60009

Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. Вікі-технології

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Тема розробки є актуальною, тому що потік нових інформаційних технологій все більше проникає у наше життя. Зявляються послуги, побудовані на сервісах Інтернету, використання різноманітних інтерактивних технологій вже не тільки дань моді, а й серйозна конкурентна перевага.

Украинкский

2014-05-13

1.13 MB

96 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НОВГОРОД - СІВЕРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

комбінованого заняття з інформатики

ТЕМА: «Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти.

Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. Вікі-технології»

2013


Автор: викладач  інформатики Новгород-Сіверського медичного училища Гоман Євгенія Олександрівна

Рецензент: голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Вронський В. О.

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Протокол №  5 від 16.01.2013р. Голова ЦК ____________Вронський В. О.


ЗМІСТ

 1.  Рецензія ………………………………………………………………..4
 2.  Анотація ……………………………………………………………… 6
 3.  План заняття…………………………………………………………...7
 4.  Методична розробка комбінованого заняття з інформатики на тему: «Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мульти-

медійних ресурсів. Вікі-технології»....................................................8

 1.  Список використаної літератури …………………………………43
 2.  Додатки …………………………………………………..…………...44


РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку комбінованого заняття з інформатики на тему:

„Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів.

Вікі-технології”

Методична розробка складена викладачем Новгород-Сіверського медичного училища Гоман Євгенією Олександрівною на основі навчальної програми з «Інформатики» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році.

Тема  розробки є актуальною, тому що потік нових інформаційних технологій все більше проникає у наше життя. З'являються послуги, побудовані на сервісах Інтернету, використання різноманітних інтерактивних технологій вже не тільки дань моді, а й серйозна конкурентна перевага.

Метою розробки є розкриття поняття Веб 2.0, з’ясування технологій, на яких працюють сучасні сервіси Інтернету, ознайомлення студентів з основними сервісами Веб 2.0,  їх призначенням та принципами роботи.

Формою було обрано комбіноване заняття, що дало можливість поєднати окремі елементи навчання та виховання в єдину цілісну систему. 

За структурою  методична розробка складена відповідно до методичних рекомендацій проведення відкритих занять Новгород-Сіверського медичного училища, передбачає усі його етапи: підготовчий, основний, заключний. Позитивним  у даній методичній розробці є творчий підхід до підготовки матеріалу заняття, використання різноманітних джерел інформації, застосування інтерактивних методів проведення заняття, технічних засобів навчання, залучення студентів до самостійної та групової пошукової роботи.

Виявленню творчого потенціалу студентів сприяли вдало застосовані методи і форми роботи: пояснення нового матеріалу з застосуванням презентації, відеоролика, дослідницький метод, метод роботи в малих групах, бесіда.

Викладений у методичній розробці матеріал дає можливість студентам глибоко засвоїти та розуміти зміст поняття Веб 2.0, відмінності Веб 2.0 від першого покоління сервісів; призначення та принципи функціонування сучасних сервісів; набути умінь і навичок роботи з веб-спільнотами, сервісами спільної роботи з документами, фото- та відеосервісами, вікі-технологіями.

Матеріал методичної розробки комбінованого заняття з інформатики заслуговує на поширення та використання її творчого потенціалу викладачами інформатики під час підготовки і проведення занять з даної теми.

Рецензент: голова циклової комісії

загальноосвітніх дисциплін _________________ Вронський В. О.


АНОТАЦІЯ

на методичну розробку комбінованого заняття з інформатики на тему:

„Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів.

Вікі-технології”

Матеріал методичної розробки відображає зміст відкритого комбінованого заняття з інформатики. Методична розробка складена викладачем Новгород-Сіверського медичного училища Гоман Євгенією Олександрівною на основі навчальної програми з  «Інформатики» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році.

Тема розробки є актуальною, тому що потік нових інформаційних технологій все більше проникає у наше життя. З'являються послуги, побудовані на сервісах Інтернету, використання різноманітних інтерактивних технологій вже не тільки дань моді, а й серйозна конкурентна перевага.

В методичній розробці дана загальна характеристика теми, розкрита мета її вивчення, описано послідовність та порядок проведення.

Методична розробка рекомендована для використання в практичній діяльності, як для викладачів загальноосвітніх закладів так і для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.


Планування роботи на
занятті «Огляд технологій Веб 2.0.

Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. Вікі-технології»

Етап заняття

Зміст заняття

Організаційна частина.

Перевірка присутніх і заповнення журналу.

Перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії  й  обладнання.

Мотивація навчальної діяльності.

Демонстрація відеоролика «Веб 2.0- машина использует нас или мы и есть машина».

Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування.

Вивчення нового матеріалу:

 1.  Сервіси Веб 2.0., їх особливості. Технології, на яких базується Веб 2.0».
 2.  Веб-спільноти. Блог.

 1.  Спільна робота з документами. Онлайн-документи.
 2.  Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів.
 3.  Вікі-технології.

Розповідь викладача; демонстрація на мультимедійному проекторі презентації «Огляд технологій Веб 2.0».

Випереджувальні завдання студентам:

демонстрація презентації «Веб-спільноти. Блог», підготовленої студентами «Bloggers». 

Демонстрація презентації «Спільна робота з документами. GoogleDocs», підготовленої студентами «GoogleDocs».

Демонстрація презентації «Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів», підготовленої студентами «Multimedia».

Розповідь з елементами бесіди. Демонстрація відеоролика «Вікіпедія – перші кроки».

Закріплення знань, умінь, навичок:

 1.  Пошук інформації в Інтернет.

 1.  Виконання практичних робіт.

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 15 хвилин після початку роботи).

Пошук інформації на сайті Вікіпедії, заповнення таблиці, спільне обговорення результатів.

Метод «Ажурна пилка»: робота за комп’ютером в домашніх групах з інструкцією; робота в експертних групах.

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія діяльності.

Рефлексія діяльності на уроці (співставлення завдань уроку із власною діяльністю на уроці) у формі бесіди, виконання тестів на розуміння і засвоєння вивченого матеріалу.

Домашнє завдання.

Зареєструватися на сайті Вікіпедія, створити свою власну статтю, дібрати текстову, графічну та відеоінформацію до неї.

Тема: Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. Вікі-технології

Актуальність теми. Освітня діяльність сьогодні зазнає значних змін, що зумовлено новими вимогами до членів суспільства і зміною освітньої парадигми. Якщо раніше основною задачею освіти вважалась передача знань, умінь і навиків студентам, то сьогодні «перед освітою виникло складне двоєдине завдання: вона повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, а також – формувати в молоді риси, необхідні для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві після завершення навчання в школі чи університеті».

Потік нових інформаційних технологій все більше проникає у наше життя. З'являються послуги, побудовані на сервісах Інтернету, використання різноманітних інтерактивних технологій вже не тільки дань моді, а й серйозна конкурентна перевага.

Сучасна глобальна мережа Інтернет – це не лише сукупність комп’ютерних машин, об’єднаних між собою, а і велика кількість людей, об’єднаних спільною роботою, обміном інформацією та дружбою. На сьогоднішній день створено багато спеціальних послуг (сервісів), за допомогою яких людство може обмінюватися своїми думками, пропозиціями, ідеями, творчими здібностями та корисною інформацією. Такі сервіси називають соціальними сервісами або Веб 2.0.

Веб 2.0 – друге покоління мережевих сервісів Інтернету. На відміну від першого покоління сервісів (the mostly read-only Web) Веб 2.0 (the wildly read-write Web) дозволяє користувачам спільно діяти - обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації, тобто відбувається налагодження соціальної взаємодії.

Появу терміну Веб 2.0 прийнято повязувати зі статтею Тіма ОРейлі «Що таке Веб 2.0». За Тімом ОРейлі «Веб 2.0 – це не просто інтеграція сервісів, це ідея використання колективного розуму».

МЕТА:

Навчальна:

 •  закріпити поняття веб-сайту, графіки та мультимедійної інформації та веб-сторінках;
 •  сформувати поняття Веб 2.0, технологій, на яких основані сучасні сервіси Веб 2.0; відмінності Веб 2.0 від першого покоління сервісів;
 •  розглянути сучасні сервіси, основані на технологіях Веб 2.0, основні принципи їх функціонування;
 •  сформувати вміння працювати з сучасними сервісами: веб-спільнотами, блогами, фотосервісами, відеосервісами, вікіпедією; спільно працювати з документами.

Розвиваюча:

 •  розвивати навички індивідуальної та групової практичної роботи;
 •  розвивати уміння застосовувати теоретичні знання для розв’язку практичних завдань різних типів;
 •  розвивати логічне мислення студентів.

Виховна:

 •   виховувати у студентів пізнавальний інтерес до дисципліни й обраної спеціальності шляхом використання активних методів і прийомів навчання.
 •  формувати впевненість в своїх силах;
 •  виховання творчого підходу до роботи.


Оснащення:

 1.  Персональні комп'ютери.
  1.  Мультимедійний проектор, екран.
  2.  Презентації: «Огляд технологій Веб 2.0», «Веб-спільноти. Блог», «Спільна робота з документами. GoogleDocs», «Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів».
  3.  Відеоролики: «Веб 2.0- машина использует нас или мы и есть машина», «Вікіпедія – перші кроки»
  4.  Програма MyTest і розроблений тест на засвоєння і розуміння студентами начального матеріалу.
  5.  Методична розробка  заняття: «Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. Вікі-технології».  
  6.  Інструкції до практичних робіт.
  7.  Роздатковий матеріал (таблиці).
  8.  Підключення до мережі Інтернет.

Форма заняття: практичне заняття

Тип заняття: комбіноване.

Методи і прийоми заняття: пояснення нового матеріалу з застосуванням презентації, відеоролика; метод роботи в малих групах; бесіда, електронна презентація навчального матеріалу; випереджальне завдання; робота з роздатковим матеріалом; інтерактивний метод «Ажурна пилка», фронтальне опитування.

Міжпредметна інтеграція:

Дисципліна, тема дисципліни

Дисципліни, розділ теми, з якими пов’язано викладання предмета

Інформатика. Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. Вікі-технології

Англійська мова. Communication Technologies. The necessity of computer skills. It basic parts. 

Англійська мова. Communication Technologies. The World Wide Web (In ternet).

Кількість годин:   2 години

Курс: І Бф Лікувальна справа

Очікувані результати:

Після заняття студенти:

Знатимуть:

 •  основні технології Веб 2.0;
 •  відмінності Веб 2.0 від першого покоління сервісів;
 •  призначення і принципи функціонування веб-спільнот, поняття блогу;
 •  призначення онлайн-документів, переваги спільної роботи з документами;
 •  основні принципи роботи фото- та відеосервісів;
 •  основні поняття вікі-технологій.

Вмітимуть:

 •  створювати й адмініструвати блог;
 •  реєструватися на соціальних сервісах збереження мультимедійних ресурсів;
 •  завантажувати до відеосервісу власні відеоролики;
 •  створювати електронний фотоальбом;
 •  засобами сервісу GoogleDos спільно створювати документи.


СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

І. Підготовчий етап.

 1.  Організація заняття.
 •  перевірка присутніх і заповнення журналу;
 •  перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії й обладнання.
  1.  Мотивація навчальної діяльності.

Мотивація проходить шляхом перегляду відеоролика «Веб 2.0. - машина использует нас или мы и есть машина» на мультимедійному екрані.

 1.  Оголошення теми, мети заняття.

Шановні студенти, як ви вже здогадалися, сьогодні на занятті ми будемо говорити про технології, на основі яких розробляються сучасні веб-ресурси та опановувати сервіси Веб 2.0.

(Демонстрація теми та мети заняття на мультимедійному екрані, які студенти записують у зошити)

 1.  Ознайомлення з групами студентів, які отримали випереджальні завдання.

1 група студентів - «Bloggers» (досліджували поняття веб-спільноти, блогу).

2 група студентів - «GoogleDocs» (досліджували поняття спільної роботи з онлайн-документами).

3 група студентів - «Multimedia» (досліджували сервіси збереження мультимедійних ресурсів).


1.5.  Актуалізація опорних знань. Фронтальне опитування.

Актуалізація опорних знань студентів проводиться методом фронтального опитування з метою з’ясування готовності студентів до заняття. Опитування проходить за допомогою проектора, питання виводяться на екран, студенти відповідають усно.  

Питання:

 1.  Що таке сайт?

Очікувані відповіді:

 •  Сайт або веб-сайт (англ. website, від web - павутина, "веб" і site - "місце") - це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті через протоколи HTTP/HTTPS;
  •  Веб-сайт — це сукупність логічно зв'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет.
 1.  Назвіть основні завдання веб-сайтів.

Очікувані відповіді:

 •  Реклама продукції, послуг, ідей. Правильно зроблений веб-сайт із легкістю приведе клієнта до висновку про необхідність покупки товару, або послуг, або ідей, що пропагуються на ньому;
  •  Продаж товарів, послуг, інформації, ідей. У сучасної людини немає багато часу для ходіння по магазинах. Тому можливість замовлення товарів і послуг, не відходячи від комп'ютера, значно розширює можливості і клієнта, і продавця;
  •  Безкоштовне надання інформації або послуг. Насправді надання інформації або послуг — це засіб залучення відвідувачів до даного ресурсу для здобуття, наприклад, статистичної інформації або ж для показу реклами, якщо це рекламний майданчик;
  •  Підтримка клієнтів.
 1.  Дайте визначення поняття «веб».

Очікувані відповіді:

 •  Веб - це всесвітня інформаційна мережа, що являє собою великий набір взаємопо'язаних один з одним документів.
 1.  Що таке HTML?

Очікувані відповіді:

 •  HTML (від англ. Hypertext Markup Language - мова розмітки гіпертексту) - це стандартна мова розмітки документів у Всесвітній павутині. Всі веб-сторінки створюються за допомогою мови HTML (або XHTML).
  •  Мова HTML інтерпретується браузером і відображається у вигляді документа, зручному для людини.
 1.  Назвіть відомі вам способи додавання текстової, графічної та відеоінформації на сторінки документів.

Очікувані відповіді:

 •  Набір тексту з клавіатури.
  •  Копіювання текстової, графічної та відеоінформації інформації з іншого документу, що знаходиться на комп’ютері.
  •  Пошук потрібної текстової, графічної та відеоінформації інформації через пошукову систему або на сайті.
 1.  Що таке електронна пошта? Які поштові сервери ви знаєте?
  •  Це служба Інтернету, призначена для пересилання комп’ютериними мережами повідомлень від деякого користувача одному чи групі адресатів.
  •  Gmail.com, Mail.ru, Bigmir)net, HotMail, Ukrnet.
 2.  З чого складається адреса електронної скриньки?

Очікувані відповіді:

 •  Ім’я_користувача @ ім.’я_сервера.
  •  <логін_користувача>@<найменування_серверу>.


ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП.

2.1. Вивчення нового матеріалу.  

План вивчення нового матеріалу

 1.  Сервіси Веб 2.0.
  •  технології, на яких базуються веб-сервіси;
  •  відмінності Веб 2.0 від Веб 1.0;
  •  приклади сервісів Веб 2.0.
 2.  Веб-спільноти. Блог.
 3.  Спільна робота з документами. Онлайн-документи.
 4.  Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів.
 5.  Вікі-технології.

Викладач інформатики.  (Демострація презентації «Огляд технологій Веб 2.0.» за допомогою проектора)

Сервіси Веб 2.0.

Останнім часом швидко розвиваються сервіси Інтернету, які отримали узагальнену назву сервіси Веб 2.0.

За Тімом О‘Рейлі «Веб 2.0 – це не просто інтеграція сервісів, це ідея використання колективного розуму».

Веб 2.0 базується на кількох технологіях, на основі яких і розробляються сучасні веб-ресурси. Такими технологіями є:

 •  AJAX (англ. Asynchronous JavaScript and XMLaсинхронний JavaScript та XML, мови програмування та розмітки веб-сторінок) – технологія побудови веб-сторінок, при використанні якої можливе динамічне перезавантаження частини вмісту веб-сторінки при перегляді її у вікні браузера. Іншими словами, ця технологія дозволяє самостійно змінювати вміст сторінки;
 •  

RSS (англ. Really Simple Syndication – дійсно просте об’єднання) – технологія експорту гіпертексту з одних ресурсів на інші, що використовується для отримання узагальнених коротких повідомлень з сайтів, які цікавлять користувача – стрічок новин;

 •  

FOAF (англ. Friend of a Friend – друг друга) – технологія, що забезпечує користувачам можливість оформлювати підписку на отримання нових матеріалів від тих користувачів, дані яких занесені до так званих «списків друзів»;

 •  трекбек (англ. track back – шлях назад) – технологія надсилання повідомлення на сервер про встановлення гіперпосилання на деякий ресурс цього сервера та автоматичного формування зворотного гіперпосилання.

Веб 2.0 (Web 2.0) - друге покоління мережевих сервісів Інтернету. На відміну від першого покоління сервісів (the mostly read-only Web) Веб 2.0 (the wildly read-write Web) дозволяє користувачам спільно діяти - обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації, тобто відбувається налагодження соціальної взаємодії. Тому технології Веб 2.0. ще називають соціальними сервісами Інтернету.

На відміну від ресурсів Веб 1.0, сервісам Веб 2.0 притаманні такі особливості:

 1.  веб як платформа – ресурси Веб 2.0 використовуються для створення документів (презентацій, електронних таблиць, флеш-проектів тощо) які можна зберегти як на локальному комп’ютері, так і он-лайн. Багато ресурсів Веб 2.0 розробляються як програми, що працюють на веб-сторінках. Вони отримали назву веб-додатки. Їх розміщення в мережі звільняє користувача від потреби встановлення відповідних програм на локальний комп’ютер. Прикладом є використання он-лайн словників та перекладачів;
 2.  mash-up (англ. mash-up – змішування) – функціональність ресурсів Інтернету розширюється за рахунок додавання нових сервісів до вже існуючих, попередні розробки знаходять застосування у нових ресурсах. Так, на багатьох веб-сторінках можна побачити гаджети для відтворення відео, при цьому самі відео фрагменти та механізми керування ними містяться на інших веб-ресурсах;
 3.  «колективний розум» – користувачі беруть активну участь у створенні та оцінюванні контенту ресурсу, спільно реалізують певні проекти, а не лишаються пасивними споживачами чужого контенту. Прикладом є веб-енциклопедія Вікіпедія, вміст якої створюється та покращується спільними зусиллями усіх зацікавлених користувачів;
 4.  фолксономія (англ.  folk – народний, taxonomy – таксономія, принцип упорядкування) – народна класифікація, практика колективного розподілу даних по категоріях з використанням ключових слів – тегів, які користувачі ресурсу добирають самостійно для позначення вмісту контенту;
 5.  сайти не статичні, а динамічні; представлені не персональними сторінками, а блогами, динамічними сторінками;
 6.  соціалізація – використання сервісів Веб 2.0 сприяє утворенню спільнот у мережі з метою обговорення деяких питань та спільної роботи над проектами, при цьому можливість виконання індивідуальних налаштувань, створення власного профілю користувача вирізняє кожну особистість поміж інших

Як наслідок соціалізації сервіси Веб 2.0 отримали назву соціальних. Призначенням цих сервісів є створення умов для організації спільної діяльності та для спілкування користувачів Інтернету.

В 2006 році американський журнал Time присвоїв титул людини року всім користувачам сервісів Веб 2.0. «Людина року – ти. Так, саме ти. Ти контролюєш  інформаційну еру. Ласкаво просимо в твій світ», - говориться на обкладинці журналу.

Приклади сервісів Веб 2.0

 •  Мережеві щоденники (блоги).
 •  Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів: відеосервіси, фотосервіси.
 •  Спільна робота з документами.Google Docs.
 •  Соціальні сервіси ВікіВікі.
 •  Соціальні пошукові системи.
 •  Засоби для збереження закладок.
 •  Соціальні геосервіси.

Група  «Bloggers»:

(Демонстрація презентації «Веб-спільноти. Блог» за допомогою проектора)

1-й студент: Соціалізація сервісів Веб 2.0 знаходить своє відображення в тому,  як активно користувачі сервісів беруть участь в обговоренні різноманітних матеріалів, залишаючи свої коментарі, відслідковують новини. Як наслідок, з груп користувачів Інтернет-ресурсів утворюються веб-спільноти. Найчастіше -це групи людей, що не пов’язані офіційними стосунками, і, можливо, не знайомі особисто один з одним. Їх об’єднує особистий чи професійний інтерес до теми, навколо якої проводеться обговорення.

2-й студент: Види спільнот: мікроблог (http://www.twitter.com), група (http://groups.live),  блог (http://www.blogger.com).

Блог (англ. blog, від web log, "мережний журнал або щоденник подій") — це веб-сайт, основний вміст якого становлять записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються, оновлюється користувачем. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога. Блогерами називають людей, які є авторами блогів. Сукупність усіх блогів в Інтернеті створює блогосферу.

3-й студент: Історичні відомості. За версією газети «Вашингтон профайл» (англ. Washington Profile), першим блогом вважають сторінку Тіма Бернса-Лі, де він, починаючи з 1992 року, публікував новини. Широке використання блогів розпочалося з 1996 року. У серпні 1999 року комп'ютерна компанія «Pyra Labs» із Сан-Франциско відкрила сайт Blogger. Це була перша безкоштовна блогова служба. Згодом Blogger був викуплений компанією Google.

4-й студент: Наведемо декілька прикладів різних блогів, створених з різними освітніми цілями:

 •  українська блогосфера «http://blogosphere.com.ua/»;
 •  світ інформатики «http://dyatlovaea.blogspot.com/»;
 •  уроки фізики «http://fizkab.blogspot.com/»;
 •  щоденник робіт учнів у проекті «Подарунокк для мами» «http://podarok77.blogspot.com/»;
 •  Flash, PHP та веб-програмування «http://nub.com.ua/»;
 •  твій друг Інтернет «http://intelol.blogspot.com/».

Як бачимо з прикладів, блоги можуть виступати не лише особистими щоденниками автора, а й бути осередком спільного розв’язання освітніх задач.

5-й студент: Різновиди блогів. За автором (авторами):

 •  Особистий (авторський, персональний) блог — ведеться однією особою (як правило – його власником);
  •  «Примарний» блог — ведеться від імені чужої особи невизначеною персоною;
  •  Колективний або соціальний блог — ведеться групою осіб за правилами, які визначає власник;
  •  Корпоративний блог — ведеться усіма співробітниками однієї організації;

За наявністю мультимедіа:

 •  Текстовий блог — блог, основним змістом якого є тексти;
  •  Фотоблог — блог, основним змістом якого є фотографії;
  •  Музичний блог — блог, основним змістом якого є музичні файли;
  •  Подкаст і блогкастинг — блог, основний зміст якого надиктовується та викладається у вигляді MP3-файлів;
  •  Відеоблог — блог, основним змістом якого є відеофайли;

За особливостями змісту:

 •  Контентний блог — блог, який публікує первісний авторський текст;
  •  Мікроблог - блог, дописами в якому є короткі щоденні новини з власного життя користувачів
  •  Цитатний блог — блог, основним змістом якого є цитати з інших блогів;
  •  Сплог — спам-блог;

За технічною основою:

 •  Stand-alone блог — блог на окремому хостингу та рушії (CMS);
  •  Блог на блог-платформі — блог, який ведеться на потужностях блог-служб (LiveJournal, LiveInternet та ін.);
  •  Моблог — мобільний блог, який наповнюється з мобільних чи портативних пристроїв;

Група  «GoogleDocs»:

(Демонстрація презентації «Спільна робота з документами. GoogleDocs» за допомогою проектора)

6-й студент: Google Docs (укр. Документи Ґуґл) — розроблений Google безкоштовний мережевий офісний пакет, що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій. Утворений у результаті злиття Writely і Google Spreadsheets.

Це веб-орієнтована програма, що працює в рамках веб-браузера без установлення на комп'ютер користувача. Документи і таблиці, що створюються користувачем, зберігаються на сервері Google, або можуть бути збережені у файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп’ютера, під’єднаного до Інтернету. Доступ до особистих документів захищений паролем.

Офіційна сторінка: http://docs.google.com

Призначення: текстовий процесор, електронна таблиця, створення форм і підготовка презентацій.

Головна сторінка сервісу представляє собою деякий віддалений файловий менеджер. Основне його призначення полягає в управлінні документами на сервері розробника. Основна перевага даного механізму полягає в спільній роботі над документами. Достатньо лише надати доступ іншому користувачеві, і він зможе заходити на сервіс через свій браузер, переглядати або редагувати ваш матеріал.

7-й студент:  Ліва бічна панель головної сторінки сервісу містить список категорій, за якими здійснюється навігація по документам. Незважаючи на те, що тут застосовується термін «папки», зроблено це лише для зручності. Ви можете тримати документи відразу в декількох папках. Це означає, що технічно більш точним було б назвати описувані структури «мітками» або «ярликами», кому як завгодно.

За умовчанням відображаються всі записи. Навпроти кожного документа, окрім його імені, відображається приналежність до папок, власники та співавтори, а також дата останньої зміни. Крім того, сортування відбувається в дусі журналу. Ви бачите документи, редагування яких завершилося сьогодні, вчора, на цьому тижні, в цьому місяці, і так далі, по мірі збільшення часового відрізка.

8-й студент: Автономна робота з Документами Google. Тепер за допомогою Документів Google можна переглядати і редагувати документи в автономному режимі, без підключення до Інтернету. Для цього у службі "Документи Google" використовується Gears - розширення для браузера з відкритим кодом, що додає функції автономної роботи безпосередньо до переглядача.

За відсутності підключення до Інтернету у службі "Документи Google використовуються дані, які зберігаються на жорсткому диску комп'ютера, а не інформація, що пересилаються по мережі. При автономної роботи зміни зберігаються на комп'ютері, а після підключення до Інтернету вони будуть синхронізовані з серверами Документів Google і стануть доступні для співавторів.

9-й студент: Переваги Документів Google перед Microsoft Office:

 •  Не потрібна покупка та встановлення будь-яких програмних продуктів. Достатньо мати в системі сумісний із сервісом браузер.
 •  Проста організація спільної роботи над документами.
 •  Перегляд хронології всіх змін. Робота з версіями.
 •  Публікація текстових документів та електронних таблиць у вигляді веб-сторінок або статей блогів (підтримується безліч сервісів).
 •  Підтримка форматів Open Document і Star Office (тільки текст SXW)

10-й студент: Недоліки Документів Google перед Microsoft Office: 

 •  Відсутність перевірки граматики й стилістики тексту. Розставляти коми і стежити за коректністю мови доводиться користувачеві.
 •  Відсутність підтримки макросів у всіх типах документів.
 •  Друк тільки в PDF.
 •  Відсутність режиму перегляду текстового документа по сторінках.
 •  Відсутність олівця для малювання таблиць.

Група  «Multimedia»:

(Демонстрація презентації «Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів» за допомогою проектора)

11-й студент: Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів – сервіси мережі Інтернет, які дозволяють безкоштовно зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями, аудіо- і відеозаписами, текстовими файлами, презентаціями, а також організовувати обговорення контенту.

Соціальні мережеві фотосервіси – це:

 •  засоби мережі Інтернет, які дозволяють зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями та організовувати обговорення ресурсів;
  •  засіб для вирішення класифікаційних задач. До кожної фотографії її власник може додати назву, короткий опис і ключові слова для подальшого пошуку.

12-й студент: Фотосервіси – це сховище навчальних матеріалів, архівів фотографій і творчих робіт учнів. Після реєстрації користувач системи може безкоштовно розміщувати на віддалений сервер великі обсяги фотографій кожного місяця.

Приклади фотосервісів:

 •  http://Flickr.com - Флікр (англійський інтерфейс);
 •  http://flamber.ru - Фламбер (російський інтерфейс);
 •  http://www.panoramio.com/ - Панораміо (багатомовний інтерфейс);
 •  http://picasaweb.google.com/ - Пікаса (багатомовний інтерфейс);
 •  http://kalyamalya.ru - КаляМаля (російський інтерфейс)

Фотосервіс Picasa. Picasa є своєрідним міксом прізвища іспанского художника Пабло Пікассо, фрази mi casa (my house) та скорочення «pic», виходить щось на кшталт Домашнього сховища фото-шедеврів.

Сервіс доступний для всіх і пропонує наступні можливості:

 •  5 ГБ безкоштовного простору для зберігання. Цього вистачить для публікації близько 4000 фотографій й обміну ними; при необхідності простір можна збільшити.
 •  Висока якість фотографій, а також автоматична зміна їхнього розміру й оптимізація для перегляду на всьому просторі екрана.
 •  Повне керування фотографіями, що спрощує завантаження опублікованих фотографій назад на комп'ютер.

13-й студент: Соціальні відеосервіси – сайти в Інтернеті, що дозволяють безкоштовно зберігати, переглядати, коментувати, редагувати відеофрагменти.

Як правило, різні сайти відеосервісів встановлюють обмеження на обсяг і тривалість відеороликів, які можна завантажувати на Інтернет-сервер.

Адреси сайтів:

• http://youtube.com - YouTube (англійський інтерфейс)

• http://www.rutube.ru-RuTube (російськомовний інтерфейс)

• http://video.mail.ru/ - Видео@Mail.Ru (російськомовний інтерфейс)

• http://vision.rambler.ru/ - Rambler Vision (російськомовний інтерфейс)

14-й студент: YouTube - соціальний сервіс, призначений для зберігання, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів. У сервісі YouTube використовуються мітки-категорії. Сервіс дозволяє всім своїм користувачам публікувати відеофайли, ділитися своїми мітками (тегами) відеозаписів. Окремі відеозаписи можуть бути об'єднані в тематичні «телевізійні канали» відповідно до присвоєних міток.

15-й студент: Користувачі сервісу YouTube здійснюють прості стандартні дії:

 •  Переглядають відеокліпи інших учасників спільноти.
 •  Закачують на сервер, позначають мітками й обмінюються відео-кліпами.
 •  Знаходять, створюють і об'єднують користувачів в тематичні групи за інтересами.
 •  Підписуються на оновлення відеокліпів, створюють плей-листи і «відеоканали».
 •  Інтегрують відеокліпи на свої веб-сайти.

Перше відео на YouTube було завантажено вже 23 квітня 2005 року.

У листопаді 2006 року Google купила цей відеосервіс за фантастичну суму – 1,65 мільярдів доларів. Ця угода і досі залишається однією з найдорожчих у сфері інтернету.

Станом на 17 березня 2008 року на YouTube було завантажено 78,3 мільйона відеофайлів.

Викладач інформатики. (Розповідь з елементами бесіди)

Соціальний сервіс ВікіВікі

У числі сервісів Веб 2.0 особливе місце займають вікі-проекти. Основне їх призначення – накопичення та структуроване зберігання інформаційних матеріалів з можливістю редагування та обговорення цих матеріалів групами користувачів.

Які вікі-проекти вам відомі? Вільна багатомовна веб-енциклопедія Вікіпедія.

 Як ви гадаєте на основі якої технології розроблені вікі-проекти?

Вікі-проекти розроблені на основі технології побудови веб-сайтів Wiki – системи зберігання та структурування бази знань, виявлення їх у гіпертекстовому форматі, забезпечення навігації та пошуку.

Першим вікі став Portland Pattern Repository, створений Вордом Канінгемом (Ward Cunningham) у 1995 році. Канінгем вигадав і назву «вікі», і концепцію — і сам створив перше втілення системи вікі.

Канінгем узяв термін вікі від «вікі вікі», тобто «хутких» автобусиків, що функціонували в аеропорту Гонолулу. Вікі вікі — це було перше гавайське слово, яке Канінгем вивчив під час першого відвідання островів, коли працівник аеропорту сказав йому їхати з одного терміналу в інший автобусом вікі-вікі.

За словами самого Канінгема, «Я обрав термін вікі-вікі, щоб замінити надто хутку думку назвати цю штуку „хуткою мережею“.»

На основі принципів Вікіпедії розвивається багато нових проектів, а вашим завданням буде знайти які саме проекти та заповнити схему.

А зараз ознайомимося з основними принципами роботи Вікіпедії.

(Демонстрація відеоролика «Вікіпедія – перші кроки»)

 1.  
  Закріплення знань, умінь і навичок.

Робота за комп’ютером згідно інструкції.  Студенти виконують практичну роботу, використовуючи новий матеріал та методичні вказівки щодо проведення практичної роботи, розроблені викладачем.  

Інструктаж із правил техніки безпеки (Додаток 1)

Студенти виконують комплекс вправ для зняття зорової втоми (через 15 хвилин після початку роботи) (Додаток 2)

Завдання 1.  Відкрийте україномовну Вікіпедію за адресою uk.wikipedia.org, знайдіть на головній сторінці сестринські вікі-проекти і заповніть відповідну схему (обов’язково зайдіть на їхні сторінки та ознайомтесь із їх призначенням).(Додаток 3)

(Робота за комп’ютером згідно інструкції.  Заповненням таблиці «Вікі-проекти», спільне обговорення результатів).

Таблиця 1.

Вікі-проекти

Назва

Призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 


Робота у групах. Метод «Ажурна пилка»
(Дозволяє студентам працювати разом для вивчення значної кількості інформації за короткий проміжок часу. Поступово студенти переходять від домашньої групи в експертну і знову в домашню. Спочатку студенти працюють в домашніх групах,тобто в яких були спочатку. Кожна домашня група отримує своє завдання, яке вони виконують на комп’ютері. Потім студенти з домашніх груп по-одному утворюють експертні групи, в яких вони стають експертами зі своєї проблеми. За визначений час якісно і в повному обсязі вони доносять інформацію, що вивчили іншим членам групи і відповідно отримують нову для себе інформацію від інших членів групи. Потім знову повертаються до домашньої групи, де діляться цією інформацією, яку вони отримали в групі експертів).

Завдання 2. Виконання практичних завдань відповідно до інструкцій.

Група «Bloggers»

Інструкція практичної роботи щодо

створення й адміністрування блогу

 1.  Відкрийте браузер та перейдіть на сайт blogger.com.
 2.  Авторизуйтеся (введіть логін та пароль скриньки gmail.com).(Рис.1.1)

Рис. 1.1 Авторизація.

 1.  Після авторизації підтвердіть свій акаунт (Рис. 1.2).

Рис. 1.2. Підтвердження акаунту.

 1.  Створіть свій перший блог. Для цього натисніть на кнопку Новий блог (Рис. 1.3).

Рис. 1.3. Створення нового блогу.

 1.  Заповніть наступні поля (Рис. 1.4):
 •  Заголовок: задайте назву вашому блогу (потім цю назву можна буде змінити);
 •  Адреса: введіть адресу (адресу вводьте латинськими літерами та перевірте чи доступна ця адреса для блогу);
 •  Шаблон:   виберіть шаблон за бажанням;
 •  Натисніть на кнопку Створити блог.

Рис.1.4. Поля блогу.

 1.  Відкрийте налаштування створеного блогу (Рис. 1.5.).

Рис. 1.5. Налаштування блогу.

 1.  На лівій панелі знаходяться всі параметри налаштування блогу(Рис.1.6).

Рис. 1.6. Параметри налаштування блогу.

 1.  Для налаштування шаблону оформлення блогу перейдіть на вкладку Шаблон; для перегляду статистики переглядів та аудиторії – СтатистикаАудиторія; для додавання та видалення гаджетів на сторінці – пункт Макет.
 2.  Щоб додати публікацію до блогу, натисніть .
 3.  Принцип оформлення публікації у блозі схожий до текстового процесора Word. Тексту можна задати розмір, шрифт, колір за бажанням.
 4.  Додавання посилань, зображень та відео здійснюється за допомогою кнопок:
  •  - дозволяє додавати гіперпосилання до статті;
  •   - дозволяє додавати зображення до статті;
  •   - дозволяє додавати відеоролик до статті;
  •   - дозволяє розділити статтю на початок і продовження.
 5.  Додайте статтю з зображеннями по темі та оформіть її, наприклад, за таким зразком (technoloweb.blogspot.com).
 6.  Завершіть роботу з сервісом.

Група «GoogleDocs»

Інструкція практичної роботи щодо

створення й адміністрування онлайн-документів

 1.  Відкрийте браузер та перейдіть на сайт docs.google.com.
 2.  Авторизуйтеся (введіть логін та пароль скриньки gmail.com)(Рис.2.1).

Рис. 2.1. Авторизація.

 1.  Після авторизації підтвердіть свій акаунт.
 2.  Створіть документ. Для цього перейдіть за посиланням СтворитиДокумент (Рис. 2.2.).

Рис. 2.2. Створення документу.

 1.  Принципи оформлення онлайн-документу схожі до принципів оформлення текстового процесора Word.

Додати текст до документу можна такими способами:

 •  ввести з клавіатури;
  •  знайти необхідний текст на сайті за допомогою пошукової системи, скопіювати та вставити до документу.

Додати зображення до документу:

 •  знайти необхідне зображення через пошукову систему;
  •  завантажити зображення з комп’ютера;

Щоб додати гіперпосилання натисніть ВставитиПосилання.

Щоб додати формулу натисніть ВставитиФормула.

 1.  Створіть 5 сторінок у документі (відповідно до кількості студентів у підгрупі) за допомогою комбінації  клавіш Ctrl+Enter. Кожну сторінку підпишіть прізвищем та ім’ям студента підгрупи (Рис.2.3).

Рис. 2.3. Редагування сторінок документу.

 1.  Щоб надати спільний доступ до документу всім учасникам підгрупи натисніть кнопку Спільний доступЗмінити (Рис. 2.4.а).

Рис. 2.4.а. Налаштування спільного доступу.

 1.  У вікні налаштування спільного доступу можливі такі варіанти (Рис.2.4.б):
 •  для всіх у мережі;
 •  усі користувачі, які отримали посилання;
 •  приватно.

Рис. 2.4.б. Налаштування спільного доступу.

Виберіть пункт Усі користувачі, які отримали посиланняЗберегти.

 1.  Скопіюйте та розішліть посилання для спільного доступу всім учасникам підгрупи (Рис. 2.5.).

Рис. 2.5. Посилання для спільного доступу.

 1.  Заповніть документ інформацією про принципи роботи, функції та переваги онлайн-документів GoogleDocs.
 2.  Завершіть роботу з сервісом.


Група «
Multimedia». Поділяється на 2 підгрупи, перша виконує практичну роботу, пов’язану з відеосервісом YouTube, інша – практичну роботу, пов’язану з фотосервісом Picasa.

Інструкція практичної роботи щодо

роботи з відеосервісом YouTube

Здійсніть пошук та переогляд відеороликів

 1.  Відкрийте браузер та перейдіть на сайт youtube.com. В результаті відкриється Головна сторінка для роботи з сервісом. Щоб здійснити вхід, натисніть відповідне посилання у правому верхньому куті даної сторінки .
 2.  Авторизуйтеся (введіть логін та пароль скриньки gmail.com) (Рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Авторизація.

 1.  Ознайомтеся з вашою домашньою сторінкою сервісу YouTube (Рис.3.2).

Рис. 3.2. Домашня сторінка YouTube.

Організуйте пошук та перегляд відеороликів.

 1.  До поля пошуку, що міститься вгорі сторінки, введіть веб 2.0, натисніть Поиск (Рис. 3.3.).

Рис. 3.3. Організація пошуку.

Ввести назву потрібного відео можна за допомогою екранної клавіатури (Рис. 3.4.), яка знаходиться біля кнопки Пошук.

Рис. 3.4. Екранна клавіатура.

 1.  У списку результатів знайдіть відео з назвою «Веб 2.0». Передивіться знайдений ролик, для цього натисніть на зображенні  відео - воно відкриється на новій сторінці) /
 2.  Якщо ви не знайшли з першого разу потрібного відеоролика скористайтеся фільтром (Рис. 3.5.)

Рис. 3.5. Фільтр YouTube.

 1.  Створіть власний плейлист. Для цього перейдіть за посиланням Списки відтворення – Новий список відтворення (Рис.3.6.).

Задайте назвуweb 2.0 та натисніть Створити список відтворення.

Рис. 3.6. Новий список відтворення.

 1.   Додайте адресу знайденого вами відео до списку(Рис. 3.7.). Знайдіть ще одне відео про Веб 2.0 та додайте його до списку відтворення.

Рис. 3.7. Додавання відео за його URL-адресою.

Для збереження даних натисніть .

В результаті список відтворення буде мати вигляд (Рис 3.8.):

Рис. 3.8. Список відтворення web 2.0.

 1.   Завантажте власний відеоролик.

Натисніть на посилання Завантажити, що знаходиться праворуч вгорі. На сторінці, що відкриється, натисніть кнопку Вибрати відеофайл, оберіть файл, що знаходиться на вашому комп’ютері на диску D:\ Інформатика\ Вікіпедія – перші кроки, натисніть Відкрити. Почнеться процес завантаження відео до сервісу. Впишіть до форми нового відео Назву, Опис, Категорію, Налаштування конфіденційності. Після завантаження відео (з’явиться відповідне повідомлення), натисніть Завантажити відео (Рис. 3.9).

Рис. 3.9. Завантаження власного відео.

12. Перегляньте відео на сервісі

Для перегляду щойно завантаженого відео натисніть Перейти до моїх відео. У вікні, що відкриється, натисніть під своїм відео Відтворити. Завантажиться сторінка сервісу з вашим відео. Для перегляду натисніть кнопку Play.

13. Завершіть роботу з сервісом.


Інструкція практичної роботи щодо

роботи з фотосервісом Picasa

 1.  Завантажте www.google.com.ua, натисніть в верхньому меню посилання Більше, потім оберіть Фотознімки. Введіть свій логін і пароль (Рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Авторизація.

 1.  Після входу до сервісу відкривається головне вікно Початок роботи з веб-альбомами Picasa. 
 2.  Завантажте своє перше фото на сервіс Picasa. Для цього натисніть кнопку Передати (Загрузити) (Рис.4.2). У вікні, що відкриється, задайте назву веб-альбому, який ви створюєте. Веб-альбом повинен бути загальнодоступним.

Далі за допомогою кнопки Виберіть фотографії з комп’ютера завантажте фотографії до веб-альбому або ви можете їх просто перетягти на веб-сторінку.

Після завантаження всі зображення у вигляді міні-копій відкриються для вас на сторінці створеного альбому.

 1.  Відредагуйте параметри веб-альбому. Перейдіть за посиланням Дії -  Властивості альбому. Дайте опис альбому, вкажіть час і місце зйомки.

Рис. 4.2. Завантаження фото на сервіс Picasa.

 1.  Підпишіть кожну фотографію.

Для того, щоб додати або відредагувати підписи до фотографій, слід:

 1.  На сторінці Мої фотографії вибрати потрібний веб-альбом.
 2.  У вікні, що відкрилося, послідовно вибрати пункт меню Дії - Підписи.
 3.  Ввести текст та натиснути Готово (Рис. 4.3).

Рис. 4.3. Підписи фотографій.

 1.  Змініть послідовність фотографій

Для того, щоб змінити послідовність слідування фотографій у веб-альбомі, виконайте наступні дії:

 1.  На сторінці Мої фотографії виберіть потрібний веб-альбом.
 2.  У вікні, що відкрилося, виберіть пункт меню Упорядкувати.
 3.  У вікні Організація та впорядкування:
 •  для переміщення однієї фотографії - виберіть потрібне фото і, утримуючи ліву кнопку миші, перемістіть її на нове місце;
 •  для переміщення кількох фотографій: натисніть клавішу Ctrl та виберіть потрібні зображення; відпустіть клавішу Ctrl; утримуючи ліву кнопку миші, перемістіть групу фотографій на нове місце.
 1.  Натисніть кнопку Готово.
 2.  Оформіть обкладинку альбому. В якості обкладинки веб-альбому використовується одна з його фотографій. Для того, щоб оформити обкладинку, виконайте наступні дії:
 3.  На сторінці Мої фотографії виберіть потрібний веб-альбом.
 4.  У вікні, що відкрилося, послідовно натисніть  Дії - Обкладинка.
 5.  У вікні, що відкрилося, виберіть потрібну фотографію.
 6.  Завершіть роботу з сервісом.


ІІІ. Заключний етап.

 1.  Підведення підсумків заняття. Рефлексія діяльності. Виставлення оцінок.

Тест на засвоєння та розуміння студентами матеріалу (Додаток 4).

Рефлексія діяльності студентів на занятті проводиться у формі бесіди.

На сьогоднішньому занятті:

 •  я дізнався/дізналася про
 •  я навчився/ навчилася…
 •  мені найбільше сподобалося…
 •  я хотів би/хотіла б ще попрацювати над…
 •  свою роботу на занятті оцінюю (від 1 до 12 балів)…

Роз'яснення завдань, з якими студенти не впоралися або зробили помилки.  

 1.  Домашнє завдання.

Зареєструватися на сайті Вікіпедія. Створити свою власну статтю, дібрати текстову, графічну та відеоінформацію до неї.


Використані джерела

 1.  Костриба О.В., Лещук Р.І. «Усі уроки інформатики. 11 клас. Рівень стандарту». - Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 240с.
 2.  Кремень В.Г. Якісна освіта в контексті загальноцивілізаційних змін / Кремень В.Г.// Освіта України №89, 28 листопада 2006 року. – С.12.
 3.  Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3ч. / Морзе Н.В [за ред. акад. М.І. Жалдака].– К.: Навчальна книга, 2004.-Ч.1: Загальна методика навчання інформатики.
 4.  Патаракін Є.Д. Створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на базі мережевих сервісів Веб 2.0. /Патаракін Є.Д. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2007. – 88 с. - ( В надз.: Програма Intel “Навчання для майбутнього”. Соціальні сервіси Веб 2.0)
 5.  Соціальні сервіси. - ВікіОсвіта [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://wikitest.newline.net.ua/wiki/index.php/Соціальні_сервіси.
 6.  Web 2.0 для мережевого проекту- ВікіОсвіта [Електронний ресурс] -Режим доступу:

http://wiki.iteach.com.ua/Web_2.0_для_мережевого_проекту.

   


Додаток 1

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В КОМП'ЮТЕРНОМУ КЛАСІ

Загальні положення:

 •  До роботи в комп'ютерному класі допускаються особи, ознайомлені з даною інструкцією з техніки безпеки і правил поведінки.
 •  Робота учнів в комп'ютерному класі дозволяється лише у присутності викладача (інженера, лаборанта).
 •  Під час занять сторонні особи можуть знаходитися в класі лише з дозволу викладача.
 •  Під час перерв між уроками проводиться обов'язкове провітрювання комп'ютерного кабінету з обов'язковим виходом учнів з класу.
 •  Пам'ятайте, що кожен учень відповідає за стан свого робочого місця і збереження розміщеного на ньому устаткування.

Перед початком роботи необхідно:

 •  Переконатися у відсутності видимих пошкоджень на робочому місці;
 •  Розмістити на столі зошити, навчальні посібники так, що б вони не заважали роботі на комп'ютері;
 •  Прийняти правильну робочу позу.
 •  Подивитись на індикатор монітора і системного блоку і визначити, включений або вимкнений комп'ютер.  Перемістити мишу, якщо комп'ютер знаходиться в енергозберігаючому стані або включити  монітор, якщо він був вимкнений.

При роботі в комп'ютерному класі категорично забороняється:

 •  Знаходитися в класі у  верхньому одязі;
 •  Класти одяг і сумки на столи;
 •  Знаходитися в класі з напоями та їдою;
 •  Розташовуватися збоку або ззаду від включеного монітора;
 •  Приєднувати або від'єднувати кабелі, чіпати роз'єми, дроти і розетки;
 •  Пересувати комп'ютери і монітори;
 •  Відкривати системний блок;
 •  Включати і вимикати комп'ютери самостійно;
 •  Намагатися самостійно усувати несправності в роботі апаратури;
 •  Перекривати вентиляційні отвори на системному блоці та моніторі;
 •  Ударяти по клавіатурі, натискувати безцільно на клавіші;
 •  Класти книги, зошити та інші речі на клавіатуру, монітор і системний блок;
 •  Видаляти і переміщати чужі файли;
 •  Приносити і запускати комп'ютерні ігри.

Знаходячись в комп'ютерному класі, учні зобов’язані:

 •  Дотримуватись тиші і порядку;
 •  Виконувати вимоги викладача та лаборанта;
 •  Знаходячись в мережі працювати лише під своїм ім'ям і паролем;
 •  Дотримуватись режиму роботи (згідно  Санітарних правил і норм);
 •  При появі різі в очах, різкому погіршенні видимості, неможливості сфокусувати погляд або навести його на різкість, появи болю в пальцях і кистях рук, посилення серцебиття негайно покинути робоче місце, повідомити про це,  викладачеві і звернутися до лікаря;
 •  Після закінчення роботи завершити всі активні програми і коректно вимкнути комп'ютер;
 •  Залишити робоче місце чистим.

Працюючи за комп'ютером, необхідно дотримуватись правил:

 •  Відстань від екрану до очей – 70-80 см (відстань витягнутої руки);
 •  Вертикально пряма спина;
 •  Плечі опущені і розслаблені;
 •  Ноги на підлозі і не схрещені;
 •  Лікті, зап'ястя і китсі рук на одному рівні;
 •  Ліктьові, тазостегнові, колінні, гомілковостопні суглоби під прямим кутом.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

 •  При появі програмних помилок або збоях устаткування учень повинен негайно звернутися до викладача (лаборанта).
 •  При появі запаху гару, незвичайного звуку негайно припинити роботу,  і повідомити викладачеві (лаборантові).

  Завідувач кабінетом____________________________


Додаток 2

Комплекс вправ для зняття зорової втоми

(через 15 хвилин після початку роботи)

1. Відкинутись на бильце стiльця. Вдихнути. Нахилившись уперед до кришки парти, видихнути. Повторити 5-6 разiв.

2. Вiдкинутись на бильце стiльця, прикрити повiки, мiцно заплющити очi, вiдкрити повiки. Повторити 5-6 разiв.

3. Руки на пояс. Повернути голову вправо, подивитись на лiкоть правої руки, повернути голову влiво, подивитись на лiкоть лiвої руки, повернутись у вихiдне положення. Повторити 5-6 разiв.

4. Пiдняти очi догори, виконати ними рухи по колу за годинниковою стрiлкою, потiм зробити ними рухи по колу проти годинникової стрiлки. Повторити 5-6 разiв.

5. Руки витягти уперед, подивитись на кiнчики пальцiв, пiдняти руки вгору (вдихнути), стежити очима за руками, не пiднiмаючи голови, руки опустити (видих). Повторити 4-5 разiв.

6. Подивитись прямо перед собою на класну дошку 2-3 сек, перевести погляд на кiнчик носа на 3-5 сек. Повторити 6-8 разiв.

7. Закрити повiки. Протягом 30 сек проводити їх масаж кiнчиками вказiвних пальцiв.

 

Примiтка. Усi вправи виконуються сидячи. Фiзкультхвилинку проводить викладач.


Додаток 3

Вікі-проекти

Назва

Призначення

1

Вікісловник       

Це багатомовний словник до вільного наповнення — україномовний розділ проекту Wiktionary. Тут зібрали й повсякчас поповнюють тлумачення й переклади українських слів, а ще переклади слів і висловів з інших мов.

2

Вікіпідручник      

Це україномовний проект фонду "Вікімедіа", покликаний зібрати людей для спільного написання навчальних матеріалів з різних тем українською мовою.

3

Вікіцитати      

Це проект, де зібрано цитати, афоризми, приказки тощо.

4

Вікіджерела      

Україномовний розділ мережевої бібліотеки Wikisource. У ній розміщено художні твори, історичні та інші документи, статті, вихідні тексти програм тощо, тобто будь-які тексти, в тому числі супроводжувані мультимедійними ілюстраціями, що можуть бути корисні україномовній спільноті.

5

Віківиди      

Один з проектів Фонду Вікімедіа, задуманий як відкритий і вільний каталог біологічних видів, що містить класифікацію тварин, рослин, грибів, бактерій, археїв, найпростіших і решти форм життя.

6

Вікіновини    

Це проект Вікіпедії, де розміщуються новини та репортажі самостійно добровольцями.

7

Вікісховище      

Загальне централізоване сховище для вільно розповсюджуваних зображень, звукозаписів, відеороликів та інших файлів, які можна використовувати на сторінках проектів фонду Wikimedia.

8

Мета-Вікі      

Веб-сайт, що побудований на вікі-платформі та який є допоміжним ресурсом для координації усіх проектів Вікімедіа Фонду.

9

Віківерситет      

Проект фонду «Вікімедіа», що позиціонує себе як нова форма інтерактивної освіти і ведення відкритих наукових проектів.

10

Вікідані

Загальне централізоване сховище для різних типів даних, таких як, метричні параметри, чисельність населення, та інша статистична інформація, що може бути використана на сторінках проектів фонду Wikimedia.


Додаток 4

Тестовий контроль знань

Тест розроблений у програмі MyTest,  має 20 запитаннь. Порядок тестових завдань випадковий.

Тест призначений для перевірки засвоєння та розуміння студентами матеріалу.

Тестові завдання

 1.  Вкажіть послідовність дій, які треба виконати, щоб виправити помилку у статті Вікіпедії.

1) Зберегти зміни.

2) В адресному рядку ввести uk.wikipedia.org.

3) Виправити помилку.

4) Відкрити потрібну статтю.

5) Натиснути на посилання Редагувати.

6) Відкрити браузер.

 1.  Хто ввів поняття Веб 2.0?

Запишіть відповідь:

 1.  Встановіть відповідність між видами діяльності людини та видами сервісів Веб 2.0.

1

Спілкування

А

Геосервіси

2

Організація спільної проектної діяльності

В

Блоги

3

Пошук даних

С

Соціальні пошукові системи

4

Визначення географічного положення

D

Соціальні медіа-сховища

5

Спільна розробка інформаційних матеріалів

E

Народні класифікатори

6

Зберігання документів

F

Вікі-проекти

7

Створення колективних каталогів посилань

G

Менеджери проектів

 1.  Що таке блог?

1) Частина сайту.

2) Сайт, на якому знаходиться інформація про веб-програмування.

3) Веб-сайт, основний зміст чкого становлять записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються, оновлюються користувачем.

4) Мережний журнал.

 1.  Засоби мережі Інтернет, які дозволяють зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями та організовувати обговорення ресурсів.

Запишіть відповідь:

 1.  Вкажіть на малюнку логотип Вікіпедії.

 1.  Зазаначте сайти, призначені для створення блогів.

1) http://Flickr.com.

2) http://kalyamalya.ru.

3) http://www.blogger.com.

4) http://groups.live.

5) http://docs.google.com.

6) http://www.panoramio.com

7) http://www.twitter.com.

 1.  Які типи документів включає сервіс GoogleDocs?

1) Службу для створення презентацій.

2) Службу для створення баз даних.

3) Табличний редактор.

4) Текстовий редактор.

5) Службу для створення публікацій.

 1.  Які особливості притаманні сервісам Веб 2.0?

1) Соціалізація.

2) У створенні та оцінюванні контенту ресурсу беруть участь лише адміністратори.

3) Сайти динамічні.

4) Сайти статичні.

5) Mash-up.

6) Ресурси Веб 2.0 використовуються для створення документів, які можна зберегти як на локальному компютері, так і онлайн.

 1.  Вкажіть яка технологія описана нижче:

[HTML/ XML/ Wiki/ AJAX]технологія побудови Web-систем, призначених для колективної розробки, зберігання, структурування тексту, гіпертексту, файлів, мультимедіа.

 1.  Блогер - це...

1) Власник блогу.

2) Особа, що розсилає спам у блогах.

3) Програма, призначена для спілкування.

 1.  Виберіть із поданого переліку відеосервіс.

1) YouTube.

2) Вікіпедія.

3) Picasa.

4) Освіта.UA.

 1.  Скільки дискового простору надає сервіс Google Docs для користувачів? ( у Гігабайтах)

Запишіть число:

 1.  Блогосфера - це...

1) Сайт, де знаходиться перелік всіх блогів.

2) Організація спільної пректної діяльності.

3) Сукупніть блогів мережі.

4) Соціальна мережа.

 1.  Віртуальний офіс - он-лайн середовище для організації колективної роботи над проектом.

1) Ні.

2) Так.

 1.  Заповніть пропуски:

Трекбек – технологія надсилання повідомлення на [сервер/ ПК] про встановлення [гіперпосилання/ повідомлення/ запиту] на деякий ресурс цього [сервера/ ПК] та автоматичного формування зворотного [гіперпосилання/ повідомлення/ запиту].

 1.  Серед поданого переліку виберіть сестринські вікіпроекти.

1) Вікізошит.

2) Вікісловник.

3) Вікідані.

4) Вікіпідручник.

5) Вікіджерела.

6) Вікітипи.

1

AJAX

А

Технологія експорту гіпертексту з одних ресурсів на інші, що використовується для отримання узагальнених коротких повідомлень з сайтів, які цікавлять користувача – стрічок новин.

2

FOAF 

В

Технологія, що забезпечує користувачам можливість оформлювати підписку на отримання нових матеріалів від тих користувачів, дані яких занесені до так званих «списків друзів».

3

RSS 

С

Технологія побудови веб-сторінок, при використанні якої можливе динамічне перезавантаження частини вмісту веб-сторінки при перегляді її у вікні браузера.

 1.   Встановіть відповідність між технологіями Веб 2.0 та їх визначеннями.
  1.  Вкажіть на посилання, за допомогою якого можна завантажити власне відео до YouTube.

 1.  Які технології покладені в основу розробки сервісів Веб 2.0?

1)FOAF.

2) RSS.

3) HTML.

4) AJAX.


Відповіді

 1.  1=6, 2=2, 3=4, 4=5, 5=3, 6=1.
  1.  Тім О'Рейлі.
  2.  1=B, 2= G, 3=C, 4=A, 5=F, 6=D, 7=E.
  3.  3,4.
  4.  Фотосервіси.
  5.  .
  6.  3, 4, 7.
  7.  1, 3, 4.
  8.  1, 3, 5, 6.
  9.  Wiki.
  10.  1.
  11.  1.
  12.  5.
  13.  3, 4.
  14.  2.
  15.  Трекбек – технологія надсилання повідомлення на сервер про встановлення гіперпосилання на деякий ресурс цього сервера та автоматичного формування зворотного гіперпосилання.
  16.  2, 3, 4, 5.
  17.  1=С, 2=В, 3=А.
  18.  .
  19.  1, 2, 4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80649. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 78.5 KB
  Приоритет в МЭО сохраняется за внешнеторговыми отношениями которые раньше строились на межстрановой узкорегиональной основе в основе которых строились принцип свободной внешней торговли и протекционизм. Глобализация МЭО обуславливает появление межрегиональных международных организаций: ОПЕК организация стран экспортеров нефти основанная в 1960 г. состоящая из 13 стран трех континентов; ОЭСР организация экономического сотрудничества и развития основанная в 1961 г. и состоящая из 24 стран четырех континентов.
80650. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 60 KB
  Глобальные проблемы носят универсальный характер так как они касаются всех стран независимо от их общественно-политического строя и не могут быть решены одной или группой государств. НИОКР направлено на военные цели; обеспечение экономической стабильности для государств путем перестройки и повышения эффективности международных экономических отношений снижение инфляции и безработицы стабильный товарообмен более открытый доступ на мировые рынки эффективные меры для стран строящих...
80652. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 43 KB
  Международная торговля это обмен товарами и услугами между различными странами связанный с всеобщей интернационализацией хозяйственной жизни и интенсификацией международного разделения труда в условиях НТР. Необходимость развития международной торговли: Образование мирового рынка. Экономическому росту международной торговли способствовали: НТР стимулирующая расширение основного капитала создание новых отраслей реконструкцию старых производств; государственное...
80653. Организационные формы управления предприятием в международном менеджменте 129.5 KB
  Понятие организационной структуры управления ее элементы. Принципы проектирования организационных структур управления. Требования к структуре управления.
80654. Кросс – культурные проблемы международного менеджмента 29 KB
  Некоторые результативные критерии культуры: длина иерархической лестницы восприятие равенства между людьми в обществе в организации изображение состояния неопределенности отношение людей к своему будущему к попыткам взять судьбу в свои руки индивидуализм желание людей действовать независимо маскулинизм манера поведения и предпочтение мужских и женских ценностей в обществе. Отношение к собеседнику. В международном менеджменте имеют непосредственное значение 3 элемента: Отношение ко времени ; Отношение к достижениям;...
80655. Формирование команды в международной корпорации 31.5 KB
  Хорошо проявляется в критических ситуациях в которых не теряется а быстро ориентируется и принимает грамотные здравые решения. Доводчик решения Это человек у которого внутренняя тревога за дело занимает все его мысли; и его беспокоит все что может получиться не правильно. Оформитель решения Это лидер в выполнении конкретных задач. Он дает много оригинальных мыслей идей и постоянно ищет нестандартные решения для возникающих проблем но при этом детали решения его не интересуют.
80656. Проблемы и эффективность международного менеджмента 27 KB
  По мере роста уровня деловой активности компания открывает торговые представительства в стране где ведется большая часть операций или в том регионе мирав который экспортирует продукцию. Факт производства своей прдукции в целевой стране США не имеет производственных мощностей по производству автомобилей в Японии а Япония создала в США производственные мощности по производствупродажеи ремонту своих автомобилей. Политические условия в стране диктатура демократия. Если страна слишком националистическая она может не желать закупки...
80657. Конкурентоспособность глобальных предприятий в международном менеджменте 31 KB
  Послепродажное обслуживание Снижение сложности предлагаемых услуг Единые нормы качества Эффективность учебного процесса Пути достижения глобальной конкурентоспособности базируются на следующих четырех компонентах : Компоненты глобальной конкурентоспособности предприятия...