58143

Создание Web-страниц. Форматирование текста

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Можно перечислять несколько шрифтов через запятую так как не всегда выбранный Вами шрифт есть у пользователя просматривающего Вашу страницу. Стихотворение FONT Размер шрифта задается атрибутом size...

Русский

2014-04-22

33.5 KB

0 чел.

Урок 2. Создание Web-страниц.

Форматирование  текста

Чтобы разбить текст на абзацы, всего-навсего надо поставить перед каждым абзацем тег <p>. Этот тег может не иметь закрывающей части.

Чтобы выделить отдельные слова, нужно заключить в контейнер с тегами, каждый их которых отвечает за один параметр.

Например,

<B> - жирный текст;

<I> - наклонный текст;

Существуют специальные теги для заголовков:  <H1>….. <H6>, самый крупный - <H1>, самый мелкий <H6>.

Не забывайте закрывать теги!!!

Контейнеры можно вставлять один в другой. Однако, следует внимательно следить за правильностью написания вложенных тегов.

Так, например:

неправильно: <B><I>ляляля</B></I>

правильно: <B><I>ляляля</I></B>

Чтобы заголовки или отдельный текст выровнять на странице, необходимо добавить атрибут выравнивания

 Атрибут выравнивания <align>

<align=center> - по центру

<align= right> - по правому краю

<align=left> - по левому краю.

1. Откройте свою страницу в режиме редактирования (через Блокнот).

Внесем изменения:

<html>

  <head>

     <title>моя первая страница</title></head>

       <body>

       <H4 align=center>Я схожу с ума</H4>

                <IMG src="6.jpg">

       ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

       </body>

 </html>

2. Просмотрите результат.

3. Добавим ещё:

<html>

  <head>

     <title>моя первая страница</title></head>

       <body>

       <H4 align=center>Я схожу с ума</H4>

       <P align=right><B>какая досада</B>

       <P>    <IMG src="6.jpg">

       <P align=center><I><B>урааааааааааааааааааааааааааааа</B></I>

       </body>

  </html>

Рассмотрим еще несколько тегов.

<BR> - перевод строки (непарный тег)

<U> тег подчеркивания </U>

<STRIKE>  тег зачеркивания  </STRIKE>

<BIG> большой текст </BIG>

<SMALL> маленький текст </SMALL>

<ADDRESS>  сведения об авторе или авторские права </ADDRESS>

  1.  Добавим на нашу страницу стихотворение Ирины Леонардовой

<BP>

<P align=left>

Это не сложно <BR>

Это не важно <BR>

Просто отважно <BR>

В небо шагнуть <BR>

<P align=center>

И осторожно, <BR>

Там, где вожможно <BR>

Тёмного облака <BR>

Край отогнуть <BR>

<P align=right>

Стёртые лица, <BR>

Забытые профили <BR>

И многоточий упрямая нить. <BR>

Свет разливается <BR>

И проявляется <BR>

То, что уже никогда не забыть. <BR>

<ADDRESS> Ирина Леонардова </ADDRESS>

       

Шрифты

Все атрибуты шрифта определяет тег <FONT> …..</FONT>

С его помощью можно указать размер, тип, цвет шрифта.

По умолчанию браузеры используют шрифт Times Roman, при желании его можно заменить на любой из известных (Verdana, Arial, Impact, Comic Sans MS,    Times  New Roman).

Например 

5. Добавьте на страничку в качестве заголовка для стихотворения

<FONT FACE=”Verdana”> Стихотворение</FONT> <BR>

<BIG><B><FONT FACE=”ARIAL”> Стихотворение</FONT></BP></BIG> <BR>

Можно перечислять несколько шрифтов через запятую, так как не всегда выбранный Вами шрифт есть у пользователя, просматривающего Вашу страницу.

<FONT FACE=”Verdana, Arial”> Стихотворение</FONT>

Размер шрифта задается атрибутом size

<FONT size=10>Стихотворение</FONT> <BR>

Размер букв задается в пунктах. То есть, он может быть 1 пункт, 2 пункта, 3 пункта и так до 7 пунктов.

Цвет текста изменить так же просто, с помощью атрибута color.

<FONT color=”red”>Стихотворение</FONT> <BR>

<FONT color=#800000>Стихотворение</FONT> <BR>

AQUA  -    #00FFFF

MAROON -  #800000

YELLOW   -  #FFFF00

Задание 2. Не забудьте про задание 1. Ваша личная страница уже должна содержать фотографию, немного текста (причем отформатированного).   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова память.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.
64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...
64480. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ РОЗНІМНИХ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА ЛІТАКА 5.5 MB
  Їх довговічність має бути не меншою за довговічність нерознімних поздовжніх болтових зєднань силових елементів планера виконаних з осьовим і радіальним натягом.
64481. ГЕНЕРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ В СПЛАВАХ З ВИБУХОВОЮ КІНЕТИКОЮ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 1.84 MB
  До таких нетрадиційних проявів слід віднести звукову емісію та генерацію електричних сигналів. Появу електричних сигналів при протіканні прямого МП зареєстрували у різних сплавах...
64482. Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України як суб’єктів трудового права 162.5 KB
  За цей період відбулися значні зміни в економічному, політичному й громадському житті країни, що, у свою чергу, зумовило зміни в урегулюванні діяльності народних депутатів.