58221

Создание WEB-страниц. Фреймы

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Фрейм (англ. frame — кадр, рамка) — в самом общем случае данное слово обозначает структуру, содержащую некоторую информацию. Фрейм (HTML) — в языке HTML, веб-дизайне: область окна браузера для представления отдельной веб-страницы.

Русский

2014-04-23

237 KB

10 чел.

Урок 7.

Создание WEB-страниц

Фреймы

Фрейм (англ. frame — кадр, рамка) — в самом общем случае данное слово обозначает структуру, содержащую некоторую информацию.

Фрейм (HTML) — в языке HTML, веб-дизайне: область окна браузера для представления отдельной веб-страницы.

Фрейм (издательские системы) — в настольных издательских системах: область на странице, содержащая текст или графику.

Каждый фрейм который вы создаёте имеет отдельную полосу прокрутки.

Фреймы могут быть горизонтальные, вертикальные и вложенные.

Правила:

- страница разбивается на фреймы с помощью тега < FRAMESET>…< FRAMESET/>

- чтобы получить вертикальные фреймы используется атрибут cols, для горизонтальных – rows

- каждый фрейм может содержать вложенный набор фреймов, наподобие матрешки

-фреймы можно разделять между собой процентами (%), частями (*), или абсолютными числами (пиксели)

- страница с фреймами не имеет тега BODY

Вертикальные.

1. Создайте предварительно две странички.

  1.  adam.html
  2.  eva.html

Естественно, эти страницы должны содержать текст и картинки по теме.   

2. Создаем третью страницу:

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET cols="50%, 50%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Обратите внимание на процентное соотношение. В данном примере это 50% на 50%, то есть на каждую часть – поровну. Измените значение по своему усмотрению (в сумме – 100%).

Горизонтальные

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

<FRAMESET rows="50%, 50%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Вложенные

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET rows="50%, 50%">

  <html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  <FRAMESET cols="30%, 70%">

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

Ещё один пример

<html>

  <head>

     <title>первый фрейм</title></head>

  

<FRAMESET rows="10%, 90%">

<frame src="1.html">

<FRAMESET rows="50%, 50%">

  

 

<FRAMESET cols="30%, 70%">

<frame src="index.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

<frame src="eva.html">

<frame src="adam.html">

</FRAMESET>

</FRAMESET>

Должно получиться примерно так:

Задание

Создайте страницу с фреймами, которая отражает планировку вашей квартиры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73899. Економічна думка Давньої Греції. 34.5 KB
  Проте Ксенофонт як захисник натурального господарства все ж помітив зрослий поділ праці в суспільстві хоча й заперечував об'єктивний недолік який випливав звідси потребу розгортання товарногрошових відносин. Зрівняльний розподіл у філософів та воїнів поєднувався з широким розподілом праці між всіма громадянами. Численні його праці охоплюють найрізноманітніші галузі знання: логіку психологію риторику етику поетику економіку фізику зоологію. Серед визначних його відкриттів у галузі економіки аналіз розвитку форм вартості в...
73900. Начала політичної економії та оподаткування 33 KB
  Давід Рікардо 17721823 рр. Рікардо покладена теорія вартості визначення вартості товару робочим часом. Рікардо і проблему усереднення прибутку та впливу застосованого капіталу на ціноутворення. Рікардо є те що він як і багато його попередників ототожнював робочу силу як товар з його функцією працею.
73901. Економічна думка в Україні в демографічний період 19 століття 45 KB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73902. Электроника, конспект лекций. Усилители 8.76 MB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73903. Економічне вчення фізіократії. Ф.Кене. А.Р.Ж.Тюрб 49 KB
  Фізіократи — французькі економісти другої половини XVIII ст., представники класичної політичної економії. Поява школи фізіократів зумовлена соціально-економічними умовами тогочасної Франції
73904. Економічна думка України 18ст Ф. Прокопович, Г. Сковорода, Я. П. Ковельський, Десницький 47 KB
  Щастя людини полягає не в багатстві а у праці вона є початок і кінець чесності людського суспільства. Він зрозуміло не виступає проти достатку створеного працею але зневажає достаток що є результатом привласнення чужої неоплаченої праці. Економічна думка віддзеркалює зростаючий опір кріпосництву зниження продуктивності праці повстання селянства вершиною яких стала знаменита Коліївщина 1768 р. Чітко розрізняючи просте і розширене відтворення поділ праці на необхідну і додаткову інтуїтивно висловлюючи розуміння трудової теорії...
73905. Економічна творчість О. В. Чанова, М. Д. Кондратьєва, М. М. Кажанова 37.5 KB
  Кожну із сучасних доктрин чи шкіл було започатковано в минулі століття і кожна з них розвивалась відповідно до вимог часу та економічної реальності була породженням конкретних соціальноекономічних обставин. Однак загального уявлення про основи соціалізму виявилось недостатньо коли постала проблема формування реальної економічної системи. Уже в перші роки Радянської влади розгортаються дискусії з приводу основних закономірностей та напрямків розвитку економічної теорії визначається основне коло питань які належало розв\'язати. Ставилися і...
73906. Ленінський етап в розвитку політичної економії 33 KB
  Реалізація цієї концепції соціалістичного будівництва що розроблялась Леніним як обгрунтування курсу партії на соціалістичну революцію і базувалась на двох складових диктатурі пролетаріату та суспільній власності натрапила на неможливість негайного вирішення проблеми формування соціалістичної власності. Можливість вирішення проблеми співвідношення сил капіталізму та соціалізму на користь останнього Троцький убачав у негайному усуспільненні виробництва тобто встановленні...
73907. Українська школа марженалізму на межі 18-20 століття. М. І. Туган-Барановський, О. Білімович, р. Орженецький, М. Ковалевський, Є. Слуцький, А. Антонович 46 KB
  Він детально викладає теорію цінності Менгера підтримує критику австрійською школою трудової теорії вартості і особливо теорії вартості К. Білимович бачить заслугу австрійської школи саме в тім що вона виступила проти трудової теорії вартості завдяки чому всі теоретичні розробки Маркса положення про двоїстий характер праці робочу силу як товар додаткову вартість як і вся теорія експлуатації зависла у повітрі1. Сприйняття і пропаганду суб\'єктивнопсихологічної теорії цінності австрійської школи в Росії й Україні було доповнено...