59985

Фінансова оцінка та економічний ефект бізнес-проекту

Конспект урока

Педагогика и дидактика

В Україні на даному етапі існує потреба в активізації бізнес-освіти, впровадженні новітніх програм, завданням яких є формування навичок для ефективної діяльності в ринкових умовах.

Украинкский

2014-05-12

399.5 KB

0 чел.

Орлова О.І.,

завідуюча шкільним методичним кабінетом,

учитель української мови та літератури

(спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»)

Соледарської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 13

Артемівської міської ради Донецької області

Запровадження

бізнес-освіти в систему загальної середньої освіти

як один з напрямків профорієнтаційної роботи

В Україні на даному етапі існує потреба в активізації бізнес-освіти, впровадженні новітніх програм, завданням яких є формування навичок для ефективної діяльності в ринкових умовах. Варто виділити дві основні проблеми, які реально існують і потребують якнайшвидшого вирішення: проблема школярів, як особливої соціальної групи і проблема підприємництва як нового для сучасної української дійсності явища. Тому виникає потреба розробки регіональної програми "Шкільна бізнес-освіта на Донеччині". Слід зазначити, що школярі як специфічна соціальна група по-особливому інтегрується в суспільство. Вони більшою мірою, ніж інші верстви населення, сприйнятливі до інноваційних методів господарювання, заснованих на ініціативі й заповзятливості. Разом з цим випускникам шкіл бракує досвіду професійної соціалізації через те, що вони щойно вийшли на ринок праці, вступають у трудове життя з орієнтацією не на виробничий досвід, який у них відсутній, а на установки, засвоєні в процесі навчання й виховання.

Коротко про цю програму:

Регіональну програму неперервної бізнес-освіти школярів у Донецькій області розроблено відповідно до Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Міжнародної концепції сталого розвитку економіки, державних стандартів освіти, нормативно-правових актів чинного законодавства України з питань освіти і науки, а також враховано міжнародний досвід розвитку бізнес-освіти.

Метою Програми є розбудова в Донецькій області ефективної системи неперервної бізнес-освіти школярів.

Пріоритетні напрямки програми визначені відповідно до  її мети і завдань.

Пріоритет 1. Соціальна інтеграція учнів навчальних закладів Донеччини через підготовку до підприємницької діяльності.

Пріоритет 2. Удосконалення нормативно-правової бази функціонування шкільної бізнес-освіти в Донецькій області.

Пріоритет 3. Розробка теоретичних і практичних змістових компонентів різнорівневої і різновікової бізнес-підготовки до соціоекономічної діяльності в реальних регіональних умовах.

Пріоритет 4. Наукове забезпечення розвитку шкільної бізнес-освіти на Донеччині.

Пріоритет 5. Пропаганда бізнес-освіти в засобах масової інформації Донеччини.

Пріоритет 6. Формування вітчизняного ринку праці та ринку освітніх послуг відповідно до вимог роботодавців.

Форми організації бізнес-освіти:

 •  застосування інформаційних і комунікаційних технологій;
 •  забезпечення високого ступеня активності учнів як повноцінних суб'єктів педагогічного процесу та їх здатності до самоосвіти;
 •  застосування аудіовізуальних технологій, що сприяє розвитку інтелектуальних умінь школярів;
 •  активізація ділового спілкування й інтелектуальне збагачення навчання різноманітних повідомлень, проектів, підготовлених учнями;
 •  доцільне використання інтерактивних мультимедійних систем, що забезпечує ефективне навчання учнів у режимі самоосвіти й саморозвитку.

Шкільна бізнес-освіта є базою для її подальшого розвитку і поглиблення. Загальна середня школа дає змогу школярам здобути базові бізнес-знання, оволодіти елементами знань, щоб використовувати їх для вирішення життєвих ситуацій. Знання про взаємозв'язки між компонентами бізнес-знань і людською діяльністю потрібні для сприйняття цілісного економічно-предметно-просторового середовища, яке їх оточує і є основою здорового способу життя. Зміст шкільної бізнес-освіти структурується за блочно-модульним принципом навчання і сприяє розвитку бізнес-культури та формуванню мислення ділової людини. Бізнес-знання мають віддзеркалювати нові явища й поняття, формувати вміння і навички бізнес-аналізу і розрахунків, розвивати творчі здібності учнів.

Отже, бізнес-освітаактуальна проблема, що орієнтована на практику і освітню діяльність, які покликані забезпечити виявлення й розвиток конкурентних переваг і ключових компетенцій особистості та відповідають вимогам соціуму і потребам регіону.

Бізнес-освіта школярів може реалізовуватися через очне навчання, а також через дистанційні курси. Основним елементом системи бізнес-освіти, що реалізується в очному форматі, є урок.

Вашій увазі пропонується  конспект уроку  в 10 класі на  тему «ФІНАНСОВА ОЦІНКА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ», який було розроблено під час проходження курсової перепідготовки. Заняття розраховано на 90 хвилин, так як має інтегровану форму  (бізнес-освіта + інформатика).

Також надається презентація до цього уроку.

10 КЛАС

ФІНАНСОВА ОЦІНКА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ

(заняття розраховано на 90 хвилин, так як має інтегровану форму:

 (бізнес-освіта + інформатика)

Тема уроку:      Фінансова оцінка та економічний ефект бізнес – проекту.   

Мета уроку:

         Навчальна:  Дати поняття про ефект і ефективність, вартість і прибутковість,  

                           економічний ефект, фінансова ефективність.

                                 Забезпечити засвоєння знань про фінансову оцінку та

                                економічний ефект бізнес – проекту. 

      Формувати вміння давати фінансову оцінку та виявляти економічний ефект.

                  Вивчити можливості застосування EXCEL для проведення фінінсово-

                  економічних розрахунків.

         Сформувати навички використання розрахункових функцій при аналізі даних.

        Розвиваюча: Розвивати логічне мислення, спостережливість, критичність та самостійність

                                мислення,  уміння робити зіставлення; навички порівняння і узагальнення при  

                               обробці інформації; розвиток властивостей уважності, операцій мислення і

                                творчих здібностей.

        Виховна:       Виховувати відчуття колективізму та комунікативних якостей, акуратності та

                                уважності при введенні складних  формул.

           Виховувати цивілізовану та культурну людину, яка  діятиме в ринкових умовах.

Тип уроку:             комбінований.

Форма уроку:        інтегрований (бізнес-освіта + інформатика).

Обладнання:         комп’ютери з електронними таблицями, презентація за темою уроку.

Методи навчання:   діалогічний, евристичний, частково-пошуковий, виконавський.

Основні терміни і поняття для вивчення: ефект і ефективність, вартість і прибутковість,  

                                   економічний ефект, фінансова ефективність 

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

Учитель курсу «Бізнес-освіта»                                                                                                                                           

         На попередніх заняттях  ми говорили про бізнес плани та проекти, принципи бізнес-проектування, створення та оцінку бізнес-проекту, визначали життєвий цикл бізнес-проекту, звертали увагу на структуру та кадрову політику бізнес-проекту. На сьогодні ви спробували зробити презентації бізнес-проекту, дотримуючись певних вимог. На даному занятті ми звернемо увагу на дуже важливі питання, а саме: фінансову оцінку та економічний ефект бізнес – проекту. Будемо вчитись давати фінансову оцінку бізнес-проекту та визначати  економічний ефект.                                                                                                                                             Учитель інформатики.                                                                                                                                                         

          Ви вже маєте досвід роботи з логічними функціями і умовними операторами. Вони застосовувались вами при розробці блок-схем алгоритмів, при програмуванні на Basic, і ви відчули їхню потужність. Тому тему цього уроку не можна вважати зовсім новою. Сьогодні на вас чекає можливість переконатися у потужності логічних функцій та умовних операторів у середовищі табличного процесора Microsoft Excel.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

1.Розповідь учителя з елементами бесіди, з використанням презентації

(нижче наводимо матеріал для розповіді, а також для використання в презентації)

У вільній ринковій економіці  планування стає основою самостійної трудової діяльності багатьох категорій плановиків-менеджерів. Планова діяльність персоналу підприємств, як і всяка виробнича робота, характеризується різними показниками соціальної та економічної ефективності. Основними оціночними показниками ефективності планової діяльності є як абсолютні, так і відносні значення витрат і результатів, доходів і витрат, витрат і прибутку та інших загальноекономічних або корпоративних стандартів і нормативів.                                      

Зупинимося детальніше на сутності таких важливих планово-економічних показників, як ефект і ефективність, вартість і прибутковість, а також на сучасних методах їх наукового обгрунтування та практичного розрахунку.                                                                                             

Цілий ефект показує ступінь досягнення деякого заданого результату: як виконана робота з виробництва товару і послуги, чи задовольняє вона споживача і чи буде продана, за якою ціною її можна продати, яка можлива прибуток? При оцінці ефекту порівнюються фактичні або очікувані показники з встановленим стандартом, еталоном, заздалегідь прийнятої метою й іншими економічними даними. Цілком зрозуміло, що оцінити реальний ефект у різних сферах трудової діяльності не завжди можливо, наприклад у творчих видах праці. Проте в цілому можна сказати, що ефект у загальному вигляді являє собою різниця між результатами і витратами, між ціною товару і його собівартістю, між плановими (нормативними) і фактичними значеннями показника  тощо.      

Ефективність характеризує співвідношення отриманого ефекту з витратами на його здійснення і є свого роду ціною чи платою за досягнення даного результату. Якщо ж результат, наприклад,  задана мета, взагалі не досягнена, то й ефективність втрачає своє позитивне економічне значення. У практиці показник ефективності висловлює величину доходу (прибутку) на одиницю витрат.

Науковий ефект пов'язаний з відкриттям нових явищ матеріального світу або закономірностей його розвитку, а також з виявленням практичних можливостей їх використання в господарській діяльності і встановленням оптимальних параметрів і показників застосування результатів наукових досліджень у конкретних сферах людської діяльності.                                                 

Технічний ефект характеризується одержуваним перевагою створюваних або поліпшується технологічних систем машин, робочих приладів і інших виробничих ресурсів у порівнянні з найбільш прогресивними засобами в  цій технічній галузі.                                                          

Соціальний ефект відображає розвиток людського фактора, зростання кваліфікації і зміна професійного складу персоналу, а також поліпшення умов праці і підвищення його продуктивності.                                                                                                                                  

Економічний ефект означає скорочення або економію виробничих ресурсів на виготовлення продукції, товару або послуги, наприклад матеріальних або трудових витрат на одиницю корисної потужності або інших кінцевих результатів.                                                                                     

У ринкових умовах у відповідності з діючими рекомендаціями по оцінці інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування встановлено наступні види економічної ефективності:   

комерційна (фінансова) ефективність, що враховує фінансові наслідки реалізації інноваційного бізнес-проекту для його безпосередніх учасників;                                                       

бюджетна ефективність, що відбиває фінансові результати здійснення розробленого проекту для федерального, регіонального або місцевого бюджетів;                                                             

Показники комерційної (фінансової) ефективності характеризують співвідношення фінансових витрат та результатів, що забезпечують необхідну норму прибутковості. Вони можуть розглядатися як для всього бізнес-проекту в цілому, так і для його окремих учасників з урахуванням дольової внеску кожного з них у загальний фінансовий результат.

Основним показником ефективності комерційної служить потік реальних грошових коштів. 

Величина потоку грошей розраховується як різниця між їх припливом і відтоком по кожному виду інвестиційних проектів за період їх здійснення за формулою                                                                            

де Ф t - фінансовий потік реальних грошей за планований період;

П t - надходження фінансових ресурсів за цей період;

O t - відтік грошових коштів за даний термін.                                   

      Показники бюджетної ефективності відображають вплив здійснюваного інвестиційного проекту на підвищення доходів та зниження витрат відповідного бюджету як федерального, так і регіонального чи місцевого рівня управління. Тут основним показником виступає бюджетний ефект. Він визначається як перевищення доходів відповідного бюджету над його витратами за період здійснення даного проекту і розраховується за формулою                                                                   де Б t - бюджетний ефект за період впровадження проекту;

Д t - доходи бюджету за даний період;

P t - видатки бюджету за цей же термін.                                                                                                                У ході планування комерційної ефективності на рівні підприємства, фірми або іншої комерційної організації до складу результатів проекту входять показники, що визначають величину виручки від реалізації виробленої продукції, за вирахуванням витраченої частини на власні потреби, а також інші соціальні та фінансові показники діяльності підприємства. До складу витрат включаються одноразові і поточні витрати без повторного рахунку. Зокрема, не допускається одночасне включення до кошторису одноразових витрат на створення основних виробничих фондів і поточних витрат на їх амортизацію. У загальному вигляді комерційна ефективність визначається за формулою                                                                                    де Е t - комерційна ефективність на планований період;                                                                                                 P t - загальні комерційні результати;                                                                                                                             3 t - величина необхідних витрат.                                                                                                                      

При дослідженні фінансової доцільності проекту можна застосувати метод – ефект зростання. Сутність даного методу полягає у порівнянні капітальних та інших витрат по проекту з додатковими витратами і доходами від його реалізації. На практиці порівняння доходів і витрат розраховують у двох випадках: за умови реалізації проекту і без нього. Тоді сукупний вплив проекту може бути визначений двома простими формулами:

Зростання доходів = доходи з проектом - доходи без проекту

Зростання витрат = витрати з проектом - витрати без проекту

Наявність показника зростання доходів (або зростання доходів проекту) та показника зростання витрат (або зростання витрат проекту) дозволить правильно розрахувати чисте зростання грошових потоків проекту, яке, в свою чергу, буде використовуватися для подальшої оцінки фінансової доцільності проекту.                                                                                                         

Розглянемо більш детально методику розрахунку витрат, результатів, ефекту і терміну окупності, яка є універсальною і може застосовуватися на всіх етапах внутрішньофірмового планування при економічній оцінці різних проектів, як нових (оригінальних), так і вдосконалених (діючих).

ІУ.  Робота в групах                                                                                                                                                               Клас ділиться на 3 групи, кожна отримує завдання та інструкцію щодо виконання роботи:                                               1. Ознайомитись з  методикою розрахунку витрат, результатів, ефекту і терміну окупності (матеріали – в електронному варіанті).                                                                                                                   2. Підставляють замість букв цифрові дані (можуть використовувати зі своєї презентації бізнес-проекту – домашнє завдання).                                                                                                                                3. Готуються до  повідомлення про методику  розрахунку витрат, результатів, ефекту і терміну окупності, використовуючи дані в  електронному варіанті.                                                                                                                                                                                                                                                     І група                                                                                                                                                                                                                1. Розрахунок витрат на здійснення проекту.                                                                                             Загальні витрати на реалізацію інноваційного проекту за прийнятий розрахунковий період (рік або термін служби) визначаються підсумовуванням відповідних доданків витрат на стадії виробництва і в сфері використання продукції:                                                                                           де З t - загальні поточні витрати за розрахунковий період, руб.; З п - витрати на стадії виробництва продукції; З і - витрати у сфері використання продукції.                                                                             Поточні витрати при виробництві та використанні продукції розраховуються послідовно по формулі                                                                                                                             де З п (і) - витрати на виробництво (використання) продукції за розрахунковий період, руб.; І - поточні витрати при виробництві (використанні) продукції за розрахунковий період; К - одноразові (капітальні) витрати при виробництві (використанні) продукції в розрахунковому році; Л - ліквідаційна (залишкова) вартість основних фондів, які вибувають у розрахунковому році.                                                                                                                                                                     

                                                           ІІ група                                                                                                                                    2. Розрахунок результатів від застосування проекту.                                                                       Загальна вартісна оцінка очікуваних (планованих) результатів від практичного використання розроблюваного проекту за прийнятий період розраховується як сума основних і супутніх результатів:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              де P t - вартісна оцінка результатів за розрахунковий період; Р о - вартісна оцінка основних результатів; Р с - вартісна оцінка супутніх результатів.                                                                                                               Вартісна оцінка основних результатів проекту здійснюється в залежності від призначення техніки або технології виробництва.  Для нової техніки, різних моделей металообробного обладнання та інших засобів праці і виробництва тривалого користування вартісна оцінка основних результатів може бути виражена формулою                                                                          де Ц і - ціна одиниці продукції, виробленої в розрахунковому році; А - обсяг застосування нових засобів виробництва протягом року; В - продуктивність нових засобів праці в розрахунку на рік. Вартісна оцінка супутніх результатів включає додаткові (позитивні) економічні результати в різних сферах діяльності.                                                                                                                                                                 

                                                             ІІІ група                                                                                                                                 3. Розрахунок економічного ефекту.                                                                                                Загальний економічний ефект від застосування нової техніки, технології та організації виробництва за планований період визначається різницею відповідних результатів і витрат за формулою                                                                                                                                 Річний економічний ефект являє собою загальну річний прибуток підприємства, яка розраховується як різниця між ціною і собівартістю продукції з урахуванням обсягу її випуску:         

У. Практична робота.

                                            Учитель інформатики.                                                                                                                                                         

Теорія, яку необхідно опанувати перед виконанням роботи:

 1.  Правила техніки безпеки та протипожежної безпеки при роботі в комп’ютерному класі.
 2.  Використання функцій.
 3.  Побудова складних алгоритмів.

Ми продовжуємо знайомитись із табличним процесором Excel і його можливостями аналізу даних. Говорячи про аналіз даних, не можна оминати увагою науку, яка покликана цим займатися, це - математична статистика.

Табличний процесор має клас функцій, відповідальних за роботу із статистичними показниками.

Більшість інформації про навколишній світ людина сприймає за допомогою зору. Тому часто дуже важливо не тільки знайти переконливі дані, але й стисло і наочно їх представити.

Поняття математичної статистики
«Генеральна» та «вибрана» сукупності. Основна мета статистичного дослідження — на основі вивчення вибраної сукупності отримати закономірності генеральної сукупності. Роз'яснити поняття ре
презентативності вибірки.

4.  Статистичні функції в Excel.

Учні самостійно пояснюють застосування і призначення статистичних функцій: МИН, МАКС, НАИБОЛЬШИЙ, НАИМЕНЬШИЙ, СРЗНАЧ, СЧЕТ, СЧЕТЕСЛИ, СЧИТАТЬПУСТОТЬІ, ЧАСТОТА.

Хід роботи:

На екрані електронна таблиця EXCEL. Виконати такі дії:

 1.  Створити таблицю нарахування заробітної плати для 10 осіб (прізвища, стаж роботи і оклад довільні).

 1.  У комірці D1 створити іменовану комірку ДНІВ, у комірку записати кількість робочих днів у місяці (наприклад, 22)
 2.  У комірках “зароблено” обчислення вести з використанням іменованої комірки ДНІВ.
 3.  Премію обчислювати із розрахунку 40% від заробленого.
 4.  У комірках “аванс” записати суми за власним вибором від 70 до 150 без обчислень.

 1.  У комірках “Податок” обчислення вести за умови: сума всього нараховано (стовпчик G) заробіток менший або рівний за 185 грн. - податок 0%,

Заробіток більший – податок 13% від суми, що перевищує 185 грн.

 1.  У пенсійний фонд утримується 2%, на профспілкові внески утримується 1% від усього нарахованого.
 2.  Виконання комплексних вправ для зняття втоми (комплекс вправ для очей та комплекс вправ для зняття м’язового напруження)
 3.  Визначте найменшу кількість відпрацьованих днів за місяць (Використовувати Статистичну функцію MIN). Результат записати до комірки N2.
 4.  Визначити найвищу заробітну платню. (Використовуючи Статистичну функцію MAX). Результат записати до комірки N3.
 5.  Визначити найменшу заробітну платню. (використавши функцію MIN). 
 6.   Визначте значення нарахованого заробітку. Результат записати до комірки N5.
 7.  Визначте середнє значення нарахованого заробітку. Результат записати до комірки N6.
 8.  Відповідним форматуванням (заголовки, шрифти, орієнтація, заливка, об’єднання комірок) надайте таблиці естетичного оформлення.
 9.  Зберегти таблицю у власній папці з іменем заробітна плата.               

УІ. Практична робота  «Аналіз ситуацій з точки зору економічної ефективності»                                                                                                                                                               

      А) Учитель курсу «Бізнес-освіта»                                                                                                                              У процесі розробки фінансової стратегії особливу увагу приділяють виробництву конкурентоспроможної продукції, повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних коштах, раціональному використанню залучених коштів, ефективному використанню капіталу підприємства.                                                                                          При застосуванні методу розрахунку ефекту зростання проекту важливо не ототожнювати випадок "без-проекту" з теперішньою ситуацією. Умова "без-проекту" повинна розглядатися в динаміці й відображати майбутні процеси на підприємстві (наприклад, вихід з ладу обладнання). І навпаки, теперішня ситуація - це стале поняття, яке не дозволяє передбачити можливі зміни в часі, навіть якщо проект не буде реалізований. Ситуація пояснюється у прикладі 1.

Б)Інструктаж.                                                                                                                                                                                                       1. Ознайомитись з  описом ситуацій  (матеріали – в електронному варіанті).                                                                                                                   2. Підставити замість букв відповідні цифрові дані в  електронній таблиці EXCEL.                                                                                                                                3. Проаналізувати результати, зробити висновки.                                                                                                  ОПИС СИТУАЦІЙ                                                                                                                                                                   Приклад 1. Ситуація "без-проекту" відрізняється від теперішньої ситуації                                                    Для кращого розуміння цього важливого висновку розглянемо його на прикладі водоочисної споруди. Зосередимося на одному показнику, а саме обсягу забруднення води внаслідок перевищення концентрації забруднюючих речовин у стічних водах. Припустимо, що підприємство сплачує збори за забруднення в повному обсязі. Цю ситуацію представимо показником А, який відображає поточний рівень зборів за забруднення. Тепер вважаємо, що технологія очистки води, яка застосовується на підприємстві, застаріла, в результаті чого спостерігається висока концентрація забруднюючих речовин у стічних водах. Підприємством запропоновано проект, направлений на зміну або вдосконалення існуючої технології, яка істотно скоротить концентрацію забруднюючих речовин і, в свою чергу, приведе до скорочення платежів за забруднення. Якщо проект не буде реалізований, старе обладнання буде зношуватися протягом наступних років, що призведе до збільшення забруднення і платежів за нього. Новий рівень забруднення позначимо показником В при умові, що B>A. Якщо проект буде реалізований і його вартість буде дорівнювати І, концентрація забруднюючих речовин, а, в свою чергу, і збори за забруднення зменшаться і будуть дорівнювати С, отже C<A<B.                   

        Таким чином, ми маємо три різні ситуації, а саме:

 •  Поточний стан, який відображено показником A.
 •  Умови діяльності "без проекту", відображено показником B.
 •  Ситуація "з проектом" - показник C.                                                                                                                                                  Тоді, ефект зростання можна розраховувати за формулою                                                            Ефект зростання = C - B=D<0.                                                                                                               Висновок: при реалізації інвестиційного проекту вартістю І ми отримаємо економію проектних витрат у розмірі D (у вигляді зменшення платежів за забруднення).                                   Такий аналіз необхідно проводити для кожного елемента доходів, а також постійних і змінних витрат підприємства, показники яких будуть змінюватися внаслідок реалізації проекту.                                                                                                                                                                       Після цього розраховують зростаючі загальні доходи й зростаючі загальні витрати проекту в цілому.

Приклад 2. Загальні доходи і загальні витрати проекту                                                                   

Повернемося до нашої водоочисної споруди. Уявімо, що проект, який пропонується для даного підприємства, полягає у встановленні нової когенераційної системи для вловлювання біогазів, що викидаються в повітря, і виробництва енергії для внутрішнього споживання.

Нехай загальні інвестиційні витрати проекту дорівнюють І і включають витрати, пов'язані з оцінкою доцільності пропонованого проекту, науково-дослідницькими роботами, придбанням і встановленням обладнання, оплатою праці, контролем виконання основних і будівельних робіт.

Щодо операційних витрат:  Внаслідок реалізації проекту передбачається ефект зростання операційних витрат в майбутньому.

Щодо реалізації проекту:

Будь-яке нове обладнання потребує відповідного обслуговування. Витрати по обслуговуванню дорівнюватимуть М. Крім того, для забезпечення роботи нового обладнання необхідно залучити додаткового працівника. Витрати на оплату його праці і різні соціальні заходи будуть складати L. Для роботи устаткування необхідна додаткова енергія - Е.

У той же час, встановлення когенераційної системи має ряд переваг. Вона буде знешкоджувати біогази, що приведе до зменшення платежів за забруднення до рівня Р. Хоча система потребує додаткових ресурсів енергії, вона також виробляє енергію для внутрішнього споживання - К, де K>E. Це приводить до скорочення споживання придбаної у зовнішніх постачальників енергії, а отже, зменшує витрати на електроенергію до рівня K-E. Оскільки всі описані наслідки встановлення когенераційної системи відносяться безпосередньо до проекту, ми можемо розрахувати загальні витрати проекту:

Загальні капіталовкладення (інвестиційні витрати) проекту = I

Загальні зростаючі операційні витрати = M+L+E-P-K

Загальні витрати проекту = I+ M+L+E-P-K

УІІ. Закріплення матеріалу.

Фронтальне опитування.

 1.  Укажіть які фактори впливають на показники ефективності бізнес-проекту.
 2.  Назвіть методики розрахунку витрат, результатів, ефекту і терміну окупності
 3.  Поясніть, від чого залежить вибір тих чи інших економічних показників для оцінки ефективності конкретних бізнес-проектів.
 4.  Що дає використання логічних функцій?
 5.  Коли і як використовуються статистичні функції?

УІІІ. Підсумок уроку.

1.Зіставлення та аналіз зроблених розрахунків.                                                                                            2.Оцінювання практичних робіт та усних відповідей учнів. Аналіз.                                                                     3. Висновок.                                                                                                                                                                

Таким чином,  розробка фінансової стратегії і фінансової політики по більш важливих аспектах фінансової діяльності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов'язані з фінансовим розвитком підприємства. У процесі оцінки ефективності інноваційних проектів можуть бути широко використані і такі загальновідомі економічні показники, як ціна продукції, витрати виробництва, трудомісткість роботи, матеріалоємність вироби, собівартість, прибуток, рентабельність, економія ресурсів, термін окупності тощо.                                                                                                            Вибір тих чи інших економічних показників для оцінки ефективності конкретних бізнес-проектів залежить від діючої стратегії, намічених цілей, очікуваних результатів і критерію їх оптимізації, планованих при відповідних виробничих і ринкових умовах і обмеженнях.   

                            ІХ. Інформація про домашнє завдання.                                                                                                       1.За конспектом чи презентацією вивчити основні поняття, знати методику методикою розрахунку витрат, результатів, ефекту і терміну окупності.                                                                                                   2. Продумати завдання по обробці даних  таблиці “Заробітна плата”, які потребують логічних і статистичних функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27325. Память и способы запоминания 34.5 KB
  По содержанию образная память моторная память эмоциональная память; по организации запоминания эпизодическая память семантическая память процедурная память; по временным характеристикам долговременная декларативная память кратковременная память ультракратковременная память; по физиологическим принципам определяемая структурой связей нервных клеток она же долговременная и определяемая текущим потоком электрической активности нервных путей она же кратковременная по наличию цели произвольная и непроизвольная; по наличию...
27326. Мышление как особый психологический процесс 35.5 KB
  К формам мышления относятся: Понятие это форма мышления отражающая существенные свойства связи и отношения предметов и явлений. Суждения это форма мышления позволяющая устанавливать простейшие связи между познаваемыми явлениями как связи и отношения между предметами и явлениями окружающего мира их свойствами и признаками. Умозаключение форма мышления в которой из одного или нескольких суждений выводится новое суждение. Виды мышления чаще всего мышление подразделяют на теоретическое понятийное и образное и практическое...
27327. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке 20.18 KB
  Педагогика начального образования как наука о воспитании образовании и развитии младших школьников Педагогика с греческого означает детоводство дитяведение. Педагогика наука о воспитании человека совокупность теоретических и прикладных наук изучающих воспитание образование и обучение. Педагогика это относительно самостоятельная дисциплина имеющая свой объект и предмет изучения. Педагогика в широком смысле влияние всех внешних воздействий естественной и социальной среды.
27328. Методология и методика педагогического исследования, Методологическая культура учителя 30.65 KB
  Методы обучения т. В свою очередь возможность исследователя сформировать новые методы и подходы в своей педагогической деятельности является показателем его высокой методологической культуры. Теоретические и эмпирические методы педагогического исследования Пути способы познания объективной реальности принято называть методами исследования. Различают теоретические и эмпирические методы педагогического исследования.
27329. Система образования и ее характеристика 23.22 KB
  Ведущую роль в области образования играют принципы государственной политики. Создавать условия для общедоступности образования приспособления системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся воспитанников. Носить демократический характер образования и допускать автономность обр.