60514

Meet My Friends. Мої друзі та я

Конспект урока

Педагогика и дидактика

We shall speak about English and Ukrainian schools once more. As a result you’ll write a project about your favourite school and the best friend at school.

Английский

2014-05-18

128.5 KB

0 чел.

УРОК  22

Unit 2 «Meet My Friends». Lesson 9

Тема уроку: «Англійські та українські школи».

  «Мої друзі та я».

  Повторення. Контроль.

Мета уроку: практична: повторити й закріпити ЛО теми;

учбова: продовжувати навчати писемного мовлення за темами;

розвиваюча: сприяти розвитку самостійного мислення, вміння чітко виконувати інструкції учителя;

виховна: продовжувати виховувати увагу, інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: підручник,   тематичні малюнки, лексико-граматичні таблиці, аудіозапис пісні, зошит, дошка.

ХІД УРОКУ

 1.  Організація класу. Привітання:

T. – Good morning, children!

P. – Good morning, teacher!

T. – How are you, children!

P. – Fine, thank you. And you?

T. – Fine, thank you. Nice to meet you!

P. – Nice to meet you too.

T. – Glad to see you!

P. – Glad to see you too.

 1.  Підготовка до іншомовного мовлення.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

We shall speak about English and Ukrainian schools once more. As a result you’ll write a project about your favourite school and the best friend at school.

2. Підбери відповіді до запитань впр.1 стор. 38,

(“English”, pupil’s book, 5 form, Oksana Karpiuk)

(Відповіді написані на дошці)

 1.  Primary schools admit children from 5 to 11 years old.  
 2.  The school year begins in September, but not always on the first day of  the month, as school never begins on Monday.
 3.  Pupils have a glass of milk or a glass of orange juice at eleven. At half past twelve or at one o’clock they usually have lunch – meat, pudding, juice, an apple or a cake.
 4.  Usually the pupils have some pets in class – hamsters, rabbits, birds or fish. They often sit on the carpet on the floor and listen to their teacher. Teachers like to read or tell interesting stories.
 5.  English pupils often play outdoors during breaks.

Мовленнєва зарядка 

T. – 1. Завершити відповіді на запитання лексико-граматичної таблиці HО1:

 1.  School usually begins...
 2.  Classes usually begin...
 3.  Pupils usually have...
 4.  Pupils usually wear...
 5.  Schools usually have...
 6.  Pupils usually have...

School

Classes

Pupils

usually

begin(s)

have

wear

at the age of 5/6/7

an 9 (8) p.m.

an September.

lunch (breakfast).

number (names).

uniform.

classes 5 days a week.

T. – Cl, T – P1, P2, P3, P4, P1 – P2

(Відповідають 2 учнів: 1 учень дає відповіді про школи в Англії, інший – про школи в Україні).

      2. Sing a song “A Friend Is the Best Thing to Have”.

 (ex. 4, page 34)

 1.  Основна частина уроку

1. Check on Homework

(Для перевірки письмової вправи 3, стор. 37, викликаються троє учнів, які читають свої розповіді).

2. Усне мовлення

Т. При виконанні вправи (ex. 2, page 38) учні користуються лексико-граматичними структурами таблиці НО2

Зразок. Has Jane got short hair?

 – No, she hasn’t.

 – She’s got long hair.

Has

Jane

Tina

Helen

got

short/long

straight/wavy/curly

blond/red/black/brown

light/dark

blue/brown/grey/green

hair?

skin?

eyes?

Yes,

No,

Jane

Tina

Helen

has got

short/long

straight/wavy/curly

blond/red/black/brown

light/dark

blue/brown/grey/green

hair?

skin?

eyes?

T – P1, P2, P3, P4; P1 – P2 – P3 – P4; P1 – P2

T. Choose the word from the box and fill in the text. Ex. 3,p.39.

T – P1, P2, P3, P4

 3. Писемне мовлення

1. Дописьмова підготовка (pre-writing activities)

 (на дошці написати ключові слова впр. 3, стор. 39 та запропонувати учням скласти речення)

 1.  She looks pretty.
 2.  She is slim and not very tall.
 3.  She has got straight fair hair.
 4.  They are much alike.
 5.  They’ve got light skin.
 6.  But her mother’s hair is different,it is long and wavy.

2.  Писемне мовлення (writing activities).

(Для написання листа товаришу по переписці використовується лексико-граматична таблиця НО3: (учні пишуть відповіді на запитання таблиці).

 1.  Заключна частина уроку

Домашнє завдання (homework)

 1.  WB, ex. 1, p. 37 (match the words);
 2.  Ex. 2, p. 37 (fill in the missing words);
 3.  Write a letter to your pen friend about yourself.

Підведення підсумків уроку (summarizing).

Оцінювання роботи учнів.

     T. – Your marks are...

     T. –  What did you practice at the lesson?

          –  What did you like to do at the lesson? 

          –  Do you like to speak English to each other?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2595. Навчальна робота в аудиторії. Лекційні заняння 49.67 KB
  Лекція — це один із найважливіших різновидів навчальних занять. Слухання лекції  Перешкоди слуханнюлекції  Конспектування лекції. Труднощі конспектування. Скорочення інформації при конспектуванні  Недоцільніс...
2596. Юные знатоки физики 30.35 KB
  Юные знатоки физики Цели: Воспитательные: Привитие навыков культурного общения. Выявление способностей детей. Развивающие: Формирование умений делать опыты и пользоваться измерительными приборами, Развивать умения творчески...
2597. Позакласне (додаткове) читання світової літератури в школі 25.07 KB
  Сутність поняття позакласне читання. Значення позакласного читання учнів. Принципи організації позакласного читання. Принципи добору творів для позакласного читання. Організація системи позакласного читання. Методичні прийоми орг...
2598. Електричний струм в напівпровідниках 147.83 KB
  Характеристика електропровідності. Провідність речовин. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Електропровідність речовин характеризується наявністю великої кількості вільних зарядів та їх рухливістю. В провідниках є вели...
2599. Психологическая характеристика подросткового возраста 210.9 KB
  Психологическая характеристика подросткового возраста. Особенности межличностных отношений в подростковом возрасте Подростковый возраст 10-16 лет. Четких границ нет (13-16 мальчики и 12-15 девочки). Относится к числу переходных и критических периодо...
2600. Моя професія - бухгалтер. Професійна орієнтація 190 KB
  Професійна орієнтація — система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння студентами необхідних знань про соціально-економічні і психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування у них уміння аналізувати вимоги професії до психологічної структури особистості
2601. День Соборності України – день єднання народу 42.08 KB
  Психолого-педагогічне обґрунтування обрання теми та форми виховного заходу. Було обрано тему День Соборності України – день єднання народу у формі класної години. Необхідність проведення заходу виникла  у зв’язку зі святом 22 січня...
2602. Внеклассное мероприятие по теме Весна пришла 88.61 KB
  Форма проведения: соревнование двух команд Цели: развитие памяти, внимания, наблюдательности, смекалки, активизация мыслительной деятельности, формирование у учащихся навыков самостоятельной работы; воспитание духа соревнования, честности, целе...
2603. Защитники Родины 28.24 KB
  Тема: Защитники Родины. Форма проведения: игра-соревнование; Цель: расширить представление детей об общенародном празднике, посвященном вооруженным Силам России, воспитывать у них любовь к защитникам Отечества и к своей Родине, создать атмосферу п...