6063

Автогенераторы. Основы теории цепей

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Схема LC-автогенератора. Условия самовозбуждения. Баланс фаз, то есть совпадение начальных фаз гармонических напряжений на входе и выходе системы. Такое совпадение наступает, когда суммарный сдвиг фаз, вносимый усилителем и цепью обратной связи равен нулю или кратен...

Русский

2012-12-28

36.5 KB

17 чел.

  1.  Схема LC-автогенератора.

  1.  Условия самовозбуждения.

φус  +  φос = 2kπ

Mкр =

Самовозбуждение генератора наступило как только М превысило Мкр

  1.  Формулы баланса амплитуд и баланса фаз.

  Баланс фаз, то есть совпадение начальных фаз гармонических напряжений на входе и выходе системы. Такое совпадение наступает, когда суммарный сдвиг фаз, вносимый усилителем и цепью обратной связи равен нулю или кратен 360°.

Hусг)∙ Hосг)=1.

Таким образом сдвиг фаз в цепи ОС зависит от сдвига фаз в усилителе и дополняет его до 360°.

  Баланс амплитуд: для того чтобы после замыкания цепи обратной связи в генераторе происходило самовозбуждение колебаний, необходимо, чтобы на частоте генерации ωг амплитуда гармонического напряжения на выходе схемы была больше амплитуды гармонического напряжения на входе схемы.

   Стационарные колебания в автогенераторе устанавливаются только благодаря наличию нелинейности ВАХ транзистора.

4.График напряжения на выходе автогенератора

5.Выводы.

Чем больше крутизна ВАХ в рабочей точке, тем легче обеспечивается режим самовозбуждения.

Самовозбуждение генератора происходит только в том случае, если усиление колебания в усилителе превышает ослабление его в цепи обратной связи.

Достоинством мягкого режима самовозбуждения является плавное изменение амплитуды при изменении коэффициента; достоинством жесткого режима является высокий КПД за счет работы с отсечкой коллекторного тока.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47508. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 888.5 KB
  Враховуючи що нещодавно Україна заявила про підтримку Концепції ООН де пріоритет віддається розвитку безпеки кожної людини а також виходячи з незадовільного стану безпеки громадян нашої держави якісна розробка питань забезпечення безпеки життя та діяльності людини БЖДЛ з метою запобігання виникнення ризику життя і здоровю людей має бути повною мірою реалізована у дипломному проектуванні виходячи з основних складових БЖДЛ Безпека життєдіяльності Екологія Охорона праці в галузі Цивільна оборона. При виконанні розділу âБезпека...
47510. Методичні вказівки. Фінанси 762 KB
  Вступ 5 Організація підготовки до захисту дипломної роботи 7 Захист дипломних робіт 14 Структура дипломної роботи 15 3.2 Суть дипломної роботи 20 5.2 Типи додатків 24 Правила оформлення дипломної роботи 25 7. Зразок оформлення титульного листа дипломної роботи 42 Додаток Б.
47511. Менеджмент організацій. Методичні вказівки 699.5 KB
  У сфері теорії дипломна робота виконується на основі критичного аналізу робіт, як українських економістів і фінансистів, так і закордонних. Питання теорії повинні бути взаємопов’язані з практичною діяльністю та проілюстровані статистичною інформацією
47512. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. Менеджмент організацій 480 KB
  МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОКП СПЕЦІАЛІСТ ПІДГОТОВКА НАПИСАННЯ ЗАХИСТ для всіх форм навчання 2009 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
47514. Методичні вказівки. Біотехнологія 929.5 KB
  Технологічна схема ТС виробництва Приклад зображення хімічної схеми виробництва Дипломний проект як правило являє собою проект виробництва удосконалення виробництва цільового продукту або напівпродукту складений на базі діючого виробництва або за результатами науководослідних і дослідноконструкторських робіт. У процесі роботи над дипломним проектом за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр вирішуються такі завдання: розширення потужності діючого виробництва або організації випуску нового виду...
47516. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 223 KB
  Конкретное содержание экономических расчетов в зависимости от целевого назначения дипломного проекта и особенностей специальности определяется студентом-дипломником по согласованию с руководителем и консультантом экономической части дипломного проекта