6012

Исследование статических характеристик биполярного транзистора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование статических характеристик биполярного транзистора 1. Цель работы Ознакомиться с устройством и принципом действия биполярного транзистора (БТ). Изучить его вольтамперные характеристики в схемах включения с общей базой (ОБ) и общим эмитте...

Русский

2012-12-27

75.5 KB

69 чел.

Исследование статических характеристик биполярного транзистора

1. Цель работы

Ознакомиться с устройством и принципом действия биполярного транзистора (БТ). Изучить его вольтамперные характеристики в схемах включения с общей базой (ОБ) и общим эмиттером (ОЭ).

2. Отчет о работе 

2.1 Исследовать БТ для схемы с ОБ.

Принципиальная схема для транзистора структуры n-p-n для исследования входных и выходных характеристик с ОБ приведена на рисунке 2.1.

2.1.1Снять две входные характеристики транзистора IЭ= f(UЭБ) при UКБ=0  UКБ=8В (график 1). Результаты измерений занести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 - Транзистор МП37А.

UКБ, В

IЭ, мА

0,1

1

2

4

6

8

0

UЭБ, В

0

0,22

0,28

0,35

0,42

0,5

8

UЭБ, В

0

0,15

0,18

0,2

0,22

0,24

2.1.2. Снять три выходные характеристики транзистора IК=f(UКБ). Первую для IЭ=0, вторую для IЭ=2 мА и третью для IЭ=5 мА (график 2). Результаты измерений занести в таблицу 2.2

Таблица 2.2 - Транзистор МП37А.

IЭ, мА

UКБ, В

0

0,5

1

2

5

8

0

IКБ0, мкА

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

IК, мА

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

5

IК, мА

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

2.2 Исследовать БТ для схемы с ОЭ.

Принципиальная схема для транзистора структуры n-p-n при исследовании с ОЭ приведены на рисунке 2.2.

2.2.1 Снять две входные характеристики IБ=f(UБЭ): одну при UКЭ=0, вторую при UКЭ=5 В (график 4). Результаты измерений занести в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 - Транзистор МП37А.

UКЭ, В

IБ, мкА

0

50

100

150

200

250

300

0

UБЭ, В

0

0,08

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

5

UБЭ, В

0,08

0,16

0,18

0,2

0,21

0,22

0,24

2.2.2 Снять семейство из 6 выходных характеристик IК=f(UКЭ) при токах базы, указанных в таблице 2.4, включая IБ=0 (график 5). Особое внимание обратить на участок характеристик в режиме насыщения, т.е. UКЭ=0 - 1 В, а так же не превосходить мощность рассеивания на коллекторе (UКЭ∙IККК max=150 мВт). Результаты измерений заносятся в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Транзистор МП37А.

IБ, мкА

UКЭ

0,1

0,2

0,5

1

2

3

0

IКЭ0,мкА

150

200

200

200

200

200

50

IК, мА

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

100

IК, мА

2,0

2,2

2,8

2,9

3,0

3,1

150

IК, мА

2,0

4,0

4,6

4,8

4,9

5,0

200

IК, мА

2,0

5,0

6,5

6,6

6,8

6,9

250

IК, мА

2,0

6,0

8,4

8,5

8,6

8,8

2.3 Исследовать работу усилителя.

Схема исследования усилителя на БТ приведена на рисунке 2.3

Режим работы транзистора определяется уровнем напряжения источника смещения ECM. Режим работы при подаче постоянных напряжений и в отсутствие на его входе Um напряжения электрического сигнала, который требуется усилить, называется режимом покоя.

Рабочая точка на  IК=f(UКЭ) двигается по нагрузочной прямой АВ относительно точки покоя P. По ее перемещению строим IК=f(t) и UК=f(t), UВЫХ оказывается сдвинутым на 180 0 от UВХ, т.е. не только усиливает, но и инвертирует входной сигнал (осцил.1).

При смещении точки рабочей  P на характеристике и подав на вход сигнал с такой же амплитудой, мы выйдем за пределы прямолинейного участка АВ.

Работа усилителя на биполярном транзисторе ограничена в

двух точках: в точке В – в режим отсечки (осцил.2), а в точке А транзистор входит в режим насыщения (осцил.3)

Вывод:

1. Входная характеристика транзистора нелинейная, потому что его входное сопротивление не является точно определенным, а зависит от приложенного напряжения и протекающего тока.

2. Выходное сопротивление транзистора также не является точно определенным, поэтому для нахождения выходного тока используется семейство выходных статических характеристик. Выходные характеристики дают количественную связь между током базы, током коллектора и коллекторным напряжением.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69626. Організаційна структура підприємства «Foot-service» 84 KB
  Foot-Service - динамічно розвивається компанія на взуттєвому ринку України, заснована в 2010 році. Основними напрямками компанії є виробництво та оптові продажі взуття. Мета компанії це: виведення на ринок сучасної, комфортної та якісної продукції.
69627. Теорія прийняття рішень в задачах управління та контролю 32 KB
  Торгівельна фірма що продає взуття оптовим покупцям на вітчизняному ринку повинна вирішити яку кількість пар потрібно виготовити щоб задовольнити попит покупців і отримати максимальний прибуток. Закупівельна ціна однієї пари взуття становить 95 якщо партія менша 1000 штук та 90 якщо...
69628. Формування матриці альтернатив, використання класичних критеріїв вибору 48.91 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69629. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 111 KB
  Побудувати дерево ієрархії відповідно до своєї теми, на якому вказати мету, критерії та альтернативи. Визначити експертів, які будуть оцінювати альтернативи за даними критеріями за 9 – ти бальною шкалою. Визначити пріоритети критеріїв, в які входять : компоненти власного вектору...
69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...
69631. Теорія прийняття рішень в задачах управління і контролю: Методичні вказівки 633.5 KB
  Вирішення Наносимо фактичні значення на графік який представлено на рисунку 1. Формуємо таблицю 2 за результатами розрахунків суми кожної партії за 4 квартали ковзні середні за 4 квартали і центровані ковзні середні значення стовпці...
69632. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 202.5 KB
  Розрядність системи. Система може бути 32–ох та 64–ох розрядною. Звичайно, якщо розрядність більша, тим більше окремих функцій комп’ютера буде доступно для користувача. Тактова частота. Основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних...
69633. Розроблення, аналіз та визначення адекватності прогнозованих адитивних моделей при прийнятті рішень 204 KB
  Проаналізувати вихідні дані та згладити їх методом ковзного середнього. Побудувати прогнозну модель з адитивною компонентою з урахуванням показників сезонності. Визначити адекватність моделі тренда. Зробити прогноз на найближчі 2 квартали.
69634. Обчислення пропускної здатності каналу зв’язку 126 KB
  Якщо вважати що канал зв’язку це сукупність засобів призначених для передачі інформації від джерела повідомлень до адресата то під пропускною здатністю каналу зв’язку можна вважати його максимальну швидкість передачі інформації.