58221

Создание WEB-страниц. Фреймы

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Фрейм (англ. frame — кадр, рамка) — в самом общем случае данное слово обозначает структуру, содержащую некоторую информацию. Фрейм (HTML) — в языке HTML, веб-дизайне: область окна браузера для представления отдельной веб-страницы.

Русский

2014-04-23

237 KB

10 чел.

Урок 7.

Создание WEB-страниц

Фреймы

Фрейм (англ. frame — кадр, рамка) — в самом общем случае данное слово обозначает структуру, содержащую некоторую информацию.

Фрейм (HTML) — в языке HTML, веб-дизайне: область окна браузера для представления отдельной веб-страницы.

Фрейм (издательские системы) — в настольных издательских системах: область на странице, содержащая текст или графику.

Каждый фрейм который вы создаёте имеет отдельную полосу прокрутки.

Фреймы могут быть горизонтальные, вертикальные и вложенные.

Правила:

- страница разбивается на фреймы с помощью тега < FRAMESET>…< FRAMESET/>

- чтобы получить вертикальные фреймы используется атрибут cols, для горизонтальных – rows

- каждый фрейм может содержать вложенный набор фреймов, наподобие матрешки

-фреймы можно разделять между собой процентами (%), частями (*), или абсолютными числами (пиксели)

- страница с фреймами не имеет тега BODY

Вертикальные.

1. Создайте предварительно две странички.

  1.  adam.html
  2.  eva.html

Естественно, эти страницы должны содержать текст и картинки по теме.   

2. Создаем третью страницу:

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET cols="50%, 50%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Обратите внимание на процентное соотношение. В данном примере это 50% на 50%, то есть на каждую часть – поровну. Измените значение по своему усмотрению (в сумме – 100%).

Горизонтальные

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

<FRAMESET rows="50%, 50%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Вложенные

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET rows="50%, 50%">

  <html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET cols="30%, 70%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Ещё один пример

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  

<FRAMESET rows="10%, 90%">

<frame src="1.html">

<FRAMESET rows="50%, 50%">

  

 

<FRAMESET cols="30%, 70%">

<frame src="index.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

</FRAMESET>

Должно получиться примерно так:

Задание

Создайте страницу с фреймами, которая отражает планировку вашей квартиры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66393. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 283 KB
  В умовах розвитку ринкової економіки в Україні та зростання інтеграції до світової економічної спільноти першочергового значення набуває проблема підвищення фінансової стабільності банківського сектору країни що включає в себе такі системні характеристики...
66394. Клінічний перебіг гострого калькульозного пієлонефриту у хворих на цукровий діабет та удосконалення його комплексного лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи (клініко-експериментальне дослідження) 990.5 KB
  Однією з найбільш важливих, складних проблем в урології та медицині в цілому є інфекційно-запальні ускладнення, значення яких з відомих причин медичного, соціального, економічного характеру з часом зростає. Частота їх розвитку стає загрозливою, що знаходить відображення...
66395. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 315.5 KB
  Розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств на сучасному етапі притаманний ряд недоліків. Ці недоліки фінансової діяльності суттєво знижують рівень її ефективності внаслідок чого протягом останніх років більш ніж третина торговельних підприємств є збитковими.
66396. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. УСКЛАДНЕННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 272 KB
  Місцеворозповсюджені форми раку молочної залози вважаються прогностично несприятливими і лише впровадження сучасних схем хіміогормонотерапії в клінічну практику зокрема внутрішньоартеріальних інфузій хіміопрепаратів дозволило декілька покращити результати лікування хворих.
66397. Забезпечення продуктивності багатономенклатурних механообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем 611 KB
  Існуючий стан машинобудування в Україні не достатньо забезпечує необхідні показники конкурентоспроможності продуктивності та якості техніки. Одним із напрямків підвищення ефективності таких виробництв є створення механообробних технологічних систем ТС що сполучають в собі суперечливі властивості високої продуктивності та гнучкості.
66398. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ ТОЛУОЛУ 232.5 KB
  У зв'язку з цим актуальним компонентом нашої роботи став пошук препаратів здатних нормалізувати структуру надниркових залоз щурів які перенесли вплив толуолу. Встановити особливості будови надниркових залоз статевозрілих щурівсамців...
66399. ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 183 KB
  Сучасному молодому фахівцю інженерної галузі необхідно вміти продуктивно та творчо розвязувати завдання й вирішувати виробничі проблеми виявляти здатність професійно інтелектуально розвиватися....
66400. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 252.5 KB
  Характер технічної оснащеності і наявних технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини. Безперечно, що підростаючому поколінню потрібно оволодівати знаннями про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності.
66401. КОНЦЕПТ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА ТА ФЕДОРА ТЮТЧЕВА 157 KB
  Якщо йдеться про порівняння художніх світів англійця Блейка вільного митця й принципового нонконформіста та російського аристократа-царедворця Тютчева який намагався щиро сповідувати офіційну ідеологічну доктрину царату більше того порівняння письменників...