6018

Исследование помехоустойчивости дискретных видов модуляции

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование помехоустойчивости дискретных видов модуляции. Цель работы. Изучение и экспериментальное исследование влияния вида модуляции (AM, ЧМ, ФМ) на помехоустойчивость системы передачи дискретных сообщений, изучение методики экспериментального ...

Русский

2012-12-27

174.5 KB

56 чел.

Исследование помехоустойчивости дискретных видов модуляции.

Цель работы.

Изучение и экспериментальное исследование влияния вида модуляции (AM, ЧМ, ФМ) на помехоустойчивость системы передачи дискретных сообщений, изучение методики экспериментального измерения вероятности ошибки.

Описание лабораторной установки.

Лабораторная установка представляет собой имитационную модель
системы передачи информации (СПИ). Программное обеспечение позволяет решать широкий спектр задач, возникающих при исследовании систем передачи информации.

Рис. 1. АРМ СПИ.

Рис.2. Система передачи информации.

Исследование помехоустойчивости различных видов дискретной модуляции при когерентном приёме.

  1.  Амплитудная модуляция.

Вариант 4 P=0,07

Результаты измерений при АМ занесём в таблицу 1.

Таблица 1.

Нс

Е0

Е1

Е2

Р0

Р1

Р01

Р21

Рср

1

0,04624

0,14574

0,32469

0,42590

0,50423

0,00955

0,02171

0,11556

2

0,02753

0,12821

0,31375

0,40496

0,47222

0,01024

0,02113

0,10991

3

0,01701

0,11180

0,30141

0,39334

0,46024

0,01076

0,02186

0,10198

4

0,01091

0,09724

0,28973

0,38621

0,45531

0,01117

0,02264

0,09412

5

0,00732

0,08480

0,27827

0,38157

0,45306

0,01151

0,02329

0,08696

6

0,00487

0,07380

0,26915

0,37839

0,45193

0,01178

0,02384

0,08060

7

0,00331

0,06499

0,25895

0,37614

0,45134

0,01201

0,02429

0,07499

2. Частотная модуляция.

Результаты измерений при ЧМ занесём в таблицу 2.

Таблица 2

Нс

Е0

Е1

Е2

Р0

Р1

Р01

Р21

Рср

1

0,00927

0,07476

0,26387

0,42590

0,50423

0,00955

0,02171

0,05982

2

0,00378

0,06079

0,25590

0,40496

0,47222

0,01024

0,02113

0,06141

3

0,00172

0,04848

0,24156

0,39334

0,46024

0,01076

0,02186

0,05812

4

0,00089

0,03872

0,22738

0,38621

0,45531

0,01117

0,02264

0,05378

5

0,00046

0,03089

0,21510

0,38157

0,45306

0,01151

0,02329

0,04953

6

0,00024

0,02498

0,20321

0,37839

0,45193

0,01178

0,02384

0,04566

7

0,00012

0,02062

0,19168

0,37614

0,45134

0,01201

0,02429

0,04223

3. Фазовая модуляция.

Результаты измерений при ФМ занесём в таблицу 3.

Таблица 3

Нс

Е0

Е1

Е2

Р0

Р1

Р01

Р21

Рср

1

0,00063

0,02476

0,20027

0,42590

0,50423

0,00955

0,02171

0,0265

2

0,00014

0,01845

0,18936

0,40496

0,47222

0,01024

0,02113

0,0318

3

0,00003

0,01298

0,17415

0,39334

0,46024

0,01076

0,02186

0,0313

4

0,00001

0,00904

0,15977

0,38621

0,45531

0,01117

0,02264

0,0292

5

0,000003

0,00639

0,14666

0,38157

0,45306

0,01151

0,02329

0,0270

6

0,000001

0,00456

0,13513

0,37839

0,45193

0,01178

0,02384

0,0248

По полученным результатам построим график зависимости средней вероятности ошибки от отношения сигнал/шум для АМ, ЧМ, ФМ при когерентном приёме.

Вывод.

Сравнив полученные в результате работы данные, видим, что система когерентного приёмника с ФМ обеспечивает наиболее высокую помехоустойчивость приёма дискретных сигналов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31299. Синтез схем асинхронних автоматів з пам’яттю за словесним описом 880 KB
  Для КС його задають у вигляді логічних виразів а для ЦА абстрактного автомата. Щоб краще зрозуміти їх суть уточнимо поняття структурного автомата який є кінцевою метою синтезу рис.2 Функціональна схема структурного автомата На відміну від абстрактного автомата що має один вхідний і один вихідний канал на які надходять сигнали у вхідному та вихідному алфавітах структурний автомат має вхідних каналів і вихідних на яких з’являються сигнали в структурному алфавіті автомата. Кожен вхідний сигнал абстрактного автомата можна закодувати...
31300. Системи числення, кодування інформації 287.5 KB
  Можна вигадати незлічену кількість способів запису числа цифровими знаками але практично застосована система числення повинна давати змогу: зображувати будьяке число в розглядуваному діапазоні величин; одержувати єдине зображення кожної величини; просто виконувати операції з числами. Розрізняють позиційні і непозиційні системи числення. Непозиційною системою числення називають спосіб зображення чисел коли значення цифри не залежить від її позиції в числі наприклад римський запис числа.
31301. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” 4.7 MB
  Диференціальні рівняння і передавальні функції елементів САК 5 Задача 2. Часові та частотні характеристики динамічних ланок САК 6 Задача 3 Дослідження стійкості лінійних САК 10 Задача 4 Синтез коректувальних пристроїв за логарифмічними частотними характеристиками 14 Додаток. Метою її вивчення є освоєння принципів побудови різних типів систем автоматичного керування САК; вивчення властивостей і особливостей лінійних нелінійних і дискретних САК; вивчення методів аналізу стійкості та якості...
31302. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” 2.74 MB
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.092203 - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, 7.092204 - “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”
31303. ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 1.61 MB
  Лабораторні роботи проводяться на ПЕОМ у компютерному класі кафедри. Знаходячись у класі, кожен студент зобовязаний дотримувати правил техніки безпеки, які викладені в спеціальній Інструкції з техніки безпеки в компютерному класі, і правил пожежної безпеки, що також викладені в спеціальній інструкції.
31304. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу Теорія автоматичного керування 1.49 MB
  Лінійні системи автоматичного керування (САК) описують лінійними диференціальними рівняннями. У цих рівняннях змінні та їх похідні зустрічаються лише у першому ступені й відсутні взаємні добутки змінних та їх добутки з похідними.
31305. Методичні вказівки до виконання контольних і розрахункових завданнь з курсу “Теорія електропривода” 725.5 KB
  Сумісна робота двигуна і робочої машини. Вираз характеристик двигуна у відносних одиницях. Гальмівні режими роботи двигуна: а з віддачею енергії в мережу рекуперативне гальмування; б режим противмикання; в режим електродинамічного гальмування. Механічні характеристики і регулювання швидкості двигуна при шунтуванні якоря.
31306. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 397.5 KB
  Незважаючи на різноманітність систем електропривода в завданні на проект а також у методичних вказівках здійснюється загальний підхід до розв’язання задач вибору потужності двигуна дослідження статичних і неусталених режимів. Розрахувати відсутні параметри тахограми орієнтовно визначити потужність двигуна вибрати за каталогом двигун і редуктор. Виконати уточнений розрахунок потужності електродвигуна використовуючи формули приведення моментів і мас що обертаються. Розрахувати й побудувати статичні характеристики двигуна в розімкненій і...
31307. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорiя електропривода» (частина I) 2.27 MB
  Гальмівний режим Залежно від того як використовується перетворена електрична енергія існує декілька гальмівних режимів: режим рекуперативного гальмування або генераторний режим із віддачею енергії у мережу; при цьому активна механічна потужність із вала двигуна перетворюється в електричну і за відрахуванням втрат віддається в мережу тобто. Перехід із рушійного режиму в режим рекуперативного гальмування здійснюється при кутовій швидкості двигуна вище кутової швидкості ідеального холостого ходу; режим противмикання; при цьому двигун...