60298

Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

Книга

Педагогика и дидактика

Методична розробка пропонує використання інтерактивних методів навчання, таких як, дослідницька робота студентів (робота з документами, обробка статистичних даних, анкетування, соціологічне опитування студентів та працівників технікуму, а також мешканців міста, соціологічне опитування населення м. Маріуполь в співпраці з міським телеканалом ТВ – 7)...

Украинкский

2014-05-15

460.5 KB

1 чел.

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський технікум Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

з дисципліни «Економічна теорія»

за темою: „ Потреби і виробничі можливості суспільства.

Економічні інтереси  

для студентів  неекономічних спеціальностей

вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації

2010 р.

Методична розробка з тем „ Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси ”

Підготувала  Шерстюкова К.Ю. – викладач МТ Дон НУЕТ – 2010 р.

Методична розробка пропонує використання інтерактивних методів навчання, таких як, дослідницька робота студентів (робота з документами, обробка статистичних даних, анкетування, соціологічне опитування студентів та працівників  технікуму, а також мешканців міста, соціологічне опитування населення м. Маріуполь в співпраці з міським телеканалом ТВ – 7), вирішення проблемного питання, широке використання відео та фототехніки, комп'ютерної та мультимедійної систем; знайомить зі способами і методами  реалізації між предметних зв’язків.

Для викладачів  ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації.

Рецензент:                      Г.І. Пчельнікова, викладач МТ Дон НУЕТ м. Маріуполь

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії соціально-економічних дисциплін  (протокол № 3 від „28” жовтня 2010 р.)


Р Е Ц Е Н З І Я

на методичну розробку

з предмету “ Економічна теорія  

Методична розробка на тему “Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси” складена Шерстюковою Кариною Юріївною, викладачем-методистом вищої категорії Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.

Методична розробка на тему “Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси” створена згідно з програмою та робочим планом.

В методичній розробці чітко дотримано структуру сучасного заняття та змістове наповнення матеріалами з дисципліни “ Економічна теорія  ”. При написанні роботи викладач використовувала сучасну літературу і сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід з метою надання чіткого погляду на сутність проблеми.

У викладанні навчального матеріалу передбачаються використання інтерактивних технологій: робота з документами, обробка статистичних даних, анкетування, соціологічне опитування студентів та працівників  технікуму, а також мешканців міста, соціологічне опитування населення м. Маріуполь в співпраці з міським телеканалом ТВ – 7, тобто дослідницька робота студентів.

Створюючи проблемну ситуацію, викладач сприяє розвитку розумової діяльності та креативності студентів.

Методична розробка пропонує широке використання комп'ютерної та мультимедійної систем, відео та фототехніки; знайомить зі способами і методами  реалізації між предметних зв’язків.

Дана   методична розробка заслуговує високої оцінки і може бути рекомендована для використання у роботі викладачів соціально-економічних дисциплін.

Рецензент – викладач

Маріупольського технікуму Дон НУЕТ

імені Михайла Туган-Барановського                                    Г.І.Пчельнікова


НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА КАРТКА

План заняття № 2

Група      ВХП-09-1

Дата       18.10.10 р.

Дисципліна

Економічна теорія

Спеціальність:

5.05170101 „ Виробництво харчової продукції ”

Тема заняття:

Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

Мета заняття:

Навчальна

розкрити сутність економічних потреб, економічних ресурсів, економічних інтересів та їх структур; вивчити закони збільшення та насичення потреб; проаналізувати виробничі можливості, проблеми вибору та ефективності  

Розвиваюча

формування сучасного економічного світогляду, самостійного мислення

Виховна

формування раціональної поведінки суб'єкта ринкових відносин в умовах обмеженості ресурсів

Вид заняття:

лекція

Форма проведення  

проблемна лекція з використанням мультимедійних технологій

Міжпредметні зв'язки:

Забезпечуючі

організація обслуговування в закладах ресторанного господарства, економіка підприємств різних типів, основи  підприємництва та управлінської діяльності, психологія та етика ділових відносин

Забезпечувані

соціологія, комп'ютерна  техніка, основи правознавства, маркетинг у ресторанному бізнесі

Методичне забезпечення:

Наочні посібники:

„ Потреби студентів. Дані соціологічного опитування ”

Роздавальний матеріал:

опорний конспект; № 1 „Объем потребления продуктов питания для трудоспособного населения”; № 2 „Сколько стоит потребительская корзина работающего украинца”; № 3 „Объем потребления товаров общесемейного пользования”; № 4 „ Класифікація потреб ”

Технічні засоби навчання:

комп'ютер, мультимедійна система

Навчальні місця:

кабінет № 15

Література:

Обов 'язкова:

1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І.  Основи економічної теорії. – К.: Вища школа, 1995, Р.1, т.3, § 1, 2, с.30-37.

2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 528 с., Ч.1, р.1, т.4, § 2, с.97-100. 

Додаткова:

1. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища шк., 2003. – 719 с., Ч.1, р.2,§ 2-3, с.69-74.

2. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Вікар, 2003. – 386 с. – (Вища освіта ХХІ століття), Р.І, т.2, § 2-4, с.40-47.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1.

Організаційний момент

1 хв.

1.1.

Привітання студентів

1.2.

Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2.

Актуалізація опорних знань

5 хв.

Опитування:

 1.  Що означає термін „економія”? „політекономія”?
 2.  Що є предметом економічної теорії?
 3.  Що таке економічна категорія?
 4.  Дайте визначення економічного закону?
 5.  Визначте ціль економічної теорії  як науки.

3.

Мотивація навчання

2 хв.

Викладач повідомляє, що у демократичному суспільстві головними суб'єктами економіки є: особа, колектив, співтовариство рівноправних громадян, народ (нація). Своїми активними цілеспрямованими діями вони впливають на розвиток науки, техніки, соціально-економічного прогресу в країні залежно від реалізації своїх інтересів.

Побудувати високорозвинену ефективну економіку, досягти соціального прогресу суспільства можна лише орієнтуючись на задоволення потреб та інтересів різноманітних суб’єктів економічної системи. Ось чому вивчення і знання цієї теми  необхідні студентам,    по-перше, як громадянам ще молодої незалежної держави.

По-друге, як майбутнім фахівцям, тому що Вам – технологам приготування їжі  треба  бути постійно вирішувати такі питання як: Які потреби людей ви маєте  задовольнити? Які ресурси і як використати та інші?

По-третє, знання цієї теми  необхідні як звичайним рядовим суб’єктам  економіки, ринку, тому що кожна людина щодня споживає матеріальні блага, задовольняє свої потреби. Перед кожним з нас щодня стоїть проблема вибору придбання  того чи іншого товару, послуги з метою найкращого використання.

4.

Викладання нового матеріалу

55 хв.

4.1.

Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

1 хв.

Викладач повідомляє тему заняття: “ Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси ”, ознайомлює студентів з навчальними цілями: розкрити сутність економічних потреб, економічних ресурсів, економічних інтересів та їх структур; вивчити закони збільшення та насичення потреб; проаналізувати виробничі можливості, проблеми вибору та ефективності.  

4.2.

Запис плану лекції

2 хв.

 1.  Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон збільшення потреб.
 2.  Економічні ресурси, їх структура.
 3.  Виробничі можливості і проблема вибору.
 4.  Економічні інтереси, їх структура та суперечності.


4.3.

Викладання нового матеріалу за планом

55 хв.

Постанова проблемного питання заняття: «Якщо хочеш зробити людину щасливою, не добавляй їй речей, а позбавляй бажань». Цей вислів суперечить принципам економічного мислення? Так? Ні? Чому?

 1.  Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон збільшення  потреб.

Виступ студентів з дослідницькою роботою: „Рівень задоволення потреб – вартість споживчого кошику” (Використання мультимедійного обладнання, роздавального матеріалу № 1-3)

Виступ студентів з дослідницькою роботою: Анкетирование студентов МТ ДНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского по теме: «Потребности и производственные возможности общества. Экономические интересы». (Використання мультимедійного обладнання, наочного посібника „Потреби студентів. Дані соціологічного опитування”)

 1.  Економічні ресурси, їх структура.

(Використання мультимедійного обладнання)

Відеозапис соціологічного опитування  студентами МТ ДНУЕТ мешканців м. Маріуполя, а також студентів і працівників технікуму. Виступ студентів з висновками соціологічного опитування, щодо реалізації підприємницьких здібностей як технологів приготування їжі.  

 1.  Виробничі можливості і проблема вибору.

(Використання мультимедійного обладнання)

Робота  з графіками:  

 1.  Крива виробничих можливостей (КВМ), аналіз КВМ;
 2.  Можливі варіанти зміщення КВМ.

 1.  Економічні інтереси, їх структура та суперечності.

(Використання мультимедійного обладнання)

Відеозапис соціологічного опитування  студентами МТ ДНУЕТ мешканців м. Маріуполя в співпраці з міським телеканалом ТВ – 7 (проект: «Обсудим всем миром»)

Обговорення відеозапису соціологічного опитування з елементами бесіди. Висновки.

5.

Узагальнення

3 хв.

Обговорення проблемного питання заняття: «Якщо хочеш зробити людину щасливою, не добавляй їй речей, а позбавляй бажань». Цей вислів суперечить принципам економічного мислення? Так? Ні? Чому?


6.

Закріплення знань студентів

5 хв.

 1.  Що таке альтернативна вартість?
 2.  Закон підвищення потреб?
 3.  Комбінації випуску продукції  КВМ.
 4.  Зв'язок потреб з образом та рівнем  життя.
 5.  Мотив, стимул  відносного задоволення потреб.
 6.  Зв'язок задоволення потреб з державною політикою.
 7.  Економічні категорії  теми.

7.

Коментар роботи студентів    

2 хв.

Викладач коментує відповіді та виставляє оцінки студентам. Мотивація оцінок.

8.

Підсумок заняття

2 хв.

Викладач робить висновки щодо вивчення студентами матеріалу теми і досягнення мети заняття. Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу. Викладач дякує за активну участь у занятті.

9.

Домашнє завдання

2 хв.

9.1.

Проаналізувати літературу

9.2.

Заповнити таблицю  № 4 «Класифікація потреб»

9.3.

Підготувати відповіді на контрольні та проблемні питання і ситуації.

9.4.

Підготувати реферат: «Шляхи подолання суперечності між безмежними потребами й обмеженістю ресурсів»

Викладач                                                             К.Ю.Шерстюкова


Зміст і хід заняття:

І. Організаційний момент.

Привітання студентів. Підготовка аудиторії до заняття.  Перевірка наявності студентів.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Опитування:

 1.  Що означає термін „ економія ”? „ політекономія ”?
 2.  Що є предметом економічної теорії?
 3.  Що таке економічна категорія?
 4.  Дайте визначення економічного закону?
 5.  Визначте ціль економічної теорії  як науки.

ІІІ. Мотивація навчання.

Тема заняття: “ Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси ”  проецирується на екран та  повідомляється викладачем усно.

У демократичному суспільстві головними суб'єктами економіки є: особа, колектив, співтовариство рівноправних громадян, народ (нація). Своїми активними цілеспрямованими діями вони впливають на розвиток науки, техніки, соціально-економічного прогресу в країні залежно від реалізації своїх інтересів.

Побудувати високорозвинену ефективну економіку, досягти соціального прогресу суспільства можна, лише орієнтуючись на задоволення потреб та інтересів різноманітних суб’єктів економічної системи – ось чому вивчення і знання цієї теми  необхідні студентам,    по-перше, як громадянам ще молодої незалежної держави.

По-друге, ці знання необхідні студентам як майбутнім фахівцям, тому що Вам – технологам приготування їжі  треба  бути постійно вирішувати такі питання як: Які потреби людей ви маєте  задовольнити? Які ресурси і як використати? Та інші.

По-третє, знання цієї теми  необхідні як звичайним рядовим суб’єктам  економіки, ринку, тому що кожна людина щодня споживає матеріальні блага, задовольняє свої потреби. Перед кожним з нас щодня стоїть проблема вибору придбання  того чи іншого товару, послуги з метою найкращого використання.

ІV. Викладання нового матеріалу

Викладач ознайомлює студентів з навчальними цілями:  

 1.  розкрити сутність економічних потреб, ресурсів, економічних інтересів та їх структур;
 2.  вивчити закони збільшення та насичення потреб;
 3.  проаналізувати виробничі можливості, проблеми вибору та ефективності.  

Запис плану лекції:

 1.  Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон збільшення потреб.
 2.  Економічні ресурси, їх структура.
 3.  Виробничі можливості і проблема вибору.
 4.  Економічні інтереси, їх структура та суперечності.

Викладання нового матеріалу за планом.

Постанова проблемного питання заняття: «Якщо хочеш зробити людину щасливою, не добавляй їй речей, а позбавляй бажань». Цей вислів суперечить принципам економічного мислення? Так? Ні? Чому?

Викладач повідомляє, що в кінці заняття студентам необхідно буде пояснити зміст цього вислову та відповісти на питання.

 1.  Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон збільшення  потреб.

Головна цінність на Землі – це людина, її життя у всіх її проявах. Вихідна складова природи людини - нужда і її задоволення є мета будь-якого виробництва.

Нужда визначається як те, що відчувається людиною почуття незадоволеності чимось чи брак чогось.

Нужди людей дуже різноманітні, численні й складні.

Кожна конкретна потреба може по-різному сприйматися окремими людьми. Це залежить від рівня освіченості та культури, характеру та інтересів кожної людини.

Якщо ж якась потреба людини не задовольняється, то вона буде шукати вихід зі становища, тощо. Виходу може бути два: 1) або знайти можливість для задоволення тієї чи іншої потреби, 2) або просто відмовитися від її задоволення.

Потреба людини в конкретній життєвій ситуації проявляється через потреби.

Потреби - це перш за все бажання людей придбати і використовувати товари та послуги, які їх задовольняють.

В економічній літературі зустрічаються й інші визначення потреб.

Потреба відноситься до числа первинних економічних категорій.

Природа потреб надзвичайно різноманітна і складна.

З одного боку, це потреби, закладені в організмі людини самою природою. До них відносяться: біологічні потреби, без задоволення яких не може протікати життєвий процес.

З іншого боку, (людина - істота не лише біологічна, а й соціальна, суспільна) – це соціальні потреби, які  формуються соціальними групами, державою, суспільством.

З образом і рівнем життя людей найтіснішим чином пов'язані потреби.

Зв'язок зі способом життя проявляється через характер потреб. Вони можуть бути підвищені та занижені, раціональними та ірраціональними, шкідливими.

Зв'язок з рівнем життя проявляється через рівень задоволення потреб людей:

 1.  Мінімальний - забезпечує виживання людини і можливість появи соціальних і духовних потреб.

Цей рівень базується на нормативній  потребі, котра характеризується нормою споживання. Вона встановлюється виходячи з аналізу, розрахунку, досвіду і можливостей.

 1.  Нормальний - це оптимальний рівень задоволення потреб, коли споживчий бюджет вважається достатнім для гармонійного розвитку особистості людини.
 2.  Рівень розкоші - це таке задоволення потреб, при якому вона стає самоціллю і (або) засобом демонстрації високого суспільного становища.

На цьому рівні людина "живе, щоб їсти, а не їсть, щоб жити".

Зв'язком рівня життя з рівнем задоволення потреб зацікавилася група студентів.

Виступ студентів з дослідницькою роботою: „ Рівень задоволення потреб – вартість споживчого кошику ” (Використання мультимедійного обладнання, роздавального матеріалу № 1-3)

Викладач повідомляє, що перш ніж розглядати класифікацію потреб та їх структуру, ми повинні мати на увазі, що потреби носять історичний характер (до слову, з часів Аристотеля відомо їх поділ на тілесні і духовні), тобто постійно змінюються з розвитком суспільства, і що нам поки невідомий повний перелік людських потреб і встановити його практично неможливо.

Класифікація потреб проецирується на екран. Викладач пояснює, що на розгляд виноситься сім критеріїв, відповідно до яких розрізняють види потреб. Акцентується увага на де яких  видах: еластичні та нееластичні потреби.

Викладач ставить запитання, щодо потреб в їжі, одязі, сні, легковому автомобілі – це еластичні чи нееластичні потреби.

Відповіді студентів: потреби в їжі, одязі, сні – нееластичні, а потреба у легковому автомобілі – еластична.

Викладач звертає увагу на роздавальний матеріал № 4 «Класифікація потреб» та пояснює самостійну роботу на дім: студенти повинні заповнити таблицю, тобто дати характеристику кожного з видів потреб.

Кількість благ, товарів і послуг, в яких відчувають потребу люди, безперервно розширюється і росте як у кількісному, так і в якісному відношенні. Таку тенденцію і закономірність в економічній теорії називають законом зростання потреб.

Закон зростання потреб - закон, який виражає внутрішньо необхідні, постійні і сутнісні зв'язки між виробництвом і досягнутим рівнем задоволення потреб людей, розвиток яких сприяє появі нових потреб та способів їх задоволення.

Його дія вказує не тільки на прагнення до кількісного зростання споживання, але і до зміни структури потреб, розширення їх кола, різноманітності, зміщення пріоритетів, розвитку взаємозамінності, якісному вдосконаленню.

Суть закону насичення потреби, полягає в тому, що людина, відчуваючи безліч потреб, найбільш інтенсивно споживає якусь частину визначеного товару і в міру його споживання спочатку відбувається процес зменшення, а потім і повного насичення потреби.

Визначити тенденції і особливості потреб студентів взяла на себе група студентів.

Виступ студентів з дослідницькою роботою: Анкетирование студентов МТ ДНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского по теме: «Потребности и производственные возможности общества. Экономические интересы». (Використання мультимедійного обладнання, наочного посібника „ Потреби студентів. Дані соціологічного опитування ”)

 1.  Економічні ресурси, їх структура.

Ресурси - це фактори, що використовуються для виробництва економічних благ.

Під економічними ресурсами розуміються всі природні, людські і зроблені людьми ресурси, які використовуються для виробництва товарів і послуг.

Джерелом будь-якого виробництва є ресурси, якими володіє та або інша держава. Економічна теорія характеризує ресурси як сукупність природного, соціального і духовного в процесі виробництва товарів, послуг та інших цінностей.

Ресурси прийнято ділити на чотири групи: 

 1.  Природні - природні, наявні в природі економічні, виробничі ресурси у вигляді землі та земельних угідь, водних багатств, повітряного басейну. Вони в свою чергу діляться на:
 2.  вичерпані (поновлювані і не поновлювані);
 3.  невичерпні.
 4.  Матеріальні (капітальні) - всі створені руками людини засоби виробництва (знаряддя і предмети праці), які самі є результатом виробництва і знаходяться в матеріально-речовій формі;
 5.  Трудові - економічно активне, працездатне населення (частка населення, що володіє фізичними й духовними здібностями для участі в трудовій діяльності).
 6.  Фінансові (інвестиційні) - сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє суспільство і в змозі виділити їх на організацію виробництва. Фінансові ресурси є результатом взаємодії "надходження і витрат", розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання.

Викладач ставить питання перед студентами:

Як Ви розумієте поняття: вичерпані та невичерпні ресурси. 

Визначте, які ресурси є вичерпані та невичерпні? - Кам'яне  вугілля, Вода, повітря?

Поновлювані і не поновлювані? -  Нафта, газ, повітря, земля (як верхній слой почви)?

Відповіді студентів: Кам'яне  вугілля - вичерпаний ресурс. Вода, повітря -  невичерпні.

Нафта, газ - не поновлювані. Повітря, земля (як верхній слой почви) -  поновлювані (відносно).

Все розмаїття ресурсів можна класифікувати відповідно до різних підходів.

Ресурси поділяються на види:

 1.  Матеріальні - земля (або сировинні матеріали) і капітал;
 2.  Людські - праця і підприємницька здатність.

Земля - як фактор виробництва означає усі використовувані у виробничому процесі природні ресурси, природою даровані блага. Вона може використовуватися для виробництва сільськогосподарської продукції, для будівництва будинків, міст, залізниць і т.п.

Земля не може бути знищена чи примножена, але схильна до досить сильних руйнувань внаслідок хижацького використання, отруєння або ерозії.

Викладач звертається до студентів вспомніть визначення капіталу, з яким вони вже знайомились на попередньому занятті. Що таке капітал?

Відповідь студентів: Капітал – це все те, що здібно приносити доход.

Капітал - в широкому сенсі це все те, що здатне приносити дохід, або ресурси, створені людьми для виробництва товарів і послуг.

У більш вузькому сенсі - це вкладене джерело доходу, що працює у справу, у вигляді виготовлених працею засобів виробництва. Капітал може бути збільшений до будь-яких розмірів.

Викладач ставить питання перед студентами: Що таке праця? Що Ви розумієте під підприємницькою діяльністю?

Відповіді студентів: Праця – це доцільна діяльність людини. Це діяльність, яка потребує застосовування  розумових і фізичних зусиль.

А підприємницькі здібності це здатність до організації виробництва, вміння орієнтуватися в ринковій кон'юнктурі і безстрашність ризику.

Дійсно праця - усвідомлена, енергозатратна, громадська, доцільна діяльність людини, людей, що вимагає програми розумових і фізичних зусиль у процесі створення матеріальних благ і послуг, що реалізується через саму людину.

Праця як фактор виробництва вдосконалюється завдяки навчанню працівників та придбання ними виробничого досвіду.

Під підприємницькою здатністю розуміється особливий вид людських ресурсів, що полягає в здатності найбільш ефективно використовувати всі інші фактори виробництва.

 

Група студентів, оцінив себе як підприємців, задались питанням: Де, тобто в якому сегменті ринку вони можуть реалізувати свої підприємницькі здібності після закінчення технікуму (або в найближчому майбутньому, наприклад, на літніх канікулах)? По цьому приводу вони провели опитування  мешканців міста, студентів і працівників технікуму:

 1.  Чи задовольняє Вас система суспільного харчування м. Маріуполя?
 2.  Чи достатня кількість підприємств суспільного  харчування (столових, кафе, ресторанів) у нашому місті?
 3.  Яких підприємств, на Вашу думку, не хватає?

Відеозапис соціологічного опитування  студентами МТ ДНУЕТ мешканців м. Маріуполя, а також студентів і працівників технікуму. Виступ студентів з висновками соціологічного опитування, щодо реалізації підприємницьких здібностей як технологів приготування їжі.  

 1.  Виробничі можливості і проблема вибору.

Кількість виробничих ресурсів обмежено, що призводить до неможливості одночасного задоволення всіх потреб людини і суспільства. Знання економічних закономірностей допомагає розподілити виробничі ресурси у такий спосіб, щоб досягти максимального результату, тобто найбільш повного задоволення потреб.

Проблема вибору: внаслідок обмеженості виробничих ресурсів у порівнянні з масштабами потреб людини і суспільства завжди необхідно вибирати, на що використовувати ці ресурси.

Виробничі можливості - це можливості суспільства виробляти економічні блага за умови повного і ефективного використання наявних ресурсів.

Ефективне використання ресурсів передбачає:

 1.  Повну зайнятість ресурсів, тобто використання у виробництві всіх придатних для цього ресурсів. Придатність ресурсів визначається суспільними і законодавчими нормами
 2.  Повний обсяг виробництва, тобто використання ресурсів суспільства в такій комбінації, яка дозволяє досягти найкращого результату

Викладач знайомить студентів ще з двома важливими категоріями цього питання: альтернативна вартість і закон альтернативної вартості.

Альтернативна вартість - це вартість найбільш пріоритетного блага, від якого доводиться відмовлятися, щоб отримати певну кількість вибраного блага.

Закон збільшення альтернативної вартості: за збільшенням виробництва одного з товарів при повній зайнятості ресурсів альтернативна вартість кожної наступної одиниці даного товару зростає.

Викладач  ставить перед студентами питання в вигляді тесту з метою закріплення знань:

Для студентів альтернативна вартість навчання в технікумі відображає:

а) розмір стипендії;

б) максимальний заробіток, який можна

   отримувати покинувши навчання;

в) витрати держави на навчання

   середньостатистичного спеціаліста;

г) витрати батьків на утримання студентів.

Відповідь студентів: варіант б), тому що альтернативна вартість представляє собою вартість блага, від якого прийшлось відмовитись.

Крива виробничих можливостей (КВМ) - це сукупність точок, координати яких означають можливі комбінації випуску продукції (набори) з наявних ресурсів. Це точки повної зайнятості ресурсів та ефективного виробництва.

Аналіз кривої виробничих можливостей (КВМ)

 1.  КВМ має вигнуту форму, тому що в міру збільшення виробництва однієї продукції альтернативні витрати для виробництва додаткової одиниці, виражені в можливостях виробництва іншої продукції, ростуть (див. графік: переміщення точки Б по кривій, закон збільшень альтернативної вартості).
 2.  Всі комбінації випуску продукції, розташовані на зовнішній від КВМ площині, нездійсненні, оскільки ресурси обмежені (див. графік: наприклад, точка В).
 3.  Всі комбінації випуску продукції, розташовані на внутрішній від КВМ площині, здійсненні, але небажані, тому що означають неповне використання ресурсів (див. графік: наприклад, точка А).

Висновок: вибір альтернативних варіантів передбачає раціональну поведінку суб'єктів економіки: вони повинні приймати економічні рішення з урахуванням обмеженості ресурсів і необхідності їх раціонального використання.

Можливі варіанти зміщення КВМ:

 1.  Зсув можливо при рівномірному підйомі економіки, який досягається завдяки збільшенню кількості і якості ресурсів, впровадження прогресивних змін у техніці і технології виробництва.
 2.  Зсув свідчить про неповне використання ресурсів і неповний обсяг виробництва, що відбувається в період економічних криз, спадів, техногенних катастроф і т. д.
 3.  Такі зміщення відбуваються, якщо має місце одностороннє зростання ефективності технології виробництва одного з двох альтернативних.

Основні принципи альтернативного вибору:

 1.  Максимізація вигоди при однакових затратах;
 2.  Мінімізація витрат при однаковій вигоді;
 3.  Багатофакторний порівняльний аналіз (сітка прийняття рішень).

Отже, основна проблема економічної теорії -  проблема ефективності, яка досліджує шляхи найкращого використання або застосування рідкісних ресурсів з тим, щоб досягти найбільшого або максимально можливого задоволення безмежних потреб суспільства.

Група студентів МТ ДНУЕТ в співпраці з міським телеканалом ТВ – 7 (проект: «Обсудим всем миром») провела соціологічне опитування населення м. Маріуполь.  Перед  мешканцями міста були поставлені питання:

 1.  Чи завжди Ви можете придбати усе, чого бажається?
 2.  Що Ви робите для того, щоб найбільш повно задовольнити свої потреби?

Викладач ставить задачу перед студентами: зробити висновок, проглянувши відеозапис.

 Відеозапис соціологічного опитування  студентами МТ ДНУЕТ мешканців м. Маріуполя в співпраці з міським телеканалом ТВ – 7.

Обговорення відеозапису соціологічного опитування з елементами бесіди. Висновки.

Про задоволення потреб люди дають різні відповіді: одні кажуть, що не завжди можуть придбати все, чого бажають; інші – що завжди.

Ця різниця в відповідях пояснюється характером потреб. Кожна людина веде різний образ життя, тому і запроси конкретних людей на отримання певної кількості та якості товарів і послуг теж різний. Тобто у кожної людини є якби то своя міра, яка відповідає його рівню задоволення потреб.

Питання: Що мешканці міста роблять для того, щоб  найбільш повно задовольнити свої потреби?

Основна маса людей говорить про роботу і це дійсно правильно, тому що праця створює продукцію і дає доход, котрий витрачається на придбання товарів та в кінцевому підсумку задовольняються потреби.

Де котрі вважають, що якщо зараз не можуть придбати усе, що бажають, то тоді від цієї потреби необхідно відмовитися або відложити її задоволення на певний (чи не певний час).

Викладач акцентує увагу на початку заняття: Якщо ж якась потреба людини не задовольняється, то вона буде шукати вихід зі становища, тощо. Виходу може бути два: 1) або знайти можливість для задоволення тієї чи іншої потреби, 2) або просто відмовитися від її задоволення.

Висновки студентів (далі): Є відповіді, в яких йде мова, що не тільки людина зі свого боку повинна піклуватися про задоволення своїх потреб, але і держава теж ( слідкувати за рівнем інфляції, підвищувати заробітну плата, пенсії, стипендії и т.п.)

 1.  Економічні інтереси, їх структура та суперечності.

Мотивом, стимулом відносного задоволення потреб, реалізації цілей товариства є економічні інтереси.

Інтерес з'явиться, якщо задоволення потреб усвідомлюється як конкретна мета. Отже, економічні інтереси - це усвідомлені потреби існування різних суб'єктів господарювання.

Економічні інтереси, хоча і є формою прояву потреб, але вони їм не тотожні.

По-перше, інтереси знаходять своє вираження в поставлених цілях і діях, які спрямовані на задоволення потреб.

По-друге, економічний інтерес завжди виражає відповідний рівень і динаміку задоволення потреб, наприклад, інтересом суб'єкта не може бути зниження рівня задоволення потреб.

За суб'єктом реалізації всі інтереси класифікуються як:

 1.  Особисті;
 2.  Колективні;
 3.  Державні (громадські).

Значною мірою інтереси виступають як соціальні протилежності. Але всі вони взаємозалежні (інтерес підприємця не може бути досягнутий без задоволення інтересу найманого працівника).

Узгодження інтересів здійснюється державною політикою, яка має різні засоби впливу на інтереси людей:

 1.  економічний примус;
 2.  позаекономічний примус;
 3.  моральні та соціальні мотиви трудової активності (по суті, це спонукальні мотиви до роботи).

Найбільш активно в умовах ринкових відносин використовується система економічного примусу: продаж робочої сили робітниками під загрозою голоду; інтенсивна робота завдяки наявності безробіття; беззбиткова робота підприємства, щоб уникнути банкрутства, розорення і т.п.

Реалізація економічних інтересів здійснюється через досягнення їхніми суб'єктами конкретних економічних цілей:

 1.  індивідуальних інтересів - через зростання індивідуальних доходів;
 2.  колективних - через максимізацію прибутку та фонду заробітної плати;
 3.  громадських - через максимізацію національного доходу та мінімізацію фонду відшкодування створюваного суспільного продукту.

Основним інтересом сучасної ринкової економіки є особистий інтерес споживача, який спонукає виробника до виробництва необхідної продукції належної якості і з прийнятною ціною. Для цього виробник змушений впроваджувати нові технології, шукати шляхи скорочення витрат. Це забезпечує реалізацію не тільки особистого інтересу споживача, а й особистого інтересу виробника (максимум прибутку) і суспільного інтересу в цілому (розвиток продуктивних сил суспільства).

Інтерес споживача є рушійною силою економічного розвитку в сучасній ринковій економіці.

V. Узагальнення

Обговорення проблемного питання заняття: «Якщо хочеш зробити людину щасливою, не добавляй їй речей, а позбавляй бажань». Цей вислів суперечить принципам економічного мислення? Так? Ні? Чому?

Але перш ніж дати відповідь, скажіть, як взагалі ви розумієте це висловлювання?

Відповіді студентів: 1.Якщо людині тільки додавати речей, а бажання не збавляти, то це все одно не зробить його щасливим, тому що, відповідно до закону збільшення потреб, потреби людей ростуть, вони безмежні.

2. Наші бажання повинні бути порівнянні з нашими доходами. Безумовно, що ми повинні прагнути більшого і кращого задоволення потреб - це сприяє розвитку, прогресу. Але занадто висока планка потреб у підсумку буде лише розчаровувати людей і вони не зможуть відчувати себе щасливими.

3. Тільки від самої людини буквально все не залежить, адже він частина суспільства, держави.

Цей вислів суперечить принципам економічного мислення. Так? Ні? Чому?

Відповідь: Ні. Навпаки, цей вислів добре узгоджується з економічним мисленням. Одне і те ж благо приносить мале задоволення, якщо потреби великі, і велике, якщо потреби малі.

І, наостанку, гарячі новини! Національний екстрім! Українці спробують вижити на 907 грн. в місяць.

VІ. Закріплення знань студентів

 1.  Що таке альтернативна вартість?
 2.  Закон підвищення потреб?
 3.  Комбінації випуску продукції  КВМ.
 4.  Зв'язок потреб з образом та рівнем  життя.
 5.  Мотив, стимул  відносного задоволення потреб.
 6.  Зв'язок задоволення потреб з державною політикою.
 7.  Економічні категорії  теми.

VІІ. Коментар роботи студентів

Викладач коментує відповіді та виставляє оцінки студентам. Мотивація оцінок.

VІІІ. Підсумок заняття

Викладач робить висновки щодо вивчення студентами матеріалу теми і досягнення мети заняття. Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу. Викладач дякує за активну участь у занятті.

ІХ. Домашнє завдання

 1.  Проаналізувати літературу.
 2.  Заповнити таблицю  № 4 «Класифікація потреб».
 3.  Підготувати відповіді на контрольні та проблемні питання і ситуації.
 4.  Підготувати реферат: «Шляхи подолання суперечності між безмежними потребами й обмеженістю ресурсів».

 


Таблица № 1

Объемы  потребления продуктов питания

для трудоспособного населения

п/п

Наименование продуктов питания

Ед. изм.

Объемы потребления на одного в год

1

Хлебопродукты

1.1

Мука ржаная

кг

0,4

1.2

Мука пшеничная

кг

9

1.3

Хлеб ржаной

кг

39

1.4

Хлеб пшеничной

кг

62

1.5

Макаронные изделия

кг

4

1.6

Рис

кг

2,5

1.7

Пшено

кг

1

1.8

Гречневая крупа

кг

2

1.9

Овсяная крупа

кг

1,1

1.10

Бобовые

кг

1,9

1.11

Другие

кг

0,5

2

Картофель

кг

95

3

Овощи бахчевые

3.1

Капуста

кг

28

3.2

Помидоры, огурцы

кг

25

3.3

Морковь, свекла

кг

18

3.4

Лук, чеснок

кг

10

3.5

Бахчевые

кг

16

3.6

Другие

кг

13

 4

Фрукты и ягоды

4.1

Фрукты, ягоды

кг

60

4.2

Сухофрукты

кг

4

5

Сахар, кондитерские изделия

5.1

Сахар

кг

24

5.2

Кондитерские изделия

кг

13

6

Масло

кг

7,1

7

Маргарин

кг

2

8

Мясопродукты

8.1

Говядина

кг

14

8.2

Баранина

кг

2

8.3

Кролик

кг

2

8.4

Свинина

кг

8

8.5

Субпродукты

кг

4

8.6

Птица домашняя

кг

12

8.7

Сало

кг

2

8.8

Колбасные изделия

кг

9

9

Рыбопродукты

9.1

Рыба свежая

кг

7

9.2

Селедка

кг

4

9.3

Другие

кг

2

10

Молокопродукты

10.1

Молоко цельное

кг

60

10.2

Молоко с низким содержанием жира

кг

65

10.3

Масло сливочное

кг

5

10.4

Сыр твердый

кг

3,5

10.5

Творог

кг

10

10.6

Сметана

кг

5

11

Яйца

шт.

220


Таблиця № 2

СКІЛЬКОХ КОШТУЄ СПОЖИВАЦЬКА КОРЗИНА

ПРАЦЮЮЧОГО УКРАЇНЦЯ

№ п/п

Найменування продуктів харчування

К-ть на рік

кг

К-ть на місяць

кг

2009 р.

2010 р.

Вартість за кг

Вартість на місяць

Вартість за кг

Вартість на місяць

 1.  

Мука пшенична

9

0,75

4

3

6

4,5

 1.  

Хліб житній

39

3,25

3,5

13

3,5

13

 1.  

Хліб пшеничний

62

5

4

20

4,5

22,5

 1.  

Макаронні вироби

4

0,33

7

2,3

7,5

2,4

 1.  

Рис

2,5

0,2

10

2

11

2,2

 1.  

Пшоно

1

-

-

-

-

-

 1.  

Гречана крупа

2

-

-

-

-

-

 1.  

Вівсяна крупа

1,1

-

-

-

-

-

 1.  

Боби

1,9

-

-

-

-

-

 1.  

Картопля

95

8

3

24

7

56

 1.  

Капуста

28

2,3

5

11,5

5,5

12,6

 1.  

Помідори

12,5

1

6

6

7,5

7,5

 1.  

Огірки

12,5

1

4

4

8

8

 1.  

Морква

9

0,75

5

4

5

3,7

 1.  

Буряк

9

0,75

2,5

2

3,5

2,6

 1.  

Лук

8

0,6

2

2

4,5

2,7

 1.  

Часник

2

-

-

-

-

-

 1.  

Баштанні культури (баклажани)

16

1,3

25

32,5

23

29,9

 1.  

Інші овочі (перець)

13

1

10

10

10

10

 1.  

Фрукти, ягоди свіжі

(яблука, персики)

60

5

10

50

15

75

 1.  

Сухофрукти

4

0,33

10

3,3

10

3,3

 1.  

Цукор

24

2

8

16

10

20

 1.  

Кондитерські вироби

13

2

25

50

27

54

 1.  

Рослинне масло

7,1

0,5

11

5,5

12

6

 1.  

Маргарин

2

-

-

-

-

-

 1.  

Яловичина

14

1,1

55

60

57

62,7

 1.  

Баранина

2

-

40

-

43

-

 1.  

Кролятина

2

-

70

-

70

-

 1.  

Свинина

8

0,7

60

45

60

42

 1.  

Субпродукти

4

0,3

30

9

32

9,6

 1.  

Птах домашній (курка)

12

1

20

20

23

23

 1.  

Сало

2

-

-

-

-

-

 1.  

Ковбасні вироби

9

0,75

50

37,5

50

37,5

 1.  

Свіжа риба

7

0,6

30

18

32

19,2

 1.  

Оселедець

4

0,3

10

3,3

15

4,5

 1.  

Молоко жирне

60

5

7,5

37,5

8,5

42,5

 1.  

Молоко з низьким вмістом жиру

65

5,5

5,5

30,25

6,5

35,7

 1.  

Масло вершкове

5

0,4

45

18

66

26,4

 1.  

Сир твердий

3,5

-

-

-

-

-

 1.  

Сирий

10

0,8

30

24

35

28

 1.  

Сметана

5

0,4

7

7

8

16

 1.  

Яйця

220 шт.

18

9

16

9

16

Всього

-

-

-

574

-

697

Таблица № 3

Объем потребления товаров общесемейного пользования

( в среднем на одного человека в год)

п/п

Название товара

Ед. изм.

Объем потребления коэф. семей.

2,62

1

Текстильные изделия (бельё)

1.1

Одеяло синтепоновое

шт.

0,115

1.2

Подушка

шт.

0,076

1.3

Одеяло полушерстяное

шт.

0,143

1.4

Пододеяльник

шт.

0,458

1.5

Простыня

шт.

0,573

1.6

Наволочка

шт.

0,573

1.7

Полотенце простое

шт.

0,763

1.8

Полотенце махровое

шт.

0,143

1.9

Платочки носовые

шт.

1,145

2

Посуда

2.1

Тарелка

шт.

0,763

2.2

Кастрюля

шт.

0,170

2.3

Сковорода

шт.

0,085

2.4

Чайник

шт.

0,048

2.5

Чайный сервиз (6 персон)

шт.

0,076

2.6

Столовые приборы:

Ложка

шт.

0,229

Вилка

шт.

0,229

Нож

шт.

0,115

3

Бытовые приборы

3.1

Холодильник (однокамерный)

шт.

0,025

3.2

Телевизор (51см по диагонали)

шт.

0,038

3.3

Стиральная машина (типа «Малютка»)

шт.

0,027

3.4

Электроутюг

шт.

0,042

3.5

Люстра

шт.

0,061

3.6

Настольная лампа

шт.

0,015

3.7

Часы любого вида

шт.

0,064

3.8

Радиоприемник однопрограммный

шт.

0,019

4

Мебель

4.1

Шкаф для одежды

шт.

0,015

4.2

Набор для кухни

шт.

0,015

4.3

Зеркало для ванной комнаты

шт.

0,019

4.4

Кровать или диван

шт.

0,046

4.5

Стол письменный (однотумбовый)

шт.

0,015

4.6

Стул

шт.

0,076

4.7

Другая (6 %)


5

Предметы первой необходимости

5.1

 Моющие и чистящие средства

5.1.1

Мыло туалетное

(массой 100 г)

шт.

16,031

5.1.2

Мыло хозяйственное

(массой 250 г)

шт.

12,977

5.1.3

Синтетические моющие средства (массой 500 г )

шт.

9,160

5.1.4

Шампунь (упаковка 250 г)

шт.

2,290

5.1.5

Крем для обуви ( упаковка 50 г )

шт.

2,290

5.2

Средства гигиены

5.2.1

Зубная паста (упаковка 75 г )

шт.

6,489

5.2.2

Зубная щетка

шт.

2,290

5.2.3

Одеколон

шт.

0,763

5.2.4

Расческа

шт.

1,145

5.2.5

Санитарно-гигиенические изделия из бумаги

шт.

13,740

5.2.6

Другие (0,7%)

6

Предметы санитарии и лекарства

6.1

Вата (упаковка 1 кг)

кг

1,908

6.2

Бинт (упаковка 5 см ×10 м)

уп.

1,908

6.3

Сосудорасширяющие (валидол, валерьянка в упаковке 10 шт.)

уп.

1,908

6.4

Дезинфицирующие средства

(йод, зеленка)

Флакон

0,763

6.5

Болеутоляющие и жаропонижающие

шт.

1,908

6.6

Витамины (упаковка 10 шт.)

уп.

3,435

6.7

Горчичники (упаковка 10 шт.)

шт.

0,382

6.8

Детский крем (тюбик)

шт.

0,382

6.9

Другие (8 %)


Таблиця № 4

Класифікація потреб

1. Залежно від масштабів і структури виробництва

Абсолютні (максимальні)

це потреби, які орієнтовані на граничні можливості виробництва, заснованого на останніх досягненнях науки і техніки. Вони задають орієнтир виробництва і підлягають задовільненню у перспективі;

Дійсні (що підлягають задовільненню)

це потреби, що підлягають задовільненню в умовах досягнутого рівня виробництва і науково-технічного прогресу. Виступають вони у формі платоспроможного попиту;

Фактично задовольняються

виступають у формі задовільненого попиту.

2. Залежно від ролі у відтворенні робочої сили

Матеріальні

задоволення потреб в освіті, культурі, відпочинку, вірі, творчості;

Соціальні

можливості людини реалізувати свої здібності, зайняти положення в суспільстві, просунутися по службі, милосерді тощо.

3. З точки зору рівня розвитку суспільства

Елементарні (фізіологічні)

Вищі (соціальні)

4. Залежно від соціальної структури

можуть бути представлені у вигляді державних, національних, територіальних, релігійних. Якщо говорити більш конкретно, то до них відносяться потреби в безпеці, охороні громадського порядку, правового захисту, збереження національної культури і традицій, охорони пам'яток, відновлення та охорони навколишнього середовища, запобігання соціальних конфліктів, сприяння миру тощо;

можуть бути представлені як потреби людей, що об'єдналися за спільним інтересом.

поширюються на одяг, взуття, їжу, побутові послуги, обладнання, охорону здоров'я і т.д. Вони діляться на: ті які насичують і які не насичують.

5. З урахуванням черговості задоволення

По-перше:

Первинні (необхідні)

Вторинні (надлишкові)

потреби, які, по-перше, задовольняються після задовільнення первинних, по-друге, можуть бути замінені одні іншими.

По-друге:

Еластичні

їх задовільнення можна тимчасово відкласти або замінити;

не скасовуються протягом тривалого часу.

6. Залежно від участі у відтворенні процесу

По-перше:

Виробничі

Невиробничі

споживання відбувається за межами виробництва і ділиться на особисте та суспільне споживання.


По-друге:

Економічні

потреби, для яких необхідно виробництво, тобто ті, які в готовому вигляді не зустрічаються;

Неекономічні

7. Залежно від термінів виникнення (задоволення)

Поточні

короткострокові;

Перспективні

довгострокові.


РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ –

ВАРТІСТЬ СПОЖИВАЦЬКОЇ КОРЗИНИ

У більшості країн світу рівень життя громадян давно визначається вартістю їх "споживацької корзини". На Україні це робиться з 1991 року, причому проект фінансується ЄС за програмою TACIS.

Споживацька корзина - це набір товарів і послуг, необхідних для задоволення наших першочергових потреб в середньому за рік. Вона використовується для розрахунку прожиткового мінімуму, а також для встановлення рівня мінімальних пенсій і зарплат, розрахунку Індексу споживацьких цін (ІПЦ).

Так, споживацька корзина  в США складається з 300 найменувань товарів і послуг, у Франції – 250, Англії – 350, Німеччини – 475, Україні – 296 (звіт Держкомстату "Споживацький набір товарів (послуг) – представників для розрахунку ІПЦ").

Таблиця 1

Споживацька корзина в різних країнах світу

Назва країни

Кількість товарів і послуг

США

300

Франція

250

Англія

350

Німеччина

475

Україна

296

Споживацька корзина українців складається з мінімального набору продуктів, але навіть на них прожиткового мінімуму не вистачить. А народні депутати  затверджують, що це цілком реальна і науково-обґрунтована величина.

Згідно закону прожитковий мінімум для працездатних осіб  в 2004 г. - 386,73 грн., 2009 г.- 669 грн., 2010 р. (вересень) – 888 грн.; для осіб втратили працездатність в 2004 р. – 284,69 грн., 2009 г. - 498 грн., 2010 р. (вересень) – 709 грн.

Таблиця 2

Прожитковий мінімум в 2004 р., 2009 р.,2010 р.

Населення

Прожитковий мінімум, грн.

2004 р.

2009 р.

2010 р.

Працездатне

386,73

669

888

Непрацездатне

284,69

498

709

Всі базові показники, по яких платять реальні зарплати і пенсії, як відомо, встановлюються окремими законами,  що не мають, на сьогоднішній день, нічого загального з прожитковим мінімумом. Адже згідно із законом склад споживацької корзини повинен мінятися не рідше, ніж раз в 5 років. А як виявилося  його переглядали останній раз в 2000 році. В 2006 році була зроблена чергова спроба – новий склад корзини навіть затвердили, але через протести  Міністерства фінансів документ не був прийнятий. Тому прожитковий мінімум дотепер розраховують по козубу десятилітньої давності. Переконатися в цьому можна подивившись склад  продуктів харчування і непродовольчих товарів і послуг, на основі якого розраховується цей самий мінімум. Що і за якою ціною можна придбати згідно прожитковому мінімуму, уряд визначив у відповідних таблицях.

Звернемося до роздавальному матеріалу № 1 «Об'єм споживання продуктів харчування для працездатного населення».

Так працюючий українець може спожити макаронних виробів тільки 4 кг в рік – це 330 г  в місяць, помідорів і огірків по 12,5 кг в рік або трохи більше 1 кг в місяць. Радує, що всіма нами улюбленої картоплі, депутати «дозволили» їсти близько 95 кг в рік або 8 кг в місяць.

Але, на жаль, не всі продукти харчування враховуються при розрахунку споживацької корзини (наприклад, гречаної крупи, пшона, часнику і навіть національного продукту сала, що подорожчала).

Ми задалися метою – визначити вартість споживацької корзини працюючого українця і з'ясувати її динаміку за 2009 – 2010 рр. (Роздавальний матеріал № 2 «Скільки коштує споживацька корзина працюючого українця»)

Визначивши  ціни на продукти харчування 2009 р.  і  початку  вересня 2010 р., шляхом математичних розрахунків: вартість за кг  кількість на місяць = вартість на місяць, одержали 547 грн. – це вартість споживацької корзини в 2009 р. і 674 грн.  – в 2010 р.

Багато це або мало?

З урахуванням твердого сиру, сала, баранини, кролятина, часнику, маргарину, гречаної, вівсяної і пшеничної круп – близько 620 грн., а за цінами 2010 р. – близько 740 грн.

У середньому населення споживає продуктів більше, ніж прописано в споживацькій корзині. Звертаємо Вашу увагу, також на те, що в розрахунок бралися тільки продукти харчування. А як же оплата житла і комунальних послуг, одяг і взуття, і багато що інше.

На все про все у нас залишається небагато, тому "дбайливі" депутати пропонують своєму виборцю купити: чоловіку одну куртку на десять років і один костюм з краваткою. Брюки він теж може купити одні на десять років, але навіщо йому брюки, якщо у нього будуть ще джинси (одні на п'ять років). Зовсім чоловіку не повезло з сорочками (одна на дванадцять років), та зате светр - на чотири роки і майка - одна на шість років. Боягузи – одні на п'ять років, а плавки – десять, та і то не для всіх вікових категорій, наприклад, пенсіонерам вони взагалі не вважаються. Добре йдуть справи з шкарпетками, чоловік щороку може красуватися в нових. Черевики зимові чоловічі – одні років на дванадцять, а пара домашніх тапочок – на 20 років.

Як бачимо жоден з товарів міняти як рукавички неможливо, і з рукавичками явний перегин. Це в Англії, до того ж на початку ХІХ століття, були сформульовані правила для «ідеального джентльмена». Згідно цим правилам, рукавички треба було міняти шість разів на день!

Слабкій статі повезло не більше: купити пальто (демісезонне) українська жінка може один раз в сім років, чоботи в п'ять років. Плаття (з виляску) одне - жахливо сказати – на сім років. Та зате частіше можна дозволити собі спідницю – одну на п'ять років, і, навіть три блузи! До них туфлі (осіннє - весняні на низькому каблуці) на два роки. Колготок – троє на рік, а ось з білизною гірше: один бюстгальтер на рік, а боягузів п'ять штук на два роки.

Таблиця 3

Життя по мінімуму

Найменування товару

Кількість товару, шт.

Термін  зносу товару

Чоловічий одяг

Куртка

1

10 років

Костюм

1

10 років

Краватка

1

10 років

Брюки

1

10 років

Джинси

1

5 років

Светр

1

4 роки

Сорочка

1

12 років

Майка

1

6 років

Шкарпетки

1 пара

1 рік

Боягузи

1

5 років

Плавки

1

10 років

Черевики

1 пара

5 років

(12 років - зимові)

Тапки домашні

1 пара

20 років

Жіночий одяг

Пальто

1

7 років

Чоботи

1

5 років

Плаття

1

7 років

Спідниця

1

5 років

Блуза

3

5 років

Туфлі

1

2 років

Колготки

3

1 рік

Бюстгальтер

1

1 рік

Труси

5

2 роки

Після такого "достатку" все одно залишається незрозумілим, як у простого українця ще повинні залишитися засоби на товари для дітей, господарчі товари, предмети першої необхідності, санітарії і ліків.

Що стосується товарів загальносімейного користування, то звернемося до роздавального матеріалу № 3 «Обсяг споживання товарів загальносімейного користування».

Наприклад, меблі, телевізор, холодильник, пральну машину і т.п. можна придбати один раз в тридцять або сорок років. Щоб визначити ці цифри, необхідно одиницю розділити на обсяг споживання (наприклад, холодильник -  років; телевізор -  років). І не дивно, що дотепер, зайшовши в  квартири і будинки можна побачити «Електрони», «Фотони», «Синхрофазотрони» і інші подібні телевізори величиною і вагою з добротний сейф і меблеві гарнітури, що не згорає, «зроблено в СРСР»  часів Леоніда Брежнєва.

Предмети першої необхідності (п.5) - кожного місяця людина може дозволити собі два – три шматки мила.

Медицина (п.6) - простим громадянам України хворіти практично не дозволяється. Список відведених препаратів не великий.

Якщо говорити про культуру, то книгу можна купити один раз в п'ять років, а газет і журналів цілих три на рік.

Наука і освіта. На дитячий сад відводиться 20 грн. в рік. Не краще справи йдуть з середньою і вищою освітою. З п'ятьма зошитами і двома ручками в рік сильно не повчишся.

А що стосується статті витрат на споживання житла, то в прожитковому мінімумі вона взагалі відсутня, хоча в теж час, витрати на оплату послуг ЖКХ – є.

Отже, підведемо підсумок. В теорії - 888 грн. в місяць (вересень 2010 р.) - це цілком нормальна сума для того, щоб прожити. На практиці – ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня, ні пенсії не дотягують до мінімуму, який необхідний людині.

P.S.

Інформація для тих, хто уміє користуватися програмою Microsoft Excel. За допомогою документа «Вагова структура для розрахунку індексу споживацьких цін (ІПЦ)» сайту Держкомстату, легко вирахувати вартість, наприклад, власної споживацької корзини, підставляючи суму особистого доходу. Спробуйте, дуже цікаво!

І на закінчення. Що ж таке потреби? Залежно від того, чи є ви песимістом або оптимістом, можна вибрати одне з двох визначень економічних потреб. Із струми зору песиміста, під економічними потребами звичайно розуміється недолік чого-небудь необхідного для підтримки життєдіяльності і розвитку особи, фірми і суспільства в цілому. Оптимісти  вважають за краще визначати економічні потреби як внутрішні мотиви, спонукаючи до економічної діяльності. Ми ОПТИМІСТИ!


НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЭКСТРИМ!!!

Украинцы попробуют выжить на 907 гривен в месяц

В качестве эксперимента пятеро смелых

будут питаться и одеваться за прожиточный минимум

Пятеро добровольцев, трое мужчин  и две женщины из Луганска, Сум, Запорожья, Ивано-Франковска и Вышгорода (Киевская область), начали эксперимент на выживание: они пытаются просуществовать месяц на прожиточный минимум, который с 1 октября в Украине вырос с 888 до 907 грн. Люди на эти деньги должны питаться, одеваться, оплатить жилкомуслуги и другие расходы. Им запрещено использовать дополнительные средства независимо от источника их поступления (заработок, благотворительная помощь, подаяние и т.д.), но можно ходить в гости, иногда столоваться у родителей и знакомых, не нарушая своего привычного образа жизни.

Организатор эксперимента – Национальный форум профсоюза Украины (НФПУ). При отборе участников главным критерием было состояние их здоровья. Ежедневно участники эксперимента должны отчитываться  о потраченных деньгах. При этом в НФПУ надеются на порядочность участников - что они не истратят денег более 907 грн. Итоги эксперимента направят в Кабинет Министров.

Один из добровольцев - студент 4 курса Луганского национального университета Леонид Алпатов уже прислал отчет о первом дне эксперимента: «Первым делом я отложил деньги на различные текущие платежи, а также запас для возможной покупки медикаментов, которые могут понадобиться для лечения простуды. Решил остаться жить с родителями, и просто отдать им приходящуюся на меня часть оплаты за коммунальные услуги.

Расходы первого дня:

 1.  Коммунальные услуги - 302,66 грн.
 2.  Интернет - 75 грн.              
 3.  Мобильная связь – 35 грн.
 4.  Деньги, отложенные на медикаменты – 100 грн.
 5.  Питание: Хлеб  «Успенский» 1 буханка - 3,14 грн.
 6.  Вермишель  «Мивина» 3шт. – 6 грн.
 7.  Проезд в университет и обратно – 3,50 грн.

Итого: 525,30 грн.     Остаток: 381,70 грн.

«Друзья пригласили поехать с ними на дачу  поесть шашлыков, - пишет Леонид. - Узнав об эксперименте, рассмеялись и сказали, что я не протяну и две недели».

Ну, что ж, будем ждать, чем закончится украинский национальный экстрим!