5959

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ. Предполагает обеспечение сохранности рыночного механизма и условий его нормальной работы. Это достигается путём осуществления комплекса мер по борьбе с монополизацией, инфляцией и безра...

Русский

2012-12-25

14.37 KB

14 чел.

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ.

Предполагает обеспечение сохранности рыночного механизма и условий его нормальной работы. Это достигается путём осуществления комплекса мер по борьбе с монополизацией, инфляцией и безработицей. Рыночный механизм не содержит в себе иммунитет против этих болезней, резко снижающих эффективность экономических процессов. Чтобы снизить монополизацию рыночной экономики государство должно проводить антимонопольную политику, а именно:1) разработать и принять специальное антимонопольное законодательство; 2) сформировать системы органов, осуществляющих антимонопольное регулирование и контролирующих соблюдение антимонопольного законодательства, используя административно-организационные методы. Антиинфляционная политика – включает в себя комплекс мер ГРЭ, направленных на борьбу с инфляцией: 1. Дефляционная политика - регулирование денежного спроса через денежный кредит и налоговый механизм путем снижения государственных расходов, повышение %-ых ставок за кредит, усиление налогового бремени. 2. Политика доходов - параллельный контроль за ценами и заработной платой путем полного их замораживания или установления предела их роста. 3. Индексация - компенсация потерь в результате обесценивания денег.

Государственный долг (ГД) - сумма задолженности государства как внутренним, так и внешним кредиторам по займам и невыплаченным по ним процентам. Обслуживание долга - механизм регулирования выплат процентов по полученным займам.

ГД определяется динамикой бюджетного дефицита. Чем больше бюджетный дефицит, тем быстрее растёт государственный долг. Растущий государственный долг вызывает непростые последствия в сфере распределения продукта. В зависимости от рынка размещения задолженности ГД может быть внутренним и внешним. Внешний долг составляют государственные внешние заимствования. К ним относятся привлекаемые из иностранных источников кредиты и займы, по которым возникают государственные обязательства как заёмщика или гаранта. Внутренний долг состоит из задолженности прошлых лет и вновь возникшей задолженности(различные облигационные займы, долги по зарплате, гарантии, которые правительство предоставляет под сделки различным фирмам).Погашение ГД осуществляется:- денежными выплатами;- обменом долговых обязательств на налоговые освобождения;- аннулированием задолженности кредитором;- отказом от уплаты;- принятием задолженности другим органом управления.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65228. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі управління телекомунікаціями 985.9 KB
  Внаслідок конвергенції взаємного проникнення традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних мереж на шляху створення універсальної мультисервісної та мультимедійної інфокомунікаційної мережі наступного покоління NGN відбувається збільшення...
65229. Технологія виправлення точкових ливарних дефектів тонкостінних елементів авіаційних деталей з високоміцних алюмінієвих сплавів дозованим наплавленням 3.04 MB
  Дослідити процеси плавлення електрода формування краплі біля торця мундштука відривання краплі під дією імпульсу газодинамічної сили та визначити умови керованого переносу на деталь електродного металу заданої маси й температури.
65230. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.) 238.5 KB
  Вивчення становища польських біженців у внутрішніх губерніях Росії повязано з їх важливим місцем у соціальній історії країни в роки Першої світової війни. Лише після розпаду СРСР на теренах колишніх союзних республік внаслідок цілої низки...
65231. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ СЛІДЧИМ 177.5 KB
  Державна функція боротьби зі злочинністю у межах кримінального процесу трансформується у кримінальнопроцесуальний напрям діяльності яким є функція кримінального переслідування.
65232. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерів 165 KB
  Отже проведення системних досліджень з отримання оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних матеріалів на основі МФ олігомерів є актуальним і викликає як теоретичний так і практичний інтерес. Розроблення оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних...
65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...