60634

Вирішення завдань з економічним вмістом на уроках інформатики

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Громадянин відкрив рахунок в банці вклавши 1000 грн. Громадянин відкрив рахунок в банці вклавши 3000 грн. 5 років якщо після кожного року зберігання громадянин знімав з рахунку 300 грн.

Украинкский

2014-05-19

105 KB

4 чел.

Вирішення завдань з економічним вмістом

на уроках інформатики

Мета:

1. Навчитися використовувати електронну таблицю для розв'язування економічних задач. Закріпити знання з основ економіки по темі "Інфляція". Закріпити вміння і навички по заповненню, форматуванню таблиці, створюванню діаграм.

2. Розвивати здібності до розв'язування економічних задач. Розвивати системно-комбінаторне мислення. Підтримувати постійний інтерес до досліджуваного предмета і прагнення до засвоєння нових знань.

3. Виховання самодисципліни і точності мислення при роботі з електронною таблицею. Виховання естетичного змісту в інформаційній культурі: уміння бачити, цінити і створювати красиве в інформатиці (гарне оформлення таблиці, вміло використовуючи графіку і кольори).

Традиційне розділення вмісту шкільного матеріалу на окремі автономні предмети викликане прагненням дати школяру ґрунтовнішу підготовку по тій або іншій учбовій дисципліні, з тим, щоб при завершенні навчання кожен учень, маючи хороше уявлення про приватне, мав би загальне представлення в цілому. Тому настільки важливою є традиційна методика реалізації принципу міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків. Проте практика навчання показує, наскільки важко здійснити ці зв'язки в реальності, як часто учень “за деревами не бачить лісу”. Більш того, володіючи різними здібностями до вивчення того або іншого предмету (що цілком природно для дитяти), учень не в змозі осягнути ціле за наявності пропусків в тих або інших деталях.

Наростаючий потік суспільної, наукової і технічної інформації при традиційних способах відбору вмісту навчання неминуче впливає на нього, часто ускладнюючи вміст, порушує стабільність, приводить до перевантаження учнів учбовою інформацією, що не має загальноосвітнього значення.

У таких умовах доцільний перехід від локального, ізольованого розгляду різних явищ дійсності до їх взаємозв'язаного, комплексного вивчення реалізація якого можлива за допомогою інтеграції.

З врахуванням вікових особливостей школярів при організації інтегрованого навчання з'являється можливість показати світ у всьому його різноманітті, що сприяє емоційному розвитку особистості дитини і формуванню його творчого мислення.

Основою розробки інтегрованих уроків може бути інтегровано-тематичний підхід – такий підхід, коли за змістовну, методичну і організаційну одиницю процесу навчання береться не урок, а учбова тема (розділ) учбової дисципліни.

При такій організації навчальної діяльності, основні положення кожної теми, з одного боку, підпорядковані провідним ідеям курсу, а з іншою, розкривають ці провідні ідеї, тобто відбувається конкретизація провідних ідей предмету в процесі вивчення теми. Їх вивчення необхідно будувати так, щоб виникло взаїмопереплетіння елементів різних знань на кожному етапі уроку.

Провідні ідеї учбового предмету – це такі положення (поняття, закони, принципи, закономірності, теорії), які виражають суть матеріалу, що вивчається, повідомляють йому внутрішню єдність і органічну цілісність. Таким чином, що основні ідеї виконують функцію системообразуючих зв'язків у вмісті учбових предметів, вони є “стрижнем”, “віссю” цього вмісту, довкола яких і відбувається об'єднання, концентрація учбового матеріалу, тобто провідні ідеї як би “зшивають” вузли знань (учбові теми) в єдину систему.

Інтегровано-тематичний підхід дозволяє встановити, що тема, що вивчається, може бути пов'язана з іншими темами учбового предмету і курсу, а також з різними темами інших дисциплін, тобто у вивченій темі можуть діяти внутрішньопредметні, внутрішньокурсові і міжпредметні зв'язки одночасно.

Оскільки інтеграція – це не самоціль, а певна система в діяльності вчителя, то має бути і певний конкретний результат інтегрованого навчання, що виявляється в підвищенні рівня знань по предмету, який виражається в глибині засвоюваних понять, закономірностей за рахунок їх багатогранної інтерпретації з використанням відомостей інтегрованих наук. А так само в зміні рівня інтелектуальній діяльності, забезпечуваного розглядом учбового матеріалу з позиції провідної ідеї, встановленням природних взаємозв'язків між проблемами, що вивчаються. Крім того, в зростанні пізнавального інтересу школярів, що проявляється в бажанні активної самостійної роботи на уроці і в позаурочний час, у включенні учнів в творчу діяльність, в емоційному розвитку учнів.

Найважливішою умовою інтеграції вважається близькість вмісту ведучих тем різних предметів, їх взаємозв'язок. Так, наприклад, на уроках інформатики при вивченні теми “Електронні таблиці” доцільне включення завдань з економічним вмістом. Актуальність економічного виховання обумовлена тим, що діти не в змозі сприймати і розуміти мовні звороти дорослих, а крім того, учні випробовують певну скруту при вивченні економічної теорії в більш старшому віці.

Ефективному збагненню азів економіки допоможе вирішення завдань, у вмісті яких йде мова про виробництво, вартість, про природу і збереження її багатства, про переваги в умовах праці і його оплати і тому подібне. Слід зазначити, що деякі завдання, включені в підручники інформатики, є завданнями з економічним вмістом. Проте при їх рішенні увага вчителя, що до пояснення залишається непоміченим їх економічна суть.

Розглянемо наступне завдання: “Касир невеликого підприємства, маючи на руках відомість виплати заробітної плати, збирається їхати в банк за грошима. При цьому він має можливість не просто подати заявку на загальну суму, але і вказати також, якими саме купюрами і монетами йому хотілося б отримати її, щоб потім було зручно розраховуватися з кожним окремим співробітником і при цьому загальне число купюр і монет було б мінімальним. Оформити аркуш для формування банківського замовлення”.

Не дивлячись на те що в завданні йде мова про економічні поняття, економічний аспект описуваної в завданні ситуації, як правило, залишається поза обговоренням. З цією метою доречно провести додаткову роботу над завданням після її рішення.

В ході бесіди з учнями можна поставити перед ними такі питання:

 •  Поясните значення такого поняття як купюра.  
 •  Яка найдрібніша грошова одиниця використовується в торгівлі?  
 •  Яка на ваш погляд на сьогоднішній день заробітна плата касира?
 •  В якій валюті Ваши батьки хотіли б отримувати зарплатню?

Запропоновані завдання, повинні сприяти формуванню в учнів економічного мислення. При їх розв’язанні діти учаться розрахункам, оцінюють порівняльну вигоду тієї або іншої покупки, операції, підприємницькій діяльності і тому подібне. При цьому економічне виховання повинне і здійснюватиметься і через фабулу завдання, і при її рішенні, і при аналізі результату рішення.

Приведемо, як приклад, декілька завдань такого роду:  

1. Громадянин відкрив рахунок в банці, вклавши 1000 грн.. Через кожен місяць розмір вкладу збільшується на 1,2% від наявної суми. Визначити:    

 •  суму вкладу через 1, 2 ., 12 місяців;  
 •  приріст суми вкладу за перший, другий ., дванадцятий місяць.

2. Громадянин відкрив рахунок в банці, вклавши 3000 грн. Через кожен рік розмір вкладу збільшується на 13% від наявної суми. Визначити суму вкладу через 1, 2 ., 5 років, якщо після кожного року зберігання громадянин знімав з рахунку 300 грн.

3. На підприємстві зарплата кожному співробітникові розраховується пропорційно кількості відпрацьованого за місяць часу. Визначити загальну зарплату за місяць всіх співробітників, якщо для кожного співробітника відомий розмір оплати за 1 годину роботи і кількість відпрацьованих за місяць годин.

4. Відома заробітна плата співробітника за кожен місяць року. Визначити середньомісячну заробітну плату співробітника за кожен квартал, за кожне півріччя і за рік.

5. Торгівельний агент отримує винагороду у розмірі деякої долі від суми досконалої операції: якщо об'єм операції до 3000 грн., то у розмірі 5%; якщо об'єм до 10000 грн. – 7%; якщо вище – 10%. Введіть в осередок А1 - текст “Об'єм операції”, в осередок А3  - текст “Об'єм винагороди”. Об'єм операції в грн. вводитиметься в осередок - В2. Отримати в осередку -  В3 розмір винагороди.

6. Провайдер інтернет-послуг встановив наступну систему оплати: при роботі з 2 до 10 годин – 0,5 $ у годину, з 10 до 20 годин – 1 $ у годину, в останній час доби – 0,75 $ у годині Підготувати аркуш для визначення вартості роботи в Інтернеті протягом заданого часу, якщо відомо, що весь цей час знаходилося в одному з вказаних інтервалів часу доби, а момент початку роботи заданий у вигляді цілого числа, що позначає годину відповідного моменту часу.

7. Відомі дані про вартість кожного з 12 найменувань товару. Знайти загальну вартість тих товарів, які коштують дорожче 560 грн..

8. Відомі найменування і маса (у кілограмах) кожного з 15 вантажів. Бажано перевезти на автомобілі максимальну кількість вантажів (тобто в першу чергу завантажуватимуться вантажі з мінімальною масою). Підготувати аркуш для визначення загальної маси вантажів, чия маса не перевищує 500 кг Прийняти, що є лише 1 шт. вантажу кожного найменування.

9. Відомі дані про вартість кожного товару з групи (15 товарів). Підготувати аркуш для знаходження середньої вартості тих товарів, які коштують дорожче 1000 грн., і середню вартість останніх товарів. Розглянути два випадки:  

 •  Відомо, що в даній групі є товари як вартістю більше 1000 грн., так і вартістю, що не перевищує цієї суми.  
 •  Допускається, що товарів будь-якого з двох вказаних видів в даній групі може не бути.

10. Скласти алгоритм та розв’язати задачу “Розрахунок заробітку працівників при окладній формі оплати праці”, використовуючи засоби MS Excel. Визначити заробіток кожного працівника. Заробіток обчислюється, як різниця між Нараховано та Податки. Нараховано обчислюється як добуток Окладу і відношення Кількості відпрацьованих днів до Кількості днів за графіком. Податки обчислюються як сума всіх Нараховано і Податок, %. Визначити середній оклад, максимальний заробіток. Визначити забезпеченість кожного працівника. Якщо заробіток <500 – малозабезпечений, інакше – забезпечений. Вивести використовуючи стандартні функції та засоби управління даними, прізвище працівника, який має мінімальний заробіток. Побудувати діаграму, яка відображує рівень заробітку кожного працівника. Використовуючи засоби MS Access, сформувати за допомогою Майстра звітів звіт Відомості заробітку працівників з полями Табельний Номер, Прізвище, Заробіток з підбиттям підсумку Всього  за відомістю.

Вхідні дані для розрахунків:

Таблиця 1 -  Розрахунок заробітку працівника

Табельний номер

Прізвище

Оклад, грн.

Кількість відпрацьованих днів

Кількість днів за графіком

1645

Івасюк А.Т.

1200

22

22

1784

Гаврилюк К.І.

600

21

22

1237

Гетьман В.П.

400

17

22

1442

Киготь Е.А.

750

22

22

1810

Андрієнко В.С.

400

20

22

2025

Іванов М.С.

650

15

22

1118

Назаренко І.П.

600

16

22

1276

Шевченко Т.М.

550

20

22

1648

Захарчук М.А.

800

22

22

1324

Бурлаков Р.М.

700

15

22

Прибутковість податків від Нараховано

Відрахування до пенсійного фонду від Нараховано

Відрахування до фонду зайнятості від Нараховано

Відрахування до фонду втрати працездатності від Нараховано

13%

1% до 500 грн; 2%>500 грн.

0,5 %

1,5%

11. Скласти алгоритм і розв’язати задачу «Розподілення гонорарів серед авторів», використовуючи засобу MS Excel. Гонорар визначається, як добуток Оплати та Кількості сторінок. Визначити максимальну та мінімальну оплату. Якщо різниця між конкретною та середньою оплатою >0, то оплата висока, інакше - низька. Відсортувати стовпець Автор за зростанням. Створити розширений фільтр  Кількість сторінок > 300, Оплата > 400. Використовуючи вбудовані функції, вивести авторів, які мають гонорар вищий за середній. Побудувати діаграму, яка  відображає рівень плати за сторінку кожному автору. Використовуючи MS Access, побудувати запит на вибірку з умовою Кількість сторінок > 300 і Оплата > 500 та  сформувати звіт Розподілення гонорарів серед авторів з полями Автор, кількість сторінок, Гонорар з підбиттям підсумка Всього гонорар за звітом. Побудувати форму для введення даних. Відкриття форми, запиту і звіту оформити через кнопкову форму за звітом.

Вхідні дані для розрахунків:

Таблиця 1. Розподілення гонорарів

Глава

Автор

Кількість

сторінок

Оплата.  грн/стор.

5

Іванов

300

300

7

Петров

250

270

1

Сидоров

300

190

6

Горбачов

270

430

3

Василенко

350

540

4

Кучін

305

600

1

Плахнерчук

340

750

8

Федоров

500

500

9

Путін

450

600

Автори, що мають гонорар вище середнього : …

12. Скласти алгоритм використовуючи вбудовані функції і процедури MS Excel. Визначити розмір процентної виплати. Розмір процентної виплати обчислюється за такою формулою: (залишок на кінець року/100)* процентна ставка. Визначити середню процентну ставку. Визначити сумарний розмір процентної виплати. Відсортувати стовпець Номер рахунку за зростанням. Створити розширений фільтр для стовпців Процентна ставка > середнього. Залишок на кінець року < середнього. Вивести, використовуючи вбудовані функції, номера рахунків, за якими залишки більші від середнього.  Побудувати діаграму, яка відображує процентну виплату по кожному рахунку. Використовуючи MS Access, побудувати запит на вибірку з умовою Вид рахунку терміновий і Залишок на кінець року >500 та сформувати за допомогою Майстра звітів звіт Відомість процентної виплати за рахунками з полями Номер рахунку, Вид рахунку, Залишок на кінець року, Розмір процентної виплати з підбиттям підсумка Всього розмір процентної виплати за видом рахунку та Всього розмір процентної виплати за звітом. Побудувати форму для введення даних. Відкриття форми, запиту і звіту оформити через кнопкову форму.

Таблиця 1. Вхідні дані для розрахунку.

Номер рахунку

Вид рахунку

Процентна ставка %

Залишок на кінець року

28734

терміновий

17

750

29548

депозитний

10

890

21456

терміновий

16

501

20001

поточний

5

690

23999

терміновий

15

359

45697

депозитний

11

700

78456

поточний

4

699

56412

терміновий

18

725

71111

терміновий

19

699

82993

депозитний

9

689

Рахунки  за  якими залишки більші від середнього…

Видно, що при вирішені подібних завдань учні засвоюватимуть економічні поняття, які є ключовими для всіх вікових груп учнів, а самі завдання за своїм змістом і логіці максимально наближені до умов реальної дійсності, з якою повсякденно доводиться стикатися дітям. Крім того, вирішення завдань з економічним вмістом вносить різноманітність до уроку інформатики, допомагає активізувати розумову діяльність учнів, збагачує соціальний досвід, розширює уявлення про навколишній світ і словарний запас школярів, закладає зачатки економічних знань.

Слід зазначити, що структура інтегрованих уроків вимагає особливої чіткості і стрункості, продуманості і логічного взаємозв'язку матеріалу, що вивчається, по різних предметах на всіх етапах вивчення, для цього при підготовці до уроку вчителеві необхідно ретельно продумати прийоми і методи роботи при рішенні того або іншого завдання. Це успішно досягається за рахунок компактного, сконцентрованого використання учбового матеріалу програми, а крім того, підключення деяких сучасних способів організації і вивчення учбового матеріалу.

Варіанти інтегрованих уроків всілякі. Можна синтегріровать не лише два, але і три і навіть чотири, п'ять предметів на одному і навіть декількох уроках. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або заглиблюють певні спостереження, виводи учнів в різних предметах. Вона знімає стомлюваність, перенапруження учнів за рахунок перемикання на всілякі види діяльності.

Підбірку задач з економічного напрямку користно використовувати не лише на уроках, але й при проведенні позакласної роботи з учнями, а також при підготовці до олімпіад.

При розв’язанні задач учням запропоновується спочатку скласти та представити план роботи по рішенню даної задачі. План, може мати наступний вигляд:

 1.  Вибір та опис програм, які необхідно застосовувати при рішенні.
 2.  Підготовка математичного алгоритма для рішення задачі.
 3.  Рішення задачі в програмі Microsoft Excel.
 4.   Графічне відображення даних.
 5.  Створення бази даних в програмі Microsoft Access.
 6.  Формування запитів.
 7.  Створення та оформлення звіту.
 8.  Оформлення роботи в текстовому редакторі Microsoft Word.

Приклад розвя’язання задачі № 10.

PAGE  2

вчитель інформатики вищої категорії

Шосткинської гімназії Пата Олена Іванівна


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65040. Неизвестное сочинение ХIII века 73.5 KB
  Речь идет о вымышленной биографии Чингисхана насыщенной фантастическими эпизодами. Римскую курию интересовал прогноз на будущее: кто они монголы Кто ими правит и к чему они стремятся И хотя брат Иоанн не скрывает каким образом ему удалось получить различные сведения о монголах имя самого...
65041. Образ Чингисхана в мировой литературе XIII-XV веков 101 KB
  Мировую известность Чингисхану обеспечили преемники создавшие к 1260 г. Однако победив хорезмшаха Чингисхан даже не попытался занять всю территорию его царства.
65042. Пожиратели мертвецов 38.5 KB
  Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография. 232-234 Марко Поло не равнодушен к теме поедания мертвецов. Есть у них вот какой обычай: когда кого присудят к смерти и по воле государя казнят берут они то тело варят его и едят...
65043. ХРИСТИАНСКИЙ МИР И «ВЕЛИКАЯ МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ» 2.42 MB
  Имя францисканца Иоанна де Плано Карпини хорошо известно читающей публике. Его знаменитое описание дипломатического путешествия по просторам империи Чингис-хана сегодня переведено почти на двадцать языков мира.
65044. ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ ЭПОХИ ЧИНГИСХАНА: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ-БЛАГОДАТИ 44.5 KB
  Обычно эти слова историки Чингисхана трактуют как свидетельство варварства и дикости души вождя монголов. Её цель установление мирового порядка основанного на иерархическом мироустройстве которое обеспечивало стабильность и процветание для монголов.
65045. Западная Монголия — узловой регион Евразии 96 KB
  Западная Монголия узловой регион Евразии Природные условия и экологический потенциал Западной Монголии Великие степи Монголии соприкасаются своим северо-западным крылом с сибирскими землями России в районе Алтайских гор.
65046. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АШТАРХАНИДОВ (ТУКАЙ-ТИМУРИДОВ) В ПОВОЛЖЬЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ (XV-XVIII вв.) 30.5 KB
  В настоящее время история государства Аштарханидов в Средней Азии практически полностью установлена. Скорейшее изучение этих малоисследованных материалов видится нам основной задачей для историков и источниковедов которых привлекает позднее средневековье в Средней Азии.
65047. История правления Тимура 143.5 KB
  Именно в этих странах в середине XIV века возникло государство Тимуридов. Среди всех величайших завоевателей когда-либо создававших мировые империи Тимур основатель этого государства так же как и Наполеон занимает особое место: почти все другие по самому рождению своему имели право на известную власть и начиная...
65048. ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРАТСКОГО ОБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ XV—XVI ВЕКОВ 437.5 KB
  Настоящие Очерки представляют собой продолжение моей работы над мемуарами Восифи. Задача критического издания всего текста мемуаров Восифи представляется все более нужной заманчивой и выполнимой.