60514

Meet My Friends. Мої друзі та я

Конспект урока

Педагогика и дидактика

We shall speak about English and Ukrainian schools once more. As a result you’ll write a project about your favourite school and the best friend at school.

Английский

2014-05-18

128.5 KB

0 чел.

УРОК  22

Unit 2 «Meet My Friends». Lesson 9

Тема уроку: «Англійські та українські школи».

  «Мої друзі та я».

  Повторення. Контроль.

Мета уроку: практична: повторити й закріпити ЛО теми;

учбова: продовжувати навчати писемного мовлення за темами;

розвиваюча: сприяти розвитку самостійного мислення, вміння чітко виконувати інструкції учителя;

виховна: продовжувати виховувати увагу, інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: підручник,   тематичні малюнки, лексико-граматичні таблиці, аудіозапис пісні, зошит, дошка.

ХІД УРОКУ

 1.  Організація класу. Привітання:

T. – Good morning, children!

P. – Good morning, teacher!

T. – How are you, children!

P. – Fine, thank you. And you?

T. – Fine, thank you. Nice to meet you!

P. – Nice to meet you too.

T. – Glad to see you!

P. – Glad to see you too.

 1.  Підготовка до іншомовного мовлення.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

We shall speak about English and Ukrainian schools once more. As a result you’ll write a project about your favourite school and the best friend at school.

2. Підбери відповіді до запитань впр.1 стор. 38,

(“English”, pupil’s book, 5 form, Oksana Karpiuk)

(Відповіді написані на дошці)

 1.  Primary schools admit children from 5 to 11 years old.  
 2.  The school year begins in September, but not always on the first day of  the month, as school never begins on Monday.
 3.  Pupils have a glass of milk or a glass of orange juice at eleven. At half past twelve or at one o’clock they usually have lunch – meat, pudding, juice, an apple or a cake.
 4.  Usually the pupils have some pets in class – hamsters, rabbits, birds or fish. They often sit on the carpet on the floor and listen to their teacher. Teachers like to read or tell interesting stories.
 5.  English pupils often play outdoors during breaks.

Мовленнєва зарядка 

T. – 1. Завершити відповіді на запитання лексико-граматичної таблиці HО1:

 1.  School usually begins...
 2.  Classes usually begin...
 3.  Pupils usually have...
 4.  Pupils usually wear...
 5.  Schools usually have...
 6.  Pupils usually have...

School

Classes

Pupils

usually

begin(s)

have

wear

at the age of 5/6/7

an 9 (8) p.m.

an September.

lunch (breakfast).

number (names).

uniform.

classes 5 days a week.

T. – Cl, T – P1, P2, P3, P4, P1 – P2

(Відповідають 2 учнів: 1 учень дає відповіді про школи в Англії, інший – про школи в Україні).

      2. Sing a song “A Friend Is the Best Thing to Have”.

 (ex. 4, page 34)

 1.  Основна частина уроку

1. Check on Homework

(Для перевірки письмової вправи 3, стор. 37, викликаються троє учнів, які читають свої розповіді).

2. Усне мовлення

Т. При виконанні вправи (ex. 2, page 38) учні користуються лексико-граматичними структурами таблиці НО2

Зразок. Has Jane got short hair?

 – No, she hasn’t.

 – She’s got long hair.

Has

Jane

Tina

Helen

got

short/long

straight/wavy/curly

blond/red/black/brown

light/dark

blue/brown/grey/green

hair?

skin?

eyes?

Yes,

No,

Jane

Tina

Helen

has got

short/long

straight/wavy/curly

blond/red/black/brown

light/dark

blue/brown/grey/green

hair?

skin?

eyes?

T – P1, P2, P3, P4; P1 – P2 – P3 – P4; P1 – P2

T. Choose the word from the box and fill in the text. Ex. 3,p.39.

T – P1, P2, P3, P4

 3. Писемне мовлення

1. Дописьмова підготовка (pre-writing activities)

 (на дошці написати ключові слова впр. 3, стор. 39 та запропонувати учням скласти речення)

 1.  She looks pretty.
 2.  She is slim and not very tall.
 3.  She has got straight fair hair.
 4.  They are much alike.
 5.  They’ve got light skin.
 6.  But her mother’s hair is different,it is long and wavy.

2.  Писемне мовлення (writing activities).

(Для написання листа товаришу по переписці використовується лексико-граматична таблиця НО3: (учні пишуть відповіді на запитання таблиці).

 1.  Заключна частина уроку

Домашнє завдання (homework)

 1.  WB, ex. 1, p. 37 (match the words);
 2.  Ex. 2, p. 37 (fill in the missing words);
 3.  Write a letter to your pen friend about yourself.

Підведення підсумків уроку (summarizing).

Оцінювання роботи учнів.

     T. – Your marks are...

     T. –  What did you practice at the lesson?

          –  What did you like to do at the lesson? 

          –  Do you like to speak English to each other?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66425. Виховання соціальної усталеності особистості старшокласника в навчально-виховному процесі 211 KB
  У Законі Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні Національній доктрині Державній національній програмі Діти України Національній концепції виховання актуалізується проблема виховання особистості здатної на активну роль...
66426. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 372.5 KB
  Сучасна наука акцентує увагу до проблеми власного самопізнання, розглядаючи її як своєрідний ключ для розв’язання багатьох актуальних дослідницьких проблем. Реалізація потенціалу сільськогосподарської науки, її завдань та цілей, місця в загальній системі знань про закономірності...
66427. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СИСТЕМИ АПК 269 KB
  Ефективність діяльності переробних підприємств в умовах ринкової конкуренції залежить в основному від якості формування та рівня використання виробничого потенціалу. Розвиток економіки регіону на довгострокову перспективу повязаний саме з цими...
66428. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СУДДІВ В УКРАЇНІ 159.5 KB
  Правове регулювання відносин найманої праці здійснюється зазвичай загальними нормами трудового законодавства України. Проте трудова діяльність окремих категорій працівників має суттєві особливості, що зумовлює наявність спеціальних норм щодо її регламентації.
66429. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 474.5 KB
  Формування відкритої економіки, членство України в СОТ супроводжується не тільки позитивними, але і негативними явищами, серед яких слід відзначати жорсткі конкурентні умови, особливо для країн із застарілою технологією та виробництвом екологічно неякісної продукції.
66430. Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю, їх обмеження та основи моделювання 4.68 MB
  Головним призначенням систем пересилання, розподілу та споживання електроенергії є ефективне забезпечення потреб національного господарства в енергії відповідної якості за мінімальних витрат і достатньому рівні надійності. Принципи побудови, розвитку сучасних і перспективних систем енергопостачання...
66431. Особенности корректировки таможенной стоимости товаров 203.5 KB
  Необходимо проанализировать изменения, связанные с образованием Таможенного союза; Выявить принципиально новые особенности Таможенного кодекса Таможенного союза; Рассмотреть что такое таможенная стоимость товаров, как она контролируется и в связи, с чем может корректироваться.
66432. Некоторые вопросы практики вексельного обращения 116.82 KB
  Наименование вексель включенное в самый текст документа и выраженное на том языке на котором этот документ составлен; простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму; 3 наименование того кто должен платить плательщика; указание срока платежа; указание места в котором должен быть совершен платеж; наименование того кому или приказу кого платеж должен быть совершен; указание...