58712

Поговорим об этикете

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цели: формирование у школьников этической культуры, дружелюбия и вежливости,уважения и чуткости по отношению к другим людям. Оборудование: сигнальные карточки - синего и красного цветов, иллюстрации.

Русский

2014-04-29

14.5 KB

1 чел.

                                      

                Конспект урока здоровья в 1 классе.

Тема: Поговорим об этикете.

 Цели: формирование у школьников этической культуры, дружелюбия и вежливости,уважения и чуткости по отношению к другим людям.

Оборудование: сигнальные карточки - синего и красного цветов, иллюстрации.

                    Ход урока.

1.Беседа учителя.

-Люди живут все вместе. И чтобы нам друг с другом было удобно и радостно жить, учиться, работать, отдыхать, каждому надо соблюдать правила, называемые этикетом.

А) Всем испортить настроенье

Может наше поведенье. Коля с Катей побранились-

До сих пор не помирились.

Б) Толя Вадика толкнул-

Тот в тарелку нос макнул.

И расхвасталась Наташа:

«Я умнее вас и краше!»

В) .Не слыхали эти дети

Ничего об этикете

И плохого в том не видят,

Что кого-нибудь обидят.

Г) Чтобы легче нам жилось,

Часто плакать не пришлось ,

Мой вам дружеский совет:

Соблюдайте этикет!

2.Работа с иллюстрациями.

                          - Как вести себя на игровой площадке.

                          - Как вести себя за столом.

                          - Как вести себя со взрослыми.

                          - Как вести себя в транспорте.

3. Работа в группах. Составление правил поведения.

Как обходить транспорт?( Троллейбус и автобус обходи сзади.)

Где должны гулять дети? (На детских площадках.)

Как вести себя в транспорте? (Крепко держись за поручни , чтобы не упасть. Не высовывайся из окна. Не входи в транспорт и не выходи из него, когда двери уже закрываются. Заботься об удобствах других пассажиров.)

              Для чего нужна салфетка на столе во время еды?(Чтобы вытирать рот и руки .)

              Можно ли выбегать во время еды из-за стола?(Нельзя долго сидеть за столом и выбегать.)

               Можно ли разговаривать с полным ртом?(Нельзя.Можно поперхнуться.)

               Какие вежливые слова следует говорить  взрослым и своим товарищам?

               (Скажите,пожалуйста; спасибо; извините; до свидания и т.п.)

            

 

 4.Закрепление изученного. Работа с сигнальными карточками.

  5.Итог.

               


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66398. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ ТОЛУОЛУ 232.5 KB
  У зв'язку з цим актуальним компонентом нашої роботи став пошук препаратів здатних нормалізувати структуру надниркових залоз щурів які перенесли вплив толуолу. Встановити особливості будови надниркових залоз статевозрілих щурівсамців...
66399. ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 183 KB
  Сучасному молодому фахівцю інженерної галузі необхідно вміти продуктивно та творчо розв’язувати завдання й вирішувати виробничі проблеми виявляти здатність професійно інтелектуально розвиватися....
66400. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 252.5 KB
  Характер технічної оснащеності і наявних технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини. Безперечно, що підростаючому поколінню потрібно оволодівати знаннями про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності.
66401. КОНЦЕПТ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА ТА ФЕДОРА ТЮТЧЕВА 157 KB
  Якщо йдеться про порівняння художніх світів англійця Блейка вільного митця й принципового нонконформіста та російського аристократа-царедворця Тютчева який намагався щиро сповідувати офіційну ідеологічну доктрину царату більше того порівняння письменників...
66402. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ШКОЛАХ США 163 KB
  Проблема навчання й виховання обдарованих дітей набула особливого значення на порозі ХХІ століття. Навчання й виховання обдарованих дітей є надзвичайно важливими для створення підґрунтя розвитку інтелектуальних та творчих ресурсів суспільства будьякої держави зокрема України.
66403. Система самостійної роботи студентів-заочників філологічних факультетів педагогічних університетів 181 KB
  Упровадження інноваційних педагогічних технологій вимагає змін у підходах до організації навчального процесу вищої школи які передусім стосуються самостійної роботи студентів навчальних закладів ІІІ-–ІV рівня акредитації.
66404. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м’яких лікувально-косметичних засобів 1.71 MB
  Однак відомостей щодо її складу біологічної дії у науковій літературі практично немає що робить актуальним комплексне дослідження бодяги та розробку засобів місцевої дії на її основі для специфічного догляду та корекції патологічних станів шкіри.
66405. КЛЕЮЧІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ СУХИХ ЗОЛОВМІСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ З ДОБАВКАМИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ МОДИФІКАТОРІВ 2.25 MB
  Тонкошарова технологія нанесення клеючих розчинів і необхідність надання їм комплексу поліпшених будівельно-технічних властивостей обумовили їхнє модифікування добавками найбільш поширеними з яких є водоутримуючі та добавки редиспергованих полімерів.
66406. САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 1.99 MB
  Одним із найбільш актуальних та таких що швидко розвиваються методів лікування остеоартрозу є ендопротезування ЕП суглобів застосування якого призводить до запобігання стійкої втрати та більш повного відновлення працездатності хворих підвищення якості їх життя...