59039

Методична розробка заходу. Конституція України у моєму житті

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вихователь. Ось уже 9 років ми живемо з вами в незалежній державі, яка знаходиться в Європі, кожної весни цвіте калиновим цвітом і молодіє вербовими гілками, улітку співає соловїним голосом і шелестить достиглим пшеничним колоссям. Кожного дня вона все впевненіше стає на ноги, усе гучніше звучить її голос.

Украинкский

2014-05-03

45 KB

1 чел.

Конспект уроку для учнів 6-го класу

Методична розробка заходу "Конституція України у моєму житті"

Вихователь. Ось уже 9 років ми живемо з вами в незалежній державі, яка знаходиться в Європі, кожної весни цвіте калиновим цвітом і молодіє вербовими гілками, улітку співає солов'їним голосом і шелестить достиглим пшеничним колоссям. Кожного дня вона все впевненіше стає на ноги, усе гучніше звучить її голос.

Що вам відомо про Конституцію України, коли її було прийнято?

(Відповіді учнів. 28 червня 1996 року. Термін «конституція» походить від латинського слова й означає «устрій», «установлення»; в юридичній літературі поняття "конституція" трактується як Основний Закон держави.)

Давайте тепер поміркуємо, для чого і з якою метою необхідно було прийняти Конституцію? (Роздуми дітей.)

Вихователь. Усе у Всесвіті, у природі, в окремій державі підкоряється певним законам та існує за своїми правилами. Є закони Божі, закони природи і закони держави. Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладді, за правилом «що хочу - те й роблю». І тому люди з давніх-давен почали впорядковувати своє життя. Давайте згадаємо історію.

Учень. XI століття. Київська Русь. Період князювання великого, могутнього Ярослава Мудрого. Ним було складено одну з найперших юридичних пам'яток Київської Русі - «Руську правду». Сьогодні відомо 106 списків, які відображають права власності, види договорів, покарань, що існували на той час у Київській Русі.

Учень. У 1588 році на землях України починає діяти Литовський статут, який на той час захищав інтереси польсько-литовської шляхти, що панувала на території України.

Учень. Значне місце в правовій культурі України займають збірки Магдебурзького права, яке встановлювало порядок виборів і функцій органів міського самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, спадкоємництва, визначало покарання за різні види злочинів. Застосування Магдебурзького права було припинено на території України в 1786 році, окрім Києва, де воно зберігалося аж до 1835 року.

Учень. У 1710 році відомий український гетьман Пилип Орлик склав першу демократичну Конституцію «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького», де встановлювався державний суверенітет і означалися кордони Української держави.

Учень. Ідея суверенітету втілюється в 1917 році після падіння самодержавства в Росії, коли новостворена Українська Центральна Рада видає 3 універсали. А 22 січня 1918 року в IV універсалі було проголошено створення Української Народної Республіки. 29 квітня 1918 року на сесії Центральної Ради було затверджено Конституцію, яку розробив Михайло Грушевський. У період існування Радянського Союзу було прийнято чотири Конституції, які поширювалися і на Українську Радянську Соціалістичну Республіку.

Учень. Після проголошення Акта про незалежність України 24 серпня 1991 року на території нашої держави діяла Конституція УРСР, прийнята в 1977 році, в яку було внесено понад 200 поправок. З 20 вересня 1994 року було створено Конституційну комісію, яка розробляла нову конституцію створеної держави. 28 червня 1996 року Верховна Рада нарешті прийняла Конституцію України.

Учень. І ви вже маєте певні права, які гарантує Конституція. Проте не забувайте і про обов'язки. Обов'язки доньки чи сина, обов'язки учня, обов'язки людини...

Учень. Коли ми гортаємо сторінки Конституції, читаємо її рядки, найбільше нашу увагу привертає 2-й розділ «Права, свободи й обов'язки людини і громадянина», в якому є статті, що безпосередньо стосуються нас і наших батьків.

Учень. У ст. 51 Конституції говориться про те, що батьки повинні виховувати дитину до повноліття, дбати про її здоров'я, матеріальне забезпечення і навчання, готувати до самостійного житті. Батько і мати мають однакові обов'язки та права щодо дітей.

Учень. «Шануй батька свого і матір свою». Кожен із нас повинен пам'ятати цю Божу заповідь. Швидко плине час, і прийде та хвилина, коли наші батьки стануть старими, немічними. Обов'язок уже повнолітніх дітей піклуватися про своїх батьків (ст. 51).

Учень.

Щоб не мучила совість потому,

Приїжджайте скоріше додому.

Ні грошей не привозьте, ні слави,

Будьте з рідними ніжні й ласкаві.

Бо не вічні ні батько, ні мати,

Завтра може їх не стати.

Щоб не мучила совість потому,

Приїжджайте скоріше додому.

Учень.

Скільки не судилося страждати,

Все одно благословляю завжди

День, коли мене родила мати

День, що мене першим приголубив

Ласкою проміння із імли.

Як мені даровано багато,

Для життя, для щастя, для біди.

День, коли мої маленькі губи

Вперше губи мамині знайшли,

Скільки в мене щастя, чорт візьми! -

На землі сміятись і страждати.

Жити і любить поміж людьми!

Учень. Конституція надає дітям рівні права незалежно від походження, не допускає ніякого насильства над дитиною та її експлуатації. Держава бере на себе утримання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо них. Про все це записано у ст. 52 Конституції.

Учень. У сирітських дітей багато чого є: затишні спальні, на ліжках новенькі ковдри. У їдальні - борщ і каша. Велика бібліотека і спортивний зал, світлі класи. Діти як діти: безтурботно бавляться. А вночі спросоння ніжно цілують маму...

Ой чули б ви, мамо,

Як кликав я «Мамо»!

І нині я кличу:

«Знайдіться, матусю»!

За те, що вродила,

Тобі поклонюся!

Учень. І нехай не тільки Конституція, але в першу чергу совість зобов'язує всіх нас, майбутніх батьків, створити і зберегти свою сім'ю, залишити по собі добрий слід на землі українській.

Учень. Основою духовного, соціального, економічного й культурного розвитку суспільства і держави є освіта. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та як найвищої цінності суспільства, розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей.

Учень. З давніх часів в Україні важливого значення надавали освіті. Великий князь Київської Русі Володимир Мономах радив: «А коли добре щось умієте - то не забувайте, а чого не вмієте - того учітеся...» У великого Кобзаря є слова: «Учітеся, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь!»

Учень. Новий етап, у який вступає Україна, вимагає особливої уваги до освіти. У ст. 53 записано, що для кожного учня є обов'язковою загальна середня освіта. Конституційно забезпечено доступність і безкоштовність освіти в державних навчальних закладах, вільність вибору типу і форм навчання.

Учень. Крім прав і обов'язків, які передбачає і забезпечує Основний Закон нашої держави, учні мають права та обов'язки, що визначаються Законом України «Про освіту», які майже збігаються з конституційними.

(Зачитує ст. 51, 52 Закону «Про освіту».)

У цьому ж Законі, у ст. 59, іде мова про права та обов'язки батьків.

Учень. 20 листопада 1989 року Генеральною асамблеєю ООН було ухвалено Конвенцію про права дитини; 27 вересня 1991 року її було ратифіковано Верховною Радою України.

(Зачитує Основні положення Конвенції.)

З 29 травня 1993 року в м. Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.

Учень. Сьогодні кожен з вас більш широко і детально ознайомився з основними документами, в яких іде мова про права та обов'язки дітей, школярів і їхніх батьків.

Дитина (у віці до 18 років), незалежно від її раси, національності, кольору шкіри, статі, мови, релігії, етнічного чи соціального походження, майнового стану, стану здоров'я, незалежно від її батьків і законних опікунів, має право:

Учень.

- на життя;

- на ім'я та набуття громадянства;

- знати своїх батьків;

- на збереження своєї індивідуальності;

- підтримувати взаємостосунки з обома батьками, якщо ті розлучилися;

- висловлювати свої погляди і думки з усіх питань.

Учень.

- одержувати і передавати інформацію (за винятком певних обмежень);

- на свободу думки, совісті й релігії;

- на свободу об'єднань і товариств у мирних цілях;

- на особисте і сімейне життя, недоторканість житла, таємницю кореспонденції.

Учень.

- на захист від посягань на особисте життя, честь і гідність;

- на повноцінне і достойне життя, на піклування з метою догляду за нею;

- на користування благами соціального забезпечення.

Учень.

- на освіту, відпочинок і дозвілля;

- на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.

Учень.

- на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може завдати шкоду її здоров'ю чи розумовому, фізичному, духовному, моральному, соціальному розвитку.

Учень.

- на захисти від незаконного зловживання наркотиків, психотропних речовин, від усіляких форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень;

Учень.

- на гуманне поводження, на захист від незаконного чи свавільного позбавлення волі, свободи.

Учень.

- на негайний доступ до правової допомоги й на таке поводження, яке сприяє розвитку в дитини почуття гідності й значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини та її свобод, сприяє виконанню нею корисної ролі в суспільстві.

Учитель. Ось таким довгим, складним і тернистим був шлях створення Основного Закону держави. Але ще складнішим і нелегким є подальший шлях його утворення і дії. І, можливо, хтось із вас запише рядок, статтю, розділ у Конституцію своєї країни. Я хочу, щоб ви не були байдужими до того, що відбувається навколо, не були просто пасивними споглядачами в нашій державі. Бо ви вже повноправні громадяни цієї держави, яку вам у недалекому майбутньому будувати, в якій вам жити і творити.

Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не захочемо бути.

В. Липинський

Вихователь. Уявіть собі, що ви знаходитесь на острові, де немає жодних законів, панує хаос і безладдя. Для того, щоб остров'яни жили в мирі, дружбі, злагоді, необхідно прийняти закони, які було б записано в Конституцію острова. І ось зараз я пропоную вам її написати.

(Діти пропонують свої варіанти законів Конституції для жителів острова.)

Конституція острова «ЗЕЛЕНЕ ЧУДО» очима учнів

1. На острові «Зелене чудо» повинні панувати закони, прийняті органом, обраним народом, - Великим Віче.

2. Кожний остров'янин за скоєння злочину несе покарання.

3. Забороняється полювання на рідкісних тварин, знищення рослин і дерев.

4. Рослинний і тваринний світ охороняється законом.

5. Кожний має право вільно висловлювати свої думки.

6. Кожний остров'янин повинен боротися за екологічно чисте оточуюче середовище.

7. Освіта на острові є обов'язковою.

8. Усі суперечки між жителями острова вирішуються у Верховній Палаті.

9. Дітям і підліткам до 21-го року забороняється вживати в їжу листя дерева катабуку і пити сік з його плодів.

10. Курити трубку з травою манукана дозволяється остров'янам, старшим за 30 років.

11. Вступати в шлюб і народжувати дітей дозволяється з 20-ти років.

12. Ходити на Гору Богів дозволяється лише старійшинам.

13. Усі остров'яни повинні жити в мирі, дружбі, взаєморозумінні.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26363. Итальянские войны 1494-1559 г 25.59 KB
  Французские войска вторглись в Италию подчинили Флоренцию и практически не встречая сопротивления в 1495 году заняли Неаполь. 6 июля 1495 года французские войска встретились с армией Венецианской лиги в сражении при Форново и не сумев добиться победы ушли во Францию. В 1496 году испанские войска очистили территорию Италии от французских гарнизонов остававшихся в крепостях а французский гарнизон в Неаполе капитулировал. В 1501 году французские войска вторглись на территорию Неаполя а испанский экспедиционный корпус высадился в Калабрии.
26364. Тридцатилетняя война 1618-1648 г 29.02 KB
  Тридцатилетняя война 16181648 г. Тридцатилетняя война 1618 1648 первый в истории Европы военный конфликт затронувший в той или иной степени практически все европейские страны в том числе и Россию за исключением Швейцарии. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Последняя значимая религиозная война в Европе породившая вестфальскую систему международных отношений.
26365. Война за испанское наследство 34.66 KB
  Когда же Людовик XIV начал более агрессивно расширять свои территории некоторые европейские державы главным образом Англия и Голландская республика выступили на стороне Священной Римской империи чтобы воспрепятствовать усилению Франции. Другие государства присоединились к союзу против Франции и Испании чтобы попытаться заполучить новые территории или же защитить уже имеющиеся. В результате Филипп V остался королём Испании но лишился права наследовать французский престол что разорвало династический союз корон Франции и Испании. В...
26366. Война за австрийское наследство 17.67 KB
  Претензии сторон После смерти императора Карла VI 20 октября 1740 года его старшая дочь Мария Терезия вступила согласно постановлению Прагматической санкции во владение всеми землями австрийской монархии но её наследственные права стали оспариваться с разных сторон а одновременно с тем заявлены были и разные другие притязания. Прусский король Фридрих II Великий прежде всех воспользовался этим случаем чтобы заявить древние права своего дома на силезские герцогства Лигниц Волау Бриг и Егерндорф и в декабре 1740 года вступил в Силезию....
26367. Семилетняя война 1756-1763 г. и европейская дипломатия вт.пол. XVIII в 62.81 KB
  Первая 1740 1742 и вторая 1744 1748 Силезские войны являются составной частью Войны за австрийское наследство. Североамериканский театр войны называют франкоиндейской войной. Причины войны Первые выстрелы Семилетней войны раздались задолго до её официального объявления и не в Европе а за океаном. Фридрих считая войну с Австрией неизбежной и сознавая ограниченность своих ресурсов сделал ставку на английское золото а также на традиционное влияние Англии на Россию рассчитывая удержать Россию от участия в предстоящей войне и избежать...
26368. Исторические предпосылки и характерные черты эпохи Возрождения 12.63 KB
  Христиане в свою очередь окончательно вытеснили мусульман из католической Западной Европы уничтожив в 1492 году в год открытия Колумбом Америки на Пиренейском полуострове Кордовский халифат. Все населения Европы было окончательно христианизовано.в Третьим важнейшим историческим фактором стал упадок влияния церкви на общественногосударственную жизнь стан Западной Европы. Ослабление а то и подрыв господства церкви в политической жизни народов Европы самым положительным образом сказалось на всех сторонах социальной исторической и...
26369. Западноевропейская естественнонаучная мысль эпохи Возрождения 26.42 KB
  Более чем через столетие его идеи с энтузиазмом воспринял и распространял Джордано Бруно. Наиболее известным продолжателем Кузанского был уже упомянутый Джордано Бруно. Утопические и естественнонаучные идеи эпохи Ренессанса Томмазо Кампанелла Джордано Бруно Томмазо Кампанелла Важный вклад в развитие социальной мысли Ренессанса внес Томмазо Кампанелла 15681639. Джордано Бруно 15481600.
26370. Типы информационных моделей 195.5 KB
  Табличные информационные модели Одним из наиболее часто используемых типов информационных моделей является прямоугольная таблица которая состоит из столбцов и строк. С помощью таблиц могут быть построены как статические так и динамические информационные модели в различных предметных областях. В табличной информационной модели обычно перечень объектов размещен в ячейках первого столбца таблицы а значения их свойств в других столбцах.