5931

Динамические и частотные характеристики САУ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Динамические и частотные характеристики САУ Цель работы: Ознакомление с динамическими и частотными характеристиками систем автоматического управления (САУ) и получение навыков исследования линейных динамических моделей. Постановка задачи: В качестве...

Русский

2012-12-25

165.9 KB

31 чел.

Динамические и частотные характеристики САУ

Цель работы:

Ознакомление с динамическими и частотными характеристиками систем автоматического управления (САУ) и получение навыков исследования линейных динамических моделей.

Постановка задачи:

В качестве объекта исследования выступают линейные (линеаризованные) динамические стационарные системы управления с одним входом и одним выходом. При этом модель одномерной САУ задана в виде комплексной передаточной функции, записанной как отношение полиномов

Необходимо:

 1. Определить полюса и нули передаточной функции;
 2. Записать дифференциальное уравнение, определяющее функционирование САУ;
 3. Построить графики переходной и импульсно-переходной функции:
 4. h(t), w(t);
 5. Построить логарифмические частотные характеристики
 6. L (w );
 7. Построить частотный годограф Найквиста;
 8. W(iw ), w = [0, Y ].
 9. Представить исходную систему в виде последовательного соединения типовых звеньев. Построить характеристики этих типовых звеньев.

Выполнение работы.

Задана передаточная функция САУ:

.

 1. Создадим LTI-объект с именем w, для этого выполним:

 1. Найдем полюса и нули передаточной функции с использованием команд pole, zero.

 1. Построим переходную функцию командой step(w). Результат ее выполнения приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Переходная функция h(t).


 1. Построим импульсную переходную функцию командой impulse(w). Результат показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Импульсная переходная функция.

 1. Диаграмму Боде получим, используя команду bode(w) – рисунок 3.

                        

Рисунок 3 – Логарифмические частотные характеристики.

 1.  
  Определим частотный годограф Найквиста, выполнив команду nyquist(w) – рисунок 4.

Рисунок 5 – Частотный годограф.

 1.  Аналогичные результаты (рисунок 6) можно получить, используя команду ltiview(w), с соответствующими настройками в меню “Plot Configuration”.

Рисунок – LTI-viewer.

Каждая из построенных характеристик полностью и однозначно определяет рассматриваемую систему управления.

Вывод: в ходе выполнения работы я ознакомился с динамическими и частотными характеристиками систем автоматического управления (САУ) и получил навыки исследования линейных динамических моделей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11169. Сутність контролю над акціонерним товариством. Значна угода корпорації 85.5 KB
  Сутність контролю над акціонерним товариством. Значна угода корпорації. Поняття контролю над діяльністю акціонерного товариства та контрольного пакета акцій у практиці корпоративного управління розглядаються як тотожні. У Законі України rdquo;Про оподаткування ...
11170. Сутність корпоративного управління і необхідність його розвитку в Україні 48 KB
  ТЕМА 1. Сутність корпоративного управління і необхідність його розвитку в Україні План Передумови виникнення корпоративних відносин Сутність корпоративного управління Суб'єкти й об'єкти корпоративного управління Передумов
11171. Сутність розкриття інформації в акціонерному товаристві 70.5 KB
  Сутність розкриття інформації в акціонерному товаристві. Сутність розкриття інформації акціонерними товариствами полягає у забезпеченні доступу зацікавлених осіб у тому числі акціонерів до повної достовірної інформації про виробничогосподарську діяльність підпр...
11172. Фінансові посередники в системі корпоративного управління 77.5 KB
  Тема 10. Фінансові посередники в системі корпоративного управління 10.1. Суть фінансового посередництва i його функції Світова практика свідчить про надзвичайно велику роль фінансових посередників у системі корпоративного управління Значну роль у корпоративному сект...
11173. Форми і функції державного регулювання 52.5 KB
  Форми і функції державного регулювання Одним з найважливіших елементів сфери корпоративного управління є його нормативноправове забезпечення. Загалом державне регулювання як один з напрямків корпоративного управління виходить за рамки безпосереднього управління...
11174. Виконання та захист графічних робіт. Виконання ескізу деталі з натури 27 KB
  Тема 6: Виконання та захист графічних робіт. Виконання ескізу деталі з натури. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички поданій темі. Виховна: виховувати в учнів культуру праці та акуратність. Розвиваюча: розвивати у школярів спеціальні здібності і техн
11175. Будова та класифікація різців. Режими різання 80.5 KB
  Тема. Будова та класифікація різців. Режими різання. Мета: ознайомити учнів з видами різців для виконання токарних робіт по металу; навчити вибирати різці для певного виду робіт; виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів; розвивати логічне мислення
11176. Контрольно-вимірювальний інструмент 69.5 KB
  Тема 9: Контрольновимірювальний інструмент. Мета: виявити рівень теоретичних знань з розділу проектування виробів; ознайомити з контрольновимірювальними інструментами та навчити користуватися ними; первинний інструктаж з охорони праці під час виконання сл
11177. Технологічний процес виготовлення проектованого виробу. Розробка ескізу та технологічної послідовності виготовлення виробу 30.38 KB
  Тема. Технологічний процес виготовлення проектованого виробу. Розробка ескізу та технологічної послідовності виготовлення виробу . Мета: згідно теми проекту вибрати аналогпрототип та вдосконалити його характеристики; виховувати бережливе ставлення до обладнання