59890

Неклітинні форми життя і одноклітинні організми. Віруси, пріони

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Дидактична мета: ознайомити студентів з історією відкриття вірусів; сформувати знання про будову властивості вірусів віріонів і пріонів; показати механізми проникнення вірусів у клітину; розкрити взаємозв’язок між імунною системою людини...

Украинкский

2014-05-12

3.11 MB

16 чел.

Навчальне заняття.

з навчальної дисципліни «Біологія»

Тема:« Неклітинні форми життя і одноклітинні організми.

Віруси, пріони»

З використанням ІКТ.

Викладач: Столяр Г.І.

Олександрія, 2012 р.

Тема.                            Неклітинні форми життя і одноклітинні організми.           Віруси, пріони.

Дидактична мета: ознайомити студентів з історією відкриття вірусів; сформувати знання про будову, властивості вірусів, віріонів і пріонів; показати механізми проникнення вірусів у клітину; розкрити взаємозв’язок між імунною системою людини та ризиком захворюваності на вірусні інфекції; залучити студентів до самостійної, творчої роботи; мотивувати розвиток умінь, прийомів роботи у творчих групах; створити атмосферу підйому;

  розвиваюча мета:  розвинути у студентів комунікативну та самоосвітню компетентність;

  виховна мета:             виховувати повагу до свого здоров’я, санітарно-гігієнічні   уміння та навички.

  Обладнання:                плакати з поняттями, роздавальний матеріал для студентів  (опорні конспекти), мультимедійний проектор, таблиці Віруси” “Бактеріофаг.

   Концепція заняття:  формування знань з даної теми допоможе майбутнім спеціалістам здійснювати валеологічне виховання в учнів початкової школи; використати зміст теми для формування власних знань про дотримання санітарно-гігієнічних умінь та навичок, ведення здорового способу життя, для профілактики вірусних захворювань.

   Базові поняття: бактеріофаг, віруси прості, складні, вірусологія, патогенність, епідеміологія, вірус імунодефіциту, СНІД, вірусні захворювання.

   Міжпредметні зв’язки:  “Основи медичних знань”, “Біохімія”, “Анатомія                   людини”, “Фізіологія людини», “Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики”.

   Тип заняття:               засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етапи уроку

Форми й методи навчальної діяльності

Результати діяльності

I. Психологічний настрій.

1. Бесіда

2. Ігрова розминка

«Мій настрій»

Створення сприятливої психологічної атмосфери, оцінка готовності до роботи

II. Актуалізація опорних знань і життєвого досвіду студентів.

1. Репродуктивна бесіда.

2. Встановлення Містка між раніше вивченими поняттями та тими що будуть засвоєні на занятті.

Підвести студентів до вивчення царства “Vira”, порівняння між собою прокаріот, еукаріотів та неклітинних форм життя вірусів.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Постанова  проблемного завдання, професійне спрямування заняття.

Розвиток активного відношення до навчання, повага до обраної професії вчителя.

IV. Повідомлення теми, завдань.

Записи плану заняття в зошиті.

Розвиток пізнавального інтересу.

V. Домашнє завдання.

1. Особистісно-орієнтована технологія (диференціація домашнього завдання)

Засвоєння навчального матеріалу, самостійна обробка нової інформації

VI. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

 1.  Технологія кооперативного навчання (робота в парах

   с підручником)

 1.  Цікава хвилинка

Створення колективної опорної схеми

Перехід до іншого виду діяльності

VII. Рефлексія.

1. Бліц-опитування

2.Понятійне опитування

3.Стратегія «Сенкан»

Установлення рівня власних знань

VIII. Контрольно-оцінюючий етап.

1.Аргументація оцінювання студентів (створення «ситуації успіху»)

Об'єктивне аргументування оцінки за урок

IX. Підбиття підсумків.

Технологія незакінчені речення

Оцінка учнями власної роботи на уроці


Хід заняття.

І.

Слайд №1

Девізом нашого заняття я обрала слова Луі Пастера «Відкриття приходить лише до тих, хто готовий до їхнього розуміння». Я пропоную вам зробити сьогодні таке відкриття, адже ми познайомимося з дивним і цікавим світом живих істот, навчимось розпізнавати їх серед інших складових Природи.

(Демонстрація слайду №1)

ІІ. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду

Слайд №2

Щоб зрозуміти, про що йтиметься мова на занятті, я пропоную вам пригадати з раніше вивченого:

 1.  В які імперії об’єднується все живе? (клітинні, неклітинні організми)?
 2.  Які надцарства об’єднують клітинні організми? (прокаріоти і еукаріоти)?
 3.  Назвіть представників прокаріотів та еукаріотів.

(Демонстрація слайду №2)

Отже, сьогодні на занятті піде мова про неклітинні форми життя – віруси і пріони.

Слайд №3

Тут на слайді ці представники природи гарні, симетричні, але за їхньою оболонкою ховається підступництво. Ці форми життя кожний рік забирають життя багатьох людей. Цей рік теж не винятковий.

(Демонстрація слайду №3)

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Для чого ми вивчаємо дану тему? Щоб відповісти на це питання, відкрийте підручник Я і Україна на сторінці 154. Назва розділу: Людина – живий організм.

Під час вивчення цього розділу вчитель формує валеологічні поняття.

Ви повинні вивчити будову, властивості, механізм проникнення вірусів у клітину, з’ясувати внесок відомих вчених у розвиток вірусології. Навчитись бути обережним, щоб зберегти своє здоров’я. Ви також дізнаєтесь, що ховається під наступними словами: “Вірус”, “Віріони”, “Вірусологія”, “Бактеріофаг”, “Віроїди”, “Пріони”, тощо.  

ІV. Повідомлення теми і завдань

Слайд №4

План:

 •  Внесок видатних вчених у розвиток вірусології
 •  Особливості будови і розмноження вірусів
 •  Механізми проникнення вірусів в організм хазяїна
 •  Роль вірусів у природі і житті людини.
 •  Пріони. Будова та особливості життєдіяльності. Роль в житті людини.

   (Демонстрація слайду №4)

Слайд №5

Спробуємо відповісти на питання

 •  Як визначили, що вірус відноситься до окремого царства живих істот?
 •  Чому більшість вірусів специфічні?
 •  Чому в перші часи після зараження вірусів немає клінічних проявів хвороби?
 •  Чому нобелівський лауреат Пітер Медовар дав вірусам дуже дотепне визначення  «Віруси – це погані новини в  упакуванні з білка»?(Дем.сл.№5)

Слайд № 6

Проблема заняття:

Чому нобелівський лауреат Пітер Медовар дав вірусам дуже дивне визначення:

Вірус – це погані новини в упакуванні з білка?

Наприкінці заняття у вас повинен вийти опорний конспект, що полегшить вам підготовку домашнього завдання.

У вас у кожного є роздавальна картка. На звороті є таблиця, у яку ми будемо вносити бали - ви свої (тобто будете проводити самооцінку), а я свої. і подивимося, як збіжаться ці бали наприкінці заняття.

(Демонстрація слайду №6)

V. Домашнє завдання

 Слайд № 7

Пояснення домашнього завдання

1. Вивчити §: 30, 31, 32, 33, 34.

2. Відповісти на питання параграфів.

3. Вивчити поняття.

4. Заповнити в зошиті для самостійних робіт:с 68-73.

Додаткові завдання для допитливих: підготувати повідомлення:

1.Гіпотези походження неклітинних форм життя.

2.Роль вірусів в еволюції організмів.

3.Обґрунтувати основні принципи профілактики вірусних захворювань людини.

4.Написати есе «Кілька слів у захист вірусів»

(Демонстрація слайду №7)

VI. Сприйняття та усвідомлення нового навчального матеріалу

Слайд №8

Слайд №9

I

 1.  Розповідь-опис.

Шановні, а що ви вже знаєте про віруси? Яке місце вони займають в органічному світі?

(Робота з карткою № 7: заповнити схему)

Імперія            Неклітинні

царство          Віра (від лат. Virus — отрута).

Розміри вірусних частинок – віріонів -15 – 300 нм.

(1нм=10 -9м). Віруси паразити клітин прокаріотів та еукаріотів, і поза клітиною-хозяїном  вібріони не виявляють жодних ознак життя вони використовують речовини та енергію клітини-хозяїна. У наслідок взаємодії між вірусом та клітиною-хозяїном часто розвиваються різні захворювання.

Наука, яка вивчає будову і функції вірусів, їхні властивості, шляхи передачі та способи лікування і профілактики вірусних захворювань, наз. вірусологія.

(Демонстрація слайду №8)

 1.  Випереджаючі завдання

Представники з домашніх груп роблять короткі повідомлення про відкриття вірусів і заповнюють картку №1

(Демонстрація слайда №9)

Завдання:

доведіть, що віруси мають усі ознаки живого:

 •  здатні розмножуватися;
 •  їм властива спадковість – мінливість;
 •  пристосовуються до умов навколишнього середовища;
 •  займають певну екологічну нішу.

Віруси не є організмами, через відсутність  власних систем синтезу білка, роз’єднаного способу репродукції.

Слайд10

Слайд №11

Слайд №12

Слайд №13

Слайд № 14

Слайд №15

ІІ

Будова вірусів

 1.  Розповідь-пояснення

У зовнішньому середовищі (поза клітиною) віруси перебувають у вигляді окремих частинок – віріонів. Віруси – внутрішньоклітинні паразити, не мають клітинної будови. Мають власний геном, що складається з однієї нуклеїнової кислоти (ДНК чи РНК).

Віруси (за будовою)

Прості

(Нуклеїнова кислота, білкова оболонка – капсид.)

Складні

(Нуклеїнова кислота, капсид, суперкапсид.)

(Демонстрація слайду №10)

Життєвий цикл  вірусів:

Позаклітинна форма

↑                                      ↓

Внутрішньоклітинна форма

(Робота с карткою: заповнити схему № 2)

Схематична будова вірусу:

1 – Серцевина (Одноланцюгова РНК)

2 – Білкова оболонка (Капсид)

3 – Додаткова ліпопротеїдна оболонка

4 – Капсомери (Структурні частинки капсиду)

(Демонстрація слайду №11)

Нуклеїнові кислоти:

 •  Кільцева
 •  Лінійна
 •  Вториннозакручена

(Демонстрація слайду №12)

Віруси володіють унікальним способом утворювати віріони в наслідок самозбирання (Робота за підручником, с 185, мал.30.4 ), утворюючи симетричні структури.

Схематичне зображення розташування капсомерів у кап сидів вірусів:

Спіральний тип симетрії має вірус групи – а. Кубічний тип симетрії у вірусів: герпесу – б, аденовірусу – в, поліомеліту – м

(Демонстрація слайду №13)

Схематична будова Т-фага кишкової палички зі змішаним типом симетрії:

1 – капсидна “головка”;

2 – дволанцюгова ДНК;

3 – стрижень;

4 – спіральноподібний капсид (чохол);

5 – базальна пластинка;

6 – хвостові фібрили.

Цей бактеріофаг належить до простих вірусів, оскільки не має зовнішньої оболонки з ліпідів і вуглеводів.

(Робота за підручником, с 189, мал. 31.3)

(Демонстрація слайду №14)

Варіанти розмноження вірусів:

 •  Надходження в клітину готової і-РНК і її з’єднання з рибосомами.
 •  Зворотна реплікація ДНК у клітині під дією РНК вірусу.
 •  Вбудова вірусної РНК чи ДНК у геном клітини.
 •  Синтез іРНК на ДНК вірусу без включення у геном.

(Демонстрація слайду №15)

(Робота над карткою № 2 Заповнити схему 3.)

Робота в парах:

Завдання: Як розмножується вірус імунодефіциту?

(5хв.) с. 190 – 191.

Слайд 16

 

Слайд №17

III

Механізм проникнення вірусів в організм

(Демонстрація слайду №16)

Способи проникнення вірусу в клітину

(Демонстрація слайду №17)

(Робота з карткою №2. Заповніть схему №4)

Слайд №18

IV

Роль вірусів у природі та житті людини. Вірусні інфекції.

Робота в групах, (5-7 хвилин).

І – варіант - особливості поширення вірусів у біосфері: Заповнити схему № 1, картка №3

ІІ – варіант - вірус грипу. Заповнити схему № 2, картка №3

ІІІ – варіант - вірус імунодефіциту (ВІЛ). Заповнити схему № 3, картка №3

IV – варіант - заповнити таблицю № 4, картка №3

(Демонстрація слайду №18)

Виступи представників (експертів) про виконану роботу.

Картка №3

Схема №1

Хвороби

Шляхи передачі

Віруси, характерні для людини.

Віруси, характерні для тварин.

Віруси, характерні для рослин.

Віруси, спільні для тварин і людини.

Епідемія –

Патогенність –

Епідеміологія –

Схема 2

                                   Нуклеокапсид

                                                                                   далі

                                                                                   

                    Сідає на                                                проникає в

                                                                                                                     У

відбувається ________________________віріонів_____________

далі відбувається руйнування клітинних структур і виходом

віріонів у ____________________________, внаслідок чого

спостерігають _____________________________________.

Накопичення зруйнованих клітин в організмі викликає кашель,

підвищення температури. Віріони з кашлем потрапляють ________________________

_____________________________. Так може розпочатися епідемія.

Картка №3

Схема 3 

Побудуйте відповідь за алгоритмами:

 1.  Куди ВіЛ вбудовує свою генетичну інформацію? ________________________

__________________________________________________________________

 1.  Які клітини імунної системи вражає?__________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Чому вмирають СНІД хворі?__________________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Що таке пандемія? __________________________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Коли був зареєстрований перший випадок СНІДу? ______________________

__________________________________________________________________

 1.  Скільки хворих на СНІД у світі?______________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Скільки померло людей від СНІДу?____________________________________

__________________________________________________________________

 1.  На який вік перепадає 50% заражених людей?___________________________

___________________________________________________________________

 1.  Методи профілактики _______________________________________________

___________________________________________________________________

Схема 4

Роль вірусів у природі

Роль вірусів у житті людини

 1.  Регулюють чисельність організмів.

 1.  Використовуються для біологічної боротьби зі шкідливими видами.

 1.  Використовуються для перенесення генів у інші клітини.

 1.  Беруть участь в еволюції прокаріотів


Цікава хвилинка

Слайд №19

Слайд №20

Слайд №21

Слайд №22

 •  Перший опис вірусного захворювання дав Гіппократ – ендемічний паротит (свинка)
 •  У геномі людини виявлено близько 20 000 відбитків вірусів. Як ви гадаєте звідки вони там могли з'явитися? (шляхом симбіозу в процесі еволюції)

(Демонстрація слайду №19)

 •  Переносниками вірусу пташиного грипу є перелітні птахи, у шлунку яких  ховаються смертоносні мікроорганізми(але самі птахи не хворіють), а вражає вірус саме домашнього птаха (кури, качки, індички). Штам H5N1. Небезпека!? (можуть з'єднуватися з людським грипом і привести до смерті)

(Демонстрація слайду №20)

 •  На сьогоднішній день від СНІДу у світі померли щонайменше 28 мільйонів людей.

      (Демонстрація слайду №21)

 •  Перець, уражений вірусом мозаїки перцю (PMMV), ліворуч, і вірусом плямистого вилта томатів (TSWV), праворуч.
 •  Найдужчою отрутою зараз уважається токсин бацили D. 20 мг його досить, щоб отруїти все населення Землі.

    (Демонстрація слайду №22)

VII. Рефлексія

І. Бліц-опитування з питань, запропонованим на початку уроку.

 1.  Віруси – неклітинні форми життя, які утворюють окреме царство органічного світу.
 2.  Віруси – внутрішньоклітинні паразити.
 3.  Віруси мають рибосоми і цитоплазматичні органели.
 4.  Віруси містять нуклеїнову кислоту (ДНК або РНК).
 5.  Віруси здатні розмножуватись у клітинах тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів.
 6.  Недозрілі вірусні частинки називають віріоном.
 7.  У простих вірусів віріон складається тільки з білкового капсиду.
 8.  У більш складних вірусів віріон побудований з нуклеїнової кислоти, капсиду та суперкапсиду.
 9.  Віруси є збудниками багатьох хвороб.
 10.   У життєвому циклі вірусів є тільки позаклітинна форма.
 11.   Бактеріофаг – вірус що уражає бактерії.
 12.   У відповідь на проникнення вірусів живі організми здійснюють різні захисні реакції – вироблення антитіл та захисних білків-інтерферонів, а також знищення певними видами лейкоцитів.

ІІ.   Стратегія “Сенкан”

Завдання: скласти вірш із п’яти рядків:

 1.  Іменник (тема)………..………. (віруси пріони).
 2.  Прикметник (опис)….. (шкідливі, небезпечні).
 3.  Дієслово (дія)……..(розмноження, вражають).
 4.  Відношення до теми….…(шкодять багатьом).
 5.  Синонім………………………… ……(отрута).

Профілактика та лікування вірусних інфекцій.

Профілактика ВІЛ – інфекції (СНІДу), гепатитів, грипу та інших вірусних хвороб людини.

Відомо понад 500 видів вірусних хвороб.

СНІД. Синдром – тому що у хворих виникає безліч симптомів та опортуністичних (супутніх) хвороб.

Набутий – тому що це стан, який виникає внаслідок зараження, а не передається генетичним шляхом.

Імунний – тому що уражає імунну систему організму, яка береться із хворобами.

Дефіцит – тому що імунна система перестає працювати належним чином.

При СНІДі – Т-лімфоцити, які беруть участь у клітинному імунітеті, зменшують свої захисні функції.

Т-лімфоцити поділяють:

Т-кілери – руйнують чужорідні клітини.

Т-хелпери – розпізнають чужорідні речовини і допомагають іншим лімфоцитам.

Вірус що викликає СНІД розмножується лише у Т-лімфацитах (хелперах і моноцитах), викликаючи цим імунодепресію.

ВІЛ  -  при температурі 22° С активність зберігає впродовж чотирьох діб, як у сухому вигляді, так і в рідинному. Втрачає свою активність після обробки впродовж 10 хв 0,5% розчином гідролориду натрію або 70% спиртом.

Згубним для нього є відбілюючи засоби, ацетон, ефір. Гине при температурі 57° С і миттєво під час кипятіння.

Шляхи передавання ВІЛ

На основі попередньої схеми закінчить схему.

Способи захисту від СНІДу

Вірусний гепатит 

(розповідь учителя)

Розрізняють вірусні гепатини: А, В, С, Д, Е (залежно від збудника)

Гепатит – це гостре або хронічне запалення печінки.

Гепатити В, С, Д можуть спричинити поступове руйнування тканин печінки (гепатоцитів) та в кінцевому результаті – цироз.

Шляхи передавання вірусів гепатиту:

 •  Виділяються віруси гепатиту А, Е з фекаліями хворої людини і передаються через брудні руки та при споживанні забруднених води, фруктів, овочів;
 •  Віруси гепатитів В, С, Д передаються через кров, сперму.

Заповнити схему:

Способи захисту від вірусних гепатитів

Грип. Профілактика грипу.

(бесіда)

Грип – гостре інфекційне захворювання. Збудником його є віруси типу А, В, С.

Вірус грипу пригнічує захисні сили організму, що викликає ускладнення: Бронхіт, пневмонію, отит.

Поширюється грип від хворої людини через повітря при кашлі, чханні, розмові.

Закінчити речення біологічного диктанту та тему:

Вберегтися від грипу можна, якщо…:

А) Дотримуватися правил особистої….(гігієни).

Б) при кашлі, чханні прикривати ніс і рот…. (хусточкою).

В) слідкувати за чистотою в ….(приміщенні).

Г) не допускати переохолодження…(організму).

Д) зміцнювати і загартовувати ….(організм).

Е) проводити профілактичне….(щеплення).

Інші вірусні хвороби.

(розповідь учителя).

Сказ – вірусна хвороба, збудником є нейротропний вірус, що передається через укуси тварин. Спричиняє порушення в ЦНС, що закінчується смертю.

Вітряна віспа – гостра інфекційна хвороба, збудником є герпес – вірус. Характеризується інтоксикацією і висипкою на шкірі. Заразитися можна повітряно-капельним і рідко контактним шляхом.

Кір – вірусна хвороба, яку викликає вірус кору. Хвороба характеризується інтоксикацією і характерною висипкою; передається повітряно-капельним шляхом. Після перенесення інфекції в організмі залишається стійкий пожиттєвий імунітет.

V

Віроїди відкрив в 1971р. Теодор Дінер, який вивчав інфекційне захворювання картоплі – “веретеноподібність бульб” (мал. 34.1, с. 203).

Віроїди – інфекційні частинки, що становлять собою низькомолекулярні одно ланцюгові молекули РНК, які не кодують власних білків.

Наразі відомо багато різних захворювань рослин:

Екзокортіс цитрусових, каданг – каданг кокосових пальм, сонячного опіку авокадо та ін.

Віроїди знайдено виключно у рослин. Вони передаються  під час механічного пошкодження. В інфікованій клітині ця частинка потрапляє до ядра або хлоропласта, де використовує клітинний фермент для відтворення власних молекул.

Пріони – інфекційні білкові частинки,здатні спричиняти захворювання нервової системи людини і тварин. Пріонові інфекції характеризуються повільним але неухильним розвитком симптомів та завершується загибелью хазяїна.

Пріон –особлива форма природного білка. Він накопичується в клітині у вигляді кристалів чи фібрил, які спричиняють патологічні зміни. Насамперед це відбувається у нейронах головного мозку – так розвивається губкоподібна енцефалопатія.

У людини приіони викликають ряд повільних інфекцій, а саме: куру, хворобу Крейцфельдта-Якоба, синдром Герстмана-Штрауслера, тощо.

У тварин: сказ корів, скрейпі овець і кіз та захворювання головного мозку курки, кішок, оленів та ін.

Пріони передаються:

 •  Спадково.
 •  При пересадці інфікованих органів.
 •  При поїданні уражених органів.

Симптоми хвороби;

 •  порушення ходьби;
 •  порушення пам’яті;
 •  порушення розумової функції.

Інкубаціонний період триває 15 – 30 років і закінчується смертю людини.

Пріонні захворювання

Пріони дуже стійкі до високих температур (витримують 134° С – 18 хвилин), ультрафіолетове випромінювання, іонізуючої радіації, дезінфікуючих розчинів.

Профілактика: в стоматології, тонзилектології – одноразові хірургічні інструменти.

Закінчить речення:

 1.  Особливі інфекційні білки називають… (пріонами).
 2.  Розмножуються пріони тільки в…(клітинах).
 3.  Генетичного матеріалу пріони… (не містять).
 4.  Під впливом пріонів відбувається переродження тканин…(мозку).
 5.  До пріонних хвороб належать… (хвороба Крейтцфельдта-Якоба, хвороба куру, родинне фатальне безсоння).
 6.  Пріони в організм можуть потрапити при ….(вживанні їжі, використанні забруднених інструментів, ліків і т.д.).
 7.  Інкубаційний період у випадку пріонних інфекцій триває… (3 – 30 років).
 8.  Пріони стійкі до… (дезінфікуючих розчинників, високих температур).
 9.  Для профілактики пріонних захворювань необхідно використовувати… (одноразовий хірургічний інструмент, лецитин соєвого походження).

VIII. Підсумок заняття.

Технологія незакінчені речення.

Учні працюють з незакінченими реченнями:

Заняття важливе тому, що……

Я знаю …

Я вмію …

Контрольно-оцінюючий етап.

Повернемося до початку нашого уроку до слів Луі Пастера Відкриття проходить лише до тих, хто готовий до їхнього розуміння. Оцінки. Самооцінки.

Діти, а яке відкриття ви зробили для себе сьогодні?

Наше заняття підійшло до кінця.


Картка № 1

Тема. Неклітинні форми життя і одноклітинні організми. Віруси, пріони.

План заняття

 1.  Внесок видатних вчених світу у розвиток вірусології.
 2.  Особливості будови і розмноження вірусів.
 3.  Механізми проникнення вірусів в організм хазяїна.
 4.  Роль вірусів у природі і житті людини.
 5.  Пріони. Будова та особливості життєдіяльності. роль в житті людини.

Домашнє завдання

 1.  вивчити: §30,31,32,33,34.
 2.  Відповісти на запитання параграфів
 3.  Вивчити поняття.
 4.  Заповнити в зошитах для самостійних робіт: с.68-73.

Додаткові завдання для допитливих.

Підготувати повідомлення.

 1.  Гіпотези походження неклітинних форм життя.
 2.  Роль вірусів в еволюції організмів.
 3.  Обґрунтувати основні принципи профілактики вірусних захворювань людини.
 4.  Написати есе: «Кілька слів у захист вірусів».

Понятійний апарат:

Вірус

Вірусологія

Бактеріофаг

Віріон

Віроїди і пріони

Патогенність

Епідеміологія

Класифікація:

Імперія

Царство

Оцінювання роботи на уроці:

Види діяльності на занятті

Самооцінка

Оцінка викладачем

 1.  Робота в групах

 1.  Бліц-опитування

 1.  Понятійне опитування

Оцінка за урок________________________
Картка №2

Схема 1

Історія відкриття:

1796 –

1885 –

1892 –

1898 –

1915 –

1946 –

1935 -

1946 -

Схема 2

Будова

Склад

Схема 3

Розмноження

Шляхи виходу

Схема 4

Шляхи попадання


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78140. Перегородки жилых и общественных зданий 1019 KB
  Перегородки представляют собой ненесущие стены, предназначенные для деления в пределах этажа больших, ограниченных капитальными стенами, объемов на отдельные помещения.
78141. Окна и двери 357 KB
  Как ограждающие элементы, окна должны удовлетворять теплотехническим и акустическим требованиям. Они также должны быть увязаны с архитектурно - художественным решением фасадов и интерьеров. Они состоят из створок и фрамуг. Створки и фрамуги бывают открывающиеся и глухие. Открываются, как правило, вовнутрь.
78142. Лестницы 967.5 KB
  Классификация лестниц и требования к ним: Лестницы служат для сообщения между этажами или разными уровнями. По назначению лестницы делятся на: Основные служащие для постоянного пользования и эвакуации; Вспомогательные для служебного сообщения между этажами; Аварийные наружные эвакуационные лестницы; Пожарные устраиваются открыто вне здания. Конструкция лестницы состоит из чередующихся площадок и маршей. В зависимости от числа маршей в пределах высоты одного этажа лестницы бывают одномаршевые двумаршевые трехмаршевые.
78143. Крупноблочные здания 257.5 KB
  Наружные и внутренние стены монтируются из сборных конструкций заводского изготовления массой до 5 тонн. Для зданий высотой до 5ти этажей применяют бескаркасную конструктивную систему с продольными несущими стенами а для зданий повышенной этажности с большим или смешанным шагом поперечных стен. Наружные стены в пределах высоты каждого этажа членят по горизонтали на два три или четыре ряда блоков. Крупные блоки наружных стен изготавливают из легких бетонов марок М50 М75 М100 плотностью не более 1600 кг м3 а блоки внутренних стен ...
78144. Крупнопанельные здания 1.2 MB
  Эффективные современные теплоизоляционные материалы Вес панелей снижают за счет эффективного утеплителя: λ коэффициент теплопроводности материала в ккал м час град. Форма и отделка панелей должна соответствовать архитектурным требованиям предъявляемым к зданию данного типа. Наиболее ответственные места это стыки наружных панелей между собой и с перекрытием. Применяемые для облицовки наружных панелей керамическая плитка стекломозаика различные каменные фактуры получили широкое распространение Крепление облицовочных материалов ...
78145. Жилые дома из объемно-пространственных блоков 917 KB
  При строительстве зданий из объемно пространственных блоков эти затраты сводятся к минимуму. Объемные блоки изготавливаются в цехах домостроительных заводов причем выполняют не только несущие конструкции но и все работы по отделке и внутреннему оборудованию. Здания из сборных блоков комнат и квартир Изготовленные на заводе пространственные блоки включающие однудве комнаты с полной их отделкой и внутренним санитарно техническим оборудованием доставляют специальными автодомовозами на постройку где их монтируют с колес мощным...
78146. Конструктивные решения зданий индустриальных строительных систем 1.77 MB
  Конструкции зданий монолитной и сборномонолитной строительных систем Очевидна тесная взаимосвязь объемно-планировочных решений избранной технологии возведения и конструкций зданий в монолитном домостроении. Конструкции скорлуп крепятся к монолитному слою на гибких стальных связях. Пространственные большепролетные конструкции передают на опорные элементы нагрузки направление и величина которых определяются статистической схемой работы данного покрытия его габаритами собственной массой временными нагрузками.
78147. Понятие о зданиях и их классификация 413 KB
  Здания предназначенные для всех видов жизнедеятельности людей: школы; детские сады; ясли; больницы; магазины и др. Здания государственного или большого культурного значения: театры; музеи; здания правительственных учреждений; дворцы культуры; спортивные сооружения.
78148. Основание под фундамент 1.91 MB
  Фундаменты Требования предъявляемые к фундаментам: прочность; устойчивость на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы фундамента; устойчивость к агрессивным грунтовым водам; стойкость к атмосферным факторам морозостойкость; пучение грунтов при замерзании; соответствие по долговечности сроку службы здания; индустриальность; экономичность. По конструктивной схеме фундаменты разделяются на: ленточные столбчатые или отдельно стоящие сплошные и свайные см. Ленточные фундаменты Монолитные ленточные фундаменты...