6026

Інсталяція сервера Novell Netware 4.x

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Інсталяція сервера NovellNetware 4.x Мета роботи: провести процесс інсталяції сервера операційної системи NovellNetware на программі-емуляторі і зрозуміти призначення кожного кроку. Порядок виконання роботи. Запустити файл Install....

Украинкский

2012-12-27

146 KB

3 чел.

Інсталяція сервера Novell Netware 4.x

Мета роботи: провести процесс інсталяції сервера операційної системи Novell Netware на программі-емуляторі і зрозуміти призначення кожного кроку.

Порядок виконання роботи.

 1.  Запустити файл Install.exe і виконати всі кроки, вказані в методичці.
 2.  Після завершення роботи  модулю Install.exe запустити на виконання файл server.exe і виконати всі кроки, вказані в методичці.
 3.  Заповнити таблицю налаштування параметрів сервера (Додаток 1).

Теоретичні відомості.

 1.  .Загальна характеристика ОС Novell NetWare 4.х

Операційна мережева система Novell NetWare 4.х  з'явилася на ринку у 1994 р. Початкова версія 4.0 мала багато недоліків, тому менше ніж через рік створено нову, стабільну версію Novell NetWare 4.1. Порівняно з ОС Novell NetWare 3.11 версія 4.х містить низку принципово нових концептуальних стратегічних вирішень. Вона призначена для особливо великих корпорацій і може охоплювати весь світ. Водночас ця ОС досить гнучка та зручна в користуванні і для малих та середніх фірм з перспективою розвитку. Novell NetWare 4.х розрахована на 10 і більше робочих станцій.

В основі архітектурної концепції Novell NetWare 4.х є Служба каталогів NetWare NDS (Netware Directory Services). Згідно з цією концепцією всі ресурси мережі - це об'єкти, занесені в спеціальну розподілену базу даних –Netware Directory Database (NDD). Визначено різні можливі типи об'єктів: користувач, сервер, том, група користувачів та ін. Ці об'єкти згруповані в ієрархічному дереві, яке відображає їхню взаємну підпорядкованість. Кожен об'єкт конкретного типу має особливий набір властивостей та їхніх значень. Зокрема, об'єкт типу користувач має такі властивості: ім'я, пароль, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону, належність до груп користувачів та ін. Людина, що працює в мережі, може аналізувати властивості об'єктів у NDS

Можна сказати, що Novell NetWare 4.х складається з двох головних підсистем: NDS та файлової системи (рис. 1).

Рис.1. Підсистеми Novell NetWare.

 1.  Головні принципи організації роботи сервера Novell NetWare 4.х

За організацією процесу опрацювання інформації операційні системи можна розділити на ОС загального призначення та спеціалізовані. Перші не передбачають орієнтації застосувань на внутрішню структуру ОС. Вони працюють з розподілом пам'яті та інших ресурсів комп'ютера між усіма процесами (принцип розподілу часу). Цей підхід забезпечує високу стійкість та надійність, однак знижує швидкодію, гнучкість побудови та функціонування застосувань, і, як наслідок, - ефективність використання ресурсу. До систем з розподілом часу належать такі популярні ОС, як Unix та Windows NT.

Novell NetWare 4.х - це спеціалізована мережева ОС, орієнтована на максимальну ефективність використання апаратних ресурсів, належить до ОС, що працюють у невитісняючому режимі та не займаються розподілом часу центрального процесора. Novell NetWare 4.х складається з невеликого ядра, що виконує обмежене коло функцій, та завантажувальних модулів NLM (Netware Loadable Modules) (рис.2). Ці модулі виконують функції операційної системи. Зокрема, в Novell NetWare 4.х є близько 1000 NLM-модулів.

В ОС Novell NetWare 4.х застосування самі повинні передавати керування одне одному. Якщо в некоректному модулі не передбачено передавання керування, він може займати центральний процесор невизначено тривалий час. Тому всі NLM-модулі повинні пройти тестування в лабораторіях NovellNovell NetWare 4.х передбачено захист від некоректних модулів інших фірм). Модулі, що успішно пройшли тестування, мають позначку Yes, it runs with Netware). Наприклад, жодний з потоків не може захоплювати процесор більше ніж на 10 мс. Відсутність витіснення дає змогу підвищити ефективність системи, оскільки в цьому разі зникає функція диспетчеризації та відповідні процеси. Невитісняючий характер Novell NetWare дає змогу робити паузи у природні моменти (наприклад, очікування доступу до бази даних або набирання номера АТС).

Кожен NLM-модуль обслуговує запити робочих станцій і сам звертається до ресурсів через ядро системи. Описати роботу системи можна за допомогою механізму потоків (thread). Потік - це послідовність команд, що її виконує процесор. Кожен запит робочої станції формує окремий потік. Один і той же NLM може генерувати кілька потоків. Усі активні потоки розміщені в одній із чотирьох черг: RunList, DelayWorkToDoList, LowPriority, WorkToDoList. Операційна система створює свій робочий потік, який має найвищий пріоритет. У черзі WorkToDoLis розміщені короткі завдання, які потрібно швидко виконати. Робочий потік виконує кілька завдань з цієї черги, після чого керування переходить до звичайних потоків з черги RunList а сам робочий потік стає в кінець черги RunList .

Отже, RunList - це черга звичайних потоків. Новий потік стає у кінець черги, а перший у черзі виконується доти, доки не передасть керування наступному потоку.

У черзі DelayWorkToDoList розміщені звичайні потоки, що починають керувати тільки після того, як процесор опрацює визначену кількість потоків з інших черг. Потокам з черги LowPriority керування передається тільки тоді, коли всі інші черги порожні. Цю чергу використовують для розміщення фонових задач.

Оскільки трафік запитів проходить через NLM-модулі, то вони виконують функцію контролю трафіку та борються з вірусами.

 1.  Налаштування сервера ОС Novell NetWare 4.x

Процедуру налаштування операційної системи ОС Novell NetWare 4.x для зручності можна розділити на такі етапи:

 1.  планування дерева каталогів;
 2.  попередній аналіз, оцінка технічних параметрів та підготовка робочого місця;
 3.  • формування диска, файлової системи та інсталювання адаптера;
 4.  • налаштування NDS;
 5.  • формування та коригування файлів startup.ncf та autoexec.ncf;
 6.  • налаштування додаткових продуктів.
  1.  Планування дерева каталогів

Перед початком налаштування нового сервера ОС Novell NetWare 4.x треба спланувати структуру дерева каталогів. Цей етап особливо важливий, якщо сервер, який інсталюють, перший у дереві. Структура дерева каталогів повинна забезпечити:

• стійкість до відмов;

• зменшення інформаційних потоків;

• зручність керування.

Вона може відображати організаційну структуру підприємства або структуру робочих груп тощо. Треба також дати ім'я дереву, яке створюють, продумати систему найменування користувачів, а також систему безпеки та адміністрування.

Для найменування користувачів рекомендують складати ім'я з ініціалу та прізвища. Наприклад CSmit, RPavlenko. Така система досить інформативна та запобігає дублюванню імен. Для системи адміністрування та безпеки треба вибрати між централізованим та децентралізованим адмініструванням, визначити попередньо паролі та права доступу.

3.2. Попередній аналіз технічних параметрів та підготовка робочого місця

Обов'язковою умовою налаштування сервера є наявність комп'ютера з вмонтованою платою адаптера мережі. Кожен сервер мережі потрібно приєднувати до живлення через джерело безперебійного живлення (UPS).

Комп'ютер для сервера ОС Novell NetWare 4.x повинен відповідати певним параметрам. Ці вимоги стосуються в основному ємностей оперативної пам'яті та твердого диска.

Щодо оперативної пам'яті, то складові частини для розрахунку потрібної ємності такі:

• мінімальна базова - 6 Мб.

Помножте ємність диска на 0.008 і одержаний результат додайте до загальної суми. Наприклад, 2000-0.008 = 16 Мб;

• для завантаження додаткових продуктів ОС Novell NetWare 4.x, таких як NetWare for NFS, налаштування сервера друкування додайте ще 2 Мб пам'яті на кожен продукт;
• для збільшення швидкодії сервера виділіть ще 1—4 Мб для програмного кешу. Отже, ємність оперативної пам'яті не може бути меншою ніж 8 Мб, а ємність твердого
диска - меншою ніж 55 Мб.
Перед початком налаштування сервера треба проаналізувати низку технічних параметрів комп'ютера:
• архітектуру комп'ютера та тип системної шини (І
SА, МСА, ЕІSА, РСІ);
• тип контролера твердого диска (АТ,
IDE, ЕSDI, CSCI);
• тип адаптера локальної мережі, номер переривання та адресні параметри.

        
Номер переривання, адресні параметри адаптера не можуть бути зайняті іншими компонентами апаратного забезпечення комп'ютера. Інакше налаштування ОС не відбудеться або в подальшому у системі виникатимуть незрозумілі збої. Номери переривань та адреси блоків пам'яті, що використовуються, можна виявити за допомогою утиліт.
        
Усі параметри треба занести в окрему форму, яку заповнюють під час налаштування сервера (див. Додаток 1) і зберігають протягом усього часу його експлуатації.

3.3. Формування диска та файлової системи

Процес формування диска та файлової системи для зручності опишемо у вигляді окремих задач.
1). Форматування нижнього рівня для диска.

             
Диск форматують на нижньому рівні засобами , через DOS або спеціальними утилітами, перевіряючи та позначаючи всі погані сектори.
              
Лабораторії фірми Novell на комп'ютерах вичерпно тестують поверхню твердого диска, протягом трьох діб безперервно виконуючи операції записування-читання. Комп'ютер, який успішно пройшов такий тест, одержує відповідний сертифікат і право називатися сервером, що сертифікований Novell. Однак сьогодні фірма Novell не вимагає сертифікування всіх серверів. Відповідна програма тесту поверхні з назвою Compsurf є в пакеті інсталяційних програм.

2). Формування завантажувального розділу DOS.

На диску за допомогою утиліти DOS fdisk формують завантажувальний розділ. Власне з нього відбуватиметься в подальшому первинне завантаження сервера під час увімкнення. На розділ копіюють файли DOS. Мінімальна ємність розділу - 5 Мб. Решта ємності твердого диска ‘є вільною.

3). Запуск програми налаштування сервера.

Для налаштування сервера треба запустити програму install.bat. Це, як звичайно, пакетний командний файл, який запускає спеціальну інсталяційну програму nwnstll.exe, що функціонально еквівалентна утиліті сервера install.nlm. При використанні програми nwnstll.nlm дотримуються такої послідовності дій :

 •  • вибирають та завантажують драйвер твердого диска;
 •  • на вільному місці диска створюють розділ Netware;
 •  • створюють та монтують томи;
 •  • копіюють системні файли;
 •  • обирають та завантажують драйвер мережевого адаптера;
 •  • налаштовують NDS;
 •  • формують та редагують файли startup.ncf та autoexec.ncf;
 •  • налаштовують додаткові програмні продукти.

4). Вибір та завантаження драйвера диска.

Вибір драйвера твердого диска залежить від архітектури комп'ютера та типу контролера диска. Деякі найпопулярініші драйвери наведені у табл. 1.

Архітектура

Контролер

Драйвер

ISA

AT, IDE (ATA)

ISADISK, IDE

MCA

ESDI, IBMSCSI

PS2ESDI, PS2SCSI

EISA

AT, IDE(ATA)

ISADISK, IDE

Потрібний драйвер вибирають з списку драйверів, запропонованих програмою

5). Створення розділу Netware.

Розділ Netware створюють автоматично (на всю вільну ємність диска) або вручну (на визначену ємність диска). Для кодування та відображення інформації в цьому розділі використовують коди та формати даних, які відрізняються від кодів та форматів інших операційних систем (DOS, UNIX, OS/2), що додатково захищає інформацію від вірусів та несанкціонованого доступу. Частину розділу на цьому етапі виділяють для даних зі зіпсутих секторів (так звана Hot Fix Area). За замовчуванням вона займає 4% розділу. На цьому етапі налаштування цей відсоток можна змінити.

6). Формування томів.

Сформований розділ Netware треба розділити на томи. Один з томів є обов'язковим, на ньому зберігають системну інформацію. Його ім'я - SYS. Для інших томів ім'я вибирають довільно. Максимальна кількість томів - 32. На цьому ж етапі задають розмір блоку (блок - це мінімальна адресована одиниця інформації, аналог кластера MS DOS). Розмір блоку автоматично обирається залежно від розміру тому (наприклад, для тому розміром 0-31 Мб блок займає 4 Кб, а для тому понад 2000 Мб - вже 64 Кб). Чим більший розмір блоку, тим потенційно менш ефективно використовується дисковий простір, чим менший розмір блоку, тим більше місця займають системні таблиці і довше триває пошук інформації. Формуючи томи, розмір блоку, визначений автоматично, можна змінити.

Під час формування томів кожному тому можна дозволити або заборонити два режими роботи.

• Автоматичне стиснення файлів дозволено або заборонено на рівні тому. Керування ж стисненням конкретних файлів під час роботи системи відбувається з використанням утиліти Лад. Якщо стиснення заборонено на рівні тому, то стиснути окремі файли неможливо.

• Раціональне використання блоків (block suballocation). Механізм раціонального використання блоків дає змогу використати незаповнену файлом частину блоку.

7). Перевіряння ліцензійної інформації та копіювання системи.

На цьому етапі інсталяційна програма потребує встановлення дискети з ліцензією. Після перевіряння повноважень вона копіює системні файли з дистрибутива в розділ Netware. Для цього створюють каталоги system, public, login, mail.

8). Завантаження мережевого драйвера.

Програма налаштування виводить список назв мережевих адаптерів, з якого треба вибрати назву адаптера, встановленого на вашому комп'ютері. Після цього потрібно задати номер переривання та адресні параметри. Якщо номер переривання або адреса недопустимі, програма повідомляє про це і просить задати інші параметри. Потім задають тип фрейму, тобто тип кадру, який використовують для передавання даних. Як звичайно, цей тип відповідає типу локальної мережі (Ethernet, Token Ring, Arcnet та ін.)

Для мережі Ethernet доступні відразу два типи фреймів - Ethernet 802.2 та Ethernet 802.3 .

Після налаштування мережевого драйвера програма налаштування сполучає драйвер з протоколом мережевого рівня ІРХ (Іnter Pasket eXchange). Тут також задають унікальну адресу сервера.

Програма налаштування дає змогу задати кілька драйверів для одного або кількох адаптерів, а також налаштувати кілька різних типів фреймів.

3.4. Налаштування NDS

Метою налаштування NDS є створення деякої початкової кількості об'єктів NDS та визначення їхніх головних параметрів. Для зручності цей етап також розділимо на окремі завдання.

1). Визначення імені дерева.

Після формування диска програма налаштування перевіряє наявність дерева каталогів і пропонує задати його ім'я. Нове ім'я дерева визначають обов'язково, якщо налаштований сервер є першим. В іншому випадку можна задати нове ім'я, розпочинаючи таким чином нове дерево, або приєднати сервер до наявного дерева.

Задаючи нове дерево, треба пам'ятати, що одночасно можна працювати тільки в одному дереві (у Novell Netware 4.1).

2).Визначення часових параметрів сервера.

Правильне налаштування внутрішнього часу сервера забезпечує часову цілісність мережі і потрібне для правильного її функціонування. Визначено такі часові параметри:

• тип сервера часу ; якщо сервер є першим у мережі, єдиним прийнятним типом є Single Reference time Server;

часова зона - задають як зміщення від UCT (Universal Coordinated Time);

• наявність переходу на літній час, тривалість періоду літнього часу, час зміщення.

3). Визначення контексту сервера та створення розділу БД NDS.

На цьому етапі налаштування задають ім'я організації та потрібну кількість підрозділів, в останньому з яких буде розміщено серверний об'єкт. Після визначення контексту сервера програма налаштування за замовчуванням визначає новий розділ БД NDS, розміщуючи Master-копію цього розділу на сервері, який налаштовують, а Read/Write — на інших серверах того ж контексту або в сервері найближчого сусіднього розділу.

У результаті налаштування NDS створюють такі об'єкти:

 1.  серверний;
 2.  томів, ;
 3.  користувача з іменем admin, що має права адміністратора у контексті сервера.

4). Формування та корекція файлів startup.ncf та autoexec.ncf

Файли startup.ncf та autoexec.ncf - це текстові командні файли, які формуються в процесі налаштування сервера і згодом використовуються кожного разу під час завантаження сервера. Можна сказати, що результатом налаштування сервера і є формування файлів startup.ncf та autoexec.ncf Водночас ці файли є звичайними текстовими файлами і їх можна коректувати текстовим редактором. Щоб зрозуміти їхнє призначення, розглянемо процес щоденного завантаження сервера.

Під час вмикання комп'ютера завантажується DOS з розділу DOS. Після цього треба відшукати та запустити програму server.exe, яка й завантажує сервер. Ця програма спочатку відшукує в розділі DOS файл startup.ncf та виконує його. Одним з обов'язкових елементів цього файлу є завантаження драйвера диска. Після цього server.exe монтує системний том SYS.

Змонтувати том — це зробити його відомим для операційної системи. Під час монтування формують службові таблиці та заносять їх у пам'ять. Незмонтовании том недоступний для користування. Водночас чим менше томів змонтовано, тим швидшим є доступ до даних, менше пам'яті зайнято службовою інформацією.

Після того, як системний том SYS змонтовано, програма server.ехе читає з нього командний файл autoexec.ncf, який містить команди завантаження мережевого драйвера, приєднання до протоколів, інші команди конфігурації.

Отже, startup.ncf та autoexec.ncf використовують для початкового завантаження системи. Вони містять команди, які керують цим завантаженням. Однак startup.ncf розміщено в розділі DOS і його головна функція - завантажити драйвер диска та зробити можливим монтування системного тому SYS та доступ до файлу autoexec.ncf, який розміщено в розділі Netware. Головні команди, що керують завантаженням ОС, записані в autoexec.ncf.

 1.  Налаштування додаткових продуктів Netware.

Після налаштування головної частини операційної системи в autoexec.ncf можна записати команди завантаження додаткових продуктів Netware. Їх постачають у вигляді файлів з розширенням NLM.

Загалом розширення пlт мають і серверні утиліти та інші модулі, які завантажують під час роботи сервера командою load назва_модуля.nlm.

До додаткових продуктів Nеtware належать пакет роботи з базами даних Вtrieve.nlm, програма керування сервером друкування Print.nlm та інші.

 1.  Післяінсталяційне використання програми налаштування

Зазначимо, що програму налаштування системи можна завантажити і після фактичного завершення процесу інсталювання, щоб змінити системні параметри. У цьому випадку треба завантажити модуль Install.nlm і вибрати пункт меню Maintenance/Selective install. Тут можна змінити параметри завантаження драйвера диска та мережевої плати, налаштувати параметри томів та часові параметри, знову скопіювати системні файли і налаштувати додаткові продукти Netware.


Хід роботи.

Емулятор інсталяції OS NN зосереджений в двох файлах: install.exe і server.exe.

Крок 1: Запуск програми.

Запустіть програму Install.exe. При цьому запускається програма інсталяції, і Ви побачите такий екран, що показаний на рис.1.

Рис. 1. Головне вікно програми інсталяції Novell NetWare.

Крок 2: Створення розділу DOS.

Після вибору пункту “Створити партицію DOS”, видається меню у якому питається, чи дійсно створити партицію, чи вийти з програми для збереження файлів.

Після натискання пункту меню “Створити нову партицію”, видається вікно у якому пропонується ввести розмір партиції, яка повинна бути створена. Після введення розміру, програма видає запит для перевірки чи користувач дійсно хоче створити нову партицію після чого, всі файли будуть знищенні.

Якщо відповісти “Ні”, то програма повертається у меню де запитується, чи створити нові партиції, чи вийти з програми для збереження файлів.

Якщо відповісти “Так”, то виводиться повідомлення, що нова партиція була створена і програма інсталяції перевантажить комп‘ютер для знаходження цієї партиції.

Крок 3: Форматування нової партиції.

Програма інсталяції виводить запит з вимогою вказати шлях до файлу format.com, який необхідний для форматування. Після вказання шляху до потрібного файлу відбувається форматування з попередньою видачею стандартного повідомлення DOS при форматуванні жорсткого диску.

Після проведення форматування програма видає запит про ім‘я відформатованної партиції.

Крок 4: Інсталяція сервера.

На початку інсталяції сервера програма видає вікно з пропозицією ввести ім‘я серверу. Наступне вікно запитує про внутрішній мережевий номер IPX, який необхідно ввести для ідентифікації сервера.

Крок 5: Копіювання файлів.

В наступному вікні необхідно вказати шлях-джерело і шлях-призначення для копіювання файлів завантаження сервера. Після вказання цих шляхів відбувається копіювання потрібних файлів у вказану директорію.

Крок 6: Вибір регіону розташування для сервера.

У цьому вікні користувач може вибрати код країни і розкладку клавіатури, що притаманна для даного регіону.

Крок 7: Вибір формату імен файлів.

У цьому вікні користувач може вибрати необхідний формат з двох представлених:

 •  формат імені DOS;
 •  формат імені NetWare.

На цьому кроці інсталяцію сервера в середовищі дискових партицій DOS можна вважати виконаною. При виборі в попередніх меню інших опцій ніж було розписано вище, користувач пропускає відповідні кроки інсталяції сервера, наприклад, при виборі в головному вікні програми (див. рис. 1.) пункту “Оновлення NetWare v3.1.x або v4.x”, користувач одразу переходить до кроку 7, що і відбувається у дійсній програмі інсталяції сервера Novell NetWare.

Останнє вікно, що виводить представлена програма запитує, чи користувач хоче щоби при запуску комп‘ютера автоматично завантажувався сервер NetWare,чи ні.

Наступним етапом інсталяції сервера NetWare є встановлення драйверів дисків, створення розділів NetWare, створення томів, копіювання файлів NetWare, завантаження драйверів локальної мережі і завдання кореня NDS.

Для виконання вказаних операцій створеня програма, що відповідно до інсталятора NetWare, названа server.exe.

Після запуску файлу server.exe виводиться вікно вибору і завантаження драйверу диску, що показано на рис. 2.

Розглянем роботу в цій програмі.

Крок 8: Вибір дискового драйвера та його настройка.

Для вибору необхідного драйвера диску потрібно навести на нього курсор і натиснути Enter. Вибраний драйвер з‘являється у вікні драйверів, що завантажені. Для відміни завантаження певного драйвера необхідно перейти у вікно завантажених драйверів, натиснувши F2 і, вибравши потрібний драйвер, натиснути Del.

Рис. 2. Вигляд вікна програми server.exe.

Наступне вікно пропонує вибрати параметри драйвера ISADISK. В даному вікні можна вибрати:

 •  номер переривання;
 •  порт;
 •  параметр-дозвіл для BIOS про перекидання доступу на вторинний контролер.

Крок 9: Створення партицій NetWare.

Наступним кроком є створення NetWare партиції на диску. Для цього наступне вікно питає яким чином користувач хоче створити ці партиції: автоматично чи вручну.

При виборі параметра “автоматично” відкривається вікно, в якому необхідно вказати чи користувач хоче створити, знищити, модифікувати дискові партиції, встановити чи забрати відображення дискових партицій.

При виборі в меню параметра “створити, знищити або модифікувати дискові партиції”, з‘являється вікно у якому вказуються два доступних диска з вимогою вибрати той, над яким потрібно проводити дії. Після вибору необхідного диску у вікні з‘являється інформація про цей диск і меню опцій партиції.

Після закінчення роботи по створенню, знищенню або модифікації партиції необхідно натиснути кнопку Esc для повернення у попереднє меню.

При виборі параметра “встановити відображення, забрати відображення дискових партицій” у попередньому меню, висвічується вікно вибору партицій, над якими необхідно виконувати операції, а потім вікно операцій по відображенню дискових партицій.

Крок 10: Створення томів.

Наступним кроком є створення томів. Для цього виводиться список всіх створених партицій і, вибравши певну з них, можна назначити їй ім‘я (NetWare по замовчуванню виставляє імена Vol1, Vol2…).

Крок 11: Встановлення файлів.

Наступне вікно запитує інформацію про те, які групи файлів користувач хоче встановити в системі. Для цього виводиться вікно зі списком груп файлів, зліва від кожної стоїть значок “x”, присутність значка є ознакою того, що дана група файлів буде встановлена в системі. Після натискання кнопки F10 вибрані групи файлів будуть встановлені в системі.

Крок 12: Встановлення мережевих адаптерів.

Після цього, у наступному вікні, програма запитує користувача про те, які драйвери мережевих карт повинні бути встановлені. Після вибору необхідних драйверів і вводу параметрів настройки для кожного з них натисніть на кнопук F10 для останнього кроку інсталяції.

Крок 13: Встановлення кореня NDS.

Якщо сервер знаходиться у мережі, де вже є сервер NetWare, користувач побачить існуючий корень NDS. Цей корень можна перепризначити, згодитись з ним або створити інший. Також потрібно встановити часову конфігурацію сервера (рис. 3.)

Рис. 3. Часова конфігурація сервера.

Таким чином програма імітує всі кроки інсталяції сервера NetWare і дає змогу навчитись її проводити для того, щоб у реальних умовах цю інсталяцію проводити швидко і без помилок. 


Контрольні питання.

 1.  Для чого необхідний DOS-розділ жорсткого диску при інсталяції ОС NN?
 2.  Який мінімальний розмір жорсткого диску необхіний для інсталяції DOS-частини ОС NN?
 3.  Що означає параметр “Internal network number” і де він використовується?
 4.  Які формати файлової системи основного розділу підтримує ОС NN і в чому їх переваги і недоліки?
 5.  Що таке область “Hot Fix” і для чого вона призначена?

Список літератури

 1.  Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів БаК, 1999р.-468с.
 2.  Ценк А. Novell Netware 4.x Київ BHV, 1996 495с.
 3.  Сетевые операционные системы В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб: Питер, 2001. 544с.


Додаток  1.

Форма запису параметрів налаштування сервера

Імя сервера____________________________________________________

Модель/виробник сервера________________________________________

Тип сервера часу________________________________________________

Часова зона____________________________________________________

Зміщення від UCT__________________________________[Вперед/Назад]

ОЗП(RAM): Базова_________Розширена__________Всього____________

Адреса IPX_____________________________________________________

Імя дерева_____________________________________________________

Метод завантаження сервера: Тв.диск [ ] Дискета 3.5”[ ] 5.25” [ ]

Мережеві адаптери

Назва

Мереже-вий драйвер

Порт вводу/ виводу

Адреса памті

IRQ

Канал DMA

Адреса станції/вузла

Номер слота

Мереже-ва адреса

Інші адаптери(зовнішні або внутрішні дискові контролери, SCSI-контролери, відоеадаптери)

Назва

Драйвер

Порт вводу/ виводу

Адреса памті

IRQ

Канал DMA

SCSI адреса

Інша інформація

Жорсткі диски

Модель

Емність

Дзеркально повязаний з #

Сегменти томів

Томи

Імя тому

Стиснення файлів

Використання блоків

Міграція даних

Імя області

Так

Ні

Так

Ні

Так

НіNDS

Файлова система


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83933. Организация работы механо-сборочного цеха 219.5 KB
  Задачи курсовой работы: охарактеризовать предприятие; описать планирование в структурном подразделении на предприятии; изучить виды планов; составить калькуляцию на изготовление изделия; изобразить схему организационной структуры подразделения; изучить рабочее место контролёра...
83934. ПОЧВЕННО-АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ ТУНКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 57.85 KB
  Тункинский район Республики Бурятия находится в юго-западной части Бурятии, в 40 км к западу от озера Байкал. На территории Тункинского района находится Тункинский национальный парк, границы парка совпадают с административными границами района.
83935. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, особенности, правовое регулирование 191.5 KB
  Цель работы дать характеристику договора международной купли-продажи товаров, раскрыть его содержание и определить порядок разрешения коллизионных вопросов. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: проанализировать источники, регулирующие договор международной купли-продажи товаров...
83936. Разработка мероприятия направленного на улучшение финансового состояния ЗАО «Коноваловское» 546.5 KB
  Объектом исследования является Закрытое Акционерное Общество «Коноваловское», которое занимается выращиванием, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, оптовой торговлей зерном, продажей элитных семян зерновых культур.
83937. Регистр сдвига 2.96 MB
  Заданная схема представляет собой 4х-разрядный сдвиговый регистр. Запись и сдвиг происходит синхронно по сигналу C. Переключение режима записи и сдвига осуществляется сигналом E. Все переключения осуществляются по отрицательному фронту.
83938. Моделирование управляемого объекта 334 KB
  Для заданной замкнутой линейной системы управления с отрицательной обратной связью, состоящей из регулятора (Р) и управляемого объекта (УО), выбрать настроечные параметры ПИД-регулятора, обеспечивающие апериодический переходный процесс по каналам воздействия...
83939. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ 78.52 KB
  Понятие тревожности и страха. Человек в том числе совсем еще молодой может испытывать разного рода страхи фобии тревожные состояния однако по нашему мнению некоторые из них выступают в качестве индикаторов экзистенциальной тревожности которая зачастую по разным причинам неосознанна.
83940. Производственно-техническая инфраструктура предприятий: Методические указания 851.5 KB
  Задачей расчета является определение программы и объема работ по ТО и ремонту подвижного состава предприятия, расчета необходимого количества постов и линий, численности персонала, площади помещений. Взяв за основу исходные задания, а, также используя рекомендуемые нормативы...
83941. Изучение аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера и создание презентации 670 KB
  Устройства хранения данных могут использовать различные физические принципы хранения информации магнитный оптический электронный в любых их сочетаниях. Характерной особенностью внешней памяти является то что ее устройства оперируют блоками информации но никак не байтами или словами как это позволяет оперативная память.