60597

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

Другое

Педагогика и дидактика

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на компютерному устаткуванні введення опрацювання накопичення систематизація та виведення інформації відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання систем передавання приймання даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски стрічки картки папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;...

Украинкский

2014-06-05

284 KB

7 чел.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(Підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 1.  Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору
 2.  Кваліфікація – І категорія
 3.  Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

 1.  Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

 •  раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 •  дотримуватись норм технологічного процесу;
 •  не допускати браку в роботі;
 •  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 •  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 •  знати інформаційні технології.
 1.  Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти  

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Оператор комп’ютерного набору” ІІ-ї категорії:

 •  за умови продовження первинної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня, без вимог до стажу роботи
 •   за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Оператор комп’ютерного набору” ІІ-категорії не менше одного року.
 1.  Сфера професійного використання випускника:
 •  обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
 •  комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 •  обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.
 1.   Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.


Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія 4112 Оператор комп’ютерного набору

Кваліфікація І категорія


з/п

Тема

Кількість годин

І. Виробниче навчання в навчальних лабораторіях

1

Вступ. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки

6

2

Оволодіння технікою професійної роботи з клавіатурою

30

3

Основи технічного редагування та оформлення тексту

48

4

Комп’ютерні системи та мережі

24

Всього годин:

ІІ. Виробнича практика

1.

Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки. Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем.

6

2.

Самостійне виконання робіт оператора комп’ютерного набору першої категорії

232

Кваліфікаційна пробна робота

Всього годин:

238

Всього годин:

346

І. Виробниче навчання в навчальних лабораторіях

Тема 1. Вступ. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки

 Історія професії. Відомості про професійно-технічний навчальний заклад, його традиції.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Самореалізація фахівців даної професії на сучасному ринку праці.

Правила та норми охорони праці в навчальних майстернях. Вимоги до виробничого обладнання та його експлуатації. Заходи щодо попередження травматизму.

  Інструктаж з охорони праці в лабораторіях Основні правила електробезпеки. Пожежна безпека. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Надання першої допомоги при поразці  електрострумом, при опіку

Тема 2. Оволодіння технікою професійної роботи з клавіатурою

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці.

Удосконалення техніки друкування та закріплення набутих навичок. Загальні вимоги до виконання друкарської роботи. Друкування цифрових робіт.

Вправи

Набір тексту десяти пальцевим методом в текстовому редакторі. Виправлення помилок. Швидкість набору при верстки тексту. Набір тексту іншими абетками, набір тексту зі спеціальною термінологією.

Набір букв алфавіту десятипальцевим методом у текстовому редакторі

Друкування документів, що містять цифрову інформацію десяти пальцевим методом в текстовому редакторі

Виправлення помилок. Швидкість набору під час верстки тексту

Відпрацювання швидкості набору під час верстки тексту десяти пальцевим методом в текстовому редакторі

Тема 3. Основи технічного редагування та оформлення тексту

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці

Вправи

Робота з головним меню, вікном та панелями інструментів.

Робота з графічними примітивами. Завантаження і макетування тексту.

Використання стилів сторінок та публікацій. Взаємне розташування об'єктів на сторінці. Створення фреймів. Робота з таблицями. Верстка бланку ділового листа.

Макетування візитної картки. Створення оригінал-макету буклету. Макетування місцевої газети

Тема 4. Комп’ютерні системи та мережі

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці

Вправи

Налагоджування параметрів операційної системи. Налагоджування апаратних пристроїв. Використання утиліт.

Архівування й відновлення даних.

Під'єднання комп'ютерів до локальної мережі. Обмін інформацією у локальній мережі. Адміністрування мережевого принтера

Налагодження параметрів браузера. Робота з браузером

Використання та налагодження сервісів відкладеного читання.

Використання та налагодження сервісів безпосереднього спілкування. Використання пошукових серверів.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки. Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем

Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві, ознайомлення з підприємством,

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, організацією планування праці,  контролю якості праці. Ознайомлення з організацією робочих місць. Інструктаж з охорони праці безпосередньо на робочому місці.

Тема 2 Самостійне виконання робіт оператора комп’ютерного набору першої категорії

Самостійне виконання робіт на робочому місці оператора комп’ютерного набору  першої категорії відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах з участю підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в установленому порядку


Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

 1.  Дискові утиліти. Інформаційні і перевірні утиліти.
 2.  Стиснення дисків.
 3.  Упаковка файлів, що виконуються.
 4.  Архівація даних. Різні способи архівації.
 5.  Засоби використання програм архівації даних.
 6.  Створення публікації.
 7.  Створення місцевої газети.
 8.  Створення бланку ділового листа.
 9.  Створення рекламного проспекту.
 10.  Розробка та створення бази даних.
 11.  Пошук та сортування у базах даних.
 12.  Поштова адреса в Internet.
 13.  Передача поштових повідомлень.
 14.  Програми читання поштової кореспонденції.
 15.  Формування поштового повідомлення.
 16.  Створення плакатів.
 17.  Передача поштових повідомлень.
 18.  Захист інформації.
 19.  Обробка тексту на комп'ютері.
 20.  Використання автозаміни та автотексту.
 21.  Засоби швидкого пересування по тексту.
 22.  Форматування з використанням стилів.
 23.  Використання стандартних стилів, зміна і створення стилів.
 24.  Робота з таблицями.
 25.  Використання вбудованих об'єктів.
 26.  Загальні принципи роботи з об'єктами.
 27.  Побудова графіків.
 28.  Вставка малюнків.
 29.  Використання об'єктів WordArt.
 30.  Робота з редактором формул.
 31.  Введення і редагування даних.
 32.  Форматування комірок та діапазонів комірок.
 33.  Переміщення по таблиці.
 34.  Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.
 35.  Автоформат.
 36.  Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.
 37.  Створення формул, ввід формул.
 38.   Розв’язання задач практичного характеру.
 39.  Майстер функцій.
 40.  Категорії функцій.
 41.  Логічні та математичні функції.
 42.  Функції “дата/время”.
 43.  Використання логічних функцій.
 44.  Вставлення функцій.
 45.  Використання функцій при обчислюваннях у електронних таблицях.
 46.  Виконання обчислень з даними з різних аркушів.
 47.  Масиви. Масиви у формулах.
 48.  Майстер діаграм.
 49.  Основні елементи діаграми.
 50.  Редагування і форматування елементів діаграми.
 51.  Створення списку.
 52.  Робота зі списками.
 53.  Лінійні бази даних в Excel.
 54.  Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використанням форм.
 55.  Сортування, фільтрація, розширений фільтр.
 56.  “Автофільтр”.
 57.  Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.


Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

Кваліфікація – І категорія

Бали

Знає

Бали

Уміє

1

Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове використання технічної термінології, часткове володіння операціями технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.

1

Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту у текстовому редакторі, запис тексту на дискету чи перенесення на папір під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

2

Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове використання технічної термінології, часткове володіння операціями технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.

2

Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту та його редагування у текстовому редакторі, запис тексту на дискету чи перенесення на папір за допомогою принтера під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

3

Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове використання технічної термінології, загальне володіння операціями технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.

3

Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту та його редагування у текстовому редакторі, внесення об’єктів та малюнків у текст, запис тексту на дискету чи перенесення на папір за допомогою принтера під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

4

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання технічної термінології; знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо), використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, які є в основному конкретними і загальними за характером. Знання потребують постійного контролю. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

4

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок застосування видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, внесення об’єктів та малюнків у текст, використовування деяких простих вбудованих функції у Excel, записування текстів на дискету або перенесення на папір за допомогою принтера, виконання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні), які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

5

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо), застосування дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

5

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і широкі компетенції при виконанні технологічних операцій середньої складності, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введення тексту та його редагування, внесенні об’єктів та малюнків у текст, використовуванні вбудованих функції у Excel, обмеженому оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету або перенесенні на папір за допомогою принтера; операцій технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні), які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

6

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм,  знання приладдя автоматизації роботи комп’ютера, тобто поля, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

6

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і широкі компетенції при виконанні деяких прийомів та технологічних операцій технічної обробки текстової та графічної інформації; застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введення тексту та його редагуванням; користуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст; встановленні параметрів сторінок, задаванні області друку; виведенні інформації на друк, локальною мережею для передачі інформації; операцій технологічного процесу опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, виведення та передача вихідних), які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

7

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології; операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм; приладдя автоматизації роботи комп'ютерf, тобто поля, а також вбудовані функції, вимогами діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання.

7

Учень (слухач) має конкретні практичні навички при виконанні більшості прийомів та технологічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введення тексту та його редагуванням; встановленні параметрів сторінок, задаванні області друку, виведення інформації на друк; користуванні локальною мережею для передачі інформації, налагоджуванні параметрів локальної мережі; виконанні  операцій технологічного процесу опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Знає вимоги діловодства на комп’ютері. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

8

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм;  приладдя автоматизації роботи комп'ютеру, тобто поля , а також вбудовані функції; вимогами діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання.

8

Учень (слухач) має конкретні практичні навички при виконанні всіх прийомів та технологічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введення тексту та його редагуванням; встановленні параметрів сторінок, задаванні області друку, виведення інформації на друк; користуванні локальною мережею для передачі інформації, налагоджуванні параметрів локальної мережі, мережевого програмного забезпечення; операцій технологічного процесу опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Знає вимоги діловодства на комп’ютері. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

9

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, операції технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об’єднання, а також вбудовані функції вимог діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання.

9

Учень (слухач) має конкретні практичні навички при виконанні всіх прийомів та технологічних операцій; застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, встановленні параметрів сторінок, задаванні області друку, виведенні інформації на друк; користуванні локальною мережею для передачі інформації, налагоджуванні параметрів локальної мережі, мережевого програмного забезпечення; операцій технологічного процесу опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Знає вимоги діловодства на комп’ютері. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

10

Учень (слухач) має значні конкретні, теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології; операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), режими роботи периферійного обладнання (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єднання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здатність застосовувати и спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

10

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій; застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, встановленні параметрів сторінок; задавання області друку, виведенні інформації на друк; користуванні локальною мережею для передачі інформації, вмінні налагоджувати параметри мережевого програмного забезпечення; здійсненні мережевого контролю та адміністрування локальних користувачів; операцій технологічного процесу опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Визначається здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях.

11

Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), режими роботи периферійного обладнання (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єднання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здатність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

11

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій; застосуванні видів самоконтролю та автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, впевненому користуванні локальною мережею для передачі інформації, налагоджуванні параметрів мережевого програмного забезпечення; здійсненні мережевого контролю та адміністрування локальних користувачів та конфігуруванні операційної системи, а також операцій технологічного процесу опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Визначається здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях.

12

Учень (слухач) має значні конкретні, теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), режими роботи периферійного обладнання (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єднання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здатність застосовувати и спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

12

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій; застосуванні видів самоконтролю та автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, впевненому користуванні локальною мережею для передачі інформації, налагоджуванні параметрів мережевого програмного забезпечення; здійсненні мережевого контролю та адміністрування локальних користувачів та конфігуруванні операційної системи, моніторингу продуктивності комп’ютера та контролюванні перегляду системних подій, а також операцій технологічного процесу опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Визначається здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях.


Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(Підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 1.  Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору
 2.  Кваліфікація - ІІ категорія
 3.  Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

 1.  Загальнопрофесійні вимоги
 •  раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 •  дотримуватись норм технологічного процесу;
 •  не допускати браку в роботі;
 •  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 •  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 •  знати інформаційні технології.
 1.  Вимоги до кваліфікаційного  рівня осіб, які навчатимуться в системі  професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи..

 1.  Сфера професійного використання випускника:
 •  обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
 •  комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 •  обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.
 1.  Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.


Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія 4112 Оператор комп’ютерного набору

Кваліфікація ІІ категорія

з/п

Тема

Кількість годин

І. Виробниче навчання в навчальних лабораторіях

1.

Вступ. Інструктаж з охорони праці

6

2.

Основи роботи на ПК

30

3.

Машинопис

30

4.

Технології комп'ютерної обробки інформації

84

5.

Основи роботи в Internet

12

Всього

162

ІІ. Виробнича практика

1.

Інструктаж з охорони праці, пожежної иа електробезпеки. Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем.

6

2.

Самостійне виконання робіт оператора комп’ютерного набору другої категорії

232

Кваліфікаційна пробна робота

Всього

238

Всього

400

І. Виробниче навчання в навчальних лабораторіях

Тема 1. Вступ. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки

  Історія професії. Відомості про професійно-технічний навчальний заклад, його традиції.

  Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

  Самореалізація фахівців даної професії на сучасному ринку праці.

  Правила та норми охорони праці в навчальних майстернях. Вимоги до виробничого обладнання та його експлуатації. Заходи щодо попередження травматизму.

  Інструктаж з охорони праці в лабораторіях. Основні правила електробезпеки. Пожежна безпека. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Надання першої допомоги при поразці  електрострумом, при опіку.

Тема 2.  Основи роботи на ПК.

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці

Вправи

Апаратне та програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Вимоги безпеки при роботі з ПК.

Використання менеджера програм

Використання менеджера файлів. Обмін даними між програмами

Захист та архівування інформації.

Тема 3. . Машинопис

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці

Вивчення клавіатури за допомогою програм-тренажерів.

Тема 4.Технології комп'ютерної обробки інформації

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці.

Вправи

Робота у текстових редакторах.

Завантаження текстового редактора. Створення, завантаження та збереження файлів-документів.

Введення, редагування та форматування текстової інформації. Перевірка орфографії та граматики. Засоби оформлення документів.

Побудова та форматування таблиць. Робота з колонками. Поля злиття.

Обробка табличної інформації

Створення, завантаження та збереження файлів-книг. Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних.

Форматування комірок та діапазонів комірок.

Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій. Виконання обчислень з даними з різних аркушів.

Створення списку. Робота зі списками.

Сортування, фільтрація, розширений фільтр. Автофільтр.

Майстер діаграм. Основні елементи діаграми. Редагування та форматування елементів діаграми.

Попередній перегляд і друк робочого аркушу.

Макроси. Створення та робота з макросами.

Робота в базах даних

Системи управління базами даних. Організація баз даних у СУБД. Програмування реляційних запитів. Режими монопольного і колективного використання БД.

Автоматизовані системи обробки інформації

Обробка графічної інформації

Створення слайдів презентації. Робота зі слайдами презентації. Редагування та демонстрація презентації.

Корегування зображень. Робота з об'єктами. Робота з кольором. Робота з текстом.

Фотомонтаж. Відеомонтаж

Тема 5. Основи роботи в Internet

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці.

Вправи

Відкриття та перегляд Web-сторінок. Робота з пошуковими системами.

Робота з електронною поштою. Отримання повідомлень. Відправлення повідомлень. Передача файлів за допомогою електронної пошти.


ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці, пожежної иа електробезпеки. Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем

Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві, ознайомлення з підприємством,

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, організацією планування праці,  контролю якості праці. Ознайомлення з організацією робочих місць. Інструктаж з охорони праці безпосередньо на робочому місці.

Тема 2 Самостійне виконання робіт оператора комп’ютерного набору другої категорії

Самостійне виконання робіт на робочому місці оператора комп’ютерного набору відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах з участю підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в установленому порядку


Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

 1.  Завантаження та завершення текстового редактора Word.
 2.  Створення, завантаження та збереження файлів-документів.
 3.  Різні прийоми виділення тексту.
 4.  Введення, редагування тексту.
 5.  Перевірка орфографії і граматики.
 6.  Робота зі шрифтом. Вікно “Шрифт”.
 7.  Команда “Найти и заменить”.
 8.  Встановлення розмірів полів у вікні діалогу „Параметры страницы”.
 9.  Орієнтація сторінки.
 10.  Встановлення розмірів полів за допомогою лінійки.
 11.  Форматування абзаців.
 12.  Робота із відступами.
 13.  Використання маркованих і нумерованих списків.
 14.  Форматування списків.
 15.  Таблиці.
 16.  Побудова таблиць.
 17.  Форматування таблиць.
 18.  Заповнювання таблиць.
 19.  Робота з таблицями.
 20.  Створення колонок, робота з ними.
 21.  Поля Word.
 22.  Поля злиття.
 23.  Функція “Злиття”.
 24.  Робота з графічними об’єктами.
 25.  Взаємне розміщення тексту і графіки.
 26.  Створення буквиці.
 27.  Робота з надписами.
 28.  Використання WordArt.
 29.  Вставка спеціальних символів.
 30.  Малювання схем.
 31.  Колонтитули.
 32.  Нумерація сторінок.
 33.  Перегляд документів перед друком.
 34.  Завантаження та завершення програми Microsoft Excel.
 35.  Створювання, завантаження та збереження файлів(книг).
 36.  Робота з аркушами книги.
 37.  Робота з комірками електронної таблиці.
 38.  Введення і редагування даних.
 39.  Форматування комірок та діапазонів комірок.
 40.  Переміщення по таблиці.
 41.  Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.
 42.  Автоформат.
 43.  Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.
 44.  Створення формул, ввід формул.
 45.  Функції.
 46.  Логічні та математичні функції.
 47.  Функції “дата/время”.
 48.  Функції користувача.
 49.  Вставлення функцій.
 50.  Використання функцій при обчислюваннях у Microsoft Excel.
 51.  Виконання обчислень з даними з різних аркушів.
 52.  Масиви.
 53.  Масиви у формулах.
 54.  Майстер діаграм.
 55.  Основні елементи діаграми.
 56.  Редагування і форматування елементів діаграми.
 57.  Створення списку.
 58.  Робота зі списками.
 59.  Лінійні бази даних в Excel.
 60.  Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використанням форм.
 61.  Сортування, фільтрація, розширений фільтр.
 62.  “Автофільтр”.
 63.  Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.
 64.  Завантаження СУБД.
 65.  Створення структури таблиць бази даних.
 66.  Заповнення таблиць бази даних.
 67.  Редагування таблиць бази даних.
 68.  Сортування записів у таблицях.
 69.  Індексні та ключові поля таблиць.
 70.  Установлення зв'язків між записами у різних таблицях.
 71.  Пошук записів у базі даних.
 72.  Використання виразів для пошуку інформації.
 73.  Створення та використання запитів.
 74.  Створення та використання форм.
 75.  Створення та використання звітів.


Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

Кваліфікація – ІІ категорії

Бали

Знає

Бали

Уміє

1

Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове використання технічної термінології, часткове володіння операціями технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо), під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.

1

Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту у текстовому редакторі, запис тексту на дискету чи перенесення на папір під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

2

Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове використання технічної термінології, часткове володіння операціями технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійної підтримки.

2

Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і є здатним виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту та його редагування у текстовому редакторі, запис тексту на дискету чи перенесення на папір за допомогою принтера під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

3

Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове використання технічної термінології, загальне володіння операціями технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.

3

Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і є здатним виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту та його редагування у текстовому редакторі, внесення об’єктів та малюнків у текст, запис тексту на дискету чи перенесення на папір за допомогою принтера під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

4

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо), використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

4

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок застосування видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, внесення об’єктів та малюнків у текст, використовування деяких простих вбудованих функції у Excel, записування текстів на дискету або перенесення на папір за допомогою принтера, виконання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні), які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

5

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо), застосування дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

5

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і широкі компетенції при виконанні технологічних операцій середньої складності, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введення тексту та його редагування, внесенні об’єктів та малюнків у текст, використовуванні вбудованих функції у Excel, обмеженому оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету або перенесенні на папір за допомогою принтера, виконанні операцій технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні), які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

6

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм,  знання приладдя автоматизації роботи комп’ютеру, тобто поля, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

6

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і широкі компетенції при виконанні певних прийомів та технологічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введення тексту та його редагування, внесенні об’єктів та малюнків у текст, використовуванні полів Word, а також деяких  вбудованих функції у Excel, обмеженому оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету або перенесенні на папір за допомогою принтера, виконанні операцій технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні), які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

7

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля , а також вбудовані функції; вимог діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання.

7

Учень (слухач) має конкретні практичні навички при виконанні більшість прийомів та технологічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введення тексту та його редагування, користуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих  функції у Excel, обмеженому оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текст на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

8

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп'ютеру, тобто поля , а також вбудовані функції; вимог діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання.

8

Учень (слухач) має конкретні, практичні навички при виконанні більшості прийомів та технологічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введення тексту та його редагування, користуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих функції у Excel, обмеженому оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текст на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

9

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, знання операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об’єднання, а також вбудовані функції вимог діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання.

9

Учень (слухач) має конкретні практичні навички при виконанні більшості прийомів та технологічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагування, користуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих  функції у Excel, створенні баз даних, оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текст на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

10

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), режими роботи периферійного обладнання (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єднання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здатність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

10

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, користуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих функцій та функцій користувача у Excel, створюванні функцій користувача, баз даних, оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, виконанні операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Визначається здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях.

11

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), режими роботи периферійного обладнання (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єднання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здатність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

11

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій, застосуванні видів самоконтролю та автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, користуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих функцій та функцій користувача у Excel, створюванні функцій користувача, баз даних, оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, виконанні операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Визначається здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях.

12

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання технічної термінології, операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), режими роботи периферійного обладнання (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єднання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здатність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

12

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій, застосуванні видів самоконтролю та автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, користуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих функцій та функцій користувача у Excel, створюванні функцій користувача, баз даних, оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, виконанні операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Визначається здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 1.  Професія  4121 конторський службовець (бухгалтерія)
 2.  Кваліфікація  конторський службовець (бухгалтерія)
 3.  Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності  безпосереднього напряму його діяльності; практику застосування інструктивних та нормативних документів; організацію документообігу на дільницях бухгалтерського обліку; основи трудового законодавства; основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи на комп”ютері.

Повинен уміти. Виконувати роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації. Одержувати за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо. Вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність. За дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію. Виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку. Приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати нескладну бухгалтерську звітність. Брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації. Готувати на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції. Брати участь у розробленні заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню. Виконувати поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії. Стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

         б) додержуватись норм технологічного процесу;  

          в) не допускати браку в роботі;

          г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів безпечного ведення робіт;

          д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

          є) знати інформаційні технології.  

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта (по закінченню навчання) без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання -  не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.


Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 4121 конторський службовець (бухгалтерія)

Кваліфікація: конторський службовець (бухгалтерія)

 

№ з/п

Тема

Кількість годин

І. Виробниче навчання у навчальних лабораторіях

1.

Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

6

2.

Екскурсія на підприємство.

6

3.

Відпрацювання обліку

66

4.

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань.

12

5.

Облік коштів, розрахунків та інших активів.

30

6.

Облік необоротних активів.

12

7.

Діловодство та управлінська документація.

6

8.

Облік запасів.

18

9.

Текстовий редактор та система електронних таблиць.

6

10.

Облік зобов’язань.

24

11.

Програма “1С:Бухгалтерія”.

12

12.

Економіка підприємства.

6

13.

Облік витрат.

12

14.

Облік доходів і результатів діяльності.

12

15.

Бухгалтерська звітність.

6

16.

Аналіз інформації і формування звітності в програмі

“1С:Бухгалтерія”.

12

17.

Техніко-економічний аналіз.

6

18.

Бухгалтерський облік на   підприємствах різних галузей та форм власності.

24

19.

Ведення бухгалтерського обліку за допомогою програми “1С:Бухгалтерія”.

18

20.

Фінансово-економічний аналіз.

6

Всього годин:

300

ІІ. Виробнича практика

1.

Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем. Інструктаж з охорони праці,  пожежної  та електробезпеки.

7

2.

Самостійне виконання робіт конторського службовця (бухгалтерія).

518

Кваліфікаційна пробна робота

Всього годин:

525

Разом:

825

І.Виробниче навчання  у навчальних лабораторіях.

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

Історія професії. Етапи професійного росту учнів при опануванні професією конторський службовець (бухгалтерія). Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Самореалізація фахівців даної професії на сучасному ринку праці.    

Інструктаж з охорони праці. Застосування засобів електробезпеки, пожежегасіння, індивідуального захисту.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Інструктаж з техніки безпеки, охорони праці.

Ознайомлення з організацією праці конторського службовця на підприємствах різних форм власності.

Тема 3. Відпрацювання обліку

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Відображення господарських операцій на рахунках синтетичного та аналітичного обліку. Субрахунки.

Складання та заповнення оборотних відомостей за рахунками. Побудова бухгалтерського балансу та зміни статей балансу. План рахунків бухгалтерського обліку.

Облік господарських процесів на підприємствах, в установах і організаціях.

Заповнення первинних документів та облікових регістрів. Порядок перевірки і обробки бухгалтерських документів.

Виправлення помилок в первинних документах та облікових регістрах. Організація документообігу.

Тема 4.  Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.  Порядок його збільшення та зменшення.

Формування та облік резервного, пайового, додаткового, вилученого, неоплаченого , нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).

Синтетичний та аналітичний облік рахунків.

Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів.

Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Тема 5.  Облік коштів, розрахунків та інших активів

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Облік касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів. Обробка звіту касира. Основні бухгалтерські записи по рахунку 30 "каса" або іншого діючого.

Порядок відкриття поточного рахунку в банку. Обробка виписки банка. Заповнення первинних документів та облікових регістрів. Основні бухгалтерські записи по рахунку 31 "Рахунки в банках" або іншого діючого.

Облік розрахункових операцій. Облік з покупцями та замовниками. Облік з різними дебіторами. Заповнення первинних документів та облікових регістрів. Основні бухгалтерські записи по рахунках 36 ”Розрахунки з покупцями та замовниками“, 37 "Розрахунки з різними дебіторами“ або інших діючих.

Облік розрахунків з підзвітними особами. Складання та обробка авансового звіту. Заповнення облікових регістрів.

Тема 6.  Облік необоротних активів

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Складання і оброблення первинних документів на придбання, виготовлення у господарствах необоротних активів, розмітка в них кореспондованих рахунків.

Запис надходження необоротних активів в інвентарні картки та описи інвентарних карток, картки необоротних активів.

Складання відомості нарахування амортизаційних відрахувань і розрахунок  зносу необоротних активів.

Складання первинних документів з обліку і списання витрат на ремонт, що виконується господарським способом. Запис їх даних в облікові регістри.     

Складання первинних документів на вибуття і ліквідації необоротних активів, розмітка у них кореспондованих рахунків, запис їх даних в облікові регістри.

Інвентаризація необоротних активів.

Тема 7. Діловодство та управлінська документація

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Заповнення основних ділових паперів організацій і підприємств. Заповнення основних розрахунково-грошових документів. Складання документів матеріально-технічного постачання.

Тема 8. Облік запасів

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Оцінка запасів при їх надходженні та вибутті. Заповнення первинних документів по обліку операцій руху виробничих запасів. Аналітичний облік виробничих запасів.

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. заповнення документів бухгалтерського та оперативного обліку (нарахування зносу, відпуск предметів у виробництво, їх списання, передача МШП в ремонт, видача працівникам та їх повернення). Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП.

Облік у виробництві. Документальне оформлення операцій у виробництві. Основні бухгалтерські записи по рахунку 23 "Виробництво".

Облік готової продукції. Документальне оформлення операцій по руху готової продукції.

Тема 9. Текстовий редактор та система електронних таблиць

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Набір, зберігання, друкування тестів. Створення таблиць, робота з ними.  Побудова графіків, діаграм, вставка текстових і  графічних документів.

Тема 10. Облік зобов'язань

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Синтетичний і аналітичний облік. Документування господарських операцій. Відображення операцій в облікових регістрах.

Облік розрахунків за податками та платежами. Порядок нарахування податку на додану вартість. Основні бухгалтерські записи та заповнення облікових регістрів по рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" або іншого діючого.

Облік оплати праці. Нарахування заробітної плати за погодинною оплатою праці, доплат, премій службовцям, керівним працівникам і спеціалістам сільськогосподарських підприємств.

Нарахування доплат за роботи, виконані у понаднормовий час, святкові дні і оплати за час простоїв.

Нарахування оплати за час відпустки, виконання державних і громадських обов'язків тощо. Порядок ведення обліку розрахунків з оплати праці.  

Складання реєстру невиданої заробітної плати. Записи в регістри депонованих сум.

Записи в облікові регістри сум нарахованої заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, відрахувань на соціальне страхування і соціальне забезпечення, утримань із заробітної плати, депонентів і виплати заробітної плати.

Тема 11. Програма “1С:Бухгалтерія”

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Знайомство з програмою “1С:Бухгалтерія”. Створення підприємства, заповнення  констант підприємства. Огляд довідників програми “1С:Бухаглтерія”. Заповнення довідників “1С:Бухгалтерія”. Огляд операцій, проводок та їх журналів “1С:Бухгалтерія”.

Тема 12. Економіка підприємства

Інструктаж за змістом занять, організація робочого міста, охорона праці.

Вправи.

Розрахунок обсягів виробництва і виробничої програми підприємств. Нормування товарних запасів та сировини на різних підприємствах. Розрахунок валових витрат, собівартості продукції. Розрахунок прибутку та  рентабельності на підприємствах.

Тема 13. Облік витрат

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Класифікація витрат за елементами. Синтетичний облік витрат за елементами.

Облік виробничої діяльності. Склад витрат на виробництво. Формування та облік собівартості реалізованої продукції. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності та заповнення облікових регістрів за рахунками.

Облік реалізації продукції, робіт і послуг. Складання первинних документів реалізації продукції, робіт та послуг, розрахунків з визначення собівартості реалізованої продукції.

Тема 14. Облік доходів і результатів діяльності

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Основні бухгалтерські записи та заповнення облікових регістрів за рахунками класу 7. Порядок визначення доходу від реалізації продукції, надання послуг, використання активів іншими підприємствами.

Тема 15.  Бухгалтерська звітність

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Порядок складання бухгалтерської звітності.

Тема 16. Аналіз інформації і формування звітності в програмі “1С:Бухгалтерія”

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Документи та журнали документів, заповнення, введення, редактування, збереження документів. Використання документів для ведення обліку  господарських операцій в програмі “1С:Бухгалтерія”. Аналіз інформації і формування звітності в програмі “1С:Бухгалтерія”. Введення початкових залишків підприємства в програмі “1С:Бухгалтерія”.

Тема 17. Техніко-економічний аналіз

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг підприємства. Аналіз надходження товарів і рівня запасів. Аналіз витрат та собівартості продукції на підприємстві.

Тема 18. Бухгалтерський облік на   підприємствах різних галузей та форм власності

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Облік на підприємствах різних галузей та форм власності. 

Основні бухгалтерські записи та заповнення первинних документів та облікових регістрів.

Тема 19.  Ведення бухгалтерського обліку за допомогою програми “1С:Бухгалтерія”

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Облік грошових коштів, розрахунків та кредитів. Облік товарів і тари на підприємстві. Облік заробітної плати. Облік основних засобів, необігових активів і МШП. Облік оборотних коштів. Облік доходів, витрат та фінансових результатів. Податковий облік. Формування регламентованих звітів. Керування бухгалтерськими підсумками. Робота з конфігуратором.

Тема 20.  Фінансово-економічний аналіз

Інструктаж за змістом  занять, організація робочого місця, охорона праці.

Вправи.

Аналіз доходів та прибутку різних підприємств. Аналіз фінансових результатів та рентабельності.  Ситуаційний аналіз окремих економічних та фінансових  показників підприємства.


Виробнича практика

Тема 1. Знайомство з підприємством, робочим місцем. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві.

Ознайомлення учнів з організацією роботи бухгалтерії, облікової політики підприємства, форм бухгалтерського обліку. Ознайомлення з організацією робочого місця конторського службовця (бухгалтерія). Інструктаж з охорони праці безпосередньо на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт конторського службовця (бухгалтерія)

Самостійне виконання робіт на робочому місці конторського службовця (бухгалтерія) кваліфікації конторський службовець у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм охорони праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з  підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.


Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1.Документальне оформлення касових операцій.

2.Документування операцій розрахунків з підзвітними особами.

3.Документальне оформлення операцій на рахунках банку.

4.Порядок формування первісної вартості основних засобів при надходженні.

5. Розрахунок амортизації основних засобів.

6.Документальне оформлення операцій по руху матеріальних цінностей.

7. Документальне оформлення результатів інвентаризації.

8.Документальне оформлення операцій з обліку готової продукції та її реалізації.

9.Документальне оборотних та необоротних МШП.

10.Документальне оформлення товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі.

11. Порядок визначення відпускних цін на товари в торгівлі.

12.Порядок складання основних форм звітності.

13.Документальне оформлення безготівкових розрахунків.

14.Документування операцій з обліку розрахунків по податках і платежах.

15. Порядок нарахування основної та додаткової заробітної плати.

16. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці.

17.Документальне оформлення з обліку розрахунків з покупцями.

18.Документування кредитних операцій.

19.Калькулювання та формування ціни готової продукції на підприємствах  громадського харчування.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: конторський службовець (бухгалтерія)

Бал

Знає

Бал

Уміє

1

Учень (слухач) має базові загальні знання з основних термінів бухгалтерського обліку, діловодства, правил заповнення первинних документів. Потребує постійного корегування знань.

1

Учень (слухач) має базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з оформлення документів, робота з планом рахунків під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Без присвоєння кваліфікації.

2

Учень (слухач) має базові загальні знання з теорії бухгалтерського обліку, класифікації господарських засобів та джерел їх формування, визначення елементів обліку. Потребує постійного корегування знань.

2

Учень (слухач) має базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з визначення кореспонденції рахунків, оформлення первинних документів  під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Без присвоєння кваліфікації.

3

Учень (слухач) має базові загальні знання з Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, структури балансу, подвійного запису операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Потребує постійного корегування знань.

3

Учень (слухач) має базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зі складання журналу господарських операцій під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

4

Учень (слухач)  має обмежений об’єм знань з відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та їх документального оформлення, формування первісної вартості активів. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

4

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з організації робочого місця, з використання нормативної документації та визначення бухгалтерських проводок. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання . Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення  через досвід роботи, або навчання.


5


Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з документування операцій, визначення кореспонденції рахунків, синтетичного та аналітичного обліку активів та зобов’язань, проведення і оформлення інвентаризації необоротних активів та матеріальних цінностей. Несе часткову відповідальність за своє навчання.


5


Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з документування операцій та організації синтетичного та аналітичного обліку. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання . Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення  через досвід роботи, або навчання.

6

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з документування господарських операцій, їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку, оцінки активів при надходженні та вибутті, проведення переоцінки активів, нарахування зносу необоротних активів. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

6

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з розрахункових операцій, операцій з необоротними активами, матеріальними цінностями та відображення їх в обліку. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання . Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення  через досвід роботи, або навчання.

7

Учень (слухач) має широкі  загальні та базові теоретичні знання з формування власного капіталу, обліку коштів, розрахунків та інших активів, основних засобів, запасів, довгострокових та поточних зобов’язань. Відповідає за своє власне навчання.

7

Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, визначається також здатність виконувати завдання з документування господарських операцій та визначення кореспонденції рахунків під керівництвом. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

8

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання з обробки бухгалтерських документів, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, формування фактичної собівартості продукції та товарів. Відповідає за своє власне навчання.

8

Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, визначається також здатність виконувати завдання з оформлення первинних документів та облікових реєстрів з проведенням розрахунків та визначенням бухгалтерських проводок.. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

9

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання з відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку  та їх документального оформлення за об’єктами обліку, методів калькулювання та порядку визначення доходів. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує бухгалтерську інформацію. Відповідає за своє власне навчання.

9

Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні навички, визначається також здатність виконувати практичні завдання, пов’язані з вирішенням виробничих ситуацій та їх документальним оформленням.. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

10

Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з бухгалтерського обліку та здатний їх ефективно використовувати при вирішенні проблемних ситуацій. Самостійно і правильно застосовує нормативну документацію з бухгалтерського обліку. Здатен до самокерування при навчанні.

10

Учень (слухач) має значні, конкретні, практичні навички, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції вирішувати проблемні ситуації пов’язані з виробництвом та оформленням типових форм документів.

11

Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з документального оформлення господарських операцій та відображення їх в обліку, визначення фінансового результату та оформлення типових форм звітності.  Здатен застосовувати спеціальні знання при вирішенні проблемних ситуацій. Робить аргументовані висновки. Здатен до самокерування при навчанні.

11

Учень (слухач) має значні, конкретні, практичні навички, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції вирішувати проблемні ситуації пов’язані з виробництвом та оформленням основних типових форм звітності, проведенням розрахунків та визначенням кореспонденції рахунків. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі.

12

Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з документального оформлення господарських операцій та відображення їх в обліку, визначення фінансового результату та оформлення типових форм звітності, аналізу фінансової діяльності підприємства.   Здатен застосовувати спеціальні знання при вирішенні проблемних ситуацій. Робить аргументовані висновки. Здатен до самокерування при навчанні.

12

Учень (слухач) має широкий спектр конкретних практичних навичок, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції з документального оформлення господарських операцій та вирішенням проблемних ситуацій пов’язаних з виробництвом, оформленням основних типових форм звітності та  аналізу фінансової діяльності підприємства. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях. У повному обсязі володіє професійними знаннями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

739. Влияние налогов на развитие малого предпринимательства 129.5 KB
  Сущность малого бизнеса и его роль в экономике страны. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Роль налоговой системы на развитие малого предпринимательства в России.
740. Процесс создание и отладки программы на языке ассемблера 88 KB
  Знакомство с методами создания и отладки программ, написанных на языке ассемблера. Создание программы, на языке ассемблера выполняющей арифметическую операцию и ввод/вывод с консоли. Трансляция, компоновка, трассировка программы.
741. Исследование параметров и характеристик двигателя постоянного тока с независимым возбуждением 337.5 KB
  Построение статических характеристик двигателя постоянного тока. Исследование механических характеристик двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Методика расчета параметров модели двигателя. Результаты исследования искусственной механической характеристики при пониженном напряжении на обмотке якоря. Частотная характеристика двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.
742. Финансово-хозяйственная деятельность ООО Химпромстрой 306 KB
  Теоритические основы разработки программ развития персонала. Анализ использования персонала в ООО Химпромстрой. Эффективность программы развития персонала. Анализ состава и структуры персонала ООО Химпромстрой.
743. Русская философия 11-18 веков 150 KB
  Становление русской философии. Христианские и языческие элементы в духовной культуре Руси. Становление русской средневековой философии в 14-17 веках. Появление ранних ересей (нестяжатели, иосифляне и др.). Развитие исихазма на Руси, его основные теоретические положения и значение для русской культуры.
744. Стратегические цели как специфический объект управления 52.5 KB
  Стратегические цели определяются спецификой объекта управления. Увеличение доли продукции на рынке в регионе. Достижение передовых позиций в отрасли по такому-то научно-техническому направлению.
745. Правила безопасности при работах на технологических участках телефонных и телеграфных станций 126 KB
  Оборудование телефонных и телеграфных станций должно быть заземлено в соответствии с требованиями настоящих правил. Правила безопасности при работах в помещении ввода кабелей. Коммутационная система SI-2000. Групповой переключатель GSM. Alarm monitoring – Мониторинг аварийных сигналов.
746. Построение статистической группировки 137.5 KB
  Аналитическая группировка выявляет закономерность между величиной среднегодовой стоимости ОПФ и величиной объема продукции. Эта зависимость прямая и показывает эффективное управление объемом продукции, в зависимости от величины среднегодовой стоимости ОПФ.
747. Разработка схемы расхождения и обгона судов на заданном участке внутреннего водного пути 131 KB
  Навигационное описание участка водного пути. Требования правил плавания к движению и маневрированию судов. Разработка схемы расхождения и обгона судов на участке водного пути река Березина(117-98 километр).