60362

Що треба і що не треба робити у пошуках роботи

Конспект урока

Педагогика и дидактика

On the next page, in the left column, write the names and phone numbers of individuals and associations you will contact. In the right column, write the names of people, companies, and organizations where you are referred.

Английский

2014-05-16

126 KB

0 чел.

Заняття 5.1

Тема: Що треба і що не треба робити у пошуках роботи

Вид  заняття:  самостійна робота.

Мета: розвивати самостійність студентів, розвивати вміння і навички роботи з додатковою літературою, оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне.

Література: Інтернет (http://www.ctdol.state.ct.us/youth/t-findjob.htm)

Завдання: Ознайомитися з наданною інформацією; обрати для себе спосіб влаштування на роботу

Network of Contacts

Make a list of all the individuals you could possibly contact to research companies and obtain job leads.

On the next page, in the left column, write the names and phone numbers of individuals and associations you will contact. In the right column, write the names of people, companies, and organizations where you are referred.

The list below will help you think of people and organizations you may want to include.

Friends

Professional Associations

Former Employers

Chambers of Commerce

Friends of Friends

Church

Neighbors

Social Clubs

Friend's parents

Sport Leagues

Other Job Seekers

Recruiters

Relatives

Personnel Departments

School Contacts

Merchants

You are not asking these people for a job. Tell them you are looking for work, and that you need information on jobs.

Possible Questions:

What do they know?

Who do they know?

Who can they introduce or refer you to?

Who’s hiring?

What does the future look like for this occupation?

Who’s expanding?

Try to get at least one piece of useful information from every person you contact. This way you keep building your network of contacts and gathering job related information.

Networking:Is The Best Way To Find A Job!

Why?

Many jobs are not  advertised.

 

Approximately 85% of job openings are never advertised.

A "word of mouth" referral increases your chances of getting interviews.

 

How do I start to network?

Ask people you come in contact with every day. Start with relatives, friends, neighbors, and teachers.

Talk to them. Let them know the type of work you are seeking and the skills that you have.

One of them may know of a job opening where they work.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69252. Трудова діяльність учнів у школі. Організація діяльності трудових об’єднань учнів 89 KB
  Характер і зміст трудової діяльності учнів. Процес праці і його елементи. Види трудових об’єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці в них. Планування та організація продуктивної праці учнів. Нормування праці учнів. Оплата праці учнів. Санітарно-гігієнічні вимоги до праці учнів.
69253. Професійне самовизначення учнів у процесі трудового навчання 83.5 KB
  Професійне самовизначення учнів у процесі трудового навчання Зміст професійного самовизначення учнів. Особливості профорієнтації учнів у процесі трудового профільного і професійного навчання. Визнано що одним з головних завдань школи є підготовка учнів до свідомого вибору професії.
69254. Загальні питання трудової підготовки учнів 82 KB
  Предмет і завдання курсу. Процес трудової підготовки та його складові частини. Методи наукових досліджень. Перспективний педагогічний досвід організації трудової підготовки учнів. Аналіз навчальної і науково-методичної літератури з трудової і професійної підготовки.
69255. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів 201 KB
  Історія розвитку трудового і професійного навчання. Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади. Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та шляхи її реформування.
69256. Політехнічні основи трудової підготовки 259.5 KB
  Але якщо порівняти зміст шкільної програми 1954 року коли трудове навчання було відновлено у школі із змістом діючої програми то легко прийти до висновку що ставить великі зміни. Причому вони відбувалися поступово протягом усього періоду і вимагали від вчителя трудового навчання...
69257. Сучасний учитель трудового навчання 73.5 KB
  Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.
69259. Методика навчання учнів основним видам технологічних процесів 123.5 KB
  Ознайомлення учнів із знаряддями праці для ручної обробки матеріалів різанням способами отримання виробів заданої форми і розмірів. Методика удосконалення в учнів прийомів вимірювання лінійкою кутником складним метром; формування вмінь виконувати розмічання за допомогою шаблонів та інструментів.
69260. Методика навчання електротехнічних робіт і елементів автоматики 203.5 KB
  Методика формування в учнів шостого класу поняття про квартирну освітлювальну мережу. Методика ознайомлення учнів з побутовими електронагрівальними приладами. Методика ознайомлення учнів з будовою принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна.