60514

Meet My Friends. Мої друзі та я

Конспект урока

Педагогика и дидактика

We shall speak about English and Ukrainian schools once more. As a result you’ll write a project about your favourite school and the best friend at school.

Английский

2014-05-18

128.5 KB

0 чел.

УРОК  22

Unit 2 «Meet My Friends». Lesson 9

Тема уроку: «Англійські та українські школи».

  «Мої друзі та я».

  Повторення. Контроль.

Мета уроку: практична: повторити й закріпити ЛО теми;

учбова: продовжувати навчати писемного мовлення за темами;

розвиваюча: сприяти розвитку самостійного мислення, вміння чітко виконувати інструкції учителя;

виховна: продовжувати виховувати увагу, інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: підручник,   тематичні малюнки, лексико-граматичні таблиці, аудіозапис пісні, зошит, дошка.

ХІД УРОКУ

 1.  Організація класу. Привітання:

T. – Good morning, children!

P. – Good morning, teacher!

T. – How are you, children!

P. – Fine, thank you. And you?

T. – Fine, thank you. Nice to meet you!

P. – Nice to meet you too.

T. – Glad to see you!

P. – Glad to see you too.

 1.  Підготовка до іншомовного мовлення.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

We shall speak about English and Ukrainian schools once more. As a result you’ll write a project about your favourite school and the best friend at school.

2. Підбери відповіді до запитань впр.1 стор. 38,

(“English”, pupil’s book, 5 form, Oksana Karpiuk)

(Відповіді написані на дошці)

 1.  Primary schools admit children from 5 to 11 years old.  
 2.  The school year begins in September, but not always on the first day of  the month, as school never begins on Monday.
 3.  Pupils have a glass of milk or a glass of orange juice at eleven. At half past twelve or at one o’clock they usually have lunch – meat, pudding, juice, an apple or a cake.
 4.  Usually the pupils have some pets in class – hamsters, rabbits, birds or fish. They often sit on the carpet on the floor and listen to their teacher. Teachers like to read or tell interesting stories.
 5.  English pupils often play outdoors during breaks.

Мовленнєва зарядка 

T. – 1. Завершити відповіді на запитання лексико-граматичної таблиці HО1:

 1.  School usually begins...
 2.  Classes usually begin...
 3.  Pupils usually have...
 4.  Pupils usually wear...
 5.  Schools usually have...
 6.  Pupils usually have...

School

Classes

Pupils

usually

begin(s)

have

wear

at the age of 5/6/7

an 9 (8) p.m.

an September.

lunch (breakfast).

number (names).

uniform.

classes 5 days a week.

T. – Cl, T – P1, P2, P3, P4, P1 – P2

(Відповідають 2 учнів: 1 учень дає відповіді про школи в Англії, інший – про школи в Україні).

      2. Sing a song “A Friend Is the Best Thing to Have”.

 (ex. 4, page 34)

 1.  Основна частина уроку

1. Check on Homework

(Для перевірки письмової вправи 3, стор. 37, викликаються троє учнів, які читають свої розповіді).

2. Усне мовлення

Т. При виконанні вправи (ex. 2, page 38) учні користуються лексико-граматичними структурами таблиці НО2

Зразок. Has Jane got short hair?

 – No, she hasn’t.

 – She’s got long hair.

Has

Jane

Tina

Helen

got

short/long

straight/wavy/curly

blond/red/black/brown

light/dark

blue/brown/grey/green

hair?

skin?

eyes?

Yes,

No,

Jane

Tina

Helen

has got

short/long

straight/wavy/curly

blond/red/black/brown

light/dark

blue/brown/grey/green

hair?

skin?

eyes?

T – P1, P2, P3, P4; P1 – P2 – P3 – P4; P1 – P2

T. Choose the word from the box and fill in the text. Ex. 3,p.39.

T – P1, P2, P3, P4

 3. Писемне мовлення

1. Дописьмова підготовка (pre-writing activities)

 (на дошці написати ключові слова впр. 3, стор. 39 та запропонувати учням скласти речення)

 1.  She looks pretty.
 2.  She is slim and not very tall.
 3.  She has got straight fair hair.
 4.  They are much alike.
 5.  They’ve got light skin.
 6.  But her mother’s hair is different,it is long and wavy.

2.  Писемне мовлення (writing activities).

(Для написання листа товаришу по переписці використовується лексико-граматична таблиця НО3: (учні пишуть відповіді на запитання таблиці).

 1.  Заключна частина уроку

Домашнє завдання (homework)

 1.  WB, ex. 1, p. 37 (match the words);
 2.  Ex. 2, p. 37 (fill in the missing words);
 3.  Write a letter to your pen friend about yourself.

Підведення підсумків уроку (summarizing).

Оцінювання роботи учнів.

     T. – Your marks are...

     T. –  What did you practice at the lesson?

          –  What did you like to do at the lesson? 

          –  Do you like to speak English to each other?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83164. Обзор средств создания интерактивных трехмерных объектов в веб- и мультимедиа-среде 4.58 MB
  Попытки создания систем такого рода были. Но их постигали коммерческие неудачи. Причинами которых можно считать то, что изначально ставились технологические, а не маркетинговые задачи. Разработчики стремились удовлетворить собственные амбиции и любопытство и не думали о целесообразности, о прикладном применении дальше.
83165. ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ І ТОЧНОСТІ ТРЕНДОВИХ МОДЕЛЕЙ 333 KB
  Перевірки адекватності Гаусової моделі. Перевірка адекватності моделі. Тому завдання попереднього вивчення і створення математичної моделі обєктів стало однією з центральних задач оптимального керування. Ідентифікація є процесом побудови математичної моделі обєкта адекватній обєктові з точністю до заданого критерію.
83166. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 200 KB
  Целью курсовой работы является изучить теоретический материал, действующие в настоящее время нормативные акты в сфере учета основных средств, быть в курсе последних изменений законодательства, проанализировать на примере деятельность предприятия в данной области бухгалтерского и финансового учета.
83167. Определение доходов и расходов. Их состав и классификация 160 KB
  Уверенность в этом возникает в случае если организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; право собственности владения пользования и распоряжения на продукцию товар перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком услуга оказана...
83168. Государственная политика различных стран в области заработной платы 167.5 KB
  В данной работе рассмотрены социальные аспекты государственной политики на рынке труда, проблемы и основные тенденции изменения уровня жизни населения как необходимый критерий повышения доходов и заработной платы; проанализирована динамика основных показателей уровня жизни населения, как доходы, расходы, заработная плата...
83169. Финансовый рынок и финансовые институты 226 KB
  Понятие финансового рынка и его инфраструктура Финансовый рынок совокупность отношений связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг а также выпуском и обращением финансовых инструментов; это совокупность рыночных институтов механизм перераспределения капитала между кредиторами и заёмщиками при помощи посредников на основе спроса...
83170. Технические и точные нивелиры 657.15 KB
  Устройство нивелира относительно простое. На рисунке 1 изображена классическая конструкция. Трубы А, помещается на подставку В, неподвижно скрепленную со стержнем С. Параллельно трубе крепится цилиндрический уровень D. Стержень входит в подшипник головы инструмента E, что позволяет инструменту вращаться вокруг своей оси.
83171. Боестолкновение с войсками Золотой Орды. В период с 1327 до нашествия Тамерлана 43.3 KB
  Осенью 1326 года тверской князь Александр Михайлович получил от монгольского хана Узбека ярлык на великое княжение Владимирское. Приблизительно через год в Тверь с большой свитой приехал Шевкал (Чолхан или Щелкан), двоюродный брат Узбека. Он поселился в княжеском дворце, выгнав оттуда Александра...