60362

Що треба і що не треба робити у пошуках роботи

Конспект урока

Педагогика и дидактика

On the next page, in the left column, write the names and phone numbers of individuals and associations you will contact. In the right column, write the names of people, companies, and organizations where you are referred.

Английский

2014-05-16

126 KB

0 чел.

Заняття 5.1

Тема: Що треба і що не треба робити у пошуках роботи

Вид  заняття:  самостійна робота.

Мета: розвивати самостійність студентів, розвивати вміння і навички роботи з додатковою літературою, оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне.

Література: Інтернет (http://www.ctdol.state.ct.us/youth/t-findjob.htm)

Завдання: Ознайомитися з наданною інформацією; обрати для себе спосіб влаштування на роботу

Network of Contacts

Make a list of all the individuals you could possibly contact to research companies and obtain job leads.

On the next page, in the left column, write the names and phone numbers of individuals and associations you will contact. In the right column, write the names of people, companies, and organizations where you are referred.

The list below will help you think of people and organizations you may want to include.

Friends

Professional Associations

Former Employers

Chambers of Commerce

Friends of Friends

Church

Neighbors

Social Clubs

Friend's parents

Sport Leagues

Other Job Seekers

Recruiters

Relatives

Personnel Departments

School Contacts

Merchants

You are not asking these people for a job. Tell them you are looking for work, and that you need information on jobs.

Possible Questions:

What do they know?

Who do they know?

Who can they introduce or refer you to?

Who’s hiring?

What does the future look like for this occupation?

Who’s expanding?

Try to get at least one piece of useful information from every person you contact. This way you keep building your network of contacts and gathering job related information.

Networking:Is The Best Way To Find A Job!

Why?

Many jobs are not  advertised.

 

Approximately 85% of job openings are never advertised.

A "word of mouth" referral increases your chances of getting interviews.

 

How do I start to network?

Ask people you come in contact with every day. Start with relatives, friends, neighbors, and teachers.

Talk to them. Let them know the type of work you are seeking and the skills that you have.

One of them may know of a job opening where they work.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4183. Общая характеристика институционализма 96.5 KB
  Введение Термин институционализм происходит от слова институт или институция, под которым понимается определенный обычай, порядок, принятый в обществе, а также закрепление обычаев в виде закона или учреждени...
4184. Основные факторы инфляции в России 97 KB
  Основные факторы инфляции в России. Характер и сочетание факторов, в том числе сугубо специфических, определяющих ход событий в экономике и денежной сфере страны, дают основание полагать, что отечественный тип инфляции уникален и отличается от класс...
4185. Інфляція в Україні та шляхи її усунення 146 KB
  В умовах пікових темпів інфляції доцільною є рестрикційна політика – політика стримування. Її характерні риси: скорочення витрат бюджету та позичкового процента, стримування експорту і грошової емісії, підвищення податкових ставок. У кінцевому результаті, зазначені заходи дають скорочення сукупного попиту.
4186. Властивості напівпровідникових кристалів 724.5 KB
  Явища переносу в напівпровідниках Кінетичне рівняння Больцмана В рівноважних умовах розподіл електронів ідеальної кристалічної гратки по енергіях описується (§ 2.1) функцією ФерміДірака f(E) (чи МаксвеллаБольцмана для невиродженого електронного газу...
4187. Україна козацькаконспект. Довідник з історії України для студентів всіх спеціальностей УДУВГП 241.5 KB
  Вступ Козацький період в історії України (ХVІ – ХVІІІ ст.) надзвичайно важливий для розуміння складних державотворчих і націєтворчих процесів, що відбувалися на наших землях протягом багатьох століть, і які, на жаль, залишаються незавершеними щ...
4188. Корреспонденция – жанр-гибрид 65.5 KB
  Корреспонденция – жанр-гибрид Создание журналистского произведения всегда обусловлено рядом взаимозависимых процессов, к которым можно отнести поиск и рождение темы будущей публикации, формирование и разработку замысла конкретного произведения...
4189. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева 127.5 KB
  Введение. Я выбрала курсовую работу по теме: Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева. Эта тема меня заинтересовала тем, что во-первых, спады и подъемы в экономической жизни любой страны всегда наблюдались и наблюдаются в наши дни. Мне захотелось самой...
4190. Предмет исследования экономической теории и ее функции 43.73 KB
  Введение Первым поводом к изучению экономической теории является то, что эта теория дело с такими проблемами, которые касаются нас всех без исключения: какие виды работ нужно выполнять Как они оплачиваются сколько товаров можно купить на доллар за...
4191. Методы нормирования оборотных средств предприятия 64 KB
  Введение Каждое предприятие, начиная свою производственно-хозяйственную деятельность, должно располагать определённой денежной суммой. На эти денежные ресурсы предприятие закупает на рынке или у других предприятий по договорам сырьё, материалы, топл...