60371

Report

Конспект урока

Педагогика и дидактика

The purpose of the report is to comment on... and to make recommendations for possible improvements. Although conditions are generally good, there are...

Английский

2014-05-16

35 KB

0 чел.

Заняття 7.3

Тема: Report.  

Вид  заняття:  самостійна робота.

Мета: розвивати самостійність студентів, розвивати вміння і навички роботи з додатковою літературою, оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне.

Література: Business English Essentials, стор.176-177.

Завдання:

1. Ознайомитися з новими ЛО. Перекласти нові ЛО.

2. Написати речення, вживаючи нові ЛО.

3. Додати нові ЛО у нанані речення.

Reported speech. Rewrite each sentence in reported speech, using a verb from the list below.

advised         apologised for          congratulated on           invited

offered          refused                    promised                     suggested

1.  "I'll meet you at the airport, Sue,' said Mike. Mike promised to meet Sue at the airport.

2.  "Would you like to come to the product launch, Jean?" asked Chris. Chris....................the product launch.

3.  I wouldn't sign the contract if I were you, Dave,' said Patsy. Patsy....................the contract.

4.  "How about getting an alternative quote?" said Nick. Nick....................an alternative quote.

5.  "I'm terribly sorry for arriving so late,' said Serena. Serena....................so late.

6.  "Shall I give you a lift?" said Mark. Mark....................me a lift.

7.  "Well done, you've won the Employee of the Year award!" he said. He....................her....................Employee of the Year award.

8.  "No, I can't accept any further delays," said Pat. Pat....................any further delays.

Complete the sentences below with the correct form of make or do and a noun from the box.

[ suggestions        loss                  research            mistake              plans

money               their best           decision            complaint           business

1.  Price is not the only thing customers consider when making a decision about which product to buy.

2.  Since the early 1980s, many manufacturers have....................into developing

environmentally-friendly products.

3.  Many retailers have extended opening hours and some are now even.............on

Sundays.

4.  A customer has....................a....................about the poor quality of some frozen

foods on sale at our store.

5.  We....................a....................last year of approximately $50,000.

Структура

To: (кому)

From: (от кого)

Subject: (тема)

Date: 1st Sept. 2007

Introduction

The purpose of the report is to comment on ... and to make recommendations for possible improvements.

Although conditions are generally good, there are .. .problems. Firstly, ... Secondly...

Main body

There are a number of changes that could be made in order to improve the situation. To begin with 1 would strongly suggest that... In this way we would avoid the needs to be V3 as far as ... is concerned. Last, ... it would mean maximum benefit out of the...

Conclusion

To sum up, while most of us are satisfied with ... I feel that the above improvements would make things even better. If these suggestions were carried out... would have more... By (doing this) we could (would)... Doing this would solve the problem of. As а result...


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48018. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів 417.5 KB
  Захист населення у надзвичайних ситуаціях 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів діям у надзвичайних ситуаціях і засобам захисту дітей працівників школи і членів їх сімей а також основам організації і проведення рятувальних робіт та методикою проведення занять з цивільної оборони з учнями ЗОШ і населенням. Проводять своєчасне інформування населення про стихійне лихо і правила поведінки підсилюють спостереження за підняттям водиперевіряють стан дамб гребель мостів виявлені недоліки усувають готують сили і засоби на випадок...
48019. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс 379.5 KB
  Мета курсу релігієзнавства з академічних позицій дати систематичний огляд питань що стосуються сутності релігії як духовного культурного соціального феномену суспільного функціонування інституціональних форм релігії історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу сприяти формуванню у студентів навичок виваженого обєктивного раціонально обґрунтованого підходу до правової оцінки та визначення релігійних феноменів. Завдання курсу дати можливість студентові отримати знання щодо...
48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.
48023. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 3.05 MB
  Тема № 7 Пристосування які використовують на токарних верстатах На токарних верстатах використовуються наступні види пристосувань: центри упорні; поводкові патрони та хомутики; самоцентруючі патрони; чотирьохкулачкові патрони; планшайби; пневматичні патрони; гідравлічні патрони; електромагнітні патрони; люнети рухомі та нерухомі; конусні лінійки тощо. Тема № 11 Пристосування які використовують на свердлильних верстатах. При конструюванні багатошпиндельних свердлильних головок необхідно вирішити наступні питання: вибір...
48025. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ 114 KB
  Причини ознаки попередження цих порушень. Ознаки нормальної постави. Плоскостопість вроджена та набута її перші ознаки. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення зайва рухливість тік заїкання розлади вегетативної регуляції.
48026. Методика викладання природознавства 512 KB
  Метод спостереження цілеспрямоване сприйняття того чи іншого педагогічного явища без втручання в його хід. Ефективність спостереження залежить від чіткості визначення дослідником обєктів сприймання мети способів фіксації його наслідків ведення протоколу фото і кінозйомка відео та аудіо записи. У процесі констатуючого експерименту проводяться спостереження бесіди анкетування учителів батьків учнів вивчається шкільна документація й письмові роботи дітей та виконуються учнями діагностуючі завдання. Спостереження це...