58678

Цветочная клумба. Объёмная аппликация

Конспект урока

Педагогика и дидактика

На какие группы мы можем разделить эти цветы. Можем ли мы этими цветами украсить наш класс сделать клумбу Но чтобы сделать клумбу она должна быть на улице и есть ли место в нашем классе чтобы разбить здесь клубу Тогда как же украсить нам наш класс если разбить клумбу...

Русский

2014-04-28

31 KB

8 чел.

Урок технологии.

Тема урока: «Цветочная клумба. Объёмная аппликация».

Цель урока: привить эстетическое отношение к природе в городе, развить творческие способности учащихся.

Оборудование: лист А4 (акварельная бумага), цветная бумага, клей, ножницы, салфетка, шаблон листа, презентация.

Деятельность учителя

Деятельность учеников

Рисунки на доске. На какие группы мы можем разделить эти цветы.

Можем ли мы этими цветами украсить наш класс, сделать клумбу? Но чтобы сделать клумбу, она должна быть на улице, и есть ли место в нашем классе, чтобы разбить здесь клубу? Тогда как же украсить нам наш класс, если разбить клумбу мы не можем?

Хорошо, посмотрим на парты, что у нас на них лежит?

Можем ли мы что-нибудь сделать из этого?

Но перед тем, как приступить к работе, вспомним технику безопасности при работе с ножницами (слайд)

Берём лист цветной бумаги, складываем его пополам.

А теперь еще раз пополам.

Раскрываем наш листок и видим, что у нас получилось 4 полоски сгиба. У всех получилось?

Берем ножницы и отрезаем полоску бумаги по первой линии сгиба. Прохожу, проверяю.

Теперь отложили лист и взяли полосочку, которая у нас получилась. Складываем ее гармошкой. Показываю.

Теперь складываем нашу гармошку пополам. Приклеиваем аккуратно наши крайние полосочки. Каким клеем нам будет удобнее склеивать концы гармошки?

Слежу за приклеиванием.

У нас получилась гвоздика.

Из нее можно сделать хризантему. Для этого аккуратно склеиваем нижние концы веера.

Получилась хризантема.

Отложили цветок. Делаем еще несколько таких же, можно разного цвета.

Сейчас я раздам шаблоны листиков (слайд работы с шаблоном), вы обведете на оборотной стороне зеленой бумаги шаблон стороной 1 и вырежете листики.

Теперь берем наши цветки и листики и располагаем их на альбомном листе. Прохожу по классу, помогаю расположить цветы.

Теперь аккуратно берите каждый цветочек , а затем и листики и приклеиваем на нашу клумбу. Выставка работ, фото.

-цветы, которые выращивают на клумбах, по цвету

-да можем, будет красиво.

-нет, значит, не можем.

-нарисовать картины, сделать аппликацию

-цветная бумага, ножницы, клей, лист А4

-аппликацию

-отрезают

-делают гармошку

-приклеивают.

-клеем карандашом

-склеивают.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66394. Клінічний перебіг гострого калькульозного пієлонефриту у хворих на цукровий діабет та удосконалення його комплексного лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи (клініко-експериментальне дослідження) 990.5 KB
  Однією з найбільш важливих, складних проблем в урології та медицині в цілому є інфекційно-запальні ускладнення, значення яких з відомих причин медичного, соціального, економічного характеру з часом зростає. Частота їх розвитку стає загрозливою, що знаходить відображення...
66395. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 315.5 KB
  Розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств на сучасному етапі притаманний ряд недоліків. Ці недоліки фінансової діяльності суттєво знижують рівень її ефективності внаслідок чого протягом останніх років більш ніж третина торговельних підприємств є збитковими.
66396. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. УСКЛАДНЕННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 272 KB
  Місцеворозповсюджені форми раку молочної залози вважаються прогностично несприятливими і лише впровадження сучасних схем хіміогормонотерапії в клінічну практику зокрема внутрішньоартеріальних інфузій хіміопрепаратів дозволило декілька покращити результати лікування хворих.
66397. Забезпечення продуктивності багатономенклатурних механообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем 611 KB
  Існуючий стан машинобудування в Україні не достатньо забезпечує необхідні показники конкурентоспроможності продуктивності та якості техніки. Одним із напрямків підвищення ефективності таких виробництв є створення механообробних технологічних систем ТС що сполучають в собі суперечливі властивості високої продуктивності та гнучкості.
66398. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ ТОЛУОЛУ 232.5 KB
  У зв'язку з цим актуальним компонентом нашої роботи став пошук препаратів здатних нормалізувати структуру надниркових залоз щурів які перенесли вплив толуолу. Встановити особливості будови надниркових залоз статевозрілих щурівсамців...
66399. ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 183 KB
  Сучасному молодому фахівцю інженерної галузі необхідно вміти продуктивно та творчо розвязувати завдання й вирішувати виробничі проблеми виявляти здатність професійно інтелектуально розвиватися....
66400. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 252.5 KB
  Характер технічної оснащеності і наявних технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини. Безперечно, що підростаючому поколінню потрібно оволодівати знаннями про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності.
66401. КОНЦЕПТ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА ТА ФЕДОРА ТЮТЧЕВА 157 KB
  Якщо йдеться про порівняння художніх світів англійця Блейка вільного митця й принципового нонконформіста та російського аристократа-царедворця Тютчева який намагався щиро сповідувати офіційну ідеологічну доктрину царату більше того порівняння письменників...
66402. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ШКОЛАХ США 163 KB
  Проблема навчання й виховання обдарованих дітей набула особливого значення на порозі ХХІ століття. Навчання й виховання обдарованих дітей є надзвичайно важливими для створення підґрунтя розвитку інтелектуальних та творчих ресурсів суспільства будьякої держави зокрема України.