58799

Основи роботи з дисками

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Загальна характеристика теми. Форматування диска. Діагностика та дефрагментація дисків. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет.

Украинкский

2014-04-29

144.5 KB

6 чел.

18  Бройченко А.Г.

ТЕМА  ІІІ. “Основи роботи з дисками”

№ уроку

Тема уроку

1

Загальна характеристика теми. Форматування диска. Діагностика та дефрагментація дисків. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет.

2

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивiруснi програми.

3

Практична робота № 5. "Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними програмами”.

4

Архiвацiя файлів. Архіви. Принципи стиснення інформації. Програми для роботи з архівами. Створення та робота з архівами.

5

Практична робота № 6. "Архiвацiя файлів".

6

Тематичне оцінювання знань учнів з теми  № 3.

Учні повинні знати:

 •  правила збереження інформації на диску;
 •  правила форматування дисків;
 •  поняття про діагностику диска, правила відновлення інформації на диску;
 •  правила записування та зчитування інформації з дискет;
 •  поняття про комп’ютерні віруси;
 •  призначення антивірусних програм;
 •  правила профілактики та «боротьби» з комп’ютерними вірусами;
 •  поняття про архівований файл;
 •  правила використання програм-архіваторів.

Учні повинні мати уявлення про:

 •  принципи форматування дисків;
 •  призначення FАТ-таблиці;
 •  правила запису інформації до FАТ-таблиці;
 •  поняття про кластер і сектор;
 •  принципи стиснення інформації на дисках;
 •  принципи та методи захисту інформації.

Учні повинні вміти:

 •  форматувати різні диски;
 •  діагностувати диск, відновлювати інформацію на диску;
 •  користуватися антивірусними програмами;
 •  за допомогою програм-архіваторів створювати архіви, дописувати файли до архіву, переглядати вміст архіву, вилучати окремі файли з архіву, вибирати файли з архіву.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 1 (19) ( тема ІІІ )

( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Загальна характеристика теми. Форматування диска. Діагностика та дефрагментація дисків. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття форматування, діагностики та дефрагментації дисків. Ознайомити учнів з правилами записування та зчитування інформації з дисків, із способами відновлення інформації на дисках. Навчити проводити необхідне обслуговування дисків.  

Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати зацікавленість до предмета, бажання вчитися. Розвивати логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу, лабораторні диски.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Програми для перевірки та дефрагментації дисків.

                                Програма для відновлення інформації на дисках.

Таблиця “Розміщення інформації на ГМД комп’ютера”.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:

 •  “Робота з дисками”;

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Характеристика теми.

Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі у курсі інформатики та в різних видах професійної діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами.

ІІІ. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.

Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІV. Повторення вивченого матеріалу.

1. Коротке опитування учнів за питаннями:

1) В якому вигляді зберігається та обробляється інформація в ПК?

2) Як зберігається інформація в ПК?

3) Які види дисків Ви знаєте? Чим вони відрізняються?

4) В яких одиницях вимірюється розмір інформації?

                   

V. Актуалізація нової теми.

1. Чи потрібно “наводити порядок” в інформації, що є на дисках?

2. До чого може привести дуже рідке обслуговування дисків?

Підведення підсумків актуалізації.

VІ. Вивчення нової теми.

1. Форматування дисків. Способи запису та зчитування інформації з дисків.

Сектор — це мінімальна одиниця читання і запису даних на диску. Розмір сектора вказує, скільки байтів може бути записано в сектор.

Ємність диску залежить від кількості доріжок на диску, кількості секторів на доріжці і розміру сектора. Нові диски перед використанням необхідно відформатувати. 

Форматування — процес розмітки диска на сектори і доріжки засобами ОС.

Кластер — група логічно послідовних секторів на диску. На кожному диску є таблиця розміщення файлів (Fіlе АІІокаtіоn Таblе, FАТ), яка являє собою список кластерів диску, за якими ОС знаходить усі частини необхідного файлу. Для надійності на диску знаходяться дві однакові таблиці.

(Демонстрація дій вчителем)

2. Діагностика диску.

Кожний файл, який записується на диск, займає кілька кластерів, причому частина пам'яті останнього кластера не використовується. Послідовність кластерів, які займає конкретний файл, не є неперервною: в загальному випадку — це сукупність розкиданих на диску груп кластерів, що з'єднані між собою спеціальними посиланнями, розміщеними у FАТ-таблиці. Така організація файлів забезпечує максимальну гнучкість системи. Наприклад, якщо ви коректуєте файл і збільшуєте його розмір так, що файлу знадобиться новий кластер, системі не потрібно переписувати файл заново на вільне місце: достатньо знайти на диску вільний (невикористаний) кластер, записати в нього нову інформацію і зв'язати його з попереднім кластером. І навпаки, якщо розмір файлу при модифікації зменшується, то частина його кластерів відмічається як вільна і може бути використана для запису на них іншого файлу.

Коли ви починаєте роботу з чистим магнітним диском, то засобами ОС файли на нього записуються послідовно. Але при інтенсивних маніпуляціях з файлами (при модифікації, знищенні старих і запису нових файлів різної довжини) зростає рівень фрагментації диску; файл, що логічно сприймається як єдине ціле, фізично розщеплений на багато ланок, які розташовані в кластерах на різних місцях диску.

Це призводить до таких негативних наслідків:

1) зростає ймовірність руйнування цілісності файлу;

2) стає майже неможливим відновлення випадково знищеного файлу;

3) зменшується продуктивність комп'ютера: при читанні (запису) файлу значний час витрачається на дискретне переміщення головки дисководу, що зчитує інформацію з однієї ділянки диску на іншу;

4) прискорюється зношування механізму дисковода.

Час від часу потрібно проводити діагностику диску і усувати виявлені ушкодження. Програма ScanDisk дозволяє перевіряти жорсткий або гнучкий диск на правильність логічної організації файлової системи та знаходити фізичні дефекти поверхні диску; виправляти помилки.

(Демонстрація дій вчителем)

3. Дефрагментація диску.

Чим щільніша заповнюваність диску і чим частіше на диску створюється знищенням файлів вільний простір, тим вищий рівень фрагментації цього диску.

Дефрагментація — це процес впорядкування розміщення файлів на диску. Дефрагментація виконує переміщення файлів у нові ділянки диску. Фрагментовані файли збираються з частин і перезаписуються в нове місце у вигляд» послідовності. Програми, які виконують дефрагментацію, називаються дефрагментаторами.

(Демонстрація дій вчителем)

4. Правила запису та зчитування інформації з дисків.

1) перш ніж записувати інформацію на гнучкий диск, його треба відкрити для запису;

2) запис та зчитування інформації на гнучкий диск відбувається так само як і на жорсткий диск стандартними засобами ОС;

3) під час звертання ОС до дискети не можна дискету виймати з дисководу;

4) після закінчення роботи з дискетою її потрібно вийняти з дисководу.

5. Відновлення інформації на диску.

Під час вилучення файла з каталогу вилучаються відомості про нього (витирається перший символ імені), а ланцюжок кластерів у FАТ-таблиці помічається як вільний. При цьому сама інформація в секторах не знищується. Це дає можливість відновити відомості в каталозі й у FАТ і завдяки цьому відновити вилучений файл.

(Демонстрація дій вчителем)

VIІ. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.

1. Відформатувати ГМД, який видано вчителем.

2. Зробити діагностику жорсткого диску D:.

3. Зробити дефрагментацію диску D:.

4. Відновити інформацію на дискеті, яку видано вчителем.

VІІІ. Аналіз та підсумки уроку.

1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що планували.

2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 1)

                                                 Ст. 155, 302-305 прочитати. Конспект.  

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 2 (20) ( тема ІІІ )

( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивiруснi програми.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Ввести поняття комп’ютерного вірусу. Ознайомити учнів з видами та типами вірусів, шляхами зараження ПК вірусами та основними методиками боротьби з вірусами. Навчити користуватися антивірусними програмами для перевірки та лікування ПК.  

Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати логічне мислення, увагу. Розвивати кругозір та світогляд учнів, пам’ять.

Виховна. Виховувати уміння самостійно приймати рішення та нести за нього відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Комп’ютери класу. Антивірусні програми.

                                

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:

 •  “Антивіруси”;

                                

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

1. Коротке опитування учнів за питаннями:

1) Що таке форматування диску?

2) Для чого проводять дефрагментацію дисків7

3) Навіщо та як проводити діагностику диску?

4) Які існують правила записування та зчитування інформації на ГМД?

2. Оголошуються оцінки за опитування.

ІІІ. Актуалізація нової теми.

1. Що ви знаєте про людські віруси?

2. Як можна заразитися людині вірусом?

3. Що робити, коли людина заразилася вірусом?

4. До чого приводить діяльність в організмі вірусів?

Підведення підсумків актуалізації.

ІV. Вивчення нової теми.

1. Комп’ютерні віруси.

У 1989 р. 23-річний американський студент Роберт Морріс написав невеличку програму. За його задумом програма-жарт повинна була непомітно розповсюдитися з одного комп'ютера на інший, не заважаючи їхній роботі. Але допущена в програмі помилка змусила інформацію розповсюдитися з великою швидкістю, від чого всі канали зв'язку ЕОМ виявилися перевантаженими і наукова інформація, накопичена в обчислювальних центрах, у своїй більшості стала непридатною для використання. Всього за кілька годин найважливіші мережі східного і західного узбережжя США були виведені з ладу. Епідемія охопила шість тисяч комп'ютерів, об'єднаних у 70 систем, за допомогою яких відбувався обмін найважливішою інформацією.

На сході були пошкоджені комп'ютерні центри таких великих закладів, як Масачусетський технологічний інститут. Гарвардський, Пітсбургський, Мерілендський і Вісконсинський університети. Науково-дослідна морська лабораторія. На заході — Каліфорнійський і Стенфордський університети, науково-дослідна лабораторія НАСА, Ліверпульська лабораторія ядерних досліджень. Усі вони були зв'язані супутниковою системою «АРПАНЕТ». А причиною всього стала маленька програма-жарт, запущена в систему.

Надалі такі програми почали називати комп'ютерними вірусами.

Комп'ютерним вірусом називають певну сукупність виконуваного машинного коду, яка може створювати свої копії (що не обов'язково співпадають з оригіналом) і вміщувати їх у файли, системні області комп'ютерів, комп'ютерні мережі. 

Вірус — це своєрідна програма, яка, на відміну від звичайних програм, ніколи не зберігає себе у вигляді окремих файлів, а також може виконувати різні небажані дії на
комп'ютері.

Ознаки діяльності вірусів на комп'ютерах:

• відео та аудіо ефекти (на екрані монітора несподівано чи періодично з'являються певні графічні заставки, зображення на екрані може видозмінюватися або спотворюватися, комп'ютер може програвати музичні фрагменти);

робота на комп'ютері істотно уповільнюється;

• деякі програми не працюють або працюють неправильно;

• комп'ютер «зависає» у звичайних ситуаціях;

• вміст деяких файлів на дисках виявляється спотвореним;

• інформація на дисках втрачається;

• втрачається доступ до робочих дисків тощо.

Віруси можуть проникати в обчислювальну систему двома шляхами:

по-перше, з інфікованого комп'ютера при копіюванні з нього файлу, що містить вірус;

по-друге, при запуску програми, розділеної між кількома комп'ютерами, в тому числі і при завантаженні операційної системи.

Зазвичай віруси розміщуються у файлах, які здебільшого керують роботою. Це файли ОС, системних і прикладних програм, драйверів пристроїв, файли об'єктних модулів і бібліотек, дисковий і системний завантажувачі, початкові тексти програм мовами високого рівня.

2. Види та типи вірусів.

Ознака  класифікації вірусів

Опис

За об'єктами
зараження

Файлові - зарахують виконувані файли, а
також допоміжні програми, що
завантажуються при виконанні інших програм.

Завантажувальні - заражують сектор
завантаження диска.

Текстові - заражують текстові файли
редактора
Word, інші документи та об'єкти,
що містять макроси

За зовнішнім
виглядом

Звичайні - код вірусу можна побачити на
диску.

Невидимі (Стелс-віруси) - використовують
особливі засоби маскування і при перегляді
код вірусу не видно.

Поліморфні - код вірусу видозмінюється.

За
результатам
и діяльності

Безпечні- не виконують ніяких дій, окрім свого
розповсюдження 1 видачі різних повідомлень
або інших ефектів (перезавантаження
комп'ютера і тощо)

Небезпечні - ар призводять до втрати
інформації і руйнування обчислювальної
системи.

3. Як попередити зараження.

• використання надійних джерел програмного забезпечення;

• перевірка інформації, що надходить іззовні;

• встановлення захисту від запису на зйомних дисках із файлами;

• обмеження доступу до комп'ютера сторонніх осіб;

• регулярне створення резервних копій.

4. Антивірусні програми.

Для виявлення та знищення комп'ютерних вірусів використовують антивірусні програми. Всі вони поділяються на чотири великі групи: ревізори, детектори, лікарі, фільтри.

Найпоширенішими є: AidsTest, Doctor Web, AVP, Norton Antivirus та інші.

Тип антивірусної
програми

Принцип дії

Детектори

Виявляють файли, заражені одним Із відомих вірусів.

Лікарі (фаги)

Лікують заражені програми або диски, вилучаючи із заражених програм код вірусу, тобто відновлюють програму в тому стані, в якому вона була до зараження вірусом

Ревізори

Спочатку запам'ятовують відомості про стан програм і системних областей дисків, а після цього порівнюють їхній стан з початковим. При виявленні невідповідності повідомляють про неї

Фільтри

Завантажуються резидентно в оперативну пам'ять, перехоплюють ті звернення до системи, що використовуються вірусами для розмноження і нанесення шкоди, і повідомляють про них.

Антивірусні програми групи детекторів виявляють файли, які заражені одним із відомих цим програмам вірусів.

Антивірусні програми групи лікарів (або фагів) «лікують» заражені програми або диски, вилучаючи з них код вірусу, тобто відновлюючи програму в тому стані, в якому вона була до зараження вірусом.

Антивірусні програми групи ревізорів спочатку запам'ятовують відомості про стан програм і системних областей дисків, а після роботи з цими програмами порівнюють їхній стан з початковим. При виявленні невідповідності повідомляють про неї.

Антивірусні програми групи фільтрів завантажуються резидентно в оперативну пам'ять, перехоплюють ті звернення до системи, які використовуються вірусами для розмноження та нанесення шкоди і повідомляють про них.

5. Самостійна робота учнів із навчальною презентацією до теми “Віруси та антивірусні програми”.

V. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.

1. Ознайомитися із інтерфейсом антивірусної програми.

2. Перевірити жорсткі диски ПК на наявність вірусів.

3. Ознайомитися із пунктом меню “Настройки” антивірусної програми.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.

1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що планували.

2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 1)

                                                Ст. 305-308 прочитати. Конспект.  

Підготуватися до Пр.роб.№5 “Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними програмами 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 3 (21) ( тема ІІІ )

( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 5

"Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними програмами”.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по обслуговуванню дисків в ОС Windows, по роботі з антивірусними програмами. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів працювати з дисками та програмами для їх обслуговування та антивірусними програмами.

Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення.  

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.

1. Інструктаж з Т.Б.

2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.

3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.

Практична робота №5 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.

Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.

Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.

Підготуватися до практичної роботи № 5 "Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними програмами”.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10–5

ТЕМА.  “Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними програмами”.

МЕТА.  Перевірити практичні навички учнів по форматуванню дисків, скануванню та дефрагментації дисків, по роботі з антивірусними пакетами програм. Закріпити вивчений матеріал по даній темі.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Відформатувати дискету 3,5” в дисководі А:.

ЗАВДАННЯ 2: Перевірити на помилки та дефекти диск D: комп’ютера. Показати результати учителю.

ЗАВДАННЯ 3: Перевірити диск D: комп’ютера на наявність вірусів антивірусною програмою. Показати результати учителю.

ЗАВДАННЯ 4:  Зробити дефрагментацію диска D: та показати хід процесу учителю.

ЗАВДАННЯ 5: Перевірити диск С: комп’ютера на наявність вірусів антивірусною програмою. Показати результати учителю.

ЗАВДАННЯ 6: Перевірити на помилки та дефекти диск С: комп’ютера. Показати результати учителю.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 4 (22) ( тема ІІІ )

( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Архiвацiя файлів. Архіви. Принципи стиснення інформації. Програми для роботи з архівами. Створення та робота з архівами.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Ввести поняття архівування інформації. Ознайомити учнів з принципами стиснення інформації та найбільш широко вживаними програмами-архіваторами. Навчити створювати архіви та працювати з ними за допомогою програми WinRar.  

Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати увагу, зосередженість. Розвивати логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати уміння самоконтролю та взаємодопомоги, впевненість у собі в своїх силах.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Програма тестування знань учнів “Test2005” та тест “С.Р.3-1”.

                                Навчальна презентація до теми “Стиснення інформації та програми-архіватори”.

                                Програма WinRar.

Картки з завданнями до практичної частини уроку.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:

 •  “Архіватори”;

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

1. Оголошення методики проведення самостійної роботи та способу її оцінювання.

2. 9 учнів працюють за ПК з програмою “Test2005”, тест “С.Р.3-1”...................................... (10 хв)

3. Учні, що залишились, працюють кожен над одним із творчих завдань..............................(10 хв)

                          

                       Написати твір-мініатюру на  тему:

 •  “Що було б, як би комп’ютерні віруси з’явилися на всіх ПК в світі”.
 •  “Що вміють та не вміють комп’ютерні віруси”.
 •  “Як в світі ведеться боротьба з поширенням комп’ютерних вірусів”.

4. Збираються письмові роботи та оголошуються оцінки за тестування.

ІІІ. Актуалізація нової теми.

1. Що роблять люди, коли треба багато речей перенести в інше місце і в руки все взяти не можна?

    (Складають у сумки та валізи. Упаковують).

2. Як можна користуватися упакованими речами, якщо вони потрібні?

    (Дістати їх з валізи. Витягнути. Розпакувати.)

3. Що робити, коли Вам потрібно багато важливої інформації або комп’ютерну гру записати на компакт-диск, а вона не поміщається?

    (Якимось чином її зменшити. Стиснути. Упакувати)

4. Що корисного приносить архівування інформації?

     (Збільшення вільного місця на дисках, скорочення часу копіювання інформації, прискорення та здешевлення передачі інформації по мережі.)

5. Підведення підсумків актуалізації.

ІV. Вивчення нової теми.

1. Архівація та архіватори.

- Архівація (стискання) інформації – це таке кодування інформації, коли закодований варіант займає менше дискової пам’яті, ніж початковий.

- Архіватори – це програми, призначені для стискання інформації та створення файлів-архівів.

Програми-архіватори:

 WinRar (Rar), WinZip (Zip), WinArj (Arj), WinAce (Ace), Lha та інші.

2. Методи стискання інформації.

- Метод заміни ланцюжків однакових бітів, символів або послідовностей символів одним бітом або послідовністю з коефіцієнтом повторення.

Наприклад:  послідовність  ававававававав (14 байтів) можна замінити на 7ав (3 байти).

                     Послідовність ааааааааа (9 байтів) можна замінити на (2 байти).

- Інші методи стискання. (В підручнику).

- Коефіцієнт стискання – співвідношення обсягів стиснутої і початкової інформації. Вимірюється в процентах.

3. Робота учнів з навчальною презентацією до теми “Стиснення інформації та програми-архіватори”.

V. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.

1. Створити файл-архів із файла DOKLAD.DOC, що є в папці “АРХІВАЦІЯ” на робочому столі.

2. Розпакувати  створений архів на робочий стіл.

3. В папці “АРХІВАЦІЯ” знищити ваш архів.

4. Створити файл-архів із всіх файлів, що є в папці “АРХІВАЦІЯ” на робочому столі.

5. Створити саморозпаковуючийся архів із файла DOKLAD.DOC, що є в папці “АРХІВАЦІЯ” на робочому столі.

6. Знищити ваші файли-архіви.

7. Створити багатотомний архів із всіх файлів, що є в папці “АРХІВАЦІЯ” на робочому столі. Розмір тому 300 КБ.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.

1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що планували.

2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 1)

                                                Ст. 82-83, 308-310 прочитати. Конспект.  

Підготуватися до Пр.роб.№ 6 “Архівація файлів” 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 5 (23) ( тема ІІІ )

( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 6

"Архiвацiя файлів".

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з програмами-архіваторами в ОС Windows, по створенню та роботі з архівами. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів створювати та працювати з архівною інформацією.

Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Проводити попередню професійну орієнтацію старшокласників.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення.  

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.

1. Інструктаж з Т.Б.

2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.

3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.

Практична робота №6 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.

Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.

Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА  10–6

ТЕМА. Архiвацiя файлiв

МЕТА. Перевірити вміння учнів створювати та наповнювати архiви, заносити та вилучати файли iз архiвiв.  Вмiти передивлятися  вмiст  архiвного  файлу, знищувати файли всерединi архiву. Перевірити, чи вміють учні створювати архiви iз пiдкаталогами та архіви, що самі розпаковуються.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: зайти в каталог АРХІВ-І на дискi D:. Створити архiв з назвою ТОРІС i занести в нього всi файли iз даного каталога.

ЗАВДАННЯ 2: показати вміст архіву учителю.

ЗАВДАННЯ 3: знищити всерединi архiву файли COCOS.TXT i BANAN.DOC. Показати учителю вмiст архiву i пересвiдчитися,  що указанi файли зникли.

ЗАВДАННЯ 4: знищити в каталозi АРХІВ-І всi файли, крім створеного архiву. Показати учителю.

ЗАВДАННЯ 5: вилучити всi файли iз архiву в поточний каталог та в каталог ВООМЕR (створіть його на робочому столі). Знищити створений вами архiв. 

ЗАВДАННЯ 6: створити архiв (назву придумайте самі), щоб у нього запакувалися всi файли i каталоги  iз поточного каталога АРХІВ-І.

ЗАВДАННЯ 7: покажіть вміст архіву учителю.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 6 (24) ( тема ІІІ )

( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 3.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.

Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу.  

НАГЛЯДНІСТЬ:   Програма тестування учнів “Test2005” та ТЕСТ№10-3.

Картки з текстами атестаційних завдань по темі №3 для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.

Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.

1. Учні (1 група) працюють на ПК з програмою тестування знань.

2. Учні (2 група) письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №3 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)

3. Через 20 хв. групи міняються місцями.

ІV. Підведення підсумків уроку.

Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.

Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.

Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.

ІНФОРМАТИКА-10    ТЕСТ  3    

ТЕМА "Основи роботи з дисками"

1. Що відбувається під час форматування?

а) створення та нумерація доріжок, секторів і кластерів;     б) запис файлів ОС DOS на дискету;

в) знищення вірусів та  інформації на дискі;                          г) створення кореневого та інших каталогів.

2. Системним називається диск...

а) який містить файл SYSTEM.COM;      б) який містить файл AUTOEXEC.BAT;

в) з якого можна завантажити ЕОМ;        г) на якому інформація зберігається за певною системою.

3. В чому полягає операція дефрагментації диска ?

4. Для чого треба робити перевірку та сканування диска ?

5.  Якими літерами позначаються дисководи комп’ютера ?

6. Напишіть, що таке компютерні віруси.

7.  Як можна заразити вірусом компютер?

а) включити ЕОМ;                             б) попрацювати з чужою неперевіреною дискетою;

в) завантажити з вінчестера гру;      г) кашлянути на ЕОМ.

8. Чи бувають нешкідливі віруси?

а) так;        б) ні;         в) вони всі шкідливі;       г) не знаю, не бачив.

9.  Якої групи вірусів немає?

а) файлово-завантажувальні;     б) нерезидентні;        в) стелс-віруси;      г) формат-віруси.

10.  Якщо є підозра на вірус, що треба робити відразу?

а) запустити антивірусну програму;             б) вимкнути ЕОМ;

в) перезавантажити ЕОМ;                              г) відформатувати вінчестер.

11.  Напишіть які ви знаєте антивірусні програми?

12. Що таке еврістичний аналіз?

13. Що роблять антивірусні програми під назвою "фаги"?

14. Чого не можна зробити з файлами поміщеними в архів?

а) вилучити;       б) знищити;         в) запустити;      г) переглянути.

15.  Які ви знаєте  програми-архіватори?

16. Що роблять архіватори?

а) декілька файлів стискають і поміщають в один;          б) всі файли на дискі стискають;

в) поміщають файли в один підкаталог;                            г) створюють архіви із текстових файлів.

17.  Як знищити файл всередині архіву ?

18. Опишіть, як помістити в архів папку із грою Quake, що є на дискі С: ?

19. Як можна відформатувати дискету ?

20. Як розпакувати архів ТОРІК з диска у власну папку на дискі С: ?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41658. Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту 185.58 KB
  Лист № докум. Подпись Дата Лист 1 Лабораторная работа № 3 Разраб. Листов 3 47Э1 Цель работы Ознакомиться с теоретическими аспектами защиты информации от вредоносных программ: разновидности вирусов способы заражения и методы борьбы. Лист № докум.
41659. РАБОТА В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ MICROSOFT OUTLOOK 757.34 KB
  Программная среда Microsoft Outlook пришла на смену разнообразным видам бумажных носителей которые использовали руководители и секретари для организации своей работы. Сегодня для организации документов и отправки почты планирования задач встреч событий и собраний ведения списка контактов а также учета всех выполненных работ используется программа Microsoft Outlook. Информация в среде Outlook организована в виде папок аналогичных по назначению своим бумажным предшественникам.
41660. Поверка средств измерений 39.3 KB
  Поверка средств измерений Цели и задачи работы: Изучение правил организации и порядка проведения поверки средств измерения. Краткие сведения из теории: Поверкой средств измерений называют совокупность действий выполняемых для определения и оценки погрешностей средств измерений. Вид поверки определяют в зависимости от того какой метрологической службой проведена поверка от характера поверки инспекционная экспертная каков этап работы средства измерений первичная периодическая внеочередная. Организацию и поверку средств измерений...
41661. Косвенные измерения. Определение показателей точности косвенных измерений 587.13 KB
  Косвенные измерения. Определение показателей точности косвенных измерений Цели и задачи работы: изучение методов измерения при которых искомое значение физической величины находят путем согласованных наблюдений других величин определяемых опытным путем связанных с искомой физической величиной известной зависимостью; ознакомление с правилами оценивания погрешностей косвенных измерений. При выполнении работы необходимо практически ознакомиться с системой допусков и посадок требованиями к точности линейных и угловых параметров изделий...
41662. Вставка и редактирование формул в редакторе WORD 73.64 KB
  Вставка и редактирование формул. Вставка формул. Вставка формул в редакторе WORD осуществляется с помощью формульного редактора. Вызов формульного редактора Eqution Editor из Word можно осуществить следующей последовательностью действий: поместите курсор в то место где должна быть вставлена формула; в меню вставка выберите команду обьект ; выберите закладку создание ; В окне тип обьекта выберите Microsoft Eqution 3.
41663. Теория электрической связи 263.74 KB
  Получение характеристик частотного модулятора при воздействии на его вход моногармонического сигнала. Напряжение смещения Есм являющееся постоянной составляющей модулирующего сигнала позволяет установить несущую частоту модулированного сигнала а переменная составляющая т. сам модулирующий сигнал поданный на гнезда КТ1 обеспечивает девиацию частоты fmx зависящую от амплитуды модулирующего сигнала. В схеме модулятора имеется блок автоматической регулировки усиления поддерживающий постоянную амплитуду ЧМ сигнала на схеме не показан.
41664. Исследование зависимости выходного напряжения усилительного каскада от амплитуды и частоты входного сигнала 155.55 KB
  Цель: Научиться определять и анализировать зависимости выходного напряжения усилительного каскада от амплитуды и частоты входного сигнала. Лабораторная работа №6 Тема: Исследование зависимости выходного напряжения усилительного каскада от амплитуды и частоты входного сигнала. Лабораторная работа №6 Тема: Исследование зависимости выходного напряжения усилительного каскада от амплитуды и частоты входного сигнала.