60798

Створення головного меню і контекстного меню доданку

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вставка в форму головного і контекстного меню об‘єкти типу MinMenu і PopupMenu. Щоб ввести назви команд головного меню форми виберітьоб‘єкт MinMenu1 і двічі клацніть на його властивості Items.

Украинкский

2014-05-21

54 KB

0 чел.

Тема:  Створення головного меню і контекстного меню доданку.

1. Вставка в форму головного і контекстного меню ( об‘єкти типу MainMenu і PopupMenu).

Компоненти MainMenu   і PopupMenu   знаходяться на закладці Standard. Розташуйте їх в довільному місці форми ( на етапі виконування програми вони будуть невидимими).

Щоб ввести назви команд головного меню форми виберітьоб‘єкт MainMenu1 і двічі клацніть на його властивості Items. Другий засіб – двічі клацніть на самому об‘єкті.

Для задання назв команд контекстного меню форми треба аналогічно змінити значення властивості Items об‘єкту PopupMenu1 або прямо в вкні Form1. MainMenu1 ввести відповідні назви в шаблонах, що з‘являються ( це порожні області на малюнку)..

2. Програмування команди «Поле виведення» в меню «Очистити».

Клацніть по команді «Очистити», а потім – «Поле виведення».

Записати команду виклику методу Clear для очищення поля виведення об‘єкту Memo1.

procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);

 // Тут N5 – ім‘я команди «Поле виведення»

begin

 Memo1.Clear;          // Виклик методу Clear для очищення багаторядкового поля         

                                  //     редагування   Memo1.

end;


3. Програмування команди «Поля введення» в меню «Очистити».

Клацніть по команді «Очистити», а потім – «Поля введення».

Задати компонентам Edit1.Text та Edit2.Text значення «порожній рядок» - одинарні лапки, що стоять поруч (без пробілу). Це аналог нуля для числових величин.

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);

begin

 

 Edit1.Text := ‘’;

  Edit2.Text := ‘’;

end;

3. Програмування команди  «Обчислити» головного меню.

Програмний код для команди «Обчислити» взяти із попередноього віранту задачі.

4. Програмування команди  «Закрити» головного меню.

Програмний код для команди «Закрити» взяти із попередноього віранту задачі.

Інтерфейс доданку


Програмний код

procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);

begin

Close

end;

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);

var a,b,c,S : real;

    code    : integer;

    str1     : string[10];

    str2     : string[10];

begin

Val(Edit1.Text,a,code);

Val(Edit2.Text,b,code);

c:=Sqrt(a*a+b*b);

S:=a*b/2;

Str(c:8:2,str1);

Str(S:8:2,str2);

Memo1.Lines.Add('   Гіпотенуза    '+ str1);

Memo1.Lines.Add('   Площа          '+ str2);

end;

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:='';

Edit2.Text:='';

end;

procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);

begin

Memo1.Clear;

end;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8262. Слідчі і судові версії 108.5 KB
  Слідчі і судові версії. Поняття, сутність та значення слідчих та судових версій. Класифікація версій. Побудова (висунення) слідчих та судових версій. Перевірка слідчих та судових версій та їх оцінка. Поняття, сутність та значення слідч...
8263. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації 122 KB
  Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації Питання, які розглядаються на лекції. Правові та організаційні основи ЦЗ. Завдання ЦЗ та шляхи їх реалізації. Галузевий та територіальний моніторинг небезпек. Правові та орга...
8264. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС 200 KB
  Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС Питання, які розглядаються на лекції. Небезпечні геологічні процеси і явища та інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. Зони затоплень та заходи з мінімізаці...
8265. Забезпечення діяльності об’єкту господарювання, у власності якого перебуває об’єкт підвищеної небезпеки 130 KB
  Забезпечення діяльності обєкту господарювання, у власності якого перебуває обєкт підвищеної небезпеки Питання, які розглядаються на лекції: Критерії ідентифікації обєктів підвищеної небезпеки.. Визначення об’єктів підвище...
8266. Архітектура й образотворче мистецтво другої половини XVIII ст. 18.56 KB
  Архітектура й образотворче мистецтво другої половини XVIIIст. У другій половині XVIIIст. поглиблюються соціальні розмежування, козацька старшина зростається з поміщиками, урівнюється в правах з російським дворянством, остаточно ліквідуєт...
8267. Музичне життя України XVIII-XIX ст. 20.16 KB
  Музичне життя України XVIII-XIXст. Для XVIIIст. характерний розвиток світської музики. У цей період у Києві створюються міська капела, музична школа та музичний цех. Музичні цехи відкриваються по всій Україні. У багатьох поміщицьких маєт...
8268. Основні течії суспільно-політичного руху в 50-60-х роках ХІХ ст. на Західноукраїнських землях: москвофіли та народовці 190 KB
  Основні течії суспільно-політичного руху в 50-60-х роках ХІХ ст. на Західноукраїнських землях: москвофіли та народовці. Культурно-освітнє товариство просвіта. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна Західна Україна після поразки революції 1848-18...
8269. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 104.17 KB
  Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузіправ людини Міжнародні стандарти в галузі прав людини - це стандарти розробленіі затверджені Міжнародною Організацією по стандартизації. Міжнародна Організація по ...
8270. Конституційне право. Характеристика Конституції України 57.5 KB
  Конституційне право. Характеристика Конституції України. Мета: сформувати поняття «джерела конституційного права», розкрити процес прийняття Конституції України, розвивати вміння працювати з юридичними документами, складати таблиці, аналізуват...