58110

Роль финансов в процессе расширенного воспроизводства

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Государство регулируем с помощью финансово-кредитной системы величину каждой ветви финансового потока вновь созданной стоимости и, тем самым, регулирует функционирование рынка, направление его развития и т.д.

Русский

2014-05-26

24.75 KB

3 чел.

Роль финансов в процессе расширенного воспроизводства.

В начале процесса товарооборота денежный капитал определяет привлечение материальных и трудовых ресурсов.

При этом, с одной стороны, фин. обеспечивают начало производства, а с другой через потребление является базой для дальнейшего развития других видов производства.

В процессе производства создается добавочная стоимость (НДС) которая через потребление превращается в денежный поток.

– часть вновь созданной стоимости в виде налогов формирует централизованные фонды и идёт на удовлетворение общественных потребностей;

– ещё одна часть в созданной стоимости идёт на накопление, ни привлечение доп. рес. и обеспечение процесса расширенного воспроизводства.

Государство регулируем с помощью финансово-кредитной системы величину каждой ветви финансового потока вновь созданной стоимости и, тем самым, регулирует функционирование рынка, направление его развития и т.д.

Капитал

Ресурсы

Производство

Централизованные ресурсы

Потребление

Накопление

Необходимым условием обеспечения непрерывности производства является распределение ВВП.

Распределение ВВП является закономерно необходимым, именно ВВП, как объект финансовых отношений характеризует норм. фин. ситуацию:

- общество распределяет, потребляет, накапливает то, что оно производит.

Финансы оказывают на процесс расширенного воспроизводства количественное и качественное влияние.

Количественное влияние выражено в пропорциях мобилизируемых, распределяемых и используемых фин. ресурсов

Качественно фин. оказывают влияние на мат интересы участников воспроизводственного процесса через формы организации фин. отношений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9610. Визначення питомої теплоти фазового переходу першого роду при темпратурі кипіння 59 KB
  Визначення питомої теплоти фазового переходу першого роду при темпратурі кипіння Мета роботи -вивчення явища фазового переходупершогороду у процесах пароутворювання і конденсації води. Переход речовини з однієї фази до іншої може супрово...
9611. Визначення постійної дифракційної решітки 76 KB
  Визначення постійної дифракційної решітки. Мета: Визначити умови спостерігання дифракційних максимумів визначити довжину падаючого світлавизначити період дифракційної решітки. Обладнання: Лінійка на підставці, лазер, набір дифракційних решіток, шт...
9612. Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам 24.5 KB
  Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам. Мета роботи: вивчення роботи напівпровідникового тріоду та розрахунок параметрів плоского тріоду по його статистичним харак...
9613. Деякі джерела помилок та заходи по їх обліку або запобіганню 160 KB
  Вступ Однією з основних задач лабораторного практикуму, окрім сприяння кращому засвоєнню ідей та законів фізики, є виховання у студентів навичок самостійної практичної роботи та, насамперед, правильного виконання вимірів фізичних величин. Під час пр...
9614. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів 57 KB
  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів Мета роботи: ознайомлення з роботою торзіонних терезів та визначення коефіцієнта поверхневого натягу різних рідин. Молекули поверхневого шару рідини, на відміну від моле...
9615. Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі 56 KB
  Тема: Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі Мета: Отримати вхідну та вихідну вольт-амперну характеристику (ВАХ) біполярного транзистора, обраховувати коефіцієнт підсилення потужності Обладнання: Стенд з двома рег...
9616. Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла 225.5 KB
  Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла Напівпровідникові прилади можна розподілити на дві групи: прилади з точковими контактами та прилади з площинним контактами. Ми обмежимось розглядом площинних діодів та тр...
9617. Дослідження вольт амперної характеристики діоду 57.5 KB
  Тема: Дослідження вольт амперної характеристики діоду Мета: Отримати кількісну залежність струму від напруги для прямого і зворотнього напрямку напруги на напівпровідниковому p-n переході. Дослідити функціональну залежність струму. Облад...
9618. Вимірювання лінійних розмірів та маси 54 KB
  Вимірювання лінійних розмірів та маси Мета роботи: ознайомлення студентів з будовою і застосування приладів для вимірювання лінійних розмірів тіл і визначення маси с точністю до 0.1 мг. Для вимірювання довжини застосовуються різноманітні лінійки з п...