60578

Українська література 9 клас. Марко Вовчок: Максим Гримач

Тест

Педагогика и дидактика

– Соколе мій козаче каже Катря. Тепер уже вільний козак мій жених тату Вільного собі зятя дождали Старий зирк се його Катря стоїть проти місяця А. Діждався мене ти мій маковий вінку...

Украинкский

2014-05-19

37.5 KB

1 чел.

Українська література

9 клас

Марко Вовчок "Максим Гримач"

Обери правильне закінчення рядка

 

1. Не за вас се діялось,- давно колись, як панувала на Вкраїні удвійзі...

  А. Річ Посполита і Русь-матінка;

  Б. Польща і Русь-матінка;

  В. Польща і Московщина.

2. – От,- каже, було, хто з громади,- ти, брате Максиме,...

  А. зовсім товстий став;

  Б. зовсім про нас забув;

  В. зовсім у пана вбрався.

3. Був Максим удовець, мав дві дочки...Жили вони в батька...

  А. у розкошах;

  Б. у строгості;

  В. у бідності.

4. – Соколе мій, козаче!- каже Катря.- Коли ж ти вернешся? Чи хутко?    – Хутко, моя рибчино! Зацвіте перша вишня у твоєму садочку, закує сива зозуля – я припливу до тебе не наймитом - ...

  А. вільним козаком;

  Б. багатим козаком;

  В. осавулою козацьким.

5. – Позавчора перед бурею, опівночі, горіла береза (а козаки, було, як треба дать звістку, що йдуть, то й запалять березу); от ми примічали та вчора й виїхали назустріч... Нема нікого...тільки Дніпро...

  А. хвилі свої великі носить;

  Б. птахів на хвилях носить;

  В. потрощені човни носить.

6. - А велика була буря?

   - Я й зроду такої не бачив!...Ніч темна-темна, тільки блискавка блискає. А як грім гримне, то наче всі гори наддніпрянські...

  А. падають;

  Б. луснуть;

  В. трощаться.

7. – Тепер уже вільний козак мій жених, тату! Вільного собі зятя дождали! Старий – зирк!- се його Катря стоїть проти місяця…

  А. смутна-смутна;

  Б. зла-розгнівана;

  В. біла-біла.

8. – Дитино моя, Катрусю!- каже старий, сідаючи коло неї. - Підніми ж бо голівку, доню, та глянь на старого батька!- Вона підняла голівку й глянула на нього.

– О доню! Яка ж ти стала...

  А. страшна;

  Б. стара;

  В. чужа.

9. – Сестричко моя малая! Щебетушечка моя нерозумная!- жалує Катря малу.

– О, да який же вінок ваш красний, сестро! Да який же красний! Сестронько-любонько, коли ж ви його візьмете?

- Візьму...

  А. вранці;

  Б. ввечері;

  В. вночі.

10. Прийшла над воду і зняла свого вінка, що сплела ранком, зняла та й каже...

  А. «Діждався мене ти, мій маковий вінку!»;

  Б. «На жаль, зов’яв ти, мій маковий вінку»;

  В. «Не зов’яв ти, мій маковий вінку».

11. Кинулись до води – тільки вінок маковий плаває, кружиться. Зачинився старий Гримач, не виходив за свої ворота...

  А. цілий рік;

  Б. аж 3 роки;

  В. аж 5 років.

12. ...Сумно старому Максиму самому в хаті і глянув тоді на Дніпро й згадав старшу дочку, а сльози йому покотились на сивий ус. – Катрю! Катрю! Дитино моя хороша!…

  А. нащо ти нас покинула?;

  Б. загубив я твій вік молоденький?;

  В. сумно, коли без тебе.

 

  

Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

в

а

а

в

б

в

б

б

в

в

б


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26956. Виды правонарушений 6.48 KB
  состав Правонарушениевиновное поведение праводееспособного индивидакоторе противоречит предписаниям норм правапричиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙправонарушениекоторое совершается в сфере служебных отношенийи нарушаетглавным образом порядок отношений подчиненности по службе. АДМИНИСТРАТИВНЫЙправонарушениепосягающее на установленный законом общественный порядокна отношения в области исполнительной и рапорядительной деятельности органов госване связанные с осуществлением служебных...
26957. Причины правонарушений, пути их преодоления 9.63 KB
  ТЕОРИЯ ПРИРОЖДЕННОГО ПРЕСТУПНИКА есть людиобладающие определенным набором признакова потому предрасположенные к совершению преступленийт.Баснословные цены на продукты питания и промышленные товары привели к небывалому росту таких преступленийкак кражииные хищения имуществаграбежиразбои.На приобретение наркотиков и алкогольных напитков постоянно требуются немалые суммы денегчто провоцирует лицих употребляющихна совершение таких преступленийкак кражиграбежи ит. ПРОФИЛАКТИКАспециально осуществляемая деятельность по учету и...
26958. Понятие, признаки и виды юридической ответственности 12.44 KB
  Понятиепризнаки и виды юридической ответственности.Характеризуется определенными ЛИШЕНИЯМИкоторые правонарушитель должен претерпетьобъективное свойство ответственности; 3.Условиями этой ответственности являются: противоправное поведение должника возникновение убытков кредитора наличие причинной связи между поведением должника и возникновением убытков у кредитора вина должника.Административной ответственности подлежит лицо достигшее к моменту совершения административного правонарушения 16 лет.
26960. Понятие и формы реализации права 6.75 KB
  Понятие и формы реализации права. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА воплощение их предписаний в правомерном поведении субъектов правав их практической деятельности. ОСОБЕННОСТИ: 1 Реализация права всегда связана ТОЛЬКО с ПРАВОМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ людейтаким поведениемкоторое соответствует правовым предписаниям.Это АКТИВНЫЕ положительные действияиспользование права или исполнение обязанности;в другомБЕЗДЕЙСТВИЕ субъектоввоздержание от совершения противоправных действий.
26961. Применение норм права 11.11 KB
  Применение норм права. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА воплощение предписаний норм права в правомерном поведении субъектов правав их практической деятельности. ОСОБЕННОСТИ: 1 Реализация права всегда связана ТОЛЬКО с ПРАВОМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ людейтаким поведениемкоторое соответствует правовым предписаниям.Это АКТИВНЫЕ положительные действияиспользование права или исполнение обязанности;в другомБЕЗДЕЙСТВИЕ субъектоввоздержание от совершения противоправных действий.
26962. Акт применения права, их виды 5.74 KB
  РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА—воплощение предписаний норм права в правомерном поведении субъектов права,в их практической деятельности.Осуществление прав,исполнение и соблюдение обязанностей,применение права-ВЛАСТНАЯ деятельность СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫХ СУБЪЕКТОВ по реализации правовых норм относительно конкретных жизенных случаев,определенной правовой ситуации и индивидуально-определенных лиц.
26964. КОЛЛИЗИИ В ПРАВЕ И ПРИНЦИПЫ ИХ РЕШЕНИЯ 5.42 KB
  КОЛЛИЗИИ В ПРАВЕ И ПРИНЦИПЫ ИХ РЕШЕНИЯ КОЛЛИЗИИпротиворечия между положениями двух или нескольких норм праварегулирующими одни и те же или смежные общественные отношения. ВИДЫесть общее решение: 1между Конституцией и всеми иными актамиразрешается в пользу Конституции; 2между законами и подзаконными актамиразрешается в пользу законов как актов большей юридической силы; 3между общефедеральными актами и актами субъектов федерации:если последний принят в пределах ведения субъектадействует именно он;если последний принят вне пределов...