584

Использование и способы работы с переменными в Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Ознакомиться с типами переменных, их описанием в программе. Тип Variant, переменная этого типа может иметь любой размер.

Русский

2013-01-06

57 KB

9 чел.

    Министерство  образования Республики Беларусь

                       Белорусский национальный технический университет

       Факультет маркетинга менеджмента предпринимательства

    Кафедра «Торговое и рекламное оборудование»

 

 

      Отчет по лабораторной работе №3

   «Использование и способы работы с переменными в Visual Basic»

Выполнил:          Теплицкий Н. П.

Проверила:          Сизова О. В.

Минск 2012

Цель работы : Ознакомиться с типами переменных, их описанием в программе.

  1.  Вынесем  на форму два окошка Label, два окошка TextBox и два окошка CommandButton. В каждое окошко вводим соответствующие названия, нажатием левой кнопкой мыши на окошко, выбирая Properties и в окошке Caption (для Label и CommandButton) либо Text (для TextBox) вводим название.
  2.  Далее в окошках «Это правое поле» и «Это левое поле» фон меняем на любой из возможных.
  3.  Далее вводим код программы. Для этого необходимо открыть View /Code.
  4.  Выбираем Command 1 в первом столбце и Click во втором столбце для программирования левой кнопки.
  5.  Далее записываем саму программу.
  6.  Аналогично проводим ту же операцию с правой кнопкой.
  7.  Проверяем правильность обмена.

  1.  Далее добавляем третью кнопку, при нажатии на которую будут меняться содержание окон, цвет фона окон и метки «Красный» и «Желтый».
  2.  Для этого мы аналогично программируем третью кнопку.

  1.  Нажимаем Play и проверяем.

 

Некоторые из них, наиболее употребляемые:

· тип Byte. Короткое неотрицательное целое число, оно занимает 1 байт памяти, его значение меняется в пределах от 0 до 255; тип Integer. Целое число, оно занимает 2 байта памяти, его значение меняется в пределах от -32768 до 32767;

· тип Long. Длинное целое число. Значение переменной этого типа занимает 4 байта памяти и меняется в пределах от -2147483648 до 2147483647;

· тип Single. Десятичное число обычной точности, оно занимает 4 байта памяти, его значение меняется в пределах от 1.401298Е-45 до 3.402823Е+38 (по модулю);

· тип Double. Десятичное число двойной точности, занимает 8 байт памяти и меняется в пределах от 4.94065645842147Е-324 до 1.79769313486232Е+308 (по модулю);

· тип String. Переменная строкового типа и текстовая. Значением переменной этого типа является строка любых символов, длина которой может достигать двух миллиардов. Слева и справа строка обрамляется кавычками;

· тип Variant. Произвольное значение. Переменная этого типа может иметь любой размер.

Вывод : Я научилась работать с типами переменных, их описанием в программе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55332. Система взаємодії у профорієнтаційній роботі школи та вищого навчального закладу 173 KB
  Забезпечення максимально сприятливих умов для професійного розвитку учнів формування мотивації професіональних намірів. Виявлення можливостей учнів їх корекція і розвиток розвиток професійних інтересів і необхідних якостей.
55333. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок 282.5 KB
  Практикум Мініпрактикум Географічна розминка Світлофор Текст параграфа; позначити на контурній карті рівнини України Відносна і абсолютна висота точок місцевості Географічна мозаїка Географічний крос Проблемне питання Дивуй Кути Проблемне...
55334. Таємниці підводного царства 251 KB
  Мета проекту: освітня: розширити знання дітей про море як складну екосистему зі своїми законами і умовами для існування всіх його мешканців; сформувати елементарні уявлення про рослинний та тваринний світ морів та океанів...
55335. Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів 5.39 MB
  Мета роботи: використання комп’ютерних технологій при створенні математичних проектів для узагальнення і систематизації знань учнів з вивченої теми. Розвиток навичок самостійного одержання інформації, формування вміння відбирати й структурировати матеріал.
55336. Культура та мистецтво спілкування 201 KB
  Виховні завдання проекту: розширити знання учнів про етичні норми безконфліктного спілкування та мистецтва володіти собою; формувати в учнів розуміння значення спілкування в житті людини; розвивати почуття відповідальності самодисципліни...
55337. Проектна технологія 83.5 KB
  Основними характеристиками проекту є те, що він передбачає конкретні результати має інноваційний характер. Виконання проекту передбачає звязок із реальним життям незвичайність форми і самостійність виготовлення створення матеріалів що по суті є різними видами документування.
55338. Підготовка педагогів до взаємодії з обдарованими дітьми 74.5 KB
  Мета і завдання проекту Основна мета проекту: створити умови для виявлення підтримки і підготовки вчителів до взаємодії з обдарованими дітьми для ефективного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу цих учнів.
55339. Інструмент для видалення бур'янів в саду, на городі 260.5 KB
  Мета проекту: вдосконалити навички роботи з різним інструментом для обробки деревини та металів, розвивати естетичний смак, економічно використовувати матеріали.
55340. ПРОЕКТНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 328.5 KB
  Суть проектної технології полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів змісту методів прийомів що адаптує навчальновиховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.