59159

Фізико-хімічна лабораторія

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Серед форм навчання віддавати перевагу активним: семінарам дискусіям роботі у групах ігровій технології інтегрованим урокам. У разі відсутності відповіді учасників груп право відповіді надається іншим групам.

Украинкский

2014-05-04

49.5 KB

3 чел.

Інтегрований урок фізики-хімії, 11-й клас

Фізико-хімічна лабораторія

Інтегровані уроки викликають в учнів інтерес до навчання, розвивають почуття відповідальності, формують позитивне ставлення до самостійної робити, творчого пошуку, самореалізації.

Однією з важливих проблем педагогічної науки на сучасному етапі є формування гармонійно розвиненої, активної та творчої особистості. Школа, використовуючи педагогічні засоби, має підготувати учнів до входження в доросле самостійне життя, допомогти адаптуватись в умовах конкурентної боротьби, безробіття, забезпечити необхідними знаннями та вміннями, сприяти найбільш повній реалізації потенційних можливостей у навчанні та праці.

Результат процесу навчання значною мірою залежить від стану процесу викладання, його доцільності, продуманості, від того, як організована навчальна діяльність учнів. Тому, щоб досягти своєї мети, учитель повинен обмірковувати кожний етап уроку, підбирати найбільш оптимальні форми та методи. Серед форм навчання віддавати перевагу активним: семінарам, дискусіям, роботі у групах, ігровій технології, інтегрованим урокам.

Інтегровані уроки - це поглиблення змісту уроку за рахунок реалізації міжпредметних зв'язків. Використовуючи інформацію про різні предмети, учні по-новому осмислюють події, явища, що дає змогу формувати цілісне сприйняття дійсності. Такі уроки сприяють інформаційному збагаченню сприймання, мислення й почуттів учнів за рахунок вибору змісту матеріалу. Вони допомагають школярам емоційно та системно сприйняти запропонований матеріал, реалізують принципи єдності навчання й виховання; наочності, доступності, самостійності, активності кожного учня, а також при цьому вчать співпраці.

Мета: створити умови для узагальнення, поглиблення й закріплення основних теоретичних знань, набутих за час вивчення базового шкільного курсу з фізики та хімії; удосконалення практичних умінь учнів розв'язувати нестандартні задачі; перевірки вмінь застовування набутих теоретичних знань під час проведення та обґрунтування дослідів і виготовлення приладів власноруч.

Сприяти: розвитку інтересу школярів до предметів через нестандартну форму проведення уроку, групову роботу, елементи проектної технології, проблемного навчання; розвитку інтелектуальних здібностей - уміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки, виконувати творчі завдання, представляти та захищати результати досліджень; з удосконаленню навичок учнів у роботі комп'ютером у програмах Word, Power Point.

Виховувати толерантне ставлення в учнів у процесі групової роботи.

Тип уроку: інтегрований, урок творчого застосування знань, умінь і навичок у змінених умовах.

Форма уроку: урок-практикум.

Обладнання: комп'ютер, проектор, проекторний екран, роздавальний матеріал (набраний на комп'ютері, роздається в роздрукованому вигляді й одночасно проектується на екран), набір реактивів (хлоридна кислота, барвник, оцет).

Оформлення кабінету: вислови видатних людей:

Ніколи не соромся питати

про те, чого не знаєш.

Арабська мудрість

Хімік без знання фізики

схожий на людину,

яка все повинна шукати навпомацки.

М. Ломоносов

Нам надзвичайно пощастило,

що ми живемо в той час,

коли ще можна робити відкриття.

Р. Фейнман

Радість бачити та розуміти

є найпрекраснішим даром природи.

А. Ейнштейн

І. Етап орієнтації, проектування та цілепокладання

Учитель фізики. Ми з вами - давні знайомі. Чотири роки разом хімічили, п'ять років занурювались у глибини фізики. Скільки було засвоєно, а може, й прослухано теоретичного матеріалу. Скільки було розв'язано, а може, і трохи списано задач. Скільки було зроблено, а може, й підтасовано результатів практичних і лабораторних робіт. І як результат - ви вже випускники, які володіють теоретичними та практичними навичками з фізики та хімії. А наскільки ці знання глибокі, а навички надійні, ми з'ясуємо під час практикуму у фізико-хімічній лабораторії, оскільки саме в такій формі проходитиме наш урок. Практикум матиме такі етапи: задачний, дослідницький, історичний, «умілі руки», «для кмітливих».

Учитель хімії. Перебування у фізико-хімічній лабораторії починається з ознайомлення з правилами безпечної поведінки та подальшого їх дотримання. І наша лабораторія не є винятком. Для плідної співпраці вашій увазі пропонуються

Золоті правила поведінки у фізико-хімічній лабораторії

Бути:

Позитивними.

ТУТ і ЗАРАЗ.

Точними. Точність - увічливість королів.

Толерантними. Толерантність - це повага, у першу чергу, до самого себе.

Зібраними, оскільки найдорогоцінніше, що є в нас, - це ЧАС.

Девізом нашої роботи пропоную взяти слова американського політика Теодора Рузвельта: «Зробіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там, де ви є».

ІІ. Етап організації навчальної діяльності

Учитель фізики. Для успішного проходження всіх етапів практикуму ви вже об'єднались у чотири групи за інтересами. Щоби приступити до виконання практикуму, необхідно, як завжди, отримати допуск. Тобто перевірити свої теоретичні знання.

Попередньо учні об'єднались у чотири групи. Капітани одночасно витягують конверти з 10-ма запитаннями для своєї групи. Дається 1 хв на ознайомлення із запитаннями, після чого конверти відкладаються. Учитель проводить бліц-опитування груп по черзі. У разі відсутності відповіді учасників груп право відповіді надається іншим групам. За кожну правильну відповідь група отримує один бонус.

Бліц-опитування

Конверт 1

Як називається фізична величина, яка дорівнює добутку маси на прискорення?

Який елемент має кілька мільйонів сполук?

Як звали жінку Бойля-Маріотта?

Білий, червоний, чорний фосфор. Що це за явище?

Який учений створив планетарну модель атома?

«Метал - і плуг у полі, і цвях у домі?»

Назвіть одиницю вимірювання кількості речовини.

Оксигеновмісні органічні сполуки, що мають гідроксильну групу ..?

Що допоможе знайти голку у стіжку сіна?

Закон збереження маси речовини був відкритий ..?

Конверт 2

Як називається фізична величина, яка дорівнює добутку сили на переміщення?

Речовина, що уповільнює хімічну реакцію ..?

Двічі лауреат Нобелівської премії ..?

Речовина, що може перебувати у трьох станах одночасно ..?

Як зміниться осадка судна при переході з річки в море?

Вуглеводні з потрійним зв'язком між атомами карбону ..?

Одиниця вимірювання оптичної сили?

Найбільш тугоплавкий метал ..?

За чим знаходиться вода у склянці?

Калійні солі стеаринової, пальмітинової кислот..?

Конверт 3

Вектор, що сполучає початкову й кінцеву точки траєкторії ..?

Метал - «срібло з глини», «крилатий» ..?

Чи замерзне морська вода при t = 0°С?

Атом, що втратив один електрон ..?

Одиниці вимірювання внутрішньої енергії ..?

Розташовується в центрі атома ..?

Хто співавтор закону Джоуля?

Вуглевод, молекула якого складається із залишків глюкози ...?

У кого більша густина тіла: у першокласника чи в одинадцятикласника?

Який елемент найпоширеніший у природі?

Конверт 4

Що рухається зі швидкістю 300000 км/с?

Вуглеводні, які є тезками циркової сцени ..?

Одиниця вимірювання ваги ..?

Покажчик середовища розчинів ..?

Яку силу називають архімедовою?

Вуглевод, розчинний лише в реактиві Швейцера?

Чий закон, якщо не знати, радить дома спочивати?

Пасивний метал, але не може встояти перед «царською» горілкою ..?

Назвіть найбільший природний магніт.

Метал - найкращий провідник електричного струму?

Учитель хімії. Як ви розумієте слова: «Задача повинна бути кусачою, інакше вона не буде задачею».

Очікувана відповідь: задача має бути до певної міри складною й у той же час цікавою.

Знання самі по собі мертві, оживити їх - означає застосувати їх у житті. Отже, вашій увазі - ЗАДАЧНИЙ етап.

Групам пропонуються одні й ті ж задачі (хімічна та фізична), розв'язання має бути оформлене на аркушах ватману та представлене. За кожну вірно розв'язану задачу група отримує по 3 бонуси. Право захисту має група, яка справилась із завданням першою, за що отримує додатковий бонус.

На майданчик для перетягування електронів запрошуються три учасники:

№ 1 - ...2s22р4

№ 2 - ...3s23р4

№ 3 - ...5s25р4

Що це за учасники? (Назва, їх адреса, будова.)

Скільки електронів перетягне кожний з учасників?

Хто з них переможе? Відповідь обґрунтувати.

Під час грозового розряду потенціал грозової хмари протягом 1 мс змінюється від 50 млн В до 0, сила струму 20000 А.

Розрахуйте, скільки коштує блискавка, якщо ми сплачуємо за електроенергію 0,25 грн за 1 кВт год плюс 20 % ПДВ.

На скільки часу вистачить енергії однієї блискавки, якщо щомісячна плата за спожиту однією сім'єю електроенергію в середньому становить 30 грн?

Учитель фізики. Фізика та хімія - науки і складні, й цікаві водночас. Скільки законів відкрито вченими, скільки явищ досліджено й підтверджено, скільки проблемних ситуацій розв'язано! І скільки при цьому виникало курйозів. Отже, переходимо до ІСТОРИЧНОГО етапу. (Релаксація.)

Групи учнів мали випереджувальне завдання: випуск газети (комп'ютерний набір у програмі Pablisher), зміст якої доводив би твердження: «Усім серйозним ученим, фізикам і хімікам, у гуморі не відмовиш».

Представник від кожної групи дає анотацію своєї газети, вивішує її на демонстраційному стенді. Під час перерви учні мають можливість детальніше ознайомитися з матеріалом газет.

Учитель хімії. Щоб дізнатись назву наступного куточка, треба розв'язати ребус.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ етап

Кожна група попередньо готувала цікавий дослід: ставила проблему, а учасники інших груп мали висловити своє бачення її вирішення. У разі неправильних відповідей чи за їх відсутності дослід демонструвався та коментувався демонстрантом.

Група 1. Як можна обчистити яйце, не розбиваючи його шкарлупу?

Група 2. Чи піддаються сірники дресируванню?

Група 3. Як можна голкою проколоти повітряну кульку, щоб вона не лопнула?

Група 4. Чи можна закип'ятити воду в ємності з паперу?

Учитель фізики. Я думаю, наш практикум проходить цікаво: знання свої ви показали, задачі розв'язали, з відомими фізиками та хіміками пожартували, досліди продемонстрували. А згадку школі про сьогоднішній урок ви залишите, представивши результати виконання етапу «УМІЛІ РУКИ».

Кожна група демонструє саморобки, виготовлені заздалегідь, супроводжуючи коментарем.

Група 1. Калейдоскоп

Група 2. Чарівна колба (у колбі з тонкою шийкою знаходиться корок, пронизаний з усіх боків цвяхами. Як його туди помістили?)

Група 3. Цікаве фото

Група 4. Діючий вулкан (макет вулкана, виготовлений із пластиліну. У його гирло налитий миючий засіб, змішаний із харчовим барвником і содою. При додаванні оцту до суміші утворюється діючий вулкан).

Учитель хімії. У своєму житті людина потрапляє в різні ситуації. Для вирішення одних достатньо тільки знань, а для вирішення інших цього замало. Необхідно підключити резервні сили - кмітливість, винахідливість.

Етап - ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Усім групам пропонуються проблемні завдання, розв'язуючи які, треба продемонструвати свою кмітливість, пам'ятаючи: «Усе геніальне - просте». Завдання зачитує вчитель. Відповідає той, хто першим підніме руку. Команда отримує по 1 бонусу за відповідь.

Проблемні завдання

Найскладніше в житті пізнати людину: для цього треба з'їсти з нею пуд натрійхлориду (16 кг). Скільки часу треба для цього витратити, якщо медики радять нам уживати 5 г натрійхлориду на добу?

Як можна нижню книжку зробити верхньою, не торкаючись її руками?

Бумеранг - зброя австралійських аборигенів. Вони вміють його так кинути, що бумеранг повертається назад на те ж саме місце. Чи може тенісна кулька бути бумерангом?

У фізичному кабінеті є три вимикачі, а в хімічному - три лампочки. Кожний вимикач обслуговує одну лампочку. Як довідатись, який вимикач з'єднаний з якою лампочкою, якщо до хімічного кабінету можна зайти один раз?

Є тенісна кулька та склянка. Не торкаючись кульки, зробіть так, щоб вона опинилась у склянці.

Задача Едісона: визначте об'єм колби електричної лампочки.

ІІІ. Рефлексія

Учитель фізики. Практикум наближається до завершення. Ви порадували нас, учителів, знаннями з фізики та хімії, своєю активністю, працездатністю, умінням співпрацювати у групі. А які враження залишила у ваших серцях наша співпраця впродовж вивчення всього шкільного курсу фізики та хімії?

Групи представляють свої презентації, виконані на комп'ютері (у програмі Power Point).

ІV. Підбиття підсумків

Учитель хімії. Час підбивати підсумки.

Групи рахують бонуси, визначаються групи-переможці. Учні висловлюють свої враження про урок.

Учитель хімії. Починали ми урок словами Теодора Рузвельта, тож дозвольте його словами прокоментувати результати уроку:

У битвах життя не завжди перемагає найсильніший і найрозумніший.

Але рано чи пізно перемагає той, хто вважав себе здатним на перемогу.

Можливо, не всі з вас будуть фізиками, хіміками. Проте:

Стремитесь в этой жизни все познать, успеть.

Как говорится, этот груз не тянет плеч,

Но в жизни может очень пригодиться.

И чтоб потом о прошлом не жалеть,

Старайтесь большему сегодня научиться!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27487. Общая характеристика методов ТГП 32.5 KB
  Методология включает различные методы приемы и средства познания правовой действительности. Все методы теории государства и права можно расположить в следующей последовательности: всеобщие методы; общенаучные методы; частнонаучные методы. Всеобщие методы: диалектика и метафизика являются по своей сути философскими мировоззренческими подходами. Общенаучные методы применяются на отдельных этапах.
27488. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о происхождении права и государства (патриархальная, насилия) 31.5 KB
  Ее родоначальником является Аристотель который полагал что из патриархальной семьи как из первоначальной ячейки общества произошли все другие общественные институты включая государство. Суть этой концепции в том что государство вырастает из разложившейся патриархальной семьи. Гумплович австрийский социолог и государствовед 1838 1909 и известный ревизионист марксизма К. Особенности теории: государство это результат развития общества усиливающийся по средствам завоевания и захватнических войн; это порядок обеспечиваемый...
27489. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о происхождении права и государства (органическая, гидравлическая теории) 37 KB
  Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о происхождении права и государства органическая гидравлическая теории. Оно появляется как полагал Блюнчи вместе с людьми и само подобно человеческому организму отдельные части которого соответствуют частям государства голова правительство уши министерство внутренних дел нос министерство иностранных дел и т. Например Платон сравнивал структуру и функции государства со способностью и сторонами человеческой души. В его работе Восточный деспотизм возникновение...
27490. Общая характеристика многообразных подходов к изучению вопросов о происхождении права и государства (теологическая, договорная) 30.5 KB
  Это одна из самых древних теорий возникшая одновременно с первым государством и правом на основе религиозномистических представлений их божественного происхождения. Общий смысл теологических доктрин сводится к следующему: государство имеет божественное происхождение оно создано или непосредственно Богом или же людьми по велению Бога поэтому необходимо подчиняться существующей государственной власти как проявлению божественной воли. Представления о том что государство покоится на общественном договоре впервые встречается у...
27491. Общая характеристика Мусульманского права 31.5 KB
  Общая характеристика Мусульманского права Прежде всего следует обратить внимание на то обстоятельство что понятия мусульманское право и право мусульманских стран образующих семью мусульманского права далеко не идентичны. В настоящее время семья мусульманского права включает национальные правовые системы светских государств мусульманского мира таких как Объединенные Арабские Эмираты Йемен Пакистан Алжир Саудовская Аравия Египет Турция и др. процесс врастания мусульманского права в правовые семьи и системы других стран...
27492. Общая характеристика основных правовых школ (психологическая, социологическая, историческая) 37.5 KB
  Историческая школа права сложилась в первой половине XIX в. Действительно общим у исторической школы права с естественноправовой теорией можно считать положение о том что право не создается законодателем не творится его произволом. Основоположники исторической школы представляли процесс образования и развития права как стихийный спонтанный практически независимый от законодательной деятельности государства так же как формирование духа народа и его языка. При этом главным источником права считался обычай а законным то что ранее...
27493. Общая характеристика основных правовых школ (теологическая, естественно-правовая, реалистическая) 36 KB
  Основной смысл данной теории состоит в том чтобы утвердить верховенство церковной власти над светской государством и доказать что нет государства и права вне Бога. Поэтому данная позиция сохраняя тезис о божественном происхождении государства и права вполне позволяет приспособить феодальную теологическую концепцию к политической реальности нашего времени Естественноправовая теория Т. Согласно данной теории происхождение права связано с самой природой человека с его неотчуждаемыми правами и свободами. Гроций учил что законы...
27494. Общая характеристика Романо-германской правовой системы 26 KB
  Эта правовая семья возникла на основе рецепции римского права. Основной источник права Закон нормативный акт. Ей присуще четкое деление норм права на отрасли а все отрасли подразделяются на две подсистемы: частное право и публичное право. К сфере публичного права относятся административное уголовное конституционное международное публичное.
27495. Общая характеристика судебной власти и в России 27 KB
  Общая характеристика судебной власти и в России В соответствии с принципом разделения властей одной из трёх наряду с законодательной и исполнительной властью ветвей власти является судебная. Органы судебной власти разрешают правовые споры тяжбы между конкретными лицами а также рассматривают дела об оспаривании правовых предписаний на предмет соответствия правилам более высокой силы законов Конституции подзаконных нормативных актов законам так называемый нормоконтроль в отдельных случаях дают толкование правовым нормам в основном...