58754

Выбор изделия. Выполнение эскизов

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Основной этап. Развитие абстрактного мышления творческой мысли Организационный этап Приветствие проверка отсутствующих сообщение темы занятия. Основной этап Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности.

Русский

2014-04-29

27 KB

1 чел.

Урок 2

Тема: Выбор изделия.  Выполнение эскизов.

Цели и задачи:  Способствовать воспитанию навыков самостоятельной работе на компьютере.  Умение работать с источниками информации. Поиск информации в литературе, интернете и других источниках. Способствовать развитию пространственного мышления при выполнение эскизов. Способствовать воспитанию самостоятельности при выборе.

Ход урока.

Организационный момент.

Приветствие, Сообщение темы. Проверка отсутствующих.

Основной этап.

Поиск учащимися информации в различных источниках. Интернет,  литература, журналы.

(О лоскутной технике)

Выбор изделия. (подушка ,одеяло ,панно)

Учащиеся выполняют  несколько эскизов на альбомных листах в цвете.

Заключение

Подведение итогов ,анализ возникших трудностей.

Домашнее задание: Работа над проектом.

3 Урок

Тема: Выполнение тренировочных образцов.

Цели  и задачи:  Уточнение вида изделия. Совершенствование навыков шитья. Развитие абстрактного мышления, творческой мысли

Организационный этап

Приветствие, проверка отсутствующих, сообщение темы занятия.

Основной этап

Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности.

Учащиеся самостоятельно выполняют тренировочные образцы в лоскутной технике( ручные работы) Сочетают цвета, формы лоскутков.

Заключительный этап

Подведение итогов , Анализ трудностей.

Домашнее задание : работа над проектом (заполнение документации)

Урок 4

Тема: Выполнение изделия. Варианты оформления работы.

Цели и задачи.  Развитие индивидуальных творческих способностей. Выражение своей индивидуальности. Способствовать самостоятельной работе.

Организационный этап

Приветствие . Проверка отсутствующих. Сообщение темы.

Основной этап

Учащиеся повторяют правила ТБ. Подготавливают рабочее место  и выполняют свое изделие. (ручные и машинные работы)

Заключительный этап

Анализ ошибок трудностей,поиск способа их устранения.

Домашнее задание: Работа над проектом.  (Заполнение документации)

5 Урок

Тема: Подготовка к защите проекта.

Цели и задачи:  Совершенствование опыта творческой деятельности через подготовку к защите творческого проекта. Совершенствование культуры речи.

Ход урока.

Организационный этап

Приветствие . Проверка отсутствующих. Сообщение темы урока.

Основной этап : Учащиеся повторяют правила защиты проекта, последовательность,  полностью закачивают свой проект (доделывают ) учитель отвечает на вопросы которые вызывают,у учащихся сложности.

Заключительный Подведение итогов.

Домашнее задание. Закончить работу над проектом. Подготовить презентацию к защите.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47952. Мотивация и стимулирование персонала 135.93 KB
  Стимулирование труда предполагает создание условий (хозяйственного механизма), при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника
47953. Економічна статистика. Впровадження економічної статистики на підприємства різних типів господарювання 953.5 KB
  Предмет і метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Абсолютні та відносні величини. Середні величини. Ряди динаміки. Графічні зображення. Статистика засобів виробництва
47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей Банківська справа Фінанси та Облік і аудит Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни Страхування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу âСтрахування â з кожної теми; рекомендованої літератури.
47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...
47956. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 955 KB
  Несвоєчасне подання інформації заперечення факту знищення фінансових документів клієнтів і через кілька днів його визнання наполегливі спроби заперечувати свою провину коли ФБР не тільки вже зібрало всі докази але частина з них оприлюднило завдали такого удару по репутації nderson що від нього почали йти клієнти. Ними можуть бути представники виконавчої та законодавчої влади аналітики ринку інвестори й акціонери засоби масової інформації споживачі продукції. Процеси обміну тобто купівлі та продажу товарів характеризуються...
47957. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації 337.5 KB
  Творення відведення це розділ мовознавства який вивчає слова за способами і засобами їх творення та словотвірною структурою. Словотворення зароджується одночасно зі словами базується на них і є засобом їх формування. Розділ мовознавчої науки який вивчає процес творення слів його механізм правила способи моделі словотвірну структуру слова і словотвірну систему мови називається словотвором. Зв'язок словотворення із синтаксисом виявляється в тому що: 1 синтаксична одиниця словосполучення становить для деривації...