58221

Создание WEB-страниц. Фреймы

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Фрейм (англ. frame — кадр, рамка) — в самом общем случае данное слово обозначает структуру, содержащую некоторую информацию. Фрейм (HTML) — в языке HTML, веб-дизайне: область окна браузера для представления отдельной веб-страницы.

Русский

2014-04-23

237 KB

10 чел.

Урок 7.

Создание WEB-страниц

Фреймы

Фрейм (англ. frame — кадр, рамка) — в самом общем случае данное слово обозначает структуру, содержащую некоторую информацию.

Фрейм (HTML) — в языке HTML, веб-дизайне: область окна браузера для представления отдельной веб-страницы.

Фрейм (издательские системы) — в настольных издательских системах: область на странице, содержащая текст или графику.

Каждый фрейм который вы создаёте имеет отдельную полосу прокрутки.

Фреймы могут быть горизонтальные, вертикальные и вложенные.

Правила:

- страница разбивается на фреймы с помощью тега < FRAMESET>…< FRAMESET/>

- чтобы получить вертикальные фреймы используется атрибут cols, для горизонтальных – rows

- каждый фрейм может содержать вложенный набор фреймов, наподобие матрешки

-фреймы можно разделять между собой процентами (%), частями (*), или абсолютными числами (пиксели)

- страница с фреймами не имеет тега BODY

Вертикальные.

1. Создайте предварительно две странички.

  1.  adam.html
  2.  eva.html

Естественно, эти страницы должны содержать текст и картинки по теме.   

2. Создаем третью страницу:

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET cols="50%, 50%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Обратите внимание на процентное соотношение. В данном примере это 50% на 50%, то есть на каждую часть – поровну. Измените значение по своему усмотрению (в сумме – 100%).

Горизонтальные

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

<FRAMESET rows="50%, 50%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Вложенные

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET rows="50%, 50%">

  <html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET cols="30%, 70%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Ещё один пример

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  

<FRAMESET rows="10%, 90%">

<frame src="1.html">

<FRAMESET rows="50%, 50%">

  

 

<FRAMESET cols="30%, 70%">

<frame src="index.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

</FRAMESET>

Должно получиться примерно так:

Задание

Создайте страницу с фреймами, которая отражает планировку вашей квартиры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80372. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток 112 KB
  Види підприємницької діяльності. їх можна класифікувати за різними критеріями: 1 формами власності; 2 формами організації; 3 розмірами; 4 сферами діяльності. Розрізняють такі види партнерства: повне товариство товариство з необмеженою відповідальністю; товариство з обмеженою відповідальністю; змішане командитне товариство; асоціації об\'єднання створені з метою постійної координації господарської діяльності вони не повинні втручатися у виробничу або комерційну діяльність будького з учасників; корпорації акціонерні...
80373. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента 110 KB
  Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку процент і рента Вступ до теми Метою заняття є визначити сутність понять господарський комплекс галузь сектори економіки господарська одиниця також національне господарство; охарактеризувати особливості функціонування капіталу у виробничій сфері торгівлі та сфері послуг; означити поняття прибуток та рентабельність; зясувати стан розвитку кредитних відносин в Україні. Особливості функціонування капіталу у виробничій сфері торгівлі та сфері послуг. На самостійне...
80374. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми 154.5 KB
  Будьякий процес виробництва має бути безперервним тобто повинен періодично проходити одні й ті самі стадії. Відтворення постійне відновлення та повторення процесу виробництва. Вищим інтересом підприємства є максимізація прибутку а суспільного виробництва максимізація добробуту населення Підприємство орієнтується на ринковий попит а суспільне виробництво на сукупний попит і т. Суспільне економічне відтворення основане на органічній єдності всіх частин що його утворюють: виробництва розподілу обміну споживання; домогосподарств...
80375. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою 185.5 KB
  Зайнятість відтворення робочої сили та їх регулювання державою Вступ до теми Метою сьогоднішнього заняття План 1. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили. Якщо економіка має недостатньо робочих місць для бажаючих працювати то формується неповна зайнятість: певна кількість робочої сили вимушено залишається без роботи.
80376. Господарський механізм у системі регулювання суспільного відтворення. Держава та її економічні функції 253 KB
  Господарський механізм у системі регулювання суспільного відтворення. Ринковий і державний механізми регулювання економіки. На самостійне опрацювання Форми і методи державного регулювання економіки. Основні теорії державного регулювання.
80377. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік 258 KB
  Особливості розвитку перехідних економік Вступ до теми Мета заняття: охарактеризувати економічну систему капіталізму вільної конкуренції зясувати сутність монополістичного капіталізму; означити сутність та моделі змішаної економіки; охарактеризувати економічну систему сучасного капіталізму визначити механізм її функціонування розглянути еволюцію та перспективи розвитку сучасного капіталізму. Моделі змішаної економіки. Механізм функціонування соціалістичної економіки. Особливості ринкової трансформації української економіки.
80378. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України 121 KB
  Глобальні проблеми — це всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, повязані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішенні спільними діями всіх країн світу.
80379. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 136 KB
  Метою сьогоднішнього заняття є дослідити основні етапи розвитку та визначити предмет обєкт функції методи політекономії зясувати суть економічних категорій та законів а також визначити місце політичної економії в системі економічних наук. Політична економія як теоретикометодологічна база інших економічних наук. Oikonomi буквально мистецтво ведення домашнього господарства нині застосовують у чотирьох значеннях: народне господарство певної країни групи країн або всього світу; сфера господарської діяльності людини у якій...
80380. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 138 KB
  Галузі виробництва. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозвязок. Соціальна і економічна ефективність виробництва. Метою сьогоднішнього заняття є дослідити процес суспільного виробництва фактори які впливають на процес виробництва; межу виробничих можливостей; продуктивні сили суспільства.