59159

Фізико-хімічна лабораторія

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Серед форм навчання віддавати перевагу активним: семінарам дискусіям роботі у групах ігровій технології інтегрованим урокам. У разі відсутності відповіді учасників груп право відповіді надається іншим групам.

Украинкский

2014-05-04

49.5 KB

3 чел.

Інтегрований урок фізики-хімії, 11-й клас

Фізико-хімічна лабораторія

Інтегровані уроки викликають в учнів інтерес до навчання, розвивають почуття відповідальності, формують позитивне ставлення до самостійної робити, творчого пошуку, самореалізації.

Однією з важливих проблем педагогічної науки на сучасному етапі є формування гармонійно розвиненої, активної та творчої особистості. Школа, використовуючи педагогічні засоби, має підготувати учнів до входження в доросле самостійне життя, допомогти адаптуватись в умовах конкурентної боротьби, безробіття, забезпечити необхідними знаннями та вміннями, сприяти найбільш повній реалізації потенційних можливостей у навчанні та праці.

Результат процесу навчання значною мірою залежить від стану процесу викладання, його доцільності, продуманості, від того, як організована навчальна діяльність учнів. Тому, щоб досягти своєї мети, учитель повинен обмірковувати кожний етап уроку, підбирати найбільш оптимальні форми та методи. Серед форм навчання віддавати перевагу активним: семінарам, дискусіям, роботі у групах, ігровій технології, інтегрованим урокам.

Інтегровані уроки - це поглиблення змісту уроку за рахунок реалізації міжпредметних зв'язків. Використовуючи інформацію про різні предмети, учні по-новому осмислюють події, явища, що дає змогу формувати цілісне сприйняття дійсності. Такі уроки сприяють інформаційному збагаченню сприймання, мислення й почуттів учнів за рахунок вибору змісту матеріалу. Вони допомагають школярам емоційно та системно сприйняти запропонований матеріал, реалізують принципи єдності навчання й виховання; наочності, доступності, самостійності, активності кожного учня, а також при цьому вчать співпраці.

Мета: створити умови для узагальнення, поглиблення й закріплення основних теоретичних знань, набутих за час вивчення базового шкільного курсу з фізики та хімії; удосконалення практичних умінь учнів розв'язувати нестандартні задачі; перевірки вмінь застовування набутих теоретичних знань під час проведення та обґрунтування дослідів і виготовлення приладів власноруч.

Сприяти: розвитку інтересу школярів до предметів через нестандартну форму проведення уроку, групову роботу, елементи проектної технології, проблемного навчання; розвитку інтелектуальних здібностей - уміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки, виконувати творчі завдання, представляти та захищати результати досліджень; з удосконаленню навичок учнів у роботі комп'ютером у програмах Word, Power Point.

Виховувати толерантне ставлення в учнів у процесі групової роботи.

Тип уроку: інтегрований, урок творчого застосування знань, умінь і навичок у змінених умовах.

Форма уроку: урок-практикум.

Обладнання: комп'ютер, проектор, проекторний екран, роздавальний матеріал (набраний на комп'ютері, роздається в роздрукованому вигляді й одночасно проектується на екран), набір реактивів (хлоридна кислота, барвник, оцет).

Оформлення кабінету: вислови видатних людей:

Ніколи не соромся питати

про те, чого не знаєш.

Арабська мудрість

Хімік без знання фізики

схожий на людину,

яка все повинна шукати навпомацки.

М. Ломоносов

Нам надзвичайно пощастило,

що ми живемо в той час,

коли ще можна робити відкриття.

Р. Фейнман

Радість бачити та розуміти

є найпрекраснішим даром природи.

А. Ейнштейн

І. Етап орієнтації, проектування та цілепокладання

Учитель фізики. Ми з вами - давні знайомі. Чотири роки разом хімічили, п'ять років занурювались у глибини фізики. Скільки було засвоєно, а може, й прослухано теоретичного матеріалу. Скільки було розв'язано, а може, і трохи списано задач. Скільки було зроблено, а може, й підтасовано результатів практичних і лабораторних робіт. І як результат - ви вже випускники, які володіють теоретичними та практичними навичками з фізики та хімії. А наскільки ці знання глибокі, а навички надійні, ми з'ясуємо під час практикуму у фізико-хімічній лабораторії, оскільки саме в такій формі проходитиме наш урок. Практикум матиме такі етапи: задачний, дослідницький, історичний, «умілі руки», «для кмітливих».

Учитель хімії. Перебування у фізико-хімічній лабораторії починається з ознайомлення з правилами безпечної поведінки та подальшого їх дотримання. І наша лабораторія не є винятком. Для плідної співпраці вашій увазі пропонуються

Золоті правила поведінки у фізико-хімічній лабораторії

Бути:

Позитивними.

ТУТ і ЗАРАЗ.

Точними. Точність - увічливість королів.

Толерантними. Толерантність - це повага, у першу чергу, до самого себе.

Зібраними, оскільки найдорогоцінніше, що є в нас, - це ЧАС.

Девізом нашої роботи пропоную взяти слова американського політика Теодора Рузвельта: «Зробіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там, де ви є».

ІІ. Етап організації навчальної діяльності

Учитель фізики. Для успішного проходження всіх етапів практикуму ви вже об'єднались у чотири групи за інтересами. Щоби приступити до виконання практикуму, необхідно, як завжди, отримати допуск. Тобто перевірити свої теоретичні знання.

Попередньо учні об'єднались у чотири групи. Капітани одночасно витягують конверти з 10-ма запитаннями для своєї групи. Дається 1 хв на ознайомлення із запитаннями, після чого конверти відкладаються. Учитель проводить бліц-опитування груп по черзі. У разі відсутності відповіді учасників груп право відповіді надається іншим групам. За кожну правильну відповідь група отримує один бонус.

Бліц-опитування

Конверт 1

Як називається фізична величина, яка дорівнює добутку маси на прискорення?

Який елемент має кілька мільйонів сполук?

Як звали жінку Бойля-Маріотта?

Білий, червоний, чорний фосфор. Що це за явище?

Який учений створив планетарну модель атома?

«Метал - і плуг у полі, і цвях у домі?»

Назвіть одиницю вимірювання кількості речовини.

Оксигеновмісні органічні сполуки, що мають гідроксильну групу ..?

Що допоможе знайти голку у стіжку сіна?

Закон збереження маси речовини був відкритий ..?

Конверт 2

Як називається фізична величина, яка дорівнює добутку сили на переміщення?

Речовина, що уповільнює хімічну реакцію ..?

Двічі лауреат Нобелівської премії ..?

Речовина, що може перебувати у трьох станах одночасно ..?

Як зміниться осадка судна при переході з річки в море?

Вуглеводні з потрійним зв'язком між атомами карбону ..?

Одиниця вимірювання оптичної сили?

Найбільш тугоплавкий метал ..?

За чим знаходиться вода у склянці?

Калійні солі стеаринової, пальмітинової кислот..?

Конверт 3

Вектор, що сполучає початкову й кінцеву точки траєкторії ..?

Метал - «срібло з глини», «крилатий» ..?

Чи замерзне морська вода при t = 0°С?

Атом, що втратив один електрон ..?

Одиниці вимірювання внутрішньої енергії ..?

Розташовується в центрі атома ..?

Хто співавтор закону Джоуля?

Вуглевод, молекула якого складається із залишків глюкози ...?

У кого більша густина тіла: у першокласника чи в одинадцятикласника?

Який елемент найпоширеніший у природі?

Конверт 4

Що рухається зі швидкістю 300000 км/с?

Вуглеводні, які є тезками циркової сцени ..?

Одиниця вимірювання ваги ..?

Покажчик середовища розчинів ..?

Яку силу називають архімедовою?

Вуглевод, розчинний лише в реактиві Швейцера?

Чий закон, якщо не знати, радить дома спочивати?

Пасивний метал, але не може встояти перед «царською» горілкою ..?

Назвіть найбільший природний магніт.

Метал - найкращий провідник електричного струму?

Учитель хімії. Як ви розумієте слова: «Задача повинна бути кусачою, інакше вона не буде задачею».

Очікувана відповідь: задача має бути до певної міри складною й у той же час цікавою.

Знання самі по собі мертві, оживити їх - означає застосувати їх у житті. Отже, вашій увазі - ЗАДАЧНИЙ етап.

Групам пропонуються одні й ті ж задачі (хімічна та фізична), розв'язання має бути оформлене на аркушах ватману та представлене. За кожну вірно розв'язану задачу група отримує по 3 бонуси. Право захисту має група, яка справилась із завданням першою, за що отримує додатковий бонус.

На майданчик для перетягування електронів запрошуються три учасники:

№ 1 - ...2s22р4

№ 2 - ...3s23р4

№ 3 - ...5s25р4

Що це за учасники? (Назва, їх адреса, будова.)

Скільки електронів перетягне кожний з учасників?

Хто з них переможе? Відповідь обґрунтувати.

Під час грозового розряду потенціал грозової хмари протягом 1 мс змінюється від 50 млн В до 0, сила струму 20000 А.

Розрахуйте, скільки коштує блискавка, якщо ми сплачуємо за електроенергію 0,25 грн за 1 кВт год плюс 20 % ПДВ.

На скільки часу вистачить енергії однієї блискавки, якщо щомісячна плата за спожиту однією сім'єю електроенергію в середньому становить 30 грн?

Учитель фізики. Фізика та хімія - науки і складні, й цікаві водночас. Скільки законів відкрито вченими, скільки явищ досліджено й підтверджено, скільки проблемних ситуацій розв'язано! І скільки при цьому виникало курйозів. Отже, переходимо до ІСТОРИЧНОГО етапу. (Релаксація.)

Групи учнів мали випереджувальне завдання: випуск газети (комп'ютерний набір у програмі Pablisher), зміст якої доводив би твердження: «Усім серйозним ученим, фізикам і хімікам, у гуморі не відмовиш».

Представник від кожної групи дає анотацію своєї газети, вивішує її на демонстраційному стенді. Під час перерви учні мають можливість детальніше ознайомитися з матеріалом газет.

Учитель хімії. Щоб дізнатись назву наступного куточка, треба розв'язати ребус.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ етап

Кожна група попередньо готувала цікавий дослід: ставила проблему, а учасники інших груп мали висловити своє бачення її вирішення. У разі неправильних відповідей чи за їх відсутності дослід демонструвався та коментувався демонстрантом.

Група 1. Як можна обчистити яйце, не розбиваючи його шкарлупу?

Група 2. Чи піддаються сірники дресируванню?

Група 3. Як можна голкою проколоти повітряну кульку, щоб вона не лопнула?

Група 4. Чи можна закип'ятити воду в ємності з паперу?

Учитель фізики. Я думаю, наш практикум проходить цікаво: знання свої ви показали, задачі розв'язали, з відомими фізиками та хіміками пожартували, досліди продемонстрували. А згадку школі про сьогоднішній урок ви залишите, представивши результати виконання етапу «УМІЛІ РУКИ».

Кожна група демонструє саморобки, виготовлені заздалегідь, супроводжуючи коментарем.

Група 1. Калейдоскоп

Група 2. Чарівна колба (у колбі з тонкою шийкою знаходиться корок, пронизаний з усіх боків цвяхами. Як його туди помістили?)

Група 3. Цікаве фото

Група 4. Діючий вулкан (макет вулкана, виготовлений із пластиліну. У його гирло налитий миючий засіб, змішаний із харчовим барвником і содою. При додаванні оцту до суміші утворюється діючий вулкан).

Учитель хімії. У своєму житті людина потрапляє в різні ситуації. Для вирішення одних достатньо тільки знань, а для вирішення інших цього замало. Необхідно підключити резервні сили - кмітливість, винахідливість.

Етап - ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Усім групам пропонуються проблемні завдання, розв'язуючи які, треба продемонструвати свою кмітливість, пам'ятаючи: «Усе геніальне - просте». Завдання зачитує вчитель. Відповідає той, хто першим підніме руку. Команда отримує по 1 бонусу за відповідь.

Проблемні завдання

Найскладніше в житті пізнати людину: для цього треба з'їсти з нею пуд натрійхлориду (16 кг). Скільки часу треба для цього витратити, якщо медики радять нам уживати 5 г натрійхлориду на добу?

Як можна нижню книжку зробити верхньою, не торкаючись її руками?

Бумеранг - зброя австралійських аборигенів. Вони вміють його так кинути, що бумеранг повертається назад на те ж саме місце. Чи може тенісна кулька бути бумерангом?

У фізичному кабінеті є три вимикачі, а в хімічному - три лампочки. Кожний вимикач обслуговує одну лампочку. Як довідатись, який вимикач з'єднаний з якою лампочкою, якщо до хімічного кабінету можна зайти один раз?

Є тенісна кулька та склянка. Не торкаючись кульки, зробіть так, щоб вона опинилась у склянці.

Задача Едісона: визначте об'єм колби електричної лампочки.

ІІІ. Рефлексія

Учитель фізики. Практикум наближається до завершення. Ви порадували нас, учителів, знаннями з фізики та хімії, своєю активністю, працездатністю, умінням співпрацювати у групі. А які враження залишила у ваших серцях наша співпраця впродовж вивчення всього шкільного курсу фізики та хімії?

Групи представляють свої презентації, виконані на комп'ютері (у програмі Power Point).

ІV. Підбиття підсумків

Учитель хімії. Час підбивати підсумки.

Групи рахують бонуси, визначаються групи-переможці. Учні висловлюють свої враження про урок.

Учитель хімії. Починали ми урок словами Теодора Рузвельта, тож дозвольте його словами прокоментувати результати уроку:

У битвах життя не завжди перемагає найсильніший і найрозумніший.

Але рано чи пізно перемагає той, хто вважав себе здатним на перемогу.

Можливо, не всі з вас будуть фізиками, хіміками. Проте:

Стремитесь в этой жизни все познать, успеть.

Как говорится, этот груз не тянет плеч,

Но в жизни может очень пригодиться.

И чтоб потом о прошлом не жалеть,

Старайтесь большему сегодня научиться!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37536. Индивид, индивидуальность, личность 13.14 KB
  Для человека как индивидуального феномена философия использует множество выражений. Уникальность реальной жизни и деятельности отдельного человека в это понятие не входит. С помощью понятия индивид подчеркивается исходная зависимость каждого отдельного человека от социальных условий в которых совершалось его личностное формирование. Однако несводимость человека к его социальногрупповому положению независимость поведения от первоначально обусловивших го факторов способность быть ответственным за свой моральный облик – все это фиксируется...
37538. Милетская школа, Фалес Милетский 51.22 KB
  Первый из ионических философов Фалес из Милета жил приблизительно в 640562 гг. Разносторонние познания Фалеса в области астрономии геометрии арифметики имели определенное влияние на развитие его философского мышления. Именно это и повлияло на взгляды Фалеса направленные на постижение сущности мира. Основой всего сущего Фалес считал воду.
37540. Философия и ее основные смыслы 35.46 KB
  То есть он имел в виду не благоприобретенное субъективное свойство человеческого ума а некое объективное качество разумно устроенного и гармоничного мира. Проследите становление ОВФ историческую роль категорий Смерть Жизнь Тело Душа Природа Дух Бог Бытие Мышление Материя Сознание Материальный мир Духовный мир как ступеней абстрагирования при постановке проблемы. Homo Spiens начинается с момента который может длиться веками когда он осознает себя как индивидуальность личность Я окруженную...
37541. Парменид – древнегреческий философ 14.91 KB
  Парменид рассуждает следующим образом: поскольку изменение происходят во времени и пространстве объект познания существует вне времени и пространства и следовательно не доступен для органов чувств: нет ничего в заблуждающихся умах кроме того что уже было в их заблуждающихся органах чувств. Например из апории Стрела следует летящая стрела в каждый момент времени имеет одно положение в пространстве и следовательно неподвижна. А если она неподвижна в каждый отдельный момент времени то и в сумме всех временных отрезков она...
37542. Первые философы. На какой вопрос они пытались ответить 14.11 KB
  В качестве первоосновы предлагалась одна из природных стихий или их сочетание вода земля огонь воздух. Анаксимандр в качестве первоначала всего сущего считает апейрон беспредельное. Можно считать что Анаксимандр в определенной степени отходит от натурфилософского обоснования первоначала и дает более глубокое его толкование полагая в качестве первоначала не какойлибо конкретный элемент например воду а признавая таковым апейрон материю рассматриваемую как обобщенное абстрактное первоначало приближающееся по своей сущности к...
37543. ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ СТРУКТУРА НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 1.08 MB
  Кун Логика и методология науки СТРУКТУРА НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ Перевод с английского И. То счастливое обстоятельство что я с увлечением прослушал пробный университетский курс по физике читавшийся для неспециалистов позволило мне впервые получить некоторое представление об истории науки. К моему полному удивлению это знакомство со старыми научными теориями и самой практикой научного исследования в корне подорвало некоторые из моих основных представлений о природе науки и причинах ее достижений. Я имею в виду те представления которые ранее...