60591

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАЙЛАДАХ

Дипломная

Педагогика и дидактика

Соціальні мережі дають можливість безпосередньо підводити вихованців до тих чи інших дій. Корисного аналізу того чи іншого питання у неформальні обстановці. Соціальні мережі в певній мірі дають можливість оцінити особисте життя вихованців. Часто розміщені фото, окремі альбоми дозволяють встановити напрямки розвитку уподобань і схильностей учнів.

Украинкский

2015-01-09

1.68 MB

39 чел.

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАЙЛАДАХ


Вступ

 В даний час спостерігається швидке зростання активності молоді в соціальних мережах, які стають однією з головних прикмет часу. У педагогічній науці цей феномен широко обговорюється і вивчається, йде активний пошук шляхів використання соціальних мереж для потреб освіти та розвитку молоді.

    Дослідники вважають, що використання цифрових технологій є основою для реалізації можливостей персоналізації освіти і простором для співпраці. Вони стверджують, що використання цифрових технологій дозволить учням вчитися разом, співробітничати і накопичувати знання, що включають і персональну інформацію, в тому числі повне ім'я, вік, навчальний заклад і місце розташування учнів, а також їх фотографії. З одного боку, у дорослих зростає стурбованість щодо безпеки та недоторканності приватного життя молодих людей, так як діти і молоді люди все частіше стають авторами блогів, в яких вони можуть публікувати особисту інформацію. До речі, на її основі вже проводяться різного роду соціальні дослідження, в тому числі соціологічні та інші.

Соціальні мережі дають можливість безпосередньо підводити вихованців до тих чи інших дій. Корисного аналізу того чи іншого питання у неформальні обстановці. Соціальні мережі в певній мірі дають можливість оцінити особисте життя вихованців. Часто розміщені фото, окремі альбоми дозволяють встановити напрямки розвитку уподобань і схильностей учнів.

Актуальність роботи: швидкий розвиток соціальних мереж, можливість використання їх у навчально-виховному процесі.

Предмет роботи: учнівські колективи, сільської та міської шкіл.

Об'єкт: соціальні мережі, як чинник формування широкої основи для комунікації.

Мета: Дослідження популярності соціальних мереж між учнями ЗОШ у сільській та міській місцевості.

Завдання: 

- дослідити зацікавленість найбільш популярними соціальними мережами  серед учнів  сільської та міської місцевості.

-  встановити можливості використання соціальних мереж у навчально-виховному процесі

-  оцінити ефективність використання  соціальних  мереж у навчально-виховному процесі для різного шкільного віку.

-  шляхом анкетування визначити найбільш використовувані мережі серед учнів ЗОШ.

-  визначити роль соціальних мереж у спілкуванні між учнями ЗОШ.

        

 1. Історія виникнення глобальних соціальних мереж

Соціа́льна мере́жа — соціальна структура утворена індивідами або окремими групами, колективами. Вона відображає розмаїття зв'язків між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними стосунками.

Вивчення соціальних мереж є надзвичайно важливим питанням, оскільки може надавати величезну інформацію про членів соціальних груп та їхні стосунки. Однією із важливих чинників соціальної мережі є та річ, що члени різних соціальних груп мають вагомий елемент впливу на середовище з яким вони перебувають у постійному контакті. Соціальні мережі також грають ключову роль у формуванні взаємовідносин у певному соціумі.

     2. Поняття глобальної соціальної мережі та її виникнення

Глобальна соціальна мережа – це соціальна мережа, яка об’єднує величезну кількість індивідів чи груп не залежно від їх індивідуальних особливостей, вподобань чи локації (місця проживання).

До недавнього часу створення такої системи було фізично неможливим, оскільки не існувало необхідних технічних засобів, але із розвитком комп’ютерів та глобальної мережі Internet на сьогоднішній день ми спостерігаємо бурхливий розвиток таких соціальних мереж саме в Internet.

Наше суспільство на відміну від інших розвинутих країн саме сьогодні перебуває на етапі бурхливого розвитку і впровадження Інтернет технологій. За останні роки значна кількість користувачів отримали доступ до глобальної сітки. Тому саме в даний момент для багатьох людей є можливість стати користувачем соціальних мереж. Правда є також значна кількість людей середнього і старшого віку, які практично не ознайомлені можливостями, і перевагами користування соціальними мережами .

Першим веб-сайтом, який пропонував можливості роботи із соціальними мережами, був classmates.com, який з'явився в 1995 році. У слід за ним, в 1997 році з'явився SixDegrees.com. Починаючи з 2001 року почали з'являтись сайти, в яких використовувалась технологія під назвою Коло друзів. Ця форма соціальних мереж, яка широко використовується у віртуальних спільнотах, набула широкої популярності в 2002 році та розквітнула з появою сайту Friendster. Наразі, існує більш ніж 200 сайтів з можливостями організації соціальних мереж. 4 лютого 2004 року почала працювати соціальна мережа FaceBook. Популярність цих сайтів постійно зростала, і в 2005 році було більше переглядів сторінок сайту MySpace, аніж сайту Google. Google також пропонує веб-стайт з можливостями роботи із соціальними мережами orkut, який було запущено в 2004 році. Соціальні мережі почали розглядатись як складова інтернет стратегії приблизно в той самий час: в березні 2005, Yahoo запустила Yahoo! 360°, а в липні 2005 News Corportaion запустила MySpace. 

1 жовтня 2006 року було запущено відому російську соціальну мережу ВКонтакте, що набула великої популярності на теренах Росії, України, Білорусії, Казахстану. Що стосується українських соціальних мереж то одна з найвідоміших вітчизняних мереж Connect.ua була створена у грудні 2007р.

В цих спільнотах, спочатку, група перших користувачів надсилає запрошення членам Internet спільноти приєднатись до спільноти сайту. Нові члени повторюють цей процес, збільшуючи загальну кількість учасників та зв'язків в мережі. Сайти, також, пропонують такі можливості, як автоматичне оновлення адресних книг, перегляд особистої інформації один одного, утворення нових зв'язків за допомогою «служб знайомств» та інших форм соціальних зв'язків у мережі. Змішування мереж — це підхід до соціальних мереж, який комбінує особисті зустрічі та елементи комунікації в мережі. MySpace, наприклад, будується на основі незалежних музичних та святкових сцен, а Facebook віддзеркалює університетські спільноти. Нові соціальні мережі в Інтернеті все більше зосереджуються на певних галузях, наприклад, на мистецтві, тенісі, футболі, автомобілях, та, навіть, пластичній хірургії.

Більшість із соціальних мереж в Інтернеті є публічними, дозволяючи будь-кому приєднатись. Деякі організації, такі як великі корпорації, також мають доступ до приватних служб соціальних мереж, вони встановлюють ці програми на власних серверах та надають можливість робітникам оприлюднювати свої мережі контактів та відносин із зовнішніми особами.

                                    3. Еволюція соціальних мереж

Термін «соціальна мережа» в 1954 році ввів англійський соціолог Джеймс Барнс у збірці робіт «Людські стосунки». Цим терміном він виразив думку про те, що суспільство - це складне переплетення стосунків. Барнс досліджував взаємозв'язки між людьми за допомогою візуальних діаграм, в яких окремі особи зображено крапками, а зв'язки між ними – лініями.

В 1959 році принципами формування соціальних мереж зацікавились угорські математики Пол Ердосі Альфред Реній. Вони написали цілу низку статей на основі своїх досліджень, запропонували поняття коефіцієнта кластеризації, тобто ступеня близькості між неоднорідними групами (коли людина розширює мережу своїх зв’язків за рахунок осіб, яких вона не знає особисто, але знають її знайомі).

Що таке соціальна мережа?Соціальна мережа – це спільнота людей, об’єднаних однаковими інтересами, уподобаннями або тих, що мають інші причини для безпосереднього спілкування між собою.

Соціальна мережа в Інтернеті– це програмний сервіс, платформа для взаємодії людей в групі чи групах. Завданням такого сервісу є забезпечення користувачів усіма можливими інструментами для спілкування одне з одним – відео, чати, зображення, музика, блоги, форуми тощо.

                        4. Перші соціальні мережі (піонери галузі)

Перша соціальна мережа з'явилась в Інтернеті в 1995 році. Початок нового напрямку веб-сервісів поклав американський сайт Classmates.com, який пропонував відшукати своїх однокласників, колег та друзів. Зараз у мережі Classmates.com зареєстровано більше 40 мільйонів активних користувачів з США та Канади.

Рис.2.2  Вигляд Інтернет сторінки соціальної мережі facebook.

У 2001 році з’явилася перша соціальна мережа, спрямована на професійний розвиток – Ryze (зараз налічує 500 тисяч користувачів); 2003 рік – поява LinkedIn (зараз – більше 20 мільйонів користувачів), Hi5 (80 мільйонів користувачів); 2004 рік – orkut (понад 16 мільйонів користувачів на кінець 2006 року), Facebook (більше 69 мільйонів користувачів), Friendster (50 мільйонів користувачів), MySpace тощо. Шалений успіх MySpace у 2005 році (за два роки існування сервісу його аудиторія виросла до 47,3 мільйонів осіб) призвів до швидкого розростання соціальних мереж та збільшення їх популярності серед користувачів.

                       5. Класифікація соціальних мереж

Всі соціальні мережі можна умовно розділити на три категорії:

  1.  На загальну тематику (створені для приватного спілкування)
  2.  Спеціалізовані
  3.  Ділові

Соціальні мережі на загальну тематику, наприклад Facebook (більше 69 мільйонів користувачів), Вконтакте.ру (11 мільйонів користувачів) та Однокласники (більше 14 мільйонів користувачів), спрямовані на підтримку і налагодження вже існуючих контактів та пошук нових знайомих. Вони мають велику популярність серед школярів та студентів, що використовують веб-сервіси як платформу для спілкування в мережі. Ці сайти вже накопичили величезну базу контактів і профілів, з яких можна багато дізнатись про людину та її уподобання.

Спеціалізовані соціальні мережі займають певну нішу в своєму секторі, і збирають аудиторію за інтересами. Наприклад, Last.Fm – музична соціальна мережа, яка розбудовує зв’язки між користувачами за принципом музичних уподобань. Geni – сімейна соціальна мережа, об’єднує людей на основі родинних зв’язків. Соціальна мережа MyChurch надає можливість будь-якій людині створити свою церкву та своє коло спілкування. Autokadabra.ru - соціальна мережа автолюбителів.

Ділові соціальні мережі, такі як LinkedIn, Plaxo та МойКруг, спрямовані на професійний розвиток та побудову кар’єри. Новою в цьому переліку є українська ділова соціальна мережа PROFEO, запуск якої відбувся у квітні 2008 року. PROFEO має україномовний інтерфейс і спрямована на професійний розвиток в Україні. Специфіка нової мережі полягає в унікальному для України поєднанні різних послуг та сервісів, доступних з одного ресурсу: онлайн-адресна книжка, блоги, форуми, галерея, миттєві повідомлення та групи за професійними інтересами.

                  6. Історія соціальної мережі “В Контакті”

VK (рос. ВКонтакте) — найбільша соціальна мережа на теренах СНД. За даними сайту Alexa.com станом на червень 2013, перший за відвідуваністю сайт в Україні та Білорусі, другий в Росії, третій в Казахстані та 19-й у світі. У квітні 2011 щоденна аудиторія соціальної мережі перевищувала 25 мільйонів осіб.

Сайт спочатку позиціонував себе як соціальна мережа студентів і випускників елітних російських вищих навчальних закладів, пізніше — як універсальний засіб зв'язку для всіх соціальних груп і віків. У січні 2009 року «ВКонтакті» вперше обігнав за відвідуваністю на пострадянському просторі свого головного конкурента — «Однокласники». Зараз «ВКонтакті» є беззаперечним лідером в Україні та Росії серед соціальних мереж за відвідуваністю, на сайті зареєстрована переважна більшість української молоді, яка використовує цей сайт як універсальний засіб для спілкування і обміну даними.

Соціальні мережі стали невід`ємною частиною нашого життя. Можливо, причина у здатності людей швидко звикати до чогось, чим можна легко користуватись (Соціальні мережі, звичайно, створені так, що розібратись у них легко та просто, оскільки всі функції досягаються натисканням всього кількох клавіш, не забираючи багато часу.). Але - це лише вершина айсберга! Якщо звернутись до самого початку історії соціальних мереж, яку описав у своїй книзі польський вчений Януш Леон Вишневський, то виникли вони лише завдяки створенню інтернета.

Приведемо приклад історичного розвитку популярного сайту в усіх країнах СНД, порталу, що набрав популярність просто блискавично. Ці слова повністю про Вконтакте. Ця мережа зберігає безліч секретів, а також цікавих моментів.

Засновник контакту - Павло Дуров.У 2004 році Павло почав розробляти власний сайт для студентів durov.com. Саме він став першим джерелом посилальної маси і саме він дав початок життя найбільшого порталу.Яка ж була ідея Контакту?

Рис.2.3Вигляд Інтернет сторінки соціальної мережі «Вконтакте».

Головною ідеєю майбутнього популярного проекту був “Проект дозволити студентам і випускникам з самих різних університетів і факультетів завжди залишатися в контакті”. І забігаючи вперед, ідею проект виконав – зараз Вконтакте є найпопулярнішим інтернет-ресурсом серед студентів і випускників.

В силу різних обставин, перш за все - це напевно,  рівень освіченості і  людської моралі,  ми дуже часто губимо для себе дорогих людей, губимо через елементарне нерозуміння сутності  речей. Часто амбіції, збагачення, забирають основну частину нашого часу, і уваги. І набагато пізніше – через роки,  ми можемо усвідомити.   У  нашому житті, ми були знайомі із багатьма цікавими,  щирими до нас людьми – це однокласники, одногрупники, однокурсники. Дані люди цінували нас не за матеріальні статки, і впливовість, ми з ними просто становилися,   набували перший досвід, мали надзвичайно багато спільного. З плином часу ми приходимо до розуміння, що не так часто зустрічаються нам оточення, яке старатиметься зрозуміти нас, і щиро цінуватиме.

З того моменту, коли рівень суспільної моралі досягає певної висоти, ми з більшою увагою ставимося до навколишнього світу,  а отже і один до одного, виникає розуміння цінності людини у світі, актуальним стає ставлення один до одного.  Дані потреби породжують різні суспільні проекти, зорієнтовані на спілкування і співпрацю.  Людство досягнуло особливо великих успіхів у своєму розвитку, правда прогрес не завжди був спрямований на формування високо  моральних якостей і розвиток культури, в переважаючій більшості ресурс ішов на нарощення військових потужностей. Сьогодні  ми все частіше і частіше почали  задумуватися – над тим, що в наших силах, також і розпочати велике і незворотне руйнування.  Усвідомлення даних глобальних проблем  загострює увагу на сутності цього світу, отримавши відразу від науково-технічних монстрів сучасності, ми повертаємося до основної цінності нашої планети – людини. Поява соціальних мереж в певній мірі є спрацювання функції самозахисту людства, ми розвиваємо комунікативні функції у нових форматах, спрямовані на розуміння суспільних процесів.  

Хто придумав назву Вконтакте?Над назвою майбутнього проекту думали усією командою, спочатку були ідеї типу студент.ру, але, погодившись з тим, що усе, рано чи пізно стають випускниками, і головне завдання проекту – що б люди залишалися в контакті один з одним і після закінчення навчання.

Влітку 2006 року вже працювала закрита альфа-версія проекту, а у вересні 2006-го була запущена бета-версія, ізнапів закритою реєстрацією, тільки на запрошення. Проект Вконтакте швидко набирав популярність, але багатьох зупиняла закрита реєстрація. Під постійними проханнями відкрити вільну реєстрацію, в листопаді 2006-го допрацьовуються сервіси груп, заміток, зустрічей і відкривається вільна реєстрація. Відразу лавиноподібно починає рости відвідуваність, потужний сервер вже не справлявся з навантаженням, йде робота над нарощуванням потужностей.

Далі відвідуваність і популярність збільшувалася по геометричній прогресії – хоч би один студент у своїй групі дізнавався про Вконтакте, і через невеликий час практично уся група була зареєстрована в соціальній мережі, створювали свої сторіночки, заливали фотографії і відео, спілкувалися і домовлялися про зустрічі через інтернет.

 

Рис.2.4 Вигляд Інтернет сторінки соціальної мережі однокласники.

                                        

                                  7. Причини популярності

Соціальні мережі швидко набирають популярності в Україні та світі завдяки стрімкій інтернетизації суспільства. Останні дослідження компанії InMind за IV квартал 2007 року показують, що 26% населення України віком від 15 років (тобто 7 мільйонів людей) є активними користувачами Всесвітньої мережі (тобто користуються Інтернетом частіше 1 разу на місяць). За даними компанії GfK, ця цифра складає 6,3 мільйона користувачів або 16% всього населення України. Швидке проникнення Інтернету сприяє географічному розширенню мережі особистих контактів. Люди стають більш мобільними – легко змінюють роботу, помешкання, але прагнуть зберегти стосунки з друзями, колегами та однодумцями. Тож в світі, де на спілкування у людей залишається все менше часу, соціальні мережі видаються одним з найзручніших інструментів для знаходження колишніх колег, однокласників та людей зі спільними інтересами.

Кількість користувачів в найбільших соціальних мережах світу, млн

                                8.Перспективи і тенденції соціальних мереж

У соціальних мереж кілька основних функцій – знайомства, рекомендації, і підтримка "слабких зв’язків". Я їх всі активно використовую. Це дає мені можливість познайомитися з людьми, знайти яких в реальному житті було би важко або менш зручно. Мережі, в яких існують профілі користувачів, де вони вказують свої інтереси, книги та сайти, які їм подобаються, діляться посиланнями та настроєм – це можливість знайти однодумців, обговорити з ними питання, що тебе хвилюють.

Рекомендації – це поки що слабо формалізований/автоматизований, але дуже потужний механізм полегшення пошуку потрібної інформації, речей, послуг для споживачів. Думці знайомої людини (наприклад, учасника тієї ж спільноти, в якій і ти береш участь) схильні довіряти більше, ніж рекламі.

В моєму першому колі на Moikrug.ru в мене зібрані 370 людей, з якими я знайомий, і вони самі підтримують свої контактні дані в актуальному стані. Тому при необхідності я можу швидко їх знайти.

Тенденції розвитку соціальних мереж.

Соціальні мережі розвиваються самими користувачами. І тільки питання часу, коли вони усвідомлять, що являють собою творців, а не лише користувачів кимось придуманої інфраструктури. В цей момент соціальним мережам доведеться або ділитися з користувачами (наприклад, участю в заробітках), або втрачати їх, бо знайти аналогічні соціальні мережі – не проблема. Тим більше, що конкуренція давно вийшла за межі країн, і кожен вправі обирати вітчизняну чи закордонну мережу.

Організатори соцмереж розуміють, що в них у руках цінний ресурс, але замість "пряника" поки що надають перевагу "батогу": утримуючи користувачів обов’язковою реєстрацією і втратою контактів при переході на інший сайт. В результаті користувачі вимушені реєструватися і заповнювати анкети на кожному новому ресурсі, в кожній новій соцмережі. Думаю, що в майбутньому у користувача з’яиться можливість експортувати свої дані, або ж мати мета-профіль. Цей процес вже йде – є можливість налаштувати трансляцію своїх даних на інші блогохостинги або поштові скриньки, авторизуватися на сторонніх сайтах по OpenID.

Крім того, очевидно зростає наглядність відносин, візуалізація у всіх її формах. Додавання фотографій, відео до своїх текстів, стає нормою і розширяє можливості спілкування.

Відношення з інтернету переходять в реальне життя і навпаки, їх уже важко розділити. Вважаю, що соцмережі без зворотнього зв’язку з реальністю, виходом "на вулиці міст", не будуть рости швидко.

Перспективи розвитку соціальних мереж.

Зараз прослідковуються 4 основні тенденції: простота і доступність, візуалізація зв’язків і процесів, соціальні ігри всередині мережі, і зворотній зв’язок з реальним світом. Ці компоненти дозволяють робити успішні інтернет-проекти на даний момент.

Скоріш за все, залишиться 3-4 основні мережі, решта соцмереж будуть дробитися за інтересами, і намагатися монетизуватися через контексну і поведінкову рекламу. Дробіння мереж невигідно рекламодавцям (зменшується обсяг), а реклама в особистому просторі користувачів буде сприйматися ними негативно. Тому, на мою думку, оптимальним вирішенням цієї ситуації стане участь користувачів у доходах – як співавторів мережі. Зокрема, перспективно створення силами користувачів рекомендаційних систем, за участь і вплив у яких вони зможуть отримувати гроші.

                                  9.Вплив соціальних мереж на людину

В останні роки соціальні мережі набули великої популярності як на території України, так і в усьому світі. З кожним днем все більше і більше користувачів мережі Інтернет реєструються і починають свою активну діяльність у все нових соціальних мережах, які міцно увійшли до списку найвідвідуваніших українськими користувачами сайтів.

Все це пов’язано із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій,  соціальні мережі почали відігравати надзвичайно важливу роль в житті будь-якого суспільства. До таких мереж залучено дуже велику кількість людей. У найбільших соціальних мережах кількість користувачів перевищує населення держав.

Актуальність роботи полягає у тому, що соціальні мережі об’єднують мільйони людей, які спілкуються між собою використовуючи їх. Тому є важливим дослідити соціальні мережі як особливий засіб комунікації та зробити припущення щодо їх розвитку найближчим часом. Це зумовлено тим, що сучасна людина не уявляє себе без Інтернету, все більша частина життя її є віртуальною, така ситуація відкриває величезний простір для дослідження, запровадження нових ідей, пошуку нових рішень.

Метою роботи є висвітлення потенційних можливостей соціальних мереж та їх вплив на мовленнєву діяльність людей.

Основне  завдання дослідження – простежити вплив соціальних мереж на здоров’я людини та її мовленнєву діяльність.

Соціальна мережа – це спільнота людей, об’єднаних однаковими інтересами, уподобаннями, або тих, що мають інші причини для безпосереднього спілкування між собою. Сучасні Інтернет-сервіси забезпечують користувачів усіма можливими інструментами для спілкування одне з одним – відео, чати, зображення, музика, блоги, форуми тощо. Для бізнесу ж соціальні мережі виступають новим каналом комунікації із споживачем, та інструментом дослідження уподобань аудиторії.

Як відомо, метою створення соціальних мереж є, передусім, спілкування людей, але сьогодні ми спостерігаємо зовсім іншу картину: мережі наповнені непотрібною рекламою та  непристойним матеріалом. Та і самі засновники мереж створюють їх, перш за все, з комерційною метою (адже усім відомо, що рекламодавці платять величезні гроші, щоб саме їх реклама „запускалась” у тій чи іншій мережі), а вже потім для спілкування людей. Ще один недолік соціальних мереж – це створення ефекту „затягування”. Якщо розібрати цей недолік, то і тут простежується комерційна ціль. Адже відомо: чим більше людей знаходяться на якомусь соціальному сайті, тим більша грошова маса йде в кишеню її засновнику.

Більшість українських активних користувачів Інтернету мають хоча б один обліковий запис в різних соціальних мережах. Досі домінуючою причиною приєднання до мереж було спілкування з друзями та знайомими, а не реалізація певних професійних завдань.

Як же соціальні мережі впливають на здоров’я? Існує велика кількість різних думок з цього приводу. Наприклад, науковці з Університету ім. Стірлінга з Великобританії, провели дослідження згідно якого участь у таких мережах як Facebook, Vkontakte та Odnoklassniki нарощують інтелект людини та активно тренують робочу пам’ять. Користування такими сервісами як Twitter, YouTube, ICQ погіршують пам’ять людини. Пояснюють вчені це тим, що на мікроблогах на людину спрямований потік дуже лаконічних повідомлень, над яким не потрібно думати, що скорочує об’єм уваги. Інтенсивний обмін повідомленнями знижує рівень IQ людини, а довготривалий перегляд відео роликів розвиває синдром порушення уваги з гіперактивністю.

        10. Негатив який спостерігається від соціальних мереж

Що таке соціальна мережа — сьогодні відомо практично всім, хто хоч якимось чином вважає себе частиною сучасного суспільства із доступом – постійним чи не дуже – до мережі інтернет. Але, здається, що в Україні, на відміну від західних держав, поки що недооцінюють наскільки впливовою може бути дана структура не тільки у простому спілкуванні, але й у політичному аспекті, виховному та й взагалі соціальному. В залежності в які течії світового павутиння може попасти молодь, відповідно і слід очікувати тих чи інших наслідків. Важливо  для батьків, вчителів мати на увазі, що необізнаність з даними речами може привести до виникнення негативних контактів. Тому обов’язком старших - бути у цьому процесі, приймати активну участь, старатися з користю використати його. В окремих випадках можливо доцільним є спровокувати певні загострення, що бачити реакцію наших вихованців на ситуацію.

Так що ж таке соціальна мережа?Проаналізуємо доволі не приємну статистику. Більшість українських підлітків проводить приблизно 8,3 % від тривалості свого життя у соціальних мережах. Левова частка цього часу припадає на такі соціальні мережі, як «ВКонтакте» та «Facebook», які характеризуються легкістю у використанні, а також широкою базою фільмів та музики. Ця цифра (8,3 %) не є остаточною: з кожним днем до неї додається частина відсотка. Вона збільшується. Щодня, щогодини у світі стає все більше залежних людей, які за віртуальністю гають своє життя, відкидаючи його на другий план. Підлітки та соціальні мережі: ілюзії, що заохочують проводити час у віртуальності.

Заходячи у соціальні мережі, ти втрачаємо відчуття часу. Кілька годин минають надто швидко через перегляд фотографій друзів, а також відповіді на геть усі повідомлення. Ми починаємо практично жити в мережі.

Ілюзія перша: несамотність у мережі. Тихі і непримітні сірі будні позбавляють нас можливості розширити коло спілкування, особливо, якщо наші дні замкнені у ланцюгу: університет - дім - навчання. Поширеною думкою серед молоді є те, що завдяки мережам «ВКонтакте» та «Facebook» вони здобувають більш ширші можливості для спілкування з незнайомцями. Тут можна просто написати: «Як справи?» чи прокоментувати фото - і початок хороших стосунків відносно гарантований!

Ілюзія друга:  тут мене розуміють. Ця хибна думка є серйозною підставою для того, щоб дармувати свій час у віртуальності. А й справді: батьки сваряться, друзі зайняті своїми проблемами, у навчанні забагато матеріалу для вивчення, а тут - на віртуальній сторінці - добрі та терплячі співрозмовники. За цим ми втрачаємо реально вартісні речі, без яких життя поступово стає набором символів випадковим людям.

Ілюзія третя: в мережі людина така, якою хоче здаватись перед іншими.Але чи буде це правдою? Ми самі заганяємо себе в ілюзії, забуваючи про головне: щоб бути кращим, необхідно працювати над собою, рано чи пізно реальність настигне нас усіх.

Ілюзія четверта: можливість поспілкуватись з тими людьми, з якими у реальності не наважуємося розпочати розмову. Умережі - серед мільйонів інших користувачів- ви вільно говорите навіть про високі матерії. Який сенс усього цього?

           11. Соціальні мережі: реальні загрози віртуального світу

По суті соціальна мережа - це віртуальне об’єднання людей, де обмінюються певною інформацією, що в широкому сенсі є характеристикою самого поняття "інтернет”. Причини її існування очевидні: сьогодні люди проводять величезну кількість часу за комп’ютером і звикли обмінюватися інформацією одне з одним насамперед в електронному вигляді, адже це, як мінімум, економить час.

Однак, якщо раніше інтернет був зорієнтований переважно на те, щоб через нього можна було дістати певну інформацію, переслати документи по пошті і т.д., то тепер постав новий аспект - життя у віртуальному світі через такі сайти, як Вконтакте.ру, Facebook.com, Formspring.me і багато інших. З’явившись буквально років 5-6 тому, ці сайти охопили всіх, насамперед молодь, а згодом і представників старшого покоління. Люди стали проводити там величезну частину свого часу, спілкуючись, завантажуючи і розглядаючи фотографії чи відео.

Події на цих сайтах стали настільки важливими для кожного, що навіть зустрівшись у житті, всі обговорюють події віртуального, а не справжнього життя. Без перебільшення соціальна мережа стала вагомим елементом буденного життя.

                       12. Психологічний аспект соціальної мережі

Соціальна мережа поглинула багатьох із нас - це факт, але виникає логічне запитання: чому? Причин знову ж таки багато і вони стосуються не тільки економії часу, а насамперед таких психологічних механізмів, які стосуються відповідальності, самовпевненості та самозахисту.

Із психологічної точки зору інтернет сприймається людиною, чимось на рівні натовпу. А в натовпі, як відомо, обличчя і індивідуальність зникає, а із нею і відповідальність. Коли ми потрапляємо в інтернет, ми, як і в натовпі, нібито зникаємо, відчуваємо себе анонімними та недоторканними. 

У мережі ми можемо легко написати будь-яку образу. Ми можемо принизити людину. Можемо влаштувати скандал, який затягне всіх, хто в цей час опинився на злощасному сайті і т.д. Нас по суті не цікавить навіть те, що ми цей скандал влаштуємо під своєю сторінкою Вконтакті чи просто в звичайному чаті і всі будуть знати, хто ми, адже це віртуальний світ і те, що там відбувається — там і залишається, а якщо ми зустрінемо людину, яку ми образили під фоткою/в форумі/будь-де, в житті – якщо взагалі її зустрінемо — то ми просто включимо кнопку "мороз” і обійдемо стороною. І знову ж таки – ніякої відповідальності.

Але відсутність відповідальності - не єдина причина. Сьогодні, особливо це стосується молоді, сторінка Вконтакті, Facebook чи деінде сприймається чимось на кшталт свого другого Я. Але тільки на відміну від життя, цю віртуальну особистість можна редагувати за мить, чим підвищити свою самовпевненість: покращити світлину в фотошопі, написати красиві коментарі, глибого обговорити деякі події. Звичайно, зрозуміло, що така поведінка в інтернеті притаманна переважно молодому поколінню. І це змушує замислиттися над тим, як це вплине на майбутнє його представників, і його психологічний стан.. Цілком зрозуміло, що сказати в очі образливе слово, особливо тому, кого ти психологічно сприймаєш як кращого за себе - набагато важче, ніж це написати в електронному вигляді.

Звичайно, зрозуміло, що така поведінка в інтернеті притаманна переважно молодому поколінню. І це змушує замислиттися над тим, як це вплине на майбутнє його представників, і його психологічний стан, адже, як правило, більшість із тих „VIP-чік” і „Мажорчиків із району”, коли виходить із інтернету, виявляються, так би мовити, „сірими мишками”, яких ніхто не любить і не помічає, а їхня сторінка на сайті виявляється своєрідним „самозахистом” перед високою загальною конкуренцією, яку диктує суспільство. Цілком зрозуміло, що сказати в очі образливе слово, збрехати і т.д., особливо тому, кого ти психологічно сприймаєш як кращого за себе - набагато важче, ніж це написати в електронному вигляді і натиснути кнопку „вийти”.

На Заході залежність від соціальних мереж останнім часом досягла апогею: згідно із опитуванням проведеним у Сполученому Королівстві, із 2,300 респондентів віком від 11 до 18 років, 45% заявили, що у віртуальному світі вони почуваються щасливішими, ніж в житті, переважно через причини вказані вище та страх перед живим спілкуванням - очі в очі, адже в такому разі тобі недоступна функція все виправити, як це можна зробити за кілька секунд в інтернеті.

Така ситуація не на жарт схвилювала західних психіатрів, адже це перш за все означає, що діти виростають із таким світосприйняттям, яке не зможе адекватно адаптуватися до реального життя, що означає, що вони не зможуть ефективно вирішувати нагальні проблеми, вдаватися до серйозних і головне правильних рішень. Дитинствота період статевого дозрівання формує людину на всю решту її життя. І якщо дитина проводить його в віртуальному світі, формуючи, по суті, саме в ньому свою особистість та відчуваючи себе щасливішим саме там, то ні до чого хорошого це згодом не призведе, окрім суттєвого послаблення західного суспільства. До того ж слід не забувати, що питання відсутності відповідальності у масі, хиткої самовпевненості та спроби самозахисту через створення фальшивого образу, рано чи пізно може призвести до побудови соціуму схильного до авторитаризму та жорстокості.

                        

                        13.Соціальні мережі як засіб спілкування

Соціальні мережіВ сьогодення, мабуть, нікого з користувачів комп’ютерної техніки не вдасться здивувати використанням соціальних мереж. Тож приведу деякі думки з цього приводу, із якими, можливо, Вам буде цікаво ознайомитись прочитавши сьогоднішній допис.

Тож, в наші дні, очевидно, Ви не зустрінете жодного школяра чи студента, які б ніколи не чули про такі популярні соціальні мережі як Вконтакті, Фейсбук, Однокласники, новоспечений “Гугл+” та інші. Швидше за все, навіть у сильно віддалених куточках – селах та селищах молодь, як мінімум, знайома із соціальними мережами.

Звичайно, існують різноманітні погляди на використання соціальних мереж як засобу спілкування та комунікації. Сотні тисяч людей не уявляють свого існування без спілкування у соціальних мережах. Мабуть, основна частина користувачів заходять в улюблений Вконтакт чи Фейсбук із метою поспілкуватися із друзями чи знайти нових друзів. А також, пограти у численні забавки, які пропонують соціальні мережі. Хтось використовує їх як засіб для отримання нової інформації на різноманітні теми, хтось стежить за життям товаришів чи колег, адже деякі особистості викладають в мережу всі подробиці свого життя. Тут, мабуть, найзручнішим є використання Твітера – сервісу мікро-блогів.

Соціальні мережі, скайп, аська (ICQ) та інші засоби комунікації з допомогою інтернету часто стають у пригоді та зближують людей, які знаходяться на відстані та не мають змоги спілкуватись вживу.

Також соціальні мережі як засіб спілкування широко застосовуються при веденні бізнесу. Часто допомагають знайти клієнтів на продукцію, чи замовників на послуги, що надаються. Тож якщо Ви плануєте розпочати власну справу, то є сенс звернути увагу на соціальні мережі, які можуть стати хорошим допоміжним інструментом для Вашого бізнесу.

      14.Соціальні мережі як засіб для розкрутки інтернет-проекту

Всі ми відчуваємо на скільки зріс вплив соціальних мереж на наше життя за останні роки. Не відчули цього хіба ті, хто не користується комп’ютером та інтернетом. Такий перебіг подій рано чи пізно заставляє задуматись над тим щоб використовувати соціальні мережі в цілях розвитку та просування сайтів, блогів чи інших електронних ресурсів. Тож для початку потрібно стати власником сайту, а далі вже думати про його розвиток та просування.

Соціальні мережі, які заполонили віртуальне середовище налічують мільйони користувачів. Це дає можливість донести інформацію про Ваш сайт до великого кола людей. Тому запитання “Чи варто використовувати соціальні мережі” відпадає саме по-собі.

Отже в чому полягає процес просування?

Кожна соціальна мережа дозволяє створити сторінку (акаунт) для сайту, що впершу чергу і потрібно зробити. А далі починається процес спілкування з іншими учасниками соціальної мережі, долучення нових друзів до свого облікового запису. При спілкуванні і відбувається ознайомлення з Вами, Вашим ресурсом і так далі. Як варіант, можна створити групу, до якої запрошуватимуться інші користувачі, ознайомлюватимуться з поданою інформацією, задаватимуть запитання, тобто спілкуватимуться. З часом запрошуватимуть своїх друзів з власної ініціативи чи на Ваше прохання. Тож коло відвідувачів проекту постійно збільшуватиметься. Проте потрібно розуміти, що використовувати соціальні мережі для просування проекту є складно в тому плані, що потрібно затрачати на цей процес доволі багато часу. Також важливо врахувати якість інформації, яка подається у Вашій групі соціальної мережі, адже навряд хтось захоче запрошувати друзів у групу з неякісним контентом. А от в красиву цікаву групу люди запрошуватимуть знайомих самостійно. Однак слід пам’ятати про адміністрування групи та відповіді на коментарі, які ставитимуть користувачі.

В які соціальні мережі вносити свій проект і на які орієнтуватись, то вже маєте вирішити самостійно, адже відповідь на це питання залежить від того, на який саме сегмент користувачів ви орієнтуватиметесь.

                                         15. Соціальні мережі в Україні

Звичайно, ситуація із соціальними мережами в Україні не настільки гостра, як в тій же Великобританії, перш за все тому, що в нашій країні у людей значно менший доступ до інтернету, через що вони автоматично стають менш залежними від віртуального світу. Але із поступово кількість відвідувачів сайтів соціальних мереж зростає, а згідно із рейтингом найпопулярнішою мережею є Вконтакте.ру.

Але вже сьогодні важливо враховувати те, наскільки потужним є вплив цих сайтів на психологію людини, перш за все, що стосується молоді, але не тільки. У дорослих в інтернеті також спрацьовують аналогічні психологічні механізми: що може бути простіше, ніж зайти на який-небудь сайт і написати будь-яку найгрубішу образу, але із політичним, націоналістичним чи іншим контекстом - все одно ж ніхто не покарає за це, навіть якщо ви пишете дійсно від свого імені. І такий підхід має масовий характер, що не може не позначитися на соціумі в цілому: рівень агресії зростає, ризик заворушень підвищується, конфлікти в суспільстві нарощуються.

Людей слід привчати до відповідальності – в реальному чи віртуальному світі – і пропонувати їм реальну альтернативу того, як підвищувати свою самооцінку у звичайному спілкуванні. Третього не дано.

Соціальні мережі в певній мірі дають можливість оцінити особисте життя вихованців. Часто розміщені фото, окремі альбоми дозволяють встановити напрямки розвитку уподобань і схильностей учнів.

В окремих випадках є можливість корпоративного контролю цілого педагогічного колективу певної групи дітей.  Самі учителі мають право і можливість задавати культуру проведення дозвілля, цікавості до певних речей, популяризації високоморального, і гідного проведення дозвілля. Наприклад, обов’язково  позитивно будуть сприйняті розміщенні фото альбоми із походами на природу, причому учасники світлин обов’язково можуть будуть члени шкільного колективу. З великою увагою також буде сприйнятий коментар наданий до даних фото альбомів, зроблений комплімент. Підкреслені сильні сторони, або обережно здійснена критика  (у невимушеній, обережній формі) може дати поштовх до переосмислення тих чи інших речей.   

При цьому масштабніший успіх буде при поєднанні зусиль вчителів і учнів. Кооперація можлива при здійсненні обміну інформацією, організації взаємодії між ними і, насамкінець, при організації взаємовідносин, тобто всі три сторони спілкування: комунікативна, інтеракційна і перцептивна стають необхідною умовою успішної реалізації педагогічної діяльності у новому форматі.

Мережі дають можливість започаткувати окремі проекти,що напрямленні на популяризацію певних етнічних свят наприклад свято Великодня, Різдва, Вишиванки, свято Матері, свято Нового рок. Ми  маємо можливість безперервно підтримувати контакти, зайвим не буде на передодні, для класного керівника, чи лідера групи підготовити певні вітання-нагадування і розіслати їх друзям (функція «поділитися з друзіми»).

Класний керівник може виходити в прямі ефіри з метою взаємного координування активного дозвілля. Є можливість тезисно обговорювати ту чи іншу тему з користувачами он-лайн. Таким чином є можливість безпосередньо підводити вихованців до тих чи інших дій. Корисного аналізу того чи іншого питання у неформальній обстановці. Соціальна мережа виступає певним допоміжним органайзером, що може відкорегувати плани на завтрашній день.

А. Макаренко основним законом колективу вважав рух як форму його життя, а будь-яку зупинку - формою його смерті. Реалізація цього принципу потребує послідовної постановки завдань, залучення вихованців до їх розв'язання, вияву з їх боку активності, переживання радості від успішного їх виконання.

Маючи доступ до відкритих сторінок у соціальних мережах, можна з достатньо великою правдивістю визначити певні уподобання вихованців, встановити наскільки вони відкриті до спілкування, які тематики, і в якому форматі висвітлюються для комутуючого середовища. Провівши даний аналіз можна з деякою точністю встановити, що відбувається із внутрішнім світом вихованця.

Актуальним є проведення певного бліц опитування, попередньо розробивши програму,з метою актуалізації певних програм, постановка певнихпроблем.

В особливі мірі, це має бути цікаво, прозвітувати про виконання домашнього завдання з вечора, зранку з почуттям виконаного обов’яз піднести щоденника на оцінку.

Підчас мережного спілкування вихователь має змогу (у не формальному, незвичному контактуванні) запримітити певні, зазвичай непомітні потяги  до тих чи інших речей, що може в свою чергу попередити негатив, або помітити і розвинути позитив.

Обов’язком кожного педагогає  приділення увагу кожному члену колективу, створити атмосферу турботи і піклування. Для цього, як один із пунктів великої  роботи по формування позитивних стосунків  може бути використано нагадування які використовуються у соціальних мережах - календар місяця із датами народження. Ми використали дану ідею і створили стенд вітань під назвою : «Вітаємо іменинників місяця». Дану традицію рекомендуємо використовувати у навчальних закладах, з метою формування позитивного дружнього мікроклімату у цілому навчальномузакладі.

             

                    16. Роль соціальних мереж у навчальних цілях

Сьогодні більшість людей не можуть уявити свого життя без соціальних мереж. Якщо не зловживати використанням соціальних мереж, то вони надають в основному позитивний вплив. Можна відновити зв’язок з давно втраченими людьми, подивитися фотографії і відео друзів і поділитися своїми, поспілкуватися в режимі реального часу з тими, хто далеко, або познайомитися з кимось із будь-якої країни. Це розширює коло спілкування, робить його більш доступним. У мережі людина може підвищити свою самооцінку, знайти друзів за інтересами та однодумців, поділитися з кимось своїм досвідом і т.д. Але в даній статті мова піде про можливість застосування соціальних мереж в освіті.

Соціальні мережі на сьогоднішній день є одним з найпопулярніших сервісів, що утримують увагу більшої частини Інтернет аудиторії. Вони є універсальним засобом комунікації.

Соціальні мережі сприяють розвитку електронного навчання і освіти в цілому, пропонуючи нові технічні та методичні засоби. Студенти та учні з усього світу можуть підписатися на он-лайн уроки абсолютно безкоштовно і проходити курс навчання в зручному для себе темпі. Крім лекцій та уроків, студенти та учні можуть підтримувати зв’язок з викладачем або брати участь у дискусіях.

Дійсно, за останні п’ять років дуже змінилися способи і форми комунікації людей в Інтернеті, адже цим сайтам вдалося технічно реалізувати те, чого потребує сучасна людина, а саме, загальнодоступні соціальні інструменти та засоби взаємодії для побудови свого особистого навчального або робочого простору.

У зв’язку з вивченням можливостей використання соціальних мереж в освіті, на заході стає актуальною теорія соціального навчання, яка полягає у припущенні, що люди вчаться найбільш ефективно, коли вони взаємодіють з іншими учнями в рамках якоїсь теми або предмета. Студенти та учні, які навчаються в групах та класах хоча б раз на тиждень, виявляються краще підготовленими, ніж студенти та учні, які займаються самостійно.

У соціальному навчанні фокус уваги викладачів повинен зсуватися від вмісту предмета в навчальної діяльності до взаємодії людей, навколо яких цей вміст і знаходиться.

Використання соціальних мереж в освіті, можна виділити наступні аргументи на користь їх застосування:

1. Це модно. Майже кожен студент буде радий, що зможе використовувати цей сайт для навчання.

2. Це безкоштовно.

3. Студенти залучені в соціальні мережі більше, ніж в якісь інші веб-ресурси. Студенти та учні в соціальних мережах з’являються по кілька разів на день.

4. Соціальні мережі дозволяють оперативно ділитися зі студентами важливою інформацією і робити нагадування. І авторам наукових програм буде легко стати популярними за допомогою послуги “накрутка лайков“, яку використовують підприємці у сфері онлайн реклами.

5. Навчаючись в соціальних мережах, студенти освоюють сучасні навички, а саме, оволодіння засобами і способами комунікації з іншими людьми і пошук-аналіз інформації в епоху інформаційного суспільства.

6. Соціальні мережі дозволяють студентам та учням поділитися тим, чого вони навчилися не тільки зі своїми однокурсниками та однокласниками, а й з усім світом.

7. Якщо з якоїсь причини студент або учень пропустив заняття, він не випадає з освітнього процесу, тому що може спостерігати за навчальною роботою і брати в ній участь в режимі онлайн.

8. Можливість постійної взаємодії викладачів зі студентами та учнями і вчителями в мережі.

9. У освітній процес можуть бути залучені і батьки.

10. Сором’язливі студенти відчувають себе більш комфортно в соціальних мережах і стають більш активними учасниками навчального процесу.

11. У плані комунікації, соціальні мережі роблять викладачів більш доступними для студентів та учнів.

З вищесказаного можна зробити висновок, що соціальні мережі можуть стати повноцінною освітнім середовищем, де кожен бажаючий може провести час, не просто переглядаючи стрічки новин і сторінки друзів, а й отримати масу знань у зручний для себе час і в комфортній обстановці.

Таблиця №1. Кількість учнів зареєстрованих у найбільш популярних соціальних мережах  ЗОШ  с. Чернятин (у відсотках %).

           8-к

           9-к

          10-к

          11-к

Вконтакте

          100

          100

          92

          92

Однокласники

           50

           54

          61

          30

Facebook

           30

           20

          38

          15

Twitter

            −

            8

          15

Таблиця №2. Кількість учнів зареєстрованих у найбільш популярних соціальних мережах школи гімназії №1 м. Чернівці(у відсотках %).

           8-к

           9-к

         10-к

         11-к

Вконтакте

 89

 28

11

18

Однокласники

 27

  7

4

 1

Facebook

 48

 16

7

 9

Twitter

 51

  9

4

 5

Таблиця №3. Деякі практичні аспекти соціальних мереж в ЗОШ с.Чернятин(у відсотках %).

           8

           9

          10

          11

Розваги

           30

           29

           46

           23

Засіб спілкування

           80

           91

           76

           76

Джерело інформації

           30

           95

           69

           61

Таблиця №4.  Деякі практичні аспекти соціальних мереж школи

гімназії №1  м.Чернівці(у відсотках %).

           8

           9

          10

          11

Розваги

37

           35

          27

          35

Засіб спілкування

86

           75

          81

          60  

Джерело інформації

58

           82

          72

          65

Таблиця №5. Кількість часу проводжуваного в соціальних мережах ЗОШ с.Чернятин(у відсотках %).

           8-к

           9-к

         10-к

          11-к

Від 30 хв до 1 год

           20

           33

          30

           54

Від 1 до 2 год

           60

           38

          15

           23

Від 2 до 3 год

           20

           25

          40

           23

Більше 3 год

            

            4

          15

            

Таблиця №6. Кількість часу проводжуваного в соціальних мережах школи гімназії №1 м.Чернівці(у відсотках %).

           8-к

           9-к

          10-к

          11-к

Від 30хв до 1 год

51

          30

          27

           10

Від 1 до 2 год

20

          17

          28

           30

Від 2 до 3 год

17

          28  

          45

           25

Більше 3 год

12

          25

           −

           35

Таблиця №7. Кількість учнів які використовують соціальні мережі у навчанні ЗОШ с.Чернятин (у відсотках %).

           8-к

          9-к

          10-к

         11-к

Використовують

           

         75

          23

          23

           Не використовують

          100

         25

          77

          77

Таблиця №8.Кількість учнів які використовують соціальні мережі у навчанні школи гімназії №1  м.Чернівці(у відсотках %)

           8-к

          9-к

          10-к

         11-к

Використовують

          27

          14

           36

           15

           Не використовують

          73

          86

           64

           85

Таблиця №9. Рівень вільного доступу для мережі інтернет для учнів

ЗОШ с.Чернятин (у відсотках %).

           8-к

          9-к

          10-к

         11-к

Використовують

         100

          88

           62

          77

           Не використовують

           −

          12

           38

          23

Таблиця №10.Рівень вільного доступу для мережі інтернет для учнів школи гімназії №1 м.Чернівці(у відсотках %).

           8-к

          9-к

          10-к

         11-к

Використовують

         97

          96

          100

          95

           Не використовують

          3

           4

           −

           5

Таблиця №11. Кількість учнів яких батьки зареєстровані в соціальних мережах ЗОШ с.Чернатин (у відсотках %).

           8-к

          9-к

          10-к

         11-к

Зареєстровані

          80

         75

          46

         46

Не зареєстровані

          20

         25

          54

         54

Таблиця №12. Кількість учнів яких батьки зареєстровані в соціальних мережах школи гімназії №1 м.Чернівці (у відсотках %).

           8-к

          9-к

          10-к

         11-к

Зареєстровані

          93

          61

          64

         60

Не зареєстровані

           7

          39

          36

         40


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6006. Неметаллические материалы. Материаловедение 939 KB
  В пособии подробно описаны основные характеристики неметаллических материалов, с точки зрения возможности их использования в качестве конструкционных. Приведены контрольные вопросы по разделу Неметаллические материалы и варианты тестовых заданий Вве...
6007. Базовые концепции логистики 685.5 KB
  Рассматриваются базовые концепции логистики: точно в срок, планирование потребности/ресурсов, стройного производства, реагирование на спрос, а также микрологистические системы, основанные на данных концепциях. Теоретические положения иллюстрируются ...
6008. Методика определения погрешностей приборов 63.5 KB
  Методика определения погрешностей приборов Погрешность срабатывания определяют путем математической обработки результатов проведенного эксперимента (рис. 1). На измерительный стержень 2 прибора 3, прикрепленный к кронштейну 5 стойки 6, воздействует ...
6009. Испытания и поверка приборов активного контроля в динамическом режиме 63 KB
  Испытания и поверка приборов активного контроля в динамическом режиме Эксплуатация приборов активного контроля и применение нормативно-технической документации, регламентирующей их точностные показатели, привели к необходимости создания специальных ...
6010. Активный контроль деталей с прерывистыми поверхностями 68 KB
  Активный контроль деталей с прерывистыми поверхностями К деталям с прерывистой поверхностью относятся такие, у которых на гладкой контролируемой поверхности имеются разрывы в виде отверстий, пазов, срезов и других углублений. При перемещении такой д...
6011. Электроконтактные преобразователи 72 KB
  Электроконтактные преобразователи По назначению преобразователи разделяются на предельные, предназначенные для контроля размера детали, и амплитудные, предназначенные для контроля отклонений от правильной геометрической формы. В предельных пре...
6012. Исследование статических характеристик биполярного транзистора 75.5 KB
  Исследование статических характеристик биполярного транзистора 1. Цель работы Ознакомиться с устройством и принципом действия биполярного транзистора (БТ). Изучить его вольтамперные характеристики в схемах включения с общей базой (ОБ) и общим эмитте...
6013. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. Движение заряженных частиц 185.5 KB
  Определение удельного заряда электрона методом магнетрона 1. Цель работы Познакомиться с законами движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, определить удельный заряд электрона с помощью цилиндрического магнетрона. 2. Основные тео...
6014. Исследование детекторов частотно-модулированных сигналов 413 KB
  Радиоприемные устройства Исследование детекторов частотно-модулированных сигналов 1. Цель работы Изучение принципов работы и основных характеристик детекторов частотно-модулированных колебаний. Экспериментальное исследование схем частотных детекторо...