584

Использование и способы работы с переменными в Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Ознакомиться с типами переменных, их описанием в программе. Тип Variant, переменная этого типа может иметь любой размер.

Русский

2013-01-06

57 KB

10 чел.

    Министерство  образования Республики Беларусь

                       Белорусский национальный технический университет

       Факультет маркетинга менеджмента предпринимательства

    Кафедра «Торговое и рекламное оборудование»

 

 

      Отчет по лабораторной работе №3

   «Использование и способы работы с переменными в Visual Basic»

Выполнил:          Теплицкий Н. П.

Проверила:          Сизова О. В.

Минск 2012

Цель работы : Ознакомиться с типами переменных, их описанием в программе.

  1.  Вынесем  на форму два окошка Label, два окошка TextBox и два окошка CommandButton. В каждое окошко вводим соответствующие названия, нажатием левой кнопкой мыши на окошко, выбирая Properties и в окошке Caption (для Label и CommandButton) либо Text (для TextBox) вводим название.
  2.  Далее в окошках «Это правое поле» и «Это левое поле» фон меняем на любой из возможных.
  3.  Далее вводим код программы. Для этого необходимо открыть View /Code.
  4.  Выбираем Command 1 в первом столбце и Click во втором столбце для программирования левой кнопки.
  5.  Далее записываем саму программу.
  6.  Аналогично проводим ту же операцию с правой кнопкой.
  7.  Проверяем правильность обмена.

  1.  Далее добавляем третью кнопку, при нажатии на которую будут меняться содержание окон, цвет фона окон и метки «Красный» и «Желтый».
  2.  Для этого мы аналогично программируем третью кнопку.

  1.  Нажимаем Play и проверяем.

 

Некоторые из них, наиболее употребляемые:

· тип Byte. Короткое неотрицательное целое число, оно занимает 1 байт памяти, его значение меняется в пределах от 0 до 255; тип Integer. Целое число, оно занимает 2 байта памяти, его значение меняется в пределах от -32768 до 32767;

· тип Long. Длинное целое число. Значение переменной этого типа занимает 4 байта памяти и меняется в пределах от -2147483648 до 2147483647;

· тип Single. Десятичное число обычной точности, оно занимает 4 байта памяти, его значение меняется в пределах от 1.401298Е-45 до 3.402823Е+38 (по модулю);

· тип Double. Десятичное число двойной точности, занимает 8 байт памяти и меняется в пределах от 4.94065645842147Е-324 до 1.79769313486232Е+308 (по модулю);

· тип String. Переменная строкового типа и текстовая. Значением переменной этого типа является строка любых символов, длина которой может достигать двух миллиардов. Слева и справа строка обрамляется кавычками;

· тип Variant. Произвольное значение. Переменная этого типа может иметь любой размер.

Вывод : Я научилась работать с типами переменных, их описанием в программе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову память усне та писемне мовлення...
59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.
59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
59544. Байдужість не прощається, виховний захід 69 KB
  Переконати що байдужість негативна людська риса. Добрий день усім хто не залишився байдужим до того що діється навколо і прийшов сьогодні до нашого залу щоб засудити одну з найтяжчих вад людини байдужість.
59545. Обязанности проводника при приемке и подготовке вагонов в рейс. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 80.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.