60465

Формування соціально зрілої особистості

Научная статья

Педагогика и дидактика

В процесі роботи з учнівським колективом надаю допомогу кожному учневі пізнати себе своє Я знайти своє місце в колективі однолітків суспільстві. Здійснюю через співпрацю з вчителями-предметниками впроваджуючи цикл психологічних...

Украинкский

2014-05-18

90 KB

5 чел.

Формування соціально  зрілої  особистості

   З досвіду роботи

класного керівника Просяник В.В.

   м. Артемівськ

Реалізувати поставлені перед школою проблеми намагаюсь через впровадження  таких  виховних технологій,  а саме: особистісно-орієнтовану технологію виховання, КТС, роботу над соціальними проектами, - які дозволяють адаптувати дитину до суспільного життя. Головне завдання бачу в тому, щоб учні зрозуміли та осмислили власне життя, навчилися самостійно та успішно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні життєві проблеми, тобто стали життєвокомпетентними, життєстійкими, життєздатними.

В повсякденній роботі з учнями керуюсь такими життєвими істинами, що дитину треба розуміти, підтримувати, заохочувати, вчити вірити в людей, цінити себе та інших. Саме через різні види соціальної діяльності ( спілкування, гра, навчання, пізнання, праця) відбувається виникнення свідомості та самосвідомості, засвоєння загальних способів практичної діяльності, формування соціальних зв’язків, здатність орієнтуватися в суспільних подіях, залученість у життя суспільства. Відображенням роботи є складена мною схема виховної діяльності класного керівника.(додаток №1)

В процесі роботи з учнівським колективом надаю допомогу кожному учневі пізнати себе, своє «Я», знайти своє місце в колективі однолітків, суспільстві. Не боюсь експериментувати, впроваджую роботу з учнями соціальні колективні проекти.

Головним принципом в своїй педагогічній діяльності  вважаю принцип – кожен учень особистість, індивідуум.

Вагому роль при цьому надаю роботі з батьками, яких активно залучаю до співпраці, використовуючи інтерактивні форми роботи. На мою думку, сім’я — головний фактор формування свідомості особистості. Саме з сім’ї починається суспільне виховання, прилучення дитини до життя, до культури, формується вміння орієнтуватися в соціально-економічних умовах, знаходити взаємодії з оточуючим середовищем  тощо. І наскільки успішно сучасна сім’я виконує свою соціальну функцію, залежить ефективність усієї системи виховання та соціалізації дитини в суспільстві.

Вважаю, що підґрунтям для формування соціально зрілої особистості є технологічний ланцюжок:

Соціальне навчання – соціальне проектування – соціальна компетентність – соціальна корекція.

 

Соціальне навчання – допомога учням в оволодінні життєвими навичками, вмінням,        необхідним для правильного поводження в соціальному середовищі. Здійснюю через співпрацю з вчителями-предметниками, впроваджуючи цикл психологічних тренінгів для учнів.

Соціальне проектування – технологія та зумовлена нею діяльність уповноважених  школою осіб (соціального педагога, психолога, педагогів, волонтерів із числа учнів старших класів, батьків) спрямована на всебічну підтримку розвитку життєвої компетентності учнів. Забезпечую психологічний супровід кожному учневі, формуючи власний вибір життєвої позиції.

Формування соціальної компетентності  передбачає  становлення соціально зрілої особистості; формування учнем уявлень про суспільство як розмаїту, динамічну цілісність, складовою якої є він сам, розвиток у нього бажання та здатності бути активним членом цієї цілісності. Соціальна компетенція передбачає розуміння учнем негативних соціальних явищ (наркоманія, алкоголізм тощо) та здатність протидіяти їм. Моє головне завдання – це допомога дитині зрозуміти рольовий аспект власного існування. Учень повинен готувати себе до набуття і реалізації певних соціальних ролей.

Соціальна корекція – визначення переваг та можливих недоліків в процесі соціалізації, окреслення засобів та шляхів їх усунення, реалізація практичних заходів, спрямованих на усунення вад у розвитку життєвих компетентностей особистості.

 Для реалізації цього технологічного ланцюжка в роботі з класним колективом  я  виділила фактори, що зумовлюють соціалізацію особистості:

 

          

 

Моя діяльність, як класного керівника,  щодо соціального розвитку учнів складається з таких етапів:

 

 

 

 

 Системність у виховній  роботі забезпечується складеним мною алгоритмом.

Діагностичний  блок

Діяльність класного керівника

Робота з учнями

Робота з батьками

1

Психолого-педагогічна діагностика (виявлення нахилів та здібностей, інтересів) учнівського колективу, вивчення сімей, кожного учня з метою реалізації індивідуальних ресурсів

Тести, опитування, анкетування, співбесіди, відверті розмови

 

Анкетування з метою вивчення соціального статусу сімей, надання соціальної та педагогічної допомоги. Індивідуальні співбесіди за результатами діагностики, відвідування вдома

Мотиваційний  блок

2

Формування позитивної мотивації до навчання, до профілів на основі комплексної діагностики, турботливого відношення до свого здоров’я, свідомого ставлення до майбутньої професії та її вільного вибору

Участь у «Літній школі», тренінги з питань формування життєвих компетентностей,  консультпункти, взаємодопомога від психолога, класного керівника, соціального педагога щодо вибору  власного місця для індивідуальної  взаємодії з оточенням, анкетування “Твої життєві пріоритети ”

 

Консультації, вечір запитань і відповідей з питань формування позитивної мотивації до навчання, зустріч із вчителями-предметниками, залучення батьків до процесу свідомого вибору профілю дітьми та майбутньої професії.

Змістовно-організаційний  блок

3

Соціально-моральна адаптація на подолання кризових явищ (психологічні, соціальні проблеми, сімейні конфлікти) в підлітковому віці. Набуття знань про систему права. Формування основ соціальної та індивідуальної поведінки в майбутньому

 Виховна година ”Золоті правила життя”, тренінги, обговорення, рольові ігри, лекції,  «мікрофон», зустріч із представниками міліції, ССН, ЦЗ

Цикл бесід, лекцій з питань:”Як уникнути конфліктів із дітьми”, “Поради батькам” індивідуальна робота з проблемними сім’ями, круглий стіл “Адаптація підлітка в життя”.

4

Усвідомлення соціальної ролі “Особистість». Виховання вільної, конкурентноспроможної особистості, здатної до активної діяльності, критичного мислення, самостійного розв’язання життєвих проблем.

КТС ”Ми — громадяни України”, учнівське самоврядування у класі, проектна технологія: створення і реалізація проектів колективної діяльності, шефська справа.: ініціативна рада “Ми — наставники ”, робота психолога : система тренінгових занять, спрямованих на подолання кризових явищ підлітків.

Висвітлення  кращого сімейного досвіду виховання дітей, впровадження курсу  «Педагогіка на кожен день».

5

Участь у громадській суспільно-корисній діяльності. Набуття досвіду соціальної поведінки. Соціальна роль «Лідер».

Учнівське самоврядування, шкільні акції ”Самі активно діємо”, ”Вчимося управлінню”, ”Чиста школа”. Акції милосердя, діяльність ініціативних рад, волонтерський рух, ділова гра “Я— керівник ”.

Лекторій «Соціалізація дитини», участь у благодійних акціях, консультації, інформування, проведення класних родинних свят ”Родина від батька до сина”, “І на тім рушничкові...”

6

Організація дозвілля - змістовне проведення вільного часу учнів. Соціальне партнерство.

Залучення до позаурочної діяльності, гуртки, факультативи, спортивні секції, клуби. Загальношкільна акція “Бути здоровим—здорово!”

Допомога в організації екскурсій для дітей, спільні спортивні  та виховні заходи  для дітей і батьків.

7

Розвиток суспільної та індивідуальної свідомості.

Соціальні вправи,    тренінги,«мікрофон», індивідуальний психолого-педагогічний супровід учнів групи ризику, звітування учнів про виконання своїх громадських доручень в рамках учнівського самоврядування класу та школи ”Самі активно діємо”

Залучення батьків до проведення тематичних виховних годин, батьківські збори “Дисципліна і самоконтроль учня як підготовка до самостійності”

Рефлексійний блок

8

Створення учнівських соціальних проектів, проектування власної життєвої стратегії, усвідомлення його смислу. Профорієнтаційна робота.

Практикум “Формуємо суспільну поведінку”, зустріч з представниками різних професій, проектна технологія, екскурсії на підприємства, ШНТ «Пролісок», участь у  МАН, методична допомога щодо створення власних життєвих проектів.

Запрошення та участь батьків до проведення тематичних виховних годин, проведення семінару   «Педагогічна освіта батьків», сумісна робота батьків і учнів у  створенні  дітьми життєвих проектів.

9

Презентація індивідуальних соціальних проектів учнів “Вірю в себе “

КТС «Ми - громадяни України»

Спонсорська допомога, участь у презентаціях

Корекційний  блок

10

Психолого-педагогічна корекційна робота із класом та окремими учнями щодо реалізації виховних проблем класу та особистих проблем  учнів

Індивідуальна робота з учнями за наслідками реалізації  особистих проектів

Індивідуальна робота з батьками з проблемних  питань виховання дітей. Організація комплексної допомоги батькам.

 Підготовку  учнів  ми проводимо в школі в системі всіх структурних компонентів навчально-виховного процесу, де простежується  адаптивно-розвиваючи механізми соціалізації дітей: вільний вибір форми та профілю навчання, формування відносин з дорослими та ровесниками у сфері колективних творчих справ, набуття управлінських навичок через організацію демократичного шкільного життя, коли сам  учень є організатором, учасником функціонування міні-моделі суспільства. Учнівське самоврядування стає практичною школою демократії. Ця висока відповідальна місія в майбутньому лягає на плечі сьогоднішніх школярів. Тому необхідно вчити й виховувати учнів бути гідними громадянами своєї держави і вміти управляти нею. Створена президентська класна республіка “Однокласник”(додаток №2). Це ділова гра, яка вміщує в себе життєвий досвід учнів і держави, навчає учнівський колектив складній справі управління. Таким чином, до роботи класної учнівської організації залучені всі діти, що сприяє набуттю виборчого, громадського досвіду(додаток №3).

Приділяю значну увагу  моральній освіті школярів, що є складовою процесу соціалізації. Вона досягає виховної мети лише тоді, коли проводиться в єдності з діяльністю, що сприяє виробленню навиків і потреб культурної поведінки. Привчаю учнів постійно аналізувати власну поведінку і поведінку своїх товаришів. Повсякденна увага до цих проблем приносить помітні зрушення в способах спілкування підлітків  між собою,,  у колі сім’ї, зі старшими.

Вплив на активізацію самостійної думки учнів справляють такі форми роботи, як соціальні вправи, обговорення. Саме в ході  таких видів роботи учні вчаться висловлювати власні думки й судження, самостійно оцінювати факти і події, проявляти такт і витримку, цінувати чужу думку й аналізувати свою, формувати почуття. Намагаюсь ставити запитання  учням так, щоб вони викликали активне обговорення.

Значні резерви соціальної адаптації дітей і підлітків закладено у різноманітній діяльності в позаурочний час, що дозволяє учням набути допрофесійних знань і умінь, підвищити самооцінку, сформувати соціально значущі якості особистості, позитивно впливає на емоційний стан.

 Значне місце в роботі з учнями я приділяю соціальній практиці(додаток №4). Соціальна практика – це організаційна форма виховного простору і водночас механізм залучення учнів до суспільного життя. Вона  сприяє  засвоєнню учнями  основних норм суспільного життя, розкриттю творчих можливостей, самоорганізації й саморозвитку. Добровільне здійснення учнями невеликих справ на користь громади допомагає набути позитивного досвіду громадської співучасті

На мою думку, виховання досягає мети за умови, коли воно може спрямувати діяльність дитини в потрібне русло. Пошук себе, свого місця в суспільстві, професійний вибір тим успішніші, чим ближчі до реального життя всі форми діяльності.

Соціалізувати дитину – це насамперед навчити її жити у злагоді із собою та навколишнім світом. Мудрий педагог В.Сухомлинський розумів, що досягнути цього можна, лише крок за кроком вводячи дитину у світ різноманітних людських стосунків і спонукаючи її до більшої самостійності та відповідальності. На цьому шляху й перебуваю я. Сподіваюсь, що робота, яка ведеться мною останніми роками, сприятиме адаптації підлітків у суспільстві та формуванню гідних громадян нашої країни.

Проект «Плануємо наше завтра»

Актуальність проекту.

Сучасний період соціально-економічного розвитку суспільства докорінно змінив вимоги до рівня вихованості, озброєння знаннями, формування характеру молодої людини, яка вступає у самостійне життя.

Перш за все, завдання сучасної школи - формування творчої, ініціативної, всебічно розвиненої особистості, що вимагає нових підходів до організації виховної роботи.

Школа – це простір життя дитини, тут вона повноцінно живе, і тому вся робота навчального закладу повинна вибудовуватися так, щоб сприяти становленню соціально зрілої особистості, гуманізації відносин між учнями та педагогами, школою та родиною. За таких обставин актуальним стає процес соціалізації дитини, бо саме учнівська молодь має брати на себе активну й відповідальну роль у соціальному житті й через цю роль здобувати статус у суспільстві, тобто діяти, а не бути пасивними споглядачами. Модернізація виховного процесу створює передумови для втілення саме таких заходів, які б сприяли піднесенню ролі соціальної компетентності учнів.

 

Мета проекту: створення умов для підготовки учнів до відповідального усвідомленого    життя.

Завдання:

·  формування в особистості культури життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно будувати  своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя;

·  формування соціальної активності та ключових компетенцій;

·  формування навичок соціальної взаємодії, здатності до розв'язання життєвих проблем;

·  вироблення власного стилю життя;

·  сприяння засвоєнню учнями основних норм суспільного життя, розкриттю творчих     можливостей, самоорганізації й саморозвитку через організацію соціальної практики.

 

Етапи реалізації проекту.

Підготовчий:

січень — червень (  II  семестр 7 класу)

1) вивчення літератури з питань соціалізації особистості

2) психолого-педагогічна діагностика учнівського колективу (виявлення нахилів, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій)

3) вивчення соціального статусу сімей учнів, соціального оточення, соціального запиту дітей та батьків

4) теоретичне та методичне обґрунтування засад, форм, методів розв'язання обраного проекту

5) визначення проблемних моментів у роботі з учнівським та батьківським колективами, шляхів їх вирішення

6) проведення психолого-педагогічного консиліуму за участю учнів, батьків, вчителів-предметників,  керівників шкільних гуртків з теми “Створення умов для формування соціально зрілої особистості”

7) залучення дітей до участі у “Літній школі” з метою формування допрофільних класів

 Основний:  

Вересень - грудень ( I семестр  8 класу) 

1) участь в загальношкільній  акції “Самі активно діємо”

2) робота учнівського самоврядування ; класна республіка “Однокласники”

3) Залучення  класу до загальношкільного рейтингового змагання “Золота гілка”

4) Участь у загальношкільних КТС : “Ми – громадяни України”, “Вчимося управлінню”, “Донеччина рідна моя”

5) Залучення учнів до соціальної практики : створення ініціативних рад “Книголюб”, “Краєзнавство ”, “Ми – наставники”, “Чуйне серце ”

6) година спілкування “Рубежі, намічені тобою”

7) батьківські збори “Дисципліна і самоконтроль учня як підготовка до самостійності ”

8) залучення учнів до участі в І етапі ( шкільному ) предметних олімпіад

9) реалізація творчих потреб в рамках роботи шкільного наукового товариства “Пролісок”

 

Січень – червень ( II  семестр 8 класу)

1) КТС “Золоті правила життя ”

2) батьківські збори “Роль батьків у становленні громадянської позиції дітей ”

3) диспут “У чому культура самопізнання і самовиховання ?”

4) виховна година з елементами тренінгу “Ти знай, що ти людина ”

5) індивідуальний психолого-педагогічний супровід учнів групи ризику

6) робота психолога. Система тренінгових занять, спрямованих на подолання кризових явищ підлітків

7) звітування учнів про виконання своїх громадських доручень у рамках учнівського самоврядування, ініціативних рад, проектів “Вірю в себе ”

8) підсумки загальношкільного конкурсу “Золота гілка”. Обговорення результатів.

9) участь в акції “Веселе літо — малюкам ” ( робота ініціативної ради “Ми — наставники” в пришкільному таборі “Веселка”

10) моніторинг розвитку особистостей учнів класу

 

Вересень — грудень ( I  семестр 9 класу)

1) комплексна професійна діагностика “Я у світі професій ”

2) практикум “Формуємо суспільну поведінку ”( вирішення життєвих ситуацій )

3) Ділова гра “Я — керівник ”

4) батьківські збори. Круглий стіл “Адаптація підлітка в життя ”

5) презентація роботи ініціативних рад

6) КТС “Діємо разом ”

7) загальношкільна акція “Бути здоровим — здорово!”

8) надання соціально-педагогічної допомоги учням класу за наслідками діагностики та моніторингу

 Січень — червень ( II  семестр 9 класу)

1)      анкетування “Твої життєві пріоритети ”

2)  педагогічний ринг для батьків “Життєві протиріччя батьків і дітей ”

3)  година спілкування “Поговоримо відверто ”

4)  захист індивідуальних соціальних проектів у рамках КТС “Ми — громадяни України

5)  надання рекомендацій щодо подальшої освіти учням різних соціальних категорій

6)  проведення ДПА

7)  моніторинг за наслідками реалізації проекту

 

Учасники проекту: учні політехнічного  профільного 8, 9 класу

 

Механізм реалізації проекту:

· розробка навчально – методичного супроводу проекту;

· впровадження новітніх виховних технологій,

· розробка колективних творчих проектів;

 

Очікувані результати:

·  засвоєння учнями основних норм суспільного життя;

·  формування потреби у саморозвитку, самоорганізації;

·  формування життєвих  компетенцій ;

·  здатність до побудови особистої життєвої траєкторії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)
створення сприятливого психологічного мікроклімату та виховного середовища, що є комфортним для кожного учня

2) організація системної виховної роботи з формування в учнів загальнолюдських та громадських якостей, уміння будувати свою компетенцію життя

1. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх оточення, інтересів:

· програмування  виховного впливу

· аналіз ефективності виховного впливу

2. Створення виховного середовища:

· згуртування класного колективу

· формування  комфортних  психологічних умов

· залучення учнів до різноманітних видів діяльності

· розвиток учнівського самоврядування

3. Здійснення корекції впливу різних суб’єктів соціальних відносин учнів:

· надання соціально – педагогічної допомоги сім’ї

· взаємодія з учителями – предметниками

· корегування впливу засобів масової інформації

· нейтралізація негативного впливу соціуму

· взаємодія з іншими навчальними та позашкільними закладами


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39763. ВОСПРИЯТИЕ 73.5 KB
  Физиологической основой восприятия являются процессы проходящие в органах чувств нервных волокнах и центральной нервной системе. Следовательно ощущения могут быть рассмотрены как структурный элемент процесса восприятия. Собственные физиологические механизмы восприятия включаются в процессе формирования целостного образа на последующих этапах когда возбуждение от проекционных зон передается в интегративные зоны коры головного мозга где и происходит завершение формирования образов явлений реального мира. Поэтому интегративные зоны коры...
39764. Деятельностный подход в психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) 104.5 KB
  Рубинштейн в качестве компонента в структуре деятельности рассматривал также движения. Движения это механизмы посредством которых осуществляются действия выражающие поведение. Специфические человеческие движения вырабатывались в процессе труда. Движения человека направлены на предмет на орудие как средство труда.
39765. Индивидуальный стиль деятельности 33 KB
  Предпочитаемые человеком операции характеризуют его индивидуальный стиль деятельности. Индивидуальный стиль деятельности создает новые связи между свойствами субъекта. Сочетание объективных и субъективных условий однозначно детерминирует лишь общее направление деятельности и некоторые наиболее общие характеристики операций и движений.
39766. Качества ума 31 KB
  Калмыкова для обозначения общих умственных способностей учащихся использует термин обучаемость под которым понимает сложную динамическую систему интеллектуальных свойств личности формирующихся качеств ума от которых зависит продуктивность учебной деятельности при наличии исходного уровня знаний положительной мотивации и т. Формируясь и развиваясь в процессе онтогенеза качества ума человека как достаточно устойчивые особенности его личности Являются новообразованиями психики которые проявляются в меняющихся условиях мыслительной...
39767. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 985.5 KB
  Передача PnP IRP пакетов нижним драйверным слоям. Работа с IRP пакетами. Вспомогательная функция CompleteIrp реализует действия по завершению обработки IRP пакета с кодом завершения status. Процедура ReadWrite_IRPhandler предназначена для обработки запросов Диспетчера ввода вывода которые он формирует в виде IRP пакетов с кодами IRP_MJ_READ IRP_MJ_WRITE по результатам обращения к драйверу из пользовательских приложений с вызовами read write или из кода режима ядра с вызовами ZwReadFile или ZwWriteFile.
39768. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭИС 1.24 MB
  Требования высокой эффективности СП вызывают необходимость использования специальных языков, к которым принадлежат машинно-ориентированные языки типа Ассемблера, и языки высокого уровня с развитыми формами представления внутренней, прежде всего, адресной информации СП, например, Си или PL/M
39769. Уровни аппаратных привилегий в Windows NT 5 294.5 KB
  ДВВ представляет запросы от процессов пользовательского режима драйверным процедурам в форме пакета запроса на ввод вывод то есть пакета IRP. Пакет IRP является своего рода рабочим рецептом созданным ДВВ который передается в драйверные процедуры. Большая часть данной книги как раз посвящена правильной организации драйверного кода обрабатывающего IRP пакеты. Запросы сделанные к подсистеме ввода вывода формулируются передаются и отслеживаются с помощью четкого формата рабочего рецепта известного как IRP пакет I o Request Pcket пакет...
39770. Драйверы режима ядра 1.04 MB
  С разделением адресного пространства все на удивление просто. Все четыре, доступного в 32-х разрядной архитектуре, гигабайта разделены на две равные части (4GT RAM Tuning и Physical Address Extension я опускаю как зкзотические). Нижняя половина отдана процессам пользовательского режима, верхняя принадлежит ядру.
39771. Прерывания и особые случаи 922 KB
  Содержимое IDTR не сохраняется в TSS и не изменяется при переключении задачи. Обработчик может обращаться к любым сегментам памяти через таблицу GDT и LDT текущей задачи на своем уровне привелегий передавать управление с помощью команд FR JMP и FR CLL изменять уровень привелегий с помощью шлюза вызова и производить вводвывод. В IDT разрещается применять 3 вида дескрипторов: шлюз ловушки шлюз прерывания и шлюз задачи. Шлюз задачи Шлюз прерывания Шлюз ловушки Формат шлюза задачи аналогичен формату этого в GDT и LDT.