60878

Лексика. Росіянізм, калька, покруч

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Русизми це окремі російські слова найчастіше з українізованою вимовою наприклад: тормозити замість гальмувати порівняйте рос. Затребуваний і кальковані від нього слова: запитаний запотребуваний затребований восребуваний витребуваний.

Украинкский

2014-05-21

95.5 KB

14 чел.

План

Лексика

 1.  Проникнення в укр.. мову росіянізмів, кальок, покручів (по 10 найбільш поширеніших прикладів ). Виправити текст.
  1.  Підступність паронімів ― (10 слів - скласти твір)
  2.  Проникнення в укр.. мову росіянізмів, кальок, покручів (по 10 найбільш поширеніших прикладів).

Вступ

Русизми в нашому мовленні є наслідком багатовікового засилля російської мови в Україні. Вони проникли в мову мільйонів українців, засмітили її та перетворили в суржик.

Русизми – це окремі російські слова (найчастіше, з українізованою вимовою), наприклад:

 •  тормозити замість гальмувати, порівняйте рос. тормозить;
 •  самольот замість літак, порівняйте рос. самолёт;
 •  січас замість зараз, порівняйте рос. сейчас;,

До таких проблем активно підійшов науковець Павло Куляс і видав цікавий посібник «Система ― проти авторитаризму суржику: редакторський огляд».

Зараз розглянемо Рейтинг 10-ти найбільш поширених росіянізмів, котрі зустрічаються в пресі (за Петром Кулясом):

 1.  поступати;
 2.  затребуваний;
 3.  являтися;
 4.  переписка;
 5.  заставляти;
 6.  доля, дольовий;
 7.  заказ, заказний;
 8.  заключатися (заключення, заключати);
 9.  наступати;
 10.  неприглядний.

 1.  Поступати. Чемпіон серед русизмів.

Треба поступати по закону. Треба діяти, чинити за законом, або згідно з законом.

Може зробимо так, як раніше поступали. Може вчинимо, так як раніше.

Помилки у складі стали словосполучень:

Поступати несправедливо ― кривити душею, чинити (робити) не по правді; з ким кривдити, скривдити кого.

 1.  Затребуваний (і кальковані від нього слова: запитаний, запотребуваний, затребований, восребуваний, витребуваний).

Продукт дуже затребуваний на ринку. Продукт має великий попит.

Варіанти цього слова із похідних (синонімічний ряд):

Багато архівних матеріалів залишаються незапитаними, ще чекають на своїх дослідників. Багато архівних матеріалів залишаються поза увагою дослідників.

Як бачимо «затребуваність» (і похідні від нього ) є лише покручем. Головне ж, щ масове його використання не стимулює мовців до пошуку природних варіантів лексики, до розвитку мови.

 1.  Являтися. Директором фірми являється Андрій Сименюк. Громадські організації являються зв’язуючою (сполучною)ланкою між мером Києва і громадськістю.

Пропущено дієслівну зв’язку ― є.

 1.  Переписка.

ЗМІ ведуть нудну переписку. Порушувати правила переписки.

Скрізь ― листування.

 1.  Заставити.

Треба заставити виконувати їх цей закон. Треба примусити виконувати їх цей закон.

Хоча, треба зауважити, слово заставляти ми зустрічаємо у художній літературі. Наприклад: Замість науки дяк заставляв Тараса носити воду (Панас Мирний). Все ж таки У СУМі до цього слова надається стилістичне обмеження ― розмовне.

 1.  Доля, доловий.

Не без долі гумору(від:  не без судьби юмора). Не без гумору.

Дольова участь – пайова участь.

Є невеличка доля розчарування. ― Є невеличке розчарування. Ми трохи розчаровані. Ми сприйняли це повідомлення з легким розчаруванням.

 1.  Заказ, заказний. 

Презентація книги виявилася чиїмось виконаним заказом. ― замовленням.

Заказні нібито пророцтва. ― Замовні пророцтва.

 1.  Заключатися (заключення, заключати).

За цим росіянізи можна розглядати кілька значень.

 1.  полягати. Парадокс заключається в тому, що. ― Парадокс в тому, що; Парадокс полягає в тому, що…
 2.  завершення. На заключення скажу… ― На завершення скажу, насамкінець…
 3.  укладення, укладати. Заключення нового союзного договору. ― Укладння
 4.  висновок. Заключення експертизи. ― висновок експертизи. Згідно заключення МОЗ України ― згідно з висновком.
 5.  Наступати.

Наступив Великдень. ― настав. Наступила тиша в залі ― настала, запанувала, запала.

 1.  Неприглядний.

Жив відлюдником у неприглядному будинку. ― непоказному.

Люди наочно побачили всю неприглядність кухні і самих політиків.

Кальки в українській мові

І все ж росіянізми є менш шкідливим для нашої мови, ніж різноманітні, в’їдливі, руйнівні кальки. Вони зачіпають не лише лексичний склад мови, а й її морфологічну, синтаксичну, фразеологічну структуру. Їх не можливо розглянути усіх, але дозволить нам збагнути саме механізм цього небезпечного для мови явища.

Виникають  такі проблеми в мові через те, що незнавець української мови намагається перекласти російські слова замість того щоб знайти їм правильні відповідники (слово, а часом і цілий вислів).  Це взірці поганого перекладання, де часто українським словам надається невластивого їм значення чи зовсім іншого змісту, де спостерігаємо нехтування українського словотворення і понівечено українську мову.

З цим явищем потрібно боротися. Але насправді це дуже важко, бо такі мовні проблеми виникли через з’явлення російсько-російських словників (десь приблизно 30-ті роки). На кальках учили дітей у школі, кальки засвоювали студенти, до них причали аудиторію ЗМК. На мою думку, звичайно, краще уже спілкуватися російською, аніж знущатися з української мови ― суржиками, кальками, покручами.

Зараз самостійно виконуємо завдання, де потрібно виявити і виправити кальки.

Завдання №  1

Звичайні кальки

топ 10 (за Павлом Кулясом):

 1.  наступне (слідуючий);
 2.  відноситися / відношення
 3.  складати;
 4.  співпадати;
 5.  багаточисельний (малочисельний, чисельний
 6.  відволікати
 7.  виглядати (+ дивитися);
 8.  включати виключати (включення виключення);
 9.  лишати (лишитися);
 10.  зустрічатися.

Аналізуємо наше завдання (кожен по-черзі читає речення і аналізує):

 1.  Я повинен (1)поступати наступним чином ― маю діяти так (таким чином, у такий спосіб).

Промовець заявив наступне ― промовець заявив.

Слово «наступний» означає те, що з’являється, настає, слідом за попереднім, тому може  бути й наступне, якщо було перше, друге, третє.

 1.  З неповагою відноситися до закону ― ставитися.

А чи є в СУМ слово «відноситися»? Але в іншому значенні: перебувати у певній відповідності, співвідношенні з чим-небудь, наприклад: А відноситься до В.

 1.  Інформація складає таємницю ― становить, а ще краще ― є таємницею.
 2.  Я завжди з повагою ставлюся до думок опонентів, навіть якщо вони не співпадають з моєю. ― не збігаються.

Один із гумористів обіграє семантику цього слова: А співпадати: це що? Спільно падати?)

 1.  Найменш чисельна група ― кримінальники. ― численна.

А «чисельний» може бути у знач. «кількісний» ― кількісна або чисельна перевага; чисельний ― той, що складається з чисел. А слово «численний» ― який складається з великої кількості кого, чи чого-небудь.

На багаточисельні прохання телеглядачів…― численні

 1.  Відволікати студентів від занять ― відривати; увагу ― відвертати, відтягати.

Відволікати бюджетні кошти ― використовувати бюджетні кошти не за призначенням, відривати кошти від бюджету.

 1.  Так виглядає унікальний бронзовий храм. ― Унікальний бронзовий храм має такий вигляд.

Виглядає так, що Кучма має якісь обіцянки перед США ― здається, схоже на те …(і, очевидно., має перед США якісь зобов’язання,  або «надав якихось обіцянок США»).

Слово «виглядати» ми зустрічаємо у двох значеннях: 1. Дивитися на щось, милуватися виглядати кудись.. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко! 2. У значенні видивлятися, очікувати на когось. Відкіля тебе виглядати?  Тобто у прямому значенні цього слова і в основному у художній літературі, тобто маємо певне стилістичне обмеження цього слова..

 1.   У порядку виключенняяк виняток.

Вживаємо слово «виключення» тільки у значенні виключення зі складу чогось…наприклад: виключення з інституту, з партії, зі списку тощо.

 1.  Лишати права голосу ― позбавляти

Лишитися роботи позбутися роботи.

 1.  Зустрічаються помилки трапляються, бувають, маємо,виявляємо.

Вигадані слова-покручі

Часто з кальок зроджуються слова-покручі, вигадані, несловникові слова, ні українcькі, ні російські.

Наприклад: внутрішньоутробний період ― утробний період (бо утробний уже передбачає в середині)

Далі виконаємо наступне завдання на виявлення і виправлення помилок, які пов’язані із словами покручами.

Див. Завдання № 2.  Слова-покручі

Завдання № 2

Слова покручі

Відредагуйте текст. Спробуйте знайти сумнівні слова (слова-покручі) і пояснити їх.

Аналізуємо наше завдання (кожен по-черзі читає речення і аналізує):

 1.  Ми дійдемо до кожного села, кожного учбового закладу ― навчального закладу.

Тому, що в укр..мові є слово навчати, а не учбити!!!

Неправильно також: Вуз (вищий учбовий заклад), потрібно ― ВНЗ, або Виш (вища школа)!!!!

 1.  Масштаби американської тонізації є неспівставними з українськими. ― незіставними, непорівнянними.

На цьому співставленні Сковороди та Шевченка ми бачимо необхідність переходу від внутрішньої свободи до зовнішньої. ― порівнянні, зіставленні.

 1.  Андрій вирішив скористатися безкоштовною допомогою Марії. ― безплатною.

Безкоштовний від рос. бездрагаценний. Є певним сурогатом, хоча й потрапило в академічні словники.

Слово «безплатний» має свій уже сформований синонімічний ряд: не платно, без плати, дармо, дурно, задурно, за спасибі на дурничку.

 1.  Благоприємні умови для урожаю. ― сприятливі.
 2.  Першопочатково формат голландської компанії Endemol проект «Фабрики зірок» уперше був показаний у Франції. ― Формат гольдської компанії Endemol проект «Фабрики зірок» першою в неї викупила права Франція.

Першопочатково від рос. первоначально. Потрібно усунути нагромадження: першопочатково і уперше в одому реченні.

 1.  Небезвідомий у Києві «авторитет» ― відомий
 2.  Подвійне мислення стає неуникною звичкою свідомості. ― неминучою. Якщо вже й брати цю форму, то творити за правилами укр.. мови ― неуникненною
 3.  Цей літак повернувся до Києва післявчора. ― позавчора (швидше за все), а можливо й про сьогодні.
 4.  Із якими труднощами довелося стикнутися сьогодні? ― зіткнутися (буквальне значення), які труднощі довелося подолати? Які труднощі траплялися?

Михайлові Єфремовичу не довелося стикнуться з тим, що ХХ ст. отримало назву геноцид. ― побачити те, (зіткнутися).

 1.  Присікати розмови. ― припинити розмови, покласти край розмовам.

Присікати розмови від рос. присечь розговори.

Присікати в корені. ― знищити в зародку.

Присікати в корені від. рос. пресечь в корне.

 1.  Привабливість та Підступність паронімів – (10 слів - скласти твір)

Пароніми (слова, схожі звучанням) широко вживаються як у художніх текста так і в ЗМІ, розмовній лексиці. Найвдаліше їх використання ми можемо зустріти у художніх текстах.А ось зразок майстерного використання паронімів в одній з «Інкрустацій» Ліни Костенко:

Колись були Орфеї, а тепер корифеї.
А як же він став
 корифеєм, як не був Орфеєм?
Сам Орфей не був корифей.
Він навіть не бував у
 Спілці.
Сидів собі і грав на
 сопілці.
І його розтерзали
 менади,
Бо не піддався на їхні
 принади.

А якщо вже брати нашу пресу, телебачення, то ми тут бачимо зовсім інше. Дуже часто можна зустріти таке «Слово о полку Ігоревім» ― визначний пам’ятник давньої української літератури.

Що ж до паронімів, то пам’ятник — це синонім до слів монумент, надгробок. А визначний твір літератури, мистецтва, архітектури пам’ятка. Правильно казати пам’ятник Тарасові Шевченку, пам’ятник Лесі Українці, але «Слово о полку Ігоревім» — визначна пам’ятка давньої української літератури.

Паронімія, як бачимо, тісно пов’язана з семантикою. Пароніми ніколи не можуть довільно заступати один одного без певних стилістичних настанов. Щоб уникнути помилок, треба глибше вивчати значення слів рідної мови, спираючись також на знання інших мов.

Варто звернути увагу на такі книжечки порадники з правильного зловживання, де розрізнено особливості слововживання: Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», Олександр Пономарів «Культура слова. Мовностилістичні поради».

Чому ми зупиняємося саме на паронімах? Тому що як бачимо їх вживання є найбільш підступним і вимагає глибокого знання мови. І для того, щоб перевірити наші знання на тонкощі української мови, ми виконаємо маленьке творче завдання: Міні-твір із запропонованих паронімів.

Завдання № 3 на (15 хв.)

Складіть із поданих груп слів міні-твір, де б ви найвдаліше використали пари запропонованих вам паронімів. Назвіть його.

Вид і краєвид, Дивний і дивовижний, Особовий і особистий, Кампанія і компанія, танець і танок.

Написані наші твори – відставляємо їх в сторону і проаналізуємо наші слова-пароніми:

Вид і краєвид

Основне значення слова вид в українській мові — «обличчя»: «І стала жить Ганнусенька в сім’ї своїй, в роду, така русява, русенька, з рум’янцем на виду» (П. Тичина). Цього, на жаль, не беруть до уваги працівники деяких газет і пишуть: «Хлопець завжди був навиду» (треба на видноті).

 «За річкою відкривається чудовий вид на стару частину міста» (тут слід було вжити чудовий краєвид).

В цьому значенні краєвид і вид є не синонімами, а дублетами, тобто словами, що нічим не відрізняються. Отже, один з них має відійти на другий чи й третій план. Чому варто віддати перевагу слову краєвид? Хоч би тому, що воно оригінальне українське, широко використовується в творах українських письменників різних поколінь: «Очі його розбігалися по неширокім, але розкішнім гірськім краєвиді» (І. Франко). Отже, краєвиди Києва, краєвиди Карпат, степові краєвиди.

Дивний і дивовижний

Привабив заголовок «Дивні знання». Можна було подумати, що тут ідеться про щось кумедне, оскільки в сучасній українській літературній мові дивний мас значення «кумедний, незрозумілий своїми якостями або вчинками», те саме, що російське странный. Але в матеріалі розповідалося про догонів — невелике африканське плем’я, в давніх переказах якого вчені виявили новітні наукові відомості про Сиріус та інші космічні об’єкти. Тож ішлося про незвичайні, гідні захоплення, тобто не дивні, а дивовижні знання. Пор.: «І ось тут саме сталось щось дивне, незрозуміле. Наче камінь зірвався з гори» (М. Коцюбинський); «Як я різьбив ті риси дивовижнії Було натхнення, схоже на екстаз» (Л. Костенко).

Особовий і особистий

Ще одна нечітко розрізнювана паронімічна група — прикметники особовий та особистий. Особовий — стосовно до особи, людини взагалі: особове посвідчення, особовий листок (для обліку кадрів), особовий склад, особовий рахунок. Особистий — властивий певній, конкретній особі; власний, персональний: особисті речі, особисте життя. З іменником справа поєднуються обидва прикметники, проте словосполучення мають різне значення: особова справа — сукупність документів працівника установи, організації, підприємства. «Це моя особиста справа» кажуть тоді, коли хочуть завважити, що той чи той крок або вчинок людини нікого, крім неї, не обходить.

Кампанія і компанія

Ці два близькозвучні слова досить часто вживають одне замість одного. В усному мовленні від неофіційних та офіційних осіб можна почути: робота телерадіомовної кампанії (треба компанії); виборча компанія (треба кампанія).. Компанія походить від іт. compagnia, що зводиться до лат. cum «разом» та panis «хліб», і означає «група осіб, пов’язаних певними інтересами». Пор.: «Весела компанія з піснями й музикою зупинилася біля острова» (О. Бойченко); «Він і прибув сюди, щоб дізнатися, яка буде директива щодо посівної кампанії» (Д. Бедзик).

Танець і танок

Багатьом здається, що слова танок і танець означають одне й те ж, тому й читаємо раз у раз на афішах: «Виступає ансамбль пісні й танку». Але це не так. Слово танок означає «різновид танцю», воно відповідає російському хоровод: «У місті Немирові дівок танок ходить, молодая Бондарівна всіх передом водить» («Українські пісні» М. Максимовича); «Стрункі високі дерева снуються перед очима, неначе водять який чарівний танок» (Леся Українка).

Танець це «ритмічні рухи під музику або спів»: «Добре! добре! Ну, до танців, до танців, кобзарю!» (Т. Шевченко); «А в залі розвернулися танці на всі боки, поміст ходором ходить» (Панас Мирний).

А тепер ми прочитаємо наші «твори-шедеври» і будемо виставляти самі їм призові місця (1, 2, 3). Уважно слухаємо і оцінюємо!

PAGE   \* MERGEFORMAT 3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75462. Методы и способы защиты информации 26 KB
  Методы и способы защиты информации Методы защиты: Формальные методы: Препятствия метод физического преграждения пути к информации охранник сигнализация решетки. Управление доступом метод защиты информации путем использования программных и аппаратных средств компьютера: Идентификация пользователей пароль; Проверка полномочий пользователей; Регистрация обращений к защищенным ресурсам; Реагирование отключение системы в случаи неправильного ввода. Маскировка метод защиты информации путем ее криптографического закрытия....
75463. Работа с константами в ИС 1: Предприятие 30 KB
  Работа с константами в ИС 1: Предприятие Константы постоянные условнопостоянные величины. Константы хранят информацию которая не изменяется или изменяется достаточно редко: название организации ее почтовый адрес и так далее. Свойства констант редактируются при помощи палитры свойств Свойства Константы рис.2 которая вызывается из окна конфигурации при создании новой константы или редактировании уже существующей константы.
75464. Документальные системы. Консультант + 25.5 KB
  Массив данных документальной информационной системы представляет собой совокупность неструктурированных текстовых документов. Разобраться в этом потоке сведений и документов поможет правовая база данных. Специализированными фирмами распространяются как правовые базы данных общего назначения так и специализированные базы данных по хозяйственному банковскому таможенному законодательству региональному законодательству и т. Недорогие базы данных Энциклопедия российского права Консультантмини и др.
75465. Работа со справочниками в ИС 1С: Предприятие 45.5 KB
  Работа со справочниками в ИС 1С: Предприятие Справочники это списки однородных элементов данных. которые называются элементами справочника. Список элементов справочника может быть многоуровневым тогда все строки справочника делятся на элементы справочника и группы справочника. Группы позволяют переходить на нижележащие уровни многоуровневого справочника.
75466. Анализ проекта и основные инструменты анализа проекта в ИС Project Expert 26 KB
  Анализ проекта и основные инструменты анализа проекта в ИС Project Expert В процессе расчетов Project Expert автоматически генерирует стандартные отчетные бухгалтерские документы: отчет о прибылях и убытках; бухгалтерский баланс; отчет о движении денежных средств. После определения наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности и определяются критические значения наиболее важных факторов влияющих на финансовый результат проекта. После завершения...
75467. Состав СУБД MS Access 24.5 KB
  Состав СУБД MS ccess Система управления базами данных это комплекс программных и языковых средств необходимых для создания обработки баз данных и поддержания их в актуальном состоянии . Почти все современные СУБД основаны на реляционной модели данных. При определении структуры данных в базе данных выделяют следующие основные понятия. ccess позволяет создавать сложные базы данных определяя структуру таблиц связи между ними.
75468. Состав пакета прикладных программ Project Expert 24.5 KB
  Состав пакета прикладных программ Project Expert Project Expert включает следующие разделы: Проект Компания Окружение Инвестиционный план Операционный план Финансирование Результаты Анализ проекта Актуализация. Раздел Проект является первым в содержании Project Expert и изначально доступен после открытия или создания проекта. Он предназначен для ввода общей информации о проекте настройки модулей расчета и отображения данных проекта. В разделе Компания можно осуществить ввод данных характеризующих финансовоэкономическое...
75469. Работа с документами в ИС 1С: Предприятие 45.5 KB
  Работа с документами в ИС 1С: Предприятие Документы служат для ввода информации о совершенных хозяйственных операциях. В Конфигураторе создается не сам документ а шаблон документа который является средством ввода документа. Конфигуратор позволяет описать структуру документа организовать диалог для ввода информации в документ и описать алгоритм построения печатной формы документа. В большинстве документов выделяются две части: заголовочная часть содержит реквизиты которые являются общими для всего документа; табличная или...
75470. Понятие формы, сложные иерархическик формы в СУБД Access 49.5 KB
  Понятие формы сложные иерархическик формы в СУБД ccess Формы являются основным средством организации интерфейса пользователя в приложениях ccess. Хорошо разработанные формы позволяют работать с приложением даже неподготовленному пользователю. Чаще всего формы создаются в следующих целях: ввод и редактирование данных это наиболее распространенный способ использования форм. Формы обеспечивают вывод на экран данных в удобном для пользователя виде.