6018

Исследование помехоустойчивости дискретных видов модуляции

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование помехоустойчивости дискретных видов модуляции. Цель работы. Изучение и экспериментальное исследование влияния вида модуляции (AM, ЧМ, ФМ) на помехоустойчивость системы передачи дискретных сообщений, изучение методики экспериментального ...

Русский

2012-12-27

174.5 KB

56 чел.

Исследование помехоустойчивости дискретных видов модуляции.

Цель работы.

Изучение и экспериментальное исследование влияния вида модуляции (AM, ЧМ, ФМ) на помехоустойчивость системы передачи дискретных сообщений, изучение методики экспериментального измерения вероятности ошибки.

Описание лабораторной установки.

Лабораторная установка представляет собой имитационную модель
системы передачи информации (СПИ). Программное обеспечение позволяет решать широкий спектр задач, возникающих при исследовании систем передачи информации.

Рис. 1. АРМ СПИ.

Рис.2. Система передачи информации.

Исследование помехоустойчивости различных видов дискретной модуляции при когерентном приёме.

  1.  Амплитудная модуляция.

Вариант 4 P=0,07

Результаты измерений при АМ занесём в таблицу 1.

Таблица 1.

Нс

Е0

Е1

Е2

Р0

Р1

Р01

Р21

Рср

1

0,04624

0,14574

0,32469

0,42590

0,50423

0,00955

0,02171

0,11556

2

0,02753

0,12821

0,31375

0,40496

0,47222

0,01024

0,02113

0,10991

3

0,01701

0,11180

0,30141

0,39334

0,46024

0,01076

0,02186

0,10198

4

0,01091

0,09724

0,28973

0,38621

0,45531

0,01117

0,02264

0,09412

5

0,00732

0,08480

0,27827

0,38157

0,45306

0,01151

0,02329

0,08696

6

0,00487

0,07380

0,26915

0,37839

0,45193

0,01178

0,02384

0,08060

7

0,00331

0,06499

0,25895

0,37614

0,45134

0,01201

0,02429

0,07499

2. Частотная модуляция.

Результаты измерений при ЧМ занесём в таблицу 2.

Таблица 2

Нс

Е0

Е1

Е2

Р0

Р1

Р01

Р21

Рср

1

0,00927

0,07476

0,26387

0,42590

0,50423

0,00955

0,02171

0,05982

2

0,00378

0,06079

0,25590

0,40496

0,47222

0,01024

0,02113

0,06141

3

0,00172

0,04848

0,24156

0,39334

0,46024

0,01076

0,02186

0,05812

4

0,00089

0,03872

0,22738

0,38621

0,45531

0,01117

0,02264

0,05378

5

0,00046

0,03089

0,21510

0,38157

0,45306

0,01151

0,02329

0,04953

6

0,00024

0,02498

0,20321

0,37839

0,45193

0,01178

0,02384

0,04566

7

0,00012

0,02062

0,19168

0,37614

0,45134

0,01201

0,02429

0,04223

3. Фазовая модуляция.

Результаты измерений при ФМ занесём в таблицу 3.

Таблица 3

Нс

Е0

Е1

Е2

Р0

Р1

Р01

Р21

Рср

1

0,00063

0,02476

0,20027

0,42590

0,50423

0,00955

0,02171

0,0265

2

0,00014

0,01845

0,18936

0,40496

0,47222

0,01024

0,02113

0,0318

3

0,00003

0,01298

0,17415

0,39334

0,46024

0,01076

0,02186

0,0313

4

0,00001

0,00904

0,15977

0,38621

0,45531

0,01117

0,02264

0,0292

5

0,000003

0,00639

0,14666

0,38157

0,45306

0,01151

0,02329

0,0270

6

0,000001

0,00456

0,13513

0,37839

0,45193

0,01178

0,02384

0,0248

По полученным результатам построим график зависимости средней вероятности ошибки от отношения сигнал/шум для АМ, ЧМ, ФМ при когерентном приёме.

Вывод.

Сравнив полученные в результате работы данные, видим, что система когерентного приёмника с ФМ обеспечивает наиболее высокую помехоустойчивость приёма дискретных сигналов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64414. Розробка технології знепилювання хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 557.15 KB
  Технологія видобутку корисних копалин з подальшим збагаченням бідних руд що існує насьогодні потребує великих територій під облаштування спеціальних місць для розміщення відходів збагачення хвостів.
64415. Патогенетичне обґрунтування способу лікування загострень хронічного періодонтиту 145.5 KB
  У останнє десятиріччя не дивлячись на значне збільшення об’єму та якості стоматологічної допомоги кількість пацієнтів з гострими запальними захворюваннями щелепнолицевої ділянки та шиї не зменшується...
64416. ІМУНОТОКСИЧНА ДІЯ СВИНЦЮ І КАДМІЮ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА 311.5 KB
  Одним з головних завдань профілактичної медицини, зокрема гігієни праці та промислової токсикології, є дослідження впливу хімічних чинників на організм працюючих, обґрунтування ранніх...
64417. Садові листовійки – філофаги в насадженнях яблуні та регулювання їх чисельності в Передгірному Криму 578 KB
  Останнім часом йде реконструкція старих насаджень поява садів нового типу за сучасними схемами посадки типами крони сортовим складом що відбивається на формуванні фауни листовійок у садових агроценозах.
64418. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ САМОПЛИВНОГО ТА ПРИМУСОВОГО ТИПУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 7.36 MB
  В Україні істотно поширені процеси підтоплення сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів, які супроводжуються підйомом рівня ґрунтових вод (РҐВ) та зумовлюють низку негативних процесів.
64419. КОМПЛЕКС ФІТОНЕМАТОД АГРОЦЕНОЗІВ ХМЕЛЮ ТА ЗАХОДИ РЕГУЛЯЦІЇ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 394.5 KB
  Тому одним із основних заходів збільшення валового збору хмелю і поліпшення його якості є надійний захист насаджень від патогенних організмів серед яких одними з найменш вивчених є паразитичні нематоди.
64420. РОЗВИТОК МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ 649 KB
  Питання підвищення енергозбереження тепловозних силових установок в умовах стрімкого зростання цін на дизельне паливо в Україні і інших країнах розглядається як одне з першорядних.
64421. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНСОЛІДАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 210.5 KB
  В аспекті вивчення шляхів формування демократичної політичної еліти яка ефективно здійснює державне управління з метою реалізації національних інтересів важливе місце займає дослідження інституційних...
64422. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАСТИФІКАЦІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ МАС 354 KB
  Одним з найбільш перспективних напрямів вирішення цієї проблеми є математичне моделювання технологічних процесів для визначення фізико-хімічних і реологічних показників напівфабрикатів на всіх стадіях виробництва.