6101

План-конспект внеклассного мероприятия

Домашняя работа

Педагогика и дидактика

План-конспект внеклассного мероприятия Внеклассное мероприятие - это особый вид деятельности, отличающийся от урока. Внеклассные мероприятия - это события, ситуации, ситуации в коллективе, организуемые преподавателем или кем-нибудь другим...

Русский

2012-12-28

27 KB

249 чел.

План-конспект внеклассного мероприятия

Внеклассное мероприятие – это особый вид деятельности, отличающийся от урока. Внеклассные мероприятия – это события, ситуации, ситуации в коллективе, организуемые преподавателем или кем-нибудь другим с целью непосредственного воспитательного воздействия на учащихся. Цель внеклассных мероприятий – обеспечение всестороннего и гармонического развития школьников.

К внеклассным мероприятиям относятся:

1) ведение кружков, творческих объединений, студий;

2) организация читательских, зрительских, слушательских конференций, выставок, массовых праздников, экскурсий;

3) олимпиады, конкурсы, объединения детей по интересам;

4) познавательные экспедиции.

Этапы и подготовка мероприятия отражаются в плане-конспекте.

 1.  Название (тема) внеклассного мероприятия.
 2.  Возраст учащихся.
 3.  Привлеченные участники мероприятия.
 4.  Цель.

Цель мероприятия должна отражать воспитательную, развивающую, корректирующую, формирующую функцию. Обучающая функция может выступать в качестве одной из задач.

 1.  Задачи.

Задачи должны быть конкретными и отражать содержание данного мероприятия. Задачи подразделяются на воспитательные, образовательные, развивающие.

 1.  Форма проведения мероприятия.
 2.  Место проведения мероприятия.
 3.  Используемые методы и приемы.
 4.  Необходимые материалы и оборудование.

К оборудованию относятся игрушки, пособия, видеофильмы, программные средства, информационные ресурсы, музыкальное оформление и прочее.

 1.  Оформление помещения.
 2.  Использованная литература.
 3.  План мероприятия. План включает в себя описание содержания, методов воспитания. План может быть представлен как в виде последовательного изложения сценария, так и в форме тезисного плана. В плане прописывается деятельность учителя и учеников, предполагаемые результаты от каждого вида деятельности. Как и обычный урок, внеклассное мероприятие должно включать организационный момент, вводную часть (для активизации деятельности учащихся, основную часть (для реализации основной цели мероприятия) и заключительную часть (настройка учащихся на практическое применение приобретенного опыта).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65230. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.) 238.5 KB
  Вивчення становища польських біженців у внутрішніх губерніях Росії пов’язано з їх важливим місцем у соціальній історії країни в роки Першої світової війни. Лише після розпаду СРСР на теренах колишніх союзних республік внаслідок цілої низки...
65231. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ СЛІДЧИМ 177.5 KB
  Державна функція боротьби зі злочинністю у межах кримінального процесу трансформується у кримінальнопроцесуальний напрям діяльності яким є функція кримінального переслідування.
65232. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерів 165 KB
  Отже проведення системних досліджень з отримання оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних матеріалів на основі МФ олігомерів є актуальним і викликає як теоретичний так і практичний інтерес. Розроблення оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних...
65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...
65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...