595

Испытание трехфазного синхронного генератора методом непосредственной симметричной нагрузки

Лабораторная работа

Энергетика

Схемы, снятые параметры опытов, обработка результатов измерений. Общая принципиальная схема. В качестве привода генератора использовался двигатель постоянного тока. Определение реактивности Потье, построение диаграммы ЭМДС, определение номинального тока возбуждения генератора.

Русский

2013-01-06

175 KB

59 чел.

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

ГОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – УПИ»

Кафедра Электрические машины

Отчет

Лабораторной работы № 12

«Испытание трехфазного синхронного генератора методом непосредственной симметричной нагрузки»

Руководитель:   Барышников Ю. В.

Студент гр. Э-33032:  Тодоров Д.А.  Бригада № 5

Екатеринбург   2012


Схемы, снятые параметры опытов, обработка результатов измерений

1. Номинальные данные испытуемой машины

P, кВт

S, кВА

Cos φ    

U1, В

I1, А

Uв, В

Iвн, А

Iво, А

F, Гц

N,об/мин

n, %

1.25

1.56

0.8

230

3.92

30

5

3

50

1000

81

2. Испытания проведены на той же установке, что и в работе № 11. Общая принципиальная схема показана на рис.1. В качестве привода генератора использовался двигатель постоянного тока.

Рис.1. Схема испытания трехфазного синхронного генератора при включении на автономную нагрузку

3. Определение реактивности Потье, построение диаграммы ЭМДС Потье, определение номинального тока возбуждения генератора при cosφ=1 и cosφ=0,8, а так-же изменения напряжения ΔU, соответствующее данным токам возбуждения.

Индуктивная нагрузка

cosφ=0

Активная нагрузка

cosφ=1

U, В

If, А

U, В

If,А

1

127

5,4

130

4,2

2

115

4,8

117

3,6

3

99

4,2

94

3,0

4

71

3,6

41,75

2,4

5

42,5

3,0

0

2,25

6

13,2

2,4

7

3,6

2,25

Совмещенные хар-ки трехфазного КЗ и ХХ (из работы №11) и нагрузочная хар-ка U=f(Iв) для Uн=120 В, при I=Iн=const, n=nн=const, при cosφ 0.

Нагрузочная характеристика U=f(Iв)

4 Внешняя характеристика U = f(I) при Iв = const, n = nн = const

 

Активная нагрузка

cosφ=1

Индуктивная нагрузка

cosφ=0

U, В

Iа, А

U, В

Iа, А

1

127

0

127

0

2

119

1,15

71

1,75

3

105

2,2

62

2,15

4

83

3,0

50,5

2,5

5

60

3,4

31,5

3,0

6

22

3,75

12

3,5

Внешняя характеристика U = f(I)

5. Регулировочные   характеристики   Iв= f (I)   при   U = Uн = const,   n = nн = const для случаев:

Индуктивная нагрузка

cosφ=0

Активная нагрузка

cosφ=1

If, А

Iа, А

If, А

Iа, А

1

2,1

0

2,85

0

2

2,55

1,75

3,0

1,05

3

3,3

3,15

3,6

2,35

4

4,5

5,1

4,2

3,35

5

5,25

6,0

4,8

3,9

5,4

4,9

Регулировочные   характеристики   Iв= f (I)

По графику определяем реактивное сопротивление Потье:

Хр=С’’В’’/Iн=22/3=7,33Ом

Определяем величину КidI

IKid=1,875 А

Kid=1.875/3=0.625

По диаграмме Потье:

При cosφ=1:      ∆U=29 B   ∆U=29 %    If=3.6 A

При cosφ=0.8:   ∆U=33 B   ∆U=33%    If=5.1 A

6. Полученный опытным путем номинальный режим генератора.

Iа, А

Uа, В

P, Вт

iв, А

nн, об/мин

A

B

C

A

B

C

A

B

C

5,38

5,38

5,38

64

64

64

350

350

350

5

1000

Iаср, А

Uаср, В

, Вт

iв, А

nн, об/мин

cos φ

5,35

64

1050

5

1000

0,822


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41514. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 110.5 KB
  Роль оцінювання працівників у процесі управління Соціальнопсихологічні завдання оцінювання Оцінювання за головними параметрами діяльності класифікація характеристика елементів класифікації Установки і форми поведінки керівників під час оцінювання підлеглих Характеристика сучасного менеджера управлінця 1. Роль оцінювання працівників у процесі управління Оцінювання працівників є складовою процесу управління. Головна мета оцінювання: 1.
41515. УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ І БІЗНЕС 79 KB
  Специфіка найму і роботи штатних та зовнішніх управлінських консультантів Головні стилі роботи консультанта. Особливості діяльності консультантів. Специфіка найму і роботи штатних та швшнініх управлінських консультантів У розвинених країнах широко використовується особливий вид діяльності управлінське консультування. Зауважимо що жодна значна перебудова у фірмах Заходу не обходилась без запрошення консультантів.
41516. Соціальні та психологічні аспекти керівництва 147 KB
  Соціальні та психологічні аспекти керівництва Кадри управління. Кадри управління. Кадри управління є складовою частиною управління ця частина системи має: відповідну кваліфікацію. Зокрема керівників залежно від профілю колективів котрі вони очолюють прийнято поділяти на лінійних та функціональних а від рівня і місця в загальній системі управління господарством на керівників відповідних ланок управління вищої середньої низової ланок.
41517. Колегіальний підхід в прийнятті управлінських рішень 177.5 KB
  Функція планування передбачає рішення про те якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації щоб досягнути цих цілей. Стратегічне планування сприяє зниженню ризику під час прийняття рішення. Вторинна інформація це дані зібрані раніше для цілей що відмінні від цілей пов'язаних з вирішенням досліджуваної проблеми. Інтерес науковців до цієї проблеми зумовлений тим що в рішеннях фіксується вся сукупність відносин котрі виникають у процесі трудової діяльності і управління організацією.
41518. Основи групової самоорганізації 124.5 KB
  Думка щодо органічності суспільства і людини виражена шведським вченим Еммануїлом Сведенборгом 1688 1772: Існує чітка функціональна подібність між людством народом і окремим індивідом. А теоцентричний представник філософського езотеризму Володимир Олексійович Шмаков 1929 доводив виказану позицію раціональними методами: Вірно виявлена загальна ідея організму однаково застосовна до людини і суспільства але в останньому вона виявляється з більшою силою і багатоманіттям.тому і заперечення того що суспільство є організмом і повне...
41519. КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДО НОВОВВЕДЕНЬ 180 KB
  Поняття конфлікту. Поняття інновація та нововведення Головні передумови позитивного ставлення до нововведень 1 Поняття конфлікту. Позитивний ефект конструктивного конфлікту для окремої людини може виявлятися і в тощ' що при його вирішенні відбувається усунення внутрішнього психічного напруження і як наслідок буде знайдено вихід зі стану фрустрації. Під час аналізу конфлікту дуже важливо з'ясувати справжні причини його виникнення.
41520. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 112 KB
  Психологія управління на Заході Поняття про науку управління Поняття управління використовують у різних науках. Відповідно до трьох головних сфер розвитку об'єктивного світу нежива природа жива природа суспільство можна виокремити головні види управління: управління в неживій природі; управління в живій природі; управління у суспільстві.
41521. Особистість в системі управління 205 KB
  Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці Активність особистості як форма вияву її індивідуальності творчості та професіоналізму Соціальна позиція та роль особистості в організації Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах Соціальні норми як регулятори поведінки особистості 2. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці У процесі осмислення психологічною наукою сутності особистості особливостей її розвитку самореалізації взаємодії із зовнішнім середовищем...
41522. Характеристика обязательного курса физического воспитания в школе. Планирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ 189 KB
  Планирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ 6 часов Содержание Характеристика действующей программы по Физической культуре для общеобразовательных учреждений; Планирование процесса физического воспитания в школе; Система проверки успеваемости и контроль процесса физического воспитания в ООШ. Характеристика действующей программы по Физической культуре для общеобразовательных учреждений 111 классы Авторы составители: Матвеев А. Естественные основы Программа Пояснительная записка раскрывает образовательную...