60371

Report

Конспект урока

Педагогика и дидактика

The purpose of the report is to comment on... and to make recommendations for possible improvements. Although conditions are generally good, there are...

Английский

2014-05-16

35 KB

0 чел.

Заняття 7.3

Тема: Report.  

Вид  заняття:  самостійна робота.

Мета: розвивати самостійність студентів, розвивати вміння і навички роботи з додатковою літературою, оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне.

Література: Business English Essentials, стор.176-177.

Завдання:

1. Ознайомитися з новими ЛО. Перекласти нові ЛО.

2. Написати речення, вживаючи нові ЛО.

3. Додати нові ЛО у нанані речення.

Reported speech. Rewrite each sentence in reported speech, using a verb from the list below.

advised         apologised for          congratulated on           invited

offered          refused                    promised                     suggested

1.  "I'll meet you at the airport, Sue,' said Mike. Mike promised to meet Sue at the airport.

2.  "Would you like to come to the product launch, Jean?" asked Chris. Chris....................the product launch.

3.  I wouldn't sign the contract if I were you, Dave,' said Patsy. Patsy....................the contract.

4.  "How about getting an alternative quote?" said Nick. Nick....................an alternative quote.

5.  "I'm terribly sorry for arriving so late,' said Serena. Serena....................so late.

6.  "Shall I give you a lift?" said Mark. Mark....................me a lift.

7.  "Well done, you've won the Employee of the Year award!" he said. He....................her....................Employee of the Year award.

8.  "No, I can't accept any further delays," said Pat. Pat....................any further delays.

Complete the sentences below with the correct form of make or do and a noun from the box.

[ suggestions        loss                  research            mistake              plans

money               their best           decision            complaint           business

1.  Price is not the only thing customers consider when making a decision about which product to buy.

2.  Since the early 1980s, many manufacturers have....................into developing

environmentally-friendly products.

3.  Many retailers have extended opening hours and some are now even.............on

Sundays.

4.  A customer has....................a....................about the poor quality of some frozen

foods on sale at our store.

5.  We....................a....................last year of approximately $50,000.

Структура

To: (кому)

From: (от кого)

Subject: (тема)

Date: 1st Sept. 2007

Introduction

The purpose of the report is to comment on ... and to make recommendations for possible improvements.

Although conditions are generally good, there are .. .problems. Firstly, ... Secondly...

Main body

There are a number of changes that could be made in order to improve the situation. To begin with 1 would strongly suggest that... In this way we would avoid the needs to be V3 as far as ... is concerned. Last, ... it would mean maximum benefit out of the...

Conclusion

To sum up, while most of us are satisfied with ... I feel that the above improvements would make things even better. If these suggestions were carried out... would have more... By (doing this) we could (would)... Doing this would solve the problem of. As а result...


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі об’єму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення об’єму розпорошеного...
65629. ЛЕКСИКА «ДИТЯЧОГО СПІЛКУВАННЯ» У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) 145.5 KB
  Усі ці роботи різні тематикою матеріалом й аспектами вивчення поєднує одне: предметом дослідження в них є говірне мовлення дорослих. Територіальне ж дитяче мовлення на сьогодні залишається практично не дослідженим як у світовому так і у вітчизняному мовознавстві хоча теоретичне осмислення цього...
65630. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 495 KB
  Водночас забезпечення сталого суспільного розвитку потребує належного регулюючого впливу державної політики і фінансового механізму на функціонування національної економіки через удосконалення системи цін. Важливу роль у здійсненні процесів відтворення та узгодження економічних...
65631. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 297 KB
  Дієвим ринковим інструментом його підтримки та забезпечення безперебійності відтворювального процесу виступає страхування сільськогосподарських культур яке відшкодовуючи понесені збитки дозволяє стабілізувати виробництво забезпечити фінансову стійкість господарств а відтак і сталість...
65632. МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ 60-Х РОКІВ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ 160 KB
  Культура України та, особливо, культурна спадщина регіонів відіграють важливу роль у процесі гармонійного оновлення українського суспільства. Основою національної самосвідомості, як відомо, є уявлення про історичну долю народу та його історичні традиції.
65633. ФІЛОСОФІЯ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 280.5 KB
  Актуальність виконаної теми посилюється якраз тим що досліджуваний період характеризується становленням сучасного розуміння права відкритістю і гостротою обговорення проблематики як у контексті теоретичного змісту так і в соціально-практичній спрямованості.
65634. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЖІНОЧОГО ПЛЕЧОВОГО ОДЯГУ З ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИН 7.33 MB
  Аналіз сучасного ринку легкої промисловості засвідчує, що швейні вироби з еластичних тканини із вмістом ниток поліуретану займають понад 50% як вітчизняного, так і світового об’єму виготовленого та реалізованого одягу.
65635. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ, РЕФРАКТЕРНОЮ ДО АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ 277 KB
  Великий інтерес фахівців і вчених до даної проблеми обумовлений не тільки значною поширеністю даного захворювання й зростанням захворюваності на ГЕРХ, але й ризиком потенційно небезпечних ускладнень: стравохід Барретта, виразка стравоходу...
65636. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ МОДИФІКОВАНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 913.5 KB
  Найбільш суттєвою ознакою сучасного етапу розвитку телекомунікаційної галузі є значне підвищення вимог до якості обслуговування при наданні як традиційних послуг передачі даних, так і мультимедійних послуг. Також спостерігається стрімке розширення переліку послуг, що надаються телекомунікаційними мережами.