60366

Business corespondence. Ділова кореспонденція

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Business letters sent by phone or fax can be devoted to various subjects, Rather often after transactions are executed, payment problems arise and letters are sent then.

Английский

2014-05-16

43 KB

3 чел.

Заняття 7

Тема: Business corespondence. Ділова кореспонденція

Вид  заняття:  лекція-семінар.

Мета: спонукати студентів до висловлювання англ. мовою шляхом постановки проблемних питань, практикувати навички усного мовлення; розвивати у  студентів навички самостійної роботи.

Обладнання: дошка, словники, підручники, роздатковий матеріал.

Література: С.А. Шевелева, В. Е. Стогов «Elementary economics and bussiness”,стор. 85-91

Хід  уроку:

1.Вступ.Організаційний  момент. Повідомлення  теми  та  мети  уроку.

Dear  students! Today  we’ll  have  a  talk about Business corespondence.

2. Перевірка домашнього завдання. Бесіда. T => St (Gr)

A curriculum vitae should usually contain the following information:

 •  name
 •  address
 •  telephone
 •  fax
 •  e-mail
 •  date of birth
 •  place of birth
 •  nationality
 •  marital status
 •  objective
 •  work experience
 •  education
 •  languages
 •  hobbies and interests
 •  references f UK) or testimonials (US)

3. Введення нової лексики по темі та виконання лексичних вправ.

Letters

Business letters sent by phone or fax can be devoted to various subjects, Rather often after transactions are executed, payment problems arise and letters are sent then.

Here are tliree specimen letters sent by f/ie sellers after the buyers have failed to pay_for the goods received:

Ciov/leyand Bullock Ltd.

24 Hartley Lane

Real

Kent

England

lethApril, 199X

Dear Sirs,

We enclose a statement of account up to 30th March, from which you

will see that you owe us £2, 850. 00 for goods delivered in February.

As you know, our conditions o( sale stipulate payment within

thirty days.

An early settlement would be appreciated.

Yours faithfully,

foi Chief Accountant

Ciowtey and Bullock Ltd. 24 Hartley Lane Heal Ken! England

2nd May, 199X Dear Sirs,

We have had no reply concerning the statement of account sent to you on 18th April, We enclose a duplicate of our tetter and the statement, and would urge you to give the matter your earliest attention, Yours faithfully, Chief Accountant 

Exercises

Insert the correct prepositions;

Business letters can be sent.., phone or fax.

They can be devoted... various subjects.

As you know our conditions of sale stipulate payment... thirty days.

We have had no reply ... the statement... account sent to you ... 18th April,

We have not yet received payment... your outstanding balance, Nor have we received acknowledgement... our letters. When we telephoned... 23rd May we were assured... Mr. Innis that a cheque would be forwarded... us that day.

Write the answers to the following questions;

 1.  How are business letters sent?
 2.  Are many business letters devoted to payment problems?
 3.  How many specimen letters are given there?
 4.  To what problem(s) were they devoted?

Complete the sentences, as in the letters:

 1.  We enclose a statement of account from which you will see that you owe
 2.  As you know our conditions of sale stipulate
 3.  We have had no reply
 4.  We enclose a duplicate
 5.  We have not yet received
 6.  We were assured by your Chief Buyer ,
 7.  We must therefore insist
 8.  Failing this, we shall have no alternative

Translate the letters and answer the questions:

 1.  Was Crowley and Bullock Ltd. a buyer or a seller?
 2.  How much did they owe to the other company?
 3.  When were they to pay?
 4.  Did they answer the first letter?
 5.  When did they promise to pay during the telephone conversation'
 6.  Did they keep their promise?
 7.  What was the deadline stated by Mr. Rtton?
 8.  What measures did he say he would take if Crowley and Bullock Ltd. did not pay then?

Write three similar letters changing the names, dates, figures.

4. Підведення підсумків.

5. Домашнє  завдання:  читання та переклад тексту


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80232. Системи мультимедіа 543.5 KB
  Цифровий відеозапис забезпечує помітно кращу якість кадру, чіткіше зображення і кращу передачу кольорів. Більш того, цифрову копію відеофільму не відрізниш від оригіналу, що робить редагування і обробку зображення, навіть на рівні любителя, значно простіше, а якість - вищим в порівнянні з аналоговою відеотехнологією.
80233. Планування в організації 13.07 MB
  Планування в організації. Сутність планування як функції управління Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними вони повинні знати що від них очікується. Для цього необхідно: сформулювати цілі до яких прагне організація; визначити шляхи досягнення встановлених цілей; на підставі цього поставити задачі перед підрозділами організації та конкретними виконавцями. Планування – процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення.
80234. Організація як функція управління 20.39 MB
  Сутність функції організації. Основи теорії організації. Сутність функції організації В процесі вивчення цієї теми важливо усвідомити сутність трьох ключових категорій: організація організаційний процес діяльність організаційна структура. Реалізація функції організації здійснюється у процесі організаційної діяльності.
80235. Мотивація. Процесні теорії мотивації 10.37 MB
  Потреби поділяють на: потреби першого роду первісні які за своєю сутністю є фізіологічними потреби в їжі сні тощо; потреби другого роду вторинні які носять соціально психологічний характер потреби в повазі владі визнанні заслуг тощо. Потреби першого роду закладені в людину генетично а другого – є наслідком її соціальної життєдіяльності. Потреби неможливо безпосередньо спостерігати або вимірювати. Потреба яка реально відчувається людиною викликає у неї прагнення здійснити конкретні дії спрямовані на задоволення цієї потреби.
80236. Управлінський контроль. Контроль поведінки працівників в організації 10.37 MB
  Управлінський контроль Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Поняття та процес контролю Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень які при цьому виникають. В межах процесу контролю модель якого наведена на рис.
80237. Лідерство. Ситуаційні теорії лідерства 142.5 KB
  Наявність права впливати на діяльність підлеглих є необхідною передумовою керування але ще не гарантує ефективності такого впливу. Але перебуванням нагорі визначає лише видимість керування а не його сутність. Отже поведінковий підхід спирається на стиль керування. Стиль керування це манера поведінки керівника щодо підлеглих через яку і здійснюється вплив на працівників організації.
80238. Комунікації. Управління комунікаційними процесами 160 KB
  Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Процес комунікації У вузькому розумінні комунікація – це процес обміну інформацією фактами ідеями поглядами емоціями тощо між двома або більше особами. Для здійснення процесу комунікації необхідні принаймні 4 умови: наявність щонайменше двох осіб: відправника особи яка генерує інформацію що призначена для передачі; одержувача – особи для якої призначена інформація що передається; наявність повідомлення тобто закодованої за допомогою...
80239. Ефективність управління. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці 98.5 KB
  Ефективність управління можна вимірювати за результатами керованих обєктів і процесів. І все ж встановлення ефективності власне управління можливе, але за допомогою іншого використання вихідної логічної формули. Наприклад, способи управління, що дозволяють досягти заданого фіксованого результату за найменших витрат
80240. Поняття і сутність менеджменту. Менеджмент як вид професійної діяльності 6.35 MB
  Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони реалізуються значно різняться між собою. Щоб з’ясувати сутність менеджменту на нього треба подивитись з різних точок зору