595

Испытание трехфазного синхронного генератора методом непосредственной симметричной нагрузки

Лабораторная работа

Энергетика

Схемы, снятые параметры опытов, обработка результатов измерений. Общая принципиальная схема. В качестве привода генератора использовался двигатель постоянного тока. Определение реактивности Потье, построение диаграммы ЭМДС, определение номинального тока возбуждения генератора.

Русский

2013-01-06

175 KB

54 чел.

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

ГОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – УПИ»

Кафедра Электрические машины

Отчет

Лабораторной работы № 12

«Испытание трехфазного синхронного генератора методом непосредственной симметричной нагрузки»

Руководитель:   Барышников Ю. В.

Студент гр. Э-33032:  Тодоров Д.А.  Бригада № 5

Екатеринбург   2012


Схемы, снятые параметры опытов, обработка результатов измерений

1. Номинальные данные испытуемой машины

P, кВт

S, кВА

Cos φ    

U1, В

I1, А

Uв, В

Iвн, А

Iво, А

F, Гц

N,об/мин

n, %

1.25

1.56

0.8

230

3.92

30

5

3

50

1000

81

2. Испытания проведены на той же установке, что и в работе № 11. Общая принципиальная схема показана на рис.1. В качестве привода генератора использовался двигатель постоянного тока.

Рис.1. Схема испытания трехфазного синхронного генератора при включении на автономную нагрузку

3. Определение реактивности Потье, построение диаграммы ЭМДС Потье, определение номинального тока возбуждения генератора при cosφ=1 и cosφ=0,8, а так-же изменения напряжения ΔU, соответствующее данным токам возбуждения.

Индуктивная нагрузка

cosφ=0

Активная нагрузка

cosφ=1

U, В

If, А

U, В

If,А

1

127

5,4

130

4,2

2

115

4,8

117

3,6

3

99

4,2

94

3,0

4

71

3,6

41,75

2,4

5

42,5

3,0

0

2,25

6

13,2

2,4

7

3,6

2,25

Совмещенные хар-ки трехфазного КЗ и ХХ (из работы №11) и нагрузочная хар-ка U=f(Iв) для Uн=120 В, при I=Iн=const, n=nн=const, при cosφ 0.

Нагрузочная характеристика U=f(Iв)

4 Внешняя характеристика U = f(I) при Iв = const, n = nн = const

 

Активная нагрузка

cosφ=1

Индуктивная нагрузка

cosφ=0

U, В

Iа, А

U, В

Iа, А

1

127

0

127

0

2

119

1,15

71

1,75

3

105

2,2

62

2,15

4

83

3,0

50,5

2,5

5

60

3,4

31,5

3,0

6

22

3,75

12

3,5

Внешняя характеристика U = f(I)

5. Регулировочные   характеристики   Iв= f (I)   при   U = Uн = const,   n = nн = const для случаев:

Индуктивная нагрузка

cosφ=0

Активная нагрузка

cosφ=1

If, А

Iа, А

If, А

Iа, А

1

2,1

0

2,85

0

2

2,55

1,75

3,0

1,05

3

3,3

3,15

3,6

2,35

4

4,5

5,1

4,2

3,35

5

5,25

6,0

4,8

3,9

5,4

4,9

Регулировочные   характеристики   Iв= f (I)

По графику определяем реактивное сопротивление Потье:

Хр=С’’В’’/Iн=22/3=7,33Ом

Определяем величину КidI

IKid=1,875 А

Kid=1.875/3=0.625

По диаграмме Потье:

При cosφ=1:      ∆U=29 B   ∆U=29 %    If=3.6 A

При cosφ=0.8:   ∆U=33 B   ∆U=33%    If=5.1 A

6. Полученный опытным путем номинальный режим генератора.

Iа, А

Uа, В

P, Вт

iв, А

nн, об/мин

A

B

C

A

B

C

A

B

C

5,38

5,38

5,38

64

64

64

350

350

350

5

1000

Iаср, А

Uаср, В

, Вт

iв, А

nн, об/мин

cos φ

5,35

64

1050

5

1000

0,822


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55667. Адаптація дитини стосовно розлучення батьків (методичні рекомендації щодо організації психологічної допомоги дітям, батьки яких розлучилися) 81.5 KB
  У деяких батьків саме з нього починається новий виток ворожнечі та взаємного звинувачення в очах власних дітей які стають жертвами батьківських маніпуляцій. Враховуючи що дитина пізнає світ через батьків...
55669. Робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді 190 KB
  У Державній національній програмі Освіта Україна XXI століття серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: своєчасне виявлення ранньої обдарованості забезпечення умов для розвитку талановитих дітей а також удосконалення...
55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо – організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обов’язки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).
55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.