6087

Определение напряжений и деформаций при кручении вала круглого сечения

Реферат

Архитектура, проектирование и строительство

Определение напряжений и деформаций при кручении вала круглого сечения При анализе деформаций кручения будем основываться на следующих гипотезах: При кручении круглого вала поперечные сечения, плоские до деформации вала, остаются плоскими и пе...

Русский

2012-12-28

38.5 KB

25 чел.

Определение напряжений и деформаций при кручении вала круглого сечения

При анализе деформаций кручения будем основываться на следующих гипотезах:

  1.  При кручении круглого вала поперечные сечения, плоские до деформации вала, остаются плоскими и перпендикулярными к его продольной оси  и после деформации (гипотеза плоских сечений).
  2.  Радиусы сечения, прямые до кручения, остаются прямыми и при кручении.
  3.  Расстояния между поперечными сечениями не изменяются, но поперечные сечения, вследствие деформации сдвига, поворачивается друг относительно друга как жесткое целое.
  4.  Касательные напряжения пропорциональны деформации сдвига.

Условие прочности для круглого сечения записывается в виде:

,

где, - максимальный крутящий момент на участке,

       - полярный момент инерции на том же участке.

Учитывая, что , называемый полярным моментом сопротивления, условие прочности приобретает следующий вид:

.

Закон изменения касательного напряжения по высоте сечения имеет линейный характер. В центре вала напряжение равно нулю, на периферии вала – максимальное значение, рис.5.3.

По четвертой теории прочности .

Относительный угол закручивания - зависит от крутящего момента и жесткости поперечного сечения вала.

,   

где GJр – жесткость поперечного сечения вала круглого сечения при кручении.

Учитывая, что , определяем величину абсолютного угла закручивания (взаимный угол поворота сечений)  .

Если в пределах цилиндрического участка вала длиной крутящие моменты в сечениях не изменяются, то .

Условия жесткости при кручении имеет вид

,

где [] – допускаемый относительный угол закручивания.

Рациональные формы сечений при кручении

За критерий рациональности принимается удельный момент сопротивления  (, для некруглого сечения) с позиции прочности и удельный радиус инерции (, для некруглого сечения) c позиции жесткости .

Чем больше  эти параметры, тем рациональнее сечение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80381. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ 157 KB
  Метою заняття є розкриття суті економічних потреб їх безмежності розгляд закону зростання потреб охарактеризувати корисність блага і суть економічних інтересів. План Економічні потреби суспільства їх сутність і класифікація. Безмежність потреб.
80382. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку 165.5 KB
  Економічний зміст власності типи види форми. Економічний зміст та юридична форма власності. Типи види і форми власності. Наслідки процесів роздержавлення і приватизації власності в Україні.
80383. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення 47.76 KB
  Землі природно-заповідного фонду — це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та обєктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій
80384. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення 45.55 KB
  До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, що їх використовують або Вони можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей. Лікувально-оздоровчі властивості мають не самі землі
80385. Правовий режим земель історико-культурного призначення 50.46 KB
  емлі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. При цьому Закон України «Про охорону культурної спадщини» передбачає особливості здійснення права власності на такі землі залежно
80386. Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 67.28 KB
  Правовий режим всіх видів (підкатегорій) зазначених земель базується на єдиних принципах: загальнодержавного та суспільного значення категорії земель, до складу якої вони входять; спеціальних завдань використання таких земель.
80387. Предмет, принципи і система земельного права 57.87 KB
  Цією лекцією з теми «Предмет, принципи і система земельного права » ми розпочинаємо вивчення навчальної дисципліни « Земельне право». Змістом цієї лекції є загальнотеоретичні положення галузі земельного права.
80388. Земельні правовідносини 45.98 KB
  Цією лекцією з теми «Земельні правовідносини» ми продовжуємо вивчення теоретичної частини навчальної дисципліни «Земельне право». Змістом цієї лекції є загальнотеоретичні положення щодо земельних правовідносин.
80389. Джерела земельного права 64.01 KB
  Із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; поняття «галузь права», «предмет галузі права», «метод галузі права», «правовідносини» розробляються на загальнотеоретичному рівні саме цією наукою;