60352

Forms of business in the USA. Форми бізнесу у США

Конспект урока

Педагогика и дидактика

All the corporations are to receive their charters from the state authorities. The charters state all the powers of the corporation. Many corporations try to receive their charters from the authorities of the State of Delaware, though they operate in other states.

Английский

2014-05-16

69 KB

2 чел.

Заняття 3

Тема: Forms of business in the USA. Форми бізнесу у США

Вид  заняття:  лекція-семінар.

Мета: спонукати студентів до висловлювання англ. мовою шляхом постановки проблемних питань, практикувати навички усного мовлення; розвивати у  студентів навички самостійної роботи.

Обладнання: дошка, словники, підручники, роздатковий матеріал.

Література: С.А. Шевелева, В. Е. Стогов «Elementary economics and bussiness”,стор. 34-58

Хід  уроку:

1.Вступ.Організаційний  момент. Повідомлення  теми  та  мети  уроку.

Dear  students! Today  we’ll  have  a  talk about Businessmen.

2. Перевірка домашнього завдання. Бесіда. T => St (Gr)

Questions for revision

 1.  Which kind of cheque is the safest, and why? Which kind of cheque is the least safe?
 2.  In which situation is a cheque or a bill of exchange endorsed? Compare the three types of endorsement.
 3.  What do you understand by "dishonouring a cheque"? In which situations may a cheque be dishonoured?
 4.  Who are the parties to a cheque? And to a bill of-; exchange?
 5.  Using your own words, describe the different types of bill of exchange.

3. Введення нової лексики по темі та виконання лексичних вправ.

Forms of businesses in the USA

Businesses in the USA may be organized as one of the following forms: '

individual business

general partnership

limited partnership

corporation

alien corporation

An individual business is owned by one person.

A general partnership has got several owners. They all are liable for debts and they share in the profits.

A limited partnership has got at least one general owner and one or more other owners. They have only a limited investment and a limited liability.

Forms of businesses in the USA

Businesses in the USA may be organized as one of the following forms: '

individual business

general partnership

limited partnership

corporation

alien corporation

An individual business is owned by one person.

A genera! partnership has got several owners. They all are liable for debts and they share in the profits.

A limited partnership has got at least one general owner and one or more other owners. They have only a limited investment and a limited liability.

A corporation is owned by persons, called stockholders. The stockholders usually have certificates showing the number of shares which they own. The stockholders elect a director or directors to operate the corporation. Most corporations are closed corporations, with only a few stockholders. Other corporations are owned by many stockholders who buy and sell their shares at will. Usually they have little interest in management of the corporations.

Alien corporations are corporations of foreign countries.

All the corporations are to receive their charters from the state authorities. The charters state all the powers of the corporation. Many corporations try to receive their charters from the authorities of the State of Delaware, though they operate in other states. They prefer the State of Delaware because the laws are liberal there and the taxation is rather low. Such corporations, which receive their charters from an outside state are called foreign corporations.

All the corporations require a certificate to do business in the state where they prefer to operate.

Exercises

Underline the predicates in the following

sentences paying attention to the verbs have//have got

 1.  An individual business has usually got one owner.
 2.  A general partnership has commonly got a few owners
 3.  A limited partnership has got at least one general owner and one or more other owners.
 4.  They have only a limited individual liability.
 5.  The stockholders usually have special certificates.
 6.  The certificate shows how many shares the stockholder has got.
 7.  If there are many stockholders owning a corporation they have
 8.  little interest in management of the corporation.

Sum up what the text says about:

 •  individual businesses general
  •  partnerships limited partner
  •  ships corporations

4. Підведення підсумків.

5. Домашнє  завдання:  читання та переклад тексту


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41920. Ручне встановлення драйвері на ОС типу Windows® 2000 438.36 KB
  Місце виконання роботи ПЕК НАУ ВЦ кабінет №145 Процес установлення драйверу: Переходимо на вкладку драйвер та натискаємо на клавішу Обновити драйверрис.1 рис.1 Потім ставимо галочку Провести пошук підходящого драйверу для пристрою рис.
41921. Робота з програмою «Fdisk» 1.37 MB
  Для початку необхідно вивчити меню програми fdisk рис. Після цього необхідно назначити основний розділ активним. Після цього необхідно від форматувати створені диски та перевірити чи можливо записати на диск інформацію. (рис.5).
41922. Дослідження арифметичної та логічної обробки інформації 78.05 KB
  Співставити кількість розрядів у отриманих числах. Зіставити кількість двійкових розрядів у вихідних даних при арифметичній обробці та в отриманих числах результату. Дослідження кількості розрядів Кількість розрядів до вх. дані 4після переведення в двійкову СЧ 13 розрядів.
41923. Дослідження напівпровідникових діодів 62.81 KB
  Результати занесемо в «Результати експериментів». Вимірювання статичного опору діода Виміряємо опір діода при прямому і зворотньому підключенні. Для цього замість вольтметра схемі на рис. поставимо мультиметр і виставимо його на вимірювання опору. Результати занесемо в «Результати вимірювань».
41924. ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОНАПІВПЕРІОДНОГО І ДВОНАПІВПЕРІОДНОГО ВИПРЯМЛЯЧІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМОТЕХНІКИ «ELECTRONICS WORKBENCH» 225.54 KB
  Експеримент 1 Дослідження вхідної і вихідної напруги однонапівперіодного випрямляча.1 б Зміряйте період Т вихідної напруги по осцилограмі. г Обчислите коефіцієнт трансформації як відношення амплітуд напруги на первинній і вторинній обмотці трансформатора. Для вимірювання амплітуди напруги на первинній обмотці трансформатора підключите канал А осцилографа до вузла Pri .
41925. Дослідження діодних обмежувачів і діодних формувачів 2.32 MB
  Вимірювання рівня обмеження напруги в схемі послідовного діодного обмежувача. Складаємо схему: осцилограми вхідної і вихідної напруги максимальне значення амплітуди вхідної напруги Umx вх=99543 В; максимальне значення амплітуди вихідної напруги Umx вих=84176 В; рівень обмеження напруги ≤ 49111мкВ; Експеримент 2. Вимірювання рівня обмеження напруги в схемі послідовного діодного обмежувача із зсувом. Складаємо схему: а Вимірювання рівня напруги при позитивному зсуві.
41926. Дослідження біполярного транзистора (БТ) 714.61 KB
  Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.
41927. Дослідження схем включення біполярних транзисторів (БТ) в посилювальних каскадах 1.04 MB
  Мета роботи: Дослідження посилю вальних каскадів на БТ. Результаты экспериментов Эксперимент 1. Исследовать схему включения транзистора с ОЭ.Схема експерименту Осцилограма вхідного і вихдного сигнала зображена на рис.1