59039

Методична розробка заходу. Конституція України у моєму житті

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вихователь. Ось уже 9 років ми живемо з вами в незалежній державі, яка знаходиться в Європі, кожної весни цвіте калиновим цвітом і молодіє вербовими гілками, улітку співає соловїним голосом і шелестить достиглим пшеничним колоссям. Кожного дня вона все впевненіше стає на ноги, усе гучніше звучить її голос.

Украинкский

2014-05-03

45 KB

1 чел.

Конспект уроку для учнів 6-го класу

Методична розробка заходу "Конституція України у моєму житті"

Вихователь. Ось уже 9 років ми живемо з вами в незалежній державі, яка знаходиться в Європі, кожної весни цвіте калиновим цвітом і молодіє вербовими гілками, улітку співає солов'їним голосом і шелестить достиглим пшеничним колоссям. Кожного дня вона все впевненіше стає на ноги, усе гучніше звучить її голос.

Що вам відомо про Конституцію України, коли її було прийнято?

(Відповіді учнів. 28 червня 1996 року. Термін «конституція» походить від латинського слова й означає «устрій», «установлення»; в юридичній літературі поняття "конституція" трактується як Основний Закон держави.)

Давайте тепер поміркуємо, для чого і з якою метою необхідно було прийняти Конституцію? (Роздуми дітей.)

Вихователь. Усе у Всесвіті, у природі, в окремій державі підкоряється певним законам та існує за своїми правилами. Є закони Божі, закони природи і закони держави. Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладді, за правилом «що хочу - те й роблю». І тому люди з давніх-давен почали впорядковувати своє життя. Давайте згадаємо історію.

Учень. XI століття. Київська Русь. Період князювання великого, могутнього Ярослава Мудрого. Ним було складено одну з найперших юридичних пам'яток Київської Русі - «Руську правду». Сьогодні відомо 106 списків, які відображають права власності, види договорів, покарань, що існували на той час у Київській Русі.

Учень. У 1588 році на землях України починає діяти Литовський статут, який на той час захищав інтереси польсько-литовської шляхти, що панувала на території України.

Учень. Значне місце в правовій культурі України займають збірки Магдебурзького права, яке встановлювало порядок виборів і функцій органів міського самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, спадкоємництва, визначало покарання за різні види злочинів. Застосування Магдебурзького права було припинено на території України в 1786 році, окрім Києва, де воно зберігалося аж до 1835 року.

Учень. У 1710 році відомий український гетьман Пилип Орлик склав першу демократичну Конституцію «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького», де встановлювався державний суверенітет і означалися кордони Української держави.

Учень. Ідея суверенітету втілюється в 1917 році після падіння самодержавства в Росії, коли новостворена Українська Центральна Рада видає 3 універсали. А 22 січня 1918 року в IV універсалі було проголошено створення Української Народної Республіки. 29 квітня 1918 року на сесії Центральної Ради було затверджено Конституцію, яку розробив Михайло Грушевський. У період існування Радянського Союзу було прийнято чотири Конституції, які поширювалися і на Українську Радянську Соціалістичну Республіку.

Учень. Після проголошення Акта про незалежність України 24 серпня 1991 року на території нашої держави діяла Конституція УРСР, прийнята в 1977 році, в яку було внесено понад 200 поправок. З 20 вересня 1994 року було створено Конституційну комісію, яка розробляла нову конституцію створеної держави. 28 червня 1996 року Верховна Рада нарешті прийняла Конституцію України.

Учень. І ви вже маєте певні права, які гарантує Конституція. Проте не забувайте і про обов'язки. Обов'язки доньки чи сина, обов'язки учня, обов'язки людини...

Учень. Коли ми гортаємо сторінки Конституції, читаємо її рядки, найбільше нашу увагу привертає 2-й розділ «Права, свободи й обов'язки людини і громадянина», в якому є статті, що безпосередньо стосуються нас і наших батьків.

Учень. У ст. 51 Конституції говориться про те, що батьки повинні виховувати дитину до повноліття, дбати про її здоров'я, матеріальне забезпечення і навчання, готувати до самостійного житті. Батько і мати мають однакові обов'язки та права щодо дітей.

Учень. «Шануй батька свого і матір свою». Кожен із нас повинен пам'ятати цю Божу заповідь. Швидко плине час, і прийде та хвилина, коли наші батьки стануть старими, немічними. Обов'язок уже повнолітніх дітей піклуватися про своїх батьків (ст. 51).

Учень.

Щоб не мучила совість потому,

Приїжджайте скоріше додому.

Ні грошей не привозьте, ні слави,

Будьте з рідними ніжні й ласкаві.

Бо не вічні ні батько, ні мати,

Завтра може їх не стати.

Щоб не мучила совість потому,

Приїжджайте скоріше додому.

Учень.

Скільки не судилося страждати,

Все одно благословляю завжди

День, коли мене родила мати

День, що мене першим приголубив

Ласкою проміння із імли.

Як мені даровано багато,

Для життя, для щастя, для біди.

День, коли мої маленькі губи

Вперше губи мамині знайшли,

Скільки в мене щастя, чорт візьми! -

На землі сміятись і страждати.

Жити і любить поміж людьми!

Учень. Конституція надає дітям рівні права незалежно від походження, не допускає ніякого насильства над дитиною та її експлуатації. Держава бере на себе утримання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо них. Про все це записано у ст. 52 Конституції.

Учень. У сирітських дітей багато чого є: затишні спальні, на ліжках новенькі ковдри. У їдальні - борщ і каша. Велика бібліотека і спортивний зал, світлі класи. Діти як діти: безтурботно бавляться. А вночі спросоння ніжно цілують маму...

Ой чули б ви, мамо,

Як кликав я «Мамо»!

І нині я кличу:

«Знайдіться, матусю»!

За те, що вродила,

Тобі поклонюся!

Учень. І нехай не тільки Конституція, але в першу чергу совість зобов'язує всіх нас, майбутніх батьків, створити і зберегти свою сім'ю, залишити по собі добрий слід на землі українській.

Учень. Основою духовного, соціального, економічного й культурного розвитку суспільства і держави є освіта. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та як найвищої цінності суспільства, розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей.

Учень. З давніх часів в Україні важливого значення надавали освіті. Великий князь Київської Русі Володимир Мономах радив: «А коли добре щось умієте - то не забувайте, а чого не вмієте - того учітеся...» У великого Кобзаря є слова: «Учітеся, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь!»

Учень. Новий етап, у який вступає Україна, вимагає особливої уваги до освіти. У ст. 53 записано, що для кожного учня є обов'язковою загальна середня освіта. Конституційно забезпечено доступність і безкоштовність освіти в державних навчальних закладах, вільність вибору типу і форм навчання.

Учень. Крім прав і обов'язків, які передбачає і забезпечує Основний Закон нашої держави, учні мають права та обов'язки, що визначаються Законом України «Про освіту», які майже збігаються з конституційними.

(Зачитує ст. 51, 52 Закону «Про освіту».)

У цьому ж Законі, у ст. 59, іде мова про права та обов'язки батьків.

Учень. 20 листопада 1989 року Генеральною асамблеєю ООН було ухвалено Конвенцію про права дитини; 27 вересня 1991 року її було ратифіковано Верховною Радою України.

(Зачитує Основні положення Конвенції.)

З 29 травня 1993 року в м. Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.

Учень. Сьогодні кожен з вас більш широко і детально ознайомився з основними документами, в яких іде мова про права та обов'язки дітей, школярів і їхніх батьків.

Дитина (у віці до 18 років), незалежно від її раси, національності, кольору шкіри, статі, мови, релігії, етнічного чи соціального походження, майнового стану, стану здоров'я, незалежно від її батьків і законних опікунів, має право:

Учень.

- на життя;

- на ім'я та набуття громадянства;

- знати своїх батьків;

- на збереження своєї індивідуальності;

- підтримувати взаємостосунки з обома батьками, якщо ті розлучилися;

- висловлювати свої погляди і думки з усіх питань.

Учень.

- одержувати і передавати інформацію (за винятком певних обмежень);

- на свободу думки, совісті й релігії;

- на свободу об'єднань і товариств у мирних цілях;

- на особисте і сімейне життя, недоторканість житла, таємницю кореспонденції.

Учень.

- на захист від посягань на особисте життя, честь і гідність;

- на повноцінне і достойне життя, на піклування з метою догляду за нею;

- на користування благами соціального забезпечення.

Учень.

- на освіту, відпочинок і дозвілля;

- на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.

Учень.

- на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може завдати шкоду її здоров'ю чи розумовому, фізичному, духовному, моральному, соціальному розвитку.

Учень.

- на захисти від незаконного зловживання наркотиків, психотропних речовин, від усіляких форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень;

Учень.

- на гуманне поводження, на захист від незаконного чи свавільного позбавлення волі, свободи.

Учень.

- на негайний доступ до правової допомоги й на таке поводження, яке сприяє розвитку в дитини почуття гідності й значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини та її свобод, сприяє виконанню нею корисної ролі в суспільстві.

Учитель. Ось таким довгим, складним і тернистим був шлях створення Основного Закону держави. Але ще складнішим і нелегким є подальший шлях його утворення і дії. І, можливо, хтось із вас запише рядок, статтю, розділ у Конституцію своєї країни. Я хочу, щоб ви не були байдужими до того, що відбувається навколо, не були просто пасивними споглядачами в нашій державі. Бо ви вже повноправні громадяни цієї держави, яку вам у недалекому майбутньому будувати, в якій вам жити і творити.

Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не захочемо бути.

В. Липинський

Вихователь. Уявіть собі, що ви знаходитесь на острові, де немає жодних законів, панує хаос і безладдя. Для того, щоб остров'яни жили в мирі, дружбі, злагоді, необхідно прийняти закони, які було б записано в Конституцію острова. І ось зараз я пропоную вам її написати.

(Діти пропонують свої варіанти законів Конституції для жителів острова.)

Конституція острова «ЗЕЛЕНЕ ЧУДО» очима учнів

1. На острові «Зелене чудо» повинні панувати закони, прийняті органом, обраним народом, - Великим Віче.

2. Кожний остров'янин за скоєння злочину несе покарання.

3. Забороняється полювання на рідкісних тварин, знищення рослин і дерев.

4. Рослинний і тваринний світ охороняється законом.

5. Кожний має право вільно висловлювати свої думки.

6. Кожний остров'янин повинен боротися за екологічно чисте оточуюче середовище.

7. Освіта на острові є обов'язковою.

8. Усі суперечки між жителями острова вирішуються у Верховній Палаті.

9. Дітям і підліткам до 21-го року забороняється вживати в їжу листя дерева катабуку і пити сік з його плодів.

10. Курити трубку з травою манукана дозволяється остров'янам, старшим за 30 років.

11. Вступати в шлюб і народжувати дітей дозволяється з 20-ти років.

12. Ходити на Гору Богів дозволяється лише старійшинам.

13. Усі остров'яни повинні жити в мирі, дружбі, взаєморозумінні.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31823. Создание плана озеленения с использованием древесно-кустарниковых и травянистых растений, исключительно имеющих лечебные свойства 150.18 KB
  Фитотерапия с лечебной и профилактической целью использует либо растения в целом либо их отдельные части: корни корневища клубни луковицы листья цветки стебли кору почки ягоды плоды и семена. Цветет в мае плоды созревают в июле августе. Плоды черемухи использовались человеком каменного века о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок. Используя их в пищу люди не могли не отметить их специфического вяжущего действия поэтому плоды черемухи можно считать одним из древнейших лекарственных средств.
31824. СВИНЦОВО-КИСЛОТНИЙ АКАМУЛЯТОР 6-СТ-90 550.5 KB
  Приготовление пасты. Расчёт объема пасты осуществляется по формуле. Поэтому при формировании очередной партии пластин отрицательной и положительной пасты меняются местами и следовательно изменяется полярность подачи напряжения на шины.3 Приготовление пасты Активная масса свинцовых аккумуляторов образуется в результате электрохимических процессов окисления или восстановления протекающих в электродных пастах при формировании намазных этими пастами пластин.
31825. Разработка информационно-справочного ресурса культурно-развлекательного центра «Мистик» способного представлять текстовую и графическую информацию пользователю 8.37 MB
  3 Анализ достоинств и недостатков имеющихся технологий 3 Техническое задание на создание ресурса 22 4 Проектирование работы ресурса с помощью UML 32 5 Реализация информационного ресурса 5.1 Разработка информационного ресурса 5.2 Описание интерфейса 6 Тестирование работы ресурса и контрольный пример работы 6.1 Тестирование интернет ресурса 6.
31826. Создание электронного ресурса, который поможет сделать процесс управления образованием более оперативным и удобным 4.53 MB
  3 Описание языка [2] PHP англ. PHP: Hypertext Preprocessor PHP: препроцессор гипертекста англ. [4] В области программирования для Сети PHP один из популярных скриптовых языков наряду с JSP Perl и языками используемыми в SP.NET благодаря своей простоте скорости выполнения богатой функциональности кроссплатформенности и распространению исходных кодов на основе лицензии PHP.
31827. Поиск субоптимальных параметров в методе аддитивного расщепления 240.81 KB
  Субоптимальные параметры расщепления максимально с точностью до малого параметра расширяют по вещественной оси спектральную область сходимости. Также проблематично бывает проверить условие сходимости которое обычно не выполняется. В связи с этим в данной дипломной работе для схемы МАР находятся такие параметры при которых спектральная область сходимости содержала бы интервал на вещественной оси наибольшей длины. Для случая когда спектральный радиус применяется метод аддитивного расщепления [13]: произвольный набор начальных...
31828. Реалии Третьего рейха и проблема их перевода 1.1 MB
  Вот некоторые из подобных явлений: Слово о воздушной войне речь рейхсминистра Геббельса Ein Wort zum Luftkrieg von Reichsminister Doktor Goebbelsâ N № 210 Вера и красота женская фашистская организация Glube und Schönheit N № 21 офицеры вермахта офицерыэсэсовцы Offiziere der Wehrmcht SSOffiziereâ R № 59 Германия и песнь о Хорсте Весселе ds Deutschlnd und ds HorstWesselLied R № 214 назначенный на 1 апреля 1933 года бойкот врачебной практики...
31829. ИМЯ, ЧИСЛО, МИФ: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 182.34 KB
  Триединство имени-числа-мифа, возможно, является инструментом для осознанной интерпретации потока реальности, которая необходима как связующий бытие и сознание элемент, но также как специфический «фильтр» воспринимающего субъекта.
31830. Рассчитаны основные элементы схемы, разработана печатная плата и конструкция универсального модуля 877 KB
  1 Выбор типа печатной платы.2 Выбор материала печатной платы.3 Выбор метода изготовления печатной платы.6 Расчет размеров печатной платы15 2.
31831. Нетрадиционные формы урока 178 KB
  Специфика урока иностранного языка. У урока иностранного языка особенная специфика которую учитель иностранного языка не может не учитывать. Именно преподавание организованное на основе заданий коммуникативного характера обучение иноязычной коммуникации используя все необходимые для этого задания и приемы является отличительной особенностью урока иностранного языка. Интернет на уроках иностранного языка.