59740

Основные типы отношений в системе: иерархические и синтагматические, парадигматические

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Синтагматические отношения – отношения сочетаемости, устанавливающиеся между однотипными единицами в речевой цепи, отношения, в кот. вступает яз. единица при совпадении ее признаков с аналогичными ед.; отношения линейной связи.

Русский

2014-06-10

23.5 KB

0 чел.

Основные типы отношений в системе: иерархические и синтагматические, парадигматические.

Иерархические отношения существуют между единицами разных уровней: единицы более высокого уровня образуются из единиц более низкого уровня: (морфемы из фонем, слова из морфем и т.п.)

Синтагматические отношения – отношения сочетаемости, устанавливающиеся между однотипными единицами в речевой цепи, отношения, в кот. вступает яз. единица при совпадении ее признаков с аналогичными ед.; отношения линейной связи.

Синтагматические отношения (отношения сочетаемости) возникают между единицами одной степени сложности, то есть внутри уровня: между фонемами, между лексемами и т.д. На синтагматическом уровне это отношения сочетаемости единиц, то есть отношения по горизонтали. На уровне фонем – это  сочетаемость фонем, которая определяет фонетические процессы ассимиляции (уподобления звуков: лотка), диссимиляции (расподобления: лёхкий), аккомодации (приспособления артикуляции). На морфемном уровне – это порядок и сочетание морфем. На лексемном – сочетаемость слов. На синтаксическом – порядок слов в предложении, связь предложений.

Парадигматические отношения – отношения,  в которые вступают яз. единицы при противопоставлении др. аналогичным единицам или их подстановке в конкретном окружении; отношения выбора.

Парадигматические отношения существуют тоже между однотипными единицами одного уровня. Это отношения не сочетаемости, а отношения выбора из имеющегося инвентаря, отношения по вертикали. На фонемном уровне – позиционные чередования, на морфемном – выбор варианта морфем, на лексемном – выбор синонима, многозначного слова, антонима из имеющегося их набора в языке и т.д.. На синтаксическом – выбор типа предложения. Например, в парадигматических отношениях находятся падежные формы имён существительных, где противопоставляются окончания разных падежей, - это грамматическая парадигма; группа слов отец – мать – брат – сестра – это лексическая парадигма, где друг другу противопоставляются разные имеющиеся в языке термины родства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53067. Применение производной функции 97.5 KB
  Итоговый урок по теме Применение производной функции. Цель урока: систематизировать и обобщить знания учащихся по теме Применение производной функции; развивать логическое мышление культуру математической речи стимулировать познавательную деятельность способствовать формированию знаний; воспитывать интерес к предмету умение работать в коллективе. Оборудование: мультимедийная доска диск с презентацией Применение производной функции раздаточный материал карточки контроля знаний....
53068. Футбольний уікенд 113.5 KB
  Футбольний уік енд сценарій спортивної розважальної програми Мета: популяризація та пропаганда здорового способу життя серед підлітків; забезпечити відповідну рухову активність дітей; оволодіння учасниками програми основними техніками ведення м’яча; розвиток спортивних та творчих здібностей та уміння грати у команді; виховання моральновольових якостей наполегливості працелюбства сміливості; формування позитивного ставлення до занять спортом в особливості до футболу. Обладнання: папір для оформлення м’яча скотч...
53069. МОВА — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ 1.08 MB
  У всякому випадку цю думку можна виразити лише з допомогою слів якоїсь людської мови. Про яку функцію мови йдеться в прочитаному тексті Пригадати які основні функції виконує мова. Які із записаних функцій мови є на ваше переконання основними Творче осмислення висловлювання робота в мінігрупах Прочитати мовчки висловлювання.
53070. Особливості композиції, колорит, кольорова гамма. Творчість К. Білокур. Декоративний натюрморт «Весняні квіти» 63 KB
  Декоративний натюрморт Весняні квіти Мета: Навчальна: розширювати знання учнів про натюрморт як один із жанрів образотворчого мистецтва вчити розпізнавати форми реалістичні декоративні їх специфіку порівнювати реалістичне і декоративне стилізоване зображення предметів локальний і зумовлений кольори стилізувати реальні форми в декоративні ознайомити учнів з творчістю видатної української художниці К. Літературний ряд: Ольга Косач Олена Пчілка Весняні квіти. Так квіти фрукти овочі та предмети побуту можна трактувати...
53072. Ігри при вивченні іноземної мови 59.5 KB
  Методичний посібник розрахований на розвиток інтересу школярів до вивчення іноземної мови формування творчих здібностей учнів кращому закріпленню лексичного та граматичного матеріалу. Гра сприяє засвоєнню знань не за примусом а проходить зацікавлено створює атмосферу здорового змагання сприяє мобілізації та розвитку творчих здібностей дає можливість оцінити себе серед інших учнів а також працювати командою. Проводячи такий урок обов'язком вчителя є створити атмосферу дружби довіри на уроці не тільки ставити свої умови гри але й...
53073. Проектна робота «Ходить гарбуз по городу» 72.5 KB
  Мета проекту: вчити учнів працювати з науковопізнавальною літературою; розкрити користь гарбуза для людини його фармакологічні властивості та використання; розвивати творчі та інтелектуальні здібності; виховувати працьовитість взаємодопомогу почуття дружби необхідність ділитися досвідом новими ідеями знахідками. Посередині столу – великий гарбуз з намальованим обличчям. Гарбуз Що ти знаєш про нього Наше завдання – збагатити знання учнів про гарбуз його історію назву види лікувальні властивості страви з нього.
53075. Каждый несет ответственность перед всей планетой (по рассказу Ю. Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный» 24 KB
  Нагибина Мой первый друг мой друг бесценный. Оборудование и материалы: текст рассказа; портрет писателя; тетради учеников; на отвороте доски закрыт от учеников написан отрывок из стихотворения:: Мой первый друг мой друг бесценный И я судьбу благословил Когда мой двор уединенный Печальным снегом занесенный Твой колокольчик огласил. Сегодня мы говорим о рассказе писателя Юрия Нагибина Мой первый друг мой друг бесценный.