6063

Автогенераторы. Основы теории цепей

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Схема LC-автогенератора. Условия самовозбуждения. Баланс фаз, то есть совпадение начальных фаз гармонических напряжений на входе и выходе системы. Такое совпадение наступает, когда суммарный сдвиг фаз, вносимый усилителем и цепью обратной связи равен нулю или кратен...

Русский

2012-12-28

36.5 KB

15 чел.

  1.  Схема LC-автогенератора.

  1.  Условия самовозбуждения.

φус  +  φос = 2kπ

Mкр =

Самовозбуждение генератора наступило как только М превысило Мкр

  1.  Формулы баланса амплитуд и баланса фаз.

  Баланс фаз, то есть совпадение начальных фаз гармонических напряжений на входе и выходе системы. Такое совпадение наступает, когда суммарный сдвиг фаз, вносимый усилителем и цепью обратной связи равен нулю или кратен 360°.

Hусг)∙ Hосг)=1.

Таким образом сдвиг фаз в цепи ОС зависит от сдвига фаз в усилителе и дополняет его до 360°.

  Баланс амплитуд: для того чтобы после замыкания цепи обратной связи в генераторе происходило самовозбуждение колебаний, необходимо, чтобы на частоте генерации ωг амплитуда гармонического напряжения на выходе схемы была больше амплитуды гармонического напряжения на входе схемы.

   Стационарные колебания в автогенераторе устанавливаются только благодаря наличию нелинейности ВАХ транзистора.

4.График напряжения на выходе автогенератора

5.Выводы.

Чем больше крутизна ВАХ в рабочей точке, тем легче обеспечивается режим самовозбуждения.

Самовозбуждение генератора происходит только в том случае, если усиление колебания в усилителе превышает ослабление его в цепи обратной связи.

Достоинством мягкого режима самовозбуждения является плавное изменение амплитуды при изменении коэффициента; достоинством жесткого режима является высокий КПД за счет работы с отсечкой коллекторного тока.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56546. Розв’язування прямокутних трикутників 74 KB
  Мета уроку. Узагальнення, систематизація та закріплення знань про теорему Піфагора, розв’язування прямокутних трикутників; застосування набутих знань і вмінь у практичній діяльності.
56547. Основні фактори прояву шкільної тривожності 53 KB
  Існує навіть термін шкільна фобія що означає страх перед відвідуванням школи що переслідує деяких дітей. Іноді батьки самі бояться школи і мимоволі вселяють цей страх дітям чи драматизують проблеми початку навчання виконують...
56548. Целеполагание на уроках музыкального воспитания 33.5 KB
  Цель –воспитание музыкального вкуса нравственных и эстетических чувств уважение к истории своей Родины музыкальным традиция своего народа и культур разных стран мира; показ песни.
56549. Профессия. Работа 1.64 MB
  Цели: совершенствовать навыки употребления изученного лексико-грамматического материала, познакомить со строением официально-делового письма, развивать навыки устной и письменной речи, формировать представление об активном образе жизни, развивать навыки делового общения.
56550. Є цінності, які за все дорожчі… Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему 73.5 KB
  Мета: формувати в учнів уміння і навички, які б сприяли вільному використанню засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення власних висловлювань...
56552. Сценарій туристичного свята «Посвята в туристята» 235.5 KB
  Мета та завдання: сприяти залученню школярів до систематичних занять туризмом; згуртувати дітей в єдину команду, об’єднавши усіх її учасників єдиною творчою діяльністю; залучати учнів до творчої діяльності, впливати на особистість дитини; закріпити набуті туристичні знання, уміння і навички;
56553. Учнівський проект «Україна туристична» 45 KB
  Цілі проекту: навчальна: навчання учнів технологіям проектної діяльності; спонукаючи формуванню в учнів практичних знань і навиків; розвиваюча: розвивати вміння та навички самостійно відбирати систематизувати аналізувати інформацію...
56554. Інформаційна система 50.5 KB
  А поруч з капітаном в комп’ютерному крузі Помічники чудові його надійні друзі Хоч інформатику вони не так довго вивчають Про файли та курсори все необхідне знають Команда друга теж до змагань готова Там хлопці працьовиті їм невідома втома...