 KB
  Внимание Во избежание помех между точками точки подключать по одной Соединяем точку доступа сетевым кабелем с сетевым адаптером подаем питание. Сбрасываем настройки точки.
65823. ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В КОЛАХ ПОСТІЙНОГО ТА ОДНОФАЗНОГО ЗМІННОГО СТРУМІВ 701.5 KB
  Вимірювання потужності з допомогою амперметра вольтметра та ватметра Потужність та енергія є основними характеристиками більшості фізичних об'єктів процесів та явищ. У сучасній практиці доводиться вимірювати потужності від часток вата потужність сигналів мобільних телефонів...
65824. Итерационные алгоритмы 68 KB
  Условие задачи Спецификация программы(SRS) Тест план с результатами выполнения тестов Текст программы 1)Условия задачи: Реализовать программу: В одномерном массиве размерностью N, состоящем из чисел: 1) Найти среднее арифметическое элементов, попадающих в заданный интервал...