6030

Робота з файловою системою NetWare

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Робота з файловою системою NetWare Мета роботи: освоїти роботу з засобами управління файлами і каталогами утиліти Netware Administrator і утиліти текстового режиму FILER, а також інші команди роботи з каталогами і файлами. Файлова система ОС No...

Украинкский

2012-12-27

185.5 KB

1 чел.

Робота з файловою системою NetWare

Мета роботи: освоїти роботу з засобами управління файлами і каталогами утиліти Netware Administrator і утиліти текстового режиму FILER, а також інші команди роботи з каталогами і файлами.

Файлова система ОС Novell Netware 4.x має ієрархічну структуру. Головними елементами такої структури є томи, каталоги, підкаталоги та файли.

Том -це фіксована частина розділу на твердому диску. Томи створюють під час інсталяції ОС.

Тому відповідає об’єкт NDS ТОМ (VOLUME), який має ім’я

<ім’я сервера>_<ім’я тому>

Якшо відкрити об’єкт ТОМ, то з’являться наступні за ієрархією елементи структурної організації ФС-каталоги. Вони дають змогу згрупувати файли за певними ознаками та визначити права доступу до груп файлів.

Кожен каталог, як іфайл, має свій запис у таблиці каталогів, де відображені його ім’я, власник, місце на диску, дата створення та інша інформація. Атрибутами каталогу – називають властивості, які стосуються всіх файлів каталогу і чинні для всіх користувачів без винятку.

Список можливих атрибутів каталогу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 Атрибути каталогів

Назва атрибуту

Примітка

DI

Delete Inhibit

Заборонити знищення

Каталог не можна знищити

Dc

Don’t compress

Заборонити стиснення

Файли каталогу не можна стиснути

Dm

Don’t migrate

Заборонити міграцію даних

Заборонено міграцію даних каталогу на зовнішні носії даних (HCSS)

H

Hidden

Схований

Атрибут систем MEDOS та OS/2. Такий каталог не відображатимуть команди dir цих ОС. Його не можна знищити або перейменувати. Проте ка-талог можна буде відобразити командою ndir, якщо користувач має на цей каталог право FileScan

Ic

Immediate compress

Стиснення без затримки

Операційна система стискає файли каталогу, якщо трапиться будь-яка нагода, не очікуючи на певну подію (наприклад, закінчення тайм-ауту)

N

Normal

Нормальний режим

Каталог не має жодних атрибутів

P

Purge

Очищення

Задає режим очищення для всіх файлів каталогу незалежно від їхніх атрибутів. Якщо файл знищено, він відразу вилучається з диска без можли-вості поновлення

Ri

Rename Inhibit

Заборонити перейменування

Заборонено перейменовувати каталог

Sy

System

системний

Атрибут систем MSDOS та OS/2. Такий системний каталог не відображатимуть команди dir цих ОС. Його не можна буде знищити або пе-рейменувати. Проте каталог можна буде відобразити командою ndir, якщо користувач має на цей каталог право FileScan

Права доступу до каталогів . Мати доступ до каталогів, тобто бути зареєстровані як довірені особи можуть такі типи об’єктів NDS

Користувач- User

Група користувачів-Group

Посада- Organizational Role

Контейнер- Organization Unit

Для кожного такого об’єкта можна визначити набір прав. Права задаються в закладці Rights to File System” утиліт NWADMIN та FILER. Якщо для створеного об’єкта задано право на каталог, то його успадковують всі вкладені каталоги та файли. Успадкування можна блокувати фільтром спадкових прав EFFECTIVE RIGHTS (IRF).

Повний набір прав на каталог наведено в таблиці 2

Таблиця 2 Права на каталог

Назва права

Примітка

S

Supervisor

Право адміністратора

Дає всі права на каталог, його підкаталоги та файли. Його не можна блокувати фільтром успадкованих прав. Користувач з таким правом може надавати іншим користувачам права на цей каталог, його підкаталоги та файли

R

Read

Читання

Дає право відкривати, переглядати та виконувати файли в каталозі

W

Write

Записування

Дає змогу відкривати та змінювати зміст файлів у каталозі

C

Create

Створення

Дає змогу створювати нові підкаталоги та файли в цьому каталозі. Якщо користувач не має інших прав, крім С, він може створити новий підкаталог або файл. Однак у разі закриття такого файлу відкрити його зможе тільки користувач з більшим набором прав.

E

Erase

Вилучення

Дає змогу вилучати в цьому каталозі файли або інші підкаталоги

M

Modify

Змінювання

Дає змогу змінювати атрибути назви файлів та підкаталогів каталогу, але не їхній зміст

F

File Scan

Переглядання

Дає змогу бачити файл та підкаталоги каталогу за допомогою команд ndir та dir

A

Access control

Контроль доступу

Дає право змінювати і призначати права та фільтри успадкованих прав для інших довірених осіб на цей каталог, його підкаталоги та файли

Файл - це найменша та головна структура фойлової системи.Як і каталоги файл має свої атрибути, які характеризують його тип та операції, які з ним можна виконувати. Атрибути файлу стосуються всіх без винятку користувачів файлу. Повний набір атрибутів файлу навндено в таблиці 3.

Таблиця 3 Атрибути файлів

Назва атрибуту

Примітка

A

Archive Needed

Потрібно зархівувати

Інформує, що файл змінився після останнього архівування. Програми архівування звичайно занулюють цей атрибут

CC

Can’t compress

Не можна стиснути

Файл не варто стискувати, оскільки економія місця буде незначною. Атрибут задає система

Co

Compressed

Стиснутий файл

Файл стиснено. Атрибут задає система

Ci

Copy Inhibit

Заборонено копіювати файл

Файл копіювати заборонено. Атрибут діє тільки на станціях Macintosh

Di

Delete Inhibit

Заборонено знищувати файл

Файл не можна знищити

Dc

Don’t compress

Не стискувати

Файл не стискується

Dm

Don’t migrate

Не переносити на зовнішні носії

Файл не переноситься на зовнішній носій даних

X

Execute only

Тільки для виконання

Файл не можна копіювати. Атрибут задає адміністратор, його не можна анулювати. Атрибут задають, якщо в запасі є копія цього файлу

H

Hidden

Схований

Атрибут систем MSDOS та OS/2. Такий файл не відображатимуть команди DIR цих ОС. Його не можна знищити або перейменувати. Проте файл можна відобразити командою ndir, якщо користувач має на цей файл право FileScan

Ic

Immediate compress

Першочергове стиснення

Файл стискується, якщо трапиться будь-яка нагода

I

Indexed

Індексований

Інформує, що розмір файлу перевищив деяке значення і система прийняла рішення про індексування його записів у FAT, щоб зменшити тривалість доступу до інформації. Атрибут задає система

M

Migrated

Файл перенесений на зовнішній носій

Інформує, що файл перебуває в режимі міграції. Атрибут задає система

N

Normal

Нормальний режим

Інформує, що жодних атрибутів не задано

P

Purge

Знищити файл

У разі вилучення файл знищу-ється, і його не можна поновити

Ro

Read only

Тільки для читання

Забороняє записування у файл. У випадку задання цього атрибуту автоматично задаються атрибути Di та R, так що файл не можна вилучати або перейменовувати. Користувач, який має право Modify, може відмінити права Di та R, зберігши атрибут Ro

R

Rename inhibit

Заборонити перейменування

Заборонено перейменовувати файл

S

Shareable

Файл спільного використання

Файл можуть колективно використовувати декілька програм одночасно. Звичайно цей атрибут використовують разом з атрибутом Ro

Sy

System

Системний

Атрибут систем MSDOS та OS/2. Такий системний каталог не ві-дображатимуть команди DIR цих ОС. Його не можна знищити або перейменувати. Проте каталог можна відобразити командою ndir, якщо користувач має на цей каталог право FileScan

T

Transactional

Файл в транзакції

Інформує, що файл перебуває під захистом системи простежування транзакцій, яка гарантує, що у разі змінювання файлу або всі зміни відбулися успішно, або жодних змін не було

Для кожного об’єкту можна визначити набір прав. Права на каталоги і файли є різними. Ефективні права кожного користувача на файл формуються як комбінайія його особистих , посадових та групових прав на цей файл з урахуванням атрибутів файлу, прав користувача на каталог, де розсташовано файл та атрибутів цього каталогу. Повний набір прав на файл є наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 Права на файл

Назва права

Примітка

S

Supervisor

Право адміністратора

Дає всі права на каталог, його підкаталоги та файли. Його не можна блокувати фільтром успадкованих прав. Користувач з таким правом може надавати іншим користувачам права на цей файл, а також задавати фільтри успадкованих прав

R

Read

Читання

Дає право відкривати та переглядати файли

W

Write

Записування

Дає змогу відкривати та записувати дані в наявний файл

C

Create

Створення

Дає змогу поновити файл після вилучення

E

Erase

Вилучення

Дає змогу вилучити файл

M

Modify

Змінювання

Дає змогу змінювати атрибути файлу та його назву, але не зміст

F

File Scan

Переглядання

Дає змогу бачити файл за допомогою команд ndir та dir

A

Access control

Контроль доступу

Дає право змінювати та призначати права і фільтри успадкованих прав для інших довірених осіб на цей файл

Управління каталогами і файлами за допомогою Netware Administrator

Утиліта Netware Administrator дозволяє  переміщати каталоги і файли і змінювати їхні атрибути. Знайдіть об'єкт тому, потім для перегляду вмісту кореневих каталогів двічі клацніть на ньому "мишею". Двічі клацнувши "мишею" на каталозі, ви можете вивести список його підкаталогів і файлів. Вибравши  каталог чи файл, можна вказати в меню Object команду Move, Copy, File, Delete чи Rename. Якщо ви виберали з каталогу об'єкт том, то можете вибрати також команду Salvage з меню Tools.

Вибір з меню Move чи Copy виводить діалогове вікно Move/Copy. У цьому меню за допомогою кнопки з незалежною фіксацією в полі Operation ви можете вибрати переміщення (Move) чи копіювання каталогу/файлу (Copy). При переміщенні каталогу чи файлу він видаляється в поточному місці і розміститься в зазначеному. При копіюванні каталогу чи файлу створюється його копія. Щоб задати цільовий каталог чи файл клацніть "мишею" на кнопці праворуч від поля Destination.

Rename дозволяє задати для  файлу чи каталогу нове ім'я, а Delete - видалити каталог чи файл. Якщо ви видалили  каталог чи файл випадково, то Salvage дозволяє відновити його.

Після вибору каталогу чи файлу ви можете переглянути чи змінити повноваження доступу до нього. У випадку каталогу можна переглянути і змінити наслідувані повноваження.

При відкриванні випадаючого меню правою кнопкою миші відкривається поле DETAILS з наступними закладками :

Identification  призначене для ідентифікації даного каталогу (файлу).

Fact дозволяє обмежити ємність каталогу. Вказує час створення та дату останнього архівування.

Trustees to other Directory (File) Вказує права даного користувача на каталог(файл) в полі Access Rights та  дозволяє виставляти фільтри наслідкових прав в полі Inheritance Filter.  Проглянути реальні права на файли та каталоги дозволяє поле Effective Rights

Attributes дозволяє поставити(забрати) атрибути на каталоги (файли).

Утиліта FILER

Утиліта FILER призначена для роботи з каталогами і файлами. Можна використовувати її замість Netware Administrator. При запуску утиліти FILER виводиться меню доступних команд. Інформація у верхній частині екрану вказує поточний контекст NDS, а також том і каталог, з яким  працює користувач на цьому томі.

      +------------------------------------------------------------+

      ¦-FILER V4.09-----------------------Tuesday January 25, 1993-¦

      ¦-Context:O=AST_Software-------------------------------------¦

      ¦-Volume object: MAIN1_SYS.Administration.Moscow-------------¦

      ¦-Current path: MAIN1\SYS:-----------------------------------¦

      ¦------------------------------------------------------------¦

      ¦------------------------------------------------------------¦

      ¦------------------------------------------------------------¦

      ¦------------+====================================+----------¦

      ¦------------¦        Available  Options          ¦----------¦

      ¦------------¦====================================¦----------¦

      ¦------------¦¦Manage files and directories-------¦----------¦

      ¦------------¦¦Manage according to search pattern ¦----------¦

      ¦------------¦¦Select current directory           ¦----------¦

      ¦------------¦¦View volume information            ¦----------¦

      ¦------------¦¦Salvage deleted files              ¦----------¦

      ¦------------¦¦Purge deleted files                ¦----------¦

      ¦------------¦¦Set default filer options          ¦----------¦

      ¦------------+====================================+----------¦

      ¦------------------------------------------------------------¦

      ¦------------------------------------------------------------¦

      ¦------------------------------------------------------------¦

      ¦------------------------------------------------------------¦

      ¦------------------------------------------------------------¦

¦View or set file and directory information;copy or move    |
 
|files and subdirectoruies                                   ¦

      ¦-Enter=Select--Esc=Exit-------------------------------------¦

      +------------------------------------------------------------+

Утиліту FILER дуже корисно використовувати для обслуговування файлової системи. Її часто зручніше застосовувати для внесення невеликих змін, особливо якщо ви працюєте на робочій станції, де немає Windows . За допомогою FILER можна виконати наступні дії:

переглянути список каталогів на томі;

переглянути список підкаталогів і файлів у каталогу;

створити нові каталоги;

копіювати і переміщати каталоги і файли;

переглянути імена об'єктів, що мають повноваження на файли і каталоги;

відновити вилучені файли;

знищити вилучені файли.

Звичайно, швидше всього задачі обслуговування файлової системи виконуються за допомогою утиліт, що працюють у режимі командного рядка. Однак у параметрах цих команд легко заплутатися. Саме тому розроблені такі утиліти як FILER і Netware Administrator.

Завдання використовуваних за замовчуванням параметрів утиліти FILER

Щоб внести зміни в роботу FILER, ви можете вибрати в меню Set default options. Виводиться меню з наступними параметрами:

Confirm Deletion. При встановленніі в Yes ви повинні підтвердити видалення кожного файлу, що при видаленні великих груп файлів може зажадати багато часу. Однак Yes захищає від випадкових видалень.

Confirm file overwrites. Встановлення цього параметру в Yes запобігає запису файлів без попередження. No варто встановлювати тільки тимчасово, коли ви впевнені, що хочете затерти файли при копіюванні.

Preserve file overwrites. Вибір Yes зберігає при копіюванні файлів розширені атрибути. При виборі No ці параметри встановлюються в Normal.

Notify if extended attributes (long names) are lost. Встановлюється цей параметр у Yes, якщо ви хочете одержувати попередження при копіюванні файлів з розширеними атрибутами і довгими іменами. Звичайно при копіюванні таких файлів розширені атрибути і довгі імена губляться.

Зміна контексту в дереві каталогу

Поточний контекст, том і маршрут каталогу виводяться у верхній частині екрана FILER. Вибравши в меню Available options пункт Set current directory, ви можете вибрати для роботи інші каталоги. Виводиться діалогове вікно з поточним маршрутом каталогу. У ньому ви можете набрати новий  каталог натиснути клавішу Ins для вибору зі списку нового каталогу.

Виберіть один з каталогів і натисніть Enter для виводу на екран його підкаталогів. Ви можете переміщатися за структурою каталогу і вибирати підкаталоги зі списку. Щоб завершити вибір, натисніть Esc (для закриття списку каталогів), а потім Enter, щоб новий маршрут виводився у блоці Current directory.

Для роботи з іншим томом «підсвітіть» в списку Network Directories дві крапки (батьківський каталог) і натисніть Enter. Виводиться діалогове вікно Volumes. У цьому вікні у вас є дві можливості вибору. Для роботи з іншим томом поточного сервера виберіть

[Additional Servers] (виведеться діалогове вікно Object, Class). При виборі [Additional Servers] виводиться меню серверів. Після вибору сервера з меню виводиться вікно Object, Class.

Діалогове вікно Object, Class дозволяє переміщатися по дереву каталога і знаходити об'єкти томів. «Підсвітіть» новий том і натисніть Enter. Коли в полі Current directory з'явиться коректний каталог, натисніть Esc для виходу з діалогових вікон і повернення в меню Available Options. У верхній частині екрана з'являється новий контекст, том і маршрут. Контекст файлової системи при роботі з файлами і каталогами  можна змінити в будь-який час.

Інформація про том

Переглянути інформацію про поточний том можна шляхом вибору в основному меню FILER View volume information. Виводиться наступне діалогове вікно:

                        +===========================+

                        ¦       Volume menu         ¦

                        ¦===========================¦

                        ¦ ¦Statistics---------------¦

                        ¦ ¦Features                 ¦

                        ¦ ¦Dates and times          ¦

                        +===========================+

Statistics дозволяє переглянути обсяг доступного простору й атрибути файлів. Показується простір, що використовується компресованими/некомпресованими файлами, а також інформація про том, скільки простору заощаджується за рахунок стиску файлів.

За допомогою Features ви можете перелянути параметри тому, задані при його інсталяції (розмір блоку, простору імен, використання компресії і вторинного розподілу блоків).

Dates and times можна використовувати для перегляду дати і часу створення тому, час останньої архівації і модифікації.

Засоби утиліти FILER

Перші два пункти меню FILER служать для роботи з файлами і каталогами. Перший пункт, Manage files and directories, дозволяє вам працювати з повним списком каталогів і файлів. Другий, Manage according to search pattern, дозволяє задати трафарет пошуку для вибору тільки заданих груп каталогів і імен файлів. Після завдання трафарету з файлами можна працювати також, як і у випадку вибору першого пункту.

Трафарет пошуку 

Трафарет пошуку дозволяє виводити тільки визначені об'єкти і файли. При виборі Manage according to search pattern виводиться діалогове вікно з наступними полями

Pattern. Дозволяє задати типи файлів, що ви хочете виводити, наприклад, *.DOC і *.TXT.

Exclude directory patterns. Дозволяє задати трафарет для тих каталогів, які варто виключити з виведеного списку.

Include directory patterns. Задає трафарет, що задає імена каталогів, які потрібно виводити в списку.

Exclude file patterns. Задає трафарет для файлів, які потрібно виключити зі списку.

Include file patterns. Задає трафарет імен включаються в лістінг файлів.

File search attributes. Визначає, чи потрібно  включати до списку виведених файлів файли з атрибутами Hidden і System. Натисніть Enter, потім Ins для вибору атрибутів зі списку.

Directory search attributes. Визначає, чи потрібно включати до списку виведених файлів файли з атрибутами Hidden і System. Натисніть Enter, потім Ins для вибору атрибутів зі списку.

Після завдання трафарету для виходу в основне меню не слід натискати Esc. Щоб почати обробляти файли відповідно до заданого зразка, натисніть F10.

При завданні трафарету переміщатися між полями можна за допомогою клавіш-стрілок, а після натискання Enter поля можна редагувати. У полях Exclude file patterns і Include file patterns, щоб додати нові трафарет, натисніть Enter, потім Ins. Щоб видалити трафарет, підсвітіть його в списку і натисніть Del.

Управління файлами і каталогами 

Після вибору в меню FILER Manage files and directories  завдання чи трафарету пошуку виводиться список файлів і підкаталогів поточного каталогу. Якщо ви не задали новий контекст (за допомогою Set current directory в основному меню), У цьому списку ви можете переміщатися нагору і вниз по дереву чи каталогу вибирати для роботи інший том і інший сервер. Для переміщення нагору по дереву каталогу «підсвітіть» елемент (..) і натисніть Enter. Якщо ви знаходитеся в корені тому, то при цьому виводиться меню Volumes, у якому можна вибрати том даного сервера.

               +=============================================+

               ¦              Directory contents             ¦

               ¦=============================================¦

               ¦ ¦..------------------¦(parent)--------------¦

               ¦ ¦.                   ¦(current)             ¦

               ¦ ¦APPLIC              ¦(subdirectory)        ¦

               ¦ ¦ACCOUNTS            ¦(subdirectory)        ¦

               ¦ ¦DATA                ¦(subdirectory)        ¦

               ¦ ¦LOGIN               ¦(subdirectory)        ¦

               ¦ ¦MAIL                ¦(subdirectory)        ¦

               ¦ ¦PUBLIC              ¦(subdirectory)        ¦

               ¦ ¦SYS                 ¦(subdirectory)        ¦

               ¦ ¦USER                ¦(subdirectory)        ¦

               ¦ ¦TTS$LOG.ERR         ¦(file)                ¦

               ¦ ¦VOL$LO.ERR          ¦(file)                ¦

               ¦ ¦                    ¦                      ¦

               ¦ ¦                    ¦                      ¦

               +=============================================+

Для визначення вмісту даного каталогу «підсвітіть» цей каталог і натисніть Enter. Вибравши в меню Volumes [Additional Server],  можна також вибрати й задати інший сервер і інший том на цьому сервері. Для визначення вмісту каталогу «підсвітіть» каталог і натисніть Enter. Щоб побачити інформацію про каталог чи файл, «підсвітіть» його і натисніть F10. Підсвічування каталогу і натискання Enter виводить його вміст.

Для такої операції, як переміщення чи видалення файлів, можна позначити групу файлів. Для виділення групи файлів кожен файл відзначається натисканням F5. Після цього, щоб побачити список операцій, що ви можете виконувати з групою, натисніть F10. Підсвічування файлу чи каталогу і натискання F3 дозволяє перейменувати  файл чи каталог.

Робота з каталогом 

При підсвічуванні каталогу в Directory contents і натисканні F10 виводиться наступне меню:

                 +=========================================+

                 ¦           Subdirectory optrions         ¦

                 ¦=========================================¦

                 ¦ ¦Copy subdirectory's files--------------¦

                 ¦ ¦Copy subdirectory's structure          ¦

                 ¦ ¦Make this your current directory       ¦

                 ¦ ¦Move subdirectory's structure          ¦

                 ¦ ¦Rights list                            ¦

                 ¦ ¦View/Set directory information         ¦

                 +=========================================+

Крім того, підсвічування каталогу і натискання Del приводить до його видалення.

Copy subdіrесtоrу's files можна використовувати для копіювання файлів каталогу в інше місце файлової системи. Цільовий каталог можна задати у виведеному меню. Для вибору з меню натисніть Ins і використовуйте методи переміщення по дереву каталогів, описані вище. Після підсвічування цільового каталогу натисніть Esc. Маршрут каталогу виводиться в поле Copy subdirectory. Для виконання команди Copy натисніть Enter, а для скасування Esc. Для копіювання каталогів вам необхідні повноваження Read і File Scan на вихідний каталог і Create, Write і Modify на цільовий.

Copy subdіrесtоrу's structure дозволяє скопіювати вітку дерева каталога в інше місце. Цей каталог стає підкаталогом цільового каталога або тому. Цільовий  каталог або том ви можете вибрати зі списку каталогів повернутися нагору по дереву для вибору інших віток томів або серверів.

Make this your current directory відкриває список файлів і каталогів для поточного каталогу. Ви можете працювати з змістом цього списку.

Move subdіrесtоrу's structure переміщає в інше місце всі вітки каталогів. Цей каталог стає підкаталогом цільового  каталогу або тому. Цільовий каталог або том ви можете вибрати зі списку каталогів або повернутися нагору по дереву для вибору інших віток томів або серверів.

Rights list виводить список об'єктів, що мають права на даний каталог, і їхнього повноваження. Змінювати повноваження в цьому списку не можна.

View/Set directory information застосовується для перегляду і зміни інформації про каталог (власник, атрибути й уповноважені об'єкти). Виводить діалогове вікно з цією інформацією. Інформацію в деяких полях даного вікна (власник, дата і час, повноваження й атрибути) можна змінювати. Для зміни інформації в полі підсвітіть його і натисніть Enter. Для вибору зі списку натисніть Ins. Про зміну повноважень розповідалося вище.

Якщо ви хочете обмежити обсяг пам'яті на диску, використовуваний даним каталогом, то перейдіть до поля Limit space, наберіть Y і натисніть Enter. У полі Directory space введіть обсяг у кілобайтах. Це обмеження застосовується до всіх користувачів. Для завершення роботи з цим меню натисніть клавішу Esc чи F10.

Робота з файлом 

При виділенні файлу в списку файлів і каталогів і натисканні F10 чи Enter виводиться меню File options.

                        +===========================+

                        ¦        File options       ¦

                        ¦===========================¦

                        ¦ ¦Copy file----------------¦

                        ¦ ¦View file                ¦

                        ¦ ¦Move file                ¦

                        ¦ ¦Rights list              ¦

                        ¦ ¦View/Set file information¦

                        +===========================+

За допомогою цього меню ви можете копіювати, переміщати або переглядати вміст файлу. Щоб видалити його, підсвітіть файл і натисніть Del. Для копіювання файлу виберіть з меню Copy. Виводиться діалогове вікно введення цільового каталогу. Для вибору каталогу зі списку натисніть Ins. Підсвітивши (..) і натиснувши Enter, ви можете вибрати іншу вітку каталогу або інший том. Після вибору каталогу натисніть Esc. Ви повернетеся в Destination directory, де можете для копіювання файлу натиснути Enter.

Переглядати вміст текстових файлів можна за допомогою пункту View file меню File options. Ви можете побачити також, які користувачі мають повноваження на цей файл, для чого служить команда Rights list (установлювати повноваження в цьому меню не можна). Вибравши View/Set file information, ви можете переглядати і змінювати для файлу атрибути, фільтр наслідуваних повноважень, уповноважені об'єкти й інформацію про дату. Виведене діалогове вікно містить поле дати створення, дати останнього доступу і дати останньої модифікації файлу. Ці поля можна змінювати.

Робота з групою каталогів 

Набір каталогів - це група каталогів, які ви можете відзначити за допомогою клавіші F5. Після цього каталоги можна  скопіювати або перемістити на нове місце й установити наслідувані повноваження. Завершивши вибір групи каталогів натисканням F10, ви виведете наступне меню:

                 +=========================================+

                 ¦    Multiple subdirectory operations     ¦

                 ¦=========================================¦

                 ¦ ¦Copy subdirectory's files--------------¦

                 ¦ ¦Copy subdirectory's structure          ¦

                 ¦ ¦Set creation date                      ¦

                 ¦ ¦Set inherited rights                   ¦

                 ¦ ¦Set owner                              ¦

                 +=========================================+

Для видалення групи каталогів можна скористатися клавішею Del. Copy subdіrесtоrу's files копіює в інше місце файли в каталогах і самі каталоги. Copy subdіrесtоrу's structure копіює всю структуру каталогів, включаючи підкаталоги і файли. Для копіювання каталогів ви повинні мати повноваження Read і File Scan на вихідні каталоги і Create, Write і Modify на цільовий. Нарешті, Set owner дозволяє змінити власника - ім'я того, кому належить даний каталог. Атрибути групи каталогів змінити не можна. Це робиться тільки індивідуально.

Робота з групою файлів 

Ви можете відзначити групу файлів у каталозі, щоб скопіювати їх в інше місце, видалити, змінити атрибути, якщо ви є об’єкт який має на них повноваження чи наслідувані повноваження. Групу файлів можна відзначити за допомогою клавіші F5. Потім натисніть F10. Виводиться наступне меню:

                 +=========================================+

                 ¦         Multiple file operation         ¦

                 ¦=========================================¦

                 ¦ ¦Copy marked files----------------------¦

                 ¦ ¦Set attributes                         ¦

                 ¦ ¦Set creation date                      ¦

                 ¦ ¦Set inherited rights                   ¦

                 ¦ ¦Set last accessed date                 ¦

                 ¦ ¦Set last modified date                 ¦

                 ¦ ¦Set owner                              ¦

                 +=========================================+

При виборі Copy marked files виводиться меню Copy files to. Потім ви можете натиснути Ins для вибору зі списку каталогів. Команда Set attributes використовується для установки атрибутів групи файлів. Докладніше про це розповідається нижче. Set inherited rights докладніше висвітлюється в розділі, присвяченому фільтру наслідуваних повноважень. Останні три пункти використовуються для зміни характеристик обраних файлів (підсвітіть потрібний вибір, натисніть Enter і введіть нове значення).

Керування атрибутами каталогу

Для роботи з атрибутами каталогу виберіть каталог і натисніть клавішу F10. Виводиться меню Subdirectory. Для висвітлення діалогового вікна виберіть з меню View/Set directory information. Прокрутіть вниз поле Directory attributes і натисніть Enter. Ви побачите вікно Current attributes, що може бути порожнім. Щоб додати атрибути, натисніть клавішу Ins. Для призначення атрибута підсвітіть його і відзначте за допомогою клавіші F5. Виберіть у такий спосіб усі необхідні атрибути. Опис атрибутів файлів і каталогів представлено в наступній таблиці. Деякі з них можуть застосовуватися тільки до файлу.

Керування атрибутами файлу

Для зміни атрибутів файлу використовується та ж процедура, що і для зміни атрибутів каталогів. Підсвітіть файл або використовуйте F5 для виділення групи файлів, потім натисніть F10. Якщо ви виділили один файл, виберіть у меню File options пункт View/Set file information. Виводиться діалогове вікно. Підсвітіть в ньому поле Attributes і натисніть Enter. Якщо ви вибрали кілька файлів, виберіть у меню Multiple file operations пункт Set attributes.

Виводиться меню File attributes чи Current attributes. Для додавання атрибутів натисніть клавішу Ins, потім за допомогою клавіші Ins відзначте потрібні атрибути і натисніть Enter. У списку виводяться нові атрибути, і для повернення в основне меню ви можете натиснути Esc. Атрибути файлів і каталогів перераховані в приведеній вище таблиці. Видаляються атрибути за допомогою клавіші Del.

Завдання фільтрів наслідуваних повноважень

Фільтр наслідуваних повноважень (Inherited Rights Filter) дозволяє вам блокувати повноваження, наслідувані з батьківських каталогів. Ви можете блокувати їх на рівні файлів і на рівні каталогів. Якщо ви виділили один каталог або файл, виберіть у меню Subdirectory options чи File options пункт View/Set directory information чи View/Set file information. Прокрутіть список до Current effective rights і натисніть Enter. Якщо ви виділили кілька файлів або каталогів, виберіть у меню Multiple file operations чи Multiple directory operations пункт Set inherited rights і натисніть Enter.

Виводиться меню Inherited rights. У цьому меню виводяться повноваження, що можуть успадковуватися. Щоб блокувати спадкування повноважень, підсвітіть кожне повноваження або відзначте їх за допомогою F5, потім натисніть Del. Щоб додати доступні повноваження, натисніть клавішу Ins, потім потім відзначте повноваження в списку за допомогою F5. Для додавання повноважень натисніть Enter.

Призначення уповноважених об'єктів

Ви можете надати користувачам права на файли і каталоги (навіть не кілька каталогів), завдяки чому вони зможуть звертатися до файлів і змінювати їх. Якщо користувач має права на каталог, то він має повноваження на файли цього каталогу. Однак ви можете змінити права доступу до окремих файлів.

Щоб призначити уповноважених користувачів, підсвітіть каталог або файл і натисніть клавішу F10. Виберіть у меню Subdirectory options чи File options пункт View/Set directory information чи пункт View/Set file information. Прокрутіть його до поля Trustees і натисніть Enter. Відкривається діалогове вікно.

Уповноваженими (маючими права доступу) об'єктами для файлу або каталогу можуть бути користувальницькі об'єкти й інші об'єкти Netware Directory Services. Права (скорочені до першої букви назви) перелічуються в стовпці Rights (див. приведену нижче таблицю).

Додавання повноважень

Щоб додати повноваження, просто натисніть клавішу Ins. Виводиться діалогове вікно Object, Class. За допомогою цього вікна ви можете знайти об'єкт, якому потрібно надати повноваження. Зверніть увагу не поле Context у верхній частині екрана. Воно показує, яку галузь каталогу ви переглядаєте.

Коли ви знайдете потрібний об'єкт, підсвітите його і натисніть Enter. Повноваження Read і File Scan дозволяють користувачам переглядати список файлів у каталозі, але не змінювати їх.

Зміна повноваження 

Вибравши відповідний об'єкт і натиснувши клавішу Enter, ви можете додати або скасувати повноваження. Виводиться діалогове вікно Trustee Rights, де ви можете це зробити. Щоб додати повноваження, натисніть клавішу Ins і виберіть їх зі списку. Щоб відзначити кілька повноважень, скористайтеся клавішею F5. Щоб додати повноваження, натисніть Ins і виберіть їх зі списку. Відзначити кілька повноважень також можна за допомогою F5. Потім натисніть Enter. Для скасування повноважень виділіть їх і натисніть Del.

Відновлення і знищення файлів

Коли файл видаляється, Netware зберігає копію файлу на той випадок, якщо може знадобитися його відновити. Цей файл не виводиться в переліку вмісту каталогу і недоступний для використання. Вилучені файли зберігаються в тім каталозі, де вони видалялися. І Netware Administrator, і FILER дозволяють вам переглядати і відновлювати файли. Ви можете також цілком видалити файли з тому (знищити їх). При переповненні тому Netware сама знищує вилучені файли (видаляючи спочатку самі старі). Крім того, файлу можна привласнити атрибут Purge. Файли з таким атрибутом автоматично знищуються після видалення. Відновити такі файли за допомогою засобів утиліт не можна.

Щоб відновити файли за допомогою утиліти Netware Administrator, виділіть каталог, у якому містяться вилучені файли, і виберіть у меню Object команду Salvage. Виводиться діалогове вікно з наступними полями:

Include. Наберіть у цьому полі трафаретні символи для пошуку файлів, що ви хочете вивести.

Sort Options. Клацніть "мишею" на кнопці стрілки вниз і виберіть у списку, що спускається, один з параметрів сортування.

Source. Клацніть "мишею" на кнопці стрілки вниз. Ви одержите список файлів поточного чи вилученого каталогу.

Після установки параметрів клацніть "мишею" на кнопці List. Виводиться список доступних для відновлення файлів. Клацніть "мишею" на файлах, що ви хочете відновити, і на кнопці Salvage. Відзначимо наступне:

Для відновлення ви можете вибирати відразу кілька файлів.

Щиглик "мишею" на кнопці Purge цілком знищує файли.

Для відновлення файлу ви повинні мати на нього повноваження Create.

Щоб відновити файли за допомогою утиліти FILER, виберіть у її основному меню пункт Salvage deleted files. Виводиться наступне меню:

                 +=========================================+

                 ¦              Salvage menu               ¦

                 ¦=========================================¦

                 ¦ ¦View/recover deleted files-------------¦

                 ¦ ¦Salvage from deleted directories       ¦

                 ¦ ¦Set salvage options                    ¦

                 +=========================================+

Щоб вивести список доступних для відновлення файлів на поточному томі і відновити ці файли, виберіть пункт View/recover deleted files. Якщо файли знаходяться у файлі DELETEV.SAV у кореневому каталозі, виберіть Salvage from deleted directories. Для вибору зі списку параметрів сортування виберіть Set salvage options.

При виборі пункту View/Recover deleted files вам виводиться запит на введення трафарету пошуку. Якщо ви натиснете Enter, то виведеться список усіх доступних для відновлення файлів. Підсвітіть файли, які потрібно відновити, і для їхньої деталізації використовуйте клавішу F5. Для зміни порядку сортування натисніть F3. Клавіша F6 дозволяє задати трафарет для оцінки файлів. F8 скасовує оцінку файлів. Для відновлення обраних файлів або групи файлів натисніть Enter. Якщо для відновлення обраний тільки один файл, то при запиті на відновлення виводиться статистика по цьому файлі. Файли в списку можна знищити натисканням клавіші Del після вибору файлів.

Заборона засобу відновлення 

Засіб відновлення можна заборонити. Це може знадобитися через нестачу місця на томі або при наявності адекватної процедури архівації важливих файлів. Крім того, відключення даного засобу трохи підвищує продуктивність. Відключається засіб відновлення за допомогою установки в On пункту Purge of Deleted Files. Змінити цю установку можна за допомогою SERVMAN і вибору команди Console Set Commands. Після цього файли, що видаляються в системі, будуть відразу знищуватися.

Інші команди роботи з каталогами і файлами

Перераховані нижче команди виконуються у відповідь на командну підказку. Вони дозволяють одержати корисну для системних адміністраторів, супервізорів і звичайних користувачів інформацію. Ці параметри містять у собі команди висвітлення мережної інформації і команди зміни призначень дисків, повноважень файлів і каталогів, а також користувальницьких об'єктів. Можливість застосування цих команд користувачами залежить від їхніх повноважень доступу до об'єктів, каталогів і файлів.

Команда MAP

Команда MAP дозволяє здійснювати посилання на каталоги (які часто називають призначенням дисків). Вони являють собою буквені мітки, що визначають розташування каталогу на томі. Для переходу в каталог ви можете використовувати призначену йому букву. MAP - це дуже важлива команда в мережному середовищі. Щоб спростити складний рядок маршруту, для посилання на сервер, том і каталог ви можете визначити єдину букву.

За допомогою команди MAP можна також призначити диски для пошуку. Диск пошуку аналогічний маршруту DOS. Він дозволяє вам задати те місце, де зберігаються програми і файли, завдяки чому ви можете запускати їх, знаходячись в інших каталогах, і виконувати команди. Novell використовуючи диски пошуку на додаток до маршрутів DOS, тому що команду DOS PATH не можна використовувати з іменами серверів і томів, що необхідно для посилання на мережні каталоги. Дамо деякі рекомендації з створення призначень диска і дисків пошуку:

Диски з F по Z можна використовувати для мережних дисків. Локальним дискам (твердий диск і дисководи для гнучких дисків робочої станції користувача) звичайно букви з A по E (іноді F, G, H і ін.). Тоді першому мережному диску привласнюється наступна доступна буква.

На робочих станціях OS/2 буква P привласнюється каталогу SYS:PUBLIC.

Першому диску пошуку призначається буква Z, другому - Y і т.д. у порядку, зворотному алфавітному (до букви K). Ці диски також мають номера (S1, S2 і т.д.), що задають порядок їхнього пошуку.

Пошук звичайно починається з каталогу PUBLIC Netware (S1), потім DOS (S2), стандартних додатків (S3) і т.д.

Диски пошуку задаються тільки в системах з DOS. У OS/2 еквівалентні функціональні можливості надають команди LIBPATH і DPATH.

Призначати диски можна в будь-який момент сеансу, але діяти вони будуть тільки під час поточного сеансу. Для призначення дисків використовується команда MAP чи утиліта NETUSER. Користувачі Windows можуть також використовувати утиліту NWTOOLS.

Якщо призначати диск потрібно в кожнім сеансі, помістіть відповідну команду в сценарій реєстрації. Супервізори можуть використовувати команди MAP в об'єктах-контейнерах, а звичайні користувачі можуть помістити цю команду у свої персональні сценарії реєстрації.

Якщо призначення диска включається в багато сценаріїв реєстрації, і каталог, що вказується в ньому, може змінитися, створіть об'єкти призначення диска і включіть їх у сценарії реєстрації. Для зміни призначення ви можете змінити об'єкт, а не сам сценарій.

Локальні призначення дисків - це такі призначення, що створюються на робочих станціях командою PATH. Вони можуть створюватися за допомогою параметра INS при створенні призначень дисків Netware.

Команда MAP має наступний синтаксис:

           MAP параметр маршрут

де "параметр" - це один з описаних нижче параметрів, а "маршрут" - це маршрут, що ви хочете відобразити. У маршруті може знадобитися вказати маршрут дерева каталогу, ім'я сервера й ім'я тому.

Параметр 

Призначення

INS

Включає диск пошуку.

DEL

Видалення призначення диска.

N

Призначає наступний доступний диск.

R

Робить диск кореневим каталогом.

P

Відображає диск у фізичне ім'я тому на сервері, а не ім'я тому в Directory Service.

З

Змінює звичайний диск на диск чи пошуку навпаки.

Наведемо деякі приклади. Насамперед ви можете використовувати команду MAP для висвітлення вже призначених дисків. Для цього наберіть MAP /?.

Для відображення в каталог USR тому UTILS сервера MAIN1 дайте команду:

           MAP E:=MAIN1/UTILS:USR

Ця команда призначає каталогу конкретну букву диска. Якщо ви хочете використовувати просто наступну доступну букву, наберіть:

           MAP N MAIN1/UTILS:USR

Пряма і зворотна коса риса в цих командах не розрізняється. Вказівка косої риси після коми, як і в DOS, вказує кореневий рівень.

Щоб задати контекст, відмінний від поточного, використовуйте команду, аналогічну наступній:

           MAP H:=.UTILS.SALES.ASTSOFTWARE:USR

Щоб видалити це призначення, дайте команду:

           MAP DEL H:

Кореневе відображення диска (помилковий корінь) розглядається як кореневий каталог диска. Користувачі, що призначили помилковий корінь, не зможуть за допомогою команди DOS CD переміщатися вище по дереву каталогу. Для них цей каталог є власне кажучи кореневим каталогом мережного диска, навіть якщо він фізично відображається в підкаталог диска. Помилкові корені можна використовувати з метою захисту і при роботі з деякими старими додатками, що працюють тільки з каталогами кореневого рівня. Наприклад, щоб відобразити VOL1:\DATA\ACCNT на диск L, можна набрати:

           MAP R K:=VOL1:\DATA\ACCNT

Для користувачів цього диска ACCNT буде кореневим каталогом.

Параметр C дозволяє перетворити існуюче призначення диска в диск пошуку, наприклад:

           MAC C J:

NetWare привласнює букву J у якості наступного доступного диска, але зберігає букву диска для наступного диска пошуку.

Диски пошуку

Щоб призначити диск пошуку, вам потрібно задати номер диска. Цей номер можна визначити, набравши команду MAP і переглянувши поточні призначення. Однак найпростіший спосіб полягає в тому, щоб задати задати останній вільний диск, наприклад:

           MAP S15:=VOL1:UTILS\EDIT
NetWare автоматично призначає каталогу наступний доступний диск пошуку. Якщо у вас уже є наступні призначення:


           S1:=Z:. MY/SYS:DATA
           S1:=Y:. MY/SYS:DOCS

то NetWare буде автоматично створювати S3:=X:. VOL1:UTILS\EDIT. Таким чином, порядок пошуку дисків зберігається. NetWare просто додає наступний диск пошуку до кінця списку. Якщо ви хочете, щоб цей каталог був у списку першим, наберіть:


           MAP S1:=VOL1:UTILS\EDIT

Однак при цьому ви втратите поточний диск S1. Щоб зберегти існуючі диски пошуку використовуйте команду INS:


           MAP INS S1:=VOL1:UTILS\EDIT


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39321. Цифровые системы передачи. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи 346.5 KB
  Целью данной курсовой работы является формирование начальных умений и навыков самостоятельного проектирования междугородной цифровой линии передачи. В ней рассмотрен основной круг вопросов, решаемых в процессе проектирования...
39322. Формирование начальных умений и навыков самостоятельного проектирования междугородной циф 325 KB
  2 Расчёт длин регенерационных участков Размещение необслуживаемых регенерационных пунктов НРП вдоль кабельной линии передачи осуществляется в соответствии с номинальной длиной регенерационного участка РУ для проектируемой ЦСП. При необходимости допускается проектирование укороченных относительно номинального значения РУ которые следует располагать прилегающими в ОП или ПВ так как блоки линейных регенераторов в НРП не содержат искусственных линий ИЛ. Количество НРП на секциях ОП1 ПВ и ОП2 ПВ определяется из выражений: N1 = n1 1;...
39323. Проектирование цифровой линии передачи 231.5 KB
  В состав аппаратуры входят: оборудование вторичного временного группообразования ВВГ конечное оборудование линейного тракта ОЛТ необслуживаемые регенерационные пункты НРП а также комплект контрольноизмерительных приборов КИП. Сформированный в оборудовании ВВГ цифровой сигнал в коде МЧПИ или ЧПИ HDB3 или AMI поступает в оконечное оборудование линейного тракта которое осуществляет согласование выхода оборудование ВВГ с линейным трактом дистанционное питание НРП телеконтроль и сигнализацию о состоянии оборудования линейного тракта...
39324. Особенности построения цифровых систем передачи 506.5 KB
  В состав аппаратуры ИКМ120у входят: оборудование вторичного временного группообразования ВВГ оконечное оборудование линейного тракта ОЛТ необслуживаемые регенерационные пункты НРП а так же комплект контрольноизмерительных приборов ИКП. Сформированный в оборудовании ВВГ цифровой сигнал в коде МЧНИ или ЧПИ HDB3 или AMI поступает в оконечное оборудование линейного тракта которое осуществляет согласование выхода оборудования ВВГ с линейным трактом дистанционное питание НРП телеконтроля и сигнализацию о состоянии оборудования линейного...
39325. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 48.5 KB
  На прилегающей к Чернобыльской АЭС территории трех наиболее пострадавших районов Брагинского Наровлянского и Хойникского с сентября 1988 года начал функционировать Полесский государственный экологический заповедник переименованный через год в Полесский государственный радиационноэкологический заповедник ПГРЭЗ. На территории заповедника находятся 96 бывших населенных пунктов в которых в доаварийный период проживало 22 тысячи человек. Изза загрязнения долгоживущими трансурановыми радионуклидами большая часть территории Полесского ГРЭЗ не...
39326. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 41 KB
  Старинные парки охраняются как памятники садовопаркового искусства и имеют культурную историческую эстетическую дендрологическую ценность. Сегодня эти парки привлекают людей красотой свежестью воздуха тишиной. стали создаваться парки регулярного стиля строгой геометрической планировки.
39327. Token ring и FDDI 19.38 KB
  Поэтому при образовании общего кольца из двух колец передатчики станций попрежнему остаются подключенными к приемникам соседних станций что позволяет правильно передавать и принимать информацию соседними станциями. В FDDI достигается битовая скорость 100 Мб с Процедура инициализации FDDI несколько отличается от инициализации Token Ring: Для выполнения процедуры инициализации каждая станция сети должна знать о своих требованиях к максимальному времени оборота токена по кольцу. Параметр TTRT отражает степень потребности станции в пропускной...
39328. Проектирование цифровой системы передачи 177.64 KB
  В состав аппаратуры ИКМ120у входят: оборудование вторичного временного группообразования ВВГ оконечное оборудование линейного тракта ОЛТ необслуживаемые регенерационные пункты НРП обслуживаемые регенерационные пункты ОРП. Сформированный в оборудовании ВВГ цифровой сигнал в коде МЧПИ или ЧПИ HDB3 или AMI поступает в ОЛТ которое осуществляет согласование выхода оборудования ВВГ с линейным трактом дистанционное питание НРП телеконтроль и сигнализацию о состоянии оборудования линейного тракта служебную связь между оконечным...