60764

Наполненный парфюмерный флакон и его визуализация

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Нарисуйте прямую линию (рис. 2.) сплайновым инструментом Line в окне проекции Front (Спереди). По высоте линия должна быть равна высоте флакона. Рисуйте сплайн снизу вверх.

Русский

2014-05-21

753.5 KB

3 чел.

Контрольный Урок (лаб. 7-12)

Цель: Смоделировать наполненный парфюмерный флакон и его визуализация.

Задание:

  1.  Создание   парфюмерного флакона (рис.1).в 3ds Max,
  2.  Изучить возможности использования EditablePoly, редактора материалов, и составных объектов (CompoundObjects).

Рис.1

Часть 1: Моделирование парфюмерного флакона

1. Нарисуйте прямую линию (рис. 2.) сплайновым инструментом Line в окне проекции Front (Спереди). По высоте линия должна быть равна высоте флакона. Рисуйте сплайн снизу вверх.

2. В виде сверху (окно проекции Top) создайте фигуру Ellipse (Эллипс) со значениями Length (Длина) = 105 и Width (Ширина) = 160.

3. В том же окне проекции Top создайте фигуру Circle (Круг) с радиусом 25.

Рис. 2.

4. Установите тип создаваемых объектов (рис. 3.) на CompoundObjects (Составные объекты), выделите линию и щёлкните по кнопке Loft.

Рис.3.

5. В параметрах Loft нажмите кнопку Get Shape (Получить форму), а затем выберите эллипс со сцены. Как видите, созданный 3D-объект приобрёл эллипсоидное сечение (рис.4.).

Рис. 4

6. Установите значение параметра Path (Путь) на 65 и снова нажмите кнопку Get Shape для выбора эллипса из сцены. Это делается для того, чтобы обеспечить образование эллипсоидного сечения лофт-объекта от его нижней части (нулевое значение) до 65% высоты всего объекта.

7. Теперь измените, значение параметра Path на 95, и пока активна кнопка Get Shape, в этот раз выберите форму круга. Верхушка лофт-объекта изменит свою форму с эллипсоидной на круглую. В завершение, можно сделать величину Path равной 100  (рис. 5) и снова выбрать круг, но этого делать уже не обязательно.

рис. 5.

8. Щёлкните правой кнопкой мыши по лофт-объекту и выберите из выпадающего списка ConverttoEditaplePoly (Преобразовать в редактируемый многоугольник).

9. Горлышко модели флакона для духов должно быть выпуклым, но пока оно выглядит вогнутым. Чтобы это исправить, выделите вершины в верхней части объекта и при помощи инструмента Selectand Uniform Scale сделайте эту часть более широкой рисунок 6.

Рис. 6.

10. Форму нижней части бутылки тоже надо изменить. Поэтому выделите грань (face) снизу и произведите операцию Inset(Вставка) два раза. После этого сместите эту грань во внутрь (рис.7) модели парфюмерного флакона.

рис.7

11. Теперь выделите самую верхную грань и удалите её кнопкой Delete (рис.8).

рис.8

12. Примените к 3D-модели модификатор (рис.9)Shell (Оболочка). Установите величину параметра InnerAmount (Внутренняя величина) равной 4, а OuterAmount (Внешняя величина) сделайте равным 0. Этим мы зададим толщину модели флакона.

рис.9

13. Щёлкните правой кнопкой мыши по модели флакона духов и снова преобразуйте её в EditaplePoly.

14. Обычно нижняя часть парфюмерного флакона должна быть толще, и чтобы воспроизвести этот нюанс на нашей модели, перейдите в окно проекции Front (Спереди), и в режиме Wireframe (Каркасное представление моделей) (клавиша F3) выделите внутренние вершины модели флакона. Затем переместите их немного вверх.

рис.10

15. В довершение ко всему можно применить к модели бутылки модификатор MeshSmooth или TurboSmooth.

16. Чтобы флакон был реалистичным, применить материал стекло.

17. Просмотрите результат через окно визуализации, нажав кнопку F9.

Самостоятельно:

  1.  Создать крышку для флакона, наложить текстуру воды и стекла (воду создать объект – цилиндр и конвертировать, далее поместить внутрь флакона, применить материал стекло.)
  2.  Создать этикетку и наложить материал.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22980. Клавіатура і індикація 5.36 MB
  ОЗП індикації являє собою область операційної пам’яті в якій стільки комірок скільки знаків може бути розміщено на екрані. Побудова знаків Знаки на екрані дисплею будуються за мозаїчним принципом. Знакоформувач Знакоформувач являє собою ПЗП в якому закладена інформація про структуру утворюваних ним знаків. Таким чином ці три ІМС можуть створювати 96 різних знаків символів.
22981. Робота зі співпроцесором 3.19 MB
  Обгрунтування необхідності співпроцесора Хоча мікропроцесор К1810ВМ86 оперує з 16розрядними числами відносна точність його обчислень не дуже висока. Такий допоміжний процесор має назву співпроцесора. Включення співпроцесора Для спільної роботи зі співпроцесором мікропроцесор МП86 слід включити у максимальний режим = 0.
22982. Тенденції у розвитку мікропроцесорної техніки 1011.5 KB
  Другий шлях полягає навпаки у роздрібненні секціонуванні мікропроцесора на окремі функціональні блоки і модулі кожний з яких виконує свої операції: операційний блок блок мікрокомандного керування блок пам’яті мікрокоманд та інше. Його система команд майже цілком співпадає з системою команд МП80 і відрізняється від неї лише декількома додатковими командами про які мова йтиме далі. У апаратному відношенні МП85 містить всі ті ж блоки що і МП80 але має крім того: блок керування перериваннями котрий розширює можливість звернення до...
22983. Система команд та методи адресації в мікропроцесорі КР1810ВМ86 1.05 MB
  Серед цього списку можна виявити що деякі команди не змінили ані форми ані змісту наприклад HLT NOP STC IN OUT JMPCALL тощо. Деякі команди зберегли свій зміст але мають дещо іншу мнемоніку: для МП80 INR DCR ANA ORA XRA JZ JNZ JC JNC для МП86 INC DEC AND OR XOR JE JNE JB JNB З’явилися принципово нові команди пoв’язані з новими можливостями МП86: MUL множення; DIV ділення; NEG утворення доповняльного коду; NOTінверсія; TEST операція І без фіксації результату тільки заради...
22984. Мультипроцесорні системи 4.79 MB
  Дійсно звернення до пам’яті або до зовнішніх пристроїв та захоплення системної шини дозволяється одночасно лише одному з процесорів тоді як останні повинні в цей час переробляти раніш одержані дані або знаходитись в режимі очікування. Такий часовий розподіл загальних ресурсів системи має назву арбітражу системної шини і виконується групою пристроїв спеціальних ІМС так званих арбітрів шини. Арбітр шини дозволяє захоплення системної шини лише одному з процесорів що виставили запит тому котрий посідає найвищого пріоритету і...
22985. Мікропроцесори 80386 і 80486 4.79 MB
  Це дозволяє йому здійснювати обмін з пам’яттю зі швидкістю до 32 Мбайт сек і виконувати до 5 мільйонів операцій у секунду MIPS. Отже під час виконання одної команди відбувається декодування другої а третя видобувається з пам’яті. Усі можливості МП386 мультипрограмність віртуальна пам’ять захист пріоритети зповна відкриваються лише в захищеному режимі. У порівнянні з МП286 у МП386 існують істотні відміни в організації віртуальної пам’яті.
22986. Поняття про RISC-процесори. Процесори п’ятого та шостого поколінь 6.22 MB
  Процесори п’ятого та шостого поколінь Поняття про RISCпроцесори Якісний стрибок у розвитку мікропроцесорних систем відбувся з появою мікропроцесора 8086. Такі процесори і комп’ютери дістали назву RISC процесорів та RISC комп’ютерів на відміну від процесорів та комп’ютерів зі складною системою команд Complex Instruction Set Computer CISC комп’ютер. Перший €œсправжній€ RISC комп’ютер було створено наприкінці 70х років в університеті Берклі.
22987. Діагностика несправностей у мікропроцесорних системах 739 KB
  Тут можна навести таку наочну аналогію: візьміть на сторінці друкованого тексту вертикальний рядок літер що розташовані одна над одною і спробуйте встановити зміст тексту. Тому третя трудність полягає у тому щоб будьякимсь чином представити інформацію що міститься у вихідному тестсигналі у компактній та зрозумілій формі по якій можна було б судити про справність або несправність пристрою що перевіряється. Тестпрограма повинна бути періодичною щоб можна було проконтролювати відтворюваність її результатів від кількох актів тестування....
22988. Декотріі принципи роботи сучасних мікропроцесорів та ЕОМ 1.54 MB
  Вони показують яка команда виконується до якої комірки пам’яті або зовнішнього пристрою звертається процесор і містять іншу важливу і вичерпну інформацію. Після того як у програмі дається сигнал €œвивільнити мікросхему€ вміст усіх регістрів переписується в область пам’яті що має назву сегмента стану задачі TSS Taske State Segment. При роботі у мультипрограмному режимі можуть виникати певні труднощі з використанням оперативної пам’яті котра стає тепер вже загальною для кількох задач. Можливі непередбачені ситуації коли одна програма...