60438

Добірка текстів по темі «Ділова поїздка за кордон»

Книга

Педагогика и дидактика

Методична розробка призначена для роботи на заняттях англійської мови з метою розвитку навичок усного, монологічного та діалогового мовлення; Розвитку зацікавленості до країни, мови до якої вивчаємо.

Украинкский

2014-05-18

400 KB

4 чел.

Добірка текстів до предмету

«Англійська мова»

для студентів ІІ курсу по темі

 «Ділова поїздка за кордон»

Методична розробка призначена для роботи на заняттях англійської мови з метою розвитку навичок усного, монологічного та діалогового мовлення;

Розвитку зацікавленості до країни, мови до якої вивчаємо.


Contents
(Зміст)

TRAVELLING AND GOING THROUGH CUSTOMS

I. Read and memorize the following words 6

II. Learn the following word-combinations and phrases 7

III. Make up sentences 8

IV. Read and dramatize the following dialogues 8

V. Translate into English 9

VI. Ask questions on the text and retell it TRAVELLING 9

GRAMMAR EXERCISES

I. Make up sentences 10

II. Answer the following questions according to the model 10

III. Complete the following sentences 10

IV. Put the following sentences in the Past according to the model 11

V. Put the following sentences in the Subjunctive Mood according to the model 11

VI. Put the Infinitives in brackets in the Subjunctive 11

VII. Translate into English 11

COMMUNICATIVE SITUATIONS 11

Travelling in Britain 12

Memorise the following word 12

Render the following word combinations 13

На кордоні - At the Border

Паспортний контроль - Passport control 13

Митниця – Customs 14

AT THE CUSTOM'S HOUSE

I. The text 16

II. The vocabulary list 16

MONEY AND ECONOMIC RELATIONS

I. Read and memorize the following words 17

II. Learn the following word-combinations 17

III. Make up sentences 18

IV. Fill in the blanks with the necessary words 18

V. Compose questions and let your fellow-students answer them 18

VI. Complete the following sentences 19

VII. Translate into English 19

VIII.Give synonyms to the words in bold type 19

IX. Make up your own dialogues using the following expressions 20

X. Read and retell the text MONEY 20

XI. Read and ask questions on the text AMERICAN CURRENCY 21

XII. Read and memorize units of money used in various countries 21

XIII. Translate the text into Ukrainian 

        AN ECONOMICALLY WASTED TRIP 22

THE PRESENT PARTICIPLE GRAMMAR EXERCISES

I. Translate into Ukrainian 22

ІІ. Complete the following sentences 22

III. Make the sentences interrogative 22

IV. Paraphrase the following sentences according to the model 23

V. State the function of the Participle 23

VI. Transform the following complex sentences into simple ones

     using the Objective Participle Complex according to the model 23

VII. Translate into English 23

COMMUNICATIVE SITUATIONS 24

Гроші – Money 24

Британські гроші - British currency Монети – Coins 24

Банкноти – Notes 25

Американські гроші - American currency Монети – Coins 25

Банкноти – Bills 25

TRAVELLING BY PLANE 26

Мандрівка літаком 26

TRAVELLING BY AIR 27

Word List 28

Questions 28

TRAVELLING BY TRAIN 29

QUESTIONS 29

TRAVEL -  Слова 30

IN THE TOWN 31

Read and memorize the following words 31

Read the text 31

Remember the following conversational formulas 33

Fill in the blanks with road or way 33

Translate into English 34

Answer the following questions 34

Ask your friend 34

Give the Ukrainian equivalents for the following 34

ON THE ROADS OF GREAT BRITAIN 34

Transport in London 35

London 35

AT THE HOTEL 36

HOTELS 37

DIALOGUES 37

THE HOTEL 38

Al the Hotel 38

Fill the form

 1.  INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE COURSE APPLICATIONFORM 39

 1.  MERRION HOUSE CENTRE FOR ENGLISH STUDIES

     (Recognized by the British Council) - REGISTRATION FORM 39

 1.  APPLICATION FOR STUDY IN THE UNITED STATES 40
 2.  HOTEL BOOKING AGENCY 40


TRAVELLING AND GOING THROUGH CUSTOMS

EXERCISES

I. Read and memorize the following words:

travel ['trævl]  подорож, поїздка

(to) travel ...    їхати (подорожувати) ...

abroad [a'bro:d] за кордон

on business ['bıznıs] у справі, у відрядження

by train [treın] поїздом

by bus [s] автобусом

by car [:] автомобілем

by ship [ſıp] кораблем

by plane [pleın] літаком

e.g. I like to travel abroad.

Businessmen usually prefer to travel by plane

tour [tuә] подорож (за певним маршрутом)

e.g. We made a bus-tour round London

voyage  подорож морем, річкою

e.g. I don't like sea voyages as I am always sea-sick

cruise [kru:z] подорож морем (з метою відпочинку)

e.g. My brother is going to have a world cruise

booking-office  білетна каса

e.g. As the booking-office was closed I had to wait

arrival 'raıvәl] прибуття, приїзд

departure [dı'pα:tſә] від'їзд

fare [fεә] плата за проїзд

e.g. What's the fare to Rome?

flight [flaıt] політ, переліт, рейс

schedule ['ſedju:l] розклад, графік

on schedule вчасно, за розкладом

e.g. Our train arrived on schedule

return ticket зворотний квиток

e.g. I always try to buy return tickets wherever I go

one-way ticket квиток в один напрям

through ticket транзитний квиток

(to) date a ticket закомпостирувати квиток

left-luggage office/check-room камера схову

Information Bureau/Inquiry Office довідкове бюро

waiting-room ['weıtıŋ'rum] зал чекання

stewardess ['stjuәdıs] стюардеса

guard [gα:d] провідник berth [Ьз:9] спальне місце, полиця

cabin ['kæbın] каюта

state-room ['steıtru:m] окрема каюта

carriage вагон

dining-car ['daınıŋ'kα:] вагон-ресторан

sleeping-car ['sli:pıŋ'kα:] / sleeper ['sli:pә] спальний вагон

compartment [kәm'pα:tmәnt] купе

deck [dek] палуба

gangway ['gæŋweı] трап

rack [ræk] вішалка, полиця для речей

seat [si:t] місце

bag [bæg] сумка, маленька валіза

suitcase ['sju.tkeıs] невелика валіза

trunk [trΛŋк] велика валіза

customs ['kΛstәmz] митниця

II. Learn the following word-combinations and phrases:

(to) go via

passport control

(to) announce the

departure of flight

Which way to customs?

Where do they examine

the luggage?

Here's my ...

passport

visa

health certificate

certificate of vaccination

declaration form

Have you anything to  declare?

Is there anything liable to duty?

I have nothing to declare.

There is nothing liable to duty.

Are these things liable to duty?

These things are duty free.

Are you carrying any currency?

I have only used things and gifts.

I have only articles for personal use and wear.

Shall I submit for inspection ... ?

printed matter

manuscripts

films

PC diskettes

AV cassettes

graphics

foodstuffs

How much do I have to pay?

Where must I sign?

їхати через, проїжджати

паспортний контроль

оголосити виліт літака

Як пройти до митниці?

Де перевіряють багаж?

Ось мій (моя, моє) ...

паспорт

віза

довідка про стан здоров'я

свідоцтво про вакцинацію

декларація

У Вас є речі, які підлягають обкладанню митом?

Я не маю нічого, що підлягає обкладанню митом.

А хіба ці речі підлягають обкладанню митом?

Ці речі не підлягають   обкладанню митом.

Ви везете з собою валюту?

У мене лише речі, які були у вжитку, та подарунки.

У мене лише речі особистого користування та одяг.

Чи повинен я показати ... ?

друковані матеріали

рукописи

фото (кіно-) плівки

комп'ютерні дискети

відеокасети

креслення

продукти

Скільки я маю сплатити?

Де потрібно розписатися?

I need a receipt.

This doesn't belong to me.

Have you finished?

Це не моє.

Мені потрібна квитанція.

Ви закінчили?

III. Make up sentences:

I

We

My friend

prefer(s)

like(s)

to travel

by bus.

by train.

by plane.

on foot.

IV. Read and dramatize the following dialogues:

 •  Excuse me! Where is the customs control?  
 •  Over there, to the left.
 •  Could you tell me whether used things and gifts are liable to duty?
 •  As far as I know, they are not.
 •  Oh, thanks a lot.

*   *   *

 •  Please, three tickets to Edinburgh.
 •  One way, sir?
 •  Two one-way and one return.
 •  Here you are, sir.

*   *   *

 •  Can I book a ticket to London here?
 •  Yes, you can, Madame. Which flight?
 •  I think eight two one will do,   it's a through plane, isn't it?
 •  Yes, but it's all booked up. I can offer you only flight eighty two five with a stop-over in Paris.

*   *   *

 •  Where is your passport? The passport control officer is coming.
 •  Here it is.
 •  What is the purpose of your visit?
 •  I travel on business.
 •  Could you produce your visa and declaration form?
 •  Here they are.

* *  *

 •  Where is your luggage, sir?
 •  Here it is. A suitcase and a bag. Which do you want me to open?
 •  Open the suitcase, please. Have you anything to declare?
 •  I don't think so. I have only articles for personal use and wear. By the way, shall I submit for inspection those PC diskettes?
 •  No need, sir, thank you.

V. Translate into English:

 •  Де Ваш паспорт?
 •  Ось він. Я їду до Лондона.
 •  Як довго Ви збираєтеся там пробути?
 •  Моя віза на три місяці, але я їду тижнів на два.

* *  *

 •  Чи мені показувати Вам усі речі?
 •  Ні, відкрийте, будь ласка, цю валізу.
 •  Тут лише мої особисті речі та одяг.
 •  У Вас є речі, які підлягають обкладанню митом?
 •  Не думаю. Я везу лише подарунки та речі, які були в ужитку.

* *  *

 •  Чи цигарки підлягають обкладанню митом?
 •  Так, якщо Ви провозите їх більше як 200 штук.
 •  Скільки мені треба сплатити за провезення додаткових двохсот цигарок?
 •  На жаль, я не знаю. Запитайте в митного службовця, і він Вам відповість.

VI. Ask questions on the text and retell it:

TRAVELLING

Nowadays travelling abroad is very popular. Some people prefer to travel by plane, especially businessmen, because it's the fastest means of transportation. Those who are not short of time usually travel by train or by ship. It takes more time but gives the opportunity to see the country you travel through, its picturesque landscapes and nature.

While travelling abroad you have to go through customs, sometimes several times.

As a rule the customs officers check your passports and visas if they are required. When coming to some countries you may need a health certificate or a certificate of vaccination. If you have anything to declare, then you are to fill in the declaration form.

The customs officers may ask you to show your luggage to them. Usually articles for personal use and wear and also used items and gifts are not liable to duty anywhere. H you are carrying much currency you should also declare it. If you are carrying weapons you need a permit. Although some items are liable to duty, if you carry only a small amount of them, they are duty free.

Occasionally the customs officers may take some of your things for a more detailed inspection but usually they return them soon.

Do not try to break the customs rules and regulations because you may have a lot of troubles.

GRAMMAR EXERCISES

I. Make up sentences:

In your place   

But for him       

But for them         

I

he

she

we

you

they

should

would

take a tram (bus, car, ship).

travel on business.

go on an excursion.

stay at the station.

go to Odessa.

travel abroad.

 

I wish  

I had told her about the excursion

he travelled on business

she had booked a return ticket

she worked as a stewardess

now.

yesterday.

today.

then.

at present.

at that time.

If

I

he

she

we

you

they

were you

I

he

she

we

you

they

should

would

travel abroad.

book    a return ticket.

go to the booking-office.

become a stewardess.

secure accommodations.

for a train.

go on a journey.

board a ship.

make a voyage.

 II. Answer the following questions according to the model:

M o d e l: Suppose you want to book a ship ticket.

               Where would you go?

     I should go to a port booking-office.

1. Suppose you must be in Kyiv in the shortest time. Would you go there by train or by plane? 2. Yesterday I could go there by bus. What would you have done in my place? 3. I can book a ticket for a plane. What ticket would you book in my place?

III. Complete the following sentences:

1. I should have missed the train if ... . 2. If I were you ... . 3. If my mother were a stewardess ... . 4. If I had money about me ... . 5. If we had spare time ... . 6. If it had been warm yesterday ... . 7. If the weather were fine today ... . 8. We should join our voyage if ... .

IV. Put the following sentences in the Past according to the model:

M o d e l: If he left at twelve, he would catch the train.

     If he had left at twelve, he would have caught the train.

1. If he were attentive, he wouldn't miss the train'. 2. She would buy the ticket for a plane if she had money with her. 3. If 1 received any news about our voyage I should let you know. 4. If I knew the schedule of the trains, I should ring you up.

V. Put the following sentences in the Subjunctive Mood according to the model:

M o d e l: He is not so quick; he misses the train.

     If he were quick, he would not miss the train.

1. He is busy; he does not go to reserve a ticket for the ship. 2. The girl did not know the schedule; she missed the bus. 3. He broke his bicycle; he did not go to the country. 4. I am tired; I run around too much. 5. We speak on the topic "Travelling" badly; we have no practice in English. 6. He is not attentive; he gets to the railway station in time.

  VI. Put the Infinitives in brackets in the Subjunctive

Mood:

1.I suggest that she (to join) our trip. 2. It is necessary that they (to get) plane tickets. 3. We all wish that they (to travel) by train. 4. The teacher insisted that we (to get) to the station by bus. 5. I wish you (to go) by a fast train with me yesterday. 6. Come closer so that I (to show) you a schedule. 7. If my brother (to be) here, he would help me to get train tickets. 8. They wouldn't have missed the train if they (to leave) their house earlier. 9. She wished we (to come) to the station in ten minutes. 10. He left his house early in the morning so that he (to buy) ticket for a ship quickly.

VII. Translate into English:

1. Ми пішли на станцію раніше, щоб швидше придбати квитки. 2. Якби вона поїхала поїздом, її брат сказав би мені про це. 3. Мені не хотілося б мати морську хворобу. 4. Вони хочуть, щоб ми з ними поїхали на екскурсію по Чорному морю. 5. Якби я був на твоєму місці, я не відмовився б полетіти літаком. 6. На Вашому місці я поїхав би туди поїздом. 7. Боюся, щоб ми не запізнилися на автобус. 8. Не може бути, щоб вони так швидка» повернулися додому з подорожі. 9. Ми встали о п'ятій* годині ранку, щоб не запізнитися на поїзд.

COMMUNICATIVE SITUATIONS

1. You are booking a plane ticket.

2. You are discussing with your friends what things to take on a business trip (on a pleasure trip).

3. You are going through customs.

 1.  You choose the route for travel and means of transportation.
 2.  You tell your friend about the incident which happened to you while passing customs control.
 3.  


Translate the text.

Travelling in Britain

Each year more and more people in Britain travel round their own country and abroad; more and more of them visit such European countries as France, Spain, Italy, Germany and even Russia. Today they can travel by various means of transport - by plane, by ship, by train, by car or even by bicycle.

Of course, the fastest way of travelling is by air and in Britain there are many big airports. The biggest airport in Britain is Heathrow; Heathrow is an international airport which connects London with many countries of the world. For example, from Heathrow to Paris you can get in one hour by plane.

But some people prefer to travel to Paris in an old-fashioned manner - by train. Thanks to the railway tunnel under the English Channel it takes only 4 hours to get from London to Paris now.

Many Englishmen prefer to travel by car, often with tents and caravans or take part in group travel by bus. If they like to travel abroad, they board a ferryboat with their cars and buses and it carries them to one of the ports in Holland or Belgium; from there by highways they travel through France, Germany and other European countries.

But there are still people in England who like to travel by water; in summer some English people prefer to spend their holidays by taking a cruise around the Baltic or down the Mediterranean. But even more people prefer to so end week-ands and holidays travelling along rivers and canals. In Britain there are many canals which connect the main rivers of this country; most of the canals were built in the 18lil century and played a great role in the country's economy. Although today sailing a yacht round the coasts is very popular among young Englishmen, many people prefer the canals because even in bad weather they can easily move along them.

Memorise the following word.

travelling - подорож  group travel - спільна подорож

abroad - за кордоном ferry-boat   паром

France - Франція highway - шосе

Spain - Іспанія canal - канал

Italy - Італія yacht - яхта

Germany - Німеччина  economy - економіка, господарство

Russia - Росія coast - узбережжя

Belgium - Бельгія  to take a cruise - здійснювати морську

подорож

Holland - Голландія to travel - подорожувати

transport - транспорт to connect - з’єднувати

way - дорога, шлях, засіб to take part in - брати участь

airport - аеропорт to prefer - віддавати переваг)

tunnel - тунель by car - в автомобілі

tent - намет by bicycle - на велосипеді

caravan - жилий автоприцеп by air - по повітрю (літаком)

to board - занурюватися, сідати by water - по воді

to carry - перевозити Heathrow - Xитроу

to build - будувати the English Channel - Ла-Манш

to move - пересуватися the Baltic - Балтійське море

to sail - плавати під вітрилами the Mediterranean - Середземне море

fast - швидкий it takes - на це йде

international - міжнародний of course   звичайно

railway - залізничний thanks to   завдяки

main - основний round the country - країною

popular - популярний for example - наприклад

easily - легко in an hour - за годину

still - усе me in an old-fashioned manner - старим

although - хоча     способом

even навіть      by plane - на літаку

by train - на поїзді      by ship - на кораблі

Render the following word combinations.

each year: more and more English people: travel round their own country and abroad: such as: by various means of transport: the fastest way of travelling: an international airport: which connects London with many countries of the world: for example: in an old-fashioned manner: thanks to the railway tunnel: it lakes only 4 hours to gel from London to Paris: take part in group travel by bus: to travel by ear abroad: by highways: spend their holidays by taking a cruise: around the Baltic or down the Mediterranean: even more people: spend weekends travelling along rivers and canals: which connect the main rivers: canals played a great role; although today sailing a yacht round the coasts is very popular: they can easily move.

На кордоні - At the Border

Паспортний контроль - Passport control

PASSPORT CONTROL

ALL PASSRORTS

U. K. PASSPORTS

NON-U. K. PASSPORTS

EEC PASSPORTS

NON-EEC PASSPORTS

U. S. PASSPORTS

NON-U. S. PASSPORTS

Паспортний контроль

Для громадян усіх країн

Для громадян Великобританії

Для негромадян Великобританії

Для громадян Євроспільноти

Для негромадян Євроспільноти

Для громадян США

Для негромадян США

Де паспортний контроль?

Будь ласка, Ваш паспорт

З якої Ви країни?

Я громадянин України

Ось мій паспорт

Син (дочка) вписаний (а) у паспорт дружини

Як Ваше прізвище?

Яка мета Вашого приїзду?

У мене... поїздка

Where is passport control?

Your passport, please

What country are You from?

I am citizen of Ukraine

Here is my passport

My son (daughter) is registered in my wife's passport

What is Your surname?

What is the purpose of Your visit?

The purpose of my visit is ...

ділова

туристична

приватна

Як довго Ви плануєте тут залишитися?

Я їду транзитом

У Вас є транзитна віза?

У мене...

запрошення

багаторазова

віза

віза на 1 рік

транзитна віза

шенгенська віза

Ваша віза прострочена

Де можна продовжити візу?

Скільки Ви маєте грошей?

Я маю 50 фунтів, 200 доларів та кредитну картку

Покажіть, б.л. (це)

Де (знаходиться) найближчий банкомат?

Допоможіть мені, б. л., заповнити цей бланк

Де я маю підписатися?

Я хочу зателефонувати в

українське...

посольство

консульство 

business

tourism

personal

How long are You planning to stay here?

I'm in transit

Have You got Your transit visa?

I have...

an invitation

a multiple entry

visa

a visa for one year

a transit visa

a Shengen visa

Your visa has run out

Where can I get my visa extended?

How much money do You have?

I've fifty pounds, two hundred dollars

and credit card

May I see (it)?

Where is the nearest consulate

cash dispenser /cashpoint/?

Please help me with this form

Where do I sign?

I want to call to the Ukrainian...

embassy

consulate

Митниця – Customs

Якщо Ви не маєте товарів, що підлягають миту, то можете йти через "зелений коридор" чи так званий "коридор довіри" (Green Exit), минаючи митницю - так проходить більшість пасажирів. Але іноді Вас можуть затримати, а в США потрібно здавати митну декларацію. Зазвичай без мита можна провезти 1 літр спиртних напоїв та блок цигарок (200 штук) або 50 сигар, але краще перед виїздом ще раз перевірити митні переписи. У Сполучені Штати заборонено ввіз рослин та харчових продуктів, тож сало у Вас, мабуть, відберуть. Отже поцікавтесь про митні правила конкретної країни заздалегідь, і якщо маєте що декларувати для мита (коштовності, предмети мистецтва, антикваріат, зайві цигарки чи спиртні напої, парфумерію), то мусите йти по "червоному коридору" (Red Exit). "Блакитний коридор" (Blue Exit) - для громадян країн Європейської Спільноти.

LUGGAGE/BAGGAGE CLAIM        

CUSTOMS (OFFICE)

NOTHING TO DECLARE

GREEN EXIT

RED EXIT

GOODS TO DECLARE

DUTY FREE SHOP

Як пройти на митницю?

Де (здійснюється) контроль багажу?

Мені потрібен бланк митної декларації

Ви щось декларуєте?

Мені нема чого декларувати

Ось мій (моя, моє, мої")...

митна декларація

міжнародне

страхове

свідоцтво

дозвіл митниці

квитанція

міжнародні

водійські права

міжнародне

свідоцтво про вакцинацію 

технічний

паспорт

Де Ваш багаж?

Я маю дві валізи та одну

(дорожню) торбу

Я взяв тільки особисті речі та подарунки

Це Ваша валіза?

Відкрийте, б.л....

цю валізу

цю торбу

багажник

Скільки Ви маєте... ?

грошей

спиртного

Скільки Ви везете цигарок?

Я везу з собою блок цигарок та дві пляшки горілки

Пункт прийому багажу

Митниця

"Зелений коридор" (без мита)

"Зелений коридор" (без мита)

Речі для декларування

Речі для декларування

Крамниця безмитної торгівлі

Which way to customs?

Where is the luggage (US baggage) check?

I need a customs declaration form

Do You have anything to declare?

I have nothing to declare

Here is my ...

customs declaration

international

insurance

certificate

custom permission

receipt

international

driver's license

international

vaccination certificate

registration

certificate

Where is Your luggage (US baggage)?

I've two suitcases and one hand bag

I've only got personal belongings and presents /gifts/

Is this Your suitcase?

Open…, please

this suitcase

this bag

the boot

How much... do You have?

money

liquor

How many cigarettes do You carry?

I've with me one carton of cigarettes and two bottles of vodka (gorilka)

Ви маєте ще інші речі?

Це подарунки

Ця річ не нова

Цього провозити не можна

На ці речі накладається мито?

На це треба заплатити мито

Яке мито я повинен(-на) заплатити?

Ви маєте сплатити

5 фунтів

Я маю ліцензію на ввіз

Можна йти (їхати)?

Have You anything else?

There are presents (gifts)

This isn't new

This is not allowed

Are these things subject to duty?

You'll have to pay duty on that

How much duty must I pay?

You'll have to pay

5 pounds

I've the import license

May I go through now?

AT THE CUSTOM'S HOUSE

I. The text.

White travelling a tourist may find himself in different places where he must both observe certain rules and enjoy his rights. Let's begin with the Custom's house. Every country has its own customs regulations which stipulate what articles are liable to duty and what articles are duty-free. Sometimes the articles liable to duty may be allowed as duty-free if the traveller does not exceed a certain fixed quota. Customs restrictions also include a list of prohibited articles. This is a list of items that may not be brought into or taken out of a country.

If you need these thing badly you must have an official paper from proper authorities giving permission to take items, which fall under special customs restriction. This paper is known as an import or export license. A traveller is asked to declare such items. It means he must name the item, state its value and often particulars. The declaration is made either orally or in writing a special form. After paying a duty the traveller is given a receipt. As a rule personal belongings are duty-free. Sometimes a passenger's luggage is carefully gone through in order to prevent smuggling. The formalities at the custom's house usually take some time. Only after passing through the customs does one realize that his journey is drawing to an end or beginning.

II. The vocabulary list.

a custom's house = митниця

customs regulations = митні права

stipulate = обумовлювати

be liable to duty = той, що підлягає митній оплаті

duty-free = вільний від оплати

exceed a fixed quota = перевищувати квоту

a prohibited articles list = список заборонених речей

a list of items = список речей

proper authorities = власті

fall under customs restrictions = входити до, піддягати, митним обмеженням

import (export) license = ліцензія на ввіз (вивіз)

declare the items = декларувати (оголосити) свої речі

other particulars = інші деталі

a receipt = квитанція

personal belongings (effects) = особисті речі

the luggage is done through = багаж проходить крізь перевірку

prevent smuggling = не допускати контрабанди

the formalities = формальності

pass through customs = пройти крізь митну перевірку

the journey is drawing to an end = подорож підходить до кінця

MONEY AND ECONOMIC RELATIONS

EXERCISES

I. Read and memorize the following words:

money ['mΛnı] гроші

e.g. Money has various uses in the modern world.

price [praıs] ціна

e.g. Every man has his price.

value ['vælju:] цінність

e.g. Money is a measure of the value of goods and services.

wage заробітна платня

e.g. Wage is a payment received at regular intervals for work or services.

fee [fi:] гонорар

e.g. Fee is a payment for professional advice or services. 

exchange обмін; обмінювати

e.g. What are the operating hours of the currency exchange office?

relations [rı'leıſәnz] відносини, стосунки

e.g. We are willing to establish long-term economic relations with your country.

cooperation співробітництво

 e.g. In what way is cooperation with Ukraine arranged?

activity [æk'tıvıtl]   діяльність

e.g. We are interested in foreign economic activity.

partner ['pα:tnә] партнер

e.g. We have had many opportunities to see that your firm is a reliable partner.

credit ['kredıt] кредит

e.g. On what terms does this bank grant credits?

offer пропозиція

e.g. Let's discuss some points of your offer.

negotiation переговори

e.g. We have successfully conducted our negotiations.

cheque [tſek] чек

e.g. A cheque is a written order to a bank given and signed by someone.

coin  монета

banknote ['bæŋknout]   кредитний білет, банкнот

e.g. Banknotes are printed on paper.

II. Learn the following word-combinations:

(to) sell things продавати речі

(to) buy things купувати речі

(to) keep money тримати гроші

(to) put money вкладати гроші

means of storing up засіб накопичення

(to) be heavy with orders       мати багато замовлень
(to) clarify some details         з'ясовувати деякі деталі
a repeat order повторне замовлення

(to) settle prices домовитися про ціни

manufacturing plant       завод-виробник

to establish trade contacts    встановити торговельні контакти

barter economy бартерна економіка

(to) deal with a bank       користуватися послугами банку

recipient country       країна, що одержує допомогу

aid-giving country країна, що надає допомогу

III. Make up sentences:

Money

is

has

the root of all evil.

a measure of the value of goods.

a means of exchanging goods.

the guarantee of security.

a way to store up buying power.

various uses in the modern world.

good and bad points.

some very serious disadvantages.

IV. Fill in the blanks with the necessary words:

1. Synthetic materials have become cheaper, since the ... of production are lower now. (value, cost, price) 2. Sometimes it is easy to make plans but difficult ... them, (to find, to show, to carry out) 3. The money which he from his parents did not arrive, (expected, respected, avoided) 4. It is obvious that a primitive system of exchanging goods for goods cannot ... the needs of a highly developed economic system, (satisfy, occupy, justify) 5. He was known for his ... to solve most complicated problems very quickly, (opportunity, ability, difficulty)

V. Compose questions and let your fellow-students answer them:

Price

Money

Cost          
Market

Currency

Purchase

is

a measure of the value of goods.

money for which a thing is bought or sold.

price to be paid for a thing.

place were people meet to buy and sell goods.

a particular type of money used in a state.       

quantity of smith given in return for the money paid.

VI. Complete the following sentences:

1. Has money various ... ? 2. Money is a means of ... . 3. By means of money things can be ... . 4. Time is ... . 5. Money is the root ....

VII. Translate into English:

1. Прямий обмін товарами неможливий у розвинутому суспільстві. 2. Для того щоб розвивалася торгівля, мають існувати гроші. 3. Купівельна спроможність грошей у наш час дуже швидко змінюється. 4. Ми успішно провели переговори з цього питання. 5. Монети виготовляють із різних металів.

VIII. Give synonyms to the words in bold type:

1. Some countries have agreed to reduce oil production to keep the price on the same level. 2. The purchasing power of the dollar is not falling. 3. We agree to the terms of your contract. 4. If some problems arise in the process of work we shall deal with them. 5. The cost of living has risen, whereas wages have remained the same.

IX. Read and dramatize the following dialogues:

A: I wish I had more pocket money. What you are giving

me is laughable. B: Is it? We are giving you what we can. If you want

more, you can work during your summer holiday.

* * *

A: Cheer up, John. You do look so down. What's the matter?

B: I've had a talk with Dad about buying a new stereo recorder on hire-purchase. He    says I can't buy it.

A: Poor John! I do feel for you, I really do. But what does he actually say? Why is he against it?

B: Oh, he says he will not sign as a guarantor for me. At least not till we have paid for the TV. And that's another six months.

A: Well, cheer up! It's not the end of the world! Six months is not a very long time to wait.

* * *

A: Here's the bank. When does it close?

B: It closes at half past three. Some bank aren't closed until six o'clock on Thursdays, but not this bank. Now look for the foreign exchange counter.

A: These are the paying-in counters. Is that the foreign exchange counter?

B: No, it isn't. That's inquiries. This is the foreign exchange counter. Change your Swiss money first.

A: I can't change my money.

B: Yes, you can.

A: No, I can't.

B: Why not?

A: Because I haven't got it. It's in my blue handbag. There's

nothing in this handbag. B: Oh, we can't go back to the hotel again. It's late ... but

don't worry. A: Can I change it tomorrow? B: Yes, you can.

* * *

A: Can I help you, sir?

B: Yes, I'd like to open a savings account.

A: Certainly, sir. We'll have to fill some forms. Could

I have your name, please? B: It's Brown, Nick Brown.

A: How do you spell your last name,  Mr. Brown?

B: It's B-r-o-w-n.

A: And where do you live?

B: 2418 Grey stone Road.

A: Is that in Chicago?

B: Yes, that's right.

A: And your zip code?

B: 60602.

A: What's your telephone number?

B: 364-9758.

A: And your occupation?

B: I'm a salesman.

A: I see. What's the name of your employer?

В: I work for IBM.

A: Fine. Just a minute, please.

X. Complete the following dialogues:

A: Good morning, Nina! B: ...

A: I haven't seen you for ages. B: ...

A: Have you time to go with me to the market? Ma feels

unwell and she wants me to do the shopping. B: ...

A: Just wait a minute while I get ready the bag. Where

can it be I wonder. B:  ...

A: Oh! How silly I am! Going to the market without

money. Nice, indeed. B: ...

A: Well, seems to be all. Come on.

         IX. Make up your own dialogues using the following expressions:

metal money, currency, to earn money, to spend money, to borrow money, to open a savings account, to fill out some forms, name, telephone number, salary, to pay monthly.

X. Read and retell the text:

MONEY

In the modern world money has various uses. For selling and buying things, all modern people use money. Money gives us a useful means of measuring the value of things. Money is also of very great use as a means of exchanging goods and services. Money is a way to store up buying power that one can use later. If we consider money as a means of storing up buying power, it has good and bad points. Money can more easily be kept for a long time than such things as food, buildings and machines. Food spoils, buildings fall to pieces and machines rust. Money takes up very little space and if we want we may put it in a bank.

But modern money has some very serious disadvantages if we use it as a means of storing up buying power. In earlier times when money was in the form of gold and silver coins, the metal in each was really worth the amount stamped on the coin. But the paper in modern paper money is worth much less than the amount written on it. In a short time the buying power of modern money can change very greatly and because of that, some people are doubtful about the wisdom of saving money.

XI. Read and ask questions on the text:

AMERICAN CURRENCY

American currency (money) consists of dollars and cents. Cents are made of different metals. Dollars are printed on paper.

Let me tell you about American money. There is a one cent coin. It is made of bronze. One cent is written 1 ¢. A five cent coin is made of nickel. A ten cent coin or a dime is made of silver. A fifty cent coin or a half dollar is likewise made of silver.

In America there are the following bills (notes):

A one-dollar bill. A ten-dollar bill.

A two-dollar bill. A twenty-dollar bill.

A five-dollar bill.      A fifty-dollar bill.

A one-dollar bill is written $1.

A two-dollar bill is written $2.

A five-dollar bill is written $5.

A ten-dollar bill is written $10.

A twenty-dollar bill is written $20.

A fifty-dollar bill is written $50.

There is also a one hundred dollar bill, a five hundred dollar bill and a one thousand dollar bill.

$1 = 100 ¢.

We say:

$26.01 = twenty-six dollars and one cent.

$35.10 = thirty-five dollars and ten cents.

$4,350.55 = four thousand three hundred and fifty dollars and fifty-five cents.

XII. Read and memorize units of money used in various countries:

Australia

Austria

Belgium

Canada

China

Denmark

France

Germany

Hungary

Italy

Japan

Netherlands

Norway

dollar

shilling

franc

dollar

yuan

krone

franc

mark

forint

lira

yen

gulden

krone

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

zloty

escudo

peseta

krona

franc

lira

XIII. Translate the text into Ukrainian:

AN ECONOMICALLY WASTED TRIP

An Englishman was in France and he wanted to go back to England by sea. But he had very little money. He had so little money that he could pay only for the ticket. As he knew that the trip would last only two days, he decided not to eat during these days.

As he took a ticket and got on the shi p the next morning he tried not to hear the bell for breakfast. When dinner time came, he was very hungry but he did not go to the dining-room.

In the evening he was even hungrier but when the waiter came to invite him to have supper, he said that he was ill.

The next day the Englishman was half-dead and couldn't stand the hunger any longer. "I shall go even if they kick me out into the sea", he said to himself. He had his dinner in the dining-room. In the evening he had supper but he was very much afraid of his future because he didn't pay for meals. At last he addressed the waiter and said "Bring me the bill, please." - "What bill?" - asked the waiter "For the supper and dinner I had in your dining-room." "Don't worry, sir. You paid for your meals when you bought the ticket."

THE PRESENT PARTICIPLE:  GRAMMAR EXERCISES

I. Translate into Ukrainian:

 1.  Money existing in the modern world has various uses. 2. All modern people selling and buying things use money. 3. Money gives us a useful means of measuring the value of things. 4. The boys working in this collective farm during their summer holidays made much money. 5. The man making a report about money and economic relations is our dean. 6. Entering the hall, 1 heard a talk about goods and services. 7. When translating this text, John came across some new words concerning the topic "Economy".

ІІ. Complete the following sentences:

1. Establishing trade contacts ... . 2. Clarifying some details .... 3. Settling prices ... .         4. Dealing with a bank ... . 5. Putting money ... . 6. Selling things ... .

7. Buying things ... .

III. Make the sentences interrogative:

1. Entering the room, I heard a talk about allowance. 2. Arriving in Manchester, they made a repeat order. 3. When discussing the topic "Economic Relations", she used many new words. 4. When settling prices, they understood each other. 5. When studying at the University at the economics faculty, Paul published several scientific articles. 6. While waiting for you, I read the article about recipient and aid-giving countries.

IV. Paraphrase the following sentences according to the model:

M o d e l: The boys who work in the collective farm during the summer holidays make much money.

The boys working in the collective farm during the summer holidays make much money.

1. The man who sells newspapers showed me the way to the post-office. 2. The woman who gives him money is his mother. 3. The girl who is buying a new stereo recorder is my sister. 4. The woman who is opening a savings account is my grandmother. 5. The man who sells different things lives in our house. 6. When she heard a talk about money, she turned round. 7. When we saw the salesman, we stopped and waited for him. 3. When he came home, he began to read an article about economic relations.

V. State the function of the Participle:

1. The students working here came from Kyiv. 2. While clarifying some details, she put down all the necessary data. 3. While solving a problem about barter economy one must take into consideration the existing methods related to the problem in question. 4. Producing various kinds of complex machinery the workers improve the technological process. 5. While preparing the report "Money and Economic Relations" we use a dictionary. 6. My work concerning the topic "Money" being very difficult, he helps me. 7. The man making the report "American currency" is our teacher. 8. The boy telling us about British money lives in our house. 9. The girl telling about American money is my friend.

VI. Transform the following complex sentences into simple ones using the Objective Participle Complex according to the model:

M o d e l: I saw them as they were buying things.

         I saw them buying things.

1. I saw them as they were settling prices. 2. We watched them as they were signing trade contracts. 3. They observed her as she was making a report. 4. I saw the girl as she was exchanging currency. 5. We saw them as they were concluding a deal. 6. She watched them as they were selling goods.

VII. Translate into English:

1. Ми чули, як декан економічного факультету робив доповідь. 2. Я чула, як менеджер фірми робив повторне замовлення. 3. Ми спостерігали, як вони з'ясовували деякі деталі. 4. Коли я зайшла до кімнати, я почула, що вони розмовляли про принципи співробітництва. 5. Оскільки ми користувалися послугами цього банку, нас поінформували про нові види банківських послуг. 6. Він чув, як ми читали статтю про підготовку національних кадрів та плідну співпрацю.

COMMUNICATIVE SITUATIONS

1. You have an exam. Your question is "Money in our society".

2. Express your attitude to these expressions:

time is money;

money is the root of all evil;

money is the guarantee of security;

every man has his price.

3. Our customers are interested in buying some pumps from Mr. Smith's company. Discuss the price for the model you require and the terms of payment.

Гроші - Money

Де можна обміняти валюту?

Де (знаходиться) найближчий...?

банкомат

обмінний пункт

банк

O котрій годині працює банк?

Я хочу отримати гроші за...

дорожнім чеком

єврочеком

моєю кредитною карткою

Я чекаю на грошовий переказ, Ви можете сказати, чи він уже надійшов?

До якого віконця мені підійти?

Який (обмінний) курс євро?

Яка максимальна сума?

Я хочу обміняти ...

на фунти

долари

євро

Б. л., дрібними банкнотами

Ви маєте якесь посвідчення особи?

Де мені підписатися?

Ви могли б розміняти 50-фунтову купюру десятками чи дрібніше?

Where can I change foreign currency?

Where is the nearest...?

cash dispenser /cashpoint/

exchange office

bank

What are the operating hours of the bank?

I'd like to cash ...

a traveller's

cheque (US check)

a Eurocheque my credit card

I've had some money wired to me, could You tell me if it's arrived yet?

Which window should I go to?

What is the rate of exchange for euros?

What is the maximum amount?

I'd like to change ...

into pounds

dollars

euros

In small notes (US bills), please

Do You have any identification?

Where should I sign?

Can You give me change for this fifty-pounds note in tanners or smaller?

 Британські гроші - British currency Монети - Coins

1 пенс  one p coin

/a penny/

2 пенс twopence

/a twopenny/

5 пенсів afivepenny

piece/five p/
10 пенсів a tenpenny

piece/ten p/
20 пенсів a twenty pence coin

/twenty p/
50 пенсів a fifty pence

piece/fifty p/
1 фунт a pound /quid/

Множина від слова penny має дві форми: репсе, якщо мова йде про грошову суму, та pennies, коли мова йде про монети. Слова р та quid є розмовними.

Банкноти - Notes

5 фунтів five pounds

/розм. п'ятірка/  /розм. a fiver/
10 фунтів
ten pounds

/розм. десятка/       /розм. a tenner/
20 фунтів twenty pounds

50 фунтів fifty pounds

Розмовні слова fiver та tenner вживаються в основному стосунку до банкнот, а не суми.

Американські гроші - American currency Монети - Coins

1 цент one cent penny/

5 центів five cents /a nickel/

10 центів ten cents /a dime/

25 центів twenty five cents

    /a quarter/

50 центів a half-dollar

1 долар one dollar

Банкноти - Bills

1 долар     one dollar (bill)

2 долара two dollar (bill)

5 доларів five dollar (bill)

10  доларів ten dollar (bill)

20 доларів twenty dollar (bill)

50 доларів fifty dollar (bill)

100 доларів hundred dollar (bill)

Існують також банкноти 500 та 1000 доларів, але вони поступово вилучаються з обігу. Маловживаними є також монети 50 центів і 1 долар - не всі автомати їх приймають. Коли мається на увазі не конкретна банкнота, а сума в доларах, то часто вживається розмовне слово bucks — "бакси" (в однині buck).

Read the text.

TRAVELLING BY PLANE

The rules for passengers who are going abroad are similar in most countries, but sometimes there might be a slight difference in formalities.

If, for instance, you are supposed to begin with going through the customs, you'd better fill in the customs declaration before you talk to the customs officer. An experienced customs officer usually "smells" a smuggler, but he may ask any passenger routine questions)) for instance: "Have you got anything to declare? "or' Any spirits , tobacco , presents?" The usual answers would be, "Yes, I've got some valuables, but I've put them all down in the declaration ", or "I've got two blocks of cigarettes for my own use" or something of that kind.

Then you go to the check-in counter where your ticket is looked at, your things are weighed and labeled, a claim-check for each piece of luggage is inserted in the ticket and you are given a boarding pass, which has a seat number on it. Of course, if your luggage weighs more than 20 kgs, you have to pay extra. The next formality is filling in the immigration form and going through passport control. The form is to be filled in block letters. You write your name, surname, nationality, permanent address and the purpose of your trip. In many countries there is also a security check, when your carry-on luggage is inspected. This is anti-hijacking measure, and anything that might be dangerous or disturbing to other passengers must be handed to one of the crew and only returned to the owner after the plane has reached its destination.

After fulfilling all these formalities you go to the departure lounge where you can have a snack, read a newspaper, buy something in the duty-free shop and wait for announcement to board the plane.

Some of these formalities are repeated when you arrive at your destination. The custom declaration and the immigration form are often filled in on board the plane. At the airport you may be met by a specially trained dog who will make sure that you are not carrying drugs, and the immigration officer might want to know at whose invitation you are coming and whether you have a return ticket.

There is one more inconvenience you have to be prepared for when travelling long distances by plane. It's the jet-lag, a difference between the time you are accustomed to and the new time. At first you won't be feeling very well because of it, but don't worry - it won't take you long to get used to it.

Мандрівка літаком

Airport

Аеропорт

How much is an air ticket to ...?

Скільки коштує авіаквиток в ...?

How much is a child's ticket?

Скільки коштує дитячий квиток в...?

What can I take to the cabin?

Що я можу взяти з собою в салон?

Is food served during the flight?

Чи дається в польоті харчування?

My flight is...

Мій рейс...

Here's my ticket

Ось мій квиток

Can I take this into the cabin?

Це можна взяти в салон?

Show me my seat, please

Покажіть, будь ласка, моє місце

Stewardess, a glass of (mineral) water, please

Стюардеса, принесіть мені, будь ласка склянку (мінеральної) води

Are there (news) papers and magazines?

Є газети чи журнали?

How do you feel?

Як ви себе почуваєте?

I'm all right

Я почуваю себе добре

I feel sick

Мені погано

Flying makes me ill

Я погано переносю політ

Departures

Відправлення     

Arrivals

Прибуття

Baggage Check-in

Реєстрація багажу

Baggage Claim

Одержання багажу

Cart Rental End

Прокат багажних візків

Check-in

Реєстрація

First Class Only

Тільки для пасажирів першого класу

Flight Information

Інформація про рейси

Gates Open 1 Hour Prior to Departure

Стійка розпочинає працю за годину до відправлення

Group Check-in

Реєстрація груп

Passengers Are Requested To Proceed One At a Time

Пасажирів просять проходити по одному

Ticket Passengers Only

Тільки для пасажирів з квитками

No smoking!

Не палити!

Fasten Seat Belts

Пристебнути ремні

Inquiry Office

Довідкове бюро

Telephone

Телефон

Lavatory

Туалет

Waiting Area

Зал чекання

Way Out

Вихід в місто

Where is the flight registration?

Де відбувається реєстрація рейсу оформлення багажу?

TRAVELLING BY AIR

Man's desire to fly first found expression in fantasy and legend. Then he began to understand the air and true flight became possible. Today travelling by air is a common thing. Many people prefer this kind of travelling because it is more comfortable, more convenient, and, of course, much quicker than any other means of transport.

If you are in a hurry and want to save up your time, you'd better travel by air because it is the fastest way of travelling. But there is one unpleasant thing about travelling by air the price of the tickets is too high, the scats are rather expensive. But when you travel on business it makes no difference for you.

On a flight day after packing your things you get to the airport. There is a bus service from the air-fleet Agency, and the best way to get to the airport is by bus. If you are short of time, you may take a taxi. You must check in your luggage and after the procedure of registration you board the plane. Now you can hear the engines start their work. The plane is taking off. It gains speed very quickly and in a few minutes you are already above the clouds. The land below looks like a small

geographical map. After the plane has gained its regular height, the stewardess brings passengers some mineral water, sometimes tea and sandwiches. The seats on board the plane are comfortable, and you can sit in a copy armchair and read a book, magazine or newspaper, look through the window to see the passing clouds change their co lour from white to black. You may just as well have a sleep until you arrive at your airport. While you are sitting in the armchair you must fasten the scat belts. You may also lower the back of the seat and feel yourself comfort-able, "as snug as a bug in a rug," as the saying goes. In front of you there is a cockpit where a pilot and mechanic sit. They both and a stewardess are the crew of the plane.

If you are travelling by plane, there is one thing you’ve got to bear in mind. Some people can't stand flying and they get air" sick, in this case they have to take a pill for airsickness, and in some time they will feel much better. The stewardess will help them with their problems.

Soon the plane will land and arrive at its destination exactly on time.

Word List:

desireпредмет бажання, мрія

expressionвираз

fantasyуява, фантазія

legendлегенда

flight політ

comfortable зручний,

комфортабельний, затишний

convenient зручний

means of transport засоби транспорту

to be in a hurry поспішати

to save up one's time - заощадити час

expensive дорогий

to travel on business подорожувати у справах

it makes no difference байдуже, немає різниці

on a flight day у день виліту procedure of registration процедура реєстрації

to board the plane сідати в літак

engine мотор двигун

to take off злітати

to gain speed набирати швидкість.

to gain height набирати висоту

stewardess стюардеса

to arrive at an airport прибути в

аеропорт

to fasten seat beltsпристебнути ремні

cockpitмісце пілота (механіка) в кабіні

crewекіпаж (корабля, літака)

 to bear in mindмати на увазі, пам’ятати

to get airsick погано переносити політ

airsickness - «повітряна» хвороба

to landприземлятися

to arrive exactly an time прибувати точно за розкладом.

Questions:

 1.  What is the fastest way of travelling?
 2.  Have you ever travelled by plane and if you have, how did you like it?
 3.  Why do people travel by plane?
 4.  What does a stewardess do on board a plane?
 5.  What do some people suffer from when flying?
 6.  How does the earth look lace when you are fling by plane?
 7.  How can you spend your time during a flight?

TRAVELLING BY TRAIN

The first railway in our country was opened in 1837 and since that time people have covered millions of kilometers travelling from one-part of the country to another by train.

Long-distance trains are fast trains. Local trains make the stops, and you can get on or off a train at a very small station, even if it is only a platform. If you are going to a distant place, a sleeping compartment will be very comfortable.

It is obvious that from time to time one should leave the place-he likes or works in for a while to change the scenery because one does get tired of the same surroundings and daily routine. Hence some relaxation is essential to restore your mental and physical resources. And the best way of relaxation is to go to a place where you have never been before. Modern life is impossible without travelling.

Travelling by train is very popular nowadays. To be on the safe-side and not to
spend long hours in a queue, you d better book tickets in advance. Before
getting off you make your preparations: you visit your relatives and friends, you
pack your luggage. Then the day of your departure comes, you call a taxi and go
to the railway station.

When the loudspeaker announces that your train is in, the passengers are asked to take their seats. The carriage and compartment are appointed in your ticket, and you find them easily. And now it is time for you to find your berth. It may be a lower berth, which is more convenient; or an upper one, a corner seat or a seat facing the engine, or back to engine one. After finding your seat you put your luggage into a special box under the lower berth. Soon the train starts off. You seat in a cozy compartment and enjoy the country you are travelling through. It's much more convenient to travel by express trains for it takes you less time to get to your destination.

There is no denying the fact that travelling by train is slower than by plane, but it has its advantages. Modern trains have very comfortable seats in all passenger carriages and there are sleeping - cars and dining - cars that makes even the longest journey enjoyable.

QUESTIONS:

 1.  What are the advantages of travelling by train?

What trains do you find the most convenient for travelling over long distances?

How many people can travel in a sleeping compartment?

Where do passengers have their meals while travelling by train?

5) What for is some relaxation needed?

TRAVEL -  Слова

Багаж

багажна квитанція

білет

білетна каса

вагон

м’який вагон

звичайний вагон

вагон ресторан

вокзал

час відправлення (прибуття)

входить (сідати)

виходити

доплата за швидкість дорожня сумка

залізна дорога

зал чекання

камера зберігання автоматична камера зберігання

купе

купе для тих, хто палить

медпункт

місце

запізнення

зупинятися

відправлення ( прибуття )

від’їжджати (прибувати)

пасажир

пересадка

робити пересадку

перон (платформа)

поїзд

пасажирський поїзд швидкий поїзд

по розкладу

провідник

путь

розклад руху поїздів

відстань

довідкове бюро

luggage (am: baggage)

baggage ticket

ticket

ticket office

car, carriage

sleeping-car, first class car

second —class car

dining car

railway station, terminal

departure (arrival) time

to enter, go in

to get out

extra pay for quick service

travelling - bag

railway

waiting room

baggage - check

baggage - locker

compartment

smoking

medical station

place, seat

delay

to stop at

departure (arrival)

depart (arrive)

passenger

transfer

to change trains

platform

train

passenger train

fast train

on schedule

ticket - collector

track

schedule

distance

inquiry, information office


IN THE TOWN

Read and memorize the following words:

street - вулиця;

road - дорога, шлях, бруківка;

square - площа майдан;

to walk - прогулюватися, йти пішки;

to drive - вести, керувати;

tram - трамвай;

bus -   автобус;

trolley-bus - тролейбус,

taxi - таксі;

motor-car - легковий автомобіль;

motor-cycle - мотоцикл;

motor-scooter - моторолер;

bicycle - велосипед;

vehicles - транспортні засоби;

traffic - рух, транспорт;

traffic light - світлофор;

bus stop/ trolley-bus stop - зупинка автобуса/ тролейбуса;

passenger - пасажир;

fare - плата за проїзд;

crossroad - перехрестя;

subway - підземний перехід;

pedestrian - пішохід;

train - поїзд;

plane - літак;

boat - човен;

helicopter - вертоліт;

corner - куток, ріг;

route - маршрут; seat - місце (для сидіння);

taxi-rank/ taxi-stop - зупинка таксі;

terminus - кінцева зупинка;

turning - поворот;

way - шлях, дорога;

passer-by - перехожий;

stranger - незнайомець, приїжджий;

double-decker - двоповерховий автобус.

Read the text:

In the streets, roads and squares of the town we see people walking and vehicles driving. The vehicles are: trams, buses, trolley-buses, taxi and motor-cars, motor-cycles, motor-scooters and bicycles.

Along the streets there are street lamps, at the corners of the streets there are traffic lights. The street lights are switched on when it gets dark; they are switched off hen it gets light. When the red traffic light is switched on, the traffic stops; when the green light is switched on, the vehicles drive on.

Along the streets we also see bus, trolley-bus and tram stops. This is where people get on and off. People wait for buses, trams and trolley-buses at the stops. They get on and off public transport there. In the streets there are also Tube stations where people get on and off the under-ground electric railway.

At big crossroads in large towns and cities there are subways for pedestrians, and fly-over for vehicles. There are sometimes subways for traffic, too/ At nearly all street corners there are pedestrian crossings for people to cross the road.

In England vehicles drive on the left. In Ukraine the traffic drives on the right.

Outside the towns, we travel from one place to another by train, plane or boat.

Main street - головна вулиця

back - глуха

long - довга

crowded street - людна вулиця

narrow - вузька

motor transport - автомобільний транспорт

water - водний

air - повітряний

heavy - вантажний

passenger - пасажирський

public - громадський

municipal / urban bus - міський автобус

interurban - міжміський

crowded - переповнений

empty - порожній

excursion - екскурсійний

long-distance - автобус далекого прямування

the bus goes as far as... автобус прямує до...

to get out of a bus - виходити з автобусу

to go by bus - їхати автобусом

to wait for a bus - чекати автобус

to get on a bus - сідати в автобус

bus route - маршрут автобуса

the road goes to...       дорога веде...

the road leads to...

the roads part - дорога з’єднується

the roads meet - дороги розходяться

to go one's own way - йти своїм шляхом

to be on the right (wrong) - бути на вірному (хибному)

wayшляху

Remember the following conversational formulas:


Attracting attention Як привернути увагу

Excuse me.

Pardon me. Вибачте, прошу.

Sorry.      

Asking the way Як спитати дорогу

Can /could you direct

me to... ?  Чи можете Ви сказати мені

Can I could you tell me          як пройти до...?
the way to...?           

How do / can I get to...? Як мені дістатися...?

Does this street go to / lead Чи ця вулиця приведе мене

to...? до...?

I am looking for... Я шукаю...    

Is it a long way to the...? Чи далеко...?

Am I on the right way to Я на правильному, шляху

the...? до...?

Is this right way to the...? Чи це вірна дорога до...?

Where is the nearest...? Де розташовано найближчій...?

Thanks and Replies to Як подякувати і відповісти на

Thank подяку?

Thanks. Thanks a lot. Дякую.

Thank you (very much). Дуже вдячний.

Don't mention it. Нема за що.

Directions Як пояснити дорогу

Go (walk) down I up / Ідіть вниз / вгору / вздовж /

along / across / past / через / повз / прямо.
straight (on).

Turn to the right / left. Зверніть праворуч / ліворуч.

Take the first / second  Перший /другий поворот

turning on the right / left направо / наліво

downtown у центрі

in front of по переду

behind позаду

Ignorance Незнання, необізнаність

(I'm) sorry, I don't know. Вибачте (даруйте), я не знаю.

Fill in the blanks with road or way:

1. It's the only short... to the square. 2. Where does this ... lead? 3.1 know the     it's a good fast one. 4. It's long ... from here. 5. The car skidded on the wet.... 6. Which is the right... to the station? 7. Follow this .... 8. Shall I see you part of the ...? 9. Go right to the end of the ... and turn to the left. 10. You've mistaken the .... 11. The boy lost his ... coming down the mountain. 12. Is this the ... to the post-office?

Translate into English:

1. Вибачте, будь ласка, де мені пересісти на автобус №49? 2. Ти взяв квиток? 3. Цей автобус довезе вас прямо до музею. 4. Я їду до станції метро „Дарниця". 5. Ми виходимо на наступній зупинці. 6. Автобус був переповнений, і ми не змогли ввійти. 7. Подивись, чи у тебе є дрібні гроші? 9. Мені здається, що ми сіли не на той автобус. 10. Якщо ви поїдете туди на метро, то будете на місці за 5 хвилин.

Answer the following questions:

1. Do you often take a bus I Trolley-bus / taxi I the metro I tram? 2. How do you go to your plant / office / institute? 3. Is there much traffic in your town? 4. How can you get from your home to the nearest railway station? 5. How long does it take you to get there? 6. What are the things the pedestrians must remember to be safe and sound? 7. In what countries does one keep to the left when driving? 8. Which is the busiest street in your town / city? 9. What’s kind of vehicles do you see there? 10. What's the bus fare in your town?

Ask your friend:

 1.  what means of transport he prefer;
 2.  where one should cross the street;
 3.  what he thinks of the underground in Moscow / Kyiv;
 4.  if he has even used the underground in London or other town abroad;

if he is fond of sightseeing in new towns I ports.

Give the Ukrainian equivalents for the following:

"No left turn", "Cross here", "Parking", "No Parking", "Slow Down", "No passage", "Horns Forbidden", "No Admittance", "Keep Left", "Admittance Free" (at the parking lot), "One Way Only", "Filling Station", "No Stopping", "Private", "Beware of Cars", "Two Line Traffic", "Look Out When Crossing", "Road Under Construction", "Wet Paint", "Taxi-stand", "Keep Off the Grass", "Tickets and Trains" (in the London Tube), "For Litter", "Obey Park Regulations", "Keep Out Town Clean".

Read the text.

ON THE ROADS OF GREAT BRITAIN

Every year many people are killed on the roads in Great Britain. Every year between one and two hundred thousand people are injured. These people are killed or injured in road accidents.

If you are in England and if you listen to the eight o'clock news you will often hear news of road accidents. You may hear something like this: "On Monday evening last, at about twenty minutes to ten, a cyclist was knocked down by a motor van at the junction of Oak Road and High Street, in London. The cyclist has since died from his injuries. Will anyone who saw the accident please communicate with New Scotland Yard, telephone number Whitehall one, two, four, two."

Accidents are often caused by carelessness. There are rules that help to make the roads safe, but people do not always obey the rules. They are careless. If everybody obeys the rules, the roads will be much safer.

In Great Britain traffic keeps to the left. Motor-cars, motor-vans, buses and cyclists must all keep to the left of the road. In most countries traffic keeps to the right. Before crossing the road, stop and look both ways. Look right, look left, look right again. Then, if you are sure that the road is clear, that there is nothing coming, it is safe to cross the road. If you see small children, or very old people, or blind people, waiting to cross the road, it is a kind act to help them to cross the road in safety (safely).

Read the text.

Transport in London

London is a large railway I centre; hundreds of trains arrive at and leave the British capital every day. In the morning and in the evening these trains are very crowded because at that time people are traveling to work and from work. Many fast trains have a dining-car in which you can buy lunch, dinner or coffee. At the railway stations in towns a porter can help you to carry your luggage to a waiting car or to a taxi.

The taxi in London comes expensive, that is why many people use the underground and buses. London was the first city in

Europe where the tram appeared. But nowadays there are no trams at all; instead there; are a lot of bus routs.

The traffic in the streets of London is very heavy and while crossing the street it is necessary to obey to the traffic rules. First of all, you must obey to the traffic-lights: do not cross the street before the light turns green. Pedestrians must walk only on the pavements. But if you prefer driving a car rather than walking, you must have a driving license and registration papers;

These documents you must always keep on you. Parking a car is a real problem in London, but if you violate the parking laws; you may be fined by the police. Then you must pay the fine in court. In Britain the traffic is left-sided.

London

London Buses

London buses are red.

There are 20,000 buses in London.

The most bus stops in London are in Oxford Street.

•   Every day 4.5 million people go on a bus in London.

What colour are buses in your town/city?

The London Underground [The tube]

There are 275 stations in London.

Every hour, 150,000 people go on the tube.

Every year people leave 11,500 umbrellas on tube trains!

Rats and mice live in the tube.

What's the name of the underground in your country?

London Taxis

London taxis are black.

There are 18,300 taxis in London.

Taxi drivers take a test before they drive. They study for two years before they are taxi drivers.

London has got a lot of traffic. The traffic goes at eight kilometers per hour. What colour are taxis in your town / city?

ticket-machine - автомат для продажу квитків

ticket-office - квиткова каса

fare - плата за проїзд

distance - відстань

zone - зона

suburb - окраїна

sign - вивіска

map - карта (географічна)

way - дорога, шлях

journey - поїздка

ticket-collector - контролер

deck - поверх, палуба

double-decker - двоповерховий автобус, «даблдеккер»

number - номер

destination - маршрут, місце призначення

bus stop - автобусна зупинка

conductor - провідник

platform - задня площадка (автобусу)

to run - бігти, ходити (про поїзди)

to get - придбати to depend - залежати

to keep - зберігати, тримати

to give up - віддавати, здавати

to paint - фарбувати

to queue up - стояти в черзі

to get off - виходити(з автобусу)

to allow - дозволяти

to get on - сідати (в автобус)

upper - верхній

until - до

within - у межах

while - у той час як

twice as high - удвічі вище

on the front - спереду

for sake of safety - з метою безпеки

in turn - по черзі

AT THE HOTEL

manager

управляючий

receptionist                    

реєстратор

reception desk/counter

бюро реєстрації

hotel clerks/attendants

службовці (персонал готелю)

porter/doorman (U.S.)

швейцар

porter

носій

guest/arrival

гість, приїжджий

to engage a room/to check in (U.S.)

зупинитися в готелі

to depart/to check out (U.S.)

виїхати з готелю

suite

номер „люкс"

to vacate (the room)

залишити (кімнату)

to check the luggage/baggage(U.S.)

здати багаж

single/double room

кімната на одного / двох

chamber/maid

покоївка

bell-boy

коридорний / посильний

express/urgent service

термінове обслуговування

laundry, laundress

пральня, праля

(to) tip/extra pay

/давати/ чайові, додаткова оплата

accommodation

вільні номери    1

to reserve

забронювати

confirmation

підтвердження

to fill in/the form blank (U.S.)

заповнювати / бланк /

key

ключ

I have a (confirmed) reservation

Для мене заброньована кімната

Have you got any vacant rooms?

Чи є у вас вільні номери?

Get my fill ready, please!

Приготуйте рахунок, будь - ласка!

The hotel is full!

В готелі нема місць

Kindly sign the hotel register.

Будь - ласка, розпишіться у книзі приїжджих

You must vacate the room

Ви повинні звільнити кімнату

HOTELS

When traveling people almost always stay at hotels. It is advisable therefore, to remember the following:

 1.  The first thing to do is to book a room in advance either by letter, telephone or telegram. Otherwise you may arrive at the hotel and be told that there are no rooms.
 2.  On arrival at the hotel go to the reception dealt in the lobby and confirm your reservation. The cleric will then give you 4 registration form to fill in and sign (the form to filled in block letters). In smaller hotels you simply sign the visitor's book and give your permanent address.
 3.  At large hotels you nay ask for any service by telephone. You tell the operator if you wish to be called at a certain time you call room service when you want a meal or drinks sent up to your room, valet or maid service if you need something (a suit or areas) cleaned or pressed.

4.Let the hotel management know well in advance the day and time of you departure.

DIALOGUES

Receptionist: Good afternoon, Sir

Mr. Hunt:      Good afternoon. Is this the Beardsley Hotel?

Receptionist: Yes, this is the Beardsley.

Mr. Hunt:      Good. I'm Mr. Hunt. We've got a reservation.

Receptionist: Just a minute, please... Yea, you've got a reservation, It's for five people. Ifs for three weeks. Three single rooms and one double. Am I right?

Mr. Hunt:    No. You're not right. We'd like two double rooms and one single room.

Receptionist: I'm sorry. Two double rooms, numbers six and seven. One single       room, number nine.

Mr. Hunt:      Where are the rooms? Receptionist: On the second floor.

Receptionist: Please sign the register, Mr. Gray. Jim, take the suitcases to the        second floor.

Jim: Yes, madam.

Mr. Gray:      Here's the register, How much are the rooms, please?

Receptionist: A single room's four pounds (£4). A double room's six pounds (£6), Would you like a television in the room?

Mrs. Gray:  Yes, please. Mr. Gray and I would like a television. We'd like a telephone, too.

Receptionist: Every room's got a telephone.

Mrs. Gray:    Have the rooms got bathrooms?

Receptionist: Yes, every room's got a bathroom.

THE HOTEL

My car reaches the hotel where I want to put up. I get out and go to the hotel office. Here I ask if they can give me any accommodation.

"Certainly," answered the clerk, "we have got several rooms . "Would you like .a suite or a single room?" he continues. I say I should like a bed-room with a bathroom attached. The clerk says he can give me such a room on the third floor.

I ask about the price of the room.

He informs me of it and soon everything is settled.

I hand in my passport fill in an arrival form and get the key of my room.

Next I ask the hotel porter to carry my luggage to the room. He does as requested.

I look at my room. I like it very much. It is very comfortable. I can have a fine rest here. I ring for the chambermaid and inquire about the meals at the hotel restaurant.

Next I obtain information about the hairdresser about where.

Read the text.

Al the Hotel

Nowadays people travel on business and as tourists much more then in the past. While traveling they almost always stay at hotels. It's advisable to reserve rooms in advance by letter, telephone or telegram. Other wise you may arrive at the hotel and be told that there are no rooms. On arrival at the hotel we go to the reception desk in the lobby and confirm our reservation. The clerk will then give us a registration form to fill in and sign.

After all formalities are over we are given the key to our room. The guests are supposed to leave their keys at the desk when going out. The keys are hung on a special key - rack... In the lobby you will usually find a newspaper stall (news stand) and stalls where cigarettes, sweets and souvenirs are sold f First class hotels supply their guests with stationary free of charge. Most hotels have snack bars and restaurants .In large hotels you may ask for any service by telephone. The desk -clerk is a source of information .He will give you all the information you need: when the football match begins, when trains depart. He will also order your railway tickets. All the hotels run a special service for their guests. There are barber and hairdresser's shops in all hotels. You will find rooms with or without a bath, single rooms, double rooms and suites.

Guests are required warning the clerk in advance when leaving.

Fill the form:

You want to enter International Language Institute in Britain. Fill in the application form.

1. INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE COURSE APPLICATIONFORM

 1.  Family name(s)
 2.  First name(s)
 3.  Nationality
 4.  Male / Female
 5.  Date of birth  
 6.  Profession  
 7.  Passport number

8.Address  

Town

Country

9. Telephone number

10. Approximate level of English

You want to study at Merion House Center in the UK. Fill in the registration form.

2. MERRION HOUSE CENTRE FOR ENGLISH STUDIES (Recognized by the British Council)

REGISTRATION FORM

1. Surname or family name

(Please write in BLOCK CAPITALS and put Mr., Mrs., Miss, etc.)

 1.  Christian names or first names
 2.  Profession or occupation

(If you are still a student, please state your probable future profession, even if you are not yet firmly decided. 'Student' alone is not enough.)

 1.  Date and year of birth  
 2.  Nationality 6. Own first language
 3.  Full permanent address in your own country

 

 

 1.  Present knowledge of English ___
 2.  Other languages

10.Classes you would like

You want to go to study in the United States. Fill in the application.

3. APPLICATION FOR STUDY IN THE UNITED STATES

 1.  Institution where currently studying:

Form .

 1.  Current subjects:
 2.  Native language contact information

Name  

Country

Address

 1.  How did you find out about this Program?
 2.  When did you get an external passport?
 3.  Do you mind living with someone who smokes?  
 4.  What special academic programs have you attended?
 5.  What English language training have you received?

10. Have you applied to a U. S. college or university?

If yes, which?

You have booked accommodation for yourself and a friend in a hotel. Fill in the information on the reservation card.

4. HOTEL BOOKING AGENCY

I wish to reserve a room for  persons for nights.

ARRIVAL day  month year

DEPARTURE day month year

Shower

or

Bathroom

Special food

View of sea

Car park space

or

Room only (£ 20.00) 

I understand that any accommodation booked will be released at 16.00 hrs.

Sender's Name

Address

Country

Date  Signature

Література

 1.  И. С. Богацкий «Бизнес курс английского языка» Киев, «Логос» 2000.
 2.  Г. Л. Кубарьков «Английский без проблем» Донецк 2000.
 3.  Л. П. Науменко «Бизнес курс английского языка» Киев, «Издательство А.С.К» 2004.
 4.  Т. Г. Шелкова «Новый деловой английский» Москва, Вече 2005.
 5.  В. К. Шпак «Англійська мова для повсякденного спілкування» Київ, «Вища школа» 2004. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17728. Основные понятия и термины страхования 67.5 KB
  Тема 2Основные понятия и термины страхования Страховая терминология. Понятия и термины выражающие наиболее общие условия страхования. Термины связанные с процессом формирования СФ. Термины связанные с расходованием средств СФ. Термины связанные с фу...
17729. Классификация в страховании 48.5 KB
  ТЕМА З.. Классификация в страховании Понятие и основные критерии классификации в страховании Виды и формы страхования Под классификацией понимают иерархическую систему взаимосвязанных звеньев. Классификация страхования представляет собой научную си...
17730. Страховой рынок. Лицензирование страховой деятельности 74.5 KB
  4 ТЕМАИ. Страховой рынок Состав и структура страхового рынка Внутренняя система и внешне окружение страхового рынка. Лицензирование страховой деятельности Страховой рынок Украины. 1.Страховой рынок часть финансового рынка где объектом куплипрод
17731. Обеспечение финансовой устойчивости страхового дела 66.5 KB
  ТЕМА 5. Обеспечение финансовой устойчивости страхового дела 1.Финансовая надежность страховщика 2.Понятие платежеспособности страховщика и условия её обеспечения. 3. Страховые резервы формирование и размещение инвестирование 1. Финансовая надежность страховщика....
17732. Основные принципы построения страховых тарифов 76.5 KB
  ТЕМА 6.Основные принципы построения страховых тарифов 1. Актуарные расчеты. 2.Основные положения расчетов страховых тарифов. 3. Тарифная политика в страховании 4.Показатели страховой статистики 1. Актуарные расчеты преставляют собой систему статистических и экономик
17733. Экономические показатели деятельности страховых компаний 43.5 KB
  Экономические показатели деятельности страховых компаний 1. Структура доходов расходов и прибыли страховщика 2.Налогообложение СК 3. Финансовая устойчивость страховых операций. 1. Структура доходов расходов и прибыли страховщика 1.Главной особенностью деятельн...
17734. Страхование ответственности 67.5 KB
  Тема 8 Страхование ответственности Имущественное страхование Особенности страхования в сельском хозяйстве Особенности страхования строенийОсобенности в транспортном страховании Страхование ответственности это отрасль страхования где объектом страхован
17735. Понятие и сущность перестрахования 44.5 KB
  Тема 9 Перестрахование Понятие и сущность перестрахования Виды перестрахования Понятие и сущность перестрахования Перестрахование является необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и нормальной деятельности .В больш...
17736. Сетевые адаптеры. Драйверы сетевых адаптеров 40 KB
  Лабораторная работа №8 Сетевые адаптеры. Драйверы сетевых адаптеров. Цель работы: изучить оборудование предназначенное для передачи данных; научиться устанавливать драйверы плат сетевых адаптеров в среде операционной системы Windows NT Server; научиться наст...