6023

Інсталювання та налагодження сервера операційної системи Windows NT

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Інсталювання та налагодження сервера операційної системи WindowsNT Мета роботи: Навчитись інсталювати ОС WindowsNTServer 3.51 Під-час інсталяції навчитись виявляти параметри, що пропонуються за замовчуванню і визн...

Украинкский

2012-12-27

126.5 KB

9 чел.

Інсталювання та налагодження сервера операційної системи Windows NT 

Мета роботи:

 1.  Навчитись інсталювати ОС Windows NT Server 3.51
 2.  Під-час інсталяції навчитись виявляти параметри, що пропонуються за замовчуванню і визначити, чи підходять вони для вашої мережі.
 3.  Під-час встановлення Windows NT Server 3.51 навчитись вибирати потрібні параметри мережі.

Порядок виконання роботи.

 1.  Ознайомитись з короткими теоретичними відомостями.
 2.  Запустити лабораторну №15 з програмного набору Microsoft.
 3.  Здійснити копіювання файлів ОС Windows NT Server.
 4.  Провести встановлення та ідентифікацію параметрів ОС Windows NT Server.
 5.  Переписати у звіт  контрольний список вашої інсталяції.
 6.  Закінчити роботу. Здати звіти.

Теоретичні відомості.

1. Загальна характеристика операційної системи Windows NT.

Windows NT (Windows New Technology) - це 32-розрядна операційна система з пріоритетною багатозадачністю. Вона належить до ОС, які працюють у режимі витіснення, з вбудованими мережевими функціями та системою безпеки. Інші характеристики цієї ОС такі:

• наявність графічного інтерфейсу;

• сумісність з різними ОС (OS/2, MS-DOS, Windows З.х, 95, POSIX);

• можливість перенесення ОС на RISC- та CISC-процесори;

• масштабованість - можна працювати на одно- та багатопроцесорних системах, підтримка кластерів комп' ютерів;

• система безпеки створює для кожного застосування повністю незалежне оточення;

• поліпшені можливості локалізації завдяки підтримці стандарту ISO Unicode.

ОС Windows NT буває двох конфігурацій:

• Windows NT Workstation (робоча станція Windows NT);

• Windows NT Server (сервер Windows NT).

Windows NT Workstation підтримує роботу до десяти користувачів. Вона може виконувати серверні функції у невеликих мережах робочих груп. Windows NT Server орієнтовано на виконання серверних функцій у великих мережах з інтенсивним трафіком.

ОС Windows NT має модульну структуру. Головні вирішення, вперше застосовані у ній, були свого часу новаторськими. Багато з них запозичили інші операційні системи, зокрема Windows 95. ОС Windows NT не можна однозначно віднести ні до однорангових мереж, ні до мереж з призначеним сервером. З одного боку, WindowsNT підтримує однорангову модель, і навіть сервер Windows NT не є призначеним (за ним може працювати користувач). З іншого, у мережі WindowsNT можна функціонально закріплювати за серверами та робочими станціями певні функції, конфігуруючи їх як файлові сервери, сервери баз даних, застосувань тощо. Така модель є гнучкішою, ніж у системах Netware. Цим пояснюється популярність WindowsNT як ОС для систем керування нижчого та середнього класу складності.

 Рівень апаратних абстракцій (Hardware Abstraction Layer (HAL)) віртуалізує апаратні інтерфейси, робить решту операційної системи незалежною від конкретних особливостей апаратури. Цей рівень допомагає також переносити WindowsNT на іншу апаратну платформу (ідею віртуалізації ми вперше описали на прикладі віртуального термінала, файлу, емуляції систем). Рівень апаратних абстракцій дає змогу 'приховати' від інших рівнів ОС особливості реалізації симетричних багатопроцесорних систем.

Рівень апаратних абстракцій (Hardware Abstraction Layer (HAL)) віртуалізує апаратні інтерфейси, робить решту операційної системи незалежною від конкретних особливостей апаратури. Цей рівень допомагає також переносити WindowsNT на іншу апаратну платформу (ідею віртуалізації ми вперше описали на прикладі віртуального термінала, файлу, емуляції систем). Рівень апаратних абстракцій дає змогу 'приховати' від інших рівнів ОС особливості реалізації симетричних багатопроцесорних систем.

Ядро (Kernel) координує виконання базових операцій WindowsNT. Воно відповідає за планування та диспетчеризацію роботи процесора(рів), зокрема диспетчеризацію різних потоків керування. Потік керування визначають у контексті процесу і він е деякою послідовністю команд. Процес у WindowsNT може мати декілька таких потоків, виконання яких відбувається на кількох процесорах. Ядро виконує диспетчеризацію так, щоб найефективніше завантажити наявні процесори та забезпечити пріоритетність опрацювання (визначено 32 рівні пріоритетів, структу-рованих у два класи: реального часу (real time) та змінний (variable)). Ядро керує двома типами об'єктів.

• Об'єкти диспетчеризації використовують для синхронізації системних операцій. Кожен з них має певний сигнальний стан. Об'єктами диспетчеризації є події, мутанти, мутекси, семафори, потоки керування та таймери.

• Об'єкти керування застосовують для реалізації функцій керування, однак безпосередньо вони на диспетчеризацію не впливають. До об'єктів керування належать асинхронні виклики процедур, переривання, процеси та профілі.

Ядро спеціально оптимізоване щодо розміру та ефективності функціонування. Воно постійно міститься у пам'яті.

Система виконання (executive) складається з окремих модулів, кожен з яких спроектовано для виконання визначеного набору функцій. Стосовно верхніх рівнів ієрархії у структурі ОС модулі працюють як сервери, за відповідними запитами надаючи сервісне обслуговування. Завдяки цьому досягається можлива оптимізація серверів на виконання своїх функцій, незалежність серверів та їхніх клієнтів, приховування деталей реалізації серверів від клієнтів, єдині інтерфейси запиту сервісів. Розглянемо функції окремих модулів.

Диспетчер об 'єктів створює, знищує та стежить за використанням об'єктів процесами системи. До об'єктів належать деякі елементи ОС часу виконання, такі як об'єкти каталогу, об'єкти символьних зв'язків, семафори, події, процеси, потоки керування, порти, файли та ін. Після створення об'єкта диспетчер видає його вказівник та дескриптор. Отже, у структурі WindowsNT значною мірою використана об'єктна парадигма.

Диспетчер процесів простежує об'єкти процесів та потоків керування. Для процесу визначають адресний простір, набір доступних об'єктів, сукупність потоків керування. Кожен потік керування має власний набір регістрів, стек ядра, блок середовища, стек користувача. Диспетчер процесів створює та закінчує процеси, однак не групує їх та не створює між ними відношень породження.

Диспетчер віртуальної пам 'яті виконує сторінковий обмін процесів. Кожен процес може використовувати до 4 Гб власної віртуальної пам'яті, половина з якої відведена для системи, а решта - для програми. Диспетчер віртуальної пам'яті відображає віртуальні адреси в адресному просторі процесу на фізичні сторінки у пам'яті комп'ютера, реалізує режим незалежності адресних просторів різних процесів, через що один процес не може змінювати пам'ять іншого без дозволу.

Засоби виклику локальних процедур. Застосування та підсистеми середовища взаємодіють як клієнти з серверами. Для реалізації такого механізму WindowsNT надає засоби виклику локальних процедур (Local Procedure Call (LPC)).

Диспетчер уведення-виведення. Головне призначення цього диспетчера-координування та керування роботою драйверів. WindowsNT використовує драйвери пристроїв, файлової системи, мережеві. Диспетчер реалізує їхню взаємодію. Кожен з типів драйверів відповідає за логічно завершений набір функцій. Драйвери нижнього рівня керують фізичними пристроями комп'ютера. Драйвери верхніх рівнів не вникають у деталі реалізації та роботи пристроїв, а просто звертаються до драйверів пристроїв згідно з визначеними інтерфейсами. До драйверів верхніх рівнів належать мережеві драйвери, файлові системи, мережеві редиректори.

Драйвери взаємодіють між собою, надсилаючи спеціальні пакети введення-виведення диспетчеру введення-виведення, який або блокує виконання застосування до завершення виведення (синхронне введення-виведення), або дає змогу продовжити роботу відразу ж після розміщення запиту на виведення у черзі (асинхронне введення-виведення). Після завершення асинхронної операції диспетчер сигналізує застосуванню.

Серед драйверів виділяється єдиний диспетчер кешу, функцією якого є ефективне керування кешом - завантаження та вивантаження інформації з кешу для всіх файлових систем та мережевих застосувань, динамічне вибирання розміру кешу залежно від ємності вільної пам'яті, підтримка служб відкладеного фіксування та відкладеного записування (записування інформації або фіксування транзакційних змін у реєстрах відбуваються після того, як зменшиться завантаження процесора). WindowsNT підтримує також кілька драйверів файлових систем (FAT, HPFS, NTFS).

Підсистеми середовища працюють у користувацькому режимі. Вони відображають верхній щодо системи виконання рівень абстракції. Головне завдання підсистем середовища -емулювати для застосування роботу у певній операційній системі. Вони є незалежними, захищеними процесами. Збій в окремій підсистемі не зумовить збою інших підсистем або ОС (за винятком центральної підсистеми Win32, збій у якій спричинює зависання системи).

3. Мережева архітектура Windows NT

Архітектура мережевих засобів WindowsNT відповідає еталонній моделі взаємодії відкритих систем. Її можна розділити на рівні (рис.2).

На нижньому рівні мережевої архітектури розташовані драйвери адаптерів. Це фрагменти коду, що сполучають WindowsNT з мережею через мережеві адаптери. Драйвери адаптерів постачають їхні виробники. Вони взаємодіють з верхніми рівнями, дотримуючись вимог інтерфейсу NDIS.

Інтерфейс NDIS - це стандартизована специфікація (див. розділ 5), яка дає змогу через один адаптер передавати пакети кількох транспортних протоколів. Розробка цього інтерфейсу, як і інтерфейсу TDI, що є вище, була зумовлена потребами дотримання вимог еталонної моделі,

NBT - транспортний протокол, створений на базі немаршрутизованого протоколу NETBIOS;

TCP/IP - протокольний стек (див. розділ 13);

NWlink - NDIS-сумісна версія протоколу SPX/IPX мереж Novell Netware;

Appletalk - підтримує сервіси Macintosh на WINDOWSNT.

Над транспортними протоколами є інтерфейс драйвера транспорту (Transport Driver Interface (TDI)). Він визначає стандартний механізм доступу до функцій транспортного рівня для таких сеансових компонент, як редиректори та сервери. Отже, він виконує аналогічні до NDIS функції. TDI не є окремою програмною компонентою, а тільки специфікацією, згідно з якою створені транспортні драйвери.

Сеансовий рівень у мережевій моделі WindowsNT репрезентують редиректори та сервери. Вони виконані у вигляді драйверів файлової системи. Такий підхід дає змогу використовувати однакові функції користувацького АРІ для звертання до локальних та мережевих дисків. Редиректор разом з диспетчером уведення-виведення бере участь у переспрямуванні звертання до ресурсу. У разі доступу до ресурсу процес безпосередньо звертається до диспетчера введення-виведення, який визначає, чи ресурс міститься у мережі, та передає запит редиректору. Редиректор надсилає запит мережевим драйверам нижнього рівня. У WINDOWSNT може працювати кілька редиректорів. Драйвер сервера взаємодіє з драйвером локальної файлової системи.

Вище від рівня редиректорів, які працюють у привілейованому режимі, розміщена структура провайдерів (див. рис.2). Провайдери використовують для взаємодії процесів застосувань з мережею. Вони співпрацюють з редиректорами. WindowsNT має вбудований провайдер для зв'язку з іншими системами WindowsNT. Провайдери інших систем можна інсталювати окремо. Головне призначення провайдерів - допомога у шуканні файлів за їхніми позначеннями. Структура провайдерів має дві додаткові компоненти, які спрямовують запити відповідному провайдеру:

провайдер множинних UNC (Multiple UNC Provider (MUP));

• маршрутизатор множинних провайдерів (MPR).

Провайдер множинних UNC одержує назву ресурсу у форматі UNC:

\\server\share\subdirectory\filename.

Це компонента, що виконується у привілейованому режимі. Коли застосування звертається до ресурсу з іменем UNC, MUP звертається до всіх зареєстрованих провайдерів. Якщо провайдер підтверджує, що він може налагодити сполучення з відповідним ресурсом, то MUP надсилає йому весь запит.

Маршрутизатор множинних провайдерів виконує команди формату Wnet, який є складовою частиною інтерфейсу Win32 АРІ, і подає різноманітні файлові системи в єдиному форматі.


Хід  роботи.

І. Копіювання файлів ОС Windows NT Server 3.51

 1.  Запустити лабораторну роботу № 15 з програмного набору Maicrosoft. Для цього в програмный групі Activity запустити значок Lab 15.

Примітка: Коли з’явиться голубий фон з заголовком Windows NT Server 3.51 Setup, мишка працювати не буде. Використовуйте клавіші переміщення курсора.

 1.  Прочитайте введення в лабораторну роботу і клацніть кнопку  Start Setup Lab. З’явиться вікно з заголовком Welcome to Setup. Пам’ятайте, що якщо вам потрібні додаткові пояснення, то можна використати Help.
 2.  Переглянувши екран Welcome натисныть ENTER для продовження інсталяції. З’явиться екран, що пропонує два варіанта інсталяції. У нашій лабораторній роботі працює тільки Express (Швидка) установка.
 3.  Натисніть ENTERдля вибору швидкого встановлення ОС Windows NT Server 3.51. З’явиться вікно, що інформує, що для імітації не потрібен диск з інсталяційним пакетом ОС Windows NT Server 3.51
 4.  Натисніть ENTERдля продовження інсталяції. З’явиться екран з пропозицією вставити диск.
 5.  Натисніть ENTERдля продовження інсталяції. З’явиться екран з інформацією про те, що програма знайшла у вашій системі контролер жорсткого диску фірми ADAPTEC з інтерфейсом SCSI (імітація).

Як правило, сучасні програми інсталяції повідомляють користувача про деякі компоненти системи і їх параметри. Не виключено, що під-час реальної інсталяції деяких компонент вашої машини буде потрібно диск з драйверами, але у нашому випадку (імітації) вони не потрібні.

 1.  Натисніть ENTERдля продовження інсталяції. З’явиться екран, що інформує, що ОС Windows NT Server 3.51 може бути встановлена як з компакт-диска так і з дискет. Лабораторна робота проводиться так, що інсталяція відбувається з компакт-дисків.
 2.  З’явиться екран з пропозицією вибрати розділ диску чи створити новий, на який ви хочете встановити ОС Windows NT Server 3.51 Програма інсталяції дає вам можливість задати тип і розмір розділу на який буде інстальовано мережева ОС. Для підказок використовуйте Help.
 3.  Зробіть вибір у відповідності з інструкціями на екрані і натисніть кнопку ENTER. З’явиться екран, що пропонує вибрати тип файлової системи для вибраного вами розділу.
 4.  Зробіть вибір і натисніть ENTER. З’явиться екран, на якому ви побачите використаний по замовчуванню шлях до інсталяції. Ви можете його змінити або прийняти.
 5.  Натисніть ENTERдля продовження інсталяції. Програма проведе перевірку, чи достатньо у вашій системі ресурсів для інсталяції ОС Windows NT Server 3.51 Якщо так, то вона встановлює файли.
 6.  З’явиться екран з повідомленням про те, що цей етап інсталяції завершено.

ІІ Встановлення та ідентифікація параметрів

 1.  Натисніть ENTERдля продовження інсталяції. З’явиться вікно з запитом вашого імені і назви організації.
 2.  Введіть потрібну інформацію. Це допоможе ОС вас ідентифікувати.
 3.  Натисніть ENTERдля продовження інсталяції. Потім, після перевірки введених вами значень, натисніть ENTER ще раз.

З’виться вікн, що запитує ідентифікаційний номер продукту (Product ID). Це дозволяє перевірити чи відповідним чином ліцензовано ваш продукт. У нашому випадку наберіть будь-які цифри і клацніть на кнопці Continue.

 1.  З’явиться вікно Windows NT Security Role з проханням вказати яку роль буде відігравати сервер у вашій мережі. Якщо це перший сервер, що встановлюється у вашому домені, то виберіть Primary Domain Controler, якщо ні то виберіть інші варіанти. Для довідки можна скористатись опцією Help. Зробіть вибір і клацніть на кнопці Continue.
 2.  Наступним з’явиться вікно Choose Lisensing Mode. Це перевірка того чи ваша організація відповідним чином ліцензувала у постачальника мережеві продукти. Зробіть вибір і клацніть на кнопці Continue.
 3.  З’явиться вікно Licensing Mode Зробіть вибір і клацніть на кнопці Continue. З’явиться вікно Per Server Licensing. Активізуйте прапорець, що ви згідні з умовами постачальника і натисніть кнопку  Ok для продовження інсталяції.
 4.   З’виться пропозиція ввести ім’я вашого комп’ютера. Завдяки чому ОС ідентифікувати ваш комп’ютер. Введіть ім’я вашого комп’ютера і натисніть Continue, а потім (після перевірки введеного значення) натисніть ще раз.
 5.  З’явиться вікно з запитом вказати національну мову, що ви використовуєте. Зробіть вибір і клацніть на кнопці Continue.
 6.  З’явиться вікно Set Up Local Printer. Якщо ви хочете використовувати цей сервер одночасно і як сервер друку введіть необхідну інформацію для ідентифікації його мережею як сервера друку. Зверніть увагу на список портів у полі Print To. Для быльш детальної інформації натисніть кнопку Help. Введіть потрібну інформацію про принтер і натисніть Continue.
 7.  З’явиться вікно з написом Intel EtherExpress 16 LAN Adapter Card Setup. Для быльш детальної інформації про параметри вікна натисніть кнопку Help. Введіть необхідні зміни у параметри адаптера і натисніть кнопку Continue.
 8.  З’явиться вікно з пропозицією вибрати протоколи для роботи вашої мережі. Для быльш детальної інформації про параметри вікна натисніть кнопку Help. Введіть потрібну інформацію про принтер і натисніть Continue.
 9.  Після копіювання деякої кількості файлів з’явиться вікно Administrator Account Setup. Під-час реальної  інсталяції ви повинні звернути особливу увагу на пароль адміністратора, щоб він не був загублений, забутий чи вкрадений, бо такі дії можуть привести до непередбачуваних наслідків.
 10.  Введіть потрібну інформацію і клацніть на кнопці Continue. З’явиться вікно Local Account Setup. Ви можете використати це вікно для створення резервної копії б’юджету адміністратора. Створений користувач автоматично попаде в групу Administrator і відповідно одержує права адміністратора.
 11.  Після введення потрібної інформації і клацніть на кнопці Continue. 
 12.  З’явиться вікно Data/Time. Введіть потрібні зміни і натисніть Ok
 13.  Наступним кроком пропонується створити системну дискету Emergency Repair Disk клацніть Yes або No 
 14.  З’явиться вікно з повідомленням про завершення інсталяції Windows NT. Натиснувши Restart  ви одержите кілька можливостей:
 •  Прочитати контрольний список вашої інсталяції
 •  Проглянути список сумісного обладнання
 •  Повторно запустити лабораторну роботу
 •  Завершити лабораторну роботу
 1.  Переписати у звіт контрольний список вашої інсталяції
 2.  Закінчити роботу здати звіт.

Контрольні питання.

 1.  Чому мережі Windows NT інколи називають з призначеним невиділеним сервером?
 2.  Як називається логічне об’єднання комп’ютерів в мережі Windows NT?
 3.  Як називається перший сервер, що був встановлений в домені Windows NT?
 4.  Які два основних компоненти мережевої операційної системи ви знаєте?

Список літератури.

 1.  Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів БаК, 1999р.-468с.
 2.  Компьютерные сети. Учебный курс Microsoft. - М.: Издательский отдел "Русская Редакция". – 1997
 3.  Сетевые операционные системы В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб: Питер, 2001. 544с.
 4.  Бэрри Нанс. Компьютерные сети. - М.: БИНОМ. - 1996.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46175. Отношение и развитие между людьми в первобытное время. Зарождение искусства, музыки и архитектуры в первобытное время 66.5 KB
  Люди в первобытных общинах были равноправными по своему положению имели одинаковые права и обязанности среди них не было богатых и бедных. Основой существования первобытных коллективов это равные обмены которые имели символистическую опору. Не было излишек все делили поровну для первобытных людей равный обмен помогал в общении. Очень несовершенными были также трудовые навыки и производственный опыт первобытных людей.
46176. Public Relations 47.5 KB
  Цель ПР установление двустороннего общения для выявления общих представлений или общих интересов и достижение взаимопонимания основанного на правде знании и полной информированности. Специалисты ПР используют для наведения мостов и установления взаимопонимания современные методы общения и убеждения. ТЕОРИЯ ОБЩЕНИЯ В философии ПР большое значение придается необходиимости двусторонних отношений. Сейчас эта необходимость признается достаточно широко но как ее достичь Недостаток общения порождает множество случаев непонимания и...
46177. PR - как теория коммуникативного воздействия. PR и другие науки 45 KB
  Для профессиональной практики в сфере связей с общественностью необходимы знания по психологии искусству коммуникации социальной психологии экономики основам менеджмента этики политологии социологии; а также опыт в анализе социальных проблем связям со средствами информации публикацией материалов создания рекламы кинотелематериалов видеосюжетов изучении общественного мнения подготовки презентаций докладов выступлений организации специальных событий. Специалист по PR получает базовую подготовку: в области планирования в...
46178. Глоссарий терминов и понятий института маркетинговых исследований в PR-коммуникации 113.5 KB
  Бюджет маркетинга финансовый план маркетинга система показателей раздел плана маркетинга предприятия в котором в детализированной форме по элементам комплекса маркетинга или по мероприятиям маркетинга приведены величины затрат доходов и прибыли от для осуществления маркетинговой деятельности фирмы. Планирование бюджета маркетинга может основываться на целевой прибыли или исходя из оптимизации прибыли. Основные составляющие затрат на маркетинг: управленческие расходы заработная плата персонала службы маркетинга амортизационные...
46179. Литогенез 211 KB
  Понятие осадочных горных пород.генез совокупность природных процессов образования и последующих изменений осадочных горных пород. Вальтером который выделил в процессе образования осадочных пород 5 основных фаз: выветривание горных пород денудация включая перенос исходного материала осадков отложение диагенез и метаморфизм. В цикле литогенеза различают следующие стадии: 1 образование и мобилизация исходного вещества осадков в процессе физического и химического разрушения материнских пород и его перенос к месту захоронения ...
46180. Структура научно-исследовательской работы. Требования к введению, реферату, основной части и заключению 64 KB
  Структура научно-исследовательской работы. Приложение задачи Введение Данная контрольная работа посвящена теме Структура научно-исследовательской работы. Целью написания данной работы является изучение структурных элементов научно-исследовательской работы.
46181. Анализ отчета о прибылях и убытках ОАО «Заря» 88 KB
  Как видно из таблицы 17, за отчетный период убыток от продаж увеличился на 427 тыс. руб., что является отрицательным моментом в деятельности предприятия. Что касается процентов к уплате, то их величина уменьшилась на 770 тыс. руб
46182. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных 356 KB
  Вынужденный убой животных в вашем хозяйствеместо и способ убоя причины и пути реализации мяса сравните с действующими правилами и сделайте соответствующие выводы. Ветеринарносанитарная экспертиза продуктов убоя животных при отравлении. Вынужденный убой животных в вашем хозяйстве место и способ убоя причины и пути реализации мяса сравните с действующими правилами и сделайте соответствующие выводы.
46183. Гимнастика женщин во второй половине беременности. Лечебная физкультура при язвенной болезни. Упражнения при остеохондрозе 70 KB
  Исходное положение: основная стойка руки на поясе. Исходное положение: основная стойка руки на поясе. Исходное положение: основная стойка руки на поясе. Исходное положение: стоя ноги на ширине плеч руки у груди согнуты в локтях.